TEH NUR IDAYU ABD GHAFAR SITI NUR HAMIZAH ISMAIL

the Aspirations and expectation of both leaders and followers. and the Genius of leadership lies in the manner in which leaders see and act On their own and their followers values motivations” (pg. telah mentakrifkan kepimpinan transformational sebagaimana berikut: “…Leadership as leaders inducing follower to act for certain goals that represent the values and motivations-the wants and the need. dalam Abdul Aziz Yusof (2003). .Burns(1978).19) .

Pemimpin juga bukan hanya mempunyai kebolehan membangunakan minat subordinat. . tetapi minat yang dibangunkan melangkaui minat peribadi subordinat itu sendiri. Bass (l990) dalam Abdul Aziz Yusof . telah mendefinisikan kepimpinan transformational sebagai kepimpinan yang menunjukkan kecemarlangan yang luar biasa kerana mereka berjaya meluaskan dan mengembangkan minat subordinat dalam membangunkan kesedaran dan penerimaan terhadap tujuan dan misi kumpulan.2003.

PERTIMBANGAN INDIVIDU STIMULASI INTELEKTUAL INSPIRASI MOTIVASI PENGARUH IDEAL .

 Seseorang pemimpin transformational memberi perhatian terhadap keperluan para subordinatnya yang unik sama ada dari aspek jangkaan. seseorang pemimpin transformational perlu memainkan peranan sebagai seorang rakan pembimbing. Dalam hal ini. aspirasi dan matlamat.  Pemimpin seperti ini bersedia mendengar segala masalah dan pendapat yang dikemukakan oleh subordinatnya dan sentiasa bersedia untuk memberi maklum balas serta membantu untuk membina keyakinan diri terhadap sebarang perubahan yang dilakukan. .

masalah hubungan sesama sendiri dan pihak luar. . Bersedia untuk memberi tunjuk ajar kepada subordinat dalam mengubah cara berfikir terutama mengenai masalah teknikal. pengalaman dan kekuatan bersama subordinat. Sikap keterbukaan menyebabkan subordinat tidak kekok untuk menyuarakan pandangan kerana subordinat tahu terdapatnya saling percaya (mutual trust) yang tinggi di antara mereka.  Mereka bersedia berkongsi idea. dan tidak kurang pentingnya masalah-masalah peribadi.

. Dalam hal ini. pemimpin transformational akan memotivasikan subordinat dengan berkongsi visi dan matlamat organisasi. kesediaan untuk memikul tanggungjawab jika berlakunya sesuatu kesilapan dan tidak membebankan subordinat dengan perkara-perkara remeh. Pemimpin akan menunjukkan contoh-contoh terbaik dengan berkerja keras. bersikap optimistic apabila berhadapan dengan krisis. Apa yang penting bagi mereka ialah bagaimana hendak membangkitkan dan mengekalkan semangat kerja yang tinggi serta memaksimakan penggunaan setiap potensi yang ada di kalangan subordinat.

Pengaruh sedemikian amat penting bagi membolehkan subordinat mengambil inisiatif menjalankan tugas yang lebih mencabar kerana mereka mempunyai yang layak dicontohi (role model) untuk diikuti dalam usaha mencapai kejayaan. Dengan menunjukkan rasa hormat di antara pemimpin dengan subordinat. Pemimpin transformational akan mempengaruhi para subordinatnya untuk mempercayai bahawa mereka mempunyai potensi. peluang dan kehebatan yang sama untuk mencapai kejayaan. “ aku mampu melaksanakannya mengapa tidak kamu?”. akan membantu meningkatkan keyakinan subordinat terhadap pemimpin dan keadaan in akan membolehkan pemimpin meningkatkan pengaruhnya terhadap subordinat. Mereka sentiasa mencabar subordiant. .

org/wiki/Transformational_leader ship .wikipedia.com/model-kepimpinan/  http://en. http://kulanzsalleh.