You are on page 1of 8

Univerzitet u Sarajevu

Seminarski rad iz predmeta
Ekonomika preduzeća
Tema: ______________________________

Mentor:
Prof. dr Mira Šunjić-Beus

Student:
________________

oktobra 2007. godine 2 .U Sarajevu.

.............. DRUGI NASLOV...... Napišite podnaslov. Podnaslov............8 7... pritisnite tipku TAB..................................................................5 4........................................................................................................................ Probajte ovdje pritisniti tipku TAB ovdje >>> 3 ..............................................2 2............4 3................ Podnaslov.......................................................................................3 2............................1..................................... Podnaslov 2................... ZAKLJUČAK.....................................1............................ pritisnite tipku TAB........... NAPIŠITE NASLOV...Sadržaj 1..........................................2............... TREĆI NASLOV...................................................................................................................................................7 6..........................................................................1 2.......... UVOD......................6 5................................................4 3.......

Cilj ovog dijela je upoznati čitaoca sa samom temom seminarskog rada. U ovom dijelu objasnite šta je cilj pisanja seminarskog rada. UVOD Uvodni tekst. Font: Times New Roman Veličina: 12px 4 . trećem ili četvrtom dijelu.1. te sa osnovnim problemom. te ukratko obrazložite šta obrađujete u drugom.

U ovom dijelu obrađujete glavnu temu seminarskog rada. U ovom dijelu također obradite i primjer iz prakse.. 1 Mira Šunjić-Beus. 2. Preuzete dijelove iz drugih knjiga obavezno citirajte u obliku fusnote1. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. Sarajevo. str. Ekonomski fakultet u Sarajevu.2. Šefkija Berberović. 25 5 . Primjeri podnaslova Tekst. Božidar Stavrić (2000). “Ekonomika preduzeća. Primjeri podnaslova Ovdje ide tekst.1..2. Font: Times New Roman Veličina: 12 px 2. PRIMJER GLAVNOG NASLOVA Glavni dio seminarskog rada.

Osjećajte se slobodnim da sami napravite raspored. a četvri zaključak. nije obavezno da treći dio bude zaključak. ZAKLJUČAK Seminarski rad može imati i više od tri dijela. 6 . Dakle. Treći dio može biti primjer iz prakse.3.

ukoliko ste radili istraživanje • Bilans stanja kompanije. ukoliko ste ga koristili za analizu stalnih sredstava u kompaniji • Bilans uspjeha. ukoliko ih imate. PRILOZI U ovom dijelu nalaze se prilozi. ukoliko je korišten za analizu poslovnog uspjeha • Slike proizvodnih pogona • I drugi slični dokumenti 7 . Prilozi mogu biti: • Upitnik.4.

NRI Papers. Svjetlost 3. LITERATURA Literaturu navedite u sljedećem obliku: Autori (godina izdanja). Daniel L. mjesto izdanja. godine) 8 . http://webadresa.5. str. Robert S. Rubinfeld (2005).koristili.praktikum”. Sarajevo. Mira Šunjić-Beus. naziv izdavača 1. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. „Naslov djela“. No. “Ekonomika preduzeća. Toru Morisawa (2002). Mira Šunjić-Beus (1998). Ekonomski fakultet u Sarajevu 2. 45. “Building Performance Measurement System with the Balanced Scorecard Approach”. Sarajevo. “Mikroekonomija”. izdanje.koju. Mate 4. Zagreb. “Ekonomika preduzeća .1-15 5. oktobar 2007.ba (datum gledanja 10. Šefkija Berberović. Pindyck. Božidar Stavrić (2000). II izradnje.ste.