Wasta Kelas No.

Absen

: Ulimaz Almira Ba’its : IX – J : 39

upacara kelahiran dan masa bayi dalam adat basa sunda 1.1 kasang tukang masalah Di satiap provinsi pasti aya adat upacara kalahiran sareng oorok. Di provinsi Jawa Barat, aya upacara kalahiran sareng oorok aya sababaraha runtuyan, nyaeta : upacara memelihara tembuni, upacara Nenjrag Bumi, upacara pupu puseur, upacara ekah, upacara nurunkeun, upacara cukuran/marhaban, upacara turun taneuh. Budaya di Indonesia seueur pisan, ku lituna urang kudu terang naon maksud atanapi arti tina satiap runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Naon wae runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok Naon harti tina masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok Naon maksud masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok

1.3 Tujuan Pananglungtikan 1.3.1 Mikanyaho naon wae runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok 1.3.2 Mikanyaho harti tina masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok 1.3.3 Mikanyaho maksud tina masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok 1.4 Eusi Pedaran 1.4.1 Runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok : 1. Upacara Miara tembuni, 2. Upacara Nenjrag Bumi, 3. Upacara puput puseur, 4. Upacara ekah, 5. Upacara nurunkeun, 6. Upacara cukuran/marhaban, 7. Upacara turun taneuh.

1.4.2

Harti tina masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok : 1. Upacara Miara Tembuni Sareng orok anu dilahirkeun, tembuni (placenta) nu kaluar biasana dirawat dibersihkeun jeung dimasukeun ke dalam pendil dicampurkeun samara uyah, asem jeung gula beureum teras ditutup make kain bodas anu tos dibere hawa melalui bambu kecil (elekan). Pendil diemban dengan kain panjang dan dipayungi, biasanya oleh seorang paraji untuk dikuburkan di halaman rumah atau dekat rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke sungai secara adat. Upacara penguburan tembuni disertai pembacaan doa selamat dan menyampaikan hadiah

jika anak laki-laki dombanya harus dua (kecuali bagi yang tidak mampu cukup seekor). Pada saat itu mulailah para undangan berdo’a dan berjanji atau disebut marhaban atau pupujian. cincin atau gelang untuk mencukur rambut bayi. 3 . Ada juga pada saat upacara ini dilaksanakan sekaligus dengan pemberian nama bayi.Upacara Puput Puseur Setelah bayi terlepas dari tali pusatnya. Ada kepercayaan bahwa tali pusat (tali ari-ari) termasuk saudara bayi juga yang harus dipelihara dengan sungguh-sungguh. 6. Upacara cukuran atau marhabaan juga merupakan ungkapan syukuran atau terima kasih kepada Tuhan YME yang telah mengkaruniakan seorang anak yang telah lahir dengan selamat. Pada pelaksanaannya bayi dibaringkan di tengah-tengah para undangan disertai perlengkapan bokor yang diisi air kembang 7 rupa dan gunting yang digantungi perhiasan emas berupa kalung. Upacara Nurunkeun Upacara Nurunkeun ialah upacara pertama kali bayi dibawa ke halaman rumah. Di dekat kuburan tembuni itu dinyalakan cempor/pelita sampai tali pusat bayi lepas dari perutnya. dan disediakan bubur merah bubur putih. maksudnya mengenal lingkungan dan sebagai pemberitahuan kepada tetangga bahwa bayi itu sudah dapat digendong dibawa berjalan-jalan di halaman rumah. Tali pusat yang sudah lepas itu oleh indung beurang dimasukkan ke dalam kanjut kundang . Upacara Nenjrag Bumi Upacara Nenjrag Bumi ialah upacara memukulkan alu ke bumi sebanyak tujuh kali di dekat bayi.. Pada upacara ini dibacakan doa selamat. Perlengkapan yangb harus disediakan adalah domba atau kambing untuk disembelih. biasanya diadakan selamatan. atau cara lain yaitu bayi dibaringkan di atas pelupuh (lantai dari bambo yang dibelahbelah ). Pada pelaksanaan upacara ini biasanya diselenggarakan setelah bayi berusia 7 hari. 2. Upacara cukuran dilaksanakan pada saat bayi berumur 40 hari. dan membacakan doa yang mempunyai makna selamat lahir bathin dunia akhirat. 4. 5.. Upacara Ekah ialah upacara menebus jiwa anak sebagai pemberian Tuhan. Seterusnya pusar bayi ditutup dengan uang logam/benggol yang telah dibungkus kasa atau kapas dan diikatkan pada perut bayi. Adapun saudara bayi yang tiga lagi ialah tembuni. dan boleh juga setelah 21 hari. yaitu memuji sifat-sifat nabi Muhammad saw. Pada saat marhabaan itulah rambut bayi digunting sedikit oleh . dan jika anak perempuan hanya seekor saja. pembungkus. Upacara Nurun keun dilaksanakan setelah tujuh hari upacara Puput Puseur. kemudian indung beurang menghentakkan kakinya ke pelupuh di dekat bayi. dari kata aqiqatun “anak kandung”. atau ungkapan rasa syukur telah dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.atau tawasulan kepada Syeh Abdulkadir Jaelani dan ahli kubur. dan mengharapkan anak itu kelak menjadi orang yang saleh yang dapat menolong kedua orang tuanya nanti di alam akhirat. dan kakawah. atau 14 hari. menonjol ke luar. maksudnya agar pusat bayi tidak dosol. Upacara Cukuran/Marhabaan Upacara cukuran dimaksudkan untuk membersihkan atau menyucikan rambut bayi dari segala macam najis. Upacara Ekah Sebetulnya kata ekah berasal dari bahasa Arab.

Kesemuanya itu harus dipelihara dengan baik agar bayi itu kelak setelah dewasa dapat hidup rukun dengan saudara-saudaranya (kakak dan adiknya) sehingga tercapailah kebahagiaan 4. cincin). dan uang.4. Upacara Puput Puseur Tali ari. yaitu empat bersaudara dan kelimanya sebagai pusatnya ialah bayi itu. 2. setelah itu bayi digendong dan dibawa ke luar rumah. Upacara ini dimaksudkan agar si anak mengetahui keduniawian dan untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak. selain aneka makanan juga disediakan kain panjang untuk menggendong. pembungkus. perhiasan dan uang yang disimpan di atas kain putih. Kemudian anak itu dilepaskan di atas barang-barang tadi dan dibiarkan merangkak sendiri. . Upacara Turun Taneuh Upacara Turun Taneuh ialah upacara pertama kali bayi menjejakkan kakinya ke tanah. 3. padi segenggam.3 Tujuan Masing-masing runtuyan adat upacara kalahiran sareng oorok 1. emas. selanjutnya kaki si anak diinjakan pada padi/ makanan. setelah dapat merangkak atau melangkah sedikit-sedikit. Selanjutnya domba itu disembelih oleh ahlinya atau Ajengan dengan pembacaan doa selamat. 5. dan kakawah biasa disebut dulur opat kalima pancer. apabila para undangan telah berkumpul diadakan doa selamat. perhiasan emas (kalung. tembuni. Upacara Ekah Domba yang akan disembelih untuk upacara Ekah itu harus yang baik.beberapa orang yang berdoa pada saat itu. Jika anak itu memegang padi. yang memenuhi syarat untuk kurban. Demikian pula apabila yang dipegangnya emas. 7. menandakan anak itu kelak akan menjadi orang yang berpangkat atau mempunyai kedudukan yang terhormat 1. Upacara Miara Tembuni Upacara miara tembuni dimaksudkeun ameh orok eta salamet jeung engke jadi jalmi anu bagja. Perlengkapan yang disediakan harus lebih lengkap dari upacara Nurunkeun. Upacara Nenjrag Bumi Maksud sareng tujuan ti upacara ieu nyaeta ameh orok engke jadi budak agar bayi kelak menjadi anak yang tidak lekas terkejut atau takut jika mendengar bunyi yang tiba-tiba dan menakutkan. gelang. hal ini dimaksudkan agar si anak kelak pintar mencari nafkah. menandakan anak itu kelak menjadi saudagar/pengusaha. setelah itu dimasak dan dibagikan kepada handai tolan. para undangan memperhatikan barang apa yang pertama kali dipegangnya. Jalannya upacara. tikar atau taplak putih. atau akan menjadi orang yang berpangkat. diselenggarakan setelah bayi itu agak besar. uang yang terdiri dari uang lembaran ratusan. dan puluh ribuan. apakah akan menjadi petani. Di halam rumah telah dipersiapkan aneka makanan. rebuan. hal itu menandakan anak itu kelak menjadi petani. Jika yang dipegang itu uang. pedagang. Upacara Nurunkeun Pada pelaksanaannya biasa diadakan pengajian untuk keselamatan dan sebagai hiburannya diadakan pohon tebu atau pohon pisang yang digantungi aneka makanan.

Untuyk diperebutkan oleh para tamu terutama oleh anak-anak.com/2010/06/upacara-kelahiran-dan-masa-bayi-dalam. dan membacakan doa yang mempunyai makna selamat lahir bathin dunia akhirat. balai pustaka .blogspot. Daptar Pustaka Damar-damargroup.com.html .blogspot. Pada saat marhabaan itulah rambut bayi digunting sedikit oleh beberapa orang yang berdoa pada saat itu. Upacara Cukuran/Marhabaan Pada saat itu mulailah para undangan berdo’a dan berjanji atau disebut marhaban atau pupujian. http://damardamargroup. pedagang. 6. apakah akan menjadi petani. atau akan menjadi orang yang berpangkat.permainan anak-anak yang diletakan di ruang tamu. Upacara Turun Taneuh Upacara ini dimaksudkan agar si anak mengetahui keduniawian dan untuk mengetahui akan menjadi apakah anak itu kelak. yaitu memuji sifat-sifat nabi Muhammad saw. 7.