MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Prof.univ.dr. Cristian BANACU

MANAGEMENTUL CALITĂŢII PROIECTELOR
• 1. Conceptul de calitate • 2.Abordări ale problemei calităţii • 3.Standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea – standardele ISO • 4.Documentele sistemului calităţii • 5.Managementul calităţii proiectului • 6.Principiile managementului calităţii proiectelor • 7.Procesele managementului calităţii proiectelor • 7.1.Planificarea calităţii proiectelor • 7.2.Asigurarea calităţii proiectelor • 7.3.Controlul calităţii proiectelor

MANAGEMENTUL CALITĂŢII PROIECTELOR (2) • 8.1.Instrumente integratoare utilizate în managementul calităţii proiectelor • 8.Metoda FMEA • 9.Metoda QFD • 8.2.Managementul calităţii totale .Costurile calităţii proiectelor • 11.Abordarea managementului calităţii proiectelor în standardul ISO 10006 • 10.

• dezvoltarea a sistemelor informatice. • dezvoltarea teoriei fiabilităţii care. • aplicarea metodelor statisticii matematice şi dezvoltarea tehnicilor de măsurare. ceea ce a facilitat precizia controlului de calitate. ca controlului calităţii asupra proceselor de prelucrare (în timpul celui de-al doilea război mondial). . lărgeşte sfera de cuprindere a conceptului de calitate (în perioada postbelică). prin luarea în considerare a timpului. mai ales după 1980. • apariţia şi aplicarea metodelor şi modelelor de cercetare operaţională în domeniul calităţii (în timpul celui de-al doilea război mondial).premise • dezvoltarea tehnologiilor şi producţiei industriale de masă . cultură etc. • (în perioada interbelică). sănătate.Conceptul de calitate. • aplicarea managementului calităţii în domenii non-productive precum: educaţie.

• Managementul calităţii proiectului include toate procesele necesare pentru asigurarea că proiectul va satisface cerinţele pentru care a fost lansat. .Conceptul de calitate.definitie • Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi oferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.

Comportarea în exploatare – perioada de utilizare înainte de deteriorare.Calitate de conformitate – măsura în care un anumit produs sau serviciu este conform cu proiectul şi/sau specificaţiile. proprietăţi ce generează satisfacţie pentru posesor. • 2.Calitate de concepţie – proiectare – reprezintă măsura în care o clasă sau o categorie de produse posedă în general.Calitatea poate fi definită prin prisma mai multor criterii: • 1. • 3. • 4. . Service – restaurarea produsului sau serviciului după deteriorarea lui.

• I.S. . Linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor • I. Linii directoare pentru managementul configuraţiei • I.S.O 9000 .O 9001 -Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul proiectului • I.3.Sisteme de management al calităţii.S.O 10007 –Managementul calităţii.Standardele internaţionale privind calitatea – standardele ISO • I.O 9004 .O 10006 –Managementul calităţii. Principii fundamentale şi vocabular .O 10013 –Linii directoare pentru managementul documentaţia sistemului de management al calităţii.S.Cerinţe • I.S.Sisteme de management al calităţii.S.

Utilizarea standardelor internaţionale în practica • avantaje prin implementarea unui sistem de management al calităţii. • încrederea clienţilor cu privire la recunoaşterea cerinţelor lor privitoare la servicii şi produse • elementele necesare pentru îmbunătăţirea continuă a produselor şi proceselor sale. • întreprinderea mai uşor evaluată sau auditată pentru conformitatea cu cerinţele. • elemente formale necesare recunoaşterii externe. . • criterii pertinente de autoevaluare.

instrucţiuni de lucru şi desene • Înregistrări .4.Documentele sistemului calităţii • • • • • Manuale ale calităţii Planurile calităţii Specificaţiile Ghidurile Proceduri documentate.

gradul său de dispersie teritorială şi tipologia activităţilor realizate. • complexitatea produselor şi serviciilor realizate.Natura şi volumul documentaţiei utilizate • mărimea organizaţiei. . • necesitatea demonstrării îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al calităţii. • competenţa şi abilităţile personalului. • domeniul de activitate. • cadrul normativ – legislativ existent.

5. Aceasta necesită o combinaţie de conformitate cu cerinţele (proiectul trebuie să producă ceea ce se menţionează că va produce) şi potrivire pentru uz (produsul / serviciul trebuie să satisfacă nevoi reale). definirea şi gestionarea aşteptărilor astfel încât cerinţele consumatorului să fie îndeplinite. . evaluarea. Înţelegerea.Managementul calităţii proiectelor • Satisfacţiei consumatorilor.

5. Costul prevenirii erorilor este în general mult inferior costului corectării lor – ca urmare a detectării în timpul inspecţiei. .Managementul calităţii proiectelor • Prevenirii încă din timpul inspecţiei.

Plan-DoCheck-Act” ) reprezintă baza pentru ameliorarea calităţii. Ciclul planifică – execută – verifică –acţionează (PDCA .Managementul calităţii proiectelor • Responsabilităţii manageriale. În plus. precum TQM şi Six Sigma. pot îmbunătăţi calitatea managementului de proiect precum şi calitatea produselor proiectul aşa cum este definită de Shewhart si modificată de Deming. pag.5. 1999 . American Society for Quality. iniţiativele privind ameliorarea calităţii preluate de organizaţia prestatoare. 13-14. în ASQ Handbook..

ciclul PDCA (Plan-Do-Certify-Act) • Planifică – stabileşte obiectivele şi procesele necesare obţinerii rezultatelor în concordanţă cu cerinţele clientului şi cu politicile organizaţiei. obiectivele şi cerinţele pentru produs şi raportează rezultatele. • Verifică – monitorizează şi măsoară procesele şi produsul faţă de politicile. • Efectuează – implementează procesele. . • Acţionează – întreprinde acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor.

• rezolvă problema. • respectă specificaţia. .proiect cu calitate corespunzătoare • satisface cerinţele beneficiarului şi/sau sponsorului proiectului. • corespunde condiţiilor de utilizare.

Principiul relaţiilor reciproc avantajoase cu furnizorii . Principiul abordării bazate pe fapte în luarea deciziilor • 8. Principiul îmbunătăţirii continue 7.Principiul abordării managementului ca sistem 6.Principiile managementului calităţii proiectelor • • • • • • • 1.6.Principiul implicării personalului 4.Principiul abordării bazate pe proces 5.Principiul orientării către client 2. Principiul leadershipului 3.

7.Procesele managementului calităţii proiectelor • Planificarea calităţii • Asigurarea calităţii • Controlul calităţii .

Tehnica lui Turner . 2.Simulările 5.Diagramele de flux 4.Analize cost/beneficiu.Benchmarkingul. 3.Metode şi tehnici utilizate în procesul de planificare a calităţii • • • • • 1.

determinarea cauzelor.alegerea unei soluţii pentru implementare c) Implementare: planificarea implementării.5. b) Adoptarea deciziei. implementare. evaluarea soluţiilor. generarea soluţiilor posibile. colectarea datelor relevante . . comunicarea planurilor.Tehnica lui Turner ( rezolvarea structurată a problemei) • • • • • • • • • • • • a) Elaborarea deciziei identificarea problemei. monitorizarea rezultatelor.

Intrări pentru alte procese. 2. Definirea specificaţiilor de calitate. 3. Planul de management al calităţii. 4.Liste de control.Rezultate ale procesului de planificare a calităţii • • • • 1. .

Definirea specificaţiilor de calitate • 3.Sursele de informaţii utilizate în procesul de asigurare a calităţii • 1. • 2. Planul de management al calităţii.Rezultatele măsurătorilor de control al calităţii .

Metode şi tehnici utilizate în procesul de asigurare a calităţii • 2.Auditurile calităţii – sunt evaluări realizate în privinţa activităţilor de management al calităţii în cadrul proiectului având ca ca scop final îmbunătăţirea performanţelor proiectului actual sau proiectelor viitoare.Ele pot fi realizate de specialişti din interiorul sau din afara organizaţiei. .Pot exista deci audituri interne şi audituri externe.

• audituri de terţă parte care sunt conduse de organizaţii de auditare externe independente. sponsorii sau persoane desemnate de aceştia.Auditurile • Auditurile interne sau auditurile de primă parte sunt efectuate de specialişti din interiorul organizaţiei pentru interese interne acesteia în raport cu proiectul aflat în derulare. . • Auditurile externe sunt efectuate de părţi care au un anumit interes în raport cu proiectul şi pot fi : • audituri de secundă parte care sunt efectuate de organizaţii care sunt direct interesate de calitatea proiectului precum clienţii.

Definirea specificaţiilor de calitate • 4. • 2.Listele de control . Rezultatele realizării proiectului trebuie comparate cu rezultatele urmărite în etapa de planficare a proiectului.Controlul calităţii proiectelor • Sursele de informaţii utilizate în procesul de control al calităţii • 1.Rezultatele realizării proiectului – includ atât rezultatele ce privesc produsele cât şi pe cele care privesc procesele.Planul de management al calităţii • 3.

Diagramele de control 3. .Inspecţii. 2.Metode şi tehnici utilizate în procesul de control al calităţii • • • • 1.Diagramele de flux.Diagramele Pareto 4.

Instrumente integratoare utilizate în managementul calităţii proiectelor • Metoda Quality Function Deployment (QFD) – Metoda Previzionării şi Urmăririi în Timp a calităţii.Metoda Modurilor de Defectare şi Analiza Efectelor .8. • Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) .

9.Abordarea managementului calităţii proiectelor în standardul ISO 10006 • Planificarea pentru evaluările progresului • Evaluarea progresului • Elemente de ieşire a evaluării .

• Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) .Metoda Modurilor de Defectare şi Analiza Efectelor .• Metoda Quality Function Deployment (QFD) – Metoda Previzionării şi Urmăririi în Timp a calităţii.

Costurile calităţii proiectelor • cheltuielile noncalităţii • cheltuielile calităţii: planificarea. asigurarea şi controlul calităţii • costurile planificării calităţii • costurile asigurării calităţii • costurile controlului calităţii care reprezintă ansamblul cheltuielilor necesare pentru monitorizarea calităţii.10. .