Helsingin Keksijät HEKE ry

Katsotaan tulevaisuus yhdessä – uusin silmin

Todista väite oikeaksi tai vääräksi
Posted on 14/12/2011 by Nisse Ystäväni Anni (nimi muutettu asianosaisen pyynnöstä) työskentelee matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana. Hänen viimeisin neronleimauksensa koskee koekysymyksiä. Pitämänsä kokeen viimeisenä bonuskysymyksenä oli näet harppaus elämänfilosofiaan, kaupalliseen maailmaan ja luonnontieteisiin. Kysymyksen oheismateriaalina oli jostain lehdestä poimittu horoskooppiosasto. Eri tähtimerkit oli sekoitettu siten, että lähdeaineistosta ei voinut päätellä, mikä ennustus vastasi mitäkin horoskooppia. Tehtävänanto oli: “Päättele, mikä ennustus vastaa omaa tähtimerkkiäsi (+1 pistettä)”. Väärästä vastauksesta rokotettiin -1 pistettä. Ekstratehtävä oli kertoa, miksi tämä tehtävänanto on vailla mieltä (+2 pistettä). Vanhemmilta sateli kiittelevää palautetta: “Tämä tehtävänantohan opetti oikeasti kriittistä ajattelua!”. Itse olisin valmis viemään tämän kutkuttavan tehtävänannon vielä hiukkasen päheämpiin sfääreihin. Minä muotoilisin tämän jokeritehtävän seuraavasti: “Esitä väite joko siinä muodossa, että horoskoopeissa on järkeä, tai siinä muodossa, että horoskoopeissa ei ole järkeä. Todista väitteesi puhtaan argumentoinnin keinoin. (+3 pistettä).” Itse matematiikkaa opiskelleena muistan kaikkein veemäisimmät harjoitustehtävät. Ne olivat juuri niitä, joissa väitteen totuusarvo tai epätotuusarvo jätettiin avoimeksi. Tehtäväksi annettiin todistaa väite joko oikeaksi tai vääräksi. Epätriviaalien väitteiden alalla tämä kysymyksenasettelu on – uskomatonta kyllä – mahdollista. Mikä ettei arkielämän alallakin? Propsit Annille! Jäämme odottamaan hänen seuraavia opetuksellisen maailman ravistelujaan.

Nisse Suutarinen This entry was posted in Toisinkatsojat and tagged opetus, pedagogia, tulevaisuus by

Nisse. Bookmark the permalink [http://hekery.fi/?p=354] .
2 THOUGHTS ON “TODISTA VÄITE OIKEAKSI TAI VÄÄRÄKSI”

Jari Koskinen on 14/12/2011 at 22:39 said:

Sumeassa logiikassa täysin vastakkaiset todellisuudet voivat olla joskus totta samaan aikaan. Sumessa logiikassa niin ikään totuus on harmaan sävyjä, ei kaksiarvologiikan joko/tai -maailma. Ihmisen arkikokemus kertoo, että suhteellisen harvoin meillä on tilanne, jossa joku asia on yksiselitteisesti tosi tai epätosi. Ainakin kun kyse on inhimillisestä ihmisyhteisöjen toiminnasta kaksiarvologiikka tuntuu toimivan harvoin. Kuitenkin länsimainen todellisuuskäsitys pohjautuu kaksarvologiikkaan, siis jyrkkään joko/tai -maailmaan. Poliitikoiltakin tivataan selkeää vastausta kysymyksiin, jotka ovat luonteeltaan kompleksisia ja jatkuvasti muuttuvia….Nisse valaise tietämätöntä, miten matematiikan piirissä suhtaudutaan sumeaan logiikkaan? Matematiikassa todennäköisyys ilmoitetaan nollan ja ykkösen välillä olevana lukuna, mutta ymmärtääkseni todennäköisyyslaskenta ja sumea logiikka eivät ole kavereita…

Nisse on 15/12/2011 at 17:10 said:

Hiton paha kysymys Jari. Wikipedia tietää kuitenkin kertoa: “Fuzzy logic and probability are different ways of expressing uncertainty. While both fuzzy logic and probability theory can be used to represent subjective belief, fuzzy set theory uses the concept of fuzzy set membership (i.e., how much a variable is in a set), and probability theory uses the concept of subjective probability (i.e., how probable do I think that a variable is in a set). While this distinction is mostly philosophical, the fuzzy-logic-derived possibility measure is inherently different from the probability measure, hence they are not directly equivalent. However, many statisticians are persuaded by the work of Bruno de Finetti that only one kind of mathematical uncertainty is needed and thus fuzzy logic is unnecessary. On the other

hand, Bart Kosko argues that probability is a subtheory of fuzzy logic, as probability only handles one kind of uncertainty. He also claims to have proven a derivation of Bayes’ theorem from the concept of fuzzy subsethood. Lotfi Zadeh argues that fuzzy logic is different in character from probability, and is not a replacement for it. He fuzzified probability to fuzzy probability and also generalized it to what is called possibility theory.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful