4/29/12

Syiah di Malaysia

Apa itu syiah ?

Sejarah ringkas syiah

Upacara Syiah

BONGKAR SYIAH
Ghulat Jenis-jenis syiah

Rukun keprcayaan Syiah

Apa itu syiah ?
Definisi Syiah Dan Tasyayyu’             Etimologis (bahasa) : Syiah bererti "Para Pengikut, Penyokong, Pendukung atau Pembela". Contohnya:  Syiah Ali, bermaksud satu kelompok yang berupa "Penyokong, pendokong atau pembela Ali".  Terminologi (istilah) syara : Syiah bermaksud "Sesiapa yang mengangkat kepimpinan Ali radiallahu 'anhu dan anak-anaknya".  Dan apabila disebut si Fulan itu Syiah maka dia menganut atau berfahaman Syiah.             Tasyayyu’ menurut keterangan Syeikh al-Mufid ialah : ‫.التشيع لغة : هوالتباع على وجه التدين والولء للمتبوع علىالخلص‬   "Tasyayyu' menurut etimologi adalah sikap mengikut yang didasari agama dan mengangkat orang yang diikuti dengan ikhlas".

4/29/12

4/29/12
Imam Abu Hasan Asy’ari (buku : Maqalaat Islamiyiin) & Asyaharastani (buku : al-Milal wal Nihal) :

Syiah : Nama yang diberi kepada mereka yang mengaku sebagai pengikut Ali dan percaya Ali mempunyai kelebihan berbanding para sahabat lain. Mereka lahir menjadi suatu aliran selepas berlaku ketegangan yang menjadi ukuran peperangan antara Ali dan Muawiyah. Apabila Ali dan generasi pertama Ahli Bayt meninggal dunia, timbul di kalangan mereka pandangan-pandangan yang tersendiri berhubung dengan akidah dan syariah. Mereka percaya kedudukan Ali lebih layak menjadi khalifah dan bukannya melalui proses Syura (mesyuarat) sahaja. Mereka mendakwa kelebihan Ali berdasarkan kepada bukti secara terang dan tersembunyi. Bukti terang daripada Nabi Muhammad dengan katanya, “Siapa yang dia jadikan aku sebagai tuannya maka Ali yang menjadi tuannya.” Dan Nabi Muhammad berkata lagi, “Orang yang paling layak menjadi hakim di kalangan kamu adalah Ali”. Bukti yang tersembunyi adalah Nabi Muhammad menghantar Ali supaya membaca surah at-Taubah kepada jemaah haji, bukannya Abu Bakar. Oleh itu mereka percaya kepimpinan negara Islam mesti diserahkan kepada Ali bin Abu Talib dan

Dari buku KONSPIRASI SYI’AH & IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP AHLI SUNNAH, oleh Ustaz Rasul Bin Dahri.

4/29/12

Syi’ah menurut etimologis :Pengikut, pendukung atau penyokong. Syiah menurut terminologi : Sesiapa yang mengangkat keimamam, kepimpinan ataukekhalifahan Ali bin Abi Talib radiallahu ‘anhu dan AhliBait. Tasyayyu’ menurut etimologis : berittiba’ (patuh dan mentaati) secara agama dan mengangkat(berwala’) kepada orang yang ditaati dengan penuhkeikhlasan. Fahaman Syi’ah dan Tasyayyu’ bukan dari Islam. Ada pun perbezaan pokok antara Ahli Sunnah dengan Syi’ah tidak terletak pada tata cara ibadahnya yang bersetatus furu’,melainkan pada perkara usul atau akidah yang berupa asas.Ahli Sunnah terlebih dahulu memperjuangkan dan mementingkan akidah di samping ibadah (fiqhiyah), akhlak, politik dan ekonomi, bukan semata-mata politik ummah sebagimana yang diperjuangkan oleh Syi’ah.

4/29/12 Faktor-faktor Sejarah ringkas syiah Perkembangan .

w.4/29/12 KEWAFATAN RASULULLAH S. dan mereka tidak puas hati dengan proses lantikan yang berjalan tanpa melibatkan Saidina Ali yang sedang sibuk menguruskan mayat Rasulullah s.w iaitu pada saat perbincangan kuasa antara golongan Muhajirin dan Ansar di Balai Pertemuan Saqifah Bani Sa’idah..W. sebagai khalifah pertama selepas kewafatan nabi Muhammad s.a. 1.a. Terdapat golangan yang tidak berpuas hati di atas perlantikan Saidina Abu Bakar r. Mereka berpendapat bahawa hanya dari kalangan kerabat Rasulullah SAW sendirilah yang paling layak dan berhak menggantikan Baginda sebagai pemimpin kaum muslimin.A. . 1. Lahir setelah kewafatan Nabi Muhammad s.w.a.a.

Ali bin Abi Talib pencipta segala makhluk dan pemberi rezeki. Para roh suci atau Roh al-Qudus berinkarnasi ke dalam diri para Imam Syi’ah. Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan adalah orangorang zalim(kafir) kerana merampas hak khalifah Ali setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakr As-Siddiq. 4. dia tetap hidup di awang-awangan. Semua umat yang membai’at khalifah di ketika itu adalah kafir. Petir adalah pekikan Ali ketika marah dan kilat adalah cemeti Ali. (Dari buku KONSPIRASI SYI’AH & IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP AHLI SUNNAH. Beliau melahirkan keIslamannya dan menyembunyikan kekafirannya kerana bertujuan untuk mencetuskan berbagaibagai makr (penipuan). oleh Ustaz Rasul Bin Dahri) . Ali bin Abi Talib telah menerima wasiat sebagai Khalifah Rasulullah 2. 3. Antara fitnah-fitnah dan dakyah kejinya ialah : 1.FITNAH YANG DICETUSKAN OLEH ABDULLAH BIN SABA’ 4/29/12 Abdullah bin Saba’ adalah seorang munafiq Yahudi. Ali bin Abi Talib tidak mati. talbis (perangkap). 5. tadlis (pembohongan) dan fitnah untuk menghancurkan Islam dari dalam akidah dan syariatnya.

sahaja. Tragedi ini menimbulkan salah faham di kalangan umat Islam sehingga tercetusnya Perang Siffin antara Ali bin Abu Talib dengan Muawiyah bin Abu Sufian dan Perang Jamal yang melibatkan Aisyah binti Abu Bakar.a dalam peristiwa Tahkim. Mereka melaungkan bahawa imam itu adalah hak umum bagi semua kaum muslimin tanpa wujud keutamaan antara orang Arab dengan bukan Arab.PEPERANGAN SIFFIN DAN MAJLIS TAHKIM 4/29/12 1.a. dari keturunan Saidina Ali r. Puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan imam hak di kalangan ahli bait Rasulullah s. Lanjutan daripada peristiwa itu. Thalhah dan Zubair menentang Ali bin Abu Talib.w. Ketika pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Reaksi kepada puak Khawarij yang menentang Saidina Ali r. . 2. Peperangan telah menimbulkan salah faham dalam bidang politik sehingga melibatkan isu akidah.a. timbul golongan yang fanatik kepada Ali bin Abu Talib yang dikenali sebagai Syiah dan mereka vang menyokong Muawiyah bin Abu Sufian. dan antara bangsa Parsi atau Habsyah.

A.4/29/12 PEMBUNUHAN HUSSEIN R. Selepas peristiwa ini.a dan keturunannya. . lafaz Syiah mula digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menyokong Saidina Ali r.

Syiah mula muncul sebagai suatu kumpulan yang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dilontarkan oleh Ibnu Saba’ di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ketika itu. terutama selepas pembunuhan Hussein. tetapi tidak timbul secara berkumpulan. Slide 5 . Hanya selepas berlaku peristiwa di atas. Saba’.4/29/12 KESIMPULA N Sebahagian prinsip akidah bagi Syiah telah lahir daripada Abdullah b.

4/29/12 Perkemban gan syiah .

a. perkataan “Syiah” hanya merujuk kepada kumpulankumpulan yang bertelagah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan siasah atau pengurusan negara. Manakala Mua’awiyah meminta Saidina Ali mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap para pembunuh Saidina Uthman yang menyertai pasukannya sebelum ia dan para pengikutnya dapat mengiktiraf Baginda sebagai Khalifah. Dari sini.. Begitu juga yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Saidina Ali meminta Mu’awiyah memberikan ba’iah kepadanya memandangkan pelantikannya sebagai Khalifah adalah sah. selepas kewafatan Saidina Uthman. Ianya digunakan ketika berlaku pertikaian antara Mu’awiyah dan Saidina Ali r. Pertikaian antara dua kumpulan ini hanya bersifat siasah semata-mata dan tidak membabitkan akidah dan pegangan agama. para pengikut Saidina Ali disebut “Syiah Ali”.كل قوم اجتمعوا على أمرفهم الشعة. manakala pengikut Mu’awiyah disebut “Syiah Mua’wiyah”. وكل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شعة له‬ ٌ ٌ “Setiap kaum yang berkumpul bagi sesuatu tujuan maka mereka merupakan syiah dan setiap orang yang menolong seseorang dan menyebelahinya maka ia disebut syiah kepadanya” Pada peringkat awal.. Golongan yang ..4/29/12 Pada awalnya Perkataan “Syiah” pada asalnya digunakan dengan makna pengikut atau pembantu seseorang seperti kata Az-Zubaidi dalam kitabnya Tajul Urus : ‫.

4/29/12 Mula berubah Penggunaan “syiah” berkembang kepada pengertian yang khusus seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab Al-Nihayah. ‫وقد غلب هذا اإلسم على كل منٌزعم أنهٌتولى عل رضى هلل عنه وأهل بته‬ ٌ ٌ ٌ ٌ ‫خاصا حتى صار لهم إسما‬ “Nama ini kemudiannya digunakan secara meluas kepada setiap mereka yang mendakwa sebagai pengikut setia Saidina Ali dan Ahlul Bait sehingga perkataan “Syiah” menjadi nama khusus bagi mereka” Perhatikan perkataan “yaz’um” (mendakwa) yang digunakan oleh Ibnu Al-Athir yang membawa maksud bahawa mereka sebenarnya tiada kaitan dengan Saidina Ali dan Ahlul Bait. . Nama Saidini Ali dan Ahlul Bait digunakan sebgai topeng bagi melindungi ajaran bid’ah yang mereka bawa dengan tujuan meruntuhkan Islam.

Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yahudi.4/29/12 terpengaruh Ihsan Illahi Zahir dalam Kitabnya “Al-Syiah Wa’tasyayyu” : Selepas zaman ini. disebabkan dendam mereka terhadap pemerintah Islam dan kerana terpedaya dengan penyelewengan dan pemalsuan oleh golongan zindiq daripada kalangan Yahudi dan Majusi. berlaku perkembangan dan perubahan pada pengikut-pengikut Syiah. Orang yang mengetuai penyelewengan ini adalah Abdullah bin Saba’. Majusi dan Nasrani. serta menganut akidah-akidah asing yang diseludupkan ke dalam Islam. seorang ejen Yahudi yang menggunakan pemelukan Islam sebagai topeng .

Bertahun lamanya gerakan Syiah hanya berputar di Iran. Keyakinan itu berkembang. Umar dan Uthman telah mengambil alih kedudukan tersebut.4/29/12 Abdullah bin saba’ Abdullah b. sampai kepada menuhankan Saidina Ali. Pada abad kedua Hijrah barulah perkembangan Syiah sangat pesat bahkan mula mencipta mainstream tersendiri. Abad pertama Hijrah. dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah dan Saidina Ali adalah seorang yang maksum. Dia menampakkan sikap ekstrem di dalam memuliakan Ali. Syiah merembes ke pelbagai penjuru dunia. . Pada 1979. Saba’ mengenalkan ajarannya secara terang-terangan dan menyatakan khalifah sesudah Nabi Muhammad s. rumah dan kiblat utama Syiah.w.a. aliran Syiah belum menjelma menjadi aliran yang kukuh. ketika revolusi Iran meletus (ketika itu dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang menumbangkan rejim Syah Reza Pahlevi). seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib menurut wasiat yang ditinggalkan Rasulullah s.w.a. Abdullah bin Saba’ mengatakan Khalifah Abu Bakar.

bersabda : “ Akan datang selepasku satu kaum.w. Imam Zaid menolak permintaan mereka dan menegaskan yang beliau tetap menerima keduanya sebagai Khalifah.4/29/12 Merungkai kekeliruan Gelaran golongan ini yang diberi oleh Ahlul bait sebenarnya adalah “Rafidhah”. sebagai syarat untuk mereka menyokongnya. sabda Rasulullah s.a. Imam Zaid menjawab : “Maka kamu semua adalah Arrafidhah” Malah gelaran Rafidhah ini diberi oleh Rasulullah s.a.a. mereka mempunyai gelaran yang . Kitab : “al-Raud Al nadhir” menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus : Adapun Rafidhah. maka permulaan kelahiran ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar r. Mereka lalu mengatakan : “kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu”.a.w sendiri seperti yang terdapat dalam Hadis riwayat Al-Darqutni daripada Ali r.

iaitu yang digelar Rafidhah. Thalhah dan Muawiyah. sifat ghuluus di zaman salaf disebut kerpada mereka yang memperkatakan sesuatu terhadap Saidina Uthman. Maka bertolak daripada perkembangan dan perubahan dalam akidah Syiah.4/29/12 Syiah ghulat Mereka sebenarnya tidak layak dan tidak berhak dipanggil Syiah kerana Syiah di zaman awal ialah mereka yang berpandangan Saidina Ali lebih utama daripada Saidina Uthman sebagai Khalifah yang pada hakikatnya adalah Ahli Sunnah kerana persoalan tersebut adalah perkara ijtihad yang tidak membabitkan akidah. Sedangkan ghuluus di zaman muthakir ialah mereka yang mengkafirkan sahabat. Atas dasar perubahan pengertian ini jugalah kita dapati terdapat di kalangan ahli Hadis yang diterima riwayat mereka yang dikatakan sebagai cenderung kepada tasyayyu’ (berfahaman Syiah). Menurut Imam AlZahbi. . pengertian “ghuluus” atau keterlaluan juga turut berubah. Azzubair. menolak kekhalifahan Saidina abu Bakar dan Umar dan menganut akidah yang menyesatkan seperti yang disebut sebelum ini.

Tambah mengelirukan apabila dalam mentakrifkan golongan ini disebutkan sebagai : Pengikut Saidina Ali. Mereka adalah Asabaiyyah atau Arrafidhah.4/29/12 Mereka(rafidhah) mengelirukan Pengunaan gelaran “Syiah” bagi firqah Imamiah Ithna Asyriah adalah mengelirukan.a. atau pengikut Ahlul Bait.w. dan Ahlul Bait sendiri. Namun perkataann “Rafidhah” perlu digunakan kerana ia adalah gelaran yang diberi oleh Rasulullah s. Selain daripada itu ia dapat membezakan firqah dhallah ini dengan sebahagian Salaf yang mengambil pendirian yang berbeza daripada jumhur ummah bersabit dengan siapakah yang lebih utama untuk menjadi Khalifah . kerana seperti yang akan dijelaskan selepas ini – mereka tiada kaitan dengan Saidina Ali maupun Ahlul Bait. Namun gelaran Arrafidhah semata-mata sukar dikenali.

4/29/12 licik Gambaran Ahmad Amin dalam bukunya “Fajrul Islam” mengenai golongan ini : “ Pada hakikatnya tasyayyu’ (mengganut syiah) telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana permusuhan atau dengki... Nasrani..” . Zorooster dan Hindu...... Semua mereka menjadikan kasih kepada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup tujuan mereka yang sebenar.. dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi.

Saba’ daky ah Seorang yahudi dari Yaman yang berpurapura Islam untuk melaksanakan agenda jahatnya menjatuhkan Islam. Mazhab-mazhab Syiah Syiah yang telah diseleweng .4/29/12 Secara ringkasnya Syiah kumpulan-kumpulan yang bertelagah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan siasah atau pengurusan negara Abdullah b.

Mereka menyamar sebagai Islam dan menggunakan nama Syiah yang pada awalnya bersifat sederhana. Malah. Kebenarannya adalah. . Penyelewengan demi penyelewengan dari sudut akidah yang diwujudkan oleh musuh-musuh Islam inilah yang pada akhirnya menyelewengkan akidah saudara-saudara kita. fahaman Syiah telah lari dari fahaman asal. para penyeleweng ini sebenarnya adalah musuhmusuh Islam yang ingin memecahbelahkan ummat Islam.4/29/12 kesimpulan Jika kita cuba fahami dan dalami. sebenarnya Syiah itu telah diselewengkan oleh mereka yang bukan Islam. sedangkan pada dasarnya ia bukan sedemikian rupa. Disebabkan golongan yang berselindung di balik nama Syiah dan mewujudkan Syiah Ghulat(yang melampau). lebih buruk lagi apabila ia secara tidak langsung mencemarkan nama Islam itu sendiri. Keberjayaan penyelewengan ini telah mewujudkan mazhab-mazhab Syiah yang bertentangan dengan Islam.

4/29/12 zaidiyah ismailiyah Jenisjenis Syiah imamiyyah .

beliau sependapat dengan Sunni dalam bidang tauhid. Justeru itu. Sekalipun beliau melihat `Ali sebagai yang terbaik. Zaid bin `Ali mengulangi tindakan datuknya Al-Hussein bin `Ali. Beliau juga percaya bahawa seseorang yang lebih rendah pangkatnya diperbolehkan menjadi khalifah sekalipun ada yang lebih tinggi pangkatnya.4/29/12 SYIAH ZAIDiYAH (IMAM LIMA) Zaid bin `Ali mempunyai pandangan yang berbeza apabila berpendapat `Ali bin Abu Talib lebih layak diangkat sebagai khalifah berbanding Abu Bakr. prinsip-prinsip dan fekah. Selain dari pendapat ini. yang berakhir dengan pembunuhan . namun beliau tetap mengakui ketinggian pangkat tiga khalifah pertama itu. beliau tidak menafikan kepimpinan Abu Bakr. memberontak menentang Khalifah Bani Umayyah iaitu Hisham bin Abdul-Malik. `Umar dan `Uthman.

Dalam jawapannya. . dan menolak pendapat Zaid di pihak yang lain. Oleh sebab itu. tetapi mereka yang bertanya menolak untuk melakukan perkara yang sama dan bertindak keluar seceded dari aliran pemikiran beliau. mereka dikenali dalam sejarah sebagai Rafidah (yang engkar) kerana mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar di satu pihak. beliau berdoa memohon supaya Allah mengasihi kedua-duanya.4/29/12 penyelewengan Penting juga dinyatakan di sini bahawa satu kumpulan pengikut Zaid bin `Ali meminta pendapat beliau tentang Abu Bakr dan `Umar.

Nama Sempena Zaid b Ali Zainal Abidin (cicit Saidina Ali ) 2. Tidak percaya Imam bersifat maksum 5. Perlakuan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah 4. Meyakini imam ke-12 sebagai Imam al-Mahdi .4/29/12 pegangan 1. Kedudukan pelaku dosa besar : antara keimanan dan kekufuran 3. Menolak “Taqiyyah” .sembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad 6.

Namun. Ali bin Husain (Zainal Abidin) 5.4/29/12 Syiah imamiyyah (IMAM 12) /jaafariah Golongan Syiah yang terbesar dan berusaha supaya lebih hampir pada perpaduan dengan umat Islam seluruhnya. Hasan bin Ali 3. sebahagian penduduk Lubnan. Husain bin Ali 4. separuh daripada penduduk Iraq. Beliau diakui oleh seluruh sarjana Islam termasuk juga sarjana Ahli Sunnah wal Jamaah. Muhammad bin Ali bin Hussin (Muhammad Baqir) 6. kaya dengan ilmu. Imam Jaafar as-Sadiq adalah sarjana mujtahid. Jaafar bin Muhammad (as-Sadiq) . iaitu dua pertiga penduduk Iran. warak dan zuhud yang tidak melampau pandangannya. timbul beberapa pendapat yang berbeza daripada pendapatnya selepas beliau meninggal dunia. beberapa juta di India dan di Asia Tengah yang dijajah oleh komunis Rusia. Mereka dikenali juga dengan nama fahaman Isna Ashariah (Imam 12) kerana mereka menentukan 12 imam iaitu: 1. Mereka menyandarkan kepada Imam Jaafar as-Sadiq yang dianggap sebagai pemimpin besar yang menjadi ikutan. Ali bin Abu Talib 2. Paling ramai pengikutnya.

Menghalalkan nikah mut’ah iaitu nikah sementara waktu/kontrak Dalam akad nikah pasangan mesti menyebut i)jangka masa yang dipersetujui bersama misalannya. Penganut aliran ini percaya bahawa imam-imam mereka adalah maksum dan terjaga dari segala dosa kecil mahupun besar tetapi tidakmendapat wahyu. ii) Nikah ini juga tidak memerlukan saksi dan tidak perlu juga dihebohkan kepada orang ramai. iii) Antara suami isteri tidak ada yang boleh diwarisi. 3. Mereka tidak mengakui ijmak ulama kecuali apabila imam mereka sendiri yang menyetujui ijmak tersebut. 5. Membenarkan Taqiyyah-sembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad. sebulan dan seterusnya. Samada sehari.1. iv) Untuk memutuskan ikatan pernikahan itu tidak memerlukan talak kerana . 6. Semua imam mereka terdiri dari ahlul bait Apa sahaja yang dilakukan mereka adalah benar dan yang ditinggalkan mereka adalah salah. Menolak hadis yang tidak diriwayat oleh ahlul bait 4. Jawatan imam hanya layak dipegang oleh Ahlul Bait 4/29/12 2.

4/29/12 .

4/29/12 Tambahan • Mereka percaya bahawa Rasulullah telah mewariskan jawatan Khalifah kepada dua belas orang tersebut tetapi maklumat mengenainya telah dirahsiakan oleh Sahabat. Sehubungan dengan itu. menyatakan. kebanyakan peraturan feqah mereka diambil dari perkataan-perkataan Imam. “Salah satu perkara asas dalam ideologi kami ialah bahawa Imam-Imam kami lebih tinggi darjatnya/ tingkatannya dari para malaikat dan nabi. Dipengaruhi oleh sistem Parsi. tanpa mengirakan samada perkataan tersebut sahih atau palsu bagi mereka. • . pemimpin revolusi Iran. dalam bukunya “Kerajaan Islam”. Dan lagi. Tambahan lagi. mereka percaya yang Imam-Imam (Khalifah) tersebut bebas dari melakukan kesilapan atau kesalahan dan menganggap perkataan –perkataan mereka itu suci sama seperti Al-Quran dan Hadis Nabi. Inilah sebabnya mereka menghukum para sahabat secara umumnya sebagai kafir (terdapat sebilangan pula yang hanya menganggap Sahabat sebagai tidak berakhlak) kerana merahsiakan maklumat tentang pewarisan tersebut. mereka memperkenalkan dinasti pemerintahan yang dianggap suci. Khomeini.

Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah.4/29/12 SYIAH ISMAILIYAH/batiniah (IMAM TUJUH) Kumpulan ini mempunyai Imam Tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Syria dan Timur Afrika. . Iran. Lebih menekankan kemestisan sifat Imam dan kemistikan jalan menuju Allah Fahaman mereka dianggap paling radikal.

Muhammad al-Hanafiyah masih hidup 4.g arak dan zina) 5. Menghalalkan beberapa kemungkaran (e. Menganggap Saidina Ali dan imam-imam mereka sebagai tuhan 3. Wahdatul Wahad : Percaya Allah boleh bersatu dengan makhluknya . Percaya Imam mereka. Berpendapat al-Quran mempunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh imam mereka 2.4/29/12 pegangan 1.

Qiyamah : Allah akan membangkitkan manusia untuk pengadilan di Hari Kiamat Adalah : Allah itu adil Imamah : Bahawa Allah melantik orang-orang tertentu sebagai pemimpin umat manusia. • • • • .a. yakni sebagai Imam. Muhammad s. merupakan Nabi dan Rasul terakhir.w.4/29/12 Rukun kepercayaan syiah • Tawhid : percaya bahawa Allah itu satu Nubuwwah : Bahawa Nabi dan Rasul yang ma'asum dilantik oleh Allah untuk mengajar dan membimbing manusia.

4/29/12 Upaca ra Syiah .

.a.4/29/12 10 muharam • Setiap tahun tanggal 10 Muharram penganut-penganut Syi'ah akan mengadakan upacara pengkabungan kononnya sebagai tanda memperingati kematian Imam Husain.w.a. Mereka akan mengadakan pelbagai upacara seperti menampar-nampar muka dan dada. Di samping itu seorang dari kalangan mereka yang di gelari dengan nama "Zakir Husain" akan mengumandangkan syair-syair ratapan menceritakan penderitaan Ahlul Bait Rasulullah s.w. yang dianggap mereka sebagai perampas hak Ahlul Bait. menyiksa diri dengan melukakan tubuh serta kepala dengan pisau-pisau kecil bahkan ada yang menggunakan pedang sehingga tubuh dibasahi darah. dan kezaliman yang dilakukan terhadap mereka diselangi dengan caci maki terhadap Bani Umayyah dan sahabat-sahabat Rasulullah s.

4/29/12 Arba’een/chehlum • Arba'een (empat puluh)/Chehlum(bahasa Parsi dan Urdu) : perayaan Muslim Syiah yang menandakan 40 hari selepas Hari Asyura. peringatan kematian Hussein bin Ali bin Abi Talib dalam Pertempuran Karbala. Hussein dan 72 pengikutnya meninggal pada 20 Safar 61 H .

dalam Islam. hari-hari yang dianggap merupakan perayaan hanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. . di Ghadir Khum. tetapi tidak merayakan hari ini. Khutbah. dijelaskan di dalam "hadith kolam Khum". kerana mereka percaya bahawa. adalah dasar dari pengesahan Syiah akan Hazrat Ali bin Abi Talib menjadi pewaris kepada Nabi Muhammad. yang terjadi pada 18 Zulhijah 10 H dalam takwim Islam.a.4/29/12 Eid al-Ghadeer • Sebuah perayaan oleh Syiah Islam untuk memperingati ulang tahun khutbah terakhir Nabi Muhammad s. Peristiwa Ghadir Khum dijadikan perayaan bagi Syiah atas sebab sempurnanya agama Islam selepas pengumuman tersebut. Muslim Sunni tidak menafikan bahawa khutbah terakhir ini berlaku.w.

4/29/12 Sikap Syiah Ghulat .

Al-Kulaini menyifatkan Abu Bakar. Miqdad. 3. Abu Ja'far berkata: "Semua manusia (kaum muslimin Ahli Sunnah wal-Jamaah) menjadi Ahli Jahiliyah (kafir/murtad setelah kewafatan Rasulullah) kecuali empat orang. Al-Kulaini juga menetapkan dalam kitabnya al-Kafi: "Sesiapa yang tidak beriman kepada Imam Dua Belas maka dia adalah kafir walaupun dia keturunan Ali atau Fatimah". Budak Ali bin Husin berkata: . keluar dari agama. 'Umar dan 'Uthman telah terkeluar dari kalangan orang yang beriman (murtad/kafir) lantaran tidak melantik Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam wafat. Al-Majlisi seorang ulama besar Syiah menegaskan: “Bahawa mereka (Abu Bakar. sama ada orang dahulu atau orang-orang kemudian". Salman dan Abu Dzar“. Ali.4/29/12 Sikap terhadap sahabat 1. 'Umar dan 'Uthman) adalah pencuri yang khianat dan murtad. Menurut Kulaini: "Penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah dan penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah dengan terang-terang". 2. Malah al-Kulaini mengkafirkan seluruh penduduk Mekkah dan Madinah. semoga Allah melaknat mereka dan semua orang yang mengikut mereka dalam kejahatan mereka.

Ulama Syiah merubah tafsirannya yang sebenarnya kepada maksud dan tafsiran: "Kami (masuk neraka kerana) tidak mengikut Imam (Syiah)" .4/29/12 Sikap terhadap al-quran Menurut kepercayaan penganut Syiah al-Quran yang ada sekarang sudah diubah-suai. Contohnya ayat: ٍ َ َ ِ ْ ُ َ ََ َ ‫ماسلككم فى سقر‬ "Mengapa kamu masuk neraka?" ‫قالوا لم نك من المصلين‬ ْ َّ ُ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ "Orang-orang kafir menjawab. Al-Kusyi pula berkata: "Tidak sedikit pun isi kandungan di dalam al-Quran (yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal-Jamaah sekarang. Al-Quran yang asli berada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putera-puteranya. ditambah dan dikurangi oleh para sahabat dan tidak asli. Kami tidak solat". Menurut Syiah lagi bahawa pada masa sekarang ini al-Quran yang asli berada di tangan Imam Mahadi al-Muntazar. yang boleh kita jadikan pegangan” Syiah banyak merubah ayat-ayat al-Quran dan tafsirannya.

Muslim. Turmizi dan yang lainnya. Nilai perkataan imam yang maksum senilai dengan wahyu dan sabda nabi . Menurut Syiah hadis bukan semata-mata dari Nabi tetapi dari Imam Dua Belas yang maksum. seperti Imam Bukhari.4/29/12 Sikap terhadap hadith Syiah menolak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh muhaddis Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi Ahli Bait.

. Ada dalam kalangan mereka yang menghalalkan darah Sunni untuk dibunuh. Begitu juga ulama Syiah mengkafirkan pengikut mazhab Syafie. 3. Syiah menggelar golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai Nasibi(‫" )ناصبي‬Penipu. 4.4/29/12terhadap sunni Sikap 1. Hambali. Maliki dan Hanafi kerana mereka digolongkan sebagai an-Nasibi. 'Umar dan 'Uthman sebagai khalifah. Syiah mengkafirkan Ahli Sunnah kerana tidak mengiktiraf (tidak mengimani) Imam Dua Belas. Syiah menganggap seluruh Ahli Sunnah wal-Jamaah kafir yang setara dengan orang-orang kafir musyrikin dan najis. 2. Pembangkang atau ِِ َ penentang Ali bin Abi Talib" kerana mereka mendahulukan Abu Bakar.

364-365.4/29/12 Syiah di malaysia i. Syiah Taiyibi Bohra (Dawood Bohra) Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia ia dikenali dengan golongan yang memiliki Kedai Bombay. Kumpulan yang dikenali dengan nama Kedai Peerbhai ini bergerak di sekitar Lembah Kelang.) ii. (1 Fakta ini dipetik dari buku “The Concise Encylopedia of Islam” oleh Cyril Glasse th. . Kumpulan yang berpusat di daerah Kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang (tahun 1996). Mengikut statistik Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri. Syiah Ismailiah Agha Khan. Syiah di negeri Iraq ialah 49%.1989 hal. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

Di Malaysia. Meluasnya penyebaran buku-buku Syiah . antaranya Kelantan. Johor.4/29/12 Syiah di malaysia Pengaruh fahaman Syiah ini kian menular ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Perak. ii. Wujudnya kes kahwin Mut’ah iii. Wilayah Persekutuan dan Selangor. Antara gejala-gejala Syiah yang timbul akibat dari fahaman dan ajaran Syiah ini ialah: i. Adanya usaha menghantar pelajar-pelajar melanjutkan pelajaran ke Iran. pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang.

4/29/12 Bawalah pulang ilmu ini  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful