Ghid utilizator Nokia 5310 XpressMusic

9203524 Ediţia 1

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-303 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio, şi Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com. Acest produs este licenţiat sub licenţa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat întro activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea http://www.mpegla.com. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENŢELOR ACHIZIŢIONATE DE NOKIA NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAŢII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS. CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă. Specificaţii pentru export

Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective. Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nici o legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nici o responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nici o garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi. UTILIZÂND APLICAŢIILE CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI. OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea telefonului în apropierea echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite întreruperea utilizării aparatului dacă astfel de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC. Funcţionarea depinde de următoarele două condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat. Nokia Corporation P.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finlanda 9203524/Ediţia 1

........................27 Mesaje informative..........9 Servicii de reţea........................19 Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii).................23 Mesaje text...................12 Efectuarea unui apel.................................. Contacte.........................20 Comenzi rapide pentru apelare...... Pregătirea pentru utilizare.11 Asistenţă Nokia...................................................................................... Scrierea textului.........10 Serviciul pentru setări de configurare..............25 Citirea unui mesaj e-mail şi trimiterea unui răspuns......................................12 6.......Cuprins Pentru siguranţa Dvs.. Mesaje....................................................................................................................................................23 Mesaje multimedia....28 Gestionare contacte.......................................24 E-mail................16 Taste şi componente. Apeluri.............................................................................23 3...............................................16 Pornirea şi oprirea telefonului.14 Antena..............................................................................................................................22 Mesaje text şi multimedia...................................................................................26 Mesaje chat....................................................................................................................................................26 Notificări despre mesajele e-mail noi...................21 Metoda tradiţională de introducere a textului................26 Mesaje instantanee........................................................ Parcurgerea meniurilor.............................................................10 Descărcarea conţinutului..............................21 4.........17 Modul de aşteptare..................20 Apelare vocală................................17 Economisirea energiei acumulatorului............... mesaje SIM şi comenzi de servicii....................20 Opţiuni în timpul unei convorbiri..............................................................................12 Introducerea unei cartele microSD...................22 5................27 Mesaje vocale......26 Mesaje audio Nokia Xpress..........................................15 Cureluşă.........................20 7..9 Despre telefonul Dvs...........................18 Indicatori...........23 Crearea unui mesaj text sau multimedia..................................9 Coduri de acces...................... Informaţii generale.........................................10 Actualizările de programe....................................................................................25 Asistentul de configurare email.......................................................................24 Expediere mesaje......................................28 Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului..25 Scrierea şi expedierea unui mesaj email...........................................20 Răspundeţi sau terminaţi un apel.......................................9 Accesorii.......................17 Ecran................................27 Setările mesajelor..17 Modul de aşteptare activă................11 Administrarea drepturilor digitale..21 Moduri text...................19 Funcţii disponibile fără introducerea cartelei SIM................18 Modul avion................................................24 Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns...22 Metoda predictivă de introducere a textului................7 1...................................14 Încărcarea acumulatorului..........19 2.................13 Scoaterea cartelei microSD...........28 ..................................................18 Comenzi rapide în modul de aşteptare.........................................................................15 Setul cu cască............

......................39 11...................................30 Teme................................................................... Jurnal apeluri .29 Asocierea comenzilor rapide de apelare......................32 Pachete de date..........................................30 8...................40 Opţiuni pentru fotografiere şi video...43 Înregistrator voce.....................50 Semnătura digitală................47 Note......................................46 Ceas alarmă..............................................................................................................................................40 ...............................................................49 Setări de siguranţă............................30 Profiluri......43 Egalizator..49 Memoria de arhivă...............................49 Scripturi într-o conexiune sigură................................................36 Configurare........................34 Nokia PC Suite.............................31 Ecran....................40 Înregistrarea unui video clip..............................49 Stocare servicii................. Apasă şi vorbeşte..........35 Actualizări directe de programe.............51 16........... Aplicaţii............................................35 Comenzi vocale.............................................................52 Camera foto-video..........34 Apeluri..........................31 Data şi ora.................38 9.47 Calculator........33 Cablu de date USB..................................38 Dosare şi fişiere...............51 18...................... Informaţii despre acumulator............................................................................................... Galerie...30 Sunete...............................................................................................................44 Lansarea unei aplicaţii................................32 Tastele de selecţie stânga şi dreapta........................................................... Medii..............42 Acordarea la posturile de radio....... Servicii SIM.........................................32 Conectivitate......................................................................47 Cronometrul........48 Setări pentru aspect............................47 Temporizatoare.........48 Conectarea la un serviciu.44 Cuprins 13........................................36 Accesorii....................................................39 Tipărirea imaginilor..........................38 12. Web ................................................................................................32 Tehnologia mobilă Bluetooth...........................................31 Comenzile mele rapide................Cărţi de vizită.................................52 Încărcarea şi descărcarea..............................................................41 Redarea listelor de melodii.32 Sincronizare şi copiere de siguranţă........................ Organizator.........46 Lista cu probleme de rezolvat...........................................................................................................................................40 17..........................39 Cartelă de memorie................41 Meniu pentru muzică......................45 15...................................42 Radio...........30 Player muzical...........50 Certificate................................40 Fotografierea...................37 Revenirea la setările din fabrică......... Setări..........................................................48 10......................................34 Telefon........45 14...............................42 Schimbarea aspectului music playerului..........................................45 Descărcarea unei aplicaţii..................................37 Siguranţă................................50 Siguranţa browserului................32 Alte comenzi rapide..........................43 Funcţii radio......................46 Agenda................................................................................. Meniul operatorului.................

.....................................................55 Evacuarea....57 Zone cu pericol de explozie.....................................................................53 Îngrijire şi întreţinere.....58 INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR)........................56 Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă..............................................................................................56 Mediul de utilizare..............................57 Autovehicule..60 ...................................................................Cuprins Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia.53 Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?...........................................................................56 Copii mici.......53 Verificarea autenticităţii hologramei..................56 Echipamente medicale...............................57 Proteze auditive....................58 Apeluri telefonice în caz de urgenţă.............................................................................................................56 Echipamente medicale implantate............59 Index........

ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Toate drepturile rezervate. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Deconectaţi aparatul în apropierea echipamentelor medicale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul.ÎNAINTE DE TOATE Respectaţi toate legile locale. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei. Feriţi aparatul de umiditate. REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. SERVICE CALIFICAT Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat. Nu conectaţi între ele produse incompatibile. Tastaţi numărul de urgenţă © 2007 Nokia. citiţi în întregime ghidul utilizatorului. INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă. nu rezistă la apă. DECONECTAŢI ÎN AVION Respectaţi toate restricţiile. Citiţi aceste instrucţiuni simple. DECONECTAŢI LA ALIMENTAREA CU CARBURANŢI Nu folosiţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. Aparatele mobile pot produce interferenţe în avion. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a reveni în modul de aşteptare. Nu folosiţi aparatul în zone unde au loc explozii. DECONECTAŢI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaţi toate restricţiile.Pentru siguranţa Dvs. ceea ce le-ar putea afecta performanţele. APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENŢĂ Asiguraţi-vă că funcţia de telefon a aparatului este pornită şi în stare de funcţionare. SIGURANŢA CIRCULAŢIEI . DECONECTAŢI ÎN SPITALE Respectaţi toate restricţiile. PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole. Prima grijă a Dvs. Pentru informaţii suplimentare. 7 . Nu-l folosiţi în apropierea carburanţilor sau a substanţelor chimice.

şi apăsaţi tasta de apelare. Toate drepturile rezervate. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru. . 8 © 2007 Nokia. Comunicaţi locul în care vă aflaţi.Pentru siguranţa Dvs.

1. Accesorii Reguli practice pentru accesorii ● Nu lăsaţi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici. Avertizare: Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat. de servicii vă poate oferi informaţii şi vă poate explica tarifele ce se vor aplica. contactaţi furnizorul Dvs. De exemplu. aparatul trebuie să fie pornit. de servicii. contactaţi furnizorul de servicii. Protecţia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea. La utilizarea funcţiilor acestui aparat. cum ar fi diferenţe de nume ale meniurilor. Furnizorul Dvs. În acest caz. piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conţinut. de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului Dvs. Nu conectaţi între ele produse incompatibile. inclusiv drepturile de autor. Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs. Informaţii generale Despre telefonul Dvs. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. de ordine a afişării meniurilor şi de pictograme. Pentru informaţii suplimentare referitoare la reţele. Este posibil ca furnizorul Dvs. dreptul la viaţă privată şi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane. ● Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu. transferul sau retransmiterea unor imagini. Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele. respectaţi toate legile. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. este posibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. Când conectaţi la orice alt echipament. Toate drepturile rezervate. Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reţele EGSM 900 şi GSM 1800 şi reţelele 1900. Este posibil ca aparatul Dvs. © 2007 Nokia. citiţi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. să fie dezactivate sau să nu fie activate. Pentru informaţii suplimentare. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole. trageţi de ştecher şi nu de cablu. unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi. Există numeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea. funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. să aibă o configuraţie specială. alta decât ceasul alarmă. precum şi obiceiurile locale. Servicii de reţea Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. modificarea. 9 .

. vă ajută să vă protejaţi cartela împotriva utilizării neautorizate. ● Codul de siguranţă vă ajută să vă protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate. ● Codul PIN2 (UPIN2). Puteţi schimba codul şi puteţi seta telefonul să solicite acest cod.livrat cu cartela SIM (USIM). cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia sau vizitaţi secţiunea de asistenţă de pe site-ul Web Nokia. mesaje audio Nokia Xpress sau sincronizarea cu un server Internet de la distanţă. furnizat cu unele cartele SIM (USIM). Dacă nu sunt furnizate codurile. vi se cere codul PUK. de servicii. . este necesar pentru a accesa anumite servicii. A se vedea „Asistenţă Nokia”. Codul presetat este 12345. iar setările nu sunt memorate şi activate în mod automat. este necesară configurarea corectă a setărilor. introduceţi codul PIN oferit de furnizorul de servicii. ● Codurile PUK (UPUK) şi PUK2 (UPUK2) pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM). Când primiţi setările sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a seta modul în care telefonul Dvs. selectaţi Afişaţi > Memoraţi. Dacă este cazul. 11. Dacă introduceţi codul PIN incorect de trei ori succesiv. ● Pentru a vedea sau modifica setările modulului de siguranţă. Toate drepturile rezervate. Coduri de acces Pentru a memora setările. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă. ● Instalarea accesoriilor complexe auto trebuie făcută numai de personal calificat. Pentru a utiliza anumite servicii de reţea. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Setări modul sigur.(servicii de reţea). contactaţi furnizorul Dvs. de servicii. contactaţi furnizorul Dvs. ● Parola de restricţionare este cerută când utilizaţi Serviciu barare apel. pentru a restricţiona apelurile recepţionate sau efectuate de pe telefonul Dvs. MMS. Serviciul pentru setări de configurare Descărcarea conţinutului Puteţi descărca în telefon conţinut nou (de exemplu. pag. utilizează codurile de acces şi setările de siguranţă. teme) (serviciu de reţea).Informaţii generale ● Verificaţi periodic dacă accesoriile instalate într-un autovehicul sunt montate corect şi funcţionează corespunzător. cum ar fi serviciile de Internet mobil. Pentru informaţii suplimentare privind disponibilitatea. 10 © 2007 Nokia. se afişează mesajul Setări configurare recepţionate. ● Codul PIN (UPIN).

Serviciul pentru setări de configurare Actualizările de programe Asistenţă Nokia Informaţii referitoare la PC Suite şi alte date de acest tip sunt disponibile pe site-ul Nokia la www. de servicii. 11 .com/softwareupdate sau site-ul local Nokia. Nokia PC Suite Pentru servicii de întreţinere. Pentru informaţii despre disponibilitatea anumitor servicii şi tarife. verificaţi lista centrelor de contact locale Nokia Care la www.Informaţii generale Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare. pag. de telefon de la www. © 2007 Nokia. Serviciu clienţi Dacă doriţi să contactaţi serviciul clienţi. cum ar fi MMS. Toate drepturile rezervate. Consultaţi www. cu sistemele de operare Microsoft Windows 2000 sau XP. funcţii îmbunătăţite sau performanţe mai bune. e-mail precum şi alte servicii pentru modelul Dvs. GPRS. vizitaţi www. Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare.com/support.com/support.com/support sau site-ul local Nokia pentru cele mai recente versiuni ale acestui ghid. Nokia poate produce actualizări de programe care pot oferi noi caracteristici. căutaţi cel mai apropiat centru de servicii Nokia la www.com/customerservice.com/repair. acces la Internet pe bandă largă şi un cablu de date compatibil pentru a conecta telefonul la PC. Dacă reţeaua suportă actualizări directe de programe. puteţi avea posibilitatea să solicitaţi actualizări prin intermediul telefonului.nokia. Pentru a actualiza programele telefonului. Nokia. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a prelua aplicaţia Nokia Software Updater. informaţii suplimentare. A se vedea „Actualizări directe de programe”.nokia. Întreţinere Descărcaţi gratuit setări de configurare.nokia. aveţi nevoie de aplicaţia Nokia Software Updater şi de un PC compatibil.nokia. 36. contactaţi furnizorul Dvs.nokia.nokia. preluări şi servicii legate de produsul Dvs.

de servicii. Pentru a copia de rezervă conţinut OMA protejat prin DRM. reînnoirea unui astfel de conţinut protejat prin DRM şi care se află deja în aparatul Dvs. 53. Administrarea drepturilor digitale 2.0 cu blocare redirecţionare. în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât şi conţinutul. Cu acest aparat se poate accesa conţinut protejat de WMDRM 10. contactaţi furnizorul Dvs. Este posibil. să pierdeţi cheile de activare şi conţinutul în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs. Toate drepturile rezervate. Utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. de asemenea. Anularea poate împiedica. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.Pregătirea pentru utilizare Posesorii de conţinut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală. Cartela SIM şi contactele sale pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire. posesorii de conţinut pot solicita anularea posibilităţii unui astfel de program DRM de a accesa alte conţinuturi noi protejate prin DRM. Dacă un anumit program DRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul. pag. Important: Pentru eliberarea cartelei SIM. Dacă în aparatul Dvs. Acest telefon este proiectat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-4CT. Pierderea cheilor de activare sau a conţinutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza acelaşi conţinut pe aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conţinut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conţinut neprotejat prin DRM. Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM. astfel că va trebui să fiţi foarte atenţi când manipulaţi. OMA DRM 1. contactaţi distribuitorul cartelei SIM. scoateţi întotdeauna acumulatorul înainte de a introduce sau de a scoate cartela SIM. sau OMA DRM 2. A se vedea „Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia”.0. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conţinutului protejat DRM. de a utiliza acest conţinut. se află conţinut protejat prin WMDRM. de asemenea. Conţinutul protejat prin DRM este însoţit de o cheie de activare ce defineşte drepturile Dvs. 12 © 2007 Nokia. Pregătirea pentru utilizare Instalarea cartelei SIM şi a acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător. utilizaţi caracteristica de copiere de siguranţă a Nokia PC Suite. . Pentru informaţii suplimentare.0. OMA DRM 1. inclusiv drepturile de autor. introduceţi sau scoateţi această cartelă.

Introduceţi acumulatorul (5) şi montaţi la loc capacul posterior (6. 7). Cartele incompatibile pot provoca defecţiuni ale cartelei şi aparatului. 3. aprobate de Nokia pentru utilizarea cu acest aparat. Introducerea unei cartele microSD © 2007 Nokia. 2. Deschideţi capacul posterior (1. 2) şi scoateţi acumulatorul (3). afectând şi datele stocate pe cartelă. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie.1. Toate drepturile rezervate. Introduceţi sau scoateţi cartela SIM (4). 1. Scoateţi capacul posterior al telefonului. Introduceţi cartela în fanta pentru cartela microSD cu faţa cu contacte orientată în jos şi apăsaţi-o până când se blochează în locaşul său. 13 . Pregătirea pentru utilizare Utilizaţi numai cartele microSD compatibile. dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. 2.

Apăsaţi uşor cartela microSD pentru a o debloca şi scoateţi-o. Pentru procurarea de accesorii aprobate. înainte de a-l utiliza cu acest aparat. 2. fără a închide aparatul. adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Verificaţi numărul de model al oricărui încărcător. Conectaţi încărcătorul la o priză electrică. Încărcarea unui acumulator BL-4CT cu încărcătorul AC-3 durează aproximativ 2 ore şi 30 de minute.Pregătirea pentru utilizare Scoaterea cartelei microSD Important: Nu scoateţi cartela de memorie în timpul unei operaţii de accesare a acestei cartele. cât şi datele stocate pe cartela respectivă. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la încărcătorul AC-3 şi AC-4. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol. Scoateţi capacul posterior al aparatului. . 1. 3. Avertizare: Folosiţi numai acumulatori. încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Conectaţi firul încărcătorului la conectorul pentru încărcător al telefonului. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu. Toate drepturile rezervate. 1. 2. Scoaterea unei cartele în timpul unei operaţii de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie şi/sau aparatul. Puteţi scoate sau înlocui cartela microSD în timpul funcţionării telefonului. Încărcarea acumulatorului 14 © 2007 Nokia. ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Dacă acumulatorul este complet descărcat. trageţi de ştecher şi nu de cablu. Durata încărcării depinde de încărcătorul utilizat. Asiguraţi-vă că nu există aplicaţii ce accesează cartela de memorie microSD în momentul respectiv. dacă telefonul este în modul de aşteptare.

Antena Pregătirea pentru utilizare Observaţie: Ca şi în cazul oricărui aparat de emisie radio. 15 . Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu conectaţi nici o sursă de tensiune la Nokia AV Connector. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranţa. Avertizare: Când utilizaţi setul cu cască. Contactul cu antena care emite sau primeşte semnale afectează calitatea convorbirii şi poate provoca funcţionarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal şi poate reduce durata de viaţă a acumulatorului. Acordaţi o atenţie deosebită nivelul de volum în cazul în care conectaţi orice dispozitiv extern sau set cu căşti. Nu conectaţi produse care creează un semnal de ieşire deoarece acestea pot defecta aparatul. Toate drepturile rezervate. nu atingeţi în mod inutil antena în timpul utilizării acesteia. Imaginea arată că zona antenei este marcată cu gri. altele decât cele aprobate de Nokia pentru utilizarea cu acest aparat. la Nokia AV Connector. Setul cu cască Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. abilitatea Dvs. De exemplu. © 2007 Nokia. nu atingeţi antena telefonului mobil în timpul unei convorbiri telefonice.

Pregătirea pentru utilizare Cureluşă Prindeţi cureluşa aşa cum se arată în imagine şi strângeţi-o. Toate drepturile rezervate. Taste şi componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Receptor Conector pentru încărcător 12 13 Tasta Terminare Microfon Difuzor Tasta de micşorare volum Tasta de mărire volum Ureche pentru curea Conector Nokia AV (3. .5 mm) Microconector cablu USB Tasta de pornire/oprire Obiectiv cameră foto-video Player muzical: tasta salt/derulare 14 înapoi Player muzical: tasta redare/pauză 15 Player muzical: tasta salt/derulare 16 înainte Tasta de selecţie stânga Tasta Apelare Tastatură Ecran 17 18 19 20 Tasta Navi™: referită în continuare 21 ca tasta de navigare 16 © 2007 Nokia.

p. A se vedea „Data şi ora”. Telefonul vă poate cere să setaţi ora şi data. 32. Modul de aşteptare Ecran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nivelul semnalului reţelei celulare Nivelul de încărcare a acumulatorului Indicatori Numele reţelei sau emblema operatorului Ceas Ecran Funcţia tastei de selecţie stânga Funcţia tastei Navi Funcţia tastei de selecţie dreapta Puteţi modifica funcţiile tastelor de selecţie stânga şi dreapta. pag. şi „Serviciul pentru setări de configurare”. pag. 37. p. Toate drepturile rezervate. introduceţi codul (afişat sub forma ****). acesta se află în modul de aşteptare. A se vedea „Tastele de selecţie stânga şi dreapta”. selectaţi fusul orar al locaţiei în care vă aflaţi corespunzător diferenţei faţă de Meridianul Greenwich (GMT) şi introduceţi data. este posibil să vi se solicite să preluaţi setările de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de reţea). consultaţi Conectare suport. Când porniţi aparatul pentru prima dată. Introduceţi ora locală. Dacă telefonul solicită un cod PIN sau UPIN. dispune de o funcţie Economisire energie şi de o funcţie Mod de veghe pentru economisirea energiei acumulatorului în modul de aşteptare atunci când © 2007 Nokia. 10 Când telefonul este pregătit pentru utilizare şi nu aţi introdus niciun caracter. 17 .Pregătirea pentru utilizare 11 Tasta de selecţie dreapta Pornirea şi oprirea telefonului Pentru a porni sau opri telefonul. Economisirea energiei acumulatorului Telefonul Dvs. 31. Consultaţi„Configurare”. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de pornire. Pentru mai multe informaţii.

Modul de aşteptare activă Modul de aşteptare activă afişează o listă cu funcţiile telefonului şi informaţii pe care le puteţi accesa direct. apăsaţi şi menţineţi apăsat 0. Pentru a activa sau dezactiva modul de aşteptare activă. selectaţi numărul sau numele şi apăsaţi tasta de apelare. 20. A se vedea „Comenzi rapide pentru apelare”. 18 Este activă o conexiune Bluetooth. Pentru a accesa lista cu numere formate. Pentru a apela mesageria vocală. selectaţi Meniu > Setări > Afişaj > Aşteptare activă > Mod aşteptare activă. Pentru a organiza şi a modifica modul de aştepare activă. Apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori. apăsaţi o dată tasta de apelare. anulate sau nepreluate apel nepreluat Tastatura este blocată. A fost stabilită o conexiune GPRS sau EGPRS. apăsaţi şi menţineţi apăsat 1. pag. . În modul de aşteptare. Pentru a opri funcţia de navigare. Este posibil ca aceste funcţii să fie activate. selectaţi Opţiuni. 31. Conexiunea la reţeaua GPRS sau EGPRS este suspendată (trecută în aşteptare). © 2007 Nokia. pag. Toate drepturile rezervate. / / / Telefonul este înregistrat într-o reţea GPRS sau EGPRS . A se vedea „Ecran”.Pregătirea pentru utilizare nu este apăsată nicio tastă. Indicatorii săgeată indică faptul că sunt disponibile informaţii suplimentare. Dacă aveţi două linii telefonice. Este activată funcţia ceas alarmă. Pentru a apela numărul. mesaje necitite Telefonul nu sună pentru apeluri sau mesaje text primite. selectaţi Ieşiţi. Utilizaţi tastele drept comandă rapidă. Comenzi rapide în modul de aşteptare Pentru a deschide browserul de Internet. Toate apelurile primite sunt redirecţionate către alt număr. este selectată a doua linie telefonică. Indicatori mesaje neexpediate. derulaţi în sus sau în jos şi alegeţi Selectaţi sau Afişaţi.

trebuie să activaţi. Pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor. tastatura se blochează automat. Pentru a putea efectua apeluri. 35. Pentru a răspunde la un apel când tastatura este blocată. Dacă dispozitivul sau tastatura este blocată.5 secunde pentru a bloca tastatura. selectaţi Meniu şi apăsaţi * în interval de 3. Încă aveţi acces la jocurile offline. selectaţi Deblocaţi şi apăsaţi * în interval de 1.. poate fi posibilă. funcţiile telefonului schimbând profilurile. inclusiv apeluri de urgenţă. Când terminaţi convorbirea sau respingeţi apelul. mai întâi. s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgenţă programat în aparatul Dvs. introduceţi codul de blocare. Toate drepturile rezervate. pag. apăsaţi tasta de apelare.Pregătirea pentru utilizare Este selectat profilul temporizat. Avertizare: În profilul avion nu puteţi efectua sau primi apeluri. Unele funcţii ale telefonului Dvs. calendar şi numerele de telefon. Aparatul va confirma că sunteţi în curs de ieşire din profilul avion pentru a iniţia un apel de urgenţă. efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. Dacă trebuie să efectuaţi un apel de urgenţă când aparatul este blocat sau când se află în profilul avion. selectaţi Meniu > Setări > Profiluri > Avion > Activaţi sau Personalizaţi. selectaţi orice alt profil. Dacă modul avion este activat. apăsaţi tasta de apelare şi selectaţi Da la afişarea mesajului Părăsiţi profilul avion?. pot fi utilizate fără introducerea unei cartele SIM de exemplu music playerul. Funcţii disponibile fără introducerea cartelei SIM © 2007 Nokia. Funcţiile suplimentare sunt Autoblocare taste şi Blocare taste. Apelul de urgenţă în modul avion Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii) Pentru a debloca tastatura. când vi se solicită. selectând apoi „Apel”. Pentru a dezactiva modul avion. Dacă opţiunea Blocare taste este activată. Modul avion Tastaţi numărul de urgenţă. Utilizaţi modul avion în zone sensibile la emisiile radio—cum ar fi la bordul avioanelor sau în spitale—pentru a dezactiva toate frecvenţele radio. introduceţi codul de siguranţă. este afişat . simbolul Pentru a activa sau seta modul avion.radioul. jocurile şi transferul de date cu un PC compatibil sau 19 .5 secunde. şi nu puteţi folosi nici o funcţie care necesită acoperire în reţeaua mobilă. A se vedea „Telefon”. Dacă aparatul a fost blocat.

Puteţi efectua un apel pronunţând numele memorat în lista de contacte a telefonului. 3. Cum comenzile vocale sunt specifice unei limbi. şi numărul de telefon. apăsaţi tasta de apelare. apăsaţi tasta de terminare. ● Dacă aţi selectat Meniu > Setări > Apeluri > Apelare rapidă > Activată. introduceţi prefixul telefonic al ţării. Utilizaţi o comandă rapidă de apelare pentru a efectua un apel. Pentru apeluri internaţionale. apoi tasta de apel. dacă este necesar. Alocaţi mai întâi un număr de telefon uneia dintre tastele numerice de la 2 la 9. inclusiv prefixul zonal şi apăsaţi tasta de apelare. ● Căutaţi un nume sau un număr de telefon pe care l-aţi salvat în Contacte. Pentru a răspunde la un apel primit. Efectuarea unui apel Răspundeţi sau terminaţi un apel Pentru a respinge un apel primit. Comenzi rapide pentru apelare Apelare vocală 20 © 2007 Nokia. apăsaţi tasta de terminare. 28. A se vedea „Asocierea comenzilor rapide de apelare”. ● Pentru a accesa lista de numere formate. apăsaţi tasta de volum în sus sau în jos.Apeluri un at dispozitiv compatibil. Apeluri Puteţi iniţia un apel în diferite moduri: ● Introduceţi numărul de telefon. înainte de a utiliza apelarea vocală. în modul de aşteptare. pag. Pentru a regla volumul în timpul unui apel. 30. într-unul din următoarele moduri: ● Apăsaţi o tastă numerică. pag. apăsaţi şi menţineţi apăsată o tastă numerică. Pentru a termina apelul. apăsaţi o dată tasta de apelare. apăsaţi de două ori * pentru prefixul internaţional (caracterul + înlocuieşte codul de acces internaţional). Anumite funcţii apar estompate în meniuri şi nu pot fi utilizate. prefixul zonal fără primul 0. selectaţi Silenţios. . Toate drepturile rezervate. trebuie să selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaştere şi limbă Dvs. A se vedea „Gestionare contacte”. Selectaţi un nume sau un număr şi apăsaţi tasta de apelare. Pentru a dezactiva sunetul de apel.

Pentru informaţii privind disponibilitatea acestora. Înregistraţi. Dacă nu este comanda corectă. selectaţi Opţiuni şi una dintre opţiunile următoare: Opţiunile în timpul unei convorbiri sunt Mut sau Microfon activ. 1. Adăug. Scrierea textului Pentru a introduce text (de exemplu pentru scrierea mesajelor). Dacă recunoaşterea vocală s-a efectuat cu succes. Toate drepturile rezervate. Avertizare: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Term. apăsaţi şi menţineţi apăsat Opţiuni pentru a comuta între metoda şi metoda de scriere cu funcţia tradiţională de introducere a textului. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de selecţie dreapta sau tasta de reducere volum. alegeţi o altă înregistrare. Telefonul redă comanda vocală a primei potriviri din listă. Suspendaţi sau Reluaţi. Este redat un sunet scurt şi se afişează mesajul Vorbiţi acum. Contacte. În modul de aşteptare. Pronunţaţi numele contactului pe care doriţi să-l apelaţi. Meniu. 4. Opţiunile pentru serviciile de reţea sunt Răspundeţi sau Respingeţi. Moduri text Când scrieţi text. Difuzor sau Telefon. Opţiuni în timpul unei convorbiri În timpul unei convorbiri. la conferinţă. contactaţi furnizorul Dvs. astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările. Claritate voce. se afişează o listă de identificări. indicată de 21 © 2007 Nokia. utilizaţi metoda tradiţională sau metoda de scriere cu funcţia de predicţie. Apel nou. Terminaţi. totală apeluri şi următoarele: ● Expediaţi DTMF — pentru a expedia serii de tonuri ● Comutaţi — pentru a comuta între convorbirea activă şi apelul aflat în aşteptare ● Transferaţi — pentru a conecta un apel în aşteptare la convorbirea activă şi a vă deconecta din circuitul acestora ● Conferinţă — pentru a efectua un apel tip conferinţă ● Apel privat — pentru a avea o conversaţie particulară în timpul unui apel tip conferinţă Multe dintre opţiunile pe care le puteţi utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de reţea. .Scrierea textului Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă. de servicii. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. 2. Blocare taste.

Parcurgerea meniurilor

Modul de utilizare a literelor mari şi mici este indicat de , şi . Pentru a schimba modul de utilizare a literelor mari şi mici, apăsaţi tasta #. Pentru a trece de la modul de scriere litere la modul de scriere cifre, indicat de , apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # şi selectaţi Mod numeric. Pentru a trece de la modul de scriere cifre la modul de scriere litere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #. Pentru a seta limba de scriere, selectaţi Opţiuni > Scriere în limba.

de predicţie, indicată de . Nu toate limbile sunt acceptate de metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie.

Metoda tradiţională de introducere a textului

Apăsaţi în mod repetat o tastă numerică, de la 2 la 9, până la apariţia caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba selectată pentru scriere. Dacă litera pe care doriţi să o scrieţi în continuare este plasată pe aceeaşi tastă cu cea anterioară, aşteptaţi apariţia cursorului şi tastaţi litera. Pentru a accesa cele mai obişnuite semne de punctuaţie şi caractere speciale, apăsaţi repetat tasta numerică 1 sau apăsaţi * pentru a selecta un caracter special.

Metoda de introducere a textului cu funcţia de predicţie se bazează pe un dicţionar încorporat în care puteţi adăuga şi cuvinte noi. 1. Începeţi să scrieţi cuvântul dorit, folosind tastele de la 2 la 9. Pentru fiecare literă, apăsaţi tasta o singură dată. 2. Pentru a confirma un cuvânt prin adăugarea unui spaţiu, apăsaţi 0. ● Dacă respectivul cuvânt este incorect, apăsaţi în mod repetat tasta * şi selectaţi cuvântul din listă. ● Dacă, după cuvântul pe care intenţionaţi să îl scrieţi, este afişat caracterul ?, atunci acel cuvânt nu se află în dicţionar. Pentru a adăuga cuvântul în dicţionar, selectaţi Normal. Introduceţi cuvântul utilizând metoda tradiţională de introducere a textului şi selectaţi Memoraţi. ● Pentru a scrie cuvinte compuse, introduceţi prima parte a cuvântului şi apăsaţi tasta de parcurgere dreapta pentru a-l confirma. Scrieţi ultima parte a cuvântului şi confirmaţi-l. 3. Începeţi să scrieţi următorul cuvânt.

Metoda predictivă de introducere a textului

Telefonul vă oferă o gamă largă de funcţii care sunt grupate în meniuri. 1. Pentru a accesa meniul, selectaţi Meniu. 2. Parcurgeţi meniul şi selectaţi o opţiune (de exemplu, Setări).
22 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

5. Parcurgerea meniurilor

3. Dacă meniul selectat conţine alte submeniuri, selectaţi unul dintre acestea (de exemplu, Apeluri). 4. Dacă meniul selectat conţine, la rândul său, alte submeniuri, repetaţi secvenţa 3. 5. Selectaţi setarea dorită. 6. Pentru a reveni la nivelul anterior de meniu, selectaţi Înapoi. Pentru a părăsi meniul, selectaţi Ieşiţi. Pentru a rearanja meniul, alegeţi meniul care urmează să fie mutat şi selectaţi Opţiuni > Organizare > Mutaţi. Alegeţi locul în care doriţi să mutaţi meniul şi selectaţi OK. Pentru a memora modificarea, selectaţi Realizat > Da. Pentru a schimba aspectul meniului, selectaţi Opţiuni > Ecr. meniu principal > Listă, Grilă, Grilă cu etichete sau Tabulară.

Mesaje

Puteţi citi, scrie, expedia şi memora mesaje text şi multimedia, e-mail, audio şi instantanee. Serviciile pentru mesaje pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţeaua Dvs. sau de furnizorul de servicii. Puteţi crea un mesaj şi să îi ataşaţi opţional, de exemplu, o imagine. Telefonul Dvs. va modifica automat un mesaj text în mesaj multimedia atunci când ataşaţi un fişier. Aparatul Dvs. acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi se trimit ca două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele cu accente sau alte semne, precum şi caracterele din unele limbi ocupă mai mult spaţiu şi limitează astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj. Un indicator din partea superioară a ecranului indică numărul total de caractere rămase disponibile şi numărul mesajelor ce trebuie expediate. Înainte de a putea trimite mesaje text sau e-mail prin SMS, trebuie să memoraţi în telefon numărul centrului de mesaje. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje text > Centre mesaje > Adăugare centru, introduceţi un nume, apoi numărul de la furnizorul de servicii.

6. Mesaje

Mesaje text şi multimedia
Mesaje text

Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia poate conţine text, imagini, clipuri audio şi video clipuri.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

23

Mesaje

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. Pentru a verifica disponibilitatea serviciului de mesaje multimedia (MMS) şi modalitatea de abonare la acesta, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii. Aveţi, de asemenea, posibilitatea să descărcaţi setările de configurare. A se vedea „Asistenţă Nokia”, pag. 11. 1. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj. 2. Pentru a adăuga destinatari, alegeţi câmpul Către: şi introduceţi numărul de telefon al destinatarului sau adresa e-mail sau selectaţiAdăugaţi pentru a selecta destinatarii dintre opţiunile disponibile. Selectaţi Opţiuni pentru a adăuga destinatari şi subiecte şi pentru a seta opţiunile de expediere. 3. Alegeţi câmpul Text:, apoi introduceţi textul mesajului. 4. Pentru a adăuga conţinut mesajului, parcurgeţi până la bara pentru fişier anexat din partea de jos a afişajului şi selectaţi tipul de conţinut dorit. 5. Pentru a expedia mesajul, apăsaţi Exped.. Tipul de mesaj este indicat în partea de sus a afişajului şi se schimbă automat în funcţie de conţinutul mesajului. Furnizorii de servicii pot aplica tarife diferite în funcţie de tipul de mesaj. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru detalii.

Crearea unui mesaj text sau multimedia

Citirea unui mesaj şi trimiterea unui răspuns
Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele e-mail sau obiectele din mesajele multimedia pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. La primirea unui mesaj, telefonul Dvs. transmite un mesaj de notificare. Apăsaţi Afişaţi pentru afişarea mesajului. Dacă aţi primit mai multe mesaje, selectaţi un mesaj din căsuţa de intrare şi apăsaţi Deschid.. Utilizaţi tasta de navigare pentru a vizualiza toate părţile mesajului. Selectaţi Răspund. pentru a crea un mesaj de răspuns.

Expediere mesaje
Pentru a expedia mesajul, selectaţi Expediere. Telefonul memorează mesajul în dosarul Căsuţă ieşiri, după care începe expedierea. Observaţie: Pictograma sau textul mesaj expediat afişat pe ecranul aparatului nu indică faptul că mesajul a fost recepţionat la destinaţia dorită.
24 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Expedierea mesajelor

selectaţi-l pe cel de pe care doriţi să expediaţi mesajul. contactaţi furnizorul Dvs. Dacă aceste încercări nu reuşesc. msj. telefonul încearcă să retrimită mesajul de câteva ori. poştală pentru a porni asistentul de configurare e-mail. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 2. selectaţi Opţiuni > Anulare expediere. căs. mesajul rămâne în dosarul Căsuţă ieşiri. Introduceţi adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a ataşa un fişier. expediate. în directorul Căsuţă ieşiri. Pentru a salva mesajele trimise în directorul Artic. Dacă au fost definite mai multe conturi de e-mail. Toate drepturile rezervate. Această aplicaţie e-mail este diferită de funcţia de e-mail prin SMS. memorate > Opţiuni. selectaţi Meniu > Mesagerie > Artic. 1. Pentru a verifica disponibilitatea şi setările contului Dvs. Pentru a adăuga. de e-mail. redenumi sau şterge un director. a scrie sau a trimite mesaje e-mail. subiectul şi mesajul e-mail. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. selectaţi Inserare şi dintre opţiuni. Pentru a trimite mesajul e-mail. Selectaţi Opţiuni > Adăug. Înainte de a putea utiliza mesaje e-mail. selectaţi Meniu > Mesagerie şi contul de e-mail existent. Pentru a porni asistentul de configurare pentru încă un cont de e-mail. selectaţi Expediere. Dacă trimiterea mesajelor este întreruptă. 4. 10. Organizaţi-vă mesajele Mesaje E-mail Asistentul de configurare e-mail Scrierea şi expedierea unui mesaj e-mail © 2007 Nokia. expediate. Pentru a anula trimiterea mesajelor. 3. Aveţi posibilitatea să scrieţi mesajul e-mail înainte de a vă conecta la serviciul e-mail. pag. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj e-mail. de servicii e-mail. Accesaţi-vă cu telefonul contul de e-mail POP3 sau IMAP4 pentru a citi. Puteţi primi setările de configurare a serviciului e-mail sub forma unui mesaj de configurare. Organizaţi-vă mesajele în directorul articole memorate. 25 . selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Setări generale > Mem.Telefonul stochează mesajele primite în dosarul Curier intrări. trebuie să aveţi un cont e-mail şi setările adecvate. Asistentul de configurare e-mail porneşte automat dacă în telefon nu sunt definite setări pentru e-mail.

Setări preluare şi următoarele opţiuni: ● Intrv. Telefonul poate să verifice automat contul de e-mail la intervale de timp şi să emită o notificare când se primeşte un nou mesaj e-mail. 43. 1. 1. Înregistraţi-vă mesajul. selectaţi un mesaj e-mail şi apăsaţi Deschidere sau Extragere.Mesaje Citirea unui mesaj e-mail şi trimiterea unui răspuns Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. 1. 2. căs. Pentru a activa notificarea e-mail. 2. Pentru a descărca anteturile mesajelor e-mail. 4. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail > Edit. Pentru a descărca un mesaj e-mail şi ataşările sale. e-mail. 1. e-mail 3. selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje > Mesaje e-mail > Notificare e-mail nou > Activare. 2. Selectaţi contul Dvs. 2. — pentru a seta intervalul la care telefonul verifică contul e-mail pentru mesaje e-mail noi ● Extragere automată — pentru a prelua automat mesajele e-mail noi din contul Dvs. Notificări despre mesajele e-mail noi Mesaje instantanee Mesaje audio Nokia Xpress . Se deschide înregistratorul. selectaţi Opţiuni > Deconectare. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj audio. Toate drepturile rezervate. selectaţi Meniu > Mesagerie > Creare mesaj > Mesaj instantaneu. apoi selectaţi Expediere. scrieţi-vă mesajul (maximum 70 de caractere). căsuţe poştale. Mesajele e-mail pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs. poş. selectaţi Meniu > Mesagerie şi contul Dvs. 26 © 2007 Nokia. Pentru a răspunde la mesajul e-mail sau pentru a-l redirecţiona. Creaţi şi trimiteţi un mesaj audio utilizând MMS într-un mod convenabil. Pentru a scrie un mesaj instantaneu. Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afişează instantaneu la recepţionare. de e-mail. 3. pag. selectaţi Opţiuni. actual. Conexiunea la contul de e-mail se termină automat după un anumit interval de inactivitate. A se vedea „Înregistrator voce”. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului. Pentru a vă deconecta de la contul e-mail.

serviciu de reţea) puteţi expedia mesaje text scurte către utilizatori conectaţi. preţurile şi instrucţiunile aferente. Trebuie să vă abonaţi la un serviciu şi să vă înregistraţi la serviciul de mesaje chat pe care doriţi să-l utilizaţi. selectaţi Meniu > Mesagerie > Mesaje vocale > Nr. de servicii (serviciu de reţea). luaţi legătura cu furnizorul Dvs.3. Selectaţi Meniu > Mesagerie > Msj. mesaje SIM şi comenzi de servicii Mesaje informative Puteţi primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. Pentru a expedia mesajul. Mesaje informative. selectaţi Meniu > Mesagerie > Comenzi servicii. apăsaţi şi menţineţi apăsat 1. Introduceţi unul sau mai multe numere de telefon în câmpul Către: sau selectaţi Adăugaţi pentru a prelua un număr. SIM.. Contactaţi furnizorul Dvs. selectaţi Meniu > Mesagerie > IM şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. cum ar fi comenzile de activare a serviciilor de reţea. Pentru a scrie şi a expedia cererea de servicii. Pentru detalii. 27 . Pentru a edita numărul de mesagerie vocală. mesagerie vocală. Toate drepturile rezervate. mesajele SIM Mesajele SIM sunt mesaje text specifice memorate pe cartela Dvs. selectaţi Exped. Pentru mai multe informaţii. contactaţi furnizorul Dvs. Comenzi de servicii Comenzile de servicii vă permit să scrieţi şi să trimiteţi către furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute şi sub denumirea de comenzi USSD). Pentru mai multe informaţii. Mesaje vocale © 2007 Nokia. Pentru a apela mesageria vocală. selectaţi Meniu > Mesagerie > Opţiuni > Mesaje SIM. dar operaţiunea inversă nu este posibilă. de servicii. informative şi una dintre opţiunile disponibile. Pentru a vă conecta la serviciu. Pentru a citi mesajele SIM. de servicii. Mesageria vocală este un serviciu de reţea la care este posibil să fie necesar să vă abonaţi. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. Mesaje Mesaje chat Cu serviciul de mesaje chat (IM. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii de mesaje chat. Meniurile vor diferi în funcţie de furnizorul Dvs. 4. Puteţi copia sau muta aceste mesaje de pe cartela SIM în memoria telefonului. de servicii.

.. Când selectaţi un nume din în jurul indicatorului pentru tip de număr (de exemplu Pentru a memora un nume şi un număr de telefon.Contacte Selectaţi Meniu > Mesagerie > Setări mesaje pentru a configura caracteristicile pentru mesaje. Contactele memorate în memoria cartelei SIM sunt marcate cu Selectaţi memoria pentru contacte 28 © 2007 Nokia. pentru a selecta tipul de asistenţă pentru caractere şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele text ● Mesaje multimedia — pentru a permite rapoarte de remitere. 7. pentru a permite primirea de mesaje şi reclame multimedia şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele multimedia ● Mesaje e-mail — pentru a permite primirea de mesaje e-mail. memoria telefonului. sau ambele pentru contactele Dvs. sau un videoclip pentru un număr limitat de contacte. acestea vor fi memorate în memoria telefonului. Adăugaţi şi editaţi detaliile 1. cum ar fi mai multe numere de telefon şi articole de text. . Selectaţi Telefon şi SIM pentru a reapela contacte din ambele memorii. Puteţi deasemenea să memoraţi o imagine. pentru a configura centrele de mesaje pentru SMS şi e-mail prin SMS. selectaţi Meniu > Contacte > Nume > Opţiuni > Adăug. pentru a configura aspectul mesajelor multimedia. pentru a seta mărimea imaginilor din mesajele e-mail şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesajele e-mail Setările mesajelor Puteţi salva nume. contact nou. Selectaţi Meniu > Contacte > Setări > Memorie în uz pentru a selecta cartela SIM. Memorarea numelor şi numerelor de telefon Memoria telefonului poate memora contacte cu detalii suplimentare. Toate drepturile rezervate. pentru a permite suprascrierea mesajelor vechi dacă memoria pentru mesaje este plină şi pentru a configura alte preferinţe legate de mesaje ● Mesaje text — pentru a permite rapoarte de remitere. Contacte Gestionare contacte Primul număr memorat este setat automat ca număr implicit şi este marcat cu un cadru ). ● Setări generale — pentru a seta telefonul să salveze mesajele expediate. 2. numere de telefon sub formă de contacte în memoria telefonului şi pe memoria cartelei SIM şi le puteţi căuta şi rechema pentru a iniţia un apel sau pentru a crea un mesaj. Memoria cartelei SIM poate memora nume cu un singur număr de telefon ataşat. Când memoraţi contactele Dvs.

29 Puteţi expedia şi primi informaţiile de contact ale unei persoane de pe un aparat compatibil care acceptă standardul vCard. telefonului sau De pe cartela SIM. un articol de text sau o imagine ataşată contactului. Selectaţi Meniu > Contacte > Grupuri. © 2007 Nokia. Selectaţi Meniu > Contacte > Nume. . Copiaţi sau mutaţi un contact între cartela SIM şi memoria telefonului Contacte 1. Introduceţi numele grupului. Ştergerea contactelor 1. Alegeţi detaliul dorit şi selectaţi Opţiuni > Ştergeţi şi dintre opţiunile disponibile. opţional selectaţi o imagine sau un sunet de apel şi selectaţi Memorare. toate contact.contacte (de exemplu pentru a-l apela). Copiaţi sau mutaţi toate contactele între cartela SIM şi memoria telefonului Selectaţi Meniu > Contacte > Copiere contacte sau Mutare contacte. Selectaţi contactul pe care doriţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi şi Opţiuni > Copiere contact sau Mutare contact. Marcaţi celelalte contacte şi selectaţi Opţiuni > Copiere marcat/e sau Mutare marcat/e. > Din mem. Căutaţi contactul dorit. Toate drepturile rezervate. căutaţi contactul şi selectaţi Detalii > Opţiuni > Exped. căutaţi contactul şi selectaţi Detalii. 2. selectaţi Meniu > Contacte > Şt. Selectaţi Adăugaţi sau Opţiuni > Adăugare grup nou pentru a crea un grup nou. Creaţi un grup de contacte Cărţi de vizită Pentru a expedia o carte de vizită. Selectaţi contactul pe care doriţi să-l copiaţi sau să-l mutaţi şi Opţiuni > Marcaţi. Selectaţi grupul şi Afişaţi > Adăugaţi pentru a adăuga contacte grupului. 3. carte vizită. 2. Copiaţi sau mutaţi mai multe contacte între cartela SIM şi memoria telefonului Aranjaţi contactele în grupuri de apel cu diferite sunete de apel şi imagini de grup. Pentru a şterge un număr. 2. şi selectaţi Opţiuni > Ştergeţi contactul. 1. Pentru a şterge toate contactele şi detaliile ataşate acestora din memoria telefonului sau de pe cartela SIM. va fi utilizat numărul implicit dacă nu selectaţi alt număr. 4. Căutaţi contactul căruia îi adăugaţi un detaliu şi selectaţi Detalii > Opţiuni > Adăugaţi detalii şi din opţiunile disponibile. Căutarea unui contact Selectaţi Meniu > Contacte > Nume şi parcurgeţi lista de contacte sau introduceţi primele caractere ale numelui pe care încercaţi să îl găsiţi.

. ● Jurnal apeluri — pentru a vedea o lista Dvs. dacă a fost deja alocat un număr tastei respective. pentru care puteţi personaliza sunetele de apel. date — pentru a vedea informaţii generale privind comunicaţiile Dvs. taxe. în funcţie de diferite evenimente şi situaţii. Selectaţi Meniu > Contacte > Apelare rapidă şi alegeţi o tastă numerică. cronologică a apelurilor nepreluate sau primite recent precum şi numerele recent formate ● Apel. selectaţi Opţiuni > Modificaţi. selectaţi Meniu > Jurnal. Introduceţi un număr sau căutaţi un contact. Selectaţi Meniu > Setări > Profiluri. recente ● Jurnal mesaje. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră. Asocierea comenzilor rapide de apelare 8. Toate drepturile rezervate. Setări Telefonul Dvs. sau Numere formate — pentru informaţii despre apelurile Dvs. 9. pach. Profiluri Teme 30 O temă conţine elemente pentru personalizarea telefonului Dvs. nepreluate. ş. selectaţi Afişaţi > Memoraţi pentru a memora cartea de vizită în memoria telefonului. Jurnal apeluri Pentru a vedea informaţii privind apelurile. 3. devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat. Contor date. Asociaţi numere de telefon la tastele numerice 2–9. profilul dorit şi dintre opţiunile următoare: ● Activaţi — pentru a activa profilul selectat ● Personalizaţi — pentru a schimba setările de profil ● Cronometrat — pentru a seta ca profilul să fie activ până la o oră de terminare..a. Apeluri recepţ.Jurnal apeluri Când primiţi o carte de vizită. rotunjiri. Selectaţi Alocaţi sau. recente ● Destinat. sau Jurnal sincronizare — pentru a vedea numărul de mesaje trimise şi primite sau sincronizate Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri şi servicii poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei.d. sau Cron. dispune de mai multe grupuri de setări numite profiluri. © 2007 Nokia. 1.m. 2. cu rol de comenzi rapide. mesaje — pentru a vedea contactele cărora le-aţi expediat recent mesaje ● Durata apelului.

Selectaţi Meniu > Setări > Teme şi una dintre opţiunile următoare: ● Selectare temă — Deschideţi dosarul Teme şi selectaţi o temă. — pentru a selecta culoarea de font pentru modul de aşteptare ● Pict. dacă modul de aşteptare activă este dezactivat ● Detalii notificare — pentru a afişa detalii din notificările despre apeluri şi mesaje pierdute ● Protecţie ecran — pentru a crea şi a seta un protector de ecran ● Economisire energie — pentru a estompa automat ecranul şi a afişa un ceas atunci când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp ● Mod de veghe — pentru a opri automat ecranul când telefonul nu este utilizat o anumită perioadă de timp ● Mărime corp literă — pentru a seta mărimea fontului folosit pentru mesaje. Dacă selectaţi volumul cel mai ridicat al tonului de apel. selectaţi Meniu > Setări > Data şi ora. să afişeze ora corectă de expediere a mesajelor text sau multimedia recepţionate. Sunete Ecran Data şi ora Când călătoriţi spre un alt fus orar. fus orar şi dată. contacte şi pagini Internet ● Emblemă operator — pentru a afişa sigla operatorului ● Afişare info celulă — pentru a afişa identitatea celulei. a organiza şi a personaliza modul de aşteptare activă ● Culoare litere în aşt. Selectaţi Meniu > Setări > Afişaj şi una dintre opţiunile disponibile: ● Imagine fond — pentru a adăuga o imagine de fundal pentru modul de aşteptare ● Aşteptare activă — pentru a activa. Ora şi data sunt setate conform fusului orar şi permit telefonului Dvs. © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. taste navigare — pentru a afişa pictogramele comenzilor rapide alocate tastei de navigare în modul de aşteptare. Setări Puteţi modifica setările de sunet ale profilului activ selectat. Puteţi găsi aceleaşi setări în meniul Profiluri. GMT -5 indică fusul orar din New York (SUA). acesta va atinge nivelul maxim după câteva secunde. Selectaţi Meniu > Setări > Sunete. 5 ore vest faţă de Greenwich/ Londra (Marea Britanie). oră. ● Preluări teme — Deschide o listă de legături pentru preluarea mai multor teme. selectaţi Meniu > Setări > Data şi ora > Setări dată & oră > Fus orar: şi apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta pentru a selecta fusul orar corespunzător locaţiei în care vă aflaţi. 31 . dacă este disponibilă în reţea Pentru a schimba setările pentru tipul de ceas. De exemplu.

Selectaţi Opţiuni > Detalii pentru informaţii despre fişierul copie de siguranţă selectat. mele rap. Comenzile mele rapide Tastele de selecţie stânga şi dreapta Alte comenzi rapide Sincronizare şi copiere de siguranţă Conectivitate Telefonul Dvs. Acest aparat corespunde specificaţiei Bluetooth 2. selectaţi Mergeţi la > Opţiuni şi una dintre următoarele opţiuni: ● Selectare opţiuni — pentru a adăuga sau ştergere o funcţie ● Organizaţi — pentru a rearanja funcţiile Selectaţi Meniu > Setări > Com. dreapta. calculator sau server de reţea (serviciu de reţea). Tehnologia Bluetooth vă permite să conectaţi telefonul folosind frecvenţe radio la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanţă de până la 10 metri (32 picioare).Setări Cu ajutorul comenzilor rapide personale puteţi accesa rapid funcţiile telefonului utilizate frecvent. network access. activă — pentru a selecta mişcarea tastei de navigare în vederea activării modului de aşteptare activă. dacă tasta de selecţie stânga este Mergeţi la. are câteva caracteristici de conectare la alte aparate pentru a transmite şi a primi date.0 + EDR şi acceptă următoarele profiluri: generic access. În modul aşteptare. şi una dintre opţiunile următoare: ● Tastă navigare — pentru a-i asocia tastei de navigare (tastei de parcurgere) alte funcţii. advanced audio 32 © 2007 Nokia. Pentru selectarea unei funcţii din listă. Selectaţi Meniu > Setări > Sincr. > Tastă selecţie stânga sau Tastă sel. şi dintre opţiunile următoare. ● Tastă aştept. ● Comut. ● Transfer date — Sincronizaţi sau copiaţi datele selectate între telefonul Dvs. — Selectaţi un fişier copie de siguranţă stocat pe cartela de memorie şi îl restauraţi în telefon. şi un alt dispozitiv. telefon — Sincronizaţi sau copiaţi datele selectate între telefonul Dvs. pe cartela de memorie. şi un alt telefon. dintr-o listă predefinită. pentru a activa o funcţie. mele rap. Tehnologia mobilă Bluetooth . copie rez. generic object exchange. — Creaţi o copie de siguranţă a datelor selectate. ● Rest. selectaţi Meniu > Setări > Com. şi cop. ● Creare copie rez. rez. Toate drepturile rezervate. prin Bluetooth.

dezactivaţi funcţia Bluetooth sau setaţi Vizibil. În telefonul Dvs. Configurarea unei conexiuni Bluetooth Setări Serviciul de transmisie radio a datelor prin comutaţie de pachete (GPRS) este un serviciu de reţea care permite telefoanelor mobile să transmită şi să primească date prin intermediul unei reţele bazate pe Internet Protocol (IP). După conectarea telefonului la serviciul punct de acces la reţea (network access point . Toate drepturile rezervate. Conexiunea PC-ului la Internet Utilizaţi Bluetooth pentru a vă conecta la un calculator compatibil la reţeaua Internet fără software-ul PC Suite. trebuie să accepte Bluetooth PAN (Personal Area Network – reţea locală personală). 3. headset. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. de date şi una dintre opţiunile următoare: ● Când e nevoie — pentru a seta iniţierea conexiunii de transmitere a datelor sub formă de pachete. Introduceţi o parolă numerică în telefonul Dvs. iar calculatorul Dvs. selectaţi Terminale legate > Nou . 33 Pachete de date . utilizaţi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Pentru a defini modul de utilizare a serviciului. audio şi dispozitivul care vreţi să-l conectaţi. Pentru a vă conecta telefonul la toate aparatele Bluetooth aflate în zonă. 4. Verificaţi acest lucru la autorităţile locale sau la furnizorul de servicii. pach. dial-up networking. audio video remote control. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth. file transfer. Pentru a activa o conexiune Bluetooth selectaţi Bluetooth > Activat. Pentru a vă conecta telefonul cu un accesoriu audio. Conexiunea va fi terminată când aplicaţia este închisă. În unele zone este posibil să existe restricţii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Selectaţi Numele telef.Indică că 2. hands-free. SIM access şi serial port. Bluetooth este activ. © 2007 Nokia. meu şi introduceţi un nume pentru telefonul Dvs. Selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth şi parcurgeţi următorii paşi: 1. Dacă vă îngrijorează siguranţa. object push. selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Pachete de date > Conex. Acceptaţi numai comunicaţiile Bluetooth din partea persoanelor de încredere. distribution. când este solicitată de aplicaţie. telef. telefonul va iniţia automat o conexiune pentru transmisia de date sub formă de pachete în reţeaua Internet. trebuie să fie activat un furnizor de servicii care acceptă accesul la Internet. (până la 16 caractere) şi lăsaţi-l să se conecteze la un alt dispozitiv Bluetooth. selectaţi Căutaţi acces. Selectaţi un aparat şi Asociaţi. meu pe Ascuns.NAP) şi după asocierea cu calculatorul Dvs.

Este posibil să nu puteţi redirecţiona apelurile dacă sunt active unele funcţii de restricţionare a apelurilor. între telefonul Dvs. ● Apelare rapidă — pentru a apela numele şi numerele de telefon alocate tastelor numerice de la 2 la 9 prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastelor numerice corespunzătoare. Puteţi găsi mai multe informaţii precum şi programul PC Suite pe site-ul de Web Nokia.● Conex. pag. Nokia PC Suite Cu Nokia PC Suite puteţi gestiona muzica. A se vedea „Asistenţă Nokia”. A se vedea „Siguranţă”. ● Serv. Puteţi conecta un calculator compatibil la telefon prin Bluetooth sau un cablu de date USB şi să utilizaţi telefonul ca modem. Toate drepturile rezervate. pag. ● Claritate voce — pentru a îmbunătăţi inteligibilitatea convorbirii. notele. Selectaţi Meniu > Setări > Apeluri şi una dintre opţiunile următoare: ● Deviere apel — pentru a redirecţiona apelurile recepţionate (serviciu de reţea). — pentru ca reţeaua să vă anunţe când primiţi un apel în timpul unei convorbiri (serviciu de reţea) 34 © 2007 Nokia. selectaţi Meniu > Setări > Conectivitate > Cablu de date USB şi modul USB dorit. sincroniza contactele. conectaţi cablul de date şi selectaţi modul: ● PC Suite — pentru a utiliza cablul pentru PC Suite ● Imprimare & media — pentru a utiliza telefonul împreună cu o imprimantă compatibilă PictBridge sau cu un calculator compatibil ● Stocare date — pentru a conecta telefonul la un calculator ce nu are instalat programul Nokia şi pentru a-l utiliza ca aparat de stocare a datelor Pentru a schimba modul USB. permanentă — pentru a conecta automat la o reţea pachet de date când porniţi telefonul Dvs. Pentru a activa telefonul în scopul transferului de date sau al tipăririi de imagini. 11. pag. inclusiv cele cu probleme de rezolvat. şi un calculator compatibil sau un server Internet de la distanţă (serviciu de reţea). Pentru detalii consultaţi Nokia PC Suite. cu orice tastă — pentru a răspunde la un apel primit apăsând scurt orice tastă. ● Răsp. Setări Cablu de date USB Puteţi utiliza cablul de date USB pentru a transfera date între telefon şi un calculator compatibil sau o imprimantă care acceptă PictBridge. Apeluri . A se vedea „Asistenţă Nokia”. agenda. 37. apel în aştept. 11. ● Reapelare automată — pentru a efectua până la 10 încercări de apelare a unui număr. după o primă încercare de apelare nereuşită. în special în medii zgomotoase. a tastelor de selecţie stânga şi dreapta sau a tastei de terminare. cu excepţia tastei de pornire.

● Selecţie operator — pentru a seta o reţea celulară disponibilă în zona în care vă aflaţi ● Activare texte ajutor — pentru a selecta dacă telefonul va afişa texte explicative ● Sunet de pornire — pentru a-i permite telefonului să redea un sunet la pornire ● Solicitare mod avion — pentru a-i permite telefonului să întrebe la pornire dacă se utilizează modul avion. ● Blocare taste — pentru a solicita codul de siguranţă atunci când deblocaţi tastatura ● Mesaj întâmpinare — pentru a scrie un mesaj care va fi afişat la pornirea telefonului ● Actualizări telefon — pentru a primi actualizări ale programelor de la furnizorul de servicii (serviciu de reţea). Automată selectează limba conform informaţiilor de pe cartela SIM. dacă această opţiune este acceptată de cartela SIM (serviciu de reţea) Setări Selectaţi Meniu > Setări > Telefon şi una dintre opţiunile următoare: ● Setări limbă — Pentru a seta limba textelor afişate pe ecranul telefonului. selectaţi Setat de reţea. 35. SIM — A se vedea „Servicii SIM”. Pentru a seta o limbă pentru comenzile vocale. apel. voce. În modul avion. Comenzile vocale sunt dependente de limbă. proprie — pentru a afişa numărul Dvs. A se vedea „Actualizări directe de programe”. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Recunoaştere voce > Comenzi vocale. Selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Setări limbă > Limbă recunoaştere şi limba Dvs. durata aproximativă ● Exp. 51.. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. pag. Pentru a antrena recunoaşterea vocală a telefonului cu vocea Dvs. toate conexiunile radio sunt oprite. după fiecare convorbire. 36. © 2007 Nokia. — pentru a selecta linia telefonică 1 sau 2 pentru efectuarea apelurilor. ● Recunoaştere voce — A se vedea „Comenzi vocale”. pag. ● Linie pt. selectaţi Limbă recunoaştere. acţ. Pentru a activa o comandă vocală pentru o funcţie. de telefon pe ecranul telefonului persoanei apelate (serviciu de reţea). Apelaţi contacte şi accesaţi funcţii ale telefonului prin pronunţarea unor comenzi vocale. ● Stare memorie — pentru a verifica spaţiul de memorie ocupat ● Autoblocare taste — pentru a bloca tastatura automat după un interval de timp presetat. o caracteristică şi o funcţie indică o comandă vocală activată. selectaţi Limbă telefon. efect. pag.● Sumar după apel — pentru ca telefonul să afişeze pentru scurt timp. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Recunoaştere voce > Pregătire recun. Toate drepturile rezervate. Pentru a utiliza setările stabilite cu furnizorul Dvs. adiacentă. dacă telefonul se află în modul de aşteptare şi nu a fost utilizată nici o funcţie. 35 Telefon Comenzi vocale . identit. înainte să utilizaţi comenzile vocale. ● Confirm. de servicii.

Pentru a utiliza comenzi vocale. Solicitarea unei actualizări de program Accesorii 36 © 2007 Nokia.Pentru a activa indicativul vocal. efectuaţi copii de siguranţă ale datelor. aparatul nu poate fi utilizat. de servicii vă poate expedia actualizări pentru programele din telefon direct în telefonul Dvs. selectaţi Instalare soft telefon pentru a porni instalarea. consultaţi „Apelare vocală”. soft furnizor. Pentru a organiza comenzile vocale. decât după terminarea instalării şi repornirea aparatului. Selectaţi Detalii soft curent pentru afişarea versiunii curente a programului şi pentru a vedea dacă este necesară o actualizare. > Actual. selectaţi Redaţi. alegeţi o funcţie şi selectaţi Opţiuni şi una dintre următoarele opţiuni: ● Editaţi sau Eliminare — pentru a redenumi sau dezactiva comanda vocală ● Adăugare totală sau Eliminare totală — pentru a activa sau dezactiva comenzile vocale pentru toate funcţiile din lista de comenzi vocale Setări Actualizări directe de programe Furnizorul Dvs. selectaţi Meniu > Setări > Configurare > Setări manager apar. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Setări actualizare de program 1. Acest meniu sau următoarele opţiuni sunt afişate numai dacă telefonul este sau a fost conectat la un accesoriu mobil compatibil. Toate drepturile rezervate.20. Selectaţi un accesoriu şi o opţiune care depinde de accesoriu. Selectaţi Preluare soft telefon pentru a descărca şi instala o actualizare de program. Înainte de accepta instalarea unei actualizări. selectaţi Adăugaţi. Dacă instalarea a fost anulată după preluare. nici chiar pentru a efectua apeluri de urgenţă. Selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Actualizări telefon pentru a solicita actualizări de program disponibile de la furnizorul de servicii. 4. Pentru a permite sau nu actualizările de configuraţie. de servicii. contactaţi furnizorul Dvs. Pentru a reda comanda vocală activă. 3. (serviciu de reţea). Dacă întâmpinaţi dificultăţi la instalare. . Selectaţi Meniu > Setări > Accesorii. 2. p. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. Avertizare: Dacă instalaţi o actualizare a unui program. Actualizarea programului poate dura câteva minute.

— pentru a vizualiza furnizorii de servicii memoraţi în telefon şi setarea unui furnizor de servicii implicit ● Act. — pentru a restricţiona apelurile recepţionate şi efectuate de pe telefon (serviciu de reţea). Pentru a adăuga un contact nou. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod. Selectaţi tipul de serviciu şi introduceţi parametrii necesari. Selectaţi Meniu > Setări > Configurare şi una dintre opţiunile următoare: ● Setări config. Selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă şi una dintre opţiunile următoare: ● Solicitare cod PIN sau Solicitare cod UPIN — pentru a solicita codul PIN sau UPIN la fiecare pornire a telefonului. În această situaţie. derulaţi până la acesta şi selectaţi Opţiuni > Activaţi . de servicii să vă trimită aceste setări. De asemenea. — pentru a permite sau nu ca telefonul să primească actualizări de programe. Este necesară o parolă de restricţionare. person. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. cu excepţia cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS.Puteţi configura telefonul cu setări necesare anumitor servicii. în aplicaţii — pentru a activa setările de configurare implicite pentru aplicaţiile acceptate ● Punct acces preferat — pentru a vizualiza punctele de acces memorate ● Conectare suport — pentru a prelua din reţea setările de configurare trimise de furnizorul de servicii ● Setări manager apar. dacă această funcţie este acceptată de cartela SIM. ● Apeluri permise — pentru a limita apelurile efectuate numai la numerele de telefon selectate. implic. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării acestui cod. protejată de codul PIN2. ● Setări config. — pentru a adăuga manual noi conturi personale pentru diferite servicii şi pentru a le activa sau şterge. pag. ● Solicitare cod PIN2 — pentru a seta dacă se solicită codul PIN2 la accesarea unei anumite funcţii a telefonului. 37 . selectaţi Adăugaţisau Opţiuni > Adăugaţi. Dacă apelarea numerelor fixe este activată. 10. 36. grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe). închis — pentru a specifica un grup de persoane pe care le puteţi apela şi de la care puteţi primi apeluri (serviciu de reţea) © 2007 Nokia. impl. Pentru a activa un cont personal. Disponibilitatea acestei opţiuni depinde de modelul de telefon utilizat. numărul de telefon al destinatarului şi numărul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe. este posibil ca furnizorul Dvs. ● Serviciu barare apel. Configurare Setări Siguranţă Când sunt active funcţii care restricţionează apelurile (cum ar fi restricţionarea apelurilor. pag. pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. nu pot fi iniţiate conexiuni GPRS. Toate drepturile rezervate. A se vedea „Actualizări directe de programe”. ● Grup utilizat.

pag. Galerie 38 © 2007 Nokia. verificaţi întotdeauna condiţiile de livrare şi cheia de activare ale oricărui tip de conţinut. grafică. fişiere de muzică. video clipuri. Organizaţi imagini. înregistrări şi fişiere primite.. modificarea. UPIN. — pentru a vedea Detalii modul sigur. pag. Toate drepturile rezervate. numai setări — pentru a reseta toate setările favorite fără a şterge date personale ● Restaurare totală — pentru a reseta toate setările şi a şterge toate datele personale. 10. Înainte de preluare. Meniul operatorului Accesaţi un portal către serviciile oferite de operatorul Dvs. transferul sau retransmiterea unor imagini. A se vedea „Coduri de acces”. mesajele. Aceste fişiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă de memorie ataşată şi pot fi organizate în dosare. ● Coduri acces — pentru a schimba codul de siguranţă. de reţea. cum ar fi contactele. pag. şi una din următoarele opţiuni: ● Restaur. PIN2 sau parola de restricţionare ● Cod în uz — pentru a selecta dacă trebuie să fie active codurile PIN sau UPIN ● Certificate autorizare sau Certificate utilizator — pentru a vedea lista cu certificate de autorizare sau de utilizator din telefonul Dvs. A se vedea „Stocare servicii”. Pentru mai multe informaţii. luaţi legătura cu operatorul Dvs. 10. selectaţi Meniu > Setări > La set. 50. din fabr. . Revenirea la setările din fabrică Pentru a readuce telefonul la condiţiile din fabrică. tonuri. 11. codul PIN. teme. Selectaţi Memorie pentru a se solicita codul de siguranţă când este selectată memoria de pe cartela SIM şi doriţi să schimbaţi memoria aflată în uz. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. 50. ● Setări modul sigur. deoarece acestea ar putea fi taxate.Meniul operatorului ● Nivel de siguranţă — Selectaţi Telefon pentru a se solicita codul de siguranţă la orice introducere a unei noi cartele SIM în telefon. Telefonul Dvs. acceptă sistemul cheilor de activare pentru protejarea conţinutului preluat. piese muzicale (inclusiv sunete de apel) sau a altui tip de conţinut. fişierele media şi cheile de activare. activaţi Solicitare PIN modul sau schimbaţi codul PIN modul şi codul PIN semnătură. Protecţia dreptului de autor ar putea împiedica copierea. de reţea. A se vedea „Certificate”.

39 . Selectaţi imaginea pe care doriţi să o tipăriţi şi apoi Opţiuni > Imprimare. Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie. alegeţi cartela de memorie şi apăsaţi tasta de parcurgere dreapta. Parola este memorată în telefonul Dvs. © 2007 Nokia. iar apoi selectaţi Deschid. > Da. la o imprimantă compatibilă. selectaţi Meniu > Galerie sau Aplicaţii. altele necesită formatare. la pag.. şi nu trebuie să o reintroduceţi dacă utilizaţi cartela de memorie pe acelaşi telefon. Toate drepturile rezervate. 2. vi se solicită parola. pag. După terminarea formatării. Dacă doriţi să utilizaţi cartela de memorie pe un alt aparat. Anumite dosare din Galerie cu conţinut utilizat de telefon (de exemplu. selectaţi un dosar. A se vedea „Tehnologia mobilă Bluetooth”. 14. Setaţi o parolă (maximum 8 caractere) pentru blocarea cartelei de memorie în vederea prevenirii utilizării neautorizate. Blocarea cartelei de memorie dosarul cartelei de memorie şi Opţiuni > Format. Pentru a vedea lista fişierelor dintr-un dosar. Pentru eliminarea parolei. 2. toate datele de pe cartelă se pierd definitiv. selectaţi Meniu > Galerie. Selectaţi dosarul cartelei de memorie şi Opţiuni > Setare parolă. Pentru a conecta telefonul Dvs. selectaţi Opţiuni > Ştergere parolă. Utilizaţi o cartelă de memorie pentru a stoca fişiere multimedia. 1. utilizaţi un cablu de date sau expediaţi imaginea utilizând conexiunea Bluetooth către o imprimantă care acceptă tehnologia Bluetooth. 32.Dosare şi fişiere Galerie Pentru a vedea lista dosarelor. cart. Tipărirea imaginilor Telefonul Dvs. cum ar fi video clipuri. Când formataţi o cartelă de memorie. Pentru a introduce şi scoate o cartelă de memorie consultaţi „Introducerea unei cartele microSD”. Cartelă de memorie Unele cartele de memorie sunt furnizate preformatate. fişiere audio. Pentru a formata o cartelă de memorie. 1. Formatarea cartelei de memorie Avertizare: Nu lăsaţi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici. mem. melodii. introduceţi un nume pentru cartela de memorie. acceptă Nokia XPressPrint pentru tipărirea imaginilor în format . fotografii şi date referitoare la mesaje. Pentru a vedea dosarele de pe cartela de memorie când mutaţi un fişier. 13 şi „Scoaterea cartelei microSD”. la pag.jpeg.

selectaţi Înapoi pentru a realiza o nouă fotografie sau Exped. Pentru a adapta setările camerei foto-video la condiţiile de iluminare. Înregistrarea unui video clip Pentru a activa funcţia video. . sau dacă este activată funcţia de cameră foto-video. apăsaţi tasta de parcurgere stânga sau dreapta. Selectaţi cartela de memorie şi Opţiuni > Detalii. Telefonul memorează imaginile pe cartela de memorie. imag. În intervalul de previzualizare. selectaţi Fotograf. Pentru utilizarea funcţiei de fotografiere. dacă aceasta este disponibilă. pentru a întrerupe înregistrarea. Verificarea spaţiului de memorie ocupat 12. dacă este activată funcţia video.... dacă este disponibilă. Telefonul acceptă o rezoluţie la înregistrarea imaginii de maxim 1600 x 1200 pixeli. sau în memoria telefonului. selectaţi Meniu > Medii > Aparat foto sau. Telefonul memorează video clipurile pe cartela de memorie. pentru a opri înregistrarea. selectaţi Înregistr. Opţiuni pentru fotografiere şi video Pentru a schimba alte setări ale camerei foto-video şi pentru a selecta mediul de stocare a fotografiilor şi clipurilor video. Medii Fotografierea Camera foto-video Faceţi fotografii sau înregistraţi video clipuri cu camera încorporată. apăsaţi tasta de navigare sus şi jos sau tastele de volum.Medii Verificaţi spaţiul de memorie ocupat de diferite grupuri de date şi spaţiul de memorie disponibil pentru instalarea de programe noi pe cartela de memorie. Pentru a utiliza un filtru. selectaţi Pauză. selectaţi Meniu > Medii > Video. Pentru a începe înregistrarea video. pentru a expedia fotografia sub forma unui mesaj multimedia. selectaţi Stop. sau în memoria telefonului. selectaţi Contin. Selectaţi Opţiuni > Setări > Durată previz. Pentru a apropia sau a depărta imaginea în modul cameră foto-video. selectaţi Opţiuni > Efecte. pentru a relua înregistrarea. Toate drepturile rezervate. derulaţi la stânga sau dreapta. 40 © 2007 Nokia. Pentru a face o fotografie. şi un interval de previzualizare pentru afişarea fotografiei pe ecran. selectaţi Opţiuni > Balanţă alb. selectaţi Opţiuni > Setări.

pag. 3. A se vedea „Configurare”. descărcaţi muzică sau video clipuri de pe Internet sau vizualizaţi secvenţe video compatibile de pe un server de reţea (serviciu de reţea). procedaţi în modul următor: 1.. aveţi posibilitatea să introduceţi setările manual. Puteţi. 2. Artişti. bibl. Fişierele muzicale şi video stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie vor fi detectate şi adăugate automat în biblioteca muzicală la pornirea telefonului. personale. Selectaţi Cont şi un cont de serviciu de streaming din setările de configurare active. Pentru a deschide playerul muzical. selectaţi Meniu > Medii > Redare muzică. Pentru a crea o listă de redare cu melodiile selectate de Dvs. 41 . 2. selectaţi Opţiuni > Actualiz. Selectaţi Opţiuni > Preluări > Setări flux > Configurare.. Pentru a activa setările. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. selectaţi un fişier din Liste cu melodii. Player muzical Medii Meniu pentru muzică Accesaţi fişierele Dvs. apoi selectaţi Redaţi. procedaţi în modul următor: 1. 37. şi introduceţi numele listei de redare. De asemenea. muzicale şi video stocate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie. SelectaţiListe cu melodii > Creare listă mel. pag. să vizualizaţi video clipurile înregistrate sau descărcate. Toate drepturile rezervate. Crearea unei liste de redare Pentru a descărca fişiere de pe Internet. Pentru a asculta muzică sau a viziona un video clip. © 2007 Nokia. selectaţi Opţiuni > Preluări şi un site pentru descărcare.Telefonul dispune de un player muzical pentru ascultarea pieselor muzicale sau a altor fişiere audio în format MP3 sau AAC descărcate de pe Internet sau transferate în telefon utilizând aplicaţia Nokia PC Suite. Selectaţi Realizat pentru a memora lista. Configurarea necesară unui serviciu de streaming Pentru a actualiza biblioteca muzicală după adăugarea de fişiere. de asemenea. Albume sau Genuri. Selectaţi un furnizor de servicii pentru streaming. pag. 10. 34. Puteţi primi setările de configurare necesare pentru serviciul de streaming sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. 3. Adăugaţi muzică sau video clipuri din listele afişate. Implicite sau Config. A se vedea „Nokia PC Suite”.

apăsaţi tastele de volum ale telefonului. selectaţi Schimbarea aspectului music playerului Radio Aparatul de radio FM funcţionează cu o antenă diferită de antena aparatului mobil. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. . Pentru a opri music playerul. apăsaţi şi menţineţi apăsată . Selectaţi Meniu > Medii > Radio. . trebuie să ataşaţi la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu. sau de pe ecran. în mod similar. dispune de o serie de teme pentru a schimba aspectul music playerului. Pentru a opri music playerul. Selectaţi Meniu > Medii > Redare muzică > La Redare muzică > Opţiuni > Setări > Temă redare muzică şi una dintre temele listate. . . deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. Toate drepturile rezervate. apăsaţi tastele de volum.Medii Redarea listelor de melodii Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. apoi selectaţi-o. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Pentru a regla volumul. . Utilizaţi music playerul cu tastele pentru music player sau. apăsaţi de două ori . apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare. Pentru a începe sau a întrerupe redarea. Pentru a regla volumul. apăsaţi Pentru a trece la melodia următoare. deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic. 42 © 2007 Nokia. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul. Pentru a derula înainte în cadrul melodiei curente. Telefonul Dvs. Butoanele virtuale se pot modifica în funcţie de temă. Avertizare: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Eliberaţi tasta Pentru a derula înapoi melodia curentă. Din meniul music playerului puteţi utiliza următoarele comenzi rapide: Pentru a comuta pe meniul muzical. apăsaţi şi menţineţi apăsată în poziţia la care doriţi să continuaţi redarea muzicală. Pentru a comuta pe lista de redare din momentul respectiv. apăsaţi tasta de Pentru a utiliza tastele grafice parcurgere stânga sau dreapta până ajungeţi la tasta dorită. apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de terminare. Pentru ca funcţia de radio FM să funcţioneze corespunzător. anterioare. selectaţi . cu tastele virtuale de pe ecran. Pentru a trece la începutul melodiei . apăsaţi .

Selectaţi Modif. serviciu vizual pentru a porni aplicaţia Visual Radio în mod automat sau după o confirmare când porniţi radioul. sau © 2007 Nokia. act. pentru a activa comutarea automată pe o frecvenţă cu cea mai bună recepţie a postului de radio selectat. selectaţi şi menţineţi apăsat sau . frecvenţa cu câte 0. apăsaţi scurt sau Medii . Pentru a verifica disponibilitatea şi costurile. contactaţi furnizorul Dvs. Pentru a utiliza tastele grafice pe afişaj. Selectaţi RDS activat pentru afişarea informaţiilor din sistemul de date radio al postului selectat. serviciu vizual şi introduceţi ID-ul.05 MHz. 3. Selectaţi Meniu > Medii > Înregistrare. . Pentru a salva un post într-o locaţie de memorie. pentru a comuta între setul cu cască şi difuzor şi pentru a comuta între ieşirea stereo şi mono. 43 . sunete sau un apel în curs şi memoraţi-le în Galerie. Selectaţi Opţiuni şi dintre opţiunile următoare. Înregistrator voce Înregistraţi conversaţii. de servicii. Selectaţi Opţiuni > Activ. Visual Radio Funcţii radio Unele canale de radio pot transmite informaţii text sau grafice pe care le puteţi vizualiza utilizând aplicaţia Visual Radio (serviciu de reţea). Pentru a introduce numele postului de radio. Pentru a seta ID-ul serviciului Visual al unui post selectaţi Opţiuni > Canale şi un post. ● Căut. . Toate drepturile rezervate. sau apăsaţi tastele numerice corespondente. frecv. toate posturile — pentru a căuta automat posturile de radio disponibile în zona în care vă aflaţi ● Setaţi frecvenţa — pentru a introduce frecvenţa postului de radio dorit ● Repertoar posturi — pentru a accesa un site Internet cu o listă de posturi de radio ● Memoraţi canalul — pentru a memora postul de radio curent ● Canale — pentru a lista şi a redenumi sau şterge posturi salvate Schimbarea posturilor Selectaţi sau . Selectaţi Opţiuni > Setări pentru a opri radioul. selectaţi Opţiuni > Memoraţi canalul.Acordarea la posturile de radio Căutarea şi salvarea posturilor 1. Selectaţi Opţiuni > Ident. derulaţi spre stânga sau spre dreapta. aut. selectaţi Opţiuni > Canale > Opţiuni > Redenumiţi. Pentru a schimba 2. Pentru a începe căutarea. Selectaţi Opţiuni > Visual Radio pentru a porni aplicaţia Visual Radio.

puteţi utiliza celelalte funcţii ale telefonului. Pentru a activa un set predefinit. selectaţi . tarifele serviciului şi caracteristicile suplimentare precum şi pentru a vă abona la serviciu. contactaţi furnizorul Dvs. . Derulaţi spre stânga sau spre dreapta pentru a accesa glisajele virtuale şi sus sau jos pentru a regla glisajul.Apasă şi vorbeşte Înregistrarea unui sunet 1. Când utilizaţi music playerul. Toate drepturile rezervate. de servicii. Pentru a termina înregistrarea. pentru a accesa lista de înregistrări şi pentru a selecta memoria şi directorul pe care se stochează înregistrările. în funcţie de modelul Dvs. Creaţi un set de egalizator personal Egalizator 1. Serviciile de accesibilitate între reţele ar putea fi mai limitate decât în cazul apelurilor normale. Selectaţi unul din ultimele două din listă şi Opţiuni > Editaţi. 3. Înregistrarea este memorată în Selectaţi Opţiuni pentru a reda sau a trimite ultima înregistrare. selectaţi Opţiuni > Înregistraţi. selectaţi Meniu > Apasă şi vorbeşte > Activare ASV. selectaţi Galerie > Înregistrări. reglaţi volumul. În timp ce sunteţi conectat la serviciul ASV. Pentru informaţii suplimentare referitoare la înregistrarea pentru servicii ASV şi utilizarea acestora. Serviciul "Apasă şi vorbeşte" (ASV) prin celular este un serviciu radio bidirecţional disponibil printr-o reţea celulară GPRS (serviciu de reţea). Pentru a întrerupe înregistrarea. sau în timpul unui apel. . 2. Selectaţi Meniu > Medii > Egalizator. Este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă. Pentru a verifica disponibilitatea. În timp ce înregistraţi o convorbire. de telefon. Apasă şi vorbeşte 44 © 2007 Nokia. Puteţi utiliza serviciul ASV pentru a purta o conversaţie cu o persoană sau un grup de persoane (canal) care dispun de telefoane compatibile. 2. contactaţi furnizorul de servicii. derulaţi la unul din seturile de egalizator şi selectaţi Activaţi. 13. Selectaţi . Pentru a vă conecta la serviciul ASV. Selectaţi Memoraţi şi Opţiuni > Redenumiţi pentru a memora setările sub un nume. toţi participanţii la convorbire aud un bip slab.

Aplicaţii Puteţi organiza aplicaţii şi jocuri. Telefonul Dvs. ● Utilizaţi Nokia Application Installer din PC Suite pentru a descărca aplicaţiile în telefonul Dvs. © 2007 Nokia. Dacă accesaţi aceste site-uri. Puteţi descărca aplicaţii noi şi jocuri în diverse moduri. Aplicaţii Lansarea unei aplicaţii Descărcarea unei aplicaţii Telefonul Dvs. lumini şi vibraţii pentru jocuri. Alte opţiuni disponibile pot include următoarele: ● Actualizare versiune — pentru a verifica dacă o nouă versiune a aplicaţiei este disponibilă pentru preluare de pe Web (serviciu de reţea) ● Pagină de web — pentru a obţine informaţii sau date suplimentare referitoare la aplicaţia respectivă de pe pagina Internet (serviciu de reţea). cum ar fi aplicaţii care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified TM. trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru orice alt site. Aceste fişiere sunt stocate în memoria telefonului sau pe o cartelă de memorie ataşată şi pot fi organizate în dosare. de servicii.. Selectaţi Meniu > Aplicaţii > Jocuri. Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere. Cartelă memorie. dacă sunt disponibile ● Acces aplicaţii — pentru a împiedica aplicaţia să acceseze reţeaua 14. Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de site-uri. se afişează lista de marcaje disponibile. selectaţi Meniu > Aplicaţii > Opţiuni > Setări aplicaţii. ● Selectaţi Meniu > Aplicaţii > Opţiuni > Preluări > Preluări aplicaţii sau Preluări jocuri. asiguraţi-vă că aplicaţia este compatibilă cu telefonul Dvs. să fie preinstalate anumite marcaje sau legături care permit sau pot permite accesul la site-uri oferite de terţe părţi neafiliate la Nokia. acceptă aplicaţii Java J2ME. 39. Este posibil ca în aparatul Dvs. Pentru informaţii despre disponibilitatea anumitor servicii şi tarife. Toate drepturile rezervate. 45 . sau Colecţie. Înainte de a o descărca. A se vedea „Cartelă de memorie”. Pentru a seta sunete. pag. Alegeţi un joc sau o aplicaţie şi selectaţi Deschid. contactaţi furnizorul Dvs. poate avea unele jocuri sau aplicaţii instalate.

4. alarma se opreşte pentru intervalul de amânare. Pentru a şterge toate notele din agendă. selectaţi Repetare: Activare şi zilele. selectaţi Opţiuni > Ecran săptămânal. Oprirea alarmei Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit. selectaţi Opţiuni > Notaţi şi selectaţi unul din următoarele tipuri de notă: Memento. ora. 5. Selectaţi Opţiuni > Autoştergere note pentru a şterge automat notele vechi după o perioadă de timp specificată. Pentru a vedea notele zilei. Pentru a vedea ecranul săptămânal. Apel. ecranul implicit şi prima zi a săptămânii. Activaţi alarma şi introduceţi ora de alarmă. acesta porneşte automat şi începe să emită semnalul de alarmă. Selectaţi Meniu > Organizator > Ceas alarmă. Completaţi câmpurile. Nu selectaţi Da dacă folosirea aparatului mobil poate provoca interferenţe sau pericole. conectaţi setul cu căşti la telefon. Dacă lăsaţi telefonul să continue să sune alarma timp de minut sau dacă selectaţi Amânaţi. fusul orar. Dacă aţi selectat radioul ca sunet de alarmă. 46 © 2007 Nokia. apoi reporneşte. Zi de naştere sau Memo. Dacă selectaţi Stop. Ziua curentă are un cadru în jurul numărului. ziua apare cu caractere aldine. separatorul datei. Setarea alarmei Ceas alarmă 1. Selectaţi Opţiuni > Setări pentru a seta data. Şedinţă. aparatul vă întreabă dacă doriţi să îl activaţi pentru a efectua un apel. Dacă nu sunt setate note pentru ziua respectivă. selectaţi ecranul lunar sau săptămânal şi selectaţi Opţiuni > Ştergere note > Toate notele.Organizator 15. Setaţi intervalul de amânare şi selectaţi Memorare. Pentru a emite o alarmă în anumite zile selectate din săptămână. 2. Agenda . selectaţi Afişaţi. 3. Selectaţi Nu pentru a opri aparatul sau selectaţi Da pentru a efectua şi a primi apeluri. Selectaţi tonul alarmei. formatul datei şi al orei. Pentru a opri alarma. selectaţi Stop. Organizator Pentru ca alarma să sune la o oră dorită. Adăugarea unei note în agendă Alegeţi data. Selectaţi Meniu > Organizator > Agendă. Toate drepturile rezervate.

Cronometru interval 1. Pentru a schimba durata temporizării. Calculatorul din telefonul Dvs. ştiinţifice şi economice. Pentru a opri cronometrul. Pentru a scrie o notă. Completaţi câmpurile şi selectaţi Memoraţi. introduceţi ora de alarmă şi scrieţi o notă care va fi afişată la expirarea intervalului de timp. 3. Lista cu probleme de rezolvat Organizator Pentru a scrie şi expedia note. Selectaţi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru interval. Selectaţi Meniu > Organizator > Calculator. selectaţi Adăugaţi. vă oferă posibilitatea de a efectua calcule standard. selectaţi Scrieţi. Scrieţi nota şi selectaţi Memoraţi. selectaţi Opţiuni > Scriere notă. selectaţi Start. Pentru a porni cronometrul. Pentru a memora o notă pe care trebuie să o efectuaţi. 3. tipul calculatorului şi dintre opţiunile disponible care includ şi instrucţiunile de utilizare. selectaţi Meniu > Organizator > Temporizator > Cronometru normal. selectaţi Stop temporizator. 2. selectaţi Meniu > Organizator > Note. Pentru a activa temporizatorul. introduceţi mai întâi intervalele. căutaţi-o şi selectaţi Afişaţi. Pentru a scrie o notă. Observaţie: Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple. în caz contrar. Pentru a porni un temporizator cu până la 10 intervale.Pentru a vedea nota. în caz contrar. Note Calculator Temporizatoare Temporizator 1. selectaţi Start cronometru > Start. 47 . pentru a şterge nota selectată şi toate notele pe care le-aţi marcat ca efectuate. Selectaţi Opţiuni pentru a edita atributele. 2. dacă nu există nici o notă adăugată. Toate drepturile rezervate. selectaţi Opţiuni > Adăugaţi. Pentru a porni cronometrul. selectaţi Meniu > Organizator > Listă de rezolvat. selectaţi Modific. dacă nu există nici o notă adăugată. temporizare. © 2007 Nokia.

Aspectul poate fi diferit ca urmare a dimensiunii ecranului. ţineţi apăsat pe 0. să fie preinstalate anumite marcaje sau legături care permit sau pot permite accesul la site-uri oferite de terţe părţi neafiliate la Nokia. pag. Contactaţi furnizorul Dvs. ● Durată tur — pentru a cronometra timpi pe ture ● Continuaţi — pentru a afişa cronometrarea setată în fundal ● Afişaţi ultima — pentru a vedea cel mai recent timp cronometrat. Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare. Este posibil ca în aparatul Dvs. 10. Pentru a seta un serviciu. web. selectaţi Meniu > Web > Marcaje. Pentru conectarea la un serviciu. trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca şi pentru orice alt site. selectaţi Meniu > Web > Home. sau în modul aşteptare. 16. Dacă accesaţi aceste site-uri. Pentru a selecta ultima adresă URL. . Puteţi accesa diverse servicii mobile de pe Internet folosind browserul din telefon. 48 © 2007 Nokia. A se vedea „Serviciul pentru setări de configurare”. Pentru a reseta valoarea timpului fără a o memora. apăsaţi tasta de terminare. selectaţi Opţiuni > Resetaţi. Web Conectarea la un serviciu Pentru a selecta un marcaj. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări configurare. timpi intermediari sau timpi pe tură la probele sportive. Este posibil să nu puteţi vedea toate detaliile din paginile de Internet. Toate drepturile rezervate. Selectaţi Meniu > Organizator > Cronometru şi una dintre opţiunile următoare: ● Timpi intermediari — pentru a cronometra timpi intermediari. selectaţi Meniu > Web > Ultima adr. preţurile şi instrucţiunile aferente. în cazul în care cronometrul nu a fost resetat ● Afişaţi durata sau Ştergeţi durata — pentru a vedea sau şterge timpii cronometraţi Pentru a seta cronometrul să funcţioneze în fundal. Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de site-uri.Web Cronometrul Cu ajutorul cronometrului puteţi măsura durate de timp. de servicii cu privire la disponibilitatea acestor servicii. Puteţi primi setările de configurare necesare pentru navigare sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii. apoi selectaţi o configuraţie şi un cont.

49 Scripturi într-o conexiune sigură . > Da pentru alertare când o pagină sigură conţine un articol nesigur. goliţi arhiva după fiecare utilizare. nesig. > Permiteţi. Aceste alerte nu garantează o conexiune sigură. Urmaţi instrucţiunile text de pe ecranul telefonului. auxiliare. Introduceţi adresa şi selectaţi OK. Pentru a accepta scripturi în timpul parcurgerii paginilor. în modul de aşteptare. Pentru a goli arhiva în timpul parcurgerii paginilor. pag. Pentru mai multe informaţii.Pentru a introduce o adresă a serviciului. Un fişier cookie reprezintă date stocate de un site în memoria de arhivă a telefonului Dvs. În timpul navigării. Puteţi selecta dacă permiteţi rularea scripturilor dintr-o pagină sigură. în modul de aşteptare. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole. în timp ce parcurgeţi paginile selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Siguranţă > Setări fiş. con. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări siguranţă > Scripturi WML în con. Fişierele cookie rămân memorate până la ştergerea conţinutului memoriei de arhivă. Pentru a permite sau a preveni telefonul să primească fişiere cookie. ● Alerte — Selectaţi Alertă pt. ● Codificare caractere — Selectaţi Codificare conţinut pentru a seta codificarea pentru conţinutul paginii de browser. Toate drepturile rezervate. selectaţi Meniu > Web > La adresă. cum ar fi parolele şi fişierele cookie. > Da pentru alertare atunci când o conexiune sigură se transformă într-una nesigură în timpul navigării prin pagini. elem. A se vedea „Siguranţa browserului”. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări aspect. Printre opţiunile disponibile pot fi incluse: ● Cuprindere text — pentru a selecta modul de afişare a textului ● Alerte — Selectaţi Alertă pt. © 2007 Nokia. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Siguranţă > Setări script WML sau. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Goliţi arhiva. nesig. Funcţiile tastelor telefonului pot fi diferite în diverse servicii. 50. sau în modul aşteptare selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări siguranţă > Fişiere auxiliare. După ce aţi realizat o conexiune la un serviciu. Telefonul acceptă scripturi WML. de servicii. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Setări aspect sau. puteţi începe parcurgerea paginilor sale. Web Setări pentru aspect Setări de siguranţă Memoria de arhivă Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor.

Dacă selectaţi Dezactivare. Selectaţi Afişaţi pentru a accesa Stocare servicii când primiţi un mesaj de serviciu. managerul de certificate trebuie să conţină certificate corecte. . Stocare servicii Pentru a accesa Stocare servicii mai târziu. Dacă selectaţi Ieşiţi. eventual. Există trei tipuri de certificate: certificate de server. mesajul va fi mutat în Stocare servicii. selectaţi mesajul şi Preluaţi. selectaţi Meniu > Web > Stocare servicii. Puteţi obţine aceste certificate de la furnizorul Dvs. Pentru mai multe informaţii. selectaţi Meniu > Web > Setări > Setări stocare servicii şi una dintre următoarele opţiuni: ● Mesaje servicii — pentru a seta dacă doriţi să primiţi mesaje de servicii ● Filtru mesaje — Selectaţi Activată pentru a primi mesaje de servicii numai de la autori de conţinut aprobaţi de furnizorul de servicii. Siguranţa browserului Certificate Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanţă şi în instalarea aplicaţiilor. de servicii. Toate drepturile rezervate. Mesajele de serviciu sunt notificări (de exemplu. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Setări modul sigur. Pentru a accesa Stocare servicii în timpul navigării. titluri de ştiri) care pot conţine un mesaj text sau o adresă a unui serviciu. verificaţi dacă ora şi data sunt corect setate în aparat. aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. nici un fel de protecţie. pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Pentru schimbarea setărilor pentru căsuţă intrări servicii. Funcţiile de siguranţă ar putea fi solicitate de unele servicii. Pentru astfel de conexiuni aveţi nevoie de un certificat de siguranţă şi. Pentru a vedea sau modifica setările modulului de siguranţă. Dacă este afişat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”. de servicii. luaţi legătura cu furnizorul Dvs. SIM. chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. de servicii (serviciu de reţea). cum ar fi serviciile bancare sau achiziţiile on-line.Web Telefonul poate primi mesaje de serviciu expediate de furnizorul Dvs. telefonul activează browserul numai după ce selectaţi Preluaţi după ce telefonul a primit un mesaj de serviciu. selectaţi Opţiuni > Alte opţiuni > Stocare servicii. autentice sau de încredere. Certificatele 50 © 2007 Nokia. de un modul de siguranţă care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. certificate de autorizare şi certificate de utilizator. în sine.. Existenţa unui certificat nu oferă. Pentru activarea browserului şi descărcarea completă a mesajului. ● Conectare automată — Selectaţi Activare pentru activa automat browserul din modul de aşteptare atunci când telefonul primeşte un mesaj de serviciu.

şi reţea la utilizarea serviciilor SIM. Numele şi articolele de conţinut din meniu depind de serviciile disponibile. . În consecinţă. Semnătura digitală Puteţi crea semnături digitale cu telefonul Dvs. acţ. dacă transmisia de date dintre telefon şi serverul de conţinut . asiguraţi-vă că aţi parcurs şi citit tot textul înainte de a semna. SIM Accesarea serviciilor poate implica expedierea de mesaje sau efectuarea unui apel telefonic. Dacă nu este afişată pictograma pentru semnătură digitală. Toate drepturile rezervate. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. selectaţi o legătură de pe o pagină. selectaţi Meniu > Setări > Siguranţă > Certificate autorizare sau Certificate utilizator. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces şi serverul de conţinut este realizată de către furnizorul de servicii. Pentru a efectua o semnătură digitală. contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Pentru a semna textul. 17. Semnătura digitală este echivalentă cu semnătura aplicată pe o factură. Servicii SIM Pentru a afişa mesajele de confirmare schimbate între telefonul Dvs. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor. Verificaţi dacă titlul textului este Citiţi şi dacă este afişată pictograma pentru semnătură . un contract sau alt document scris. nu introduceţi nici un fel de date personale (cum ar fi codul PIN semnătură). de exemplu titlul unei cărţi pe care doriţi să o cumpăraţi şi preţul său. În timpul unei conexiuni. Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM.este codificată. în modulul de siguranţă de către furnizorul de servicii. Servicii SIM Pictograma de siguranţă nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. © 2007 Nokia. dacă pe cartela SIM există un modul de siguranţă. selectaţi Meniu > Setări > Telefon > Confirm. 51 Cartela Dvs. SIM. Selectaţi certificatul de utilizator pe care doriţi să-l folosiţi şi introduceţi codul PIN semnătură. siguranţa este digitală periclitată. pentru care puteţi fi taxat. de asemenea. Se afişează textul ce trebuie semnat. Este posibil ca textul să nu încapă pe un singur ecran. care poate include suma şi data. se afişează de autorizare şi certificatele de utilizator pot fi memorate. Pentru a vedea lista cu certificate de autorizare sau certificate de utilizator preluate în telefon. Puteţi accesa acest meniu numai dacă el este acceptat de cartela Dvs. citiţi-l mai întâi integral şi apoi selectaţi Semnaţi. Pictograma semnăturii digitale dispare şi serviciul poate afişa o confirmare a achiziţiei Dvs.

dacă este posibil. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal. Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp. ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul. Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. evitaţi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. o agrafă sau un stilou. Nu demontaţi şi nu rupeţi bateriile şi acumulatorii. de exemplu. Informaţii despre acumulator Aparatul Dvs.) Acest lucru se poate întâmpla. chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. În cazul unui 52 © 2007 Nokia. înlocuiţi acumulatorul. Dacă acumulatorul este complet descărcat. cum ar fi o monedă. un acumulator complet încărcat se va descărca în timp. va reduce capacitatea şi durata sa de funcţionare. Predaţi acumulatorii pentru reciclare. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. produce o legătură directă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) a acumulatorului. În cazul apariţiei unei scurgeri de lichid din acumulator. când purtaţi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Încărcarea şi descărcarea . Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori. Dacă nu este utilizat. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. dar în cele din urmă se va uza. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic. Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Toate drepturile rezervate. Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metalice aplicate pe acumulator. Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. ar putea fi necesar să conectaţi încărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi pentru a începe încărcarea acumulatorului. cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig.Informaţii despre acumulator 18.

în jos sau în sus. 2. returnaţi acumulatorul la locul de achiziţionare. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic. 3 şi respectiv 4 puncte. emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia). Dacă aveţi orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia. utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. şi accesoriile sale. trebuie să puteţi observa pe fiecare laterală câte 1. Când înclinaţi holograma spre stânga. 53 . Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia Verificarea autenticităţii hologramei 1.. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenţă. 2.astfel de contact. © 2007 Nokia. cumpăraţi-l de la un distribuitor Nokia autorizat şi verificaţi holograma conform instrucţiunilor de mai jos: Parcurgerea cu succes a acestor paşi nu reprezintă o garanţie totală a autenticităţii acumulatorului. Toate drepturile rezervate. trebuie să puteţi observa. Pentru a şti cu siguranţă că primiţi un acumulator Nokia original. simbolul cu cele două mâini care se împreunează. Informaţii despre acumulator Pentru siguranţa Dvs. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată. De asemenea. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă şi poate avea ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului. spălaţi imediat pielea sau ochii cu apă din abundenţă sau contactaţi medicul. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. iar când priviţi dintr-un alt unghi. atunci când priviţi dintr-un anumit unghi. nu utilizaţi acel acumulator ci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. spre dreapta. vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic? Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Când priviţi holograma de pe etichetă.

.com/ battery. Toate drepturile rezervate. vizitaţi www.Informaţii despre acumulator Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia. 54 © 2007 Nokia.nokia.

se udă. care trebuie folosit cu grijă. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină. lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei. încărcător şi orice alt tip de accesoriu. curată şi uscată pentru a curăţa lentilele. nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.Aparatul Dvs. ● Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid. modificările sau completările neautorizate. opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul. ● Nu vopsiţi aparatul. cum ar fi contactele şi notele de agendă. Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat. ● Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi. Antenele neautorizate. ● Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. ● Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii. ● Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanţelor. ● Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. ● Utilizaţi încărcătoarele numai în interior. 55 . Toate drepturile rezervate. ● Utilizaţi o lavetă moale. umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei. ● Nu scăpaţi aparatul din mână. solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici. Precipitaţiile. Dacă aparatul Dvs. scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc. este un produs de calitate superioară. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora. cum ar fi obiectivul camerei foto-video. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. ● Păstraţi aparatul în stare uscată. ● Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. ● Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate. Când aparatul revine la temperatură normală. cât şi pentru acumulator. Îngrijire şi întreţinere © 2007 Nokia.

Opriţi 56 © 2007 Nokia. În unele cazuri. Mediul de utilizare Echipamente medicale Utilizarea oricărui echipament de transmisie radio. la ureche. sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin 1. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. vă reaminteşte că. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF sau dacă aveţi alte întrebări. transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. în Uniunea Europeană. Dacă telefonul este purtat pe corp. Returnaţi produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătăţii umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deşeuri. într-un toc de purtare. marcat pe produsul Dvs. Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje. acest aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua.nokia. Toate drepturile rezervate. la autorităţile locale responsabile cu deşeurile. Evacuarea Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Copii mici Aparatul Dvs. poate influenţa funcţionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător.Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Simbolul reprezentând un coş de gunoi pe roţi barat cu o cruce. consultaţi declaraţia ecologică a produsului sau informaţiile specifice statului în care vă aflaţi. într-o agăţătoare la centură sau în alt suport. adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. bateriile şi acumulatorii trebuie colectate separat la sfârşitul duratei lor de viaţă. la organizaţiile naţionale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanţa locală Nokia. precum şi pentru a promova refolosirea permanentă a resurselor materiale. la www. Pentru informaţii suplimentare. sau pe instrucţiunile sau ambalajul acestuia. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici. Informaţiile privind colectarea sunt disponibile la distribuitorul produsului.0 cm (3/8 ţoli) faţă de corp. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus până la terminarea transmisiei. inclusiv a telefoanelor mobile. . toate produsele electrice şi electronice. aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus. Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare.com. şi accesoriile acestuia pot conţine piese de mici dimensiuni.

În cazul autovehiculelor echipate cu airbag. cu subansamble sau accesorii ale acestuia. consultaţi furnizorul de servicii. Proteze auditive Autovehicule © 2007 Nokia. sisteme airbag. ● Ţineţi aparatul la urechea opusă dispozitivului medical. medical implantat. Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Echipamente medicale implantate Producătorii de dispozitive medicale recomandă menţinerea unei distanţe minime de 15. sunt montate corect şi dacă funcţionează corespunzător. Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. ● Opriţi imediat aparatul dacă aveţi motive să suspectaţi existenţa unei interferenţe.3 cm (6 ţoli) între un telefon mobil şi un dispozitiv medical implantat. consultaţi medicul. Dacă apar interferenţe. Instalarea şi depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbagul se umflă. reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat.3 cm (6 ţoli) de dispozitivul medical atunci când aparatul mobil este pornit. 57 . pentru a evita o posibilă interferenţă cu dispozitivul medical. Nu aşezaţi obiecte. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. pentru a reduce la minim pericolul de interferenţă. acestea pot cauza vătămări grave. în zona de deasupra airbagului sau în zona de acţiune a acestuia. sau reprezentantul acestuia. Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. cum ar fi sisteme de injecţie electronică. Toate drepturile rezervate. sisteme electronice de control al vitezei. consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat. ● Citiţi şi urmaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului Dvs. sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare). inclusiv accesorii fixe sau mobile. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF. Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului mobil atunci când aveţi un dispozitiv medical implantat.aparatul Dvs. Pentru informaţii suplimentare. Persoanele care au astfel de dispozitive ar trebui să ţină cont de următoarele: ● Ţineţi mereu aparatul mobil la o distanţă mai mare de 15. cum ar fi un stimulator cardiac sau defibrilator cardiac implantat. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu aparatul. ● Nu purtaţi aparatul în buzunarul de la piept.

scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. de obicei. unităţi de transfer şi stocare a substanţelor chimice şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule ca praf de cereale. Pentru informaţii suplimentare. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. inclusiv acest aparat. în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. . Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului. de servicii. 2. nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care. consultaţi acest ghid sau contactaţi furnizorul Dvs. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Zone cu pericol de explozie Apeluri telefonice în caz de urgenţă Important: Telefoanele mobile. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri. Aceste zone includ cala vapoarelor. Dacă sunt activate anumite funcţii. Opriţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. 58 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă: 1. ar putea fi necesar să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a efectua un apel de urgenţă. marcate vizibil. Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi.Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Din acest motiv. poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate contraveni legii. vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. praf obişnuit sau pulberi metalice. dar nu întotdeauna. reţele radio. zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor. funcţionează utilizând semnale radio. porniţi-l. 4. Apăsaţi tasta de apelare. Unele reţele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi. în mod normal. În asemenea zone. Dacă aparatul nu este pornit. precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale cum ar fi urgenţele de natură medicală. 3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Trebuie să luaţi legătura cu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparat poate fi utilizat în apropierea acestora. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat.

indiferent de vârstă şi stare de sănătate. Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare. Aparatul Dvs. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Aparatul Dvs. INFORMAŢII PRIVIND CERTIFICAREA (SAR) © 2007 Nokia. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei.nokia. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaţiilor despre produs. precum şi de banda de reţea.Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2.07 W/kg. mobil este un emiţător şi un receptor radio. furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite.com.0 waţi/kilogram (W/ kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de ţesut. 59 . la www. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1. Această putere depinde de diferiţi factori. Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor. El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaţionale. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru. în toate benzile de frecvenţă testate. Toate drepturile rezervate. Informaţii suplimentare referitoare la siguranţă Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu privire la expunerea la unde radio. de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu.

Index A accesorii 36 actualizare de program 11. Toate drepturile rezervate. 32 comenzi rapide pentru apelare 30 comenzi vocale 35 componente 16 configurare 37 contacte 28 memorie 28 cronometru 48 cureluşă 16 descărcări 10 difuzor 21 dosare 39 20. 34 apeluri 20 opţiuni 21 aplicaţii 45 ASV A se vedea apasă şi vorbeşte comenzi rapide 18. D E B C blocare tastatură browser 48 siguranţă 50 19 economisire energie 17 economizor de energie 31 ecran 17. 34 apelare vocală 20 apel în aşteptare 20. 30. . 31 egalizator 44 e-mail 25 expediere mesaje 24 cablu de date 34 cablu de date USB 34 calculator 47 cameră foto-video 40 cartelă de memorie 39 introducere 13 cartelă microSD introducere 13 cartelă SIM 19 instalare 12 cărţi de vizită 29 căsuţă intrări pentru servicii căşti 15 certificate 50 claritate voce 34 cod de acces 10 cod de siguranţă 10 comenzi de servicii 27 60 F fişiere 39 fişiere cookie 49 fotografie 40 fotografiere 40 G I 50 galerie 38 identitate apelant 35 imagine de fundal 31 indicatori 18 indicatori de stare 17 informaţii de contact 11 informaţii de contact Nokia 11 instalare 12 Internet 48 © 2007 Nokia. 36 actualizări program telefon 35 acumulator 52 încărcare 14 agendă telefonică A se vedea contacte apasă şi vorbeşte 44 apelare 20 apelare rapidă 20.

Toate drepturile rezervate. 35 PUK 10 L 30 limbă 35 listă cu probleme de rezolvat mărime font 31 memorie de arhivă 49 meniu operator 38 mesaj de întâmpinare 35 mesaje mesaje audio 26 setări 28 mesaje audio 26 mesaje chat 27 mesaje informative 27 mesaje instantanee 26.introducere text cu funcţia de predicţie 22 introducere text prin metoda tradiţională 22 Î J nivelul de încărcare a acumulatorului 17 note 47 numărul centrului de mesaje Index încărcarea acumulatorului înregistrator 43 înregistrator voce 43 jocuri 45 jurnal apeluri 14 O P 23 organizator 46 parcurgere 22 parolă de restricţionare 10 PC Suite 34 PictBridge 34 PIN 10 player muzical 41 profiluri 30 protector de ecran 31 protecţie tastatură 19. . 27 mesajele SIM 27 mesaje vocale 27 mod avion 19 mod de aşteptare 17 mod de aşteptare activă 18. 31 mod deconectat 19 mod de veghe 31 mod numeric 21 modul de siguranţă 10 moduri text 21 M 47 R radio 42 radio FM 42 răspuns cu orice tastă 34 reapelare 34 reapelare automată 34 recunoaştere vocală 35 redirecţionare apeluri 34 scriere text 21 scripturi WML 49 semnătură digitală 51 serviciu clienţi 11 serviciul pentru setări de configurare 10 setări 30 apel 34 comenzi rapide 32 configurare 37 dată 31 economizor de energie 31 ecran 31 fabrică 38 imagine de fundal 31 61 S N navigare 22 nivel semnal 17 © 2007 Nokia.

mărime font 31 mesaje 28 mod de aşteptare activă mod de veghe 31 oră 31 profiluri 30 protector de ecran 31 siguranţă 37 streaming 41 sunete 31 telefon 35 teme 30 set cu cască 15 SIM servicii 51 solicitare mod avion 35 sunet de pornire 35 sunete 31 Index 31 T taste 16 teme 30 temporizator 47 text explicativ 35 tipărire imagini 39 U V unitate fără comenzi manuale A se vedea difuzor UPIN 10 video clipuri 40 visual radio 43 W Web 48 62 © 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate. .