Kesan Pembuangan Bahan Buangan Terhadap Alam Sekitar l Bahan buangan ialah sebarang bahan yang tidak berguna

lagi. 2 Terdapat tiga jenis bahan buangan: (a) Gas Contoh: Asap dari kilang dan kenderaan, pestisid, asap daripada pembakaran terbuka dan asap rokok (b) Cecair Coritoh: Tumpahan minyak, bahan kimia, kumbahan dan detergen dan rumah dan kilang (c) Pepejal Contoh: Sampah dari rumah dan kilang 3 Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang (o) Membuang sampah merata-rata seperti dalam longkang atau sungai (b) Pembakaran sampah secara terbuka (c) Penyaluran bahan buangan dari kilang terus ke sungai (d) Pembebasan asap dari kilang dan kenderaan bermotor 4 Pembuangan bahan buangan yang terancang (a) Sampah dibuang ke dalam tong sampah atau diletakkan di tempat yang sesuai

2.Contoh bahan buangan yang boleh mereput ialah sisa makanan.Sesetengah bahan buangan boleh mereput dan sesetengahnya tidak boleh.(b) Sampah mesti dibungkus dalam beg plastik dan diikat (c) Sampah dikumpulkan dan diangkut ke kawasan penimbusan (d) Sampah perlu dibakar di dalam insinerator (e) Bahan buangan dari kilang mesti dirawat sebelum disingkirkan ke laut 5 Pembuangan bahan buangan yang tidak terancang berbahaya kepada alam sekitar boleh menyebabkan: (a) pencemaran udara (b) pencemaran air (c) penyakit (d) hujan asid (e) banjir kilat. kertas dan produk lain yang dibuat daripada bahan organik seperti kapas dan getah. 3. .Bahan buangan ini dipanggil bahan terbiodegradasikan. Sesetengah Bahan Boleh Mereput 1.

4.Contoh bahan buangan yang tidak mereput ialah plastik. gelas dan logam. .