KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN

1

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN 9.1 Pengenalan a) Konsep dan Definisi Kreativiti dan Inovasi b) Fungsi Dan Kepentingan Kreativiti Dan Inovasi Dalam Pengurusan Perniagaan c) Prinsip-prinsip Inovasi 9.2 Pemikiran Kreatif dan Inovatif a) Ciri-ciri Pemikiran dan Individu Kreatif / Inovatif b) Alternatif Kepada Bentuk Pemikiran Rasional, Pemikiran Lateral dan Pemikiran Kritikal c) Mewujudkan Organisasi dan Pengurusan Kreatif / Inovatif
2

1 PENGENALAN a.9. KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI 1. “Kreativiti adalah suatu misteri yang merupakan suatu fenomena semulajadi. Kreativiti berasal dari bahasa Latin “Creare” yang bermaksud membuat Maksudnya dalam bahasa Greek bermaksud memenuhi 2.” ( Samson dan Vernon ) 3 .

a. Gowen (1972) Kreativiti merupakan teori-teori peribadi dan persekitaran yang relatif dengan amalan pengasuhan anak 4 . 4. Kreativiti sebagai satu komponen penting dalam semua kegiatan intelektual dan ia merupakan suatu kebolehan untuk melahirkan idea-idea atau kebolehan untuk melahirkan banyak idea berkaitan dengan penyelesaian atau penanganan sesuatu masalah.KONSEPGuilford DAN DEFINISI KREATIVITI 3.

Bentuk ciri-ciri individu ii. Keadaan persekitaran yang sesuai untuk kegiatan kreatif 5 .a.KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI Kreativiti boleh didefinisikan dengan melihat kepada empat jenis: i. Hasil yang diperolehi daripada proses iv. Tingkahlaku untuk mencapai kreativiti iii.

KONSEP DAN DEFINISI KREATIVITI Individu yang kreatif adalah mereka yang mampu menjana pemikiran untuk mencipta barang atau perkhidmatan baru atau melaksanakan idea baru yang masih belum dicuba oleh orang lain Kesimpulan Kreatif bermaksud kebolehan atau kemampuan mencipta dan menyatukan idea secara unik atau membuat sesuatu yang baru.a. Kreatif 6 .

Inovatif bermaksud kebolehan untuk membuat pembaharuan atau mengubahsuai sesuatu untuk menjadikannya lebih baik. KONSEP DAN DEFINISI INOVASI 7 . Inovatif Inovatif berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud „pembaharuan’ Inovatif adalah kesan daripada aplikasi keupayaan kreatif khususnya dalam industri yang memerlukan konsep-konsep. Satu cara memperkenalkan idea yang baru untuk membuat sesuatu atau mencipta sesuatu yang baru. berkualiti dan sebagainya. kaedah. a. proses dan kegunaan yang baru. idea. elok.

ia akan menjadi suatu inovasi jika idea tersebut benar-benar dapat digunakan dan dimanfaatkan.a. 8 . Contoh: Penggunaan sistem baru atau perisian baru dalam sistem perakaunan dapat membantu memudahkan kerja-kerja pengrekodan di sesebuah firma. pembangunan. pengeluaran dan sebagainya. sistem dan cara operasi yang baru Walaupun idea dihasilkan melalui proses-proses tertentu seperti rekacipta. perkhidmatan. KONSEP DAN DEFINISI INOVASI Inovatif adalah satu proses mengeluarkan idea dan mengubahnya ke bentuk produk.

Inovasi Bukan Teknikal ii. Inovasi Teknikal a. Inovasi Radikal 9 . Inovasi Inkremental b.JENIS-JENIS INOVASI Dua bentuk Inovasi : i.

10 . dan pemasaran  Pembaharuan yg berlaku lebih tertumpu kepada aspek  Contoh: Syarikat SMS Biz memperkenalkan kaedah baru dalam pemasaran „prepaid card‟ secara SMS. Inovasi Bukan Teknikal pengeluaran.JENIS-JENIS INOVASI i. kaedah pengedaran supaya menjadi lebih baik.

Cth penciptaan kamera digital hasil daripada kamera SLR. Inovasi „Incremental‟ Lebih tertumpu kepada proses memodifikasi dan merekacipta semula sesuatu produk ataupun proses untuk mencapai objektif seperti menurunkan kos.JENIS-JENIS INOVASI ii. b. meningkatkan mutu dan meninggikan prestasi. Inovasi Teknikal a. Contoh : Teknologi Xeroggrafi – satu proses kering (dakwat serbuk) dalam pembuatan fotokopi menggantikan proses basah (dakwat cair) 11 . Cth tempahan tiket penerbangan on line oleh Air Asia. Inovasi Radikal Apabila sesuatu kerja dijalankan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang tidak wujud sebelumnya.

mengorganisasi. menyelaras dan mengawal dalam organisasi. mengarah. 12 .  FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN Pembentukan Idea DAN  Pembentukan idea dalam menjana pendapat-pendapat baru dalam merancang.b) A. Memudahkan proses pengeluaran sesebuah organisasi dan secara tidak langsung meningkatkan produktiviti dengan adanya ideaidea baru mengikut perubahan masa.

Data disimpan di dalam Sistem Pengurusan Maklumat. akan digunakan semula dan membantu pengurus dalam pengembangan idea.  Pengembangan Idea Pengembangan idea bergantung kepada budaya organisasi dan proses di dalam organisasi.b) FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN B. Sistem Sokongan Keputusan dan Sistem Pakar. Dengan adanya peningkatan dalam kualiti idea yang digunakan maka pihak pengurusan dalam organisasi itu dapat menggunakan kemahiran-kemahiran pengurusan dalam cara yang efisyen dan efektif. 13   .

14 . pengujian pasaran dan promosi. pembuatan.b)FUNGSI DAN KEPENTINGAN KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PENGURUSAN PERNIAGAAN C. Pelaksanaan Idea   Tahap pelaksanaan dalam organisasi membawa penyelesaian atau penemuan ke dalam pasaran bagi bidang pembuatan produk atau perkhidmatan. peralatan. Langkah-langkah pelaksanaan seperti kejuruteraan.

c) PRINSIP-PRINSIP INOVASI Usaha yang serius perlu dilakukan untuk mewujudkan suasana inovasi yang sesuai dan menggalakkan untuk memastikan perkembangan sesebuah organisasi. Peter Drucker (1955) 15 .

Inovasi bersifat konseptual dan perseptual dan analisis fakta Setiap inovasi seharusnya melibatkan tiga perkara kewujudan konsep baru. persepsi baru dan analisis fakta iaitu 16 .c) PRINSIP-PRINSIP INOVASI A.

Inovasi mengenalpasti peluangbaru peluang Seorang „inovator‟ pandai mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memenuhi permintaan serta kepuasan pengguna. 17 .c) PRINSIP-PRINSIP INOVASI B. Mereka berjaya melakukannya dengan memerhatikan dan mempelajari gaya. masalah dan perubahan yang berlaku di persekitaran mereka.

c) PRINSIP-PRINSIP INOVASI C. D. 18 . kecil- Inovasi yang efektif bermula secara kecilan Cita-cita yang terlalu besar boleh menggagalkan usaha inovasi dan dengan itu sesuatu inovasi mestilah mempunyai tujuan yang spesifik. Inovasi yang efektif bersifat mudah Sesuatu inovasi itu mempunyai suatu fokus tertentu sahaja.

2. Jiwa merdeka tidak suka dikongkong dan tidak suka terikutikut orang lain Mudah menerima hakikat kelemahan dan kekurangan diri. 3. Mempunyai tahap keyakinan pada diri sendiri yang tinggi dan bersifat bebas untuk mempertahankan idea Berani membuat sesuatu bentuk inovasi Berani membuat keputusan dan bersedia menghadapi risiko daripada tindakan mereka Bersikap terbuka dan toleran terhadap kritikan orang lain.9. Dapat mengawal diri sendiri iaitu peribadi yang stabil 19 . 7. 6. 5.2 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF a) CIRI-CIRI INDIVIDU YANG KREATIF/INOVATIF 1. 4.

Keaslian d. Fleksibiliti c. Kebolehan menambahkan butir kepada satu gerakbalas. gerakbalas b.a) CIRI-CIRI a. Perincian 20 . Gerakbalas yang tersendiri dan mungkin luarbiasa sekali. Kefasilan PEMIKIRAN KREATIF/INOVATIF Kebolehan untuk mengeluarkan pelbagai jenis terhadap rangsangan atau masalah tanpa halangan. Kebolehan menghadapi sesuatu masalah dari beberapa sudut dan tidak tetap pada satu cara yang tertentu.

bernilai dan provokatif.Seseorang yang mempunyai kemahiran kreatif. b. a. banyak memikirkannya secara kreatif. luarbiasa. Mengembangkan dan memperluanskan daya imaginasi kreatif dan inovatif untuk mendapatkan idea. asli.positif atau negatif 21 . c. pelbagai. perkara boleh ditangani dengan Dalam pengurusan. Berfikir secara kreatif menggunakan minda untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh: Konflik yang biasa berlaku dalam kebanyakan organisasi boleh difikirkan jalan penyelesaiannya secara kreatif dengan melihatnya dalam dua bentuk persepsi . Melihat sesuatu perkara secara menyeluruh.

Idea dikumpulkan secara meluas. Membuat keputusan yang kritikal dalam jangkamasa terdekat. Pemikiran Lateral (Edward de bono – 1970) - - - Pemikiran yang dapat menghasilkan pelbagai idea yang tertentu atau beberapa penyelesaian untuk masalah. Melibatkan „brainstorming‟ . 22 .b) ALTERNATIF KEPADA BENTUK PEMIKIRAN RASIONAL: a.

berfikiran terbuka. Pemikiran Kritikal - - - Merupakan kebolehan dan kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Seseorang yang berfikiran kritis hendaklah mampu membuat pengamatan yang tajam. Bertujuan menentukan samada sesuatu alternatif itu lebih baik. lebih sah dan sebagainya. cekap menganalisis dan membuat rumusan. Seseorang yang berfikiran kritikal boleh membantu seseorang mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. 23 . Seseorang yang berfikir secara kritikal mampu melihat kelemahan atau kesilapan pada sesuatu idea dan cadangan yang telah dikemukakan. tidak bersikap berat sebelah.b) ALTERNATIF KEPADA BENTUK PEMIKIRAN RASIONAL: b. lebih berkesan.

pekerja. Pengurus boleh       mempengaruhi daya kreativiti sejak pemilihan pekerja Mewujudkan suasana kerja yang dapat melahirkan sifat kreatif dlm organisasi contohnya hubungan yang rapat. Menyediakan pelbagai insentif ke arah mewujudkan pekerja yg kreatif Mengamalkan sistem pengurusan yg lebih terbuka kerana peraturan yang keras menghalang kreativiti Mengadakan alat-alat pengurusan yang bersesuaian termasuklah budaya korporat yg diamalkan.c) Mewujudkan nilai ORGANISASI KREATIF/INOVATIF MEWUJUDKAN kreativiti pekerja. maklumat teknologi dan kemahiran. 24 . amalan penggunaan guna tenaga dan gaya kepimpinan Mewujudkan persekitaran yg baik seperti modal.

Menetapkan dan memperkemaskan dasar dan peraturan tentang rekacipta Menentukan objektif jangka panjang terutamanya bidang yang boleh dikembangkan Mewujudkan struktur organisasi yang mempunyai ciri-ciri menggalakkan kreativiti. kelayakan dan pengalaman Menyediakan belanjawan yg secukupnya bagi pembangunan produk dan perkhidmatan.c) MEWUJUDKAN PENGURUSAN KREATIF/INOVATIF  Pekerja yg berisiko tinggi perlu diberi perhatian yg lebih dan      pekerja digalakkan tidak berasa bimbang apabila melakukan kesilapan. Memastikan pekerja mempunyai keseimbangan dari segi kepakaran. 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful