UPORABA RASTERSKIH (PRILAGOĐENIH) KARATA NA GARMIN GPS UREĐAJIMA
Kao što vam je vjerojatno već poznato, ručni GPS uređaji Garmin (svi modeli iz serija Oregon, Dakota i Colorado)  podržavaju učitavanje rasterskih karata i njihovu uporabu u navigaciji.  

  To znači da se u memoriju tih uređaja mogu spremiti datoteke koje sadrže tzv. bitmap slike "papirnatih" karata  (dobivene  npr. skeniranjem ‐ slike 1. i 2.) i podatke za njihovo geokodiranje ili "definiranje u prostoru".  

                                                          Slika  1.                                                                                     Slika 2. 

 

Poznato  je  da  rasterske  karte  imaju  neke  nedostatke,  ali  i  neke  prednosti  u  odnosu  na  vektorske.  Najčešće  spominjana prednost rasterskih karata je njihovo bogatstvo detalja, a to u nekim slučajevima može biti važnije od  njihovih nedostataka. Međutim, rasterske karte mogu se u Garminovim uređajima koristiti zajedno s instaliranim  vektorskim kartama (poput Adriatopo i Adriaroute) ili bez njih.   Prije nego započnete pripreme za instalaciju rasterskih karata na svoj Garmin GPS, važno je znati da postoje neka  ograničenja:   1. Vaš ručni Garmin GPS dopušta istodobno spremanje najviše 100 pojedinačnih karata. Svaka  datoteka  (u  *.KMZ  formatu)  može  sadržavati  po  jednu  ili  više  karata,  ali  ukupni  broj  karata  u  svim  instaliranim  *.KMZ datotekama ne smije biti veći od 100.     2. Najveća preporučena veličina rasterske slike je 1024 x 1024 piksela (1 Mega piksel). Omjer  stranica ne mora biti 1:1 ali ukupni broj piksela ne bi trebao biti veći od 1MP. Na primjer, to može biti 512 x 2048  piksela (1:4). Ukupni broj piksela može biti i veći, pod uvjetom da veličina datoteke ne prelazi 3MB (provjereno).  Međutim,  ako  je  slika  veća  od  1  Mega  piksela,  softver  GPS‐a  automatski  će  (neizbježno)  povećati  stupanj 

Karlovačka 4K, 10000 Zagreb www.navigo-sistem.hr  

  ali  za  postizanje  najboljih  rezultata  ipak  su  potrebna  izvjesna  predznanja.  Produkt  tog  povezivanja  Google  Earth  može  spremiti  upravo  kao  *. a iznad slike pojavit će se "Dialog box" s naslovom "Google Earth ‐  New Image  Overlay" (Novo: Sloj slike).   2.  a  neovlaštena  uporaba  takvih karata može biti sankcionirana u skladu sa zakonskim odredbama.).     B.  Karlovačka 4K.  voziti  bicikl  ili  provesti  godišnji  odmor  na  nepoznatom  terenu. isključivo i jedino ako je ta slika u okviru *. 10000 Zagreb www.   VAŽNO:  Nemojte  zaboraviti  da  su  neke  karte  zaštićene  autorskim  pravima  (Copyright). Zumirajte sliku "globusa" tako da na ekranu vidite cijeli teren pokriven vašom kartom. B i C)     A.  Dakota  i  Colorado  prepoznati  će  rastersku kartu (i prikazati je na svome ekranu) samo.  U  nedostatku  prave  karte  poslužit  će  i  satelitske  snimke  (Google  Earth.  samostalno  ih  pripremiti  i  potom  instalirati  na  svoj  GPS.  kao  i  malo  iskustva  koje  se  stječe  "metodom  pokušaja  i  pogrešaka".JPG. no karte se mogu skenirati i na vlastitom skeneru (ako ih imate u tiskanom odnosno "papirnatom"  obliku). tj.      kompresije  i  rezultat  će  biti  slika  lošije  kvalitete.KMZ datoteke. *. Na  slici terena pojavit će se kvadratni zeleni okvir. Nabavite odgovarajuću kartu    Ako  namjeravate  planinariti.  detaljnu  kartu  vjerojatno  ćete  potražiti  na  Internetu. To  znači  da  na  svome  PC‐u  morate  imati  instaliran  program  Google  Earth  koji  omogućava  povezivanje  slike  i  podataka  za  njeno  geokodiranje.  Garmin  Oregon. Nastojite upamtiti prostorni raspored naselja. za:      Oregon – verzije od 3. U izborniku "Add" (dodaj) odaberite opciju "Image Overlay" (Sloj slike) (slika 3.  kako  biste  pri  zumiranju  slike  u  Google  Earth  što  točnije  obuhvatili  cijelo  područje  prikazano  unutar  rubova karte.30 pa na dalje    KAKO  KREIRATI PRILAGOĐENU KARTU (CUSTOM MAP)?   Svaki  korisnik  može  odabrati  rasterske  karte  koje  mu  najbolje  odgovaraju.  Prije toga proučite kartu.JPG datoteka). prometnica ili vodenih površina prikazanih  na  karti.  Google Maps). preporučamo pridržavanje ovoga ograničenja. Nakon klika na "Browse" (pretraži) odaberite lokaciju (Folder. Evo kako:   1.     Osim  ograničenja  rasterskih  karata  treba  paziti  da  su  na  vašim  GPS  uređajima  instalirane  najnovije  verzije   softvera.KMZ  datoteku.JPEG datoteku kako bi  je u nastavku ovoga procesa mogli pripremiti za instalaciju na GPS uređaj.  Naime.hr   .  Postupak  pripreme  karata  uglavnom  je  prilično  jednostavan.  Ako  na  ekranu  svoga  GPS‐a  želite  vidjeti  rasterske  karte  s  potpuno jasnim detaljima.20 pa na dalje (za seriju 550 verzija je 3. direktorij)  gdje je spremljena slika vaše rasterske karte (*. digitalnu sliku karte treba spremiti na disk svoga računala kao *.   Bez obzira na izvor.KMZ formatu    Sama  slika  karte  nije  dovoljna  za  instalaciju  na  GPS.00)                                   Colordo – verzija softvera  3.20                                   Dakota – verzije softvera  od 2.navigo-sistem. Kreirajte datoteku u  *. Postupak se odvija u tri faze (A.

 Nemojte ga zatvoriti. a dialog box "New  Image Overlay" (Novo: Sloj slike) (slika 4. 10000 Zagreb www.  Karlovačka 4K.hr   . standardnim postupkom za Windows aplikacije selektirajte datoteku koju treba "obraditi". Slika vaše rasterske karte pojavit će se unutar već spomenutog zelenog okvira.   Dakle.) i dalje ostaje otvoren na ekranu PC‐a.  tako  da  ne  zaklanja  upravo  otvorenu  sliku  vaše  karte.  No  prije  toga  podesite  odgovarajuću "prozirnost" odnosno "Transparency". i zatim kliknite  "Open" (otvori).                                                                                                                 Slika 4.        Slika 3.navigo-sistem. ali možete  ga  pomaknuti  na  stranu. kako bi kroz sliku vaše karte mogli vidjeti satelitsku sliku.

   Karlovačka 4K.  U  većini  slučajeva  bit  će  potrebno  i  manje  ili  veće  zakretanje (rotacija) rasterske karte (Slika 5.   VAŽNA NAPOMENE:   o Mijenjajući dimenzije prikaza rasterske slike koja je otvorena kao "overlay" u programu  Google Earth. Mijenja se samo položaj referentnih točaka karte.  U ovoj fazi pripreme karte potrebna je najveća moguća preciznost i odgovarajuća količina strpljenja. ako pri pomicanju bilo kojeg ruba ili kuta karte  držite pritisnutu tipku "Shift" na tipkovnici PC‐a.   o Ako je potrebno promijeniti veličinu karte.hr   .  Pomicanje  samo  jednog  ruba ili kuta karte rezultirat će ozbiljnim deformacijama. 10000 Zagreb www. a stvarna veličina  slike u *. NE MIJENJA SE NJENA VELIČINA U PIKSELIMA! Ako ste je "razvukli" na ekranu PC‐a. to neće dovesti  do smanjenja kvalitete slike na ekranu GPS‐a. jer o tome  ovisi hoće li koordinate objekata na karti odgovarati njihovom stvarnom položaju na terenu. zadržavajući  ispravan omjer. svi će se rubovi istodobno povećavati ili smanjivati.navigo-sistem.  zadržavajući  jednak  omjer  njihovih  duljina.JPG formatu ostaje nepromijenjena.      3.  i  potom  "razvući"  ili  "stisnuti"  sliku  kako  bi  se  ekransko  mjerilo  karte  izjednačilo  s  mjerilom  satelitske  slike.  Jednostavnije  rečeno. nužno je da se istodobno proporcionalno  povećavaju  ili  smanjuju  sve  njene  stranice.   a  b Alati za georeferenciranje: a – smanjenje/povećavanje        karte u svim smjerovima  b – rastezanje karte po    dužini i  širini   c  c – rotacija karte  d d – pomicanje karte                                                                   Slika 5.  sliku  karte  treba  (ako  je  moguće)  najprije  "centrirati"  (postaviti  središte  karte  na  odgovarajuću  točku  satelitske  slike). Međutim. Sada je potrebno uskladiti položaj svih objekata prikazanih na vašoj karti s njihovim položajem na  "Google  Earth"  satelitskoj  slici.).

  ona  za  koju  je  određena  veća  vrijednost vidjet će se "iznad" one s manjom vrijednošću. pod "Places" (Mjesta) pronaći ćete svoju kartu.     4.KMZ datoteke ovime je dovršen. Desnom tipkom miša kliknite taj naziv  te u padajućem izborniku  odaberite opciju "Save  Place As" (Spremi mjesto kao. pod nazivom što  ste ga upravo odabrali. kliknite "OK". Klik na ikonu "Show Sidebar" (Prikazivanje bočne trake) u "Toolbar‐u" programa Google Earth.) upišite upravo to: naziv pod kojim ćete pronaći svoju  kartu.  Karlovačka 4K. ceste).navigo-sistem.).. Postupak pripreme rasterske karte i kreiranja *. Ako je Draw Order > 49 na ekranu GPS‐a vidjet će se samo rasterske karte. vratite se na dialog‐box "New Image Overlay" koji je još uvijek otvoren (pomaknuli  ste ga na stranu kako vam ne bi zaklanjao pogled na kartu). U  srednjem segmentu "Sidebar‐a" ("Bočne trake").hr   ..      o Kad postignete potpuno poklapanje položaja svih vidljivih objekata na karti s njihovim  položajem na satelitskoj slici.   o U polje "Name" (Naziv) (Slika 4. Konačno.).KMZ formatu.   o Otvorite tab "Location" (Lokacija) i odaberite vrijednost za "Draw Order" (Redoslijed) (Slika 4.  Vrijednosti  manje  od  49  i  manje  omogućavaju  da  se  neki  objekti  instaliranih  vektorskih  karata  vide  "iznad"  rasterskih (npr.     Slika 6. U slučaju kad se  u  memoriji  GPS‐a  nalaze  dvije  rasterske  karte  koje  pokrivaju  isto  područje. 10000 Zagreb www. Odaberite naziv i lokaciju (direktorij) gdje želite spremiti svoju rastersku kartu u  *.

  Kad  ga  ponovo  uključite.  odaberite  "Setup" (Postavke) > Map (Karta) > Map Information (Informacije o karti).  Sada  možete  prekinuti  komunikaciju  između  GPS‐a  i  PC‐a  i  isključiti  GPS.hr   . PC će prepoznati GPS kao disk s nazivom "Garmin Oregon".)                                 Slika 8. Vidjet ćete koje su karte instalirane na  vašem  GPS‐u.  Na ekranu GPS‐a vidjet ćete rastersku kartu koju ste upravo instalirali (Slika 8. 10000 Zagreb www.KMZ datoteku na svoj GPS     Spojite GPS i PC pomoću USB kabela.  a  na  kraju  popisa  bit  će  stavka  "Custom  Maps"  (Prilagođene  karte)  s  nazivima  svih  instaliranih  *. Instalirajte .navigo-sistem. "Garmin Dakota"  ili "Garmin Colorado".KMZ formatu.      C. Otvorite njegov sadržaj. i zatim tamo kopirajte vašu rastersku kartu u *. Dodirnite stavku "Custom Maps" i omogućite njihovo korištenje (Enable) (Slika 7.KMZ datoteka. Ako ne postoji direktorij [drive]:\Garmin\CustomMaps kreirajte  ga sami.)     Slika 7.    Želimo vam ugodnu i uspješnu navigaciju! Vaš     Karlovačka 4K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful