NAMA : NURUL AUNI JAMAL NO MATRIKS : BP09110034 TUTORIAL : KHAMIS 11-12 PM TUTORIAL 2 : ASSESSMENT BY INVENTORY SOALAN 1 NYATAKAN 3 MASALAH DALAM

PENILAIAN INVENTORY. JELASKAN.

SOALAN 2 TERANGKAN 5 HALANGAN DALAM BIODATA.

SOALAN 3 BINCANGKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBINA INSTRUMEN BIODATA.

Ini di mana apabila mengisi borang inventori. SOALAN 2 Antara lima halangan dalam biodata ialah yang pertama biodata mestilah historical dimana item mestilah berdasarkan pengalaman yang lepas. Untuk memilih item neutral yang tidak kuat positif mahupun negative pada dimensi kebaikan social atau pun menyesuaikan statistic skor ujian untuk menghapuskan sebarang kesan sedemikian.SKEMA JAWAPAN SOALAN 1 Masalah dalam penilaian inventori terjadi apabila seseorang itu tidak menjelaskan diri mereka yang sebenar dan lebih berpura-pura untuk membuat tingkah laku atau impresi yang disukai oleh orang lain. Keadaan ini terjadi apabila individu melengkapkan inventori. anugerah atau membuat keputusan. Keempat ialah item biodata mengandungi tindakan diskret atau peristiwa yang mempunyai permulaan dan pengakhiran. . dan informasi pertama yang harus diterima mestilah tidak di pengaruhi oleh sebarang keadaan. Kedua. Ketiga. Ini paling ketara berlaku dalam situasi proses pemilihan untuk pekerjaan. Keadaan ini terjadi apabila individu tersebut gagal untuk memahami item dan bertindak menjawab soalan secara rawak atau pun mereka malas atau tidak berupaya untuk melengkapkan tugas yang tepat. Cara untuk mengawal soalan dan jawapan yang kea rah persetujuan semua orang ialah item yang berpasangan perlu sama dalam format ipsative. meraka akan menunjukkan sikap terlalu baik atau terlalu tidak baik. masalah dalam penilaian inventori ialah kepura-puraan. Antara masalah dalam penilaian inventori ialah pertama penerimaan social. promosi. Sebagai contoh tempoh pengambilan lesen memandu mestilah mengikut temph yang ditetapkan. Ketiga ialah domain biodata mestilah objektif dimana biodata mestilah fakta. mereka termotivasi untuk menonjolkan diri dan menunjukkan tingkah laku yang baik. Ketepatan dalam menjelaskan diri sendiri yang dipersoalkan. Individu lebih cenderung untuk mengisi inventori mengikut apa yang orang lain fikir positif dan diterima oleh semua orang. mereka lebih cenderung untuk menunjukkan tingkah laku yang baik daripada menjelaskan diri mereka yang sebenarnya. masalah dalam penilaian inventori ialah menjawab secara rawak. Contohnya apabila mereka inginkan pekerjaan tersebut. Yang kedua ialah item biodata mestilah bersifat luaran iaitu melibatkan orang lain atau pun mungkin diperhatikan oleh orang lain. Kelima adalah item biodata mengandungi jawapan yang dikawal di mana pengalaman yang lepas akan mempengaruhi tingkah laku yang akan dating.

Item yang tidak diasingkan akan dimasukkan dalam WAB kerana item tidak mempunyai nilai meramal. Jika bersilang. Setelah itu. pengesahan menunjukkan bahwa perbezaan yang wujud . Bilangan item peringkat dalam proses pemberat mestilah sebanyak yang mungkin. Kedua. pilih item permohonan kosong untuk dianalisis. kedua-dua kumpulan haruslah kumpulan yang besar sekurang-kurangnya 75 pekerja bagi setiap kumpulan. nyatakan kategori respon item. persoalan yang harus dijawab ialah apakah perbezaan antara tempoh pendek dan panjang. Kelas berat maksimum percubaan dan pendekatan ralat untuk memaksimumkan perbezaan item sambutan tertentu. Sebelum menentukan sama ada criteria tresebut boleh digunakan atau tidak. tentukan pemberat item. memilih criteria yang sesuai di mana bermula dengan penentuan criteria tertentu yang membezakan antara pekerja berpotensi yang diingini atau tidak. nyatakan kategori respon item. Terdapat tiga kaedah iaitu kekerapan kelas sama iaitu membahagikan jawapan kumpulan gabungan pemberat (jumlah) kepada empat atau lima kelas dengan lebihkurang bilangan yang sama satu kelas. Kelima. mengenal pasti kumpulan criteria dimana kumpulan criteria akan memilih satu criteria yang sesuai dan mengenal pasti langkah-langkah yang paling sesuai dan membangunkan instrument biodata. Keenam. Untuk menentukan sama ada pekerja wajar mempunyai corak sambutan yang berbeza daripada pekerja yang tidak diingini. Ketiga. Item diasingkan akan dianalisis untuk menentukan sama ada ianya menyokong hubungan sebenar dengan tujuan kajian. Tujuh langkah tersebut ialah memilih criteria yang sesuai. pilih item permohonan kosong untuk dianalisis. adalah penting untuk menentukan Net Weights dan Assigned Weights. Selepas criteria dipilih. Kumpulan ini dibahagikan kepada kumpulan wajaran dan kumpulan holdout. dua kumpulan pekerja dibentuk iaitu kumpulan criteria tinggi mewakili pekerja yang diingini dan kumpulan criteria rendah mewakili pekerja yang tidak diingini. Pertama. Untuk menggunakan data. tentukan berat butiran.SOALAN 3 Terdapat tujuh langkah yang disenaraikan untuk membina instrument biodata atau Weighted Application Blank (WAB). setiap kumpulan holdout terdiri daripada sampel lain pekerja bebas daripada kumpulan wajaran. awal tidak yang yang Keempat. menganalisis sampel bebas untuk pengesahan balas iaitu item yang membezakan kedua kumpulan wajaran menegaskan dengansilang mengesahkan data dalam kumpulan holdout. criteria tersebut perlu dinilai terlebih dahulu. mengenal pasti kumpulan criteria. Interval kelas sama iaitu membahagikan jawapan ke dalam sela yang sama dalam pelbagai jawapan. Sebagai contoh syarikat telah menentukan berapa lama perkhidmatan seseorang pekerja itu diperlukan yang sesuai dengan tempoh perkhidmatan. menganalisis sampel bebas untuk pengesahan balas dan tetapkan markah WAB bagi pemilihan.

tetapkan markah WAB bagi pemilihan iaitu asas kepada WAB 1 adalah keputusan pemilihan boleh dipertingkatkan dengan menentukan pemohon yang muncul untuk menjadi pekerja yang lebuh wajar. .antara pekerja yang diingini atau tidak iaitu keyakinan yang tinggi dalam item yang dipilih untuk digunakan dalam WAB akhir dan ketujuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful