MATEMATIKA

HAMARREKOAK 70-ERARTE
1.- Lotu itzazu honako zenbakiok dagokion hitzarekin
20
30
40
50
60
70

berrogeita hamar
hirurogei
hogei
berrogei
hirurogeita hamar
hogeita hamar

2.- Idatzi zenbaki hauen izenak:
25:__________________________________
37:__________________________________
44:__________________________________
56:__________________________________
68:__________________________________
71:__________________________________
3.- Nahaspila honetan izenak eta dagozkien zenbakiak daude.
Lotu itzazu modu egokian:
11

hogeita hiru 39 berrogeita hamazortzi
23

hogeita hemeretzi 64 hamaika

hirurogeita lau 58 berrogeita sei
46 hirurogeita hamabost

75

4.- Idatz itzazu hamarrekoen izenak (laguntzarik behar
izanezkero galdetu irakasleari)

10:____________________________
20:____________________________
30:____________________________
40:____________________________
50:____________________________
60:____________________________
70:____________________________
80:____________________________
90:____________________________
100:___________________________

5.- Idatzi izen hauentzako zenbakia:
-

Hamabi:
Hogeita zazpi:
Hogeita bederatzi:
Hogeita hamar:
Hogeita hemeretzi:
Berrogei:
Berrogeita sei:
Berrogeita hamabost:
Hirurogei:
Hirurogeita hamar:
Hirurogeita hamazazpi:
Ehun: