Ghid utilizator Nokia 5310 XpressMusic

9203524 Ediţia 1

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-303 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio, şi Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com. Acest produs este licenţiat sub licenţa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat întro activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http://www.mpegla.com. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENŢELOR ACHIZIŢIONATE DE NOKIA NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAŢII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS. CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă. Specificaţii pentru export

Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective. Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nici o legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nici o responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nici o garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi. UTILIZÂND APLICAŢIILE CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI. OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea telefonului în apropierea echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite întreruperea utilizării aparatului dacă astfel de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC. Funcţionarea depinde de următoarele două condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finlanda 9203524/Ediţia 1

................................Cuprins Pentru siguranţa Dvs..................................23 Crearea unui mesaj text sau multimedia................................18 Comenzi rapide în modul de aşteptare....................17 Ecran....................................23 Mesaje text........................................18 Modul avion..............................................................................................................14 Antena......................................................................17 Economisirea energiei acumulatorului.....9 Despre telefonul Dvs....................................24 Expediere mesaje................................................ Informaţii generale............................................. mesaje SIM şi comenzi de servicii.......................20 Răspundeţi sau terminaţi un apel............................13 Scoaterea cartelei microSD.............................................................7 1...............................................................21 Moduri text.............28 Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului.........................................10 Descărcarea conţinutului......28 Gestionare contacte.......25 Asistentul de configurare email.....24 E-mail....25 Scrierea şi expedierea unui mesaj email...............................................................................9 Accesorii..................................17 Modul de aşteptare......................................................19 Funcţii disponibile fără introducerea cartelei SIM...........11 Administrarea drepturilor digitale....................11 Asistenţă Nokia.............................................................................................15 Setul cu cască...................................................................16 Taste şi componente......................................................................................... Parcurgerea meniurilor..9 Coduri de acces..21 4.........................12 6...................................................26 Mesaje audio Nokia Xpress.. Mesaje...............................16 Pornirea şi oprirea telefonului.........17 Modul de aşteptare activă..........................................14 Încărcarea acumulatorului..............22 Metoda predictivă de introducere a textului.....................22 Mesaje text şi multimedia.........23 3........................................20 7........................................20 Comenzi rapide pentru apelare...........................................................................26 Mesaje instantanee......................... Contacte...........................................................................15 Cureluşă....................10 Actualizările de programe........23 Mesaje multimedia..............................18 Indicatori.........27 Setările mesajelor..........12 Introducerea unei cartele microSD........................ Pregătirea pentru utilizare............12 Efectuarea unui apel.........................21 Metoda tradiţională de introducere a textului....25 Citirea unui mesaj e-mail şi trimiterea unui răspuns.....27 Mesaje informative................................9 Servicii de reţea...20 Opţiuni în timpul unei convorbiri........................................................................20 Apelare vocală..........19 Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii)... Scrierea textului.................26 Notificări despre mesajele e-mail noi................................................................................................26 Mesaje chat.. Apeluri.......................................................................24 Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns....................................10 Serviciul pentru setări de configurare...............22 5.........................28 ...19 2.......................27 Mesaje vocale...........................................

............................ Servicii SIM...43 Egalizator..............51 18......51 16.32 Tastele de selecţie stânga şi dreapta...............................................................................46 Lista cu probleme de rezolvat............ Informaţii despre acumulator................................................................................. Medii...............................Cărţi de vizită..........................50 Certificate.32 Sincronizare şi copiere de siguranţă.........................................32 Alte comenzi rapide..............32 Tehnologia mobilă Bluetooth.................41 Meniu pentru muzică................ Aplicaţii.......................................................................40 Opţiuni pentru fotografiere şi video.................................................................29 Asocierea comenzilor rapide de apelare.........................................................34 Apeluri...............................................40 .......... Setări..................34 Nokia PC Suite.................47 Calculator....................36 Accesorii..40 Înregistrarea unui video clip........................30 Player muzical................................................32 Pachete de date..............47 Note...........................................................................48 Conectarea la un serviciu..........40 17................................................43 Înregistrator voce...................46 Ceas alarmă...............................52 Încărcarea şi descărcarea.............................................................................................................30 8.............44 Lansarea unei aplicaţii....................46 Agenda................................................38 12.............................................................................................39 Tipărirea imaginilor.......................... Galerie.....39 Cartelă de memorie........................ Organizator..38 9................................................48 10..45 14............................................31 Ecran.............49 Stocare servicii...45 Descărcarea unei aplicaţii..............................................49 Setări de siguranţă...........37 Siguranţă...............................................................................30 Sunete.............50 Siguranţa browserului..30 Profiluri.... Apasă şi vorbeşte..................30 Teme..........................................................50 Semnătura digitală................35 Comenzi vocale...............................................................................................................32 Conectivitate.........35 Actualizări directe de programe.........37 Revenirea la setările din fabrică............................. Meniul operatorului........................38 Dosare şi fişiere..............................................................................41 Redarea listelor de melodii..............31 Comenzile mele rapide.................................................34 Telefon...............................................47 Temporizatoare.........52 Camera foto-video............................43 Funcţii radio...................................................................42 Acordarea la posturile de radio....................................................................................................................................44 Cuprins 13.....................45 15.49 Memoria de arhivă.......................... Jurnal apeluri .42 Radio.....36 Configurare.....................42 Schimbarea aspectului music playerului........ Web ...............................31 Data şi ora.......................................................................................................................................................47 Cronometrul......................48 Setări pentru aspect...................49 Scripturi într-o conexiune sigură...........33 Cablu de date USB..........40 Fotografierea.............39 11...............

..................................56 Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă......................................................................56 Echipamente medicale..........58 Apeluri telefonice în caz de urgenţă...........................................56 Mediul de utilizare........................57 Zone cu pericol de explozie.....................................59 Index..........................................53 Îngrijire şi întreţinere...............................53 Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?.................55 Evacuarea...................................56 Copii mici............................................................53 Verificarea autenticităţii hologramei.........................56 Echipamente medicale implantate....57 Autovehicule...............60 ............................58 INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR).......................................57 Proteze auditive...................Cuprins Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia................................................................................................

Citiţi aceste instrucţiuni simple. citiţi în întregime ghidul utilizatorului. Aparatele mobile pot produce interferenţe în avion. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a reveni în modul de aşteptare. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei. nu rezistă la apă. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENŢĂ Asiguraţi-vă că funcţia de telefon a aparatului este pornită şi în stare de funcţionare. DECONECTAŢI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaţi toate restricţiile. DECONECTAŢI ÎN SPITALE Respectaţi toate restricţiile. SIGURANŢA CIRCULAŢIEI . Nu conectaţi între ele produse incompatibile. 7 . Deconectaţi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. Toate drepturile rezervate. SERVICE CALIFICAT Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat. INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă. Prima grijă a Dvs. Tastaţi numărul de urgenţă © 2007 Nokia.ÎNAINTE DE TOATE Respectaţi toate legile locale. Feriţi aparatul de umiditate. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul.Pentru siguranţa Dvs. Nu folosiţi aparatul în zone unde au loc explozii. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole. DECONECTAŢI ÎN AVION Respectaţi toate restricţiile. DECONECTAŢI LA ALIMENTAREA CU CARBURANŢI Nu folosiţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. Pentru informaţii suplimentare. Nu-l folosiţi în apropierea carburanţilor sau a substanţelor chimice. ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. ceea ce le-ar putea afecta performanţele.

8 © 2007 Nokia. . Comunicaţi locul în care vă aflaţi. şi apăsaţi tasta de apelare.Pentru siguranţa Dvs. Toate drepturile rezervate. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

trageţi de ştecher şi nu de cablu. precum şi obiceiurile locale. Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs. Când conectaţi la orice alt echipament. ● Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu. contactaţi furnizorul de servicii. Pentru informaţii suplimentare. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Servicii de reţea Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. transferul sau retransmiterea unor imagini. Furnizorul Dvs. Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele. De exemplu. este posibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. 9 . de ordine a afişării meniurilor şi de pictograme. Avertizare: Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat. funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. alta decât ceasul alarmă. cum ar fi diferenţe de nume ale meniurilor. unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi. aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole. respectaţi toate legile. piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conţinut.1. Accesorii Reguli practice pentru accesorii ● Nu lăsaţi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. Există numeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea. Protecţia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea. contactaţi furnizorul Dvs. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reţele EGSM 900 şi GSM 1800 şi reţelele 1900. citiţi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. În acest caz. Pentru informaţii suplimentare referitoare la reţele. Nu conectaţi între ele produse incompatibile. Informaţii generale Despre telefonul Dvs. să aibă o configuraţie specială. de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului Dvs. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. Este posibil ca furnizorul Dvs. inclusiv drepturile de autor. să fie dezactivate sau să nu fie activate. modificarea. Este posibil ca aparatul Dvs. dreptul la viaţă privată şi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. de servicii vă poate oferi informaţii şi vă poate explica tarifele ce se vor aplica. La utilizarea funcţiilor acestui aparat. de servicii.

Toate drepturile rezervate. este necesară configurarea corectă a setărilor. este necesar pentru a accesa anumite servicii. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Setări modul sigur. Dacă introduceţi codul PIN incorect de trei ori succesiv. MMS. ● Codul PIN2 (UPIN2). Codul presetat este 12345. se afişează mesajul Setări configurare recepţionate. ● Pentru a vedea sau modifica setările modulului de siguranţă. vă ajută să vă protejaţi cartela împotriva utilizării neautorizate. Dacă nu sunt furnizate codurile. contactaţi furnizorul Dvs.Informaţii generale ● Verificaţi periodic dacă accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect şi funcţionează corespunzător. Pentru a utiliza anumite servicii de reţea. teme) (serviciu de reţea). Pentru a seta modul în care telefonul Dvs. mesaje audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet de la distanţă. Pentru informaţii suplimentare privind disponibilitatea. furnizat cu unele cartele SIM (USIM). ● Codul de siguranţă vă ajută să vă protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate. vi se cere codul PUK. pentru a restricţiona apelurile recepţionate sau efectuate de pe telefonul Dvs. cum ar fi serviciile de Internet mobil.(servicii de reţea). introduceţi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. . pag. 10 © 2007 Nokia. Puteţi schimba codul şi puteţi seta telefonul să solicite acest cod. de servicii. selectaţi Afişaţi > Memoraţi. de servicii. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă. ● Parola de restricţionare este cerută când utilizaţi Serviciu barare apel. utilizează codurile de acces şi setările de siguranţă. iar setările nu sunt memorate şi activate în mod automat. ● Codul PIN (UPIN). cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaţi secţiunea de asistenţă de pe site-ul Web Nokia.livrat cu cartela SIM (USIM). Când primiţi setările sub forma unui mesaj de configurare. 11. ● Codurile PUK (UPUK) şi PUK2 (UPUK2) pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM). Dacă este cazul. Coduri de acces Pentru a memora setările. A se vedea „Asistenţă Nokia”. Serviciul pentru setări de configurare Descărcarea conţinutului Puteţi descărca în telefon conţinut nou (de exemplu. contactaţi furnizorul Dvs. ● Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie făcută numai de personal calificat..

nokia. contactaţi furnizorul Dvs. Toate drepturile rezervate.nokia. e-mail precum şi alte servicii pentru modelul Dvs. GPRS. Serviciu clienţi Dacă doriţi să contactaţi serviciul clienţi.com/support. 11 . funcţii îmbunătăţite sau performanţe mai bune. vizitaţi www. căutaţi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la www. Consultaţi www. acces la Internet pe bandă largă şi un cablu de date compatibil pentru a conecta telefonul la PC.com/support. Întreţinere Descărcaţi gratuit setări de configurare.nokia. © 2007 Nokia. Dacă reţeaua suportă actualizări directe de programe. 36.nokia.com/softwareupdate sau site-ul local Nokia. informaţii suplimentare. Serviciul pentru setări de configurare Actualizările de programe Asistenţă Nokia Informaţii referitoare la PC Suite şi alte date de acest tip sunt disponibile pe site-ul Nokia la www. preluări şi servicii legate de produsul Dvs. de telefon de la www. Nokia PC Suite Pentru servicii de întreţinere. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a prelua aplicaţia Nokia Software Updater.com/customerservice.com/support sau site-ul local Nokia pentru cele mai recente versiuni ale acestui ghid. pag.Informaţii generale Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare. A se vedea „Actualizări directe de programe”. cum ar fi MMS. verificaţi lista centrelor de contact locale Nokia Care la www. puteţi avea posibilitatea să solicitaţi actualizări prin intermediul telefonului. Nokia poate produce actualizări de programe care pot oferi noi caracteristici.nokia. de servicii. cu sistemele de operare Microsoft Windows 2000 sau XP. Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare. Pentru a actualiza programele telefonului. Pentru informaţii despre disponibilitatea anumitor servicii şi tarife.nokia. Nokia.com/repair. aveţi nevoie de aplicaţia Nokia Software Updater şi de un PC compatibil.

posesorii de conţinut pot solicita anularea posibilităţii unui astfel de program DRM de a accesa alte conţinuturi noi protejate prin DRM. contactaţi furnizorul Dvs. contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Administrarea drepturilor digitale 2. Cartela SIM şi contactele sale pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. de asemenea. A se vedea „Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia”. Pierderea cheilor de activare sau a conţinutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza acelaşi conţinut pe aparatul Dvs. de asemenea. pag. . Pentru informaţii suplimentare. Toate drepturile rezervate. de a utiliza acest conţinut. sau OMA DRM 2. Conţinutul protejat prin DRM este însoţit de o cheie de activare ce defineşte drepturile Dvs. OMA DRM 1. 12 © 2007 Nokia. să pierdeţi cheile de activare şi conţinutul în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs. Pregătirea pentru utilizare Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. Este posibil. scoateţi întotdeauna acumulatorul înainte de a introduce sau de a scoate cartela SIM. Pentru a copia de rezervă conţinut OMA protejat prin DRM. OMA DRM 1.0 cu blocare redirecţionare. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conţinut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conţinut neprotejat prin DRM.0. inclusiv drepturile de autor. se află conţinut protejat prin WMDRM. Dacă un anumit program DRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul. 53. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conţinutului protejat DRM. de servicii. opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător. Anularea poate împiedica. în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât şi conţinutul. reînnoirea unui astfel de conţinut protejat prin DRM şi care se află deja în aparatul Dvs. Utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Dacă în aparatul Dvs. astfel că va trebui să fiţi foarte atenţi când manipulaţi.0. utilizaţi caracteristica de copiere de siguranţă a Nokia PC Suite. introduceţi sau scoateţi această cartelă. Acest telefon este proiectat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4CT. Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. Important: Pentru eliberarea cartelei SIM. Cu acest aparat se poate accesa conţinut protejat de WMDRM 10.Pregătirea pentru utilizare Posesorii de conţinut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală.

Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie. afectând şi datele stocate pe cartelă. 7). 13 . Pregătirea pentru utilizare Utilizaţi numai cartele microSD compatibile.1. 3. 1. Cartele incompatibile pot provoca defecţiuni ale cartelei şi aparatului. Scoateţi capacul posterior al telefonului. Toate drepturile rezervate. Introduceţi cartela în fanta pentru cartela microSD cu faţa cu contacte orientată în jos şi apăsaţi-o până când se blochează în locaşul său. 2) şi scoateţi acumulatorul (3). 2. Deschideţi capacul posterior (1. dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Introduceţi acumulatorul (5) şi montaţi la loc capacul posterior (6. Introduceţi sau scoateţi cartela SIM (4). Introducerea unei cartele microSD © 2007 Nokia. aprobate de Nokia pentru utilizarea cu acest aparat. 2.

Verificaţi numărul de model al oricărui încărcător. Puteţi scoate sau înlocui cartela microSD în timpul funcţionării telefonului. fără a închide aparatul. Asiguraţi-vă că nu există aplicaţii ce accesează cartela de memorie microSD în momentul respectiv.Pregătirea pentru utilizare Scoaterea cartelei microSD Important: Nu scoateţi cartela de memorie în timpul unei operaţii de accesare a acestei cartele. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Conectaţi firul încărcătorului la conectorul pentru încărcător al telefonului. Scoaterea unei cartele în timpul unei operaţii de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie şi/sau aparatul. Apăsaţi uşor cartela microSD pentru a o debloca şi scoateţi-o. cât şi datele stocate pe cartela respectivă. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu. Încărcarea acumulatorului 14 © 2007 Nokia. dacă telefonul este în modul de aşteptare. Dacă acumulatorul este complet descărcat. 1. Pentru procurarea de accesorii aprobate. 2. 3. Conectaţi încărcătorul la o priză electrică. adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Scoateţi capacul posterior al aparatului. . încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Durata încărcării depinde de încărcătorul utilizat. 1. Avertizare: Folosiţi numai acumulatori. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la încărcătorul AC-3 şi AC-4. 2. trageţi de ştecher şi nu de cablu. Încărcarea unui acumulator BL-4CT cu încărcătorul AC-3 durează aproximativ 2 ore şi 30 de minute. Toate drepturile rezervate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Avertizare: Când utilizaţi setul cu cască. Setul cu cască Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Toate drepturile rezervate. Nu conectaţi nici o sursă de tensiune la Nokia AV Connector. 15 . Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. altele decât cele aprobate de Nokia pentru utilizarea cu acest aparat. De exemplu. Acordaţi o atenţie deosebită nivelul de volum în cazul în care conectaţi orice dispozitiv extern sau set cu căşti. © 2007 Nokia. abilitatea Dvs. Imaginea arată că zona antenei este marcată cu gri. nu atingeţi antena telefonului mobil în timpul unei convorbiri telefonice. nu atingeţi în mod inutil antena în timpul utilizării acesteia.Antena Pregătirea pentru utilizare Observaţie: Ca şi în cazul oricărui aparat de emisie radio. la Nokia AV Connector. Nu utilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranţa. Contactul cu antena care emite sau primeşte semnale afectează calitatea convorbirii şi poate provoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal şi poate reduce durata de viaţă a acumulatorului. Nu conectaţi produse care creează un semnal de ieşire deoarece acestea pot defecta aparatul.

Toate drepturile rezervate. .Pregătirea pentru utilizare Cureluşă Prindeţi cureluşa aşa cum se arată în imagine şi strângeţi-o. Taste şi componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Receptor Conector pentru încărcător 12 13 Tasta Terminare Microfon Difuzor Tasta de micşorare volum Tasta de mărire volum Ureche pentru curea Conector Nokia AV (3.5 mm) Microconector cablu USB Tasta de pornire/oprire Obiectiv cameră foto-video Player muzical: tasta salt/derulare 14 înapoi Player muzical: tasta redare/pauză 15 Player muzical: tasta salt/derulare 16 înainte Tasta de selecţie stânga Tasta Apelare Tastatură Ecran 17 18 19 20 Tasta Navi™: referită în continuare 21 ca tasta de navigare 16 © 2007 Nokia.

Pentru mai multe informaţii. 10 Când telefonul este pregătit pentru utilizare şi nu aţi introdus niciun caracter. este posibil să vi se solicite să preluaţi setările de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reţea). dispune de o funcţie Economisire energie şi de o funcţie Mod de veghe pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aşteptare atunci când © 2007 Nokia. Modul de aşteptare Ecran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nivelul semnalului reţelei celulare Nivelul de încărcare a acumulatorului Indicatori Numele reţelei sau emblema operatorului Ceas Ecran Funcţia tastei de selecţie stânga Funcţia tastei Navi Funcţia tastei de selecţie dreapta Puteţi modifica funcţiile tastelor de selecţie stânga şi dreapta. A se vedea „Tastele de selecţie stânga şi dreapta”. 37. Dacă telefonul solicită un cod PIN sau UPIN. acesta se află în modul de aşteptare. pag. A se vedea „Data şi ora”.Pregătirea pentru utilizare 11 Tasta de selecţie dreapta Pornirea şi oprirea telefonului Pentru a porni sau opri telefonul. Când porniţi aparatul pentru prima dată. Toate drepturile rezervate. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire. Introduceţi ora locală. 17 . pag. Telefonul vă poate cere să setaţi ora şi data. 31. 32. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. consultaţi Conectare suport. p. Consultaţi„Configurare”. p. şi „Serviciul pentru setări de configurare”. selectaţi fusul orar al locaţiei în care vă aflaţi corespunzător diferenţei faţă de Meridianul Greenwich (GMT) şi introduceţi data. introduceţi codul (afişat sub forma ****).

apăsaţi o dată tasta de apelare. Pentru a opri funcţia de navigare. Comenzi rapide în modul de aşteptare Pentru a deschide browserul de Internet. selectaţi numărul sau numele şi apăsaţi tasta de apelare. apăsaţi şi menţineţi apăsat 0. Este activată funcţia ceas alarmă. este selectată a doua linie telefonică. Este posibil ca aceste funcţii să fie activate. selectaţi Ieşiţi. . mesaje necitite Telefonul nu sună pentru apeluri sau mesaje text primite. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. Toate drepturile rezervate. 31. Conexiunea la reţeaua GPRS sau EGPRS este suspendată (trecută în aşteptare). anulate sau nepreluate apel nepreluat Tastatura este blocată. Indicatorii săgeată indică faptul că sunt disponibile informaţii suplimentare. selectaţi Meniu > Setări > Afişaj > Aşteptare activă > Mod aşteptare activă. apăsaţi şi menţineţi apăsat 1. Indicatori mesaje neexpediate. Pentru a apela numărul. 20. Toate apelurile primite sunt redirecţionate către alt număr. Utilizaţi tastele drept comandă rapidă. Pentru a activa sau dezactiva modul de aşteptare activă. pag. În modul de aşteptare. A fost stabilită o conexiune GPRS sau EGPRS. A se vedea „Ecran”. © 2007 Nokia. Modul de aşteptare activă Modul de aşteptare activă afişează o listă cu funcţiile telefonului şi informaţii pe care le puteţi accesa direct. Pentru a apela mesageria vocală. Dacă aveţi două linii telefonice.Pregătirea pentru utilizare nu este apăsată nicio tastă. / / / Telefonul este înregistrat într-o reţea GPRS sau EGPRS . Pentru a organiza şi a modifica modul de aştepare activă. 18 Este activă o conexiune Bluetooth. derulaţi în sus sau în jos şi alegeţi Selectaţi sau Afişaţi. pag. selectaţi Opţiuni. Pentru a accesa lista cu numere formate. A se vedea „Comenzi rapide pentru apelare”.

Dacă trebuie să efectuaţi un apel de urgenţă când aparatul este blocat sau când se află în profilul avion. Pentru a dezactiva modul avion. calendar şi numerele de telefon. inclusiv apeluri de urgenţă. Toate drepturile rezervate. apăsaţi tasta de apelare şi selectaţi Da la afişarea mesajului Părăsiţi profilul avion?. introduceţi codul de blocare. tastatura se blochează automat. pot fi utilizate fără introducerea unei cartele SIM de exemplu music playerul. s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgenţă programat în aparatul Dvs. când vi se solicită. Utilizaţi modul avion în zone sensibile la emisiile radio—cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale—pentru a dezactiva toate frecvenţele radio. apăsaţi tasta de apelare. Încă aveţi acces la jocurile offline. Dacă modul avion este activat. Când terminaţi convorbirea sau respingeţi apelul. jocurile şi transferul de date cu un PC compatibil sau 19 . selectaţi orice alt profil. Pentru a putea efectua apeluri. selectaţi Deblocaţi şi apăsaţi * în interval de 1. selectaţi Meniu > Setări > Profiluri > Avion > Activaţi sau Personalizaţi. Pentru a răspunde la un apel când tastatura este blocată. introduceţi codul de siguranţă. mai întâi. selectaţi Meniu şi apăsaţi * în interval de 3. poate fi posibilă. A se vedea „Telefon”. Apelul de urgenţă în modul avion Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii) Pentru a debloca tastatura. şi nu puteţi folosi nici o funcţie care necesită acoperire în reţeaua mobilă. Dacă dispozitivul sau tastatura este blocată.radioul.5 secunde pentru a bloca tastatura. selectând apoi „Apel”. Funcţiile suplimentare sunt Autoblocare taste şi Blocare taste. simbolul Pentru a activa sau seta modul avion. Dacă opţiunea Blocare taste este activată. Aparatul va confirma că sunteţi în curs de ieşire din profilul avion pentru a iniţia un apel de urgenţă.Pregătirea pentru utilizare Este selectat profilul temporizat. este afişat . Modul avion Tastaţi numărul de urgenţă. funcţiile telefonului schimbând profilurile. Funcţii disponibile fără introducerea cartelei SIM © 2007 Nokia. Pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor. Unele funcţii ale telefonului Dvs.5 secunde. pag. trebuie să activaţi. efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. 35.. Avertizare: În profilul avion nu puteţi efectua sau primi apeluri. Dacă aparatul a fost blocat.

pag. apăsaţi şi menţineţi apăsată o tastă numerică. apăsaţi tasta de terminare. Alocaţi mai întâi un număr de telefon uneia dintre tastele numerice de la 2 la 9. apăsaţi tasta de volum în sus sau în jos. Cum comenzile vocale sunt specifice unei limbi. Anumite funcţii apar estompate în meniuri şi nu pot fi utilizate. înainte de a utiliza apelarea vocală. A se vedea „Asocierea comenzilor rapide de apelare”. apăsaţi tasta de terminare. introduceţi prefixul telefonic al ţării. 3.Apeluri un at dispozitiv compatibil. ● Pentru a accesa lista de numere formate. inclusiv prefixul zonal şi apăsaţi tasta de apelare. într-unul din următoarele moduri: ● Apăsaţi o tastă numerică. în modul de aşteptare. 28. . ● Dacă aţi selectat Meniu > Setări > Apeluri > Apelare rapidă > Activată. 30. Comenzi rapide pentru apelare Apelare vocală 20 © 2007 Nokia. Efectuarea unui apel Răspundeţi sau terminaţi un apel Pentru a respinge un apel primit. Pentru apeluri internaţionale. pag. prefixul zonal fără primul 0. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. apăsaţi de două ori * pentru prefixul internaţional (caracterul + înlocuieşte codul de acces internaţional). trebuie să selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaştere şi limbă Dvs. Pentru a dezactiva sunetul de apel. Pentru a răspunde la un apel primit. Puteţi efectua un apel pronunţând numele memorat în lista de contacte a telefonului. selectaţi Silenţios. apăsaţi tasta de apelare. apăsaţi o dată tasta de apelare. Utilizaţi o comandă rapidă de apelare pentru a efectua un apel. apoi tasta de apel. dacă este necesar. A se vedea „Gestionare contacte”. Pentru a termina apelul. ● Căutaţi un nume sau un număr de telefon pe care l-aţi salvat în Contacte. Selectaţi un nume sau un număr şi apăsaţi tasta de apelare. Toate drepturile rezervate. şi numărul de telefon. Apeluri Puteţi iniţia un apel în diferite moduri: ● Introduceţi numărul de telefon.

la conferinţă. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). selectaţi Opţiuni şi una dintre opţiunile următoare: Opţiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. totală apeluri şi următoarele: ● Expediaţi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri ● Comutaţi — pentru a comuta între convorbirea activă şi apelul aflat în aşteptare ● Transferaţi — pentru a conecta un apel în aşteptare la convorbirea activă şi a vă deconecta din circuitul acestora ● Conferinţă — pentru a efectua un apel tip conferinţă ● Apel privat — pentru a avea o conversaţie particulară în timpul unui apel tip conferinţă Multe dintre opţiunile pe care le puteţi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reţea. astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările. 4. 1. Opţiuni în timpul unei convorbiri În timpul unei convorbiri. Avertizare: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Pronunţaţi numele contactului pe care doriţi să-l apelaţi. alegeţi o altă înregistrare. 2. utilizaţi metoda tradiţională sau metoda de scriere cu funcţia de predicţie. Adăug. Terminaţi. Este redat un sunet scurt şi se afişează mesajul Vorbiţi acum. Apel nou. Claritate voce. se afişează o listă de identificări. În modul de aşteptare.Scrierea textului Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă. Telefonul redă comanda vocală a primei potriviri din listă. . Toate drepturile rezervate. Contacte. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de selecţie dreapta sau tasta de reducere volum. Pentru informaţii privind disponibilitatea acestora. indicată de 21 © 2007 Nokia. apăsaţi şi menţineţi apăsat Opţiuni pentru a comuta între metoda şi metoda de scriere cu funcţia tradiţională de introducere a textului. Dacă recunoaşterea vocală s-a efectuat cu succes. Term. Înregistraţi. de servicii. Dacă nu este comanda corectă. contactaţi furnizorul Dvs. Moduri text Când scrieţi text. Blocare taste. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Meniu. Suspendaţi sau Reluaţi. Opţiunile pentru serviciile de reţea sunt Răspundeţi sau Respingeţi. Difuzor sau Telefon.

Parcurgerea meniurilor

Modul de utilizare a literelor mari şi mici este indicat de , şi . Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari şi mici, apăsaţi tasta #. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre, indicat de , apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # şi selectaţi Mod numeric. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #. Pentru a seta limba de scriere, selectaţi Opţiuni > Scriere în limba.

de predicţie, indicată de . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie.

Metoda tradiţională de introducere a textului

Apăsaţi în mod repetat o tastă numerică, de la 2 la 9, până la apariţia caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba selectată pentru scriere. Dacă litera pe care doriţi să o scrieţi în continuare este plasată pe aceeaşi tastă cu cea anterioară, aşteptaţi apariţia cursorului şi tastaţi litera. Pentru a accesa cele mai obişnuite semne de punctuaţie şi caractere speciale, apăsaţi repetat tasta numerică 1 sau apăsaţi * pentru a selecta un caracter special.

Metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie se bazează pe un dicţionar încorporat în care puteţi adăuga şi cuvinte noi. 1. Începeţi să scrieţi cuvântul dorit, folosind tastele de la 2 la 9. Pentru fiecare literă, apăsaţi tasta o singură dată. 2. Pentru a confirma un cuvânt prin adăugarea unui spaţiu, apăsaţi 0. ● Dacă respectivul cuvânt este incorect, apăsaţi în mod repetat tasta * şi selectaţi cuvântul din listă. ● Dacă, după cuvântul pe care intenţionaţi să îl scrieţi, este afişat caracterul ?, atunci acel cuvânt nu se află în dicţionar. Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar, selectaţi Normal. Introduceţi cuvântul utilizând metoda tradiţională de introducere a textului şi selectaţi Memoraţi. ● Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceţi prima parte a cuvântului şi apăsaţi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Scrieţi ultima parte a cuvântului şi confirmaţi-l. 3. Începeţi să scrieţi următorul cuvânt.

Metoda predictivă de introducere a textului

Telefonul vă oferă o gamă largă de funcţii care sunt grupate în meniuri. 1. Pentru a accesa meniul, selectaţi Meniu. 2. Parcurgeţi meniul şi selectaţi o opţiune (de exemplu, Setări).
22 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

5. Parcurgerea meniurilor

3. Dacă meniul selectat conţine alte submeniuri, selectaţi unul dintre acestea (de exemplu, Apeluri). 4. Dacă meniul selectat conţine, la rândul său, alte submeniuri, repetaţi secvenţa 3. 5. Selectaţi setarea dorită. 6. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu, selectaţi Înapoi. Pentru a părăsi meniul, selectaţi Ieşiţi. Pentru a rearanja meniul, alegeţi meniul care urmează să fie mutat şi selectaţi Opţiuni > Organizare > Mutaţi. Alegeţi locul în care doriţi să mutaţi meniul şi selectaţi OK. Pentru a memora modificarea, selectaţi Realizat > Da. Pentru a schimba aspectul meniului, selectaţi Opţiuni > Ecr. meniu principal > Listă, Grilă, Grilă cu etichete sau Tabulară.

Mesaje

Puteţi citi, scrie, expedia şi memora mesaje text şi multimedia, e-mail, audio şi instantanee. Serviciile pentru mesaje pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţeaua Dvs. sau de furnizorul de servicii. Puteţi crea un mesaj şi să îi ataşaţi opţional, de exemplu, o imagine. Telefonul Dvs. va modifica automat un mesaj text în mesaj multimedia atunci când ataşaţi un fişier. Aparatul Dvs. acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi se trimit ca două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele cu accente sau alte semne, precum şi caracterele din unele limbi ocupă mai mult spaţiu şi limitează astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. Un indicator din partea superioară a ecranului indică numărul total de caractere rămase disponibile şi numărul mesajelor ce trebuie expediate. Înainte de a putea trimite mesaje text sau e-mail prin SMS, trebuie să memoraţi în telefon numărul centrului de mesaje. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje text > Centre mesaje > Adăugare centru, introduceţi un nume, apoi numărul de la furnizorul de servicii.

6. Mesaje

Mesaje text şi multimedia
Mesaje text

Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia poate conţine text, imagini, clipuri audio şi video clipuri.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

23

Mesaje

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) şi modalitatea de abonare la acesta, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii. Aveţi, de asemenea, posibilitatea să descărcaţi setările de configurare. A se vedea „Asistenţă Nokia”, pag. 11. 1. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj. 2. Pentru a adăuga destinatari, alegeţi câmpul Către: şi introduceţi numărul de telefon al destinatarului sau adresa e-mail sau selectaţiAdăugaţi pentru a selecta destinatarii dintre opţiunile disponibile. Selectaţi Opţiuni pentru a adăuga destinatari şi subiecte şi pentru a seta opţiunile de expediere. 3. Alegeţi câmpul Text:, apoi introduceţi textul mesajului. 4. Pentru a adăuga conţinut mesajului, parcurgeţi până la bara pentru fişier anexat din partea de jos a afişajului şi selectaţi tipul de conţinut dorit. 5. Pentru a expedia mesajul, apăsaţi Exped.. Tipul de mesaj este indicat în partea de sus a afişajului şi se schimbă automat în funcţie de conţinutul mesajului. Furnizorii de servicii pot aplica tarife diferite în funcţie de tipul de mesaj. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru detalii.

Crearea unui mesaj text sau multimedia

Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns
Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele e-mail sau obiectele din mesajele multimedia pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. La primirea unui mesaj, telefonul Dvs. transmite un mesaj de notificare. Apăsaţi Afişaţi pentru afişarea mesajului. Dacă aţi primit mai multe mesaje, selectaţi un mesaj din căsuţa de intrare şi apăsaţi Deschid.. Utilizaţi tasta de navigare pentru a vizualiza toate părţile mesajului. Selectaţi Răspund. pentru a crea un mesaj de răspuns.

Expediere mesaje
Pentru a expedia mesajul, selectaţi Expediere. Telefonul memorează mesajul în dosarul Căsuţă ieşiri, după care începe expedierea. Observaţie: Pictograma sau textul mesaj expediat afişat pe ecranul aparatului nu indică faptul că mesajul a fost recepţionat la destinaţia dorită.
24 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Expedierea mesajelor

Dacă trimiterea mesajelor este întreruptă. poştală pentru a porni asistentul de configurare e-mail. mesajul rămâne în dosarul Căsuţă ieşiri. 2. telefonul încearcă să retrimită mesajul de câteva ori. în directorul Căsuţă ieşiri. Organizaţi-vă mesajele în directorul articole memorate. selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Setări generale > Mem. 3. Selectaţi Opţiuni > Adăug. Pentru a adăuga. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj e-mail. Pentru a trimite mesajul e-mail. memorate > Opţiuni. Dacă au fost definite mai multe conturi de e-mail. Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului. Accesaţi-vă cu telefonul contul de e-mail POP3 sau IMAP4 pentru a citi. Puteţi primi setările de configurare a serviciului e-mail sub forma unui mesaj de configurare. trebuie să aveţi un cont e-mail şi setările adecvate. Dacă aceste încercări nu reuşesc. de e-mail. Înainte de a putea utiliza mesaje e-mail. de servicii e-mail. msj. selectaţi Inserare şi dintre opţiuni. 25 . 4.Telefonul stochează mesajele primite în dosarul Curier intrări. selectaţi Expediere. căs. Această aplicaţie e-mail este diferită de funcţia de e-mail prin SMS. 10. Aveţi posibilitatea să scrieţi mesajul e-mail înainte de a vă conecta la serviciul e-mail. Pentru a salva mesajele trimise în directorul Artic. contactaţi furnizorul Dvs. selectaţi-l pe cel de pe care doriţi să expediaţi mesajul. subiectul şi mesajul e-mail. 1. Pentru a ataşa un fişier. expediate. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. selectaţi Opţiuni > Anulare expediere. Organizaţi-vă mesajele Mesaje E-mail Asistentul de configurare e-mail Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mail © 2007 Nokia. selectaţi Meniu > Mesagerie şi contul de e-mail existent. expediate. a scrie sau a trimite mesaje e-mail. Pentru a porni asistentul de configurare pentru încă un cont de e-mail. redenumi sau şterge un director. selectaţi Meniu > Mesagerie > Artic. pag. Asistentul de configurare e-mail porneşte automat dacă în telefon nu sunt definite setări pentru e-mail. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Toate drepturile rezervate. Pentru a verifica disponibilitatea şi setările contului Dvs. Pentru a anula trimiterea mesajelor.

Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. 2. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail > Edit. selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail > Notificare e-mail nou > Activare.Mesaje Citirea unui mesaj e-mail şi trimiterea unui răspuns Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. de e-mail. Mesajele e-mail pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. actual. 1. pag. Pentru a scrie un mesaj instantaneu. Setări preluare şi următoarele opţiuni: ● Intrv. Notificări despre mesajele e-mail noi Mesaje instantanee Mesaje audio Nokia Xpress . 4. e-mail 3. 1. Pentru a descărca anteturile mesajelor e-mail. apoi selectaţi Expediere. Înregistraţi-vă mesajul. A se vedea „Înregistrator voce”. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului. 1. Creaţi şi trimiteţi un mesaj audio utilizând MMS într-un mod convenabil. Telefonul poate să verifice automat contul de e-mail la intervale de timp şi să emită o notificare când se primeşte un nou mesaj e-mail. poş. Pentru a descărca un mesaj e-mail şi ataşările sale. — pentru a seta intervalul la care telefonul verifică contul e-mail pentru mesaje e-mail noi ● Extragere automată — pentru a prelua automat mesajele e-mail noi din contul Dvs. 2. Pentru a vă deconecta de la contul e-mail. Pentru a răspunde la mesajul e-mail sau pentru a-l redirecţiona. selectaţi Opţiuni > Deconectare. 2. Se deschide înregistratorul. e-mail. căs. Conexiunea la contul de e-mail se termină automat după un anumit interval de inactivitate. Selectaţi contul Dvs. Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afişează instantaneu la recepţionare. 26 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. 1. 2. 3. Pentru a activa notificarea e-mail. 43. căsuţe poştale. scrieţi-vă mesajul (maximum 70 de caractere). selectaţi Opţiuni. selectaţi Meniu > Mesagerie şi contul Dvs. selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. selectaţi un mesaj e-mail şi apăsaţi Deschidere sau Extragere.

Mesaje Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM. Pentru a citi mesajele SIM. Contactaţi furnizorul Dvs. selectaţi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. Trebuie să vă abonaţi la un serviciu şi să vă înregistraţi la serviciul de mesaje chat pe care doriţi să-l utilizaţi. serviciu de reţea) puteţi expedia mesaje text scurte către utilizatori conectaţi. de servicii de mesaje chat. Pentru a scrie şi a expedia cererea de servicii. Puteţi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. Mesaje vocale © 2007 Nokia. Pentru detalii. Toate drepturile rezervate. apăsaţi şi menţineţi apăsat 1. mesajele SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. de servicii. selectaţi Meniu > Mesagerie > IM şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. de servicii. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Către: sau selectaţi Adăugaţi pentru a prelua un număr. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Msj. informative şi una dintre opţiunile disponibile. SIM. Pentru a expedia mesajul. mesaje SIM şi comenzi de servicii Mesaje informative Puteţi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs.3. Meniurile vor diferi în funcţie de furnizorul Dvs. cum ar fi comenzile de activare a serviciilor de reţea. 27 . Pentru mai multe informaţii. dar operaţiunea inversă nu este posibilă. Pentru a vă conecta la serviciu. selectaţi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Nr. mesagerie vocală. Pentru a edita numărul de mesagerie vocală.. contactaţi furnizorul Dvs. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de reţea). Pentru mai multe informaţii. preţurile şi instrucţiunile aferente. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. Mesageria vocală este un serviciu de reţea la care este posibil să fie necesar să vă abonaţi. selectaţi Exped. Comenzi de servicii Comenzile de servicii vă permit să scrieţi şi să trimiteţi către furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute şi sub denumirea de comenzi USSD). 4. Pentru a apela mesageria vocală. Mesaje informative. de servicii. selectaţi Meniu > Mesagerie > Opţiuni > Mesaje SIM.

pentru a permite primirea de mesaje şi reclame multimedia şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele multimedia ● Mesaje e-mail — pentru a permite primirea de mesaje e-mail. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur număr de telefon ataşat.. Când selectaţi un nume din în jurul indicatorului pentru tip de număr (de exemplu Pentru a memora un nume şi un număr de telefon. Contacte Gestionare contacte Primul număr memorat este setat automat ca număr implicit şi este marcat cu un cadru ). Puteţi deasemenea să memoraţi o imagine. acestea vor fi memorate în memoria telefonului. contact nou. Când memoraţi contactele Dvs. .Contacte Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje pentru a configura caracteristicile pentru mesaje. Adăugaţi şi editaţi detaliile 1. Selectaţi Meniu > Contacte > Setări > Memorie în uz pentru a selecta cartela SIM. Memorarea numelor şi numerelor de telefon Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. selectaţi Meniu > Contacte > Nume > Opţiuni > Adăug. cum ar fi mai multe numere de telefon şi articole de text. numere de telefon sub formă de contacte în memoria telefonului şi pe memoria cartelei SIM şi le puteţi căuta şi rechema pentru a iniţia un apel sau pentru a crea un mesaj. pentru a configura centrele de mesaje pentru SMS şi e-mail prin SMS. sau un videoclip pentru un număr limitat de contacte. pentru a seta mărimea imaginilor din mesajele e-mail şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele e-mail Setările mesajelor Puteţi salva nume. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu Selectaţi memoria pentru contacte 28 © 2007 Nokia. 7. sau ambele pentru contactele Dvs. ● Setări generale — pentru a seta telefonul să salveze mesajele expediate. pentru a permite suprascrierea mesajelor vechi dacă memoria pentru mesaje este plină şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesaje ● Mesaje text — pentru a permite rapoarte de remitere. pentru a configura aspectul mesajelor multimedia. Toate drepturile rezervate. Selectaţi Telefon şi SIM pentru a reapela contacte din ambele memorii. memoria telefonului. . 2. pentru a selecta tipul de asistenţă pentru caractere şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele text ● Mesaje multimedia — pentru a permite rapoarte de remitere.

Copiaţi sau mutaţi mai multe contacte între cartela SIM şi memoria telefonului Aranjaţi contactele în grupuri de apel cu diferite sunete de apel şi imagini de grup. un articol de text sau o imagine ataşată contactului. Selectaţi Meniu > Contacte > Grupuri. 1. Selectaţi Meniu > Contacte > Nume. Selectaţi contactul pe care doriţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi şi Opţiuni > Copiere contact sau Mutare contact. căutaţi contactul şi selectaţi Detalii > Opţiuni > Exped. Selectaţi Adăugaţi sau Opţiuni > Adăugare grup nou pentru a crea un grup nou. Pentru a şterge un număr. Selectaţi contactul pe care doriţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi şi Opţiuni > Marcaţi. © 2007 Nokia. 2. Introduceţi numele grupului. 2. căutaţi contactul şi selectaţi Detalii. toate contact. opţional selectaţi o imagine sau un sunet de apel şi selectaţi Memorare. Toate drepturile rezervate. 4. Alegeţi detaliul dorit şi selectaţi Opţiuni > Ştergeţi şi dintre opţiunile disponibile. Căutarea unui contact Selectaţi Meniu > Contacte > Nume şi parcurgeţi lista de contacte sau introduceţi primele caractere ale numelui pe care încercaţi să îl găsiţi. Căutaţi contactul dorit. 3. Copiaţi sau mutaţi toate contactele între cartela SIM şi memoria telefonului Selectaţi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. Ştergerea contactelor 1. telefonului sau De pe cartela SIM. Selectaţi grupul şi Afişaţi > Adăugaţi pentru a adăuga contacte grupului. va fi utilizat numărul implicit dacă nu selectaţi alt număr. > Din mem. şi selectaţi Opţiuni > Ştergeţi contactul. Pentru a şterge toate contactele şi detaliile ataşate acestora din memoria telefonului sau de pe cartela SIM. Marcaţi celelalte contacte şi selectaţi Opţiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. Căutaţi contactul căruia îi adăugaţi un detaliu şi selectaţi Detalii > Opţiuni > Adăugaţi detalii şi din opţiunile disponibile. . selectaţi Meniu > Contacte > Şt. carte vizită. 29 Puteţi expedia şi primi informaţiile de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard. Copiaţi sau mutaţi un contact între cartela SIM şi memoria telefonului Contacte 1.contacte (de exemplu pentru a-l apela). 2. Creaţi un grup de contacte Cărţi de vizită Pentru a expedia o carte de vizită.

sau Jurnal sincronizare — pentru a vedea numărul de mesaje trimise şi primite sau sincronizate Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri şi servicii poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei. Contor date. selectaţi Afişaţi > Memoraţi pentru a memora cartea de vizită în memoria telefonului. recente ● Jurnal mesaje. selectaţi Meniu > Jurnal. pentru care puteţi personaliza sunetele de apel. dacă a fost deja alocat un număr tastei respective. 3. mesaje — pentru a vedea contactele cărora le-aţi expediat recent mesaje ● Durata apelului. Selectaţi Alocaţi sau.a. devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat. Jurnal apeluri Pentru a vedea informaţii privind apelurile. . Toate drepturile rezervate. 2. sau Cron. ş. Asocierea comenzilor rapide de apelare 8. nepreluate. dispune de mai multe grupuri de setări numite profiluri. cu rol de comenzi rapide. taxe.m. Asociaţi numere de telefon la tastele numerice 2–9. sau Numere formate — pentru informaţii despre apelurile Dvs. profilul dorit şi dintre opţiunile următoare: ● Activaţi — pentru a activa profilul selectat ● Personalizaţi — pentru a schimba setările de profil ● Cronometrat — pentru a seta ca profilul să fie activ până la o oră de terminare.Jurnal apeluri Când primiţi o carte de vizită. 1. date — pentru a vedea informaţii generale privind comunicaţiile Dvs.d. Selectaţi Meniu > Contacte > Apelare rapidă şi alegeţi o tastă numerică. Profiluri Teme 30 O temă conţine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. recente ● Destinat. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră. ● Jurnal apeluri — pentru a vedea o lista Dvs. Setări Telefonul Dvs. selectaţi Opţiuni > Modificaţi. cronologică a apelurilor nepreluate sau primite recent precum şi numerele recent formate ● Apel.. Selectaţi Meniu > Setări > Profiluri. Apeluri recepţ. Introduceţi un număr sau căutaţi un contact. în funcţie de diferite evenimente şi situaţii. rotunjiri. © 2007 Nokia. 9. pach.

5 ore vest faţă de Greenwich/ Londra (Marea Britanie). Selectaţi Meniu > Setări > Afişaj şi una dintre opţiunile disponibile: ● Imagine fond — pentru a adăuga o imagine de fundal pentru modul de aşteptare ● Aşteptare activă — pentru a activa. selectaţi Meniu > Setări > Data şi ora > Setări dată & oră > Fus orar: şi apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pentru a selecta fusul orar corespunzător locaţiei în care vă aflaţi. 31 . Selectaţi Meniu > Setări > Sunete. contacte şi pagini Internet ● Emblemă operator — pentru a afişa sigla operatorului ● Afişare info celulă — pentru a afişa identitatea celulei. dacă modul de aşteptare activă este dezactivat ● Detalii notificare — pentru a afişa detalii din notificările despre apeluri şi mesaje pierdute ● Protecţie ecran — pentru a crea şi a seta un protector de ecran ● Economisire energie — pentru a estompa automat ecranul şi a afişa un ceas atunci când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp ● Mod de veghe — pentru a opri automat ecranul când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp ● Mărime corp literă — pentru a seta mărimea fontului folosit pentru mesaje. Puteţi găsi aceleaşi setări în meniul Profiluri. Dacă selectaţi volumul cel mai ridicat al tonului de apel. Setări Puteţi modifica setările de sunet ale profilului activ selectat. GMT -5 indică fusul orar din New York (SUA). oră. Sunete Ecran Data şi ora Când călătoriţi spre un alt fus orar. a organiza şi a personaliza modul de aşteptare activă ● Culoare litere în aşt. fus orar şi dată. selectaţi Meniu > Setări > Data şi ora. De exemplu. ● Preluări teme — Deschide o listă de legături pentru preluarea mai multor teme. Ora şi data sunt setate conform fusului orar şi permit telefonului Dvs. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.Selectaţi Meniu > Setări > Teme şi una dintre opţiunile următoare: ● Selectare temă — Deschideţi dosarul Teme şi selectaţi o temă. să afişeze ora corectă de expediere a mesajelor text sau multimedia recepţionate. taste navigare — pentru a afişa pictogramele comenzilor rapide alocate tastei de navigare în modul de aşteptare. — pentru a selecta culoarea de font pentru modul de aşteptare ● Pict. acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde. dacă este disponibilă în reţea Pentru a schimba setările pentru tipul de ceas.

● Comut. prin Bluetooth. dacă tasta de selecţie stânga este Mergeţi la. şi un alt dispozitiv. şi una dintre opţiunile următoare: ● Tastă navigare — pentru a-i asocia tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcţii. advanced audio 32 © 2007 Nokia. ● Transfer date — Sincronizaţi sau copiaţi datele selectate între telefonul Dvs. Tehnologia mobilă Bluetooth . dreapta. şi un alt telefon. rez. mele rap. — Creaţi o copie de siguranţă a datelor selectate. ● Creare copie rez. Acest aparat corespunde specificaţiei Bluetooth 2. calculator sau server de reţea (serviciu de reţea). copie rez. şi dintre opţiunile următoare. pentru a activa o funcţie. selectaţi Meniu > Setări > Com. mele rap. ● Tastă aştept. activă — pentru a selecta mişcarea tastei de navigare în vederea activării modului de aşteptare activă. Selectaţi Opţiuni > Detalii pentru informaţii despre fişierul copie de siguranţă selectat. Tehnologia Bluetooth vă permite să conectaţi telefonul folosind frecvenţe radio la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanţă de până la 10 metri (32 picioare). — Selectaţi un fişier copie de siguranţă stocat pe cartela de memorie şi îl restauraţi în telefon. telefon — Sincronizaţi sau copiaţi datele selectate între telefonul Dvs.Setări Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteţi accesa rapid funcţiile telefonului utilizate frecvent.0 + EDR şi acceptă următoarele profiluri: generic access. network access. Comenzile mele rapide Tastele de selecţie stânga şi dreapta Alte comenzi rapide Sincronizare şi copiere de siguranţă Conectivitate Telefonul Dvs. > Tastă selecţie stânga sau Tastă sel. În modul aşteptare. şi cop. pe cartela de memorie. generic object exchange. Pentru selectarea unei funcţii din listă. are câteva caracteristici de conectare la alte aparate pentru a transmite şi a primi date. Toate drepturile rezervate. dintr-o listă predefinită. selectaţi Mergeţi la > Opţiuni şi una dintre următoarele opţiuni: ● Selectare opţiuni — pentru a adăuga sau ştergere o funcţie ● Organizaţi — pentru a rearanja funcţiile Selectaţi Meniu > Setări > Com. ● Rest. Selectaţi Meniu > Setări > Sincr.

Indică că 2. când este solicitată de aplicaţie. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. file transfer. object push. Selectaţi un aparat şi Asociaţi. 33 Pachete de date . Conexiunea va fi terminată când aplicaţia este închisă. Introduceţi o parolă numerică în telefonul Dvs. meu pe Ascuns. audio video remote control. Bluetooth este activ. de date şi una dintre opţiunile următoare: ● Când e nevoie — pentru a seta iniţierea conexiunii de transmitere a datelor sub formă de pachete. Pentru a vă conecta telefonul la toate aparatele Bluetooth aflate în zonă. În telefonul Dvs. iar calculatorul Dvs. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. Toate drepturile rezervate. Conexiunea PC-ului la Internet Utilizaţi Bluetooth pentru a vă conecta la un calculator compatibil la reţeaua Internet fără software-ul PC Suite. hands-free. pach. Verificaţi acest lucru la autorităţile locale sau la furnizorul de servicii. headset. Acceptaţi numai comunicaţiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. Selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth şi parcurgeţi următorii paşi: 1. trebuie să accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reţea locală personală). Pentru a defini modul de utilizare a serviciului. Pentru a activa o conexiune Bluetooth selectaţi Bluetooth > Activat. telefonul va iniţia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formă de pachete în reţeaua Internet. SIM access şi serial port. meu şi introduceţi un nume pentru telefonul Dvs. trebuie să fie activat un furnizor de servicii care acceptă accesul la Internet. © 2007 Nokia. Selectaţi Numele telef. dial-up networking. Pentru a vă conecta telefonul cu un accesoriu audio. În unele zone este posibil să existe restricţii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. (până la 16 caractere) şi lăsaţi-l să se conecteze la un alt dispozitiv Bluetooth. dezactivaţi funcţia Bluetooth sau setaţi Vizibil. selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Pachete de date > Conex. telef. selectaţi Căutaţi acces. distribution. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Setări Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaţie de pachete (GPRS) este un serviciu de reţea care permite telefoanelor mobile să transmită şi să primească date prin intermediul unei reţele bazate pe Internet Protocol (IP). 4. audio şi dispozitivul care vreţi să-l conectaţi. După conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reţea (network access point . selectaţi Terminale legate > Nou . 3. utilizaţi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Dacă vă îngrijorează siguranţa.NAP) şi după asocierea cu calculatorul Dvs.

Puteţi găsi mai multe informaţii precum şi programul PC Suite pe site-ul de Web Nokia. în special în medii zgomotoase. ● Apelare rapidă — pentru a apela numele şi numerele de telefon alocate tastelor numerice de la 2 la 9 prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastelor numerice corespunzătoare. şi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanţă (serviciu de reţea). ● Serv. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipăririi de imagini.● Conex. permanentă — pentru a conecta automat la o reţea pachet de date când porniţi telefonul Dvs. cu orice tastă — pentru a răspunde la un apel primit apăsând scurt orice tastă. după o primă încercare de apelare nereuşită. pag. Setări Cablu de date USB Puteţi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon şi un calculator compatibil sau o imprimantă care acceptă PictBridge. ● Reapelare automată — pentru a efectua până la 10 încercări de apelare a unui număr. Apeluri . A se vedea „Siguranţă”. selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Cablu de date USB şi modul USB dorit. conectaţi cablul de date şi selectaţi modul: ● PC Suite — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite ● Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreună cu o imprimantă compatibilă PictBridge sau cu un calculator compatibil ● Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia şi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. 11. ● Claritate voce — pentru a îmbunătăţi inteligibilitatea convorbirii. Toate drepturile rezervate. între telefonul Dvs. Pentru detalii consultaţi Nokia PC Suite. pag. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. notele. apel în aştept. 37. Selectaţi Meniu > Setări > Apeluri şi una dintre opţiunile următoare: ● Deviere apel — pentru a redirecţiona apelurile recepţionate (serviciu de reţea). Este posibil să nu puteţi redirecţiona apelurile dacă sunt active unele funcţii de restricţionare a apelurilor. A se vedea „Asistenţă Nokia”. A se vedea „Asistenţă Nokia”. a tastelor de selecţie stânga şi dreapta sau a tastei de terminare. sincroniza contactele. agenda. pag. 11. Puteţi conecta un calculator compatibil la telefon prin Bluetooth sau un cablu de date USB şi să utilizaţi telefonul ca modem. cu excepţia tastei de pornire. Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteţi gestiona muzica. — pentru ca reţeaua să vă anunţe când primiţi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reţea) 34 © 2007 Nokia. ● Răsp.

● Confirm. identit. — pentru a selecta linia telefonică 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. 35. apel. Automată selectează limba conform informaţiilor de pe cartela SIM. ● Stare memorie — pentru a verifica spaţiul de memorie ocupat ● Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat după un interval de timp presetat. A se vedea „Actualizări directe de programe”.● Sumar după apel — pentru ca telefonul să afişeze pentru scurt timp. © 2007 Nokia. ● Linie pt. SIM — A se vedea „Servicii SIM”. efect. 51. de servicii. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Recunoaştere voce > Comenzi vocale. voce. Comenzile vocale sunt dependente de limbă. 36. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. după fiecare convorbire. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Recunoaştere voce > Pregătire recun. proprie — pentru a afişa numărul Dvs. înainte să utilizaţi comenzile vocale. Pentru a utiliza setările stabilite cu furnizorul Dvs. o caracteristică şi o funcţie indică o comandă vocală activată. Pentru a antrena recunoaşterea vocală a telefonului cu vocea Dvs. pag.. pag. ● Selecţie operator — pentru a seta o reţea celulară disponibilă în zona în care vă aflaţi ● Activare texte ajutor — pentru a selecta dacă telefonul va afişa texte explicative ● Sunet de pornire — pentru a-i permite telefonului să redea un sunet la pornire ● Solicitare mod avion — pentru a-i permite telefonului să întrebe la pornire dacă se utilizează modul avion. acţ. ● Recunoaştere voce — A se vedea „Comenzi vocale”. Pentru a activa o comandă vocală pentru o funcţie. dacă telefonul se află în modul de aşteptare şi nu a fost utilizată nici o funcţie. ● Blocare taste — pentru a solicita codul de siguranţă atunci când deblocaţi tastatura ● Mesaj întâmpinare — pentru a scrie un mesaj care va fi afişat la pornirea telefonului ● Actualizări telefon — pentru a primi actualizări ale programelor de la furnizorul de servicii (serviciu de reţea). 35 Telefon Comenzi vocale . de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reţea). selectaţi Limbă telefon. Selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaştere şi limba Dvs. adiacentă. durata aproximativă ● Exp. Apelaţi contacte şi accesaţi funcţii ale telefonului prin pronunţarea unor comenzi vocale. selectaţi Setat de reţea. pag. dacă această opţiune este acceptată de cartela SIM (serviciu de reţea) Setări Selectaţi Meniu > Setări > Telefon şi una dintre opţiunile următoare: ● Setări limbă — Pentru a seta limba textelor afişate pe ecranul telefonului. toate conexiunile radio sunt oprite. Pentru a seta o limbă pentru comenzile vocale. În modul avion. selectaţi Limbă recunoaştere. Toate drepturile rezervate.

selectaţi Instalare soft telefon pentru a porni instalarea. aparatul nu poate fi utilizat. (serviciu de reţea). decât după terminarea instalării şi repornirea aparatului. selectaţi Meniu > Setări > Configurare > Setări manager apar. Pentru a permite sau nu actualizările de configuraţie. . nici chiar pentru a efectua apeluri de urgenţă. alegeţi o funcţie şi selectaţi Opţiuni şi una dintre următoarele opţiuni: ● Editaţi sau Eliminare — pentru a redenumi sau dezactiva comanda vocală ● Adăugare totală sau Eliminare totală — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcţiile din lista de comenzi vocale Setări Actualizări directe de programe Furnizorul Dvs. Avertizare: Dacă instalaţi o actualizare a unui program. Actualizarea programului poate dura câteva minute.20. p. Solicitarea unei actualizări de program Accesorii 36 © 2007 Nokia. 4. de servicii. Înainte de accepta instalarea unei actualizări. Selectaţi Meniu > Setări > Accesorii. consultaţi „Apelare vocală”. contactaţi furnizorul Dvs. Selectaţi un accesoriu şi o opţiune care depinde de accesoriu. Pentru a reda comanda vocală activă. Toate drepturile rezervate. Selectaţi Preluare soft telefon pentru a descărca şi instala o actualizare de program. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. de servicii vă poate expedia actualizări pentru programele din telefon direct în telefonul Dvs.Pentru a activa indicativul vocal. > Actual. Dacă întâmpinaţi dificultăţi la instalare. Acest meniu sau următoarele opţiuni sunt afişate numai dacă telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Setări actualizare de program 1. Selectaţi Detalii soft curent pentru afişarea versiunii curente a programului şi pentru a vedea dacă este necesară o actualizare. Dacă instalarea a fost anulată după preluare. 3. selectaţi Adăugaţi. 2. selectaţi Redaţi. efectuaţi copii de siguranţă ale datelor. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. soft furnizor. Pentru a utiliza comenzi vocale. Selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Actualizări telefon pentru a solicita actualizări de program disponibile de la furnizorul de servicii. Pentru a organiza comenzile vocale.

A se vedea „Actualizări directe de programe”. ● Apeluri permise — pentru a limita apelurile efectuate numai la numerele de telefon selectate. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod. de servicii să vă trimită aceste setări. Pentru a activa un cont personal. De asemenea. dacă această funcţie este acceptată de cartela SIM. 37 .Puteţi configura telefonul cu setări necesare anumitor servicii. — pentru a vizualiza furnizorii de servicii memoraţi în telefon şi setarea unui furnizor de servicii implicit ● Act. — pentru a restricţiona apelurile recepţionate şi efectuate de pe telefon (serviciu de reţea). 10. Selectaţi Meniu > Setări > Configurare şi una dintre opţiunile următoare: ● Setări config. În această situaţie. Toate drepturile rezervate. protejată de codul PIN2. impl. este posibil ca furnizorul Dvs. ● Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacă se solicită codul PIN2 la accesarea unei anumite funcţii a telefonului. person. derulaţi până la acesta şi selectaţi Opţiuni > Activaţi . — pentru a adăuga manual noi conturi personale pentru diferite servicii şi pentru a le activa sau şterge. implic. nu pot fi iniţiate conexiuni GPRS. Pentru a adăuga un contact nou. ● Setări config. — pentru a permite sau nu ca telefonul să primească actualizări de programe. pag. Selectaţi tipul de serviciu şi introduceţi parametrii necesari. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod. pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteţi apela şi de la care puteţi primi apeluri (serviciu de reţea) © 2007 Nokia. 36. selectaţi Adăugaţisau Opţiuni > Adăugaţi. Dacă apelarea numerelor fixe este activată. ● Grup utilizat. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. Selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă şi una dintre opţiunile următoare: ● Solicitare cod PIN sau Solicitare cod UPIN — pentru a solicita codul PIN sau UPIN la fiecare pornire a telefonului. pag. Este necesară o parolă de restricţionare. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. în aplicaţii — pentru a activa setările de configurare implicite pentru aplicaţiile acceptate ● Punct acces preferat — pentru a vizualiza punctele de acces memorate ● Conectare suport — pentru a prelua din reţea setările de configurare trimise de furnizorul de servicii ● Setări manager apar. numărul de telefon al destinatarului şi numărul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe). cu excepţia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. ● Serviciu barare apel. Configurare Setări Siguranţă Când sunt active funcţii care restricţionează apelurile (cum ar fi restricţionarea apelurilor.

pag. mesajele. grafică. Pentru mai multe informaţii. Selectaţi Memorie pentru a se solicita codul de siguranţă când este selectată memoria de pe cartela SIM şi doriţi să schimbaţi memoria aflată în uz. numai setări — pentru a reseta toate setările favorite fără a şterge date personale ● Restaurare totală — pentru a reseta toate setările şi a şterge toate datele personale. verificaţi întotdeauna condiţiile de livrare şi cheia de activare ale oricărui tip de conţinut. tonuri. selectaţi Meniu > Setări > La set. Protecţia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. — pentru a vedea Detalii modul sigur. luaţi legătura cu operatorul Dvs. video clipuri. acceptă sistemul cheilor de activare pentru protejarea conţinutului preluat. deoarece acestea ar putea fi taxate. PIN2 sau parola de restricţionare ● Cod în uz — pentru a selecta dacă trebuie să fie active codurile PIN sau UPIN ● Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate de autorizare sau de utilizator din telefonul Dvs. modificarea.. Aceste fişiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă de memorie ataşată şi pot fi organizate în dosare. 10. codul PIN. cum ar fi contactele. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Înainte de preluare. şi una din următoarele opţiuni: ● Restaur. 11. activaţi Solicitare PIN modul sau schimbaţi codul PIN modul şi codul PIN semnătură. ● Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranţă. Organizaţi imagini. 50. transferul sau retransmiterea unor imagini. 50. Telefonul Dvs. de reţea. Meniul operatorului Accesaţi un portal către serviciile oferite de operatorul Dvs. înregistrări şi fişiere primite. A se vedea „Coduri de acces”. A se vedea „Certificate”. de reţea. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conţinut. din fabr.Meniul operatorului ● Nivel de siguranţă — Selectaţi Telefon pentru a se solicita codul de siguranţă la orice introducere a unei noi cartele SIM în telefon. 10. UPIN. Revenirea la setările din fabrică Pentru a readuce telefonul la condiţiile din fabrică. pag. A se vedea „Stocare servicii”. fişierele media şi cheile de activare. Galerie 38 © 2007 Nokia. . teme. ● Setări modul sigur. Toate drepturile rezervate. fişiere de muzică. pag.

Când formataţi o cartelă de memorie. A se vedea „Tehnologia mobilă Bluetooth”. cart. Pentru a vedea lista fişierelor dintr-un dosar. Formatarea cartelei de memorie Avertizare: Nu lăsaţi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. la o imprimantă compatibilă. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. acceptă Nokia XPressPrint pentru tipărirea imaginilor în format . Selectaţi imaginea pe care doriţi să o tipăriţi şi apoi Opţiuni > Imprimare.. Pentru a formata o cartelă de memorie.jpeg. selectaţi Meniu > Galerie. 14. 1. fotografii şi date referitoare la mesaje. mem. Tipărirea imaginilor Telefonul Dvs. 39 . © 2007 Nokia. > Da. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaţi un fişier. utilizaţi un cablu de date sau expediaţi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth către o imprimantă care acceptă tehnologia Bluetooth. selectaţi Meniu > Galerie sau Aplicaţii. Pentru a conecta telefonul Dvs. selectaţi Opţiuni > Ştergere parolă. Blocarea cartelei de memorie dosarul cartelei de memorie şi Opţiuni > Format. 1. vi se solicită parola. fişiere audio. 13 şi „Scoaterea cartelei microSD”. Setaţi o parolă (maximum 8 caractere) pentru blocarea cartelei de memorie în vederea prevenirii utilizării neautorizate. Toate drepturile rezervate. 2. După terminarea formatării. Pentru eliminarea parolei. Pentru a introduce şi scoate o cartelă de memorie consultaţi „Introducerea unei cartele microSD”. 32. Parola este memorată în telefonul Dvs. cum ar fi video clipuri. la pag. Cartelă de memorie Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. altele necesită formatare. alegeţi cartela de memorie şi apăsaţi tasta de parcurgere dreapta. introduceţi un nume pentru cartela de memorie. şi nu trebuie să o reintroduceţi dacă utilizaţi cartela de memorie pe acelaşi telefon. Selectaţi dosarul cartelei de memorie şi Opţiuni > Setare parolă. 2. toate datele de pe cartelă se pierd definitiv. Anumite dosare din Galerie cu conţinut utilizat de telefon (de exemplu. pag.Dosare şi fişiere Galerie Pentru a vedea lista dosarelor. iar apoi selectaţi Deschid. Utilizaţi o cartelă de memorie pentru a stoca fişiere multimedia. Dacă doriţi să utilizaţi cartela de memorie pe un alt aparat. selectaţi un dosar. melodii. la pag.

Opţiuni pentru fotografiere şi video Pentru a schimba alte setări ale camerei foto-video şi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor şi clipurilor video. Pentru utilizarea funcţiei de fotografiere. Verificarea spaţiului de memorie ocupat 12. Selectaţi Opţiuni > Setări > Durată previz.. Pentru a face o fotografie. derulaţi la stânga sau dreapta. selectaţi Pauză. Telefonul acceptă o rezoluţie la înregistrarea imaginii de maxim 1600 x 1200 pixeli. sau în memoria telefonului. imag. selectaţi Stop.. În intervalul de previzualizare. sau dacă este activată funcţia de cameră foto-video. selectaţi Înapoi pentru a realiza o nouă fotografie sau Exped. dacă este activată funcţia video. apăsaţi tasta de navigare sus şi jos sau tastele de volum.Medii Verificaţi spaţiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date şi spaţiul de memorie disponibil pentru instalarea de programe noi pe cartela de memorie. selectaţi Contin. Pentru a adapta setările camerei foto-video la condiţiile de iluminare. . pentru a întrerupe înregistrarea. dacă este disponibilă. Medii Fotografierea Camera foto-video Faceţi fotografii sau înregistraţi video clipuri cu camera încorporată. selectaţi Înregistr. Telefonul memorează imaginile pe cartela de memorie.. Pentru a utiliza un filtru. pentru a relua înregistrarea. Pentru a începe înregistrarea video. şi un interval de previzualizare pentru afişarea fotografiei pe ecran. selectaţi Opţiuni > Balanţă alb. apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. selectaţi Opţiuni > Setări. selectaţi Meniu > Medii > Aparat foto sau. 40 © 2007 Nokia. selectaţi Opţiuni > Efecte. Înregistrarea unui video clip Pentru a activa funcţia video. Toate drepturile rezervate. pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. dacă aceasta este disponibilă. sau în memoria telefonului. Telefonul memorează video clipurile pe cartela de memorie. Selectaţi cartela de memorie şi Opţiuni > Detalii. selectaţi Fotograf. pentru a opri înregistrarea. selectaţi Meniu > Medii > Video. Pentru a apropia sau a depărta imaginea în modul cameră foto-video.

Adăugaţi muzică sau video clipuri din listele afişate. şi introduceţi numele listei de redare. personale. să vizualizaţi video clipurile înregistrate sau descărcate. pag. selectaţi Opţiuni > Preluări şi un site pentru descărcare. Implicite sau Config. Toate drepturile rezervate. Pentru a asculta muzică sau a viziona un video clip. de asemenea. A se vedea „Nokia PC Suite”. Puteţi primi setările de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. 2. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. Pentru a crea o listă de redare cu melodiile selectate de Dvs. A se vedea „Configurare”. 3. © 2007 Nokia..Telefonul dispune de un player muzical pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fişiere audio în format MP3 sau AAC descărcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaţia Nokia PC Suite. pag. Artişti. SelectaţiListe cu melodii > Creare listă mel. Fişierele muzicale şi video stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate şi adăugate automat în biblioteca muzicală la pornirea telefonului. Pentru a deschide playerul muzical. muzicale şi video stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie. selectaţi Opţiuni > Actualiz. De asemenea. Selectaţi Cont şi un cont de serviciu de streaming din setările de configurare active. descărcaţi muzică sau video clipuri de pe Internet sau vizualizaţi secvenţe video compatibile de pe un server de reţea (serviciu de reţea).. selectaţi Meniu > Medii > Redare muzică. Puteţi. 41 . 10. selectaţi un fişier din Liste cu melodii. procedaţi în modul următor: 1. bibl. Pentru a activa setările. 2. procedaţi în modul următor: 1. Albume sau Genuri. apoi selectaţi Redaţi. Selectaţi Realizat pentru a memora lista. aveţi posibilitatea să introduceţi setările manual. 34. pag. Selectaţi Opţiuni > Preluări > Setări flux > Configurare. 3. Selectaţi un furnizor de servicii pentru streaming. Crearea unei liste de redare Pentru a descărca fişiere de pe Internet. 37. Player muzical Medii Meniu pentru muzică Accesaţi fişierele Dvs. Configurarea necesară unui serviciu de streaming Pentru a actualiza biblioteca muzicală după adăugarea de fişiere.

. Din meniul music playerului puteţi utiliza următoarele comenzi rapide: Pentru a comuta pe meniul muzical. cu tastele virtuale de pe ecran. . Butoanele virtuale se pot modifica în funcţie de temă. sau de pe ecran. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Pentru a opri music playerul. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. selectaţi . Utilizaţi music playerul cu tastele pentru music player sau. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Selectaţi Meniu > Medii > Radio. Pentru a începe sau a întrerupe redarea. apăsaţi de două ori . . apăsaţi tastele de volum ale telefonului. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare. . în mod similar. apăsaţi Pentru a trece la melodia următoare. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Selectaţi Meniu > Medii > Redare muzică > La Redare muzică > Opţiuni > Setări > Temă redare muzică şi una dintre temele listate. Pentru a trece la începutul melodiei . Pentru a regla volumul. selectaţi Schimbarea aspectului music playerului Radio Aparatul de radio FM funcţionează cu o antenă diferită de antena aparatului mobil. dispune de o serie de teme pentru a schimba aspectul music playerului.Medii Redarea listelor de melodii Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. apăsaţi tasta de Pentru a utiliza tastele grafice parcurgere stânga sau dreapta până ajungeţi la tasta dorită. Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Eliberaţi tasta Pentru a derula înapoi melodia curentă. apăsaţi . Pentru a comuta pe lista de redare din momentul respectiv. Telefonul Dvs. apoi selectaţi-o. Toate drepturile rezervate. Pentru ca funcţia de radio FM să funcţioneze corespunzător. apăsaţi şi menţineţi apăsată în poziţia la care doriţi să continuaţi redarea muzicală. apăsaţi şi menţineţi apăsată . 42 © 2007 Nokia. Pentru a regla volumul. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. anterioare. apăsaţi tastele de volum. . apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare. Pentru a opri music playerul. trebuie să ataşaţi la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Selectaţi Modif. Pentru a începe căutarea.Acordarea la posturile de radio Căutarea şi salvarea posturilor 1. toate posturile — pentru a căuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vă aflaţi ● Setaţi frecvenţa — pentru a introduce frecvenţa postului de radio dorit ● Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listă de posturi de radio ● Memoraţi canalul — pentru a memora postul de radio curent ● Canale — pentru a lista şi a redenumi sau şterge posturi salvate Schimbarea posturilor Selectaţi sau . pentru a comuta între setul cu cască şi difuzor şi pentru a comuta între ieşirea stereo şi mono. Pentru a seta ID-ul serviciului Visual al unui post selectaţi Opţiuni > Canale şi un post. pentru a activa comutarea automată pe o frecvenţă cu cea mai bună recepţie a postului de radio selectat. apăsaţi scurt sau Medii . selectaţi Opţiuni > Canale > Opţiuni > Redenumiţi. selectaţi şi menţineţi apăsat sau .05 MHz. frecvenţa cu câte 0. Pentru a salva un post într-o locaţie de memorie. Selectaţi Meniu > Medii > Înregistrare. Selectaţi Opţiuni > Setări pentru a opri radioul. sau apăsaţi tastele numerice corespondente. sau © 2007 Nokia. sunete sau un apel în curs şi memoraţi-le în Galerie. 43 . serviciu vizual pentru a porni aplicaţia Visual Radio în mod automat sau după o confirmare când porniţi radioul. Selectaţi Opţiuni şi dintre opţiunile următoare. ● Căut. Toate drepturile rezervate. selectaţi Opţiuni > Memoraţi canalul. aut. Pentru a utiliza tastele grafice pe afişaj. frecv. Selectaţi Opţiuni > Visual Radio pentru a porni aplicaţia Visual Radio. Selectaţi Opţiuni > Ident. Pentru a schimba 2. 3. Pentru a introduce numele postului de radio. act. contactaţi furnizorul Dvs. derulaţi spre stânga sau spre dreapta. serviciu vizual şi introduceţi ID-ul. . Selectaţi Opţiuni > Activ. . de servicii. Visual Radio Funcţii radio Unele canale de radio pot transmite informaţii text sau grafice pe care le puteţi vizualiza utilizând aplicaţia Visual Radio (serviciu de reţea). Înregistrator voce Înregistraţi conversaţii. Selectaţi RDS activat pentru afişarea informaţiilor din sistemul de date radio al postului selectat. Pentru a verifica disponibilitatea şi costurile.

pentru a accesa lista de înregistrări şi pentru a selecta memoria şi directorul pe care se stochează înregistrările. Serviciul "Apasă şi vorbeşte" (ASV) prin celular este un serviciu radio bidirecţional disponibil printr-o reţea celulară GPRS (serviciu de reţea). Derulaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa glisajele virtuale şi sus sau jos pentru a regla glisajul.Apasă şi vorbeşte Înregistrarea unui sunet 1. derulaţi la unul din seturile de egalizator şi selectaţi Activaţi. Apasă şi vorbeşte 44 © 2007 Nokia. Puteţi utiliza serviciul ASV pentru a purta o conversaţie cu o persoană sau un grup de persoane (canal) care dispun de telefoane compatibile. Pentru a vă conecta la serviciul ASV. sau în timpul unui apel. 3. Selectaţi unul din ultimele două din listă şi Opţiuni > Editaţi. Pentru a termina înregistrarea. selectaţi Meniu > Apasă şi vorbeşte > Activare ASV. Când utilizaţi music playerul. Creaţi un set de egalizator personal Egalizator 1. În timp ce sunteţi conectat la serviciul ASV. selectaţi Galerie > Înregistrări. selectaţi . Este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă. Pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru servicii ASV şi utilizarea acestora. Selectaţi . puteţi utiliza celelalte funcţii ale telefonului. de servicii. Pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a verifica disponibilitatea. de telefon. În timp ce înregistraţi o convorbire. în funcţie de modelul Dvs. Pentru a activa un set predefinit. toţi participanţii la convorbire aud un bip slab. . Selectaţi Meniu > Medii > Egalizator. contactaţi furnizorul Dvs. Selectaţi Memoraţi şi Opţiuni > Redenumiţi pentru a memora setările sub un nume. 2. selectaţi Opţiuni > Înregistraţi. Serviciile de accesibilitate între reţele ar putea fi mai limitate decât în cazul apelurilor normale. reglaţi volumul. 13. contactaţi furnizorul de servicii. 2. tarifele serviciului şi caracteristicile suplimentare precum şi pentru a vă abona la serviciu. . Înregistrarea este memorată în Selectaţi Opţiuni pentru a reda sau a trimite ultima înregistrare. Toate drepturile rezervate.

acceptă aplicaţii Java J2ME. pag. dacă sunt disponibile ● Acces aplicaţii — pentru a împiedica aplicaţia să acceseze reţeaua 14.. să fie preinstalate anumite marcaje sau legături care permit sau pot permite accesul la site-uri oferite de terţe părţi neafiliate la Nokia. Dacă accesaţi aceste site-uri. trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru orice alt site. Alte opţiuni disponibile pot include următoarele: ● Actualizare versiune — pentru a verifica dacă o nouă versiune a aplicaţiei este disponibilă pentru preluare de pe Web (serviciu de reţea) ● Pagină de web — pentru a obţine informaţii sau date suplimentare referitoare la aplicaţia respectivă de pe pagina Internet (serviciu de reţea). Cartelă memorie. de servicii. cum ar fi aplicaţii care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified TM. ● Selectaţi Meniu > Aplicaţii > Opţiuni > Preluări > Preluări aplicaţii sau Preluări jocuri. sau Colecţie. Pentru a seta sunete. Pentru informaţii despre disponibilitatea anumitor servicii şi tarife. ● Utilizaţi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descărca aplicaţiile în telefonul Dvs.Aplicaţii Puteţi organiza aplicaţii şi jocuri. Este posibil ca în aparatul Dvs. Alegeţi un joc sau o aplicaţie şi selectaţi Deschid. Aceste fişiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă de memorie ataşată şi pot fi organizate în dosare. selectaţi Meniu > Aplicaţii > Opţiuni > Setări aplicaţii. Puteţi descărca aplicaţii noi şi jocuri în diverse moduri. contactaţi furnizorul Dvs. Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere. Selectaţi Meniu > Aplicaţii > Jocuri. 45 . A se vedea „Cartelă de memorie”. Aplicaţii Lansarea unei aplicaţii Descărcarea unei aplicaţii Telefonul Dvs. Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de site-uri. © 2007 Nokia. se afişează lista de marcaje disponibile. Înainte de a o descărca. Telefonul Dvs. poate avea unele jocuri sau aplicaţii instalate. lumini şi vibraţii pentru jocuri. asiguraţi-vă că aplicaţia este compatibilă cu telefonul Dvs. Toate drepturile rezervate. 39.

selectaţi ecranul lunar sau săptămânal şi selectaţi Opţiuni > Ştergere note > Toate notele. Selectaţi Opţiuni > Setări pentru a seta data. Dacă nu sunt setate note pentru ziua respectivă. Pentru a opri alarma. Pentru a emite o alarmă în anumite zile selectate din săptămână. Oprirea alarmei Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit. ecranul implicit şi prima zi a săptămânii. Activaţi alarma şi introduceţi ora de alarmă. Ziua curentă are un cadru în jurul numărului. ora. Apel. 46 © 2007 Nokia. Selectaţi Meniu > Organizator > Agendă. conectaţi setul cu căşti la telefon. selectaţi Afişaţi. Pentru a şterge toate notele din agendă. Pentru a vedea ecranul săptămânal. Agenda . selectaţi Opţiuni > Notaţi şi selectaţi unul din următoarele tipuri de notă: Memento. apoi reporneşte. Selectaţi Meniu > Organizator > Ceas alarmă. alarma se opreşte pentru intervalul de amânare.Organizator 15. Toate drepturile rezervate. Dacă lăsaţi telefonul să continue să sune alarma timp de minut sau dacă selectaţi Amânaţi. 4. Zi de naştere sau Memo. Nu selectaţi Da dacă folosirea aparatului mobil poate provoca interferenţe sau pericole. selectaţi Repetare: Activare şi zilele. aparatul vă întreabă dacă doriţi să îl activaţi pentru a efectua un apel. Şedinţă. Setaţi intervalul de amânare şi selectaţi Memorare. ziua apare cu caractere aldine. 3. separatorul datei. selectaţi Stop. Organizator Pentru ca alarma să sune la o oră dorită. formatul datei şi al orei. Selectaţi Nu pentru a opri aparatul sau selectaţi Da pentru a efectua şi a primi apeluri. acesta porneşte automat şi începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectaţi Stop. Setarea alarmei Ceas alarmă 1. Completaţi câmpurile. Dacă aţi selectat radioul ca sunet de alarmă. Selectaţi Opţiuni > Autoştergere note pentru a şterge automat notele vechi după o perioadă de timp specificată. selectaţi Opţiuni > Ecran săptămânal. Pentru a vedea notele zilei. 2. Selectaţi tonul alarmei. 5. fusul orar. Adăugarea unei note în agendă Alegeţi data.

în caz contrar. 2. selectaţi Opţiuni > Scriere notă. Pentru a memora o notă pe care trebuie să o efectuaţi. selectaţi Adăugaţi. selectaţi Meniu > Organizator > Listă de rezolvat. introduceţi ora de alarmă şi scrieţi o notă care va fi afişată la expirarea intervalului de timp. 3. vă oferă posibilitatea de a efectua calcule standard. ştiinţifice şi economice. Selectaţi Meniu > Organizator > Calculator. Toate drepturile rezervate. Cronometru interval 1. selectaţi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. Pentru a scrie o notă. 2. Pentru a porni un temporizator cu până la 10 intervale. dacă nu există nici o notă adăugată. introduceţi mai întâi intervalele. selectaţi Scrieţi. selectaţi Opţiuni > Adăugaţi. selectaţi Stop temporizator. Completaţi câmpurile şi selectaţi Memoraţi. selectaţi Meniu > Organizator > Note. Pentru a opri cronometrul. selectaţi Start. tipul calculatorului şi dintre opţiunile disponible care includ şi instrucţiunile de utilizare. pentru a şterge nota selectată şi toate notele pe care le-aţi marcat ca efectuate. căutaţi-o şi selectaţi Afişaţi. în caz contrar. Observaţie: Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple. dacă nu există nici o notă adăugată. temporizare. Note Calculator Temporizatoare Temporizator 1. Selectaţi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Calculatorul din telefonul Dvs. 47 . selectaţi Start cronometru > Start. Pentru a porni cronometrul. Pentru a porni cronometrul. selectaţi Modific. Lista cu probleme de rezolvat Organizator Pentru a scrie şi expedia note. Scrieţi nota şi selectaţi Memoraţi. Pentru a activa temporizatorul.Pentru a vedea nota. 3. Selectaţi Opţiuni pentru a edita atributele. © 2007 Nokia. Pentru a scrie o notă. Pentru a schimba durata temporizării.

apăsaţi tasta de terminare. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. apoi selectaţi o configuraţie şi un cont. selectaţi Meniu > Web > Marcaje. ● Durată tur — pentru a cronometra timpi pe ture ● Continuaţi — pentru a afişa cronometrarea setată în fundal ● Afişaţi ultima — pentru a vedea cel mai recent timp cronometrat. Este posibil ca în aparatul Dvs. selectaţi Opţiuni > Resetaţi. sau în modul aşteptare. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări configurare. Este posibil să nu puteţi vedea toate detaliile din paginile de Internet. 48 © 2007 Nokia.Web Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteţi măsura durate de timp. . Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat ● Afişaţi durata sau Ştergeţi durata — pentru a vedea sau şterge timpii cronometraţi Pentru a seta cronometrul să funcţioneze în fundal. Web Conectarea la un serviciu Pentru a selecta un marcaj. ţineţi apăsat pe 0. Pentru a selecta ultima adresă URL. selectaţi Meniu > Web > Home. 16. Dacă accesaţi aceste site-uri. Pentru a seta un serviciu. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. timpi intermediari sau timpi pe tură la probele sportive. Pentru conectarea la un serviciu. Pentru a reseta valoarea timpului fără a o memora. Selectaţi Meniu > Organizator > Cronometru şi una dintre opţiunile următoare: ● Timpi intermediari — pentru a cronometra timpi intermediari. selectaţi Meniu > Web > Ultima adr. Puteţi primi setările de configurare necesare pentru navigare sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare. Toate drepturile rezervate. Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de site-uri. pag. web. 10. Puteţi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru orice alt site. să fie preinstalate anumite marcaje sau legături care permit sau pot permite accesul la site-uri oferite de terţe părţi neafiliate la Nokia. Contactaţi furnizorul Dvs. preţurile şi instrucţiunile aferente.

© 2007 Nokia. 50. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări aspect. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Siguranţă > Setări script WML sau. de servicii. > Permiteţi. nesig. Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. nesig. Pentru a permite sau a preveni telefonul să primească fişiere cookie. > Da pentru alertare atunci când o conexiune sigură se transformă într-una nesigură în timpul navigării prin pagini. Aceste alerte nu garantează o conexiune sigură. Un fişier cookie reprezintă date stocate de un site în memoria de arhivă a telefonului Dvs. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări siguranţă > Scripturi WML în con. În timpul navigării. în modul de aşteptare. goliţi arhiva după fiecare utilizare. Introduceţi adresa şi selectaţi OK. Puteţi selecta dacă permiteţi rularea scripturilor dintr-o pagină sigură. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. în modul de aşteptare. pag. După ce aţi realizat o conexiune la un serviciu. Toate drepturile rezervate. 49 Scripturi într-o conexiune sigură . Urmaţi instrucţiunile text de pe ecranul telefonului. Funcţiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. Web Setări pentru aspect Setări de siguranţă Memoria de arhivă Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. auxiliare. sau în modul aşteptare selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări siguranţă > Fişiere auxiliare.Pentru a introduce o adresă a serviciului. Fişierele cookie rămân memorate până la ştergerea conţinutului memoriei de arhivă. ● Codificare caractere — Selectaţi Codificare conţinut pentru a seta codificarea pentru conţinutul paginii de browser. selectaţi Meniu > Web > La adresă. A se vedea „Siguranţa browserului”. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole. Printre opţiunile disponibile pot fi incluse: ● Cuprindere text — pentru a selecta modul de afişare a textului ● Alerte — Selectaţi Alertă pt. ● Alerte — Selectaţi Alertă pt. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Goliţi arhiva. cum ar fi parolele şi fişierele cookie. puteţi începe parcurgerea paginilor sale. elem. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Setări aspect sau. con. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. Pentru mai multe informaţii. > Da pentru alertare când o pagină sigură conţine un articol nesigur. Telefonul acceptă scripturi WML. în timp ce parcurgeţi paginile selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Siguranţă > Setări fiş.

selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări stocare servicii şi una dintre următoarele opţiuni: ● Mesaje servicii — pentru a seta dacă doriţi să primiţi mesaje de servicii ● Filtru mesaje — Selectaţi Activată pentru a primi mesaje de servicii numai de la autori de conţinut aprobaţi de furnizorul de servicii. Pentru astfel de conexiuni aveţi nevoie de un certificat de siguranţă şi. de servicii.Web Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. ● Conectare automată — Selectaţi Activare pentru activa automat browserul din modul de aşteptare atunci când telefonul primeşte un mesaj de serviciu. titluri de ştiri) care pot conţine un mesaj text sau o adresă a unui serviciu. de servicii (serviciu de reţea). eventual. Siguranţa browserului Certificate Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanţă şi în instalarea aplicaţiilor. managerul de certificate trebuie să conţină certificate corecte. Există trei tipuri de certificate: certificate de server. Pentru a accesa Stocare servicii în timpul navigării. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Stocare servicii Pentru a accesa Stocare servicii mai târziu. Toate drepturile rezervate. selectaţi mesajul şi Preluaţi. cum ar fi serviciile bancare sau achiziţiile on-line. Dacă selectaţi Dezactivare. de un modul de siguranţă care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. Dacă este afişat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”. de servicii. autentice sau de încredere. în sine. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Pentru schimbarea setărilor pentru căsuţă intrări servicii. Certificatele 50 © 2007 Nokia. Funcţiile de siguranţă ar putea fi solicitate de unele servicii. telefonul activează browserul numai după ce selectaţi Preluaţi după ce telefonul a primit un mesaj de serviciu. . Pentru mai multe informaţii. pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Stocare servicii. Pentru activarea browserului şi descărcarea completă a mesajului.. nici un fel de protecţie. Selectaţi Afişaţi pentru a accesa Stocare servicii când primiţi un mesaj de serviciu. verificaţi dacă ora şi data sunt corect setate în aparat. Puteţi obţine aceste certificate de la furnizorul Dvs. chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil. Dacă selectaţi Ieşiţi. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. certificate de autorizare şi certificate de utilizator. selectaţi Meniu > Web > Stocare servicii. Pentru a vedea sau modifica setările modulului de siguranţă. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Setări modul sigur. SIM. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. Mesajele de serviciu sunt notificări (de exemplu. Existenţa unui certificat nu oferă.

selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. dacă transmisia de date dintre telefon şi serverul de conţinut . în modulul de siguranţă de către furnizorul de servicii. şi reţea la utilizarea serviciilor SIM. un contract sau alt document scris. selectaţi o legătură de pe o pagină. Dacă nu este afişată pictograma pentru semnătură digitală. Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. de asemenea. Puteţi accesa acest meniu numai dacă el este acceptat de cartela Dvs. se afişează de autorizare şi certificatele de utilizator pot fi memorate. siguranţa este digitală periclitată. SIM. 17. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces şi serverul de conţinut este realizată de către furnizorul de servicii. Pictograma semnăturii digitale dispare şi serviciul poate afişa o confirmare a achiziţiei Dvs.este codificată. Servicii SIM Pictograma de siguranţă nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. care poate include suma şi data. Numele şi articolele de conţinut din meniu depind de serviciile disponibile. Selectaţi certificatul de utilizator pe care doriţi să-l folosiţi şi introduceţi codul PIN semnătură. Se afişează textul ce trebuie semnat. acţ. nu introduceţi nici un fel de date personale (cum ar fi codul PIN semnătură). pentru care puteţi fi taxat. Pentru a semna textul. contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Semnătura digitală Puteţi crea semnături digitale cu telefonul Dvs. . Verificaţi dacă titlul textului este Citiţi şi dacă este afişată pictograma pentru semnătură . citiţi-l mai întâi integral şi apoi selectaţi Semnaţi. În consecinţă. SIM Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. dacă pe cartela SIM există un modul de siguranţă. asiguraţi-vă că aţi parcurs şi citit tot textul înainte de a semna. Pentru a vedea lista cu certificate de autorizare sau certificate de utilizator preluate în telefon. 51 Cartela Dvs. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Confirm. În timpul unei conexiuni. Toate drepturile rezervate. Servicii SIM Pentru a afişa mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. de exemplu titlul unei cărţi pe care doriţi să o cumpăraţi şi preţul său. Pentru a efectua o semnătură digitală. Semnătura digitală este echivalentă cu semnătura aplicată pe o factură. Este posibil ca textul să nu încapă pe un singur ecran. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor. © 2007 Nokia.

Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment. va reduce capacitatea şi durata sa de funcţionare. Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic.) Acest lucru se poate întâmpla. Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul. dar în cele din urmă se va uza. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. Dacă acumulatorul este complet descărcat. o agrafă sau un stilou. de exemplu. produce o legătură directă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) a acumulatorului.Informaţii despre acumulator 18. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. dacă este posibil. evitaţi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. un acumulator complet încărcat se va descărca în timp. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metalice aplicate pe acumulator. În cazul apariţiei unei scurgeri de lichid din acumulator. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Predaţi acumulatorii pentru reciclare. Dacă nu este utilizat. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. În cazul unui 52 © 2007 Nokia. Încărcarea şi descărcarea . ar putea fi necesar să conectaţi încărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi pentru a începe încărcarea acumulatorului. Nu demontaţi şi nu rupeţi bateriile şi acumulatorii. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori. Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere. cum ar fi o monedă. Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. înlocuiţi acumulatorul. Informaţii despre acumulator Aparatul Dvs. când purtaţi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ. Toate drepturile rezervate. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător.

Când priviţi holograma de pe etichetă. atunci când priviţi dintr-un anumit unghi. 53 . cumpăraţi-l de la un distribuitor Nokia autorizat şi verificaţi holograma conform instrucţiunilor de mai jos: Parcurgerea cu succes a acestor paşi nu reprezintă o garanţie totală a autenticităţii acumulatorului. poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenţă. © 2007 Nokia. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. 2. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia).astfel de contact. spre dreapta. Pentru a şti cu siguranţă că primiţi un acumulator Nokia original. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic. simbolul cu cele două mâini care se împreunează. Dacă aveţi orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. De asemenea. 2. nu utilizaţi acel acumulator ci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. şi accesoriile sale. Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic? Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată.. spălaţi imediat pielea sau ochii cu apă din abundenţă sau contactaţi medicul. trebuie să puteţi observa pe fiecare laterală câte 1. Toate drepturile rezervate. returnaţi acumulatorul la locul de achiziţionare. 3 şi respectiv 4 puncte. utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia Verificarea autenticităţii hologramei 1. vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. în jos sau în sus. Când înclinaţi holograma spre stânga. trebuie să puteţi observa. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă şi poate avea ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. iar când priviţi dintr-un alt unghi. Informaţii despre acumulator Pentru siguranţa Dvs.

54 © 2007 Nokia.nokia. .com/ battery.Informaţii despre acumulator Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. Toate drepturile rezervate. vizitaţi www.

● Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. cum ar fi obiectivul camerei foto-video. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. curată şi uscată pentru a curăţa lentilele. scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc. care trebuie folosit cu grijă. 55 . cât şi pentru acumulator. duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii. lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei. ● Utilizaţi încărcătoarele numai în interior. modificările sau completările neautorizate. ● Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată.Aparatul Dvs. se udă. ● Păstraţi aparatul în stare uscată. Toate drepturile rezervate. încărcător şi orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul Dvs. ● Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi. ● Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Îngrijire şi întreţinere © 2007 Nokia. ● Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici. ● Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Antenele neautorizate. ● Utilizaţi o lavetă moale. ● Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei. Când aparatul revine la temperatură normală. ● Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanţelor. Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora. cum ar fi contactele şi notele de agendă. opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul. ● Nu scăpaţi aparatul din mână. ● Nu vopsiţi aparatul. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice. este un produs de calitate superioară. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină. pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. Precipitaţiile.

Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus până la terminarea transmisiei. şi accesoriile acestuia pot conţine piese de mici dimensiuni. la organizaţiile naţionale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanţa locală Nokia. inclusiv a telefoanelor mobile. Opriţi 56 © 2007 Nokia. În unele cazuri. într-un toc de purtare. Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje.0 cm (3/8 ţoli) faţă de corp. Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare. Evacuarea Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Copii mici Aparatul Dvs. sau pe instrucţiunile sau ambalajul acestuia. consultaţi declaraţia ecologică a produsului sau informaţiile specifice statului în care vă aflaţi. sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin 1. la www. Mediul de utilizare Echipamente medicale Utilizarea oricărui echipament de transmisie radio. într-o agăţătoare la centură sau în alt suport. Returnaţi produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătăţii umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deşeuri. adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. marcat pe produsul Dvs.nokia. acest aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF sau dacă aveţi alte întrebări. bateriile şi acumulatorii trebuie colectate separat la sfârşitul duratei lor de viaţă.com. poate influenţa funcţionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Dacă telefonul este purtat pe corp. toate produsele electrice şi electronice. vă reaminteşte că.Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Simbolul reprezentând un coş de gunoi pe roţi barat cu o cruce. Pentru informaţii suplimentare. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici. la ureche. aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus. precum şi pentru a promova refolosirea permanentă a resurselor materiale. în Uniunea Europeană. la autorităţile locale responsabile cu deşeurile. Informaţiile privind colectarea sunt disponibile la distribuitorul produsului. . Toate drepturile rezervate. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă.

cum ar fi un stimulator cardiac sau defibrilator cardiac implantat. cum ar fi sisteme de injecţie electronică. Instalarea şi depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. sisteme electronice de control al vitezei.3 cm (6 ţoli) de dispozitivul medical atunci când aparatul mobil este pornit. sau reprezentantul acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbagul se umflă. Dacă apar interferenţe. Toate drepturile rezervate.3 cm (6 ţoli) între un telefon mobil şi un dispozitiv medical implantat. pentru a reduce la minim pericolul de interferenţă. acestea pot cauza vătămări grave. Nu aşezaţi obiecte. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. pentru a evita o posibilă interferenţă cu dispozitivul medical. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu aparatul. Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. inclusiv accesorii fixe sau mobile. consultaţi furnizorul de servicii. 57 . sisteme airbag. Persoanele care au astfel de dispozitive ar trebui să ţină cont de următoarele: ● Ţineţi mereu aparatul mobil la o distanţă mai mare de 15. Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. ● Nu purtaţi aparatul în buzunarul de la piept. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). cu subansamble sau accesorii ale acestuia. Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului mobil atunci când aveţi un dispozitiv medical implantat.aparatul Dvs. Proteze auditive Autovehicule © 2007 Nokia. Pentru informaţii suplimentare. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. ● Ţineţi aparatul la urechea opusă dispozitivului medical. ● Opriţi imediat aparatul dacă aveţi motive să suspectaţi existenţa unei interferenţe. ● Citiţi şi urmaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului Dvs. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Echipamente medicale implantate Producătorii de dispozitive medicale recomandă menţinerea unei distanţe minime de 15. medical implantat. sunt montate corect şi dacă funcţionează corespunzător. Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. consultaţi medicul. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acţiune a acestuia.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă: 1. nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. În asemenea zone. consultaţi acest ghid sau contactaţi furnizorul Dvs. funcţionează utilizând semnale radio. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat. precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Din acest motiv. Dacă aparatul nu este pornit. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Zone cu pericol de explozie Apeluri telefonice în caz de urgenţă Important: Telefoanele mobile. vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. inclusiv acest aparat. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale cum ar fi urgenţele de natură medicală. Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi. 3. Pentru informaţii suplimentare. reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. dar nu întotdeauna.Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. de obicei. în mod normal. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri. 4. praf obişnuit sau pulberi metalice. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. reţele radio. 58 © 2007 Nokia. poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate contraveni legii. Apăsaţi tasta de apelare. Aceste zone includ cala vapoarelor. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Trebuie să luaţi legătura cu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparat poate fi utilizat în apropierea acestora. ar putea fi necesar să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a efectua un apel de urgenţă. marcate vizibil. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. unităţi de transfer şi stocare a substanţelor chimice şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule ca praf de cereale. Unele reţele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat. . Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor. de servicii. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului. Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Dacă sunt activate anumite funcţii. Opriţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. Toate drepturile rezervate. 2. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi. porniţi-l.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. mobil este un emiţător şi un receptor radio.Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaţiilor despre produs. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei. Aparatul Dvs. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. în toate benzile de frecvenţă testate.0 waţi/kilogram (W/ kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de ţesut. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu privire la expunerea la unde radio.nokia.07 W/kg. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare. furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2. precum şi de banda de reţea. 59 . la www. El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaţionale. de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu. Această putere depinde de diferiţi factori. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.com. INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR) © 2007 Nokia. indiferent de vârstă şi stare de sănătate. Aparatul Dvs. Toate drepturile rezervate. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru. Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR.

Toate drepturile rezervate. 36 actualizări program telefon 35 acumulator 52 încărcare 14 agendă telefonică A se vedea contacte apasă şi vorbeşte 44 apelare 20 apelare rapidă 20. . 31 egalizator 44 e-mail 25 expediere mesaje 24 cablu de date 34 cablu de date USB 34 calculator 47 cameră foto-video 40 cartelă de memorie 39 introducere 13 cartelă microSD introducere 13 cartelă SIM 19 instalare 12 cărţi de vizită 29 căsuţă intrări pentru servicii căşti 15 certificate 50 claritate voce 34 cod de acces 10 cod de siguranţă 10 comenzi de servicii 27 60 F fişiere 39 fişiere cookie 49 fotografie 40 fotografiere 40 G I 50 galerie 38 identitate apelant 35 imagine de fundal 31 indicatori 18 indicatori de stare 17 informaţii de contact 11 informaţii de contact Nokia 11 instalare 12 Internet 48 © 2007 Nokia. 32 comenzi rapide pentru apelare 30 comenzi vocale 35 componente 16 configurare 37 contacte 28 memorie 28 cronometru 48 cureluşă 16 descărcări 10 difuzor 21 dosare 39 20. 34 apeluri 20 opţiuni 21 aplicaţii 45 ASV A se vedea apasă şi vorbeşte comenzi rapide 18.Index A accesorii 36 actualizare de program 11. D E B C blocare tastatură browser 48 siguranţă 50 19 economisire energie 17 economizor de energie 31 ecran 17. 34 apelare vocală 20 apel în aşteptare 20. 30.

Toate drepturile rezervate.introducere text cu funcţia de predicţie 22 introducere text prin metoda tradiţională 22 Î J nivelul de încărcare a acumulatorului 17 note 47 numărul centrului de mesaje Index încărcarea acumulatorului înregistrator 43 înregistrator voce 43 jocuri 45 jurnal apeluri 14 O P 23 organizator 46 parcurgere 22 parolă de restricţionare 10 PC Suite 34 PictBridge 34 PIN 10 player muzical 41 profiluri 30 protector de ecran 31 protecţie tastatură 19. . 27 mesajele SIM 27 mesaje vocale 27 mod avion 19 mod de aşteptare 17 mod de aşteptare activă 18. 31 mod deconectat 19 mod de veghe 31 mod numeric 21 modul de siguranţă 10 moduri text 21 M 47 R radio 42 radio FM 42 răspuns cu orice tastă 34 reapelare 34 reapelare automată 34 recunoaştere vocală 35 redirecţionare apeluri 34 scriere text 21 scripturi WML 49 semnătură digitală 51 serviciu clienţi 11 serviciul pentru setări de configurare 10 setări 30 apel 34 comenzi rapide 32 configurare 37 dată 31 economizor de energie 31 ecran 31 fabrică 38 imagine de fundal 31 61 S N navigare 22 nivel semnal 17 © 2007 Nokia. 35 PUK 10 L 30 limbă 35 listă cu probleme de rezolvat mărime font 31 memorie de arhivă 49 meniu operator 38 mesaj de întâmpinare 35 mesaje mesaje audio 26 setări 28 mesaje audio 26 mesaje chat 27 mesaje informative 27 mesaje instantanee 26.

Toate drepturile rezervate.mărime font 31 mesaje 28 mod de aşteptare activă mod de veghe 31 oră 31 profiluri 30 protector de ecran 31 siguranţă 37 streaming 41 sunete 31 telefon 35 teme 30 set cu cască 15 SIM servicii 51 solicitare mod avion 35 sunet de pornire 35 sunete 31 Index 31 T taste 16 teme 30 temporizator 47 text explicativ 35 tipărire imagini 39 U V unitate fără comenzi manuale A se vedea difuzor UPIN 10 video clipuri 40 visual radio 43 W Web 48 62 © 2007 Nokia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful