You are on page 1of 53

“Albanian University” “Fakulteti I Shkencave Shoqerore” “Departamenti I Mesuesise”

Metodat dhe Teknikat e Gjuhes Angleze

Studenti Udheheqesi Juna Nelaj Kraja Pr.Dr. Musa

Data 30/04/2012

Qellimi I Temes

Qellimi kryesor I perzgjedhjes se kesaj teme eshte prezantimi I metodave dhe teknikave te ndryshme por dhe bashkekohore te Gjuhes Angleze.Sa efikase dhe te dobishme jane ato per nxenesit dhe studentet te cilet mesojne Gjuhen Angleze.A jane ato te perdorshme dhe a I realizojne mesuesit gjate ores mesimore?Sa njohuri kane mesuesit e gjuhes angleze rreth ketyre metodave dhe teknikave ne mesimdhenien e kesaj gjuhe.A arrihet nepermjet ketyre metodave komunikimi I deshiruar I gjuhes nga studentet?Sa motivuese jane ato per te terhequr vrmendjen e nxenesve ne mesimin e gjuhes?

Pasqyra e Lendes

Kapitulli I: Aspekti teorik I metodave efektive te mesimdhenies 1.1.Ceshte Gjuha Angleze,Historia e saj,Synimi I Gjuhes Angleze 1.2.Bazat e mesimit te nje gjuhe te huaj 1.3.Menyra efektive dhe teknikat e mesimdhenies te nje gjuhe te huaj 1.4.Strategjite e mesimdhenies konstruktive 2.Metodat e ndryshme te gjuhes angleze 2.1.Lojrat 2.2.Anketimet 2.3.Materialet didaktike,perdorimi I tyre Perfundime Kapitulli II:Aspekti praktik I menyrave te mesimdhenies. Bibliografia

Hyrja

Vitet efundit ka pasur nje nevoje te domosdoshme per perdorimin e nje gjuhe te huaj dhe kjo paraqitet ne te gjitha fushat e shkences ,te prodhimit dhe te kultures.Ne praktiken aktuale te mesimdhenies te gjuheve te huaja ka disa probleme tipike te cilat detyruan mesuesin per t’ju pervojes se kolegeve, ideve innovative dhe shkences.Midis problemeve , veshtiresive dhe te metave ne tekniken tradicionale te mesimdhenies jane ceshtjet e meposhtme : 1. Autoriteti i ulët i një subjekt për shkak të mungesës së një teknike aktuale të mësimdhënies. 2.Ka intensitet tw ulet tw tw folurit nga ana e nxenesve . 3.Ka cektesi ne formimin e aftesive baze . 4.Mungese te rekomandimeve te mira praktike per eleminimin dhe parandalimin e boshlleqeve ne njohurite dhe aftesite e nxenesve . 5.Dobesia e sistemit ekzistues te vleresimit te punes se nxenesve. 6.Spontaniteti i zgjedhjes dhe mbeshtetjes se saj nga ana e mesuesit ,efikasiteti i ulet i tyre didaktik. Kerkimet ne metodat e mesimdhenies kane treguar se te gjitha problemet e mesiperme do te zgjidheshin ne menyre efektive po te aplikoheshin risite ne fushen perkatese ne menyre qe te permiresohej metoda tradicionale .Papersosmeria e menyres ekzistuese ne mesimdhenien e gjuheve te huaja ne shkollat e mesme e cila eshte e fokusuar vetem ne veprimtarite komunikative duke lene boshlleqe ne shkrim dhe lexim, ka cuar ne nivelin e ulet te njohurive te gjuheve te maturantet . Rendesia dhe aktualiteti i problemit te mesimdhenies efektive te gjuheve te huaja coi ne zgjedhjen time te temes per masterin . Ajo ka percaktuar gjithashtu qellimin e punes per te

dalluar teknikat me racionale te mesimit te gjuhes angleze qe mund te perdoret ne shkolle. Subjekti eshte shumllojshmeria e metodave dhe menyrave dhe gjithashtu efikasiteti i perdorimit te tyre ne mesimin e gjuhes angleze. Objekti i hulumtimit eshte procesi i mesimit dhe nxenesit te cilet jane dhe subjektet e I ketij procesi mesimor . Ne kete pune eshte e rendesishme dhe e nevojshme per te zgjidhur keto objektiva kryesore: 1.Te kuptohen teorikisht dhe te miratohen ne praktike rruget ne dispozicion per mesimin e nje gjuhe te huaj ne shkolle te mesme. 2.Te analizohen konceptet baze te materialit mesimor dhe parimet e organizimit te tij. 3.Te krahasohen rruget e ndryshme dhe te zgjidhet me e kuptueshmja. Nisur nga kjo hipotezat e kerkimit te caktuar mund te formulohen si ne vijim: 1.Mesimi i nje gjuhe te huaj duhet te jete kompleks dhe paralelisht me nje avancim te lehte te veprimtarise e te folurit 2.Mesimi duhet te drejtohet ne formimin e interesit te qendrueshem ne nje subjekt. Gjate punes ne metodat e meposhtme te kerkimit jane aplikuar: 1.Analiza e literatures shkencore temen e punes. 2.Analiza e programeve dhe teksteve shkollore ne gjuhen angleze e autoreve te ndryshem dhe per llojet e ndryshme te shkollave. 3.Analiza e trajnimit eksperimental ne baze te pervojes se mesuesit duke perdorur teknika te reja , rezultatet perkatese te mbikqyrjes. Bazat e hetimit: Shkollat e mesme dhe 9 vjecare Vlera teorike e ketij dokumenti qendron ne rezultatet e perftuara te organizohet ne menyre efektive procesi mesimor ,duke perdorur ne metodat praktike dhe menyrat e mesimdhenies te cilat jane ofruar ne kete pune. Vlere praktike e punes eshte qendron ne rekomandimet e dhena metodike dhe numrit te madh te detyrave dhe ushtrime te cilat mund te aplikohen nga mesuesit e lendes ne shkollat fillore dhe te mesme.

Permbledhja e temes (Abstrakti) -Metodat dhe teknikat e ndryshme bashkekohore te gjuhes angleze te cilat jane futur ne sistemin tone arsimor jane te vlefshme dhe shume efikase per nxenesit dhe studentet tane.kjo ndodh per shkak te kohes se gjate qe ato duan per tu realizuar.Jane analizuar pjese teorike nga metodat me efektive dhe menyrat e mesimdhenies .Strktura e kesaj pune perbehet nga dy pjese:teoria dhe praktika. . Ne perfundim permbledh punen e bere.metodologe. Bibliografia permban hulumtimrt me te njohura dhe te rendesishme per punen e dhene te mesuesve novatoreve dhe shkencetareve:Didaktike.Ne kapitullin e pare “Bazat e mesimdhenies ne nje gjuhe te huaj”jane trajtuar bazat e ndryshme dhe parimet e mesimdhenies.Megjithate jo te gjitha metodat nuk perdoren nga mesuesit tane ne shkolla .psikologe etj.Pjesa themelore e punes eshte nje pjese praktike nga pervoja e mesuesve novatore.

loja ne role dhe pema e vendosjes. Kapitulli I: Aspekti teorik I metodave efektive te mesimdhenies .Mos korrigjo:Instikti jone si mesues eshte te korrigjojme gabimet e nxenesit. 3.Korrigjimi mund ta ngurtesoje ate dhe ti shtoje friken per te folur.gjestet me duar jane nje menyre e mire per te kapercyer pengesat e gjuhes.Vendosja e nxenesve ne grupe:Neqoftese nje mesues flet vazhdimisht nxenesi nuk do te kete kurre shancin te praktikoje gjuhen. Perdorimi I te gjitha ketyre udhezimeve ka rezultuar shume efikas tek nxenesit. -Mesuesit e gjuhes angleze keshillohen se duhet te kene parasysh disa udhezime per ti drejtuar nxenesit drejt nje mesimnxenie te mire.Sigurisht korigjimi duhet bere por ne momentin e duhur. 1. 4.Disa nga me te pershtatshmet dhe qe kane rezultuar shume te dobishme ne perparimin e nxenesve jane lojrat e ndryshme .Perseritja:Mesuesit duhet ti perserisin fjalet te pakten 3 here.Krijimi I nje atmosfere te kendshme:Eshte detyra e mesuesit qe te krijoje nje atmosfere te kendshme dhe te sigurt.harta e mendjes.ndonjehere nje pikture vlen me shume se mijra fjale.Kjo do ti bente nxenesit te ishin me te qete dhe me aktive njekohesisht.Perdorimi I pamjeve visuale.Neqoftese nxenesi nuk e ikupton shqiptimin qe heren e pare ai ka mundesi ti degjoje heren e dyte ose te trete. 5.stuhi mendimesh(Brainstorming). 6.Shprehjet me ane te fytyres .Puna ne grup I jep mundesi nxenesve te praktikojne gjuhen dhe do te ishte mire grupe me 2-5 vete. 2.Kjo menyre perdoret per te mesuar cdo gje nga fjalori dhe e ben mesimin me interesant per nxenesin.

Periudha e Anglishtes se vjeter 2.Periudha e Anglishtes modern • Anglishtja e vjeter ka nje diference te madhe nga gjuhet e tjera te Evropes.paraardhesve te anglezeve qe u dynden ne Gadishullin Britanik ne mesjeten e hershme.shkences dhe diplomacies”. Gjuha angleze apo(anglishtja) eshte nje gjuhe e permasave boterore si dhe gjuha dominuese ne Britanine e Madhe.1.Shtetet e Bashkuara te Amerikes. Anglishtja gjate histories eshte ndikuar nga nje numer I madh I fjaleve latine dhe frenge dhe eshte thjeshtuar ne gramatike duke dalluar nga gjuhet e tjera gjermanike qe fliten ne Europen Kontinentale.shpesh e njohur me epitetin “gjuha e tregtise.Eshte gjuha qe meson dhe kuptohet me se shumti ne bote.Megjithese kishte fjale te huaja anglishtja e vjeter vazhdoi dhe ruajti kuptimin e fjaleve te saj.Ne kete periudhe pati nje zhvillim ne fjalor.Periudha e Anglishtes se permiresuar 3.Ne kete periudhe pati nje zhvillim te vecante ne shqiptimin dhe germezimin e fjaleve.Australi e nje numer vendesh te tjera.ne perdorimin e • • .C’eshte gjuha angleze? Historia e saj dhe synimi I mesimdhenies se gjuhes angleze.  Historia e gjuhes angleze ndahet ne tre periudha: 1.Pergjithesisht perdoret si gjuhe e dyte dhe si gjuhe zyrtare ne shume shtete te botes.Shume fjale latine u moren hua nga Frengjishtja dhe filluan te perdoreshin ne Anglisht. Anglishtja I takon familjes se gjuheve indo-evropiane dhe deges se gjuheve gjermanike. Anglishtja modern shfaq nje periudhe te vecante.1. Rrjesh nga gjuha e vjeter e anglo-saksoneve.Kanada.Anglishtja e vjeter ishte e grupit (gjermanik) por perbehej nga fjale latine. Nga shekulli IX filloi te mbizoteronte dialekti sankson.Irlande.Mevonene shekullin XV shume fjale te njohura te shekullit XIV u zevendesuan nga fjale te huazuara nga Frengjishtja.

[1. Funksioni I saj kryesor eshte ne krijimin e te gjitha kushteve te komunikimit:motivet.Ky parim nenkupton krijimin e kushteve ne aktivitetin intelektual dhe te te folurit te nxenesve ne cdo moment te mesimdhenies.qellimi etj.formave gramatikore dhe ne sintakse dhe kjo ka ardhur duke u permirsuar vazhdimisht deri ne ditet e sotme.Bazat e mesimit te nje gjuhe te huaj Ne pjesen e caktuar teorike te punes eshte e nevojshme per te kushtuar vemendjen ne konceptet baze ne te cilat gjejne pasqyrim dhe pergjithesim pjeset me te rendesishme te veprimtarise.Kjo do te thote se parimet metodike kane mesimdhenien ne themel.Pjesemarrja e te gjitheve ne marredhenie 4.2.Orientimi komunikues percakton zgjedhjen dhe organizimin e materialit te gjuhes .Perzgjedhja e situatave 2. Ne rastin tone parimet jane perdorur per te percaktuar strategjine dhe taktikat e mesimit te gjuhes angleze ne te gjitha etapat e edukimit.Kushte te favorshme per marredhenie qe midis nxenesve .22-23] Duke u nisur nga te lartepermendurat mesuesit duhet te ndjekin rregullat:  Parime te orientimit komunikues 1. 1.  Synimi I mesimdhenies se Gjuhes Angleze ka si object zhvillimin e pavaresise dhe individualitetin intelektual. te vlerave komunikuese si te ligjerates ashtu dhe te ushtrimeve trajnuese si dhe organizimin dhe strukturen e mesimit.Per sa kohe qe rezultati i mesimit eshte formimi i aftesive qe sherbejne si mjet komunikimi atehere dhe parimi kryesor eshte I orientuar drejt tij .Perseritja dhe risite 3.shoqeror dhe kulturor te nxenesve.

leksiku nuk ndodhin si komponente te vecuara te gjuhes por perfshihen te gjitha paralelisht. Eshte e bazuar se per cdo lloj te veprimtarise folese ka nje “komplekt” veprimesh dhe regjistrimesh leksikor e gramatikore.5.format fjalesh.Perdorimi I ngjashmerise dhe dallimeve ne shqiptim. tregon para se gjithash .34] Ajo ka lejuar per te formuluar parimin metodik te qasjes se diferencuar ne mesimin e nje gjuhe te huaj.  Parimi i mbeshtetjes ne gjuhen ametare 1.Nisur nga kjo eshte e mundur per te planifikuar disa rregulla ne vijim qe lejon realizimin e ketij parimi ne mesimdhenie dhe procesin mesimor.Nxenesit i asimilojne gjate aktiviteteve ligjeruese te cilat mund te kerkojene perdorimin e nje fjale .se zoterimi i aspekteve te ndryshme te gjuhes si fonetika .Shfaqa e pergjithshme midis gjuheve shqip dhe anglisht. -Lexim me ze te larte dhe lexim ne heshtje -Drejtshkrimi dhe shqiptim Ne procesin mesimor ne gjuhen angleze integrimi ne qofte se i realizuar.Komunikabiliteti gjate detyrave Per sa kohe femijet kane pervoje ende te pamjaftueshme ne marredheniet shoqerore dhe ata jane mesuar jo vetem per te zene shoke nepermjet anglishtes por dhe lidhen ne prgjithesi keshtu qe mesuesi duhet te ofroje mbeshtetje per nxenesit duke patur parasysh modelet e marredhenieve ne gjuhen ametare dhe duke e kuptuar funksionin komunikues per kete apo ate njesi gjuhesore.Keshtu diferencimi behet ne pergjithesi ne nivele te ndryshme : -Ne menyren e te folurit dhe me shkrim -Ne te folur dhe degjim. 5. 3.Perdorimi i ngjashmerive dhe dallimeve ne shkrim. 4.nje fjale-kombinim dhe me ne fund te tekstit te rrjedh nga situata te ndryshme.[2. Ne baze te kesaj eshte njohja e femijeve me formen dhe funksionet e njesive perkatese te gjuhes angleze.Formimi i aftesive te perbashketa edukative. .gramatika .Perdorimet e kryera dhe shmangia e interferencave ne mesimdhenien e fjalorit dhe gramatikes. 2.

esenciale qe duhet te karakterizojne mesimin e nje gjuhe te huaj ne shkolle dhe para se gjithash ne fazene fillimit ku bazat jane pengje nga ky subjekt.Mesimdhenia e leximit me ze te larte dhe ne heshtje ne funksion te karakteristikave te cdo forme.Te kontrolluarit duke perfshire korrigjimin dhe nje . Ne dallojme tre funksione themelore te cilat jane kryer nga ana e nxenesve. 2.nje qasje individuale ne kushtet e punes kolektive dhe te tjera. Ne baze te mesimdhenies cdo subjekt ne shkolle .dhe mesuesi eshte per te organizuar dhe drejtuar doktrinen e nxenesit. Parime te vecanta dhe te pergjithshme didaktike shprehin ne menyre tipike .Parimete tilla jane karakteri shkencor.  Parimi i diferencimit dhe integrimit: 1.kryesore.Atehere eshte e nevojshme per te atribuar ne trajnimin dhe aplokimin e njohjes me metodat baze.Zoterimi I aspekteve te gjuhes ne njesite e fjales.Ne kete process bilateral eshte e mundur te ndaje funksionet themelore te cilat jane kryer nga cdo pjese. 3.disponueshmeria.duke perfshire gjuhe te huaj kane parime te pergjithshme didaktike.Mesuesi kryen mbikqyrjen e funksioneve organizative te mesimdhenies.trajnimin e cila eshte e nevojshme per formimin e aftesive gjuhesore dhe shkathtesive te te folurit .dhe aplikimin e gjuhes ne zgjidhjen e problemeve komunikuese. 4. Te kuptuarit e veprimeve te parimeve te mesimdhenies dhe perdorimin e drejtperdrejte te rregullave do te lejojne qe mesuesi te kryeje ne menyre efektive mesimdhenien.Funksionet e nxenesit perfshine njohje me nje materialmesimor .Marrja parasysh e specifikes ne cdo lloj aktiviteti te te folurit. 5.Te japesh fjalime monologue duke proceduar nga tiparet e cdo forme. Te mesuarit eshte process aktiv I cili eshte kryer duke perfshire nxenes ne veprimtari te ndryshme duke e bere ate pjesmarres aktiv ne marrjen e edukimit.Duke pasur parasysh parimet e dhena specifike ne mesimin e gjuhes angleze eshte e mundur per te formuluar rregulla respektimi i te cilave do te ndihmonte mesuesin per te realizuar kete parim.prezantim ne mesimdhenie.Perdorimi iligjerates se mesuesit dhe regjistrimin I zerit per t’u degjuar.

Dhe gjithashtu e shte e nevojshme qe nxenesit te riprodhojne njesi fjalesh por dhe te krijoje ‘flalimin e produktit’ te tij .atmosfere dashamirese per rrjedhen normale te aktit te fjales.pra aim und te krijoje deklarate ne lidhje me nje problem komunikimi qe perballet me te duke perdorur njesite e gjuhes .Bim thote qe ekrani I eshte drejtuar perceptimit sensual te nxenesve akustike .Por ne qoftese metoda jep bazen themelore .dhe jo vetem te kerkojne zgjidhjen e thjeshte.te kryera nga ky I fundit me vendim te caktuar te synimeve specifike te cilat jane te lidhura meveprimet qe mendon.Ai duhet te beje kushte te tilla ne te cilat cdo nxenes do te donte te merrte pjese ne punen e grupit ne te cilen femijet aspirojne per te kuptuar permbajtjen dhe kuptimin e tekstit qe ata kane lexuar apo degjuar dhe nuk jane te friksuar per te bere nje gabim.Mesuesi mund ti shoqeroje te shfaqura me disa shpjegues.Secila nga metodat e konsideruara eshte realizuar sipas sistemit te menyrave te perdorura nga mesuesit ne organizimin e mesimdhenies se nxenesve . Ne zbatimin e funksionit te fjalorit te ri dhe organizimin e tij mesuesi eshte treguar me I sakte.vlersim eshte shoqerues ashtu sic eshte ne secilen prej metodave baze.Keto metoda jane perdorur ne mesimin e nje gjuhe te huaj ne specifiken e saj dhe jane te drejtuara ne arritjen e qellimeve praktike arsimore dhe zhvillimin e tyre.Ne zbatimin e fjalorit te ri eshte formulimi I mbikqyrur I aftesive te te folurit I cili eshte themeluar dhe nxenesi mund te perdori secilen prej tyre per qellimet praktike.Menyrat si dhe metodat jane komponente te veprimit te ndersjellte te mesuesit dhe nxenesit.L. Metodat e konsideruara pasqyrojne thelbin e procesit pedagogjik ne te cilat mesuesi dhe nxenesit bashkepunojne. Se dyti:nje shpjegim qe perfshin nxenesit ne reflektim eshte e nevojshme dhe e mjaftueshme per te kuptuar dhe realizimin e nje materiali perceptuar me nje pamje te trajnimit te mevonshem inteligjent dhe te zbatimit.Per shkak te kujteses trajnimi I nxenesve eshte pasuruar me njesite e reja te gjuhes dhe ne menyre automatike ne perdorimin e tyre eshte zhvilluar.Ai duhet te krijoje kushte te favorshme .Mesuesi mund te perfshije mjetet e ndryshme te prezantimit.menyra dominuese ne veprimtari eshte e lidhur me veprime konkrete duke e bere thelbin e veprimtarise se fjases te formuar.Eshte shume e rendesishme se menyrat te cilat jane aplikuar nga ana e mesuesit I le nxenesit per te zgjidhur detyrat .Organizimi I njohurive me “pjese”I nje materiali te mesimdhenies perfshin: Se pari:Ekrani.

dhe subjektet respektohen ne menyre rigoroze dhe jane te udhezuara nga nje tekst. Projektet Kerkimore :Studentet kerkojne nje teme dhe mund te paraqesin gjetjet e tyre ne klase.Kjo eshte ne kundershtim me klasat tradicionale ne te cilat nxenesit punojne kryesisht vetem ku te mesuarit eshte arritur permes perseritjeve .1. Nje nga qellimet kryesore te perdorimit te mesimdhenies konstruktive eshte qe nxenesit te mesojne se sit e mesojne duke u dhene atyre te trajnimit per te marre inisiative per pervojat e tyre te te mesuarit . Disa aktivitete te inkurajuara ne klasat konstruktive jane: Eksperimentimi : Nxenesit individualisht kryejne nje eksperiment dhe pastaj vijne se bashku sin je klase per te diskutuar rezultatet.Udhetimet shpesh do te pasohen nga diskutimet ne klase . Karakteristikat e mesimdhenis Konstruktive.3. Ne klasat konstruktive studentet punojne kryesisht ne grupe dhe te mesuarit dhe njohurite jane interactive dhe dinamike.3. Sipas Audery Grey karakteristikat e nje klase konstruktive jane si me poshte: • • • • Nxenesit jane te perfshire ne menyre aktive Mjedisi eshte demokratik Aktivitetet jane interactive dhe ne qender kane studentin Mesuesi lehteson procesin e te mesuarit ne te cilat nxenesit jane te inkurajuar qe te jene pergjegjes dhe autonome.si dhe bashkepunimin she shkembimin e ideve.1.Ka nje perqendrim te madh dhe theks te vecante ne aftesite sociale dhe komunikimin. .Menyra efektive dhe teknikat e nesimdhenies te nje gjuhe te huaj 1. Strategjite e mesimdhenies konstuktive. Udhetime ne terren :Kjo u mundeson nxenesve te vene konceptet dhe idete e diskutuara ne klase ne nje kontekst te vertete te botes.

punen dhe pikepamjet e tij.Kjo eshte nje nga dallimet me te rendesishme te metodave te mesimdhenies konstruktive.Duke u varur nga pervojat e nxenesve rastet e lidhura dhe materiali mund te jene te nevojshme per mbeshtetje.Ne kete stil eshte e rendesishme per studentet per te prodhuar pergjigje te sakta. David Janssen identifikon tre role te medha per te lehtesuar dhe mbeshtetur studentet ne mjediset e mesimit konstruktiv: Modelimi Materiali Pergatitja.mjetet njohese.  Vleresimi Konstruktiv : Tradicionalisht vleresimi ne klasa eshte I bazuar ne testim.Keshtu vleresimi eshte I bazuar jo vetem ne teste por dhe ne vezhgimin e studentit.  Roli I mesuesit Neklasat konstruktive roli I mesuesit eshte I shpejte dhe te lehteson diskutimet. Diskutime ne klase :Kjo teknike eshte perdorur ne te gjitha metodat e pershkruara me lart.Filmat :Keto ofrojne kontekste vizuale dhe keto sjellin nje tjeter kuptim ne pervojen e te mesuarit . Janssen rekomandon ti beje qellimet e mesimit angazhuese dhe te rendesishme por jo teper te strukturuara.kjo eshte e ndryshme nga mesimi objektivist tradicional ku teoria do te paraqitet para dhe problemet do te perdoren me pas per te praktikuar teori.Megjithate ne mesimdhenien konstruktive procesi I fitimit te njohurise eshte pare sip o aq e rndesishme si produkt.Nga te mesuarit ne klase nxenesit mesojne mesojne me shume permbajtje dhe teori ne vend qe te te zgjidhin problemin.Instruktoret gjithashtu duhet te sigurojne nje kontekst autentik per detyra plus burimet e informacionit . Disa strategji te vleresimit perfshijne : .dhe mjetet bashkepunuese.Keshtu fokusi kryesor I mesuesit duhet te jete te urdheroje studentet duke bere pyetje qe do ti cojne at ate zhvillojne vete konkluzionet e tyre mbi kete teme.

Diskutimi oral :Mesuesi I paraqet studenteve nje pyetje ‘fokus’ dhe lejon nje diskutim te hapur mbi temen.pranojne idete e te tjereve.cfare kemi mesuar):Kjo teknike mund te perdoret ne te gjithe kursin e studimeve per nje teme te vecante .Bellanca se eshte roli mesuesit per te planifikuar nje strategji per te siguruar nxenesit qe do te kete pyetje paraperfundimit te mesimit. Bellanca gjithashtu diskuton rendesine e perdorimit te udhezimeve DOVE per te ndihmuar studentin ne procesin e ideve.Kjo I ndihmon nxenesit qe te kuptojne se te mesuarit eshte nje process I vazhdueshem duke I pyetur ata ‘ate qe une du ate di tani’. O-origjinaliteti=eshte ne rregull .1.KWL(Ajo qe ne dime.Strategjia kerkon qe nxenesit te punojne si pjese e nje grupi te vogel ose te madh per ide . 2. Domethenia e DOVE eshte: D-shtyn gjykimin.por eshte edhe nje teknike e mire e vleresimit si ajo qe tregon mesuesi ecurine e studentit gjate kohes se studimit. -Roli I nxenesit:Nxenesit I kerkohet per te ndertuar pervojen e tyre te te mesuarit duke identifikuar ate qe ata e dine te analizojne ate informacion qe ata nuk e dine dhe te reflektojne mbi ate qe ata kane mesuar. Eshte e rendesishme qe nxenesi te jete ne gjendje te beje pyetje te pershtatshmeqe ti ndihmojne at ate zhvillojne nje sens me te thelle te te kuptuarit per konceptin ose temen.ne klase mund te mungoje motivimi ose sa di per te bere pyetje.per koncepte ose temen. -Roli mesuesit:Ne KWL mesuesi sherben sin je lehtesues I te mesuarit ne klase duke perdorur studentet per te krijuar pjese te planit te mesimit dhe identifikon konceptet kryesore qe duhet te adresohen perpara perfundimit te mesimit .cfare ne duam te dime.Megjithate Bellanca vuri ne dukje se pyetja nuk eshte nje proces intuited he mund te jete e veshtire per studentet te cilet kane arritur deri ne ‘nje pergjigje te drejte’.Prandaj studentet duhet te kene nje kuptim te saj. Qellimi I strategjise :Bellanca shpjegon se qellimi I strategjise KWL eshte te ndihmojne studentet te identifikojne njohurite paraprake dhe pervojen sin je ure per nje concept te ri mesim ose njesi.shmangin kritikat.

ato jane te rendesishme dhe at ate fillojne te punojne me kete strategji.Duart:Keto inkurajojne studentet per te manipuluar mjediset e tyre ose nje mjet te vecante te mesuari.kerkon per ide me te mira.Studentet takohen me anetare nga grupe te tjera qe jane caktuar ne aspektin e njejte dhe pas mbledhjes se materialeve te kthehen ne grupin ‘shtepi’ dhe mesojne material per antaret e tyre ne grup.kjo eshte ajo qe e ben strategjine jigsaw nje menyre efektive mesimore. Studentet duhet te kene gjithashtu aftesine per te kujtuar informacioni . 5.V-varietete .Me praktiken dhe perdorimin e kesaj strategjie ne klase nxenesit mund te zhvillojne me tej keto aftesi .shqyrtojne shume ide .Ne thelb nje mesues I ndihmon nxenesit per te identifikuar se cfare ata tani dine per temen . -Cili eshte qellimi I saj? Eshte te zhvilloje punen ne grup dhe aftesite bashkepunuese te mesuarit tek te gjithe nxenesit.Nese pjesa e cdo student eshte thelbesore atehere cdo student eshte thelbesor.Jigsaw:Eshte nje strategji bashkepunuese I te mesuarit qe mundeson cdo student te nje grupi ‘shtepi’ per tu specializuar ne nje aspekt ten je njesie te mesuari.analizen e informacionit dhe vleresimin e asaj qe eshte mesuar.Mesuesit mund te perdorin nje liste te plote dhe vezhgojne per te vleresuar suksesin e nxenesve me nje material te vecante.Pervec kesaj ajo ndihmon ne zhvillimin dhe thellimin e dijes dhe nuk eshte e mundur nese studentet te perpiqen te mesojne te gjitha materialet etyre.Para testimi:Kjo lejon nje mesues per te percaktuar se cfare njohurish sjellin studentet per nje teme te re dhe keshtu do te jete e dobishme ne drejtimin e kursit te studimit. E-zgjeron idete e ndryshme. 6.Harta e te menduarit:Ne kete aktivitet studentet listojne dhe kategorizojne konceptet dhe idete ne lidhje me nje teme 4.Se fundi per shkak se studentet jane te detyruar te paraqesin . -Hapat/Pjese e strategjise: Ka disa hap ate lehte per te perdorur strategjine KWL.japin pafundesine e ideve . 3.Ashtu si ne nje puzzle cdo pjese te secilt nxenes eshte thelbesore per plotesimin dhe kuptimin e plote te produktit perfundimtar.se cfare do tedonin te dinin dhe ate qe kane mesuar.

Mesimi I nje gjuhe te re eshte me e lehte dhe me e kenaqshme kur ajo eshte me te vertete domethenese .Metoda e mesimit komunikues Afrimi komunikues ne mesimin e gjuhes se huaj I njohur gjithashtu si mesimi I gjuhes komunikuese thekson mesimin e nje gjuhe nepermjet komunikimit te mirefillte.zbulimet e tyre me grupin . Gramatika.1. _Si mund ta beje kete? Ne formen e tij me te thjeshte strategjia mesimore jigsaw eshte kur: 1.shqiptimi dhe fjalori jane natyrisht pjese e domosdoshme e komunikimit efektiv.Disa mesues preferojne te ndjekin dh eta shoqerojne ne praktike.Ata nuk pajtohen megjithese komunikimi kuptimplote mbeshtet mesimin e gjuhes dhe se aktivitetet ne klase duhet te perqendrohen ne nevojat autentike te nxenesit per te komunikuar informacione dhe ide. 2.Afrimi komunikues eshte nje metode fleksibel me teper se nje percaktim me .Ekspertet kthehen ne grupet e tyre per te mesuar nga anetaret e tjere te grupit.Nxenesit duhet te jene ne gjendje te perdorin gjuhen e duhur ne ndonje biznes apo kontekst social.Metodat e ndryshme te gjuhes angleze 2.Te mesosh jigsaw shpesh do te zbuloje konceptet e te kuptuarit ten je student si dhe te zbuloje cdo mosmarreveshje.Shumica megjithese ndjehen te ciklit te larte do te zbulohen natyrshem neprmjet bashkeveprimit komunikues kuptimplote. 2.Cdo nxenes merr pjese te materialeve qe do te futen. Gjate tre dekadave te fundit teoriciene kane diskutuar percaktimin e sakte te kompetencave komunikuese.Mesimdhenia komunikuese eshte e bazuar ne punen e sociolinguisteve qe teorizojne se njohurite e fektive ten je gjuhe eshte eshte me shume e thjeshte duke ditur fjalorin dhe rregullat gramatikore dhe shqiptimin. 3.Grupe ekspertesh diskutojne materialet dhe idete.menyrat ne te cilat do te paraqesin te kuptuarit e tyre per anetaret e tjere te grupit te tyre .

rigorozitet fale praktikave te mesimdhenies .Ofrimi I mundesive per nxenesit qe te perqendrohen .per te rregulluar dhe hetuar material leksikore dhe gramatikore. 3.Nje theks te vecante ne temesuarit per te komunikuar neprmjet nderveprimit objektiv ne gjuhe.jo vetem ne gjuhe por edhe ne procesin e vet te mesuarit.2 Metoda e perdorur e projektit ne mesimin e nje gjuhe te huaj Ne gjuhet evropiane fjala ‘projekti’ eshte huazuar nga latinishtja do te thote ‘projectus’ eshte pjesore qe do te thote ‘hidhet perpara’. 2.Nje metode e projekteve eshte grupi I arsimit dhe menyra njohese te cilat e lejojne per te zgjidhur kete apo ate problem si rezultat I veprimeve te pavarura te femijeve nga paraqitja e detyrueshme e rezultateve.Ne rritjen e nxenesit pervojat personale si elemente te rendesishem qe kontribuojne per te mesuar ne klase. Le te permbledhim disa shembuj se sit e arrijme nje here ne mesimin me ndihmen e metodave te projektit disa qellime per te zgjeruar fjalorin e femijeve . 5. 2. 4.Nje perpjekje per te lidhur ne klase mesimin e gjuhes me aktivitetet e gjuhes jashte klase.Eshte e nevojshme te .Puna me projekte me mesuesin mund te realizohet ne grupe ose individualisht.Futja e teksteve autentike ne situaten e te mesuarit. Ne mesimdhenien komunikuese te gjuhes eksperti David Nunan liston keto pese karakteristika themelore: 1.per te krijuar ne mesim nje atmosfere dhe pushim dhe per te dekoruar kabinetin e gjuheve te huaja me pune plot ngjyra te femijeve.Duke e bere gjuhen perkatese ne bote se sa ne klase nxenesit mund te fitojne aftesite e deshiruara me shpejtesi dhe ne menyre te kenaqshme. Sic tregojne keto karakteristika afrimi komunikues eshte lidhur me nevojat unike individuale te secilit nxenes.Ajo me se miri mund te perkufizohet me nje liste te parimeve te pergjithshme.Duke iu referuar nje mesimi te gjuheve te huaja projekti eshte e organizuar posacerisht nga mesuesi dhe eshte mbajtur ne menyre te pavarur dhe komplekse nga veprimet e nxenesve dhe perfundon me krijimin e nje produkti krijues.

Keshtu aplikimi nje metode te diskutimit lejon qe ne veprimtarite aktive njohese te nxenesve ne pavaresine e tyre .ku ka nje respekt dhe interes per bashkebiseduesit dhe udheheq ne formimin kolektiv.3.aktivitetet ne diskutimin e tij .per te pranuar pergjegjesine per nje zgjedhje . 2.per ten dare pergjegjesine me anetaret e ekipit dhe per te analizuar rezultatet e ekipit.Si diskutimi dhe vendimi I problemeve ndodh gjate dialogeve te kontrolluar ne grupin pjesemarres si aftesi per te vepruar ne interes te grupit qe eshte zhvilluar.format e kultures operative .te menduarit kreativ krijon kushte per perdorimin ne pervojen e jetes personale dhe ka marre ne zoterim njohuri te reja.rezultatet e hulumtimit te punes mbi projektin ne realizimin e roleve shoqerore te rendesishme ne rritje per .e vecante si forme specifike e mbrojtjes se projektit.Gjuha pra eshte njekohesisht dhe qellim dhe mjet per mesimdhenien.kulturen e fjales nje orientim ne zbulimin e arsyeve dhe problemeve qe dalin dhe instalimin ne vendimin e tyre te metejshem.Trajnimet zbatojne pervojen e dijes se ruajtur deri tani .Zbatimi I kesaj metode ne total me nje metode te projekteve do te lejoje gjenerimin e te menduarit dhe te mbajne jo vetem gjuhen angleze por edhe ekspertet e te kuptuarit ne problemet e ndryshme te afte per te udhezuar shpejt informacione te ndryshme. Interes per vendim te pavarur ten je problemi eshte stimul dhe force levizese e procesit te dijes.Ketu eshte realizuar parimi I formimit te te menduarit kritik te nxenesve.Jo me pak interesante eshte teknika e aktivizimit te veprimtarise njohese te trajnuar.Metoda e debateve ndihmon nxenesit jo vetem per te kapur te katerta llojet e veprimtarise se fjales .nje teknike roli te ciles gjithashtu mund te reflektoje si nje parim I karakterit problematike ne organizimin e saj te caktuar dhe lejon per te zgjidhur situatat problematike ne nje shkalle te ndryshme te kompleksitetit. Metoda e debateve Kjo lejon formimin dhe qendrimin e vetedijshem per shqyrtimin e problemeve . Ajo mund te perdoret si menyre e pavarur dhe ne nje kontekst sin je metode e projekteve .theksohet se metoda e projekteve ndihmon fefmijet per te kapur kompetenca te tilla si :te jene te gatshem per te pinuar ne menyre kolektive .por me ane ten je situate gjuhe mbi nje sfond te nje problem ne sferen sociale dhe kulturore per te gjetur arsyet e situatave te lindura dhe te perpiqen edhe per zgjidhjen e tyre.

Per te berekete studentet kane nevoje te mesojne rregullat gramatikore dhe te fjalorit te gjuhes.Perzgjedhja nga kjo dhe problemet per perdorimin e kesaj apo asaj metode jane problem te vecanta kerkimore.rendesine me kalimin e nje cikli te profesioneve. -Cili eshte qellimi I perdorimit te kesaj metode? Sipas mesuesve qe perdorin kete metode kane si qellim fundamental mesimin e gjuhes se huaj .qe eshte te jesh ne gjendje ta lexosh dhe shkruash literaturen si qellim te gjuhes.4.Metoda e Perkthimit Gramatikor -Kjo metode nuk ehste e re.Ketu eshte e rndesishme qe kompetenca komunikuese u formua ne aktet e vertete te marredhenieve ne te cilat gjuha angleze eshte nje domethenie e mjeteve te formimit te ideve. 2.studentet do te behen me te njohur me gramatiken e gjuhes meme dhe se kjo do ti ndihmoje ata te flasin dhe te shkruajne gjuhen e tyre me mire.Sigurisht menyra e tille e mbrojtjes duhet te jete e pershtatshme per nje problem kerkimor.Karakteri problematic I lojes rol realizohet nepermjet modelimit te situatave ne te cilat ne kete apo ate problem mund te gjeje vendimin e caktuar.gjithashtu u be e njohur se studentet nuk do te perdornin objektivin e gjuhes por do te ishte me e efektshme mesimi I ushtrimeve mendore.Me ne fund u mendua se mesimi I gjuhes se huaj do ti ndihmonte studentet te rriteshin intelektualisht .Me pare kjo quhej metoda klasike qe kur u perdor per here te pare ne gjuhet klasike .Gjithashtu shpresohej se nepermjet studimit te gramatikes te objektivit te gjuhes .Ne kete shekull kjo metode u perdor si qellim te ndihmoje studntet te lexojne dhe vleresojne gjuhen e huaj.Pervec kesaj besohet se studimi I nje gjuhe te huaj u sjell .Duke qene ne nje rol nxenesi zgjidh situata problematike duke treguar qarte ne kompetence te plote komunikuese vendimin praktik ten je problemi. Keshtu nxenesi duke u bazuar ne aftesite e gjeneruara me ndihmen e nje metode te debatueshme ajo eshte e afte per te aplikuar dhe per te zhvilluar keto aftesi ne situate konkrete te dialogut ne kryerjen e roleve shoqerore te rendesishme dhe aftesi te cilat pohojne qendrimin ne situatat problematike.latine dhe greke .Modelime te till ate situatave profesionale dialogut nderkulturor te biznesit I ndihmon nxenesit te mesohen ne situata te ndryshme te aktiviteteve ne te ardhmen me te cilen aim und te perballet ne nje jete te vertete.Ajo ka pasur emre te ndryshem por eshte perdorur nga mesuesit e gjuhes per shume vite.

Kohet e fundit kjo filloi te perdorej si metode dhe mesimi se si te perdornin ne komunikim gjuhen e huaj u be qellimi kryesor.kjo gjithashtu ka nje baze te forte teorike ne gjuhesi dhe psikologji. -Mesuesit qe perdorin metoden direkte kane per qellim qe studentet te mesojne te komunikojne ne gjuhe.Mesuesi eshte autoriteti ne klase.Ne fakt metoda direkte e merr emrin nga fakti se kuptimi eshte qe te kthehet direct ne qellimin e gjuhes neprmjet treguesve dhe mjeteve vizuale.studenteve ushtrime te mira mendore te cilat I ndihmojne at ate zhvillojne mendjen e tyre.  Metoda audio/gjuhesore Metoda audio gjuhesore eshte nje metode tjeter e bazuar tek te folurit si metoda direkte.Studentet bejne ate qe ai thote keshtu qe ata mund te mesojne ate qe ai di.ata duhet te mesojne ne gjuhen zyrtare.roli I studentit eshte me pak pasiv se te metoda e gramatik-perkthimi.Kjo metode ka nje rregull baze.Formae saj eshte aplikuar nga mesuesit e gjuhes se huaj per shume vite. -Cili eshte roli mesuesit/nxenesit? Rolet jane shume tradicionale . .nuk lejohet perkthimi.Mesuesi dhe studentet jane me shume si partnere ne procesin e mesimdhenies/mesimarrjes.Ne vend qe ta bejne kete me sukses .Charls Fries nga universiteti Miciganit udhehoqi ne menyren e aplikimit te parimeve nga strukturat gjuhesore ne zhvillimin e metodes dhe per kete arsye ndonjehere I drejtohemi si metoda Micigiane.  Metoda Direkte Si metoda e lart permendur dhe metoda direkte nuk eshte e re.Megjithese ndryshimi qendron se kjo metode nuk bazohet tek fjalori dhe perdorimi I situatave por I ben studentet te perdorin fjali gramatikore.Meqenese metoda e lartpermendur nuk ishte shume efektive per te folurin metoda direkte u be e njohur. -Megjithese mesuesi drejton aktivitetin ne klase .

Keshtu mesuesi do tju jape atyre vetem ate per te cilen ata kane nevoje per te permiresuar te mesuarit e tyre.Gaetani nje metodist I njohur beson se mesimdhenia I sherben procesit te te mesuarit ne vend q eta zoteroje ate.  Metoda e menyres se heshtur Nje nga bazat e menyres se heshtur eshte se :’Te dhenit mesim duhet te varet nga te mesuarit’. -Mesuesi eshte nje teknik dhe inxhinier.perceptimet dhe ndjenjat.Gjate periudhes se te mesuarit ne thithim tek vetja jone gjithcka qe eshte e re dhe I perdorim ato per njohuri te metejshme.Ne vend q eta bejne kete.Mesuesi duhet te respektoje autonomine e nxenesit ne perpjekje per tu lidhur dhe vepruar me sfida te reja.I cili drejton dhe kontrollon sjelljen gjuhesore te studenteve te tij.U mendua se menyra per te perfituar shembuj fjalish ne gjuhe ishte neprmjet kushtezimit te ndihmes tek nxenesit per tu pergjigjur me saktesi shtysave nepermjet formave dhe perforcimeve.Roli I studentit eshte te perdori ato qe ai di .ata besojne se studentet kane nevoje te mesojne mbi gjuhen .Ne vend qe te bejne kete ata kane nevoje te zhvillojne pavaresine e tyre gjithashtu she kriteret e brendshme te tyre per korektese.por mesuesi duke u bazuar tek ajo qe student tashme dim und te jape ndihmen e nevojshme. -Studentet duhet te jene ne gjendje te perdorin gjuhen per te shprehur veten .Ajo eshte gjithashtu pergjegjese per tju sjelle studenteve nje model te mire per imitim.Studentet behen te pavarur duke besuar ne vetvete.Nxenesit mund te kapercejne zakonet e gjuhes meme dhe te formojne zakone te reja te cilat perftohen nga gjuha e folesve.Ai perfundon duke thene se te mesuarit eshte nje process te cilin e kemi filluar vete ne duke perfshire burimet ton ate brendshme.ta mesojne ate automatikisht pa ndaluar se menduari.mendimet.Ata ndjekin udhezimet e mesuesit dhe pergjigjen me shume kujdes dhe sa me shpejt te munden.Studentet jane imitues te mire te modelit te mesuesve ose regjistrimeve qe ajo shfaq si model per folesit.te fokusoje perceptimet e studenteve dhe te zgjedhi ushtrime per tu siguruar atyre lehtesi me gjuhen .Vetem ai qe meson mund ta beje mesimin . -Mesuesi eshte sin je udheheqes orkestre .te liroje veten nga .Studentet e tyre e arrijne kete duke krijuar zakone te reja te gjuhes dhe te kapercejne zakonet e tyre te vjetra te gjuhes meme. -Mesuesit deshirojne se studentet e tyre te jene ne gjendje qe te perdorin gjuhen komunikuese.

Te gjitha keto qellime mund te permbushen neqoftese mesuesi dhe nxenesi e trajtojne njeri tjetrin si persona te cilet I vleresojne te dyja si mendimet dhe ndjenjat.pengesat qe mund te nderhyjne duke I dhene vetes vemendje per te mesuar detyren dh eta aktivizoje ate ne eksplorimin e gjuhes.Ai mund .Per tab ere kete studentet kane nevoje per njohuri te formave gjuhesore.  Metoda e mesimit te gjuhes ne grup Kjo eshte nje metode efikase dhe mjaft e perdorur ne procesin mesimor.Ata kane nevoje te dine se forma te ndryshme mund te sjellin nje funksion dhe poashtu nje e vetme mund te sherbeje si shumllojshmeri funksionesh.Ata duhet te jene ne gjendje te zgjedhin formen me te pershtatshme.Sigurisht si metode ka ne qender te vemendjes komunikimin dhe aktivizimin e nxenesit per ta vene gjuhen dhe njohurite qe ata kane ne perdorim.Komunikimi eshte nje proces dhe njohurite e formave gjuhesore jane te pamjaftueshme.Kjo do te thote se mesuesi e njeh se sa kercenuese eshte situate e re e cila do te mesohet nga studentet.kuptimet dhe funksionet.Ne fazen e katert dhe te peste nga siguria e studentit ne gjuhe mesuesi fokusohet me shume tek saktesia por kjo nuk do te thote se lihet pas edhe ne fazat e tjera. -Mesuesi e lehteson komunikimin ne klase.Kjo nuk do te thote se mesuesi eshte nje therapist ose se mesuesi nuk jep mesim.Mesuesit deshirojne qe studentet te mesojne vete .keshtu qe ai I perkrah studentet ne betejen ne drejtim te gjuhes.’Te mesosh eshte pergjegjesia jone’.Metodiste te ndryshem kane identifikuar pese faza ne kete levizje nga varesia tek pavaresia me mesuesin.Fillimisht studentet jane te varur nga mesuesi por me pas kur fillojne te studiojne ata behen te pavarur.te rrisin pergjegjesine e te mesuarit dhe te mesojne nga puna ne grup.Gjate aktivitetit ai vepron sin je mesues duke iu pergjigjur pyetjeve te nxenesve dhe duke vezhguar.2 dhe 3 mesuesi fokusohet jo vetem tek gjuha por dhe tek te qenurit perkrahes I studentit ne procesin e te mesuarit.studentet punojne per gjuhen’.Ne fazat 1.Gjithashtu ai perfundon duke thene se :’Mesuesi punon me studentet.  Metoda CLT(Communicative language teaching)/mesimi I gjuhes ne bashkebisedim Sigurisht sit e gjitha metodat e tjera dhe qellimi I CLT ka ne qender komunikimin. -Fillimisht roli I pare I mesuesit ne kete metode eshte ai I keshilltarit . ‘Asnje nuk mund te mesoje per ne’ Gaetano do te thoshte .

Studentet jane mbi te gjithe bashkebisedues.te mbaje shenime rreth gabimeve te tyre dhe te punoje me vone me to.Kur mesuesit prezantojne ide te reja atehere dhe fjale te reja duhet tu jepen studenteve ne menyre qe at ate mesohen me to. -Dobishmeria e punes me goje. Nje karakteristike e metodes CLT eshte perdorimi I materialeve autentike.Me pak mbeshtetje studentet .  Puna me goje Rendesia e perdorimit te punes me goje ne mesimin e anglishtes Kur ka te folur dhe te shkruar ka gjithashtu dhe te lexuar.dhe kur njohurite e tyre rreth gjuhes nuk mjaftojne.keshtu qe studentet te jene ne gjendje te permiresojne fjalorin.Kur nje person flet fjalet vijne natyrshem por me leximin thuhen gjera qe jane te dhena ne nje tekst.Methju thote se ka shume ndryshim ndermjet te folurit dhe te lexuarit.Mesuesit duhet te japin tema sipas eksperiences dhe interesave te studenteve.Te sygjerosh ide te reja:Kur mesuesit duan te rrisin fjalorin e studenteve pike se pari ai duhet te prezantoje idete e reja .Gjate ketij procesi mesuesi nuk duhet te paraqese vetem nocionin e tij por ai duhet te vendose nje teme me qellim qe studentet te diskutojne dhe flasin per temen.Znj.Vendi me logjik per fillimin e mesimit ten je gjuhe eshte puna me goje. 1. Dobishmeria e punes me goje Te sygjeroje ide te reja Te prezantoje ide te reja Te zhvilloj zakonin e te folurit 2.Gjithashtu meqenese roli I mesuesit eshte me pak dominant studentet shihen si me shume pergjegjes per vet njohurite e tyre.Ata jane te angazhuar per te rene dakort per kuptimin duke u perpjekur ta bejne veten e tyre te kuptoje veten dhe te tjeret . Gjuha ka nje rendesi ne te folur dhe lexuar.

Keshtu qe e folura mund te zhvillohet tek studentet.mund te mesojne dy ose tre fjale nga gjuha angleze keshtu qe ata do te jene te forte ne te kujtuarit e fjaleve. I meson studentet te kuptojne sit e flasin dhe sit e perdorin intonacionin dhe artikulimin ne fjalime.shqiptimin.Me pas mesuesi ben pyetje ne .Ai mund te marre pergjigje me goje nga studentet dhe tju kerkoje atyre ti shkruajne ne derrase.histori. 3.  Materiale dhe teknikat e drejtimit te punes me goje: Jane disa teknikat te cilat te ndihmojne ne drejtimin e punes me goje: -Kompozimi oral:Eshte teknika e pare. Nepermjet praktikes orale kontrollohet fjalori dhe zhvillohet. -Rendesia e punes me goje E ben studentin perfekt ne cdo lloj te lexuari dhe te shkruari. I ndihmon at ate arrijne dhe persosmerine ne te shkruar. Zhvillon fjalimin e mire.piktura etj. Puna me goje ndihmon studentet te permiresojne gabimet ne shqiptim dhe germezim.zhvillon te folurin e fjalive ne menyre korrekte dhe nje fjalor te dobishem. Ndihmon ne formimin e leximit ne heshtje.Ne kete pune mesuesi mund te marre objekte te thjeshta .Kur studentet mesojne ide dhe fjale te reja atehere atyre duhet tu jepet rruga e marrjes se njohurive dhe radhitjes se tyre me saktesi. I ndihmon studentet te lexojne tekstet rrjedhshem dhe ne menyre efektive. Ndihmon ne zhvillimin e aftesive gjuhesore. -Ne hapin tjeter mesuesi mund te prezantoje figura te cdo lloj objekti dhe tju kerkoje atyre te lexojne ose ti shohin me kujdes.Ata mund ta bejne kete duke bere pyetje dhe marre pergjigje. Kur studentet mesojne te rradhisin fjalet me saktesi atehere mesuesi duhet te zhvilloje zakonin e te folurit ndermjet studenteve.

Ata mesojne shume nga aktrimi I cili eshte nje teknike e mire e drejtimit te punes me goje.diskutimet te cilat ndihmojne te drejtojne punen me goje me efektivitet.Ne fund ai iu kerkon atyre te tregojne historine me fjalet e tyre.Kjo teknike I ndihmon studentet te perqendrohen tek keto objekte.Mesuesit I ndajne ata ne dy grupe. -Teknika te tjera jane debatet . -Lojrat gjuhesore jane nje teknike tjeter e cila zhvillon zakonin e te folurit te sakte tek studentet .Ajo I prek studentet dhe zhvillon cilesite orale shume mire.pyetjeve dhe pergjigjet e tyre. Teknikat e udheheqjes se punes me goje -Te shikosh fotografite me kujdes -Te plotesosh histori -Dramatizimi -Aktivitete Bashkebiseduese -Lojra gjuhesore  Si te zhvillojme te folurin e sakte .Kjo pune I habit studentet shume.Ai iu jep atyre ti ndertojne pyetjet dhe me pas tju pergjigjen.Historia duhet te jete e shkurter e thjeshte dhe interesante.Ne kete pune mesuesi tregon historine dy tre here dhe me pas I kerkon studenteve ti perserisin ato here pas here. -Teknika tjeter eshte dramatizimi.Ne ushtrimin e pare mesuesi drejton studentet dhe ata e ndjekin ate.Ne kete teknike perfshihen berja e ushtrimeve .Kjo teknike zhvillon te menduarit logjik tek studentet .baze te figurave. -Te plotesosh histori eshte nje teknike e mire per drejtimin e punes me goje. -Nje teknike tjeter eshte aktivitetet bashkebiseduese.Ne kete pune mesuesi prezanton drame te lidhura me punen orale.ne te dytin mesuesi ben pyetje lidhur me punet ditore dhe studentet japin pergjigje.

Fjalet e folura gjithmone zene vendin e pare mbi ato te shkruarat.Kur mesuesit japin mesim ne klasa ata nuk I kushtojne vemendje shqiptimit dhe studenteve. -Gjate mesimdhenies vet mesuesi mund te beje nje gabim keshtu qe ata e ndjekin ate.Kjo metode ka kater hapa: 1. 2.Jane disa shkaqet e te folurit jot e duhur: -I kushtohet pak vemendje trajnimit te te folurit ne shkolla.Eshte detyra e mesuesit ti beje studentet te flasin ne anglisht .Qe te kultivohet nje e folur e mire duhet ti kushtohet vemendje shqiptimit sepse eshte rrenja e nje te foluri te mire.  Masat e zhvillimt te te folurit e sakte Jane dy metodat e mesimit te cilat zhvillojne te folurit e sakte tek studentet: 1.Blumfilldi ka thene se ‘Fjalet e shkruara nuk jane vecese simbole te fjaleve te folura’.Metoda Fonetike. -Mesuesit nuk kane njohuri rreth tingujve te te folurit.Nepermjet te folurit nxenesit mesojne te bejne lidhje direkte ndermjet fjaleve ose shprehjeve ne anglisht dhe objektit dhe ideve.Keshtu qe mesuesve dhe studenteve duhet dhene mjaft njohuri rreth kesaj.Ai iu meson zakonin e perdorimit te fjaleve ne fjali te sakta dhe fraza dhe e mesojne kete shume lehte.Metoda Imituese 1. 2. .Perceptimi: Mesuesit shkruajne fjalet ose fjalite ne derrase dhe vet japin modele shqiptimi ndermjet studenteve te cilet I ndjekin keto fjale ose fjali.Imitimi: Stervitja e veshit ka nje kuptim te rendesishem ne zhvillimin mendor.Mesuesit shqiptojne fjalet dhe studentet perpiqen ti shqiptojne fjalet paster dhe sakte si mesuesi por ato duhet te jene te sakta. 3.Perseritja: Mesuesi I kerkon studentit te shqiptoje fjalet dhe ne qoftese ai gjen nje gabim ju kerkon ta korigjojne ose te nxjerrin shqiptimin e duhur.Metoda Imituese Shqiptimi I mesuesve duhet te jete I mire dhe korrekt dhe duhet te imitohet nga studentet e tij.

-Te recitosh poema -Te analizosh fjale te gjata dhe te veshtira -Te debatosh -Te dramatizosh.Lojrat.Ai gjithashtu thote se lojrat duhen trajtuar si te rendesishme dhe jot e anashkalohen ne programet mesimore gjuhesore te huaja. 3.1.Ka shume avantazhe ne perdorimin e lojrave. 2.Mesuesi ju kerkon studenteve te degjojne me kujdes shqiptimin e tij dhe me pas iu kerkon ti flasin fjalet individualisht ne klasat e larta dhe ne grup ne klasat e ulta.4. 3.Avantazhet e perdorimit te lojrave: Ne shume libra dhe manual metodologjie shkrimtaret kane diskutuar se lojrat nuk jane vetem aktivitete qe mbushin kohen por kane vlera te medha edukuese.ato te shtojne motivimin dhe argetimin dhe .Ne metoden fonetike praktika dhe prodhimi I tingujve te sakte eshte e rendesishme.Metoda Fonetike: Fonetika eshte nje shkence e tingujve sic perdoret ne te folur.Ai thote se keto tinguj jane te prodhuara nga tinguj te ndryshem njerezore dhe hap pas hapi shpjegojne rregullat e prodhimit te ketyre tingujve.Mesuesi gjithashtu mund te ndihmohet me material te ndryshme ne mesimin e shqiptimit nepermjet kesaj metode.Rob Lee tregon se shume lojra gjuhesore e bejne nxenesin te perdori gjuhen ne vend qe te mendoje te perdori format e duhura. -Ka shume metoda te tjera te cilat mund te ndihmojne ne mesimin e shqiptimit te fjaleve.Ne kete metode mesuesi perpiqet te tregoje rreth 45 tinguj qe jane te pranishme ne shkronjat angleze.Ka shume tinguj ne gjuhen angleze .Ushtrimi: Eshte hapi I fundit I metodes se imitimit .Kjo gje mbeshtetet dhe nga Richard Amato I cili beson se lojrat jane argetuese porn a paralajmeron per te pare dhe vlerat pedagogjike vecanerisht ne mesimin e gjuhes se huaj.Ajo ka dy pjese:Ushtrimi individual dhe ushtrimi ne grup.Ato jane: -Te kendosh kenge ne korr me mire se individualisht.

argetojne.Nje factor tjeter qe ndikon ne zgjedhjen e nje loje eshte gjatesia e saj dhe koha e nevojshme per perfundimin e saj.dhe kjo per te sjelle nje model se si nxenesit ta perdorin gjuhen ne jeten e perditshme.ato u japin studenteve te turpshem me shume mundesi te shprehin opinionet dhe ndjenjat e tyre .dhe te konkurojne midis grupeve.Per shembull:Femijet perfitojne me shume nga lojrat te cilat kerkojne te levizin perreth duke imituar nje model.mesojne dhe te japin rrjedhshmeri.te moshes apo materiali qe do te futet ose te praktikohet.Shume lojra kane nje afat kohor por sipas Pikozub mesuesi ose mund te ndaje kohen me shume ose me pak kjo ne varesi nga niveli I nxenesve .Per me teper lojra strukturore qe praktikohen ose perforcojne nje aspekt te caktuar gramatikor te gjuhes duhet te lidhen me aftesite e nxenesve dhe njohurite paraprake.te rregullave ten je loje etj.Grupmoshave te ndryshme iu kerkohen tem ate ndryshme .Jo te gjitha lojrat jane te pershtatshme per te gjithe nxenesit pavaresisht nga mosha e tyre.Mesuesit duhet te jene shume te kujdesshem ne lidhje me zgjedhjen e lojrave ne qoftese ata duan ti bejne ata fitimprures per procesin e te mesuarit. Nese lojrat jane qe te sjellin rezultatet e deshiruara ato duhet te korrespondojne me nivelin e studentit .Lojrat te inkurajojne . Loja behet e veshtire kur puna ose tema eshte e papershtatshme ose jashte pervojes se nxenesit.megjithate sic veren Lee ne loje nuk duhet te konsiderihet si aktivitete margjinale te cilat plotesojne momente .  Kur te perdoren lojrat : Lojrat jane perdorur shpesh si aktivitete nxehje te shkurtra ose kur ka pak kohe te mbetur ne fund te nje mesimi.Neqoftese nuk eshte ndonje nga keto arsye ato perdoren sepse I ndihmojne studentet te shikojne bukurite e gjuhes se huaj dhe jo vetem problemet.  Zgjedhja e nje loje te pershtatshme: Ka shume faktore qe duhen marre ne konsiderate kur diskutohet per lojrat njera prej te cilave eshte pershtatshmeria.material dhe menyrat e lojes.Wierus I cili beson se lojrat jane nje menyre e mire e praktikimit te gjuhes .numri I njerezve ne nje grup ose te njohurive .Ne nje atmosfere te qete e cila krijohet nga perdorimi I lojrave studentet I kujtojne gjerat me shpejte dhe me mire.Ato gjithashtu u japin nxenesve mundesine te perfitojne eksperienca te reja nga gjuha e huaj te cilat nuk jane te mundura gjate nje ore mesimore te zakonshme.Mbeshtetje tjeter vjen dhe nga W.

shume nga pjesemarresit bejne c’mos per te fituar. Te siguroje nje model te mire duke e beret e qarte kuptimin e Nxjer imitim te mire te gjuhes te re dhe pergjigje te 2. Rixon sygjeron se lojrat duhen te perdoren ne te gjitha fazat e mesimit me kusht qe ato te jene te pershtatshme dhe te zgjedhura me kujdes. 3.Ne faza te ndryshme te mesimit qellimet e mesuesve lidhur me nje loje mund te ndryshojne: 1.Prezantimi: tij.Gjate luajtjes se lojes vemendja e studentit eshte tek mesazhi dhe jo tek gjuha.Praktike te kontrolluar: pershtatshme. Te gjithe autoret e pemendur jane dakord se edhe nese lojrat rezultojne vetem si zhurme dhe studentet te argetohen ato jane ende te vlefshme duke i kushtuar vemendje zbatimit ne klase pasi ato motivojne nxenesit dhe nxitin kompetencat komunikuese dhe gjenerojne rrjedhshmeri.Ne kontekstin e nje loje te orientuar .Praktike komunikuese: I jep nxenesve nje shans per te perdorur gjuhen.shqetesimin e te gjykuarit negativisht ne publik dhe eshte kjo nje nga faktoret kryesore e cila pengon nxenesit te cilet mesojne gjuhen ta perdorin ate perpara njerezve te tjere.Lojrat duhet te jene ne qender te mesimit te gjuheve te huaja.Ambienti konkurues I ben .ankthi pakesohet dhe rrjedhshmeria ne fjalim eshte e garantuar .Me pak fjale keto aktivitete kane nje kontekst plt kuptim ne perdorimin e gjuhes.Pasi mesojne dhe praktikojne fjalorin e ri studentet kane mundesi te perdorin gjuhen ne nje menyre jo stresuese.Ne vend qe ti kushtojne vemendje formave korrekte gjuhesore.Ato prezantojne dhe nje element garues ne aktivitetin e ndertimit te gjuhes.keshtu qe arritjet ne komunikim realizohen.  Roli I’ lojes’ ne mesimdhenie.boshe kur mesuesi dheklasa nuk kane asgje te mire per te bere. Lojrat jane gjithashtu dhe motivuese. Lojrat I ofrojne studenteve nje atmosfere qetesuese dhe argetuese ne procesin e te mesuarit . Lojrat gjithashtu ndihmojne nxenesit te rishikojne ushtrime dhe te kujtojne materialet ne nje menyre te kendshme dhe argetuese.Kjo gje lehteson friken e vleresimit negativ .(Prasad 2003).Kjo sjell nje nxitje te vlefshme ne perdorimin si qellim te gjuhes.

Dijetaret sygjerojne hapa te ndryshme dhe rradhe te ndryshme ne zbatimin e lojes ne role ne mesimdhenie. Hapi 1: NJe situate per lojen ne role.-Nxit pjesemarrjen e studenteve.-Bashkon disa lloj qellimesh gjuhesore. 2.gjithashtu nxenesit te perqendrohen dhe te mendojne intensivisht gjate procesit te te mesuarit dhe kjo rrit pervetesimin e nje sasie informacioni ne menyre te pavetedijshme.Per te gjetur nje situate . 3. 6. 8. 7.Shume student te cilet kane eksperimentuar aktivitete ne lojra orientuese kane sjellje positive ndaj tyre (Uberman 98).Nje menyre per te siguruar qe roli juaj eshte interesant ehste per te lejuar studentet te zgjedhin situaten e tyre.nje mundesi per te praktikuar ate qe kane mesuar. -Loja ne role.Bazuar ne te dhenat empirike . Perfitimet e perdorimit te lojes ne mesimin e gjuhes mund te permblidhen ne 8 pika: Loja: 1.duke mbajtur parasysh nevojat dhe interest e nxenesve.Ata mund te sygjerojne temat qe I intrigojne ata ose te zgjedhin nje teme nga nje liste e situatave te dhena.-Pakeson ankthin e te mesuarit.Nga efekti I lojrave mesuesit raportojne se studentet duken se mesojne me shpejte dhe I ruajne informacionet e mesuara me mire ne nje ambient te qete dhe pa stres.Ne te njejten kohe ne kemi nevoje per nje rol qe I intereson studenteve.-Krijon nje ambient bashkepunues ne te mesuar.-Shton perdorimin krijues dhe spontan te gjuhes.-Krijon nje kontekst plotkuptimsh ne perdorimin e gjuhes.Ne nje kerkim te drejtuar nga Hyen studentet jane shprehur se atyre ju ka pelqyer atmosfera qetesuese .Mesuesit duhet te zgjidhin rolin qe duhet ti japin studenteve .gara dhe motivimi qe lojrat sollen ne klase.-Sjell aftesi komunikuese.-Rrit motivimin e te mesuarit. 4.ne sygjerojme hap pas hapi udhezuesin tone per te bere nje loje ne role te suksesshme. Per te filluar zgjidhni nje situate per te juajtur rolin. 5.

Eshte rekomanduar per te futur ndonje fjalor te ri para se te luajne rolin.Ne nivel fillimi gjuha e nevojshme eshte pothuajse teresisht e paparashikueshme.Perdorni personin e dyte “ju”ne vend te personit te trete “ai”ose “ajo”.Nese roli juaj paraqet nje problem .Pershkruani cdo rol ne nje menyre qe do te lejojne nxenesit te identifikohen me personazhet. Ne nje klase me te avancuar dhe ne nje situate me te perpunuar eshte perfshire ne nje karte nje emer fiktiv.te ndermjetme apo te avancuara roli luhet me probleme dhe konflikte dhe ne to punohet shume mire sepse ata sepse ata motivohen si karaktere per te folur.Kjo do te gjeneroje tension dhe do ta beje rolin te luhet ne menyre interesante . Hapi 3: Pergatitja gjuhesore: Pasi te keni zgjedhur nje loje te pershtatshme rol duhet te parashikojme gjuhen e pershtatshme per te.cmimet e biletave etj.mosha .interestat fictive dhe deshirat.per te luajtur “rolin”shkruani situatat qu ju hasni ne jeten tuaj ose lexoni nje liber apo shikoni nje film .Ne nivele te ulta.Ne nivel fillimi ju mund te deshironi per te nxjerre zhvillimin e skenarit qe luajne nxenesit tuaj dhe pastaj e pasurojne ate.Niveli I nxenesit per pervetesimin e gjuhes duhet te merret ne konsiderate. Hapi 4: Pergatitja Faktike Ky hap nenkupton ofrimin e nxenesve me informacione konkrete dhe pershkrime te qarta te rolit ne menyre qe ata te mund te luajne rolin e tyre me besim.ajo ndoshta do te jete me mire per te lehtesuar apo per ta lene ate sit e pershtatshme.Sa me I larte niveli I studenteve me e veshtire eshte per te percaktuar sakte se c’fare gjuhe nxenesve te shkollave u nevojitet por pak parashikim eshte e mundur gjithesesi.per shkak se skenat e tyre mund te japin shume role ne situata te ndryshme .Kjo mund te perbeje nje rol efektiv ne baze te dallimeve kulturore.Nese ju mendoni se roli juaj kerkon kompetenca me te thella linguistike sec studentet zoterojne. Hapi 2: Roli Dizajn Pas zgjedhjes se nje konteksti per rolin hapi tjeter eshte per te dale me ide se si kjo situate mund te zhvillohet. Per shembull:Ne situaten ne nje stacion hekurudhor personi per dhenien e informacionit duhet te kete informata relevante.personaliteti .destinacionin e trenave .statusi.

Nese e tere klasa perfaqeson nje grup te luaje nje rol eshte e nevojshme per te mbajtur disa role te vogla te cilat mund te hiqen nese ka njerez me pak ne klase se pritet.Nese mesuesi del nga role tai mund te caktoje nje rol per dy student ne te cilin njeri flet mendimet e fshehta te tjetrit.Rekomandohet qe mesuesi te shmange te nderhyje ne luajtjen e rolit me korrigjimet dhe gabimet ne menyre te mos dekurajoje studentet.Ajo gjithashtu mund ti beje studentet me pak te sigurt dhe me pak te gatshem per te bere role te tjera. Hapi 5: Dhenia e roleve Disa instruktore kerkojne disa vullnetare per te aktruar nga nje rol para klases edhe pse kjo mund te jete nje ide e mire per te planifikuar me pare se cfare role te caktoje dhe cilit student.roli I mesuesit eshte qe te jete sa me modest qr eshte e mundur.Me disa grupe qe luajne rol .Gabimet e verejtura gjate luajtjes se rolit do te siguroje mesuesin me reagime per praktike te metejshme dhe rishikim.kur te vendoset per perberjen e tyre si aftesite dhe personalitetet e nxenesve duhet te merren ne considerate.mendojne per ate qe ata mund te thone dhe pastaj te luajne rolin tjeter ne klase. Ata mesojne fjale te dobishme dhe shprehje. Per shembull:Nje grup I perbere vetem nga student te turpshem nuk do te kete kurre sukses.ata mendojne se kane perdorur njohuruite e tyre te gjuhes per dicka konkrete dhe te dobishme.Ne nivelin e fillimit karta mund te permbaje udhezime te rendesishme.Ne nivelin e fillimit mesuesi mund te marre nje nga rolet dh eta ushtroje ate si nje model.Nuk mund te jete nje ose disa grupe te luajne rol.Metodat e paraqitura me larte jane vetem .vetem lereni problemin pa dhene asnje zgjidhje. Hapi 6: Follow up/Me ndiq: Pasi roli eshte perfunduar kalojne disa kohe ne qetesi.Pervec diskutimit ne grup mund te perdoret nje pyetesore vleresimi. Nese merret ndonje pjese ne luajtjen e rolit ose jo .Qellimi eshte per te diskutuar se cfare ka ndodhur ne luajtjen e rolit dhe ne ate qe kane mesuar.Shume shpesh nderveprime optimale mund te arrihen duke I lene nxenesit te punojne ne nje grup me miqte e tyre.Me ndiq do te thote duke kerkuar mendimin e cdo nxenesi ne lidhje me luajtjen e rolit dhe te mirepres komentet e tyre.Kjo ndjenje e kenaqesise do te zhduket nese cdo gabim eshte analizuar .Ai ose ajo degjon per gabime te nxenesve dhe mban shenime.Pasi luajne rolin studentet jane te kenaqur me veten e tyre.Ndonjehere studentet kane ushtrime ta luajne rolin per detyre ne shtepi.Kjo nuk do te thote duke vene ne dukje dhe korrigjimin e gabimeve.

C’do mesues zgjedh per veten e tij se c’fare metode te perdor per cdo rast konkret te mire.lexojne .Nje interpretim I perdorshem I fjales ‘plotkuptim” eshte se nxenesit I pergjigjen permbajtjes ne nje menyre te vendosur. .Eshte e mundur te mesosh nje gjuhe dhe ne te njejten kohe te kenaqesh veten.Keshtu qe kuptimi I gjuhes qe ata degjojne .Neqoftese ata jane te mahnitur .Nje gjuhetar amerikan Andrey Ersoz shpjegon se mesimi I gjuhes se huaj eshte nje detyre e veshtire dhe te lodh shume.Lojrat jane motivim I madh neqoftese te terheqin dhe jane interesante.Lojrat jane nje pushim I mirepritur nga rutina e zakonshme e gjuhes ne klase.Eshte e pamundur te ndajme te miren dhe me efektiven e tyre .nje pjese e vogel e gjithe listes se metodave te ndryshme te efektshme te mesimdhenies te gjuhes angleze.Lojrat gjithashtu I ndihmojne mesuesit te krijojne kontekste ne te cilat gjuha eshte e perdorshme dhe me plot kuptim.keshtu qe ata duhet te flasin ose te shkruajne ne vend qe te shprehin pikepamjet e tyre ose te japin informacion.  Pershtatshmeria e perdorimit te lojrave.Ata gjithashtu nxisin dhe rrisin bashkepunimin.Mesuesi duhet te mbaje mend se secili prej metodave te paraqitura punon ne menyre me efektive nese ato jane te kombinuara se bashku dhe te zbatohen ne cdo mesim.Nxenesit duan qe te marrin pjese dhe ne vend ta bejne kete duhet te kuptojne se c’fare thone te tjeret ose kane shkruar .Zgjedhja e duhur e lojrave eshte nje menyre e mire sepse I japin studenteve nje pushim dhe ne te njejten kohe I lejon at ate praktikojne qellimet e gjuhes. Ka shume avantazhe ne perdorimin e lojrave ne klase: 1.flasin ose shkruajne do te jete nje experience me gjalleruese dhe do te mbahen mend me mire.Lojrat ndihmojne dhe inkurajojne shume nxenes te mbajne interesin ne gjuhe.Nevoja per te pasur shume kuptime ne mesimin e gjuhes eshte pranuar per shume vite. Ne kete paragraf do te paraqesim se si mesuesit modern e vleresojne pershtatshmerine e perdorimit te lojrave kur japin gjuhen angleze.Ato mund te perdoren per te praktikuar qellimet e gjuhes dhe gjithashtu per te praktikuar disa lloje komunikimesh.Neqoftese pranohet qe lojrat mund ti sjellin gjuhes nje praktike plotkuptim dhe intensitet atehere ato mund te konsiderohen si repertori qendror I mesuesit.te intriguer ose te habitur permbajtja eshte shume e qarte dhe plt kuptim.Nje nga menyrat e mira per tab ere kete eshte nepermjet lojrave.

Ato jane motivuese dhe sfiduese.Nepermjet lojrave gjuhen mund ta praktikojme neprmjet te folurit . 3. 2.Nje loje duhet te prfshije konkurim ‘miqesor’ 10. 6. 3.Mesimi I gjuhes kerkon nje vullnet te madh dhe lojrat bejne te mundur dhe stimulojne ne procesin e te mesuarit. 12.Megjithate si roli I lojrave dhenien dhe mesimin e fjalorit nuk mund ta mohosh.Lojrat te perfshijne ne gara miqesore dhe mbajne interesin e nxenesit. 4.Nje loje duhet tu jape studenteve shancin e te mesuarit praktikisht materialet specifike te gjuhes. 1. 8.Lojrat e fjalorit sjellin kontekstin e botes reale ne klase dhe I shtyn studentet te perdorin anglishten ne menyre te sjellshme.  Mesimi I fjalorit nepermjet lojrave.Gjithesesi ne vend qe te arrihet me shume nga lojrat e fjalorit . te shkruarit.2. 7. 5.Lojrat sjellin qetesi dhe argetim per studentet dhe kjo I ndihmon ata ti mesojne fjalet e reja me shpejt. 9. Lojrat kane treguar se kane avantazhe dhe efektshmeri ne mesimin e fjalorit ne disa menyra.Nje loje duhet ti inkurajoje studentet te fokusohen ne perdorimin e gjuhes se sa tek vet gjuha.Si ti zgjedhim lojrat.Dhe studentet e turpshem mund te marrin pjese.Nje loje duhet te jete me shume se argetim.eshte e nevojshme qe te zgjidhen lojra .Kjo I jep motivim nxenesit te anglishtes te perfshihet dhe te praktikohet ne aktivitetet e te mesuarit.te degjuarit dhe te lexuarit.Nje loje duhet te perfshije interesin e nxenesve 11.Ato krijojne nje kontekst plot kuptimsh ne perdorimin e gjuhes.

jane pjese e procesit mesimor dhe nxenesit duhen .  Mesimi I gramatikes neprmjet lojrave: Koleksione me lojra fjalesh eshte nje burim I vlefshem per mesuesit nga nxenesit e vegjel tek te rriturit ten je gjuhe te pare ose te dyte.bashkebisedimit .Te percaktosh perpara se te prezantosh strukturen e nje zone dhe te mesojne se sa shume njohuri jepen ne grip ne kete zone. 2.Nje loje duhet te planifikohet ne ditet e mesimit sebashku me ushtrimet.Puna e rendesishme eshte qe te marrin pjese ne kontekstin e lojes .te pershtatshme.Shume aktivitete te ndryshme mund te pershtaten ne klasa te ndryshme duke perdorur komponente gramatikore te ndryshem.Si perfundim te mesosh fjalorin nga lojrat eshte nje menyre interesante dhe efektive qe mund te aplikohet ne c’do klase. 3.Studentet duhet te mbajne pergjegjesite individuale rreth asaj qe ata mendojne se gramatika eshte. Lojrat gramatikore mund te perdoren ne tre menyra: 1.Keto nuk duhen neglizhuar.Lojrat gjuhesore me drejtuese jane ato te cilat theksojne strukturat specifike.Duke ndryshuar permbajtjen gramatikore nje mesues ne shume raste mund te perdori lojen e ofruar ne nje nivel te larte ose te ulet.Lojrat jane nje menyre argetuese te cilat e mbajne interesin e studentit tek gjuha.C’do loje propozohet per nje nivel te dhene nga fillestar tek te avancuar .Zakonisht c’do zhvillim mund te plotesohet me c’do strukture qe ti deshiron te punosh me studentit tend.Dhe .Perfundimet e ketij kerkimi sygjerojne se lojrat nuk perdoren vetem per argetim por me e rendesishmja per te praktikuar dhe perseritur mesimet e gjuhes dhe kjo te drejton drejt qellimit qe te permiresoje komunikimin e nxenesve.Pas prezantimit te grupit te shohim se sa shume ka arritur grupi.Ajo qe eshte me e veshtire te pranohet eshte se gramatika e nje gjuhe te huaj eshte shume e ndryshme nga ajo e gjuhes ametare.dialogjet dhe pjeset e leximit.Duke u fokusuar fillimisht ne zhvillimin e gjuhes nepermjet perdorimit te nje fjalori ato perforcojne mesimet ne klase dhe I japin nje plotesim germezimit.Mesuesi eshte I lire te zbuloje se c’fare di student pa qene ne qender te vemendjes. Ti perdoresh ato si pjese qendrore e procesit mesimor tek studentet dhe do te ishte ide e mire.degjimit dhe praktikimit te te folurit. Shume nxenes deri diku e pranojne se tingulli I nje gjuhe te huaj do te jete ndryshe nga gjuha e tyre ametare.si perseritje e pjeses gramatikore.

Nuk ka efekt neqoftese e fillon lojen pese minuta para se te mbaroje mesimi.Ata kembengulin se njehere qe je mesuar me cmimet dhe kenaqesite nga mesimi I aktiviteteve te ndryshme ju do te mbeteni te habitur se si mesimi I nje gjuhe te dyte te huaj do te ishte kenaqesi shume e lehte per ta bere.internet dhe argetime te cdo lloji.Marredheniet e ngushta nuk duhet te egzistojne vetem ndermjet studenteve por dhe ndermjet student/mesues.  Perse I perdorim lojrat ne klase? -Lojrat jane argetuese dhe femijeve ju pelqen te luajne me to .sepse eshte ne natyren e perbashket njerezore te fitojne zakone nepermjet eksperiences .gara me postera.rrota me fjale.Nje mesues duhet te kete ne mendje se eshte permbajtja dhe jo forma e cila eshte interesante per nxenesin.Studentet duhen te lajmerohen pese minuta perpara se te mbaroje koha keshtu qe at ate perfundojne perpara fundit.”Aktivitet”do te thote veprime me lojrat .ndersa te medhenjte argetohen dhe emocionohen me fjalekryqe.Ata duhet te dine se sa kane per te luajtur lojen.hedhje ne litar.Kjo eshte menyra me e efektshme dhe interesante per te mesuar nje gjuhe te dyte. Eshte shume e rendesishme per nxenesit e vegjel sepse ata shpesh I konsiderojne mesuesit si qender e tyre.C’do gje e thene me larte eshte plotesisht e drejte jo vetem per femijet por dhe te rriturit.Ne te gjiyhe mesojme te kuptojme dhe flasim gjuhen e pare duke degjuar dhe perdorur ate ne situate te ndryshme .Perfshirja e pergjithshme e femijes do te thote se dikush duhet te merret me pjesemarrjen e femijes ne mesim sa me shume te mundet.Ekspertet tani keshillojne mesuesit e gjuhes ta kalojne me shume kohen ne klase me aktivitete qe rrisin pervetesimin e aktiviteteve te ndryshme sesa me format e zakonshme te fjalorit .inkurajuar ti marrin ato seriozisht.Femijet mesojne me gjithe qenien e tyre .Nepermjet tyre femijet eksperimentojne .lojrat me perplasje duarsh.me njerez te cilet kujdesen per ted he per ne. .shpjegimin dhe ushtrimin e formave gramatikore.lojra me gjegjeza etj. Idete tuaja per aktivitete dhe drejtimi I tyre do te lulezojne dhe mesimi I studenteve do te jete I shpejte dhe I larte.Femijet e vegjel I pelqejne levizjet .zbulojne dhe veprojne ne ambientin e tyre qe I rrethon.pazzella.Sa me te rritur te jene studentet aq me selektiv mesuesi duhet te jete ne zgjedhjen e lojes.lojra me letra.

3.shkruar.  Arsye te tjera qe perfshijne lojrat ne nje ore mesimore jane: 1.dhe pasurim.Per shume femije ndermjet 4/12 vjec mesimi I gjuhes nuk do te jete celesi si faktor motivues .-Lojrat I shtojne variacione mesimit dhe rrisin motivimin.Ato mund te pershtaten me moshen individuale dhe nivelin e gjuhes te studenteve. 2. 4.Ato funksionojne si perforcim.Ato mund te perdoren ne cdo situate mesimdhenieje te gjuhes me cdo aftesi ne te lexuar. -Nepermjet luajtjes se lojrave .folur ose degjuar.Ato perfshijne pjesemarrjen e barabarte te nxenesve te ngadalte dhe te shpejte.Ato kontribuojne per gara me atmosfere te qete.  Perfitime te pergjithshme te lojrave:  Ne lidhje me emocionet: -Ul emocionet -Nxit perdorimin spontan dhe krijues te gjuhes -Motivon -Argeton  Me njohurite: -Perforcon -Perserit dhe zgjeron -Eshte perqendruar ne komunikimin gramatikor. 7.Ato fokusojne vemendjen e studentit ne struktura specifike. 6.Konteksti I gjuhes e ben gjuhen e huaj menjehere te perdorshme per femijet.Ato sigurojne pjesemarrjen maksimale te studenteve. . 5.studentet mund te mesojne anglisht sipas menyres qe femijet mesojne gjuhen e nenes pa e vene re qe po studiojne dhe pa stress ata mund te mesojne shume.perseritje .

diagrame. Nocioni’ metoda e topthit te bores’ qendron sepse ne kete metode shpeshtohen gjithnje e me shume idete individuale permes grupeve te punes.problemeve.me qellim te mbledhjes se pyetjeve .ideve . .zgjidhjeve lidhur me nje teme.  Metoda e topthit te bores: Eshte nje process I shkallezuar I brainstorming .Ne fund qendron nje zgjidhje ose pergjigje vendosur nga te gjithe pjesemarresit. 3. Anketime  Metodat me te perdorshme te gjuhes angleze ne shkollat e qytetit te Vlores Jo te gjitha metodat jane te realizueshme gjate nje ore mesimore dhe kjo per shkak ye kohes se gjate qe ato kerkojne per tu realizuar por me te perdorshmet sipas nje anketimi te bere ne shkollat e qytetit te Vlores jane:  Stuhi mendimesh (Brainstorming):Eshte nje process te menduari ne te cilen mendimet qe ke I kthen ne fjale. Me dinamiken ne klase: -Ne qender eshte student -Mesuesit veprojne vetem si ndihmesa -Te ndertosh kohezion ne klase -Te perfshish gjithe klasen  Me pershtatshmerine: -Lehtesisht e pershtatshme per moshat dhe nivelet -Perdoren te katerta aftesite -Kerkohet pergatitje minimale pas zhvillimit.Pjesemarresit shkembejne dhe dakordojne qendrimet e tyre neper grupe te ndryshme.

Duke bere disa anketime rreth perdorimit te metodave te gjuhes angleze ne shkolla te ndryshme te qytetit te Vlores nxorra perfundime te till ate cilat I kam paraqitur me ane ten je grafiku: Shkollat ne qytet : 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 .ide.Ne vecanti thekson nxitjen e sjelljes demokratike nder te tjera pranimi I mendimeve te tjera.Ajo paraqitet sin je metode grafike e mbajtjes se shenimeve.  Decision Tree (Pema e vendosjes):Pema e vendosjes eshte nje peme dega e te ciles paraqet nje zgjidhje ndermjet nje numri alternativash dhe cdo gjethe paraqet nje klasifikim vendimi.  Anketime te ndryshme te bera ne zonat rurale dhe urbane te rrethit Vlore gjate periudhes 2005/2010.  Loja ne role: Eshte e pershtatshme ne vecanti per te ushtruar menyren e sjelljes komunikative dhe sociale.dakordimi dhe qendrimi prapa rezultatit te perbashket.  Mind Map (Harta e mendjes): Eshte nje diagram e cila perdoret per te paraqitur fjali.

Shkollat ne Fshat : 2 10 0 2 09 0 2 08 0 2 07 0 2 06 0 2 05 0 2 04 0 Sipas grafikut paraqiten te njejtat rezultate me shkollat e qytetit dhe ky eshte nje tregues I mire pasi dhe zonar rurale te cilat kane qene pak problematike ne nivelin e mesimshenies flasim ketu per perdorimin e gjuhes angleze ka nje permiresim te theksuar gjate ketij pese vjecari.trajnimeve te ndryshme .materialeve .Kryesisht mesuesit ne keto zona jane relativisht ne moshe te re nga rezultatet qe mblodha dhe njohurite.sigurisht dhe njohurive bashkekohore qe mesuesit kane.trajnimet e shumta.teksteve .Nga perfundimet e nxjerra persa I perket perdorimit te metodave te gjuhes angleze gjate ketij pese vjecari ka ardhur ne rritje dhe rezultatet jane mjaft te kenaqshme.Ky rezultat vjen si pasoje e mjeteve . .materialet bashkekohore kane influencuar ne rritjen e cilesise se mesimdhenies se gjuhes angleze dhe sidomos ne perdorimin e metodave bashkekohore te kesaj gjuhe.

Metodat e reja qe kane hyre se fundmi jane me prane gjuhes se perditshme te kohes dhe jane me interesant per nxenesin per nxenesin.harta dhe objekte te tjera konkrete qe lidhen me temen e mesimit.projektore.Materialet didaktike jane ato material qe mesuesit I perdorin ne jeten e perditshme me qellim q eta bejne procesin e mesimit me te lehte per tu kuptuar nga nxenesit.Per arritjen e qellimit te problemit te dhene jane studiuar vepra te autoreve te huaj.Sipas programit keto material dhe te tjera si keto si per shemtull:kaseta . Ne formimin e interesit te nje subjekti . Ka shume material didaktike qe perdoren dhe shume te tjera qe jane te nevojshme edhe pse ne shkollat tona nuk perdoren. Ata perdoren ne interpretimin konsekutiv dhe simultant gje qe I ndihmon nxenesit te shkathtesohen ne perkthim. Nje material tjeter qe eshte I pranishem ne klase eshte dhe libri.  Perfundime Nga te gjitha te lartepermendurat mund te nxirren keto perfundime: Qellimi I kesaj pune ishte per te zbuluar menyrat me efektive te mesimdhenies ten je gjuhe te huaj per femijet. Po ashtu dhe derrasa e zeze eshte nje mjet didaktik I rendesishem e cila e ndihmon nxenesin qe ti fiksoje me lehte gjerat e rendesishme qe shkruhen. Cilat jane materialet didaktike . Nje material tjeter po me shume rendesi eshte sjellja ne klase e objekteve “Realia” si postera.Perdorimi I tyre.fjalore perdoren per tab ere mesimin e gjuhes angleze me te lehte si dhe per te shkathtesuar nxenesit ne perdorimin e saj.Prandaj per perfeksionimin e nje gjuhe te huaj nga ana e nxenesve eshte profesionalizmi I mesuesit I cili nuk duhet te punoje vetem te marre ne considerate parimet metodike baze te mesimdhenies por edhe te jene ne kerkim te vazhdueshem te prirjeve te reja dhe mjeteve te mesimdhenies te .rol te madh eshte luajtur nga mesuesi. Materialet didaktike qe perdoren ne gjuhen angleze jane laboratoret te cilet perdoren ne rastet kur nxenesit kane pjese per te degjuar me qellim te mesojne shqiptimin e sakte te fjaleve dhe te mprehin me shume degjimin.

dhe te ndihmojne gjithashtu dhe aftesite komunikuese te tyre.Kohet e fundit perdorimi I lojrave eshte bere nje teknike e njohur e cila ushtrohet nga shume edukatore ne klase e cila rekomandohet nga metodiste te ndryshem.Ndersa disa nga metodat pranohen nga mesuesit ne menyre te heshtur sintetike ose analitike (c’do mesues te zgjedhe rrugen e vet per te punuar me studentet) .cilat do te mbulojne nje mesim dhe kjo do ta beje ate interest.Shume nga pritjet mund te zbatohen me sukses ne mesimin e femijeve te moshes me te re dhe me te avancuar.loja dhe loja rol etj. Perdorimi I lojrave gjate mesimit mund ti kete motivuar nxenesit te punojne me shume me fjalorin keshtu qe lojrat kane qene nje stimul I mire per pune shtese.njohes dhe te kujdesshem.Shume nga burimet qe u perdoren per kete pune listojne avantazhet e perdorimit te lojrave ne gjuhen e huaj ne klase . Me te dobishme per kete qellim pritjet e meposhtme dhe metodat: Metoda konstruktiviste. Objektivi kryesor I tyre ishte te pasurojne studentet me fjale ose shprehje .Teknikat rezultojne se jane interesante nga shume kendveshtrime te thjeshta ne aplikim dhe mund te shtoni ne thelb kohen ekzistuese operative te mesuesve te huaj. e projekteve dhe Ne punen e gjate jane analizuar te gjitha keto metoda te cilat rrisin cilesine ne studimin e mesimdhenies dhe perdoren ne punen me femijet. Gjithashtu ne kete pune u investigua per problemin e lojrave qe perdoren ne mesimet e gjuhes angleze. Nga vezhgimet vura re se ato grupe studentesh te cilat praktikojne aktivitetet gramatikore me lojrat ndihen me te motivuar dhe te interesuar ne ate qe ata jane duke bere.Ato veprojne si koncepte te pergjithshme duke ju dhene nje gjatesi te plote teknikave qe aplikohen brenda nje metode.Ato nuk I japin drejtime te rrepta se si ti zbatojne atop or nje hapsire te gjer per nje pune krijuese. Koha qe ata kalonin duke punuar mr fjalet ishte me e gjate se kur perdornin teknika te tjera me grupe te ndryshme.te gjitha keto duhen te perfshihen ne procesin e te mesuarit.Kjo tregon se sa me shume kohe ti kushtosh aktiviteteve ato te drejtojne drejt rezultateve te mira .metoda diskutimeve.Argetimi dhe atmosfera e qete qe shoqerojne aktivitetet lehtesojne te mesuarit e nxenesve.komunikuese.Lojrat duhet te jene nje pjese integrale e mesimit duke sjelle .

Kerkimet e mia kane treguar se lojrat jane te dobishme dhe me te suksesshme se metodat e tjera te prezantimit te fjalorit dhe perseritjes. Bibliografia: .mundesine e nje praktike intensive dhe te jene ne te njejten kohe te kenaqshme per nxenesit dhe mesuesi.

Thinking schools.org/wiki/Constructivist_teaching_methods -http://www.1.Oxford University Press 2002.Dr Vilma .ru/catalog2/englishlanguage. 3.Constructing learning environment 1999.htm -http://www. 5.yanglish.Shkalla Danjela Ambri 2010. Adresa internet: -http://en.sse-franchise.Rinvolucri Prof..com/soapbox/200703/16/what-is-thecommunicative-teaching-method/ Kapitulli II :Aspekte praktike te menyrave te mesimdhenies.Brawn Prof. 4. Willim Andrey dhe Ytreberg Lorenc Hill: Teaching English to children 2002. Mario:Challenge to think. Hans Drew:Teaching by principles 2001 –Faqe57-69 6.-Jonassen Prof. David :Communicative Language Teaching 2004.Metoda e mesimit te Gjuhes Angleze.Harry.-1999-faqe 45-55.Doc.Tafani Prof.Leksi Imer.Learning Nation. .Numan Prof.DOC. 2.ScottProf.David.Vasquez Isabel.AS.wikipedia.

Mesuesi mund ti pershtase dhe te beje variacione me to ne oren e tij mesimore.Kerkoju studenteve te tjere te mblidhen ne mes te klases .Hap sa me shume vend ne klase me qellim qe studentet te kene hapesire ne te gjithe muret dhe pyet dy prej tyre te veprojne si ndihmesa ne derrase.Ne pjesen praktike te detyres shembuj ushtrimesh te ndryshme do te tregohen per disa nga metodat e dhena ne pjesen teorike.tjetra te jete e ngushte dhe e treat te jete shume e gjere.Keto metoda jane provuar dhe kane dale te suksesshme me nxenesit. . • Ne Klase: 1. • • Lojra Gramatikore Lojra Krahasuese Gramatika Niveli Koha Materialet Mbiemrat Mesatar tek te avancuar 15-20 minuta 3 letra ne forem posteri • Pergatitja: Pergatit 3 copa letrash te medha kun je pjese te jete e gjere ne nje ane. Ngjit secilen prej kartave nje nga nje ne tre pjese te mureve te klases.Por neqoftese mesuesi deshiron ti vendos ato ne praktike eshte e nevojshme te di se si ti perdori keto metoda ne ore mesimore te ndara.Ne pjesen teorike te kesaj teme u fol per disa lloje menyrash efektive te te mesuarit gjuhen angleze.

Tregoju atyre se ne disa raste mund te jene dhe dy pergjigje te sakta por qe ata duhet te zgjedhin njeren.Ne fund te pjeses kerkoju studenteve te shenojne fjalite ne fletoren e tyre. Shumllojshmeri: Kjo loje mund te luhet dhe me shume eksponente te tjere gramatikore: -Me nyjet a.Neqoftese mendojne se mund te jene alternativat e tjera atehere ata duhet te prekin kartat perkatese.Me pas vazhdo me fjaline e dyte etj.  Perralla argetuese---Stili Jigsaw. 5.Lexo grupin e pare te fjalive dhe nxiti studentet te drejtohen tek faqa e murit I cili mund te jete I duhuri.Tregoju atyre se ata do te lexojne fjali me nje fjale qe mungon . -Parafjale etj. 4.Neqoftese mendojne se fjala e duhur per fjaline eshte e gjere ata duhet te vrapojne dhe te prekin faqen e murit ku eshte kjo fjale.zero etj.Udhehiqi ndihmesit nederrase te shkruajne versionet e sakta teksa loja perparon. 3. Fjalite qe do te lexohen: Ai e pa ate me nje buzeqeshje ____________________ Ajo eshte shume ____________________ Ai humbi ne syte e saj ______________ Mahnitese Mendjelehte Blu etj……….the.Neqoftese studentet duan nje sfide ata duhet te gjejne nje patner dhe sebashku te shkruajne sa me shume fjali qe ata mbajne mend te kthyer me shpine nga derrasa perpara se te kthehen dhe te kene mbaruar shenimet e tyre. .2.Jep alternativat e duhura dhe sigurohu qe ato te vendosen ne derrase.

Fillimisht udheheqesi prezanton nje teme.Borebardha dhe shtate xhuxhat. • Hapi II : Modeli Modelo nje diskutim.diskutojne dhe regjistrojne informacionin e meposhtem . Histori te tilla si:Rosakui shemtuar.Ne grupet e tyre te reja cdo studenteve ju jepen tre minuta per ti treguar pjestareve te tjere te grupit tjeter rreth histories qe ata lexuan dhe informacionit qe ata mblodhen.C’fare kane te perbashket dy historite? 2.Me pas ai zgjedj nje student dhe nje shprehje per vazhdimesine e diskutimit.Duke perdorur c’fare ju gjetet te perbashket shkruaj mendimin tend per kete perralle.Cdo grupi caktoji nje perralle per te lexuar. Pas kesaj grupi duhet te krijoje nje poster dhe te japi nje prezantim qe I drejtohen dy pikave: 1. Pasi studentet lexojne.ndaji ata ne grupe sipas stilit jigsaw.hensel dhe Gretel etj. Cdo grup eshte pergjegjes per mbledhjen e informacionit qe vijon.  Aktivitetet e Debatit: Hyrje: Ky eshte nje ushtrim I njohur teatror I cili eshte shume efektiv ne inkurajimin e kontrolluar dhe nderhyrjet spontane ne klase.Nje person nga cdo perralle futet ne nje grup te ri.Ndaji studentet ne pese grupe te barabarta.Zgjidhe veten si udheheqes dhe kater student te tjere qe te udhehiqen. • • • Cilet jane personazhet? Ku luhet perralla? Cilat jane pikat kryesore te histories? Etj…. . • Hapi I : Prezanto Te prezantosh nje liste me shprehje debatuese si ato te listuara.

qyteteve etj).  Metoda e projektit : Nr. Femijet sygjerohen te vizatojne piktura per poemen qe lidhen me kuptimin e saj.hobin qe kane etj. Udheheqesi :Si per shembull ? Studenti C :Po ja kur ata shohin elefante ata ndiejne keqardhje dhe ju japin ushqim dhe para.Te preferuarat e mia.Vija larese: Femijet vizatojne lloje te ndryshme rrobash . Keshtu vazhdon diskutim dhe mund te jete shume I gjate.sporteve .  Metoda Brainstorming (Stuhi mendimesh) Ndahe klasen ne grupe te vogla prej kater deri ne gjashte student.(rreth ngjyrave . Femijet pergatisin ne shtepi material te cilat ilustrojne interest e tyre .3.Udheheqesi :Elefantet nuk duhet te lejohen ne Bankok Studenti A :Akoma me shume Studenti B :Nga ana tjeter njerzit ne Bankok jane shume bujar kur shohin elefante. Hapi III :Te shkruarit Te perforcosh perdorimin e ketyre shprehjeve me tepr. Nr.shkruajne emrat ne to dhe me pasi varin ato ne telin e rrobave me ndihmen e kapsave.1.ndiq kete aktivitet me nje debat ose ushtrime me te shkruar.cdo grupi caktoi qe te bejne nje liste me dhjete rregulla te . Poeme me pikture.2. Nr.Ne mesim ne nje liste ne flete me ngjyre ata vizatojne albumin ku cdo nxenes tregon rreth gjerave te tyre te preferuara dhe kohen e tyre te lire.

Per shembull ku ata blejne ushqime. Diskuto me grupet se perse ata I ndjekin keto rregulla dhe cfare duhet qe ata ti thyejne keto rregulla.kur ngrihen ne mengjes etj.Cakto njr temeku te gjithe jane te njohur me te .Cakto nje udheheqes grupi dhe kerkoju atyre te vizatojne nje vizatim ten je personi duke bere dicka dhe kjo sigurisht me ndihmen e pjestareve te tjere.pashkruara qe ata I ndjekin c’do dite.filmi ose nga ngjarje te tjera dhe leri studentet te mendojne se si keta persona do tem und ti zgjidhin keto ceshtje. Psh:Si do te vepronte Martin Luter King qe te zhdukte problemin e te pastreheve? Si pikenisje sygjeroi studentet se cfare ekspertize te vecante personi I zgjedhur do ti sjelle problemit dhe cili do te jete objektivi I tij ose I saj.  Loja me role: .Kjo e stimilon nxenesin te vere ne veprim sa me shume njohuri qe ai ka marre. Me pas caktoi cdo grupi nje figure te njohur historike. Kjo metode perdoret me qellim qe te vihet ne veprim dhe te stimulohet kreativiteti I studenteve. • Vendos nje kuti pershembull me cereal (drithra) ne tavoline perpara klases.Pasi te gjitha vizatimet jane te mbaruara ne cdo grup udhezo studentet qe ti studiojne mire ato dhe te vendosin tituj ose fjale ne lidhje me keto vizatime. Kerkoju studenteve te permendin sa me shume perberes qe te munden per dy minuta ne lidhje me produktin qe paraqitet. • C’do student ne menyre individuale kur I paraqitet nje teme perpara nepermjet kesaj metode jep sa me shume fjale te jete e mundur ne lidhje me temen e dhene.pershembull sit e pakesojme numrin e te pastreheve ne rruge. • Nda klasen ne grupe te vogla prej tre vetesh. • Nda perseri klasen ne grupe prej tre vetesh.

Pas kesaj qendron idea se raundi I pare d ti ndihmoje studentet te kuptojne rendesine e te qenit I edukuar ne menyre qe te shmange debatet dhe keshtu ata do te jene me te hapur ndaj gjuhes se re e cila I ndihmon ata per te arritu kete. Jam pak holle nga leket tani. B.duke perdorur shprehje si ‘edukate. A. A nuk rame dakort te blinim ushqimin me radhe? Procedura: .Titulli : Shtepiaket Kohezgjatja:20-25 minuta Qellimi:Praktike e rrjedhshmerise orale Permbledhje: Dy shoke dhome perpiqen te zgjidhin konfliktet midis tyre. Hyrje : Ky aktivitet I shkurter me role nuk kerkon material pervec derrises se zeze. Une gjithmone I ngacmoj gjerat e tua.    Nuk mund te perqendrohem ne studimet e mija.    Nuk mund te jetoj pa muzike.mospajtim’ te cilat prezantohen perpara raundit te dyte. Kam nje memorie te keqe. Pergatitja : Shkruaj keto ne derrase perpara aktivitetit.Kjo situate luhet dy here.

aftesite e tre per te krijuar dhe njekohesisht dhe nivel e tyre te njohurive.Shkruaji keto zakone ne derrase dhe shpjegoji ne te njejten kohe.Ne te njejten kohe pervec nxenesve te caktuar per roletlejohet qe dhe degjuesit e tjere te ndihmojne ne debat me shprehje te tjera. Nuk te jep mesazhet nga te tjeret. Neqoftese mesuesi planifikon te ndryshoje rolet dhe aktoret ne raundin e dyte duhet ta mendoje mire ne menyre qe te mos harxhoje kohe nga ora e mesimit.     Luan muzike me ze telarte.Percaktohe se A dhe B jane shoke dhome dhe shpjegohe situaten ne detaje:qe ata nuk jane shoke te ngushte por jetojne ne nje shtepi me qellim te kursejne para. I le gjerat neper shtepi. Studenti tjeter mundohet ta nisi biseden me qetesi dhe ne menyre te sjellshme. A. Nuk blen kurre ushqim. Kjo loje le ta quajme mund te behet ne klase dhe me grupe te ndara dhe most e jete mesuesi ai qe cakton situaten por vete grupi ta krijoje ate. . Studenti A eshte bezdisur shume me disa nga zakonet e tjetrit. Pyeti ata se “Cilet jane keta dy njerez dhe se per cfare po bisedojne ata?” Jepu studenteve nje minute ose dy per ta diskutuar me shokun. Ketu mesuesi fut ne loje nxenesit pasi eshte shpjeguar situate qe ata ta nisin bashke bisedimin dhe kjo eshte nje menyre e mire per tevene ne pune studentet. Dhe kjo si te gjitha metodat e tjera sherben per venien ne pune te aftesive dhe krijimtarine e nxenesve.Shpjegohu nxenesve se fjalite jane te dy personave te ndryshem.

• Hyrje : Ky eshte nje aktivitet I njohur dhe nje shembull shume klasik per te vene ne pune aftesite komunikuese te studenteve.Ajo qe mesuesi duhet te beje eshte qe te vendos foto te ndryshme per cdo nxenes. .Neqoftese ti vendos dy foto perpara studenteve dhe tu kerkosh atyre te flasin per ndryshimet.ketu fillon dhe aktivizimi I komunikimit. Gjej ndryshimin : Kohezgjatja :10-15 minuta Qellimi :Praktike orale Permbledhje : Studentet flasin per te gjetur ndryshimin midis dy figurave te dhena.kjo nuk eshte nje menyre e mire per ti motivuar ata. Duke bashkepunuar meshokun e banges per te gjetur ndryshimet.