You are on page 1of 236

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 1

Stimate client,
Vã mulþumim cã aþi optat pentru Fiat ºi vã felicitãm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am redactat acest manual pentru a vã ajuta sã cunoaºteþi toate caracteristicile noului dumneavoastrã Fiat Punto ºi sã îl utilizaþi în cel mai bun mod posibil. Vã recomandãm sã-l citiþi intergal înainte de a porni la drum pentru prima oarã. Veþi gãsi informaþii, sfaturi ºi avertismente importante cu privire la conducerea automobilului, care vã vor ajuta sã beneficiaþi la maximum de caracteristicile tehnologice ale noului dumneavoastrã Fiat Punto. În plus, fiecare componentã a noului Fiat Punto este complet reciclabilã. La finalul perioadei de funcþionare a automobilului, orice Reprezentanþã Fiat va fi încântat sã întreprindã demersurile necesare reciclãrii automobilului dumneavoastrã, cu douã avantaje majore pentru mediul înconjurãtor: evitarea poluãrii rezultate din eliminarea deºeurilor ºi reducerea necesarului de materii prime. Vã recomandãm sã citiþi cu atenþie avertismentele ºi indicaþiile, marcate cu simboluri specifice, la finele acestei pagini:

"

siguranþã pasagerilor;

! starea optimã de funcþionare;

#

protejarea mediului înconjurãtor.

Carnetul de garanþie anexat prezintã serviciile pe care Fiat le oferã Clienþilor sãi: p Certificatul de Garanþie cu termenii ºi condiþiile pentru pãstrarea valabilitãþii acestuia p gama serviciilor suplimentare disponibile pentru Clienþii Fiat. Lecturã ºi cãlãtorie plãcutã!

Acest Manual al Utilizatorului descrie toate versiunile Fiat Punto. Prin urmare, va trebui sã luaþi în considerare numai informaþiile referitoare la versiunea de motor ºi de caroserie aferente modelului pe care l-aþi achiziþionat.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 2

TREBUIE SÃ CITIÞI!
COMBUSTIBIL Motoare pe benzinã: alimentaþi doar cu benzinã fãrã plumb cu cifra octanicã (RON) de minimum 95, în conformitate cu specificaþia europeanã EN 228. Motoare diesel: alimentaþi doar cu motorinã, în conformitate cu specificaþia europeanã EN590.

PORNIREA MOTORULUI Motoare pe benzinã: asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã; treceþi schimbãtorul de viteze în punctul neutru; apãsaþi complet pedala de ambreiaj fãrã a apãsa pedala de acceleraþie, apoi rotiþi cheia de contact în poziþia AVV ºi eliberaþi-o imediat ce motorul porneºte. Motoare diesel: asiguraþi-vã cã frâna de mânã este trasã; treceþi schimbãtorul de viteze în punctul neutru; apãsaþi complet pedala de ambreiaj fãrã a apãsa pedala de acceleraþie, apoi rotiþi cheia de contact în poziþia MAR ºi aºteptaþi sã se stingã lãmpile de avertizare Y ºi m; rotiþi cheia de contact în poziþia AVV ºi eliberaþi-o imediat ce motorul porneºte.

PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE În timpul funcþionãrii, catalizatorul atinge o temperaturã foarte ridicatã. Nu parcaþi automobilul pe iarbã, frunze uscate, ace de conifere sau orice alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR Automobilul este prevãzut cu un sistem care permite diagnosticarea continuã a componentelor, corelatã cu nivelul de emisii, pentru a asigura protejarea suplimentarã a mediului înconjurãtor.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 3

ACCESORII ELECTRICE Dacã, dupã achiziþionarea automobilului, vã hotãrâþi sã adãugaþi accesorii electrice (care vor conduce la descãrcarea treptatã a bateriei), apelaþi la o Reprezentanþã Fiat. Personalul de acolo poate calcula consumul electric total ºi poate verifica dacã sistemul electric al automobilului poate suporta sarcina cerutã.

Cardul CODE Pãstraþi cardul CODE într-un loc sigur, dar nu în automobil.Vã recomandãm sã pãstraþi întotdeauna la dumneavoastrã codul electronic înscris pe cardul CODE.

PLAN DE ÎNTREÞINERE Întreþinerea corectã a automobilului este esenþialã pentru a-i asigura condiþii de rulare optime ºi pãstrarea funcþiilor de siguranþã, un impact scãzut asupra mediului ºi costuri de funcþionare reduse.

MANUALUL UTILIZATORULUI CONÞINE... ... informaþii, sfaturi ºi avertismente importante cu privire la conducerea corectã, în siguranþã a automobilului ºi la întreþinerea acestuia.Acordaþi atenþie deosebitã simbolurilor " (siguranþa pasagerilor) # (protejarea mediului înconjurãtor) ! (starea optimã de funcþionare).

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 4

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

PLANªA DE BO RD ªI CO ME NZI
PLANªÃ DE BORD .................................................................................... 5 SIMBOLURI..................................................................................................... 6 SISTEMUL FIAT CODE ............................................................................. 6 CHEILE ............................................................................................................ 7 ALARMà ...................................................................................................... 10 CONTACT .................................................................................................. 12 TABLOUL DE BORD .............................................................................. 13 INSTRUMENTE DE BORD .................................................................. 15 DISPLAY DIGITAL .................................................................................... 17 DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL .......................................................... 22 TRIP COMPUTER .................................................................................... 31 SCAUNE ANTERIOARE ........................................................................ 33 SCAUNE POSTERIOARE ...................................................................... 35 TETIERE ........................................................................................................ 35 VOLAN ......................................................................................................... 37 OGLINZI RETROVIZOARE ................................................................. 37 SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE .......................................... 39 AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALà ............... 43 SISTEM AUTOMAT CLIMATIZARE BI-ZONà .............................. 49 LUMINI EXTERIOARE ............................................................................ 56 SPÃLAREA GEAMURILOR ................................................................... 58 CRUISE CONTROL ............................................................................... 61 PLAFONIERE .............................................................................................. 63 COMENZI ................................................................................................... 66 COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL ................................................. 68 ACCESORII INTERIOARE .................................................................... 69 ACOPERIª AMOVIBIL SKYDOME ..................................................... 73 PORTIERE .................................................................................................... 75 GEAMURI ELECTRICE/MANETE ACÞIONARE GEAMURI ..... 78 PORTBAGAJ ............................................................................................... 81 CAPOTà ...................................................................................................... 85 BARE PORTBAGAJ/SUPORT PENTRU SCHIURI ........................ 87 FARURI .......................................................................................................... 88 SISTEM ABS ................................................................................................. 90 SISTEM ESP .................................................................................................. 91 SISTEM EOBD ............................................................................................ 94 SERVODIRECÞIE ELECTRICà DUALDRIVE ................................. 95 SISTEM T.P.M.S. ............................................................................................ 97 SENZORI DE PARCARE ..................................................................... 100 SISTEM AUDIO ....................................................................................... 102 ECHIPAMENT HANDS FREE CU RECUNOAªTERE VOCALà ªI TEHNOLOGIE Bluetooth® ..................................... 103 PREGÃTIRE SISTEM NAVIGAÞIE ..................................................... 103 ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE UTILIZATOR....................... 104 LA STAÞIA DE ALIMENTARE ............................................................ 105 PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR .............................. 106

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

4

Manetã reglare volan . Manetã stânga: comandã lumini exterioare .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 5 Versiunea cu volan pe stânga Prezenþa ºi poziþia instrumentelor ºi martorilor de avertizare pot fi diferite. Airbag pasager .3.4. în funcþie de versiune. Panou de comandã: proiectoare ceaþã/stopuri ceaþã/orientare fascicul luminos/display digital/display multifuncþional. Aeratoare laterale reglabile . Comenzi planºã de bord .8.12. Airbag ºofer .13. Manetã dreapta: comenzi ºtergãtoare parbriz.2. I. Comenzi încãlzire/ventilaþie/climatizare .10. Aeratoare laterale fixe .6. Aeratoare centrale reglabile .7. Torpedo . Tablou de bord ºi martori avertizare 5. 5 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI PLANªA DE BORD .II.15. Sistem audio (dacã existã în dotare) . Aerator superior fix . lunetã ºi Trip computer . Contact 14.16.9.

care trebuie memorat de unitatea de control a sistemului. martorul de avertizare Y se aprinde pe tabloul de bord (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). pânã la maximum opt. încercaþi din nou cu cealaltã cheie care v-a fost furnizatã o datã cu automobilul. Martorul de avertizare Y se aprinde în timp ce conduceþi p Dacã martorul de avertizare Y se aprinde. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul cod. unitatea de comandã a sistemului de Fiat CODE trimite un cod de recunoaºtere cãtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobilizarea motorului. La fiecare rotire a cheii de contact în poziþia STOP.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 6 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SIMBOLURI SISTEMUL FIAT CODE Pentru a proteja suplimentar automobilul dumneavoastrã împotriva furtului. în cazul unei cãderi de tensiune). acesta a fost prevãzut cu sistem de imobilizare a motorului. p Dacã martorul de avertizare Y rãmâne aprinsã. care se schimbã la fiecare pornire a motorului. Codul este trimis numai dacã unitatea de comandã a sistemului de Fiat CODE a recunoscut codul transmis de la cheie. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. contactaþi Reprezentanþa Fiat. De fapt. aceasta înseamnã cã sistemul realizeazã un autotest (de exemplu. sistemul de Fiat CODE dezactiveazã funcþiile unitãþii electronice de control a motorului. Acest sistem este activat automat la scoaterea cheii din contact. solicitaþi sprijinul Dealerului Fiat. FUNCÞIONARE De fiecare datã când automobilul este pornit prin rotirea cheii de contact în poziþia MAR. Dacã tot nu este posibil sã porniþi maºina. 2. Pentru a memora noi chei. reprezintã “parola” cu care unitatea de comandã recunoaºte cheia ºi permite pornirea motorului. printr-o antenã specialã încorporatã în contact. dispozitivul transmite un semnal de radio frecvenþã. Aceste etichete poartã simboluri care vã reamintesc precauþiile pe care trebuie sã le luaþi pentru respectiva componentã. La pornirea motorului. În acest caz. în fiecare portcheie a cheii de contact este prevãzut un dispozitiv electronic. 6 . cheia trebuie rotitã în poziþia STOP ºi apoi înapoi la MAR. SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX ! Componentele electronice din interiorul cheii se pot deteriora dacã cheia este supusã unor lovituri puternice. Plãcuþa pe care sunt trecute toate simbolurile utilizate se aflã sub capotã fig. Semnalul modulat. dacã blocarea continuã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Etichete în culori speciale au fost lipite lângã sau chiar pe unele componente ale automobilului dumneavoastrã Fiat Punto. În cazul în care codul nu a fost corect recunoscut.

Este obligatoriu sã aveþi permanent asupra dumneavoastrã codul electronic A-fig. Inserþia metalicã A este retractabilã ºi acþioneazã: p contactul. IMPORTANT Pentru a asigura eficienþa perfectã a dispozitivelor electronice conþinute în chei. p deschiderea/închiderea buºonului de combustibil (dacã este cazul).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 7 CARDUL CODE fig. apãsaþi butonul B. 4/a DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI CHEILE . codul mecanic al cheii care trebuie comunicat Reprezentanþei Fiat la comandarea de duplicate ale cheilor. codul electronic. 7 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! Toate cheile ºi cardul CODE trebuie înmânate noului proprietar atunci când vindeþi automobilul.3 Automobilul este livrat cu douã exemplare ale cheii de contact ºi cu cardul pentru COD care cuprinde urmãtoarele: A. p eliberaþi butonul B ºi întoarceþi inserþia metalicã A pânã când auziþi un clic de blocare. Pentru a o readuce în poziþia iniþialã. CHEIE CU TELECOMANDÃ fig. cheile nu trebuie expuse niciodatã la lumina directã a soarelui.3. B. procedaþi astfel: p þineþi butonul B apãsat ºi deplasaþi inserþia metalicã A. p încuietorile portierelor. Pentru a extrage inserþia metalicã.

Pentru a o readuce în poziþia iniþialã. care pot apãsa din greºealã butonul. Luaþi mãsuri astfel încât cheia sã nu poatã fi atinsã de alte persoane. procedaþi astfel: p þineþi butonul B apãsat ºi deplasaþi inserþia metalicã A. în special de copii. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 8 . în special de copii.6 se aprinde timp de circa 3 secunde ºi apoi începe sã clipeascã (funcþie de descurajare potenþiali intruºi). p deschiderea/închiderea buºonului de combustibil (dacã este cazul). p încuietorile portierelor. haine). în special de ochi sau de obiecte ce se pot deteriora (de ex. p eliberaþi butonul B ºi întoarceþi inserþia metalicã A pânã când auziþi un clic de blocare. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Butonul Ë va fi utilizat pentru deschiderea portierelor ºi a hayonului. în special de ochi sau de obiecte ce se pot deteriora (de ex. Luaþi mãsuri astfel încât cheia sã nu poatã fi atinsã de alte persoane. ledul A-fig.4/b Inserþia metalicã A este retractabilã ºi acþioneazã: p contactul. ledul ºi semnalizatoarele de direcþie încep sã clipeascã rapid. apãsaþi butonul B. " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Butonul B va fi apãsat doar când cheia se aflã la distanþã de corp.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 8 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Butonul B va fi apãsat doar când cheia se aflã la distanþã de corp. luminile din habitaclu se vor fi aprinde pentru un interval de timp presetat. care pot apãsa din greºealã butonul. CHEIE RETRACTABILÃ FÃRÃ TELECOMANDÃ fig. Butonul Á va fi utilizat pentru închiderea portierelor ºi a hayonului. Butonul R va fi utilizat pentru deschiderea de la distanþã a hayonului. Pentru a extrage inserþia metalicã. haine). Indicaþiile ledurilor de pe planºa de bord La blocarea portierelor. dacã una sau mai multe uºi sau hayonul nu sunt închise corect. Dupã blocarea portierelor. La deblocarea portierelor.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI Solicitarea de telecomenzi suplimentare # Bateriile uzate dãuneazã mediului înconjurãtor. un document de identitate ºi documentele de proprietate ale automobilului. care se va ocupa de eliminarea acestora. 9 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Sistemul poate recunoaºte pânã la 8 chei cu telecomandã încorporatã. rotind ºurubul C în poziþia Á. având asupra dumneavoastrã cardul CODE. . contactaþi o Reprezentanþã Fiat. trebuie eliminate în conformitate cu legislaþia. De aceea. 7 Înlocuirea bateriei: p apãsaþi butonul A ºi deschideþi inserþia metalicã B. p montaþi din nou carcasa bateriei D în interiorul cheii ºi blocaþi-o. Dacã este necesarã o nouã cheie cu telecomandã. în containere speciale sau duse la o Reprezentanþã Fiat. asigurându-vã cã polaritatea este corectã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 9 Înlocuirea bateriei cheii cu telecomandã fig. p scoateþi carcasa bateriei D ºi înlocuiþi bateria E. p rotiþi ºurubul C în poziþia : dacã utilizaþi o ºurubelniþã cu vârf subþire.

p încuietorile portierelor. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 10 . 8 Inserþia metalicã a cheii A este fixã. ALARMÃ Sistemul de alarmã al automobilului este disponibil în catalogul Lineaccessori Fiat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 10 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CHEIE FÃRÃ TELECOMANDÃ fig. p deschiderea/închiderea buºonului de combustibil (dacã este cazul). Cheia acþioneazã: p contactul.

Apãsaþi butonul R 2 clipiri Clipirea ledului pentru descurajarea unui potenþial intrus Apãsaþi lung (mai mult de 2 secunde) butonul Ë 2 clipiri Stingerea Apãsaþi lung (mai mult de 2 secunde) butonul Á 1 clipiri Clipirea ledului pentru descurajarea unui potenþial intrus 11 INDEX IMPORTANT Operaþia de deschidere a geamurilor este o consecinþã a comenzii de deblocare a portierelor.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 11 Funcþiile principale care pot fi activate cu cheile (cu sau fãrã telecomandã) sunt urmãtoarele: Tip Deschiderea portierei Închiderea din exterior a portierelor Rotirea cheii în sens orar (partea ºoferului) Activarea Dispozitivului Dead Lock (unde este cazul) Deschidere hayon Deschiderea geamurilor (dacã este cazul) Închiderea geamurilor (dacã este cazul) PLANªA DE BORD ªI COMENZI Cheie fãrã telecomandã Rotirea cheii în sens antiorar (partea ºoferului) – – – – – – – – Cheie cu telecomandã Apãsaþi scurt butonul Ë 2 clipiri Clipirea semnalizatoarelor de direcþie (doar cu cheia cu telecomandã) Stingerea Apãsaþi scurt butonul Á 1 clipire Aprinderea cu luminã continuã timp de aproximativ 3 secunde. urmatã de clipirea ledului pentru descurajarea unui potenþial intrus. operaþia de închidere a geamurilor este o consecinþã a comenzii de blocare a portierelor. Apãsaþi de douã ori butonul Á 3 clipiri Dublã clipire. urmatã de clipirea ledului pentru descurajarea unui potenþial intrus. SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Rotirea cheii în sens antiorar (partea ºoferului) Rotirea cheii în sens orar (partea ºoferului) DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI .

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dezactivare Miºcaþi uºor volanul în timp ce rãsuciþi cheia de contact în poziþia MAR. Toate dispozitivele electrice sunt alimentate. Volanul se va bloca automat imediat ce încercaþi sã îl rãsuciþi. " " ATEnþiE nu scoateþi niciodatã cheia din contact în timp ce automobilul se deplaseazã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 12 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CONTACT Cheia poate fi rotitã în trei poziþii diferite fig.. Anumite dispozitive electrice (de ex. 12 . MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Dacã dispozitivul de contact este forþat (de ex. coloana de direcþie blocatã. în cazul în care motorul nu porneºte. p AVV: motorul porneºte (poziþie instabilã). scoateþi întotdeauna cheia pentru a împiedica activarea accidentalã a comenzilor de cãtre pasageri. readuce cheia de contact în poziþia STOP înainte de repetarea operaþiei de pornire. BLOCAREA COLOANEI DE DIRECÞIE Activare Când cheia se aflã în poziþia STOP. Contactul este prevãzut cu un sistem electronic de siguranþã care. nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în automobil. sã cuplaþi treapta întâi de vitezã. Când ieºiþi din automobil. Acest lucru se aplicã ºi în situaþia în care automobilul este tractat. Dacã automobilul este în pantã. geamuri electrice.: o încercare de furt). iar dacã automobilul este parcat în rampã. p MAR: poziþia pentru conducere. ar produce anularea garanþiei ºi ar avea ca rezultat neconformitatea automobilului cu cerinþele de omologare. cheia poate fi scoasã. cuplaþi marºarierul. 9: p STOP: motorul oprit. Amintiþi-vã sã acþionaþi frâna de mânã. scoateþi cheia ºi rotiþi volanul pânã când acesta se blocheazã.: sistem audio..: instalarea unui dispozitiv antifurt) care ar afecta semnificativ funcþionarea ºi siguranþa.) pot funcþiona. apelaþi cât mai curând posibil la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea acestuia. ATEnþiE Sunt categoric interzise orice operaþii post vânzare care implicã modificãri ale sistemului de direcþie sau ale coloanei de direcþie (de ex.

B Indicator nivel de combustibil cu martor de avertizare rezervã C Indicator temperaturã lichid de rãcire cu martor de avertizare temperaturã excesivã . 11a . 10 . 10a .cu display digital fig.cu display digital MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI TABLOUL DE BORD .cu display multifuncþional fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 13 Versiunea cu volan pe stânga Versiunea cu volan pe dreapta fig. 11 .E Display 13 SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ fig.D Turometru .cu display multifuncþional INDEX A Vitezometru (indicator de vitezã) .

B Indicator nivel de combustibil cu martor de avertizare rezervã C Indicator temperaturã lichid de rãcire cu martor de avertizare temperaturã excesivã .D Turometru .Versiuni sport cu display multifuncþional ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ A Vitezometru (indicator de vitezã) .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 14 Versiunea cu volan pe stânga PLANªA DE BORD ªI COMENZI Versiunea cu volan pe dreapta MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ fig. 12a .Versiuni sport cu display multifuncþional fig.E Display INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 14 . 12 .

13 Aratã viteza autovehiculului. Când motorul este la ralanti. o modificare lentã a turaþiei menþine încãrcarea bateriei. 15 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI INSTRUMENTE DE BORD . de ex. Acest lucru este normal deoarece are loc în timpul funcþionãrii normale. În aceste cazuri. VITEZOMETRU fig. turometrul poate indica o creºtere treptatã sau bruscã a turaþiei. IMPORTANT Sistemul electronic de control al injecþiei închide treptat debitul de combustibil când motorul este “supraturat”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 15 Culoarea fundalului ºi tipul instrumentelor pot varia în funcþie de versiune. la activarea sistemului de control al climatizãrii sau a ventilatorului. TUROMETRU fig. conducând la o pierdere treptatã a puterii motorului. 14 Turometrul aratã turaþia motorului.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI INDICATORUL NIVELULUI DE COMBUSTIBIL fig . În acest caz. acul indicator ar trebui sã oscileze în jurul centrului scalei în funcþie de condiþiile de operare. IMPORTANT Acul se stabilizeazã la E. ! Dacã acul indicator ajunga în zona roºie.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 16 UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà Aprinderea martorului de avertizare B (la anumite versiuni. 16 Aratã temperatura lichidului de rãcire a motorului ºi începe sã funcþioneze atunci când temperatura lichidului depãºeºte aproximativ 50°C. în acest caz. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a efectua verificarea sistemului. cu un mesaj pe display-ul multifuncþional) indicã o temperaturã prea ridicatã a lichidului de rãcire. rãmasã în rezervor. H Temperaturã ridicatã a lichidului de rãcire a motorului. Nu vã continuaþi cãlãtoria cu rezervorul de combustibil aproape gol: întreruperile în alimentarea cu combustibil ar putea deteriora catalizatorul.15 Acesta aratã cantitatea de combustibil rãmasã în rezervor. În condiþii normale. iar martorul de avertizare A clipeºte pentru a avertiza cã sistemul nu funcþioneazã în parametri normali. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 16 . opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Martorul de avertizare rezervã A se aprinde pentru a indica o rezervã de circa 7 litri de combustibil. E rezervor gol. F rezervor plin. INDICATORUL TEMPERATURà LICHID RÃCIRE fig. C Temperaturã scãzutã a lichidului de rãcire a motorului. opriþi motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

+ Pentru a derula în sus meniul afiºat ºi opþiunile aferente sau pentru a creºte valoarea afiºatã. Meniul Setup (setare) – pentru a derula în sus ºi în jos opþiunile meniului. a sistemului audio ºi a sistemului automat de control al climatizãrii când ecranul standard este activ. BUTOANE DE COMANDÃ fig. B Ceas (afiºat întotdeauna. Apãsare lungã pentru revenire la ecranul standard. Notã Cu cheia scoasã (când deschideþi una dintre portierele anterioare). C Kilometraj (km sau mile parcurse). display-ul se va aprinde ºi va arãta timp de câteva secunde numãrul de kilometri sau mile parcurse ºi ora. – pentru a creºte sau a descreºte valorile în timpul setãrilor. MENUApãsaþi scurt pentru a afiºa meniul ESC ºi/sau a trece la urmãtorul ecran sau pentru a confirma opþiunea solicitatã a meniului. 18 Notã Butoanele + ºi – activeazã diverse funcþii în conformitate cu urmãtoarele situaþii: Pentru a regla lumina în interiorul habitaclului – pentru a regla luminozitatea afiºajului planºei de bord. 17 Ecranul standard are urmãtoarele indicaþii afiºate: A Poziþia de orientare a fasciculului luminos (doar când este aprinsã faza scurtã a farurilor).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 17 ECRAN STANDARD fig. 17 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI DISPLAY DIGITAL . chiar când cheia de contact este scoasã ºi portierele anterioare sunt închise). – Pentru a derula în jos meniul afiºat ºi opþiunile aferente sau pentru a reduce valoarea afiºatã.

când ieºiþi din meniu datoritã expirãrii timpului. Selectarea “Setare ceas” – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a selecta prima valoare de modificat (ore). UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Meniul cuprinde o serie de funcþii aranjate “circular”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 18 MENIUL SETUP fig. – pentru a ieºi din meniul afiºat dacã setaþi o opþiune. – pentru a salva doar setãrile deja memorate (ºi confirmate prin apãsarea butonului MENU ESC). – apãsaþi butoanele + ºi – (prin apãsãri singulare) pentru a selecta noua setare. care pot fi selectate de la butoanele + ºi – pentru a accesa diverse operaþii ºi setãri selectate. Meniul poate fi activat prin apãsarea scurtã a butonului MENU ESC. veþi reveni la opþiunea din meniu selectatã anterior. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a memora noua setare ºi pentru a reveni la opþiunea selectatã anterior. – dupã setarea valorilor prin aceeaºi procedurã. Modurile de manevrare diferã unul de celãlalt în funcþie de caracteristica opþiunii selectate. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a memora noua setare ºi pentru a trece la urmãtoarea opþiune (minute). Apãsarea o singurã datã a butoanelor + ºi – va derula opþiunile meniului. – apãsaþi butoanele + ºi – (prin apãsãri singulare) pentru a selecta noua setare. prezentate în urmãtoarele paragrafe. Afiºarea meniului este temporizatã. 19 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Selectarea unei opþiuni din meniu – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a selecta opþiunea de meniu de setat. Apãsaþi lung butonul MENU ESC – pentru a ieºi din meniu dacã vã aflaþi în meniu. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 18 . doar setãrile deja stocate în memorie de utilizator (ºi confirmate prin apãsarea scurtã a butonului MENU ESC) vor fi salvate.

este activat accesul la întregul meniu. Pentru a începe navigarea. când automobilul ruleazã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a începe navigarea de la ecranul standard.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 19 19 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Notã Din motive de siguranþã. Când automobilul staþioneazã. utilizaþi butoanele + sau –. . este posibilã doar accesarea meniului redus (pentru setarea “SPEEd”).

Pentru a seta ceasul. Fiecare apãsare a butonului +/– determinã creºterea/descreºterea cu 5 unitãþi. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. + and –. – apãsaþi butonul + sau – pentru a selecta volumul dorit (volumul poate fi reglat pe 8 trepte de nivel).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 20 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Setarea limitei de vitezã (SPEEd) Cu aceastã funcþie este posibilã reglarea limitei de vitezã a automobilului (km/h sau mph). Pentru a regla volumul. Notã Setarea posibilã este cuprinsã între 30 ºi 200 km/h sau 20 ºi 125 mph. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: Mesajul (On) va clipi pe ecran. ºoferul este alertat imediat (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà Setarea ceasului (orã) Cu aceastã funcþie este posibilã setarea ceasului. apoi apãsaþi MENU ESC pentru confirmare. – dacã funcþia a fost activatã (On). – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. apãsaþi butoanele + sau – pentru a selecta limita de vitezã doritã. – apãsaþi butonul + sau – pentru a selecta activarea (On) sau dezactivarea (OFF). – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. Reglare volum buzzer (bUZZ) Aceastã funcþie permite reglarea volumului semnalului sonor care însoþeºte orice indicaþie de defecþiune/avertizare ºi sunetul de confirmare care însoþeºte activarea butoanelor MENU ESC. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. display-ul va afiºa mesajul (bUZZ). descris în continuare. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà 20 . procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. în funcþie de unitatea setatã anterior (vezi paragraful “Setarea unitãþii de mãsurã distanþã (Unitate)”). procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. Menþinerea apãsatã a butonului +/– determinã creºterea sau descreºterea automatã rapidã. Pentru a seta limita de vitezã. pe ecran va clipi mesajul “ore”. limitei de vitezã. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. Pentru a anula setarea. când se depãºeºte aceastã limitã. finalizaþi setarea prin apãsãri singulare. – apãsaþi butonul – mesajul (Off) va clipi pe ecran. display-ul va afiºa mesajul (SPEEd) ºi unitatea (km/h) sau (mph) setatã anterior. pe ecran clipi mesajul “minute”. Când vã apropiaþi de valoarea de setare doritã.

procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. Procedaþi dupã cum urmeazã: p apãsaþi butonul MENU ESC ºi dupã afiºarea mesajului (BAG P OFF) (pentru dezactivare) sau (BAG P On) (pentru activare) prin apãsarea butoanelor + sau –. Aceastã funcþie va fi utilizatã pentru a activa/dezactiva airbag-ul frontal pasager.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 21 Pentru a seta unitatea necesarã. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. apãsaþi din nou butonul MENU ESC. p va fi afiºat mesajul de solicitare a confirmãrii. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Setarea unitãþii de mãsurã distanþã (Unitate) Activarea/dezactivarea airbag-ului frontal ºi lateral pasager (dacã existã) (BAG P) . 21 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Cu aceastã funcþie este posibilã setarea unitãþii de mãsurã pentru distanþã. – apãsaþi butonul + sau – pentru a selecta unitatea de distanþã doritã. p apãsaþi butoanele + sau – pentru a selecta (YES) (confirmarea activãrii/dezactivãrii) sau (no) (pentru a renunþa). p apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a confirma setarea ºi a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. display-ul va afiºa mesajul (Unit) ºi unitatea setatã anterior (km) sau (mi).

Notã Când deschideþi una dintre portierele anterioare. display-ul se va aprinde ºi va arãta timp de câteva secunde ceasul ºi numãrul de kilometri sau mile parcurse. B Kilometraj (km sau mile parcurse).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 22 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DISPLAY MULTIFUNCÞIONAL (dacã existã în dotare) Automobilul poate fi echipat cu display multifuncþional care. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ – Pentru a derula în jos meniul afiºat ºi opþiunile aferente sau pentru a reduce valoarea afiºatã. conform setãrilor fãcute. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 22 . MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE + Pentru a derula în sus meniul afiºat ºi opþiunile aferente sau pentru a creºte valoarea afiºatã. – pentru a creºte sau a descreºte valorile în timpul setãrilor. 21 Notã Butoanele + ºi – activeazã diverse funcþii în conformitate cu urmãtoarele situaþii: Pentru a regla lumina în interiorul habitaclului – pentru a regla luminozitatea afiºajului planºei de bord. MENU Apãsaþi scurt pentru a afiºa meniul ESC ºi/sau a trece la urmãtorul ecran sau pentru a confirma opþiunea solicitatã a meniului. 20 Ecranul standard are urmãtoarele indicaþii afiºate: A Data. E Orientarea fasciculului luminos (doar când este aprinsã faza scurtã a farurilor). Meniul Setup (setare) – pentru a derula în sus ºi în jos opþiunile meniului. chiar dacã cheia de contact este scoasã ºi portierele anterioare sunt închise). a sistemului audio ºi a sistemului automat de control al climatizãrii când ecranul standard este activ. C Ceas (afiºat întotdeauna. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ INFORMAÞII PE ECRAN “STANDARD” fig. Apãsare lungã pentru revenire la ecranul standard. BUTOANE DE COMANDÃ fig. D Temperaturã exterioarã. va afiºa informaþii utile necesare în timpul conducerii.

veþi reveni la opþiunea selectatã anterior a meniului principal. Selectarea unei opþiuni din meniu fãrã submeniu: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a selecta opþiunea din meniu de setat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 23 MENIUL SETUP fig. ore/minute sau an/lunã/zi). dacã aceasta este ultima. Selectarea unei opþiuni a meniului cu submeniu: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a afiºa prima opþiune din submeniu. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a stoca în memorie noua setare ºi a reveni la opþiunea de meniu selectatã anterior. – apãsaþi butoanele + sau – (prin apãsãri singulare) pentru a selecta noua setare. – apãsaþi butoanele + ºi – (prin apãsãri singulare) pentru a selecta noua setare pentru aceastã opþiune din submeniu. Pentru anumite opþiuni (Orã ºi Unitate de mãsurã) este pus la dispoziþie un submeniu. care pot fi selectate prin butoanele + ºi – pentru a accesa diverse operaþii selectate ºi setãri. 22 Meniul cuprinde o serie de funcþii aranjate “circular”. – apãsaþi butoanele + sau – (prin apãsãri singulare) pentru a derula opþiunile submeniului. la nivelul submeniului sau la nivelul setãrii de opþiuni din meniul principal). când ieºiþi din meniu datoritã expirãrii timpului. vor fi salvate doar setãrile deja stocate de utilizator (ºi confirmate prin apãsarea scurtã a butonului MENU ESC). prezentate în urmãtoarele paragrafe.: la nivelul setãrii de opþiuni din submeniu. Apãsaþi lung butonul MENU ESC: – pentru a ieºi din meniu dacã vã aflaþi în meniul principal. Apãsarea singularã a butoanelor + sau – va derula opþiunile meniului. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a stoca în memorie noua setare ºi pentru a trece la urmãtoarea opþiune din meniu. Selectarea “Datei setate” ºi a “Orei setate”: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a selecta prima valoare de modificat (de ex. – apãsaþi butoanele + sau – (prin apãsãri singulare) pentru a selecta noua setare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI 23 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . – pentru a ieºi din meniu dacã vã aflaþi într-un alt punct al meniului (de ex. Afiºarea meniului este temporizatã. – pentru a salva doar setãrile deja memorate (ºi confirmate prin apãsarea butonului MENU ESC). Meniul poate fi activat prin apãsarea scurtã a butonului MENU ESC. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a selecta opþiunea din submeniu afiºatã ºi pentru a deschide respectivul meniu de setãri. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a stoca în memorie noua setare ºi pentru a reveni la opþiunea de meniu selectatã anterior. Modurile de manevrare diferã unul de celãlalt în funcþie de caracteristica opþiunii selectate.

utilizaþi butoanele + sau –. este posibilã doar accesarea meniului redus (pentru setarea “Speed beep”). Când automobilul staþioneazã. Exemplu: UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ apãsaþi scurt butonul apãsaþi scurt butonul INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE (*) Aceastã funcþie poate fi afiºatã doar dupã dezactivarea sistemului S.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 24 Exemplu: PLANªA DE BORD ªI COMENZI Apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a începe navigarea de la ecranul standard.R. Notã Din motive de siguranþã. când automobilul ruleazã.B. (la Reprezentanþa Fiat). Pentru a începe navigarea. este activat accesul la întregul meniu. 24 .

vezi “Trip Computer”. Menþinerea apãsatã a butonului + / – determinã creºterea sau descreºterea automatã rapidã. când se depãºeºte aceastã limitã. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: Mesajul (On) sau (Off) va clipi pe ecran (conform cu setarea anterioarã). 25 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà Reglarea sensibilitãþii senzorului de ploaie (Senzor de ploaie) MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI . Notã Setarea posibilã este cuprinsã între 30 ºi 200 km/h sau între 20 ºi 125 mph. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Trip B On/Off (tripB data) Prin aceastã opþiune este posibilã activarea (On) sau dezactivarea (Off) Trip B (parcurs parþial). – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. – apãsaþi butonul – : Mesajul (Off) va clipi pe ecran. Pentru a seta nivelul de sensibilitate dorit. Pentru informaþii suplimentare. descris în continuare. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. “nivelul” de sensibilitate setat anterior va ilumina intermitent pe display. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. apãsaþi butoanele + sau – pentru a selecta limita de vitezã doritã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 25 Limita de vitezã (Speed Beep) Cu aceastã funcþie este posibilã reglarea limitei de vitezã a automobilului (km/h sau mph). procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: Mesajul (On) va clipi pe ecran. display-ul va afiºa mesajul (Speed Beep). Pentru activare/dezactivare. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. Pentru a seta limita de vitezã. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. Fiecare apãsare a butonului + / – conduce la creºterea/descreºterea cu 5 unitãþi. finalizaþi setarea prin apãsãri singulare. limitei de vitezã. Cu aceastã funcþie este posibilã reglarea sensibilitãþii senzorului de ploaie pe 4 niveluri. Când vã apropiaþi de valoarea de setare doritã. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. în funcþie de unitatea setatã anterior (vezi paragraful “Setarea unitãþii de mãsurã distanþã (Unitãþi)”). ºoferul este alertat imediat (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). – dacã funcþia a fost activatã (On). – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. Pentru a anula setarea. apoi apãsaþi MENU ESC pentru confirmare. – apãsaþi butonul + sau – pentru a selecta activarea (On) sau dezactivarea (Off).

Pentru a corecta data. – apãsaþi butonul + sau – pentru a naviga prin cele douã submeniuri. Procedaþi dupã cum urmeazã: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. – dacã selectaþi “Mod”: apãsaþi scurt butonul MENU ESC. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare.an). – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – dacã selectaþi “Timp”. pe ecran va clipi mesajul “ore”. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare.lunã . pe ecran clipi mesajul “minute”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 26 Setarea ceasului (Setarea orei) PLANªA DE BORD ªI COMENZI Aceastã funcþie dã posibilitatea setãrii ceasului prin douã submeniuri: “Timp” ºi “Mod”. apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul submeniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul meniului principal fãrã memorarea setãrilor. – Apãsaþi din nou lung butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul standard sau la meniul principal în funcþie de nivelul afiºat al meniului curent. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: mesajul “month” va clipi pe ecran. display-ul va afiºa cele douã submeniuri “Timp” ºi “Mod”. Notã Fiecare apãsare pe butonul +/– determinã creºterea/descreºterea cu 1 unitate. – selectaþi opþiunea doritã ºi apoi apãsaþi scurt butonul MENU ESC. finalizaþi setarea prin apãsãri singulare. Setarea datei (Set Date) Aceastã funcþie vã permite actualizarea datei (zi . – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: mesajul “year” va clipi pe ecran. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC. pe ecran va clipi mesajul “24h” sau “12h”. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 26 . apãsaþi scurt butonul MENU ESC. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: mesajul “day” va clipi pe ecran. Dupã setare. Menþinerea apãsatã a butonului determinã creºterea sau descreºterea automatã rapidã. Când vã apropiaþi de valoarea de setare doritã. – apãsaþi butonul + sau – pentru a selecta “24h” sau “12h”. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare.

– apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. activarea cãutãrii automate sau AutoSTore. – apãsaþi butonul + sau – pentru a defila prin cele trei submeniuri. Când este activatã (On). – selectaþi submeniul necesar ºi apoi apãsaþi scurt butonul MENU ESC. Pentru a seta unitatea necesarã. aceastã funcþie blocheazã automat uºile când viteza automobilului depãºeºte 20 km/h. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: Mesajul (On) sau (Off) va clipi pe ecran (în funcþie de setarea anterioarã). – dacã selectaþi “Consum”: apãsaþi scurt butonul MENU ESC. “Consum” ºi “Temperaturã”. – CD audio. Pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) afiºarea informaþiilor referitoare la sistemul audio. Cu aceastã funcþie este posibilã setarea unitãþilor prin intermediul a trei submeniuri: “Distanþã”. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: Mesajul (On) sau (Off) va clipi pe ecran (în funcþie de setarea anterioarã).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 27 – Radio: frecvenþa postului de radio selectat sau mesajul RDS. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul submeniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul meniului principal fãrã memorarea setãrilor. afiºajul va arãta “km/l”. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. “l/100km” sau “mpg” (în funcþie de setarea anterioarã). – CD changer: Numãr CD ºi numãr melodie. Pentru a activa (On) sau dezactiva (Off) aceastã funcþie. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a afiºa cele trei submeniuri. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Afiºare informaþii audio (Vezi radio) Blocarea automatã a portierelor în timp ce automobilul ruleazã (Autoclose) Setarea unitãþilor de mãsurã (Units) . – apãsaþi din nou lung butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul standard sau la meniul principal în funcþie de nivelul afiºat al meniului curent. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la submeniuri. afiºajul va arãta “km” sau “mi” (conform setãrii anterioare). – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. 27 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Cu aceastã funcþie. – dacã selectaþi “Distanþe”: apãsaþi scurt butonul MENU ESC. display-ul afiºeazã informaþiile relevante pentru sistemul audio. CD MP3: numãrul pistei.

procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: “limba” setatã anterior va clipi pe ecran. Pentru a seta limba doritã. afiºajul va arãta “°C” sau “°F” (în funcþie de setarea anterioarã). – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. Dacã unitatea de mãsurã pentru distanþã este setatã în “mi”. portughezã. Pentru a regla volumul. Reglarea volum buzzer (Buzzer Volume) Cu aceastã funcþie. englezã. Dupã setare. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. Selectarea limbii (Language) Mesajele afiºate pot apãrea în limbi diferite: italianã. francezã. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – Apãsaþi din nou lung butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul standard sau la meniul principal în funcþie de nivelul afiºat al meniului curent. polonezã ºi olandezã. apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul submeniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul meniului principal fãrã memorarea setãrilor. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 28 . – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. spaniolã. unitatea pentru consumul combustibilului va fi afiºatã în “mpg”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 28 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Dacã unitatea de mãsurã pentru distanþã setatã este “km” unitatea pentru consumul combustibilului va fi afiºatã în km/l sau l/100km. germanã. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: “nivelul” volumului setat anterior va clipi pe ecran. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. – dacã selectaþi “Temperaturã”: apãsaþi scurt butonul MENU ESC. volumul semnalului sonor care însoþeºte orice indicaþie de defecþiuni/avertizare poate fi reglat pe 8 niveluri.

29 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Cu aceastã funcþie. Procedaþi dupã cum urmeazã: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: distanþa pânã la urmãtoarea revizie va fi afiºatã în km sau mi. – apãsaþi butonul + sau – pentru setare. – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard. . – apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. Aceastã funcþie poate fi afiºatã doar dupã ce Reprezentanþa Fiat a dezactivat sistemul S.R.B.R. (vezi paragraful “Sistemul S.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 29 Pentru a regla volumul.B. (atenþionare fixare centurã) (Belt Buzzer) Notã Pentru informaþii referitoare la planul de întreþinere (operaþii de service ºi intervalul la care acestea trebuie efectuate).B. Plan de întreþinere (Service) Prin aceastã funcþie este posibilã afiºarea informaþiilor în legãturã cu scadenþele reviziilor.) Reactivarea semnalului sonor S. volumul sunetului de confirmare care însoþeºte activarea butoanelor MENU ESC.R.” din secþiunea “Dispozitive de siguranþã”) PLANªA DE BORD ªI COMENZI Reglarea volum butoane (Button Vol. + ºi – poate fi reglat pe 8 niveluri. consultaþi ultima paginã a Carnetului de Garanþie ce v-a fost înmânat la achiziþionarea automobilului. procedaþi astfel: – apãsaþi scurt butonul MENU ESC: “nivelul” volumului setat anterior va clipi pe ecran. în conformitate cu setarea precedentã (vezi paragraful “Unitãþi de mãsurã”).

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 30 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Activarea/dezactivarea airbag-ului frontal ºi lateral (dacã existã în dotare) (Passenger Bag) Aceastã funcþie va fi utilizatã pentru a activa/ dezactiva airbagul frontal pasager. p afiºajul va arãta mesajul de confirmare. p apãsaþi butoanele + sau – pentru a selecta (Yes) (pentru a confirma activarea/dezactivarea) sau (No) (pentru a renunþa). p apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a afiºa mesajul de confirmare ºi a reveni la ecranul meniului sau apãsaþi lung butonul pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. apãsaþi din nou butonul MENU ESC. Procedaþi astfel: p apãsaþi butonul MENU ESC ºi. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 30 . dupã afiºarea mesajelor (Bag pass: Off) (pentru dezactivare) sau (Bag pass: On) (pentru activare) prin apãsarea butoanelor + ºi –.

legate de starea de funcþionare a automobilului. Valorile afiºate Autonomie Aceastã valoare aratã distanþa în km (sau mile) pe care o mai poate parcurge automobilul înainte de realimentare.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 31 Ieºire din meniu Aceasta este ultima funcþie care închide ciclul setãrilor circulare prezentate în ecranul meniului iniþial. Apãsaþi butonul – pentru a reveni la prima opþiune din meniu (Speed Beep). 31 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI TRIP COMPUTER “Trip B”. Funcþii generale “Trip Computer” afiºeazã informaþii (cu cheia de contact în poziþia MAR). Ambele funcþii pot fi resetate (resetare . presupunând cã nu se schimbã condiþiile de parcurs. privind “misiunea completã” a automobilului (cãlãtorie). Funcþiile “Autonomie” ºi “Consum instantaneu” nu pot fi resetate. “Parcursul A” va fi utilizat pentru a afiºa valorile referitoare la: – Autonomie – Distanþa parcursã – Consum mediu – Consum instantaneu – Vitezã medie – Durata cãlãtoriei (durata de conducere). este utilizat pentru afiºarea valorilor privind: . – Distanþa parcursã B – Consum mediu B – Vitezã medie B – Durata cãlãtoriei B (durata de conducere).începerea unei noi cãlãtorii). Notã Funcþia “Trip B” poate fi exclusã (vezi paragraful “Trip B On/Off”). Aceastã funcþie cuprinde douã parcursuri separate ºi independente: “Trip A” ºi “Trip B”. Display-ul va arãta “—” în urmãtoarele cazuri: – autonomie mai micã de 50 km (sau 30 mi) – automobil parcat cu motorul pornit prea mult timp. disponibil doar pe display-ul multifuncþional. Apãsaþi scurt butonul MENU ESC pentru a reveni la ecranul standard fãrã memorarea setãrilor. Distanþa parcursã Aceastã valoare aratã distanþa parcursã de la începerea noii cãlãtorii.

Ieºire din funcþia Trip Pentru a ieºi din funcþia Trip: þineþi apãsat butonul MENU ESC mai mult de 2 secunde. IMPORTANT Operaþia de resetare în prezenþa ecranelor referitoare la “Trip A” face posibilã resetarea doar a informaþiilor asociate cu aceastã funcþie. Consumul instantaneu Aceastã valoare aratã consumul instantaneu (aceastã valoare este actualizatã la fiecare secundã).9 km sau 9999.Valorile afiºate înainte de defecþiune nu vor fi resetate. Durata cãlãtoriei Aceastã valoare aratã timpul trecut de la începerea noii cãlãtorii.59 (99 ore ºi 59 de minute).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 32 Consumul mediu PLANªA DE BORD ªI COMENZI Aceastã valoare aratã consumul mediu de la începerea noii cãlãtorii.9 km (în funcþie de tipul display-ului) sau când “Durata cãlãtoriei” ajunge la 99. valorile Trip Computer se vor afiºa cu “—”. Dacã se revine la condiþiile normale de operare. Procedura de începere a cãlãtoriei Cu cheia de contact în poziþia MAR. calculul diverselor unitãþi va fi repornit. Dacã parcaþi automobilul cu motorul pornit. IMPORTANT Operaþia de resetare în prezenþa ecranelor referitoare la “Trip B” face posibilã resetarea doar a informaþiilor asociate cu aceastã funcþie. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Butonul TRIP (parcurs) fig. va fi utilizat (cu cheia de contact în poziþia MAR) pentru a afiºa ºi a reseta valorile descrise anterior pentru a începe o nouã misiune: – apãsare scurtã pentru a afiºa diversele valori – apãsare lungã pentru a reseta ºi apoi începe o nouã misiune. 23 Butonul TRIP. prin apãsarea respectivului buton. – resetarea “automatã”. aºezat pe partea superioarã a manetei dreapta. IMPORTANT Dacã lipsesc anumite informaþii. – dupã deconectarea/reconectarea bateriei. Misiune nouã Resetarea poate fi: – resetarea “manualã” realizatã de cãtre utilizator. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 32 . apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul TRIP mai mult de 2 secunde pentru resetare. atunci când “Distanþa parcursã” ajunge la 3999. afiºajul va arãta “—”. Vitezã medie Aceastã valoare aratã viteza medie a automobilului în funcþie de timpul total scurs de la începerea unei noi cãlãtorii.

verificaþi dacã scaunul este bine fixat pe ºinele de ghidare. 24 ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! " ATEnþiE Dupã ce aþi eliberat pârghia. Deplasaþi maneta B în sus sau în jos pentru a obþine înãlþimea doritã. Dacã scaunul nu este blocat pe poziþie. 33 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Reglarea în înãlþime (dacã funcþia este în dotare) fig. " Tapiþeria automobilului a fost proiectatã pentru a rezista la uzura provenitã din utilizarea obiºnuitã a automobilului. acesta se poate miºca brusc. vã recomandãm sã evitaþi zgârierea accentuatã ºi/sau permanentã cu accesoriile articolelor de îmbrãcãminte. în consecinþã. IMPORTANT Reglarea trebuie realizatã numai când scaunul respectiv este ocupat. Pentru siguranþã maximã. braþele trebuie sã se sprijine pe marginea volanului. Cu toate acestea. ceea ce poate cauza ruperea firelor ºi. cum ar fi catarame metalice. deoarece aceste ar ticole pot provoca tensiuni locale ale þesãturii tapiþeriei. 24 Ridicaþi pârghia A ºi împingeþi scaunul înainte sau înapoi: în poziþia de conducere. 24 . încercând sã-l deplasaþi înainte ºi înapoi. iar ºoferul poate pierde controlul automobilului. deteriorarea tapiþeriei.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 33 Rotiþi butonul C. ATEnþiE Reglare longitudinalã fig. sprijiniþi-vã de acesta ºi asiguraþi-vã cã centura de siguranþã se aºeazã ferm peste torace ºi coapse. bandã cu arici (Velcro) ºi altele asemãnãtoare. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI " ATEnþiE Realizaþi reglaje numai când automobilul staþioneazã. butoni. PLANªA DE BORD ªI COMENZI SCAUNE ANTERIOARE Reglarea spãtarului fig. menþineþi spãtarul scaunului în poziþie verticalã.

26 Pentru reglarea electricã a suportului lombar. ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Verificaþi dacã scaunul este bine fixat pe ºinele de ghidare. încercând sã îl deplasaþi înainte ºi înapoi. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 34 . utilizaþi comenzile E.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 34 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " Înclinarea spãtarului (versiunile cu 3 uºi) fig. Readucerea spãtarului în poziþie va determina readucerea scaunului în poziþia iniþialã (memorie mecanicã). spãtarul se va înclina. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Reglarea electricã a suportului lombar (dacã existã ca dotare) fig. iar scaunul poate glisa spre înainte prin împingerea spãtarului. 25 Trageþi în sus mânerul A.

apãsaþi butonul F pentru a porni/opri încãlzirea scaunului. ceea ce poate cauza ruperea firelor ºi. bandã cu arici (Velcro) ºi altele asemãnãtoare. Ledul de pe buton se va aprinde când funcþia este activatã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Pentru a înclina bancheta posterioarã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 35 La anumite versiuni. 35 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Tapiþeria automobilului a fost proiectatã pentru a rezista la uzura provenitã din utilizarea obiºnuitã a automobilului. ! Scaune cu încãlzire (dacã funcþia este în dotare) fig. butoni. 28 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SCAUNE POSTERIOARE TETIERE . consultaþi paragraful “Extinderea portbagajului” din aceastã secþiune. deoarece aceste articole pot provoca tensiuni locale ale þesãturii tapiþeriei. procedaþi astfel: p pentru a le ridica: ridicaþi tetiera pânã când auziþi clicul de fixare. înãlþimea tetierelor este reglabilã ºi acestea se blocheazã automat în poziþia doritã. vã recomandãm sã evitaþi zgârierea accentuatã ºi/sau permanentã cu accesoriile articolelor de îmbrãcãminte. Cu toate acestea. ANTERIOARE fig. cum ar fi catarame metalice. Pentru a regla tetierele. în consecinþã. deteriorarea tapiþeriei. 27 Cu cheia de contact în poziþia MAR.

29 Pentru a utiliza tetiera. ridicaþi-o pânã când auziþi un clic (poziþia de utilizare). ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE SPECIFICAÞII TEHNICE Reþineþi cã tetierele trebuie reglate pentru a sprijini par tea din spate a capului ºi nu gâtul ocupantului. spre spãtar. IMPORTANT Pasagerii de pe locurile din spate vor aºeza întotdeauna tetierele în poziþia de utilizare. Doar în aceastã poziþie tetierele îºi exercitã acþiunea de protecþie.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 36 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pentru a scoate tetierele posterioare: apãsaþi în acelaºi timp butoanele A ºi B de pe ambele pãrþi ºi scoateþi tetierele. apãsaþi butonul A ºi apãsaþi tetiera în jos. Pentru a optimiza acþiunea de protecþie a tetierelor. Pentru a scoate tetierele anterioare: apãsaþi în acelaºi timp butoanele A ºi B de pe ambele pãrþi ºi scoateþi tetierele. reglaþi spãtarul în poziþie verticalã ºi menþineþi capul cât mai aproape posibil de tetierã. INDEX 36 . Pentru a o readuce în poziþia originalã (poziþia în care nu este utilizatã). UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà p pentru a le coborî: apãsaþi butonul A ºi coborâþi tetiera. POSTERIOARE (dacã existã în dotare) fig.

iar motorul este oprit. " ATEnþiE Sunt interzise categoric orice operaþii post vânzare care implicã modificãri ale sistemului de direcþie sau ale coloanei de direcþie (de ex. p reglaþi volanul. 30. p blocaþi pârghia A. Procedaþi dupã cum urmeazã: p eliberaþi pârghia A-fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 37 ªoferul poate regla poziþia volanului atât axial cât ºi pe înãlþime. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI OGLINDA RETROVIZOARE INTERIOARÃ fig. împingând-o spre înainte (poziþia 1). 31 PLANªA DE BORD ªI COMENZI VOLAN OGLINZI RETROVIZOARE . trãgând-o cãtre volan (poziþia 2). 37 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE Orice reglare a poziþiei volanului trebuie realizatã doar când automobilul este în poziþie staþionarã.: instalarea unui dispozitiv antifurt) care ar afecta semnificativ funcþionarea ºi siguranþa. ar produce anularea garanþiei ºi ar avea ca rezultat neconformitatea automobilului cu cerinþele de omologare. Oglinda este prevãzutã cu un dispozitiv de siguranþã care o elibereazã în cazul unui impact violent.

Procedaþi dupã cum urmeazã: În timpul conducerii. percepþia asupra distanþei poate fi uºor modificatã. 33 în poziþia 2. oglinda poate fi deplasatã în douã poziþii diferite: normal sau antiorbire. 33. " ATEnþiE Deoarece oglinda lateralã din partea ºoferului este curbatã. deplasaþi comutatorul C în cele patru direcþii. SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX p utilizaþi comutatorul B pentru a selecta oglinda doritã (stânga sau dreapta). 38 . oglinzile se vor afla întotdeauna în poziþia 1-fig. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Dezaburire/degivrare (dacã funcþia existã în dotare) Oglinzile sunt prevãzute cu rezistenþe care se activeazã la activarea sistemului de încãlzire a lunetei (apãsarea butonului (). ! OGLINZILE RETROVIZOARE EXTERIOARE Reglare fig. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Cu ajutorul pârghiei A. Rabatare Când este necesar (de exemplu când oglinzile împiedicã accesul întru-un spaþiu îngust). IMPORTANT Acesatã funcþie este temporizatã ºi se va opri automat dupã câteva minute. deplasând-o din poziþia 1-fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 38 PLANªA DE BORD ªI COMENZI p pentru a regla oglinda. este posibil sã rabataþi oglinda. 32 Aceastã operaþie este posibilã doar cu cheia de contact în poziþia MAR.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 39

I. Aerator superior fix - 2. Aeratoare centrale reglabile - 3. Aeratoare laterale fixe - 4. Aeratoare laterale reglabile - 5. Aeratoare inferioare pentru scaunele anterioare - 6. Aeratoare inferioare pentru scaunele posterioare.

39

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

SISTEM DE ÎNCÃLZIRE ªI VENTILAÞIE

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 40

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

AERATOARE LATERALE ªI CENTRALE REGLABILE fig. 35-36
A Aerator fix pentru geamurile laterale. B Aeratoare laterale reglabile. C Aeratoare centrale reglabile. Aeratoarele A sunt fixe. Pentru a utiliza aeratoarele B ºi C, acþionaþi dispozitivul respectiv pentru a le roti dupã dorinþã.

COMENZI fig. 37 Butonul A pentru temperatura aerului (amestecul de aer cald ºi aer rece)
Secþiunea roºie = aer cald Secþiunea albastrã = aer rece

Activarea ventilatorului/reglarea vitezei – butonul B p 0 = ventilator oprit I-2-3 = vitezã ventilator 4 - = vitezã max. ventilator

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

40

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 41

Distribuirea aerului – butonul C

VENTILARE
Pentru a ventila corect habitaclul, procedaþi astfel: p butonul A rotit spre secþiunea albastrã; p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului stins); p butonul C rotit spre ¶; p butonul B rotit la viteza doritã.

ÎNCÃLZIREA RAPIDÃ
Pentru încãlzirea rapidã a habitaclului, procedaþi astfel: p butonul A rotit spre secþiunea roºie; p porniþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului aprins); p butonul C rotit spre ©; p butonul B rotit spre 4 - (vitezã max. ventilator). Apoi utilizaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de confort dorite ºi apãsaþi butonul D pentru a opri recircularea aerului (ledul butonului stins) ºi pentru a împiedica aburirea. IMPORTANT Cu motorul rece, va trebui sã aºteptaþi câteva minute pentru ca lichidul din sistem sã atingã temperatura de funcþionare.
PLANªA DE BORD ªI COMENZI

pentru a dirija aerul spre aeratoarele centrale ºi laterale; aerul rece spre aeratoarele din planºa de bord, în condiþii de temperaturã medie;

© pentru încãlzire în condiþii de temperaturi
exterioare foarte scãzute: pentru a dirija cât mai mult aer spre zona picioarelor;

® pentru a încãlzi zona picioarelor ºi, simultan, pentru a dezaburi parbrizul; - pentru dezaburirea rapidã a parbrizului.

Procedaþi dupã cum urmeazã: p butonul A rotit spre secþiunea roºie;

p butonul C rotit spre poziþia doritã; p butonul B rotit la viteza doritã.

Apãsaþi butonul (ledul butonului aprins) pentru a porni recircularea aerului. Apãsaþi butonul (ledul butonului stins) pentru a opri recircularea aerului.

41

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

Pornire/oprire funcþie recirculare aer – butonul D

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

ÎNCÃLZIREA HABITACLULUI

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

ß pentru a încãlzi zona picioarelor ºi a dirija

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 42

DEZABURIREA/DEGIVRAREA RAPIDÃ A GEAMURILOR ANTERIOARE (PARBRIZ ªI GEAMURI LATERALE)
Procedaþi dupã cum urmeazã: p butonul A rotit spre secþiunea roºie; p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului stins); p butonul C rotit spre -; p butonul B rotit spre 4 - (vitezã max. ventilator). Dupã dezaburire/degivrare, acþionaþi comenzile pentru a restabili confortul necesar.

Dezaburire geamuri
În situaþii de umezealã exterioarã considerabilã ºi/sau ploaie ºi/sau diferenþe considerabile între temperatura exterioarã ºi cea din habitaclu, parcurgeþi urmãtoarea procedurã preventivã pentru dezaburire: p butonul A rotit spre secþiunea roºie; p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului stins); p rotiþi butonul C spre - sau spre dacã geamurile nu se dezaburesc; p rotiþi butonul B spre viteza a doua.

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

®

DEZABURIREA/DEGIVRAREA LUNETEI ªI A OGLINZILOR RETROVIZOARE EXTERIOARE ÎNCÃLZITE (dacã funcþia este în dotare) fig. 38
Apãsaþi butonul A pentru a porni aceastã funcþie; când aceastã funcþie este pornitã, ledul butonului este aprins. Aceastã funcþie este temporizatã ºi se opreºte automat dupã 20 de minute. Pentru a întrerupe aceastã funcþie, apãsaþi din nou butonul A. IMPORTANT Nu aplicaþi autocolante pe interiorul lunetei peste filamentele de încãlzire pentru a evita deteriorãri care pot întrerupe funcþionarea corectã a acestora.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

42

deoarece creºte considerabil posibilitatea aburirii geamurilor în interior. Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/reci. este bine sã nu o folosiþi pe durate lungi. AER CONDIÞIONAT CU ACÞIONARE MANUALÃ (dacã este în dotare) . ledul butonului se va aprinde. COMENZI fig. tunel etc.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 43 Aceastã funcþie este deosebit de utilã când aerul exterior este foarte poluat (într-un ambuteiaj.= vitezã max. PLANªA DE BORD ªI COMENZI ACTIVAREA FUNCÞIEI DE RECIRCULARE A AERULUI IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului din interior face posibilã atingerea mai rapidã a condiþiilor “de încãlzire” sau “de rãcire”. 39 Butonul A pentru temperatura aerului (amestecul de aer cald ºi aer rece) Secþiunea roºie = aer cald Secþiunea albastrã = aer rece p 0 = ventilator oprit 1-2-3= vitezã ventilator 4 .). ventilator 43 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Activarea ventilatorului/reglarea vitezei – butonul B MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Porniþi aceastã funcþie prin apãsarea butonului •. Cu toate acestea. în special dacã existã mai multe persoane în automobil.

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Pornire/oprire sistem aer condiþionat – butonul E Apãsaþi butonul (ledul butonului aprins) pentru a porni sistemul de aer condiþionat.pentru dezaburirea rapidã a parbrizului. Apãsaþi din nou butonul (ledul butonului stins) pentru a opri recircularea aerului. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Distribuirea aerului – butonul C ® pentru a încãlzi zona picioarelor ºi. 44 . în condiþii de temperaturã medie. pentru a dezaburi parbrizul.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 44 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pornire/oprire funcþie recirculare aer – butonul D Apãsaþi butonul (ledul butonului aprins) pentru a porni recircularea aerului. aerul rece spre aeratoarele din planºa de bord. Apãsaþi din nou butonul (ledul butonului stins) pentru a opri sistemul de aer condiþionat. ¶ pentru a dirija aerul spre aeratoarele centrale ºi laterale. SPECIFICAÞII TEHNICE ß pentru a încãlzi zona picioarelor ºi a dirija © pentru încãlzire în condiþii de temperaturi INDEX exterioare foarte scãzute: pentru a dirija cât mai mult aer spre zona picioarelor. simultan. .

p butonul C rotit spre ¶. p butonul A rotit spre secþiunea albastrã. p butonul C rotit spre ¶. ledul butonului E se va aprinde. p butonul B rotit spre 4 .(vitezã max. PLANªA DE BORD ªI COMENZI CONTROLUL CLIMATIZÃRII (rãcire) Reglarea rãcirii . p butonul B rotit la viteza doritã. 45 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Pentru rãcirea rapidã a habitaclului. procedaþi astfel: p butonul A rotit spre secþiunea albastrã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 45 VENTILAÞIE Pentru a ventila corect habitaclul. p apãsaþi butonul E pentru a porni sistemul de aer condiþionat. p porniþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului aprins). p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului stins). ventilator). procedaþi astfel: p rotiþi butonul A spre dreapta pentru a creºte temperatura. p rotiþi butonul Bpentru a reduce viteza ventilatorului. p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului stins).

p rotiþi butonul B spre viteza doritã. p butonul B rotit spre 4 . procedaþi astfel: p butonul A rotit spre secþiunea roºie. IMPORTANT Cu motorul rece. p porniþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D (ledul butonului aprins). INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 46 . ledul butonului stins. p butonul C rotit spre -. va trebui sã aºteptaþi câteva minute pentru ca lichidul din sistem sã atingã temperatura de funcþionare. p rotiþi butonul C spre simbolul dorit.(vitezã max. Apoi utilizaþi comenzile pentru a menþine condiþiile de confort dorite ºi apãsaþi butonul D pentru a opri recircularea aerului (ledul butonului stins).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 46 ÎNCÃLZIREA HABITACLULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI ÎNCÃLZIREA RAPIDÃ Pentru încãlzirea rapidã a habitaclului.(vitezã max. p butonul B rotit spre 4 . UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ DEZABURIREA/DEGIVRAREA RAPIDÃ A GEAMURILOR ANTERIOARE (PARBRIZ ªI GEAMURI LATERALE) Procedaþi astfel: p butonul A rotit spre secþiunea roºie. ventilator). p butonul C rotit spre ©. p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D. Procedaþi dupã cum urmeazã: p butonul A rotit spre secþiunea roºie. ventilator).

IMPORTANT Nu aplicaþi autocolante pe interiorul lunetei peste filamentele de încãlzire pentru a evita deteriorãri care pot întrerupe funcþionarea corectã a acestora. p rotiþi butonul C spre . ledul butonului se va aprinde. p rotiþi butonul B spre viteza a doua. când aceastã funcþie este pornitã. parcurgeþi urmãtoarea procedurã preventivã pentru dezaburire: PLANªA DE BORD ªI COMENZI Dupã dezaburire/degivrare. Setaþi comenzile pentru funcþia de dezaburire ºi porniþi sistemul. Aceastã funcþie este temporizatã ºi se opreºte automat dupã 20 de minute.sau spre dacã geamurile nu se dezaburesc. apãsând butonul E. 47 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI IMPORTANT Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru a grãbi dezaburirea. În situaþii de umezealã exterioarã considerabilã ºi/sau ploaie ºi/sau diferenþe considerabile între temperatura exterioarã ºi cea din habitaclu. IMPORTANT Sistemul de aer condiþionat este foarte util pentru a preveni aburirea în prezenþa umiditãþii foarte ridicate deoarece usucã aerul. deoarece usucã aerul. Dezaburire geamuri . acþionaþi comenzile pentru a menþine confortul dorit. apãsaþi din nou butonul A. p opriþi recircularea aerului prin apãsarea butonului D. ledul butonului este aprins.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 47 p butonul A rotit spre secþiunea roºie. Pentru a întrerupe aceastã funcþie. ® DEZABURIREA/DEGIVRAREA LUNETEI ªI A OGLINZILOR RETROVIZOARE EXTERIOARE ÎNCÃLZITE (dacã funcþia este în dotare) fig. ledul butonului stins. 40 Apãsaþi butonul A pentru a porni aceastã funcþie.

Cu toate acestea. în special dacã existã mai multe persoane în automobil. IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului din interior face posibilã atingerea mai rapidã a condiþiilor “de încãlzire” sau “de rãcire”. deoarece creºte considerabil posibilitatea aburirii geamurilor în interior. ÎNGRIJIREA SISTEMULUI În timpul iernii. este bine sã nu o folosiþi pe durate lungi.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 48 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ACTIVAREA FUNCÞIEI DE RECIRCULARE A AERULUI Porniþi aceastã funcþie prin apãsarea butonului •. verificaþi sistemul la o Reprezentanþã Fiat. sistemul de control al climatizãrii trebuie pornit cel puþin o datã pe lunã timp de aproximativ 10 minute. În niciun caz nu trebuie utilizat lichid Ri2. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Sistemul foloseºte lichid de rãcire Ri34a care nu polueazã mediul în cazul unei scurgeri. Nu utilizaþi funcþia de recirculare a aerului în zile ploioase/reci.). ! 48 . deoarece este incompatibil cu componentele sistemului. tunel etc. Aceastã funcþie este deosebit de utilã când aerul exterior este foarte poluat (într-un ambuteiaj. Înainte de perioada de varã. ledul butonului se va aprinde.

Urmãtorii parametri ºi funcþii pot fi setaþi sau modificaþi manual: . p distribuirea aerului la aeratoarele din partea ºoferului ºi a pasagerului. deoarece este controlatã electronic de ventilator. Controlul funcþiilor neschimbate manual rãmâne automat. Temperatura aerului admis în habitaclu este întotdeauna controlatã conform temperaturilor setate pe ecranul ºoferului ºi al pasagerului (cu excepþia cazului în care sistemul este oprit sau în anumite condiþii în care compresorul este oprit). p luneta termicã. p viteza ventilatorului (variaþia continuã a debitului de aer). cu excepþia cazului în care sistemul se activeazã de la sine. inclusiv lumina soarelui. p dezactivarea sistemului. sistemul va relua controlul automat numai din motive de siguranþã. p prioritatea distribuirii monozonã/bi-zonã. care face posibilã reglarea separatã a temperaturii ºi a distribuirii aerului în partea ºoferului ºi în cea a pasagerului. adicã: sistemul funcþioneazã continuu pentru a menþine constant confortul din interiorul habitaclului ºi pentru a compensa orice variaþie a condiþiilor climatice exterioare. În acest mod. controlul automat este dezactivat. p dezaburire/degivrare rapidã. Selectãrile manuale prevaleazã faþã de cele automate ºi rãmân stocate în memorie pânã când utilizatorul decide sã reactiveze controlul automat (apãsarea butonului AUTO). Toate funcþiile de mai sus pot fi modificate manual prin selectarea funcþiei/funcþiilor necesare ºi prin modificarea parametrilor setaþi. prevãzut în acest scop. 49 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI p activarea compresorului (pentru a rãci/ usca aerul). Cantitatea de aer admisã în habitaclu nu depinde de viteza automobilului. Controlul temperaturii se bazeazã pe logica “temperaturii echivalente”. p distribuirea aerului pe ºapte niveluri (partea ºoferului ºi a pasagerului). detectatã de un senzor corespunzãtor. p temperatura aerului pe partea ºoferului ºi a pasagerului. p recircularea aerului. p activarea pornirii/opririi compresorului sistemului de climatizare. p recircularea aerului. din anumite condiþii de siguranþã. p viteza ventilatorului (variaþie continuã). Sistemul de climatizare controleazã ºi regleazã automat urmãtorii parametri ºi funcþii: p temperatura aerului la aeratoarele din partea ºoferului ºi a pasagerului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 49 SISTEM AUTOMAT CLIMATIZARE BI-ZONÃ (dacã este în dotare) DESCRIERE Automobilul este prevãzut cu un sistem automat climatizare bi-zonã.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 50 PLANªA DE BORD ªI COMENZI N buton activare funcþie AUTO (funcþionare automatã) ºi buton pentru reglarea temperaturii în partea ºoferului. F buton activare funcþie MAX-DEF (dezaburire/degivrare parbriz). SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX L creºtere/reducere vitezã ventilator. sistemul va începe sã funcþioneze complet automat pentru a ajunge la temperaturile de confort cât mai curând posibil. dar este de preferat sã apãsaþi unul dintre butoanele AUTO ºi apoi sã rotiþi butoanele pentru a seta temperaturile dorite. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE COMENZI fig. H buton activare funcþie AUTO (funcþionare automatã) ºi buton pentru reglarea temperaturii în partea pasagerului. pe display. 41 A buton pentru activarea funcþiei MONO (alinierea temperaturilor setate) ºofer/pasager. C buton pornit/oprit pentru recircularea aerului. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ UTILIZAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE Sistemul poate fi pornit în diverse moduri. Personalizarea temperaturilor dorite (ºofer ºi pasager) este posibilã cu o diferenþã maximã de 7° C. D display pentru datele sistemului de climatizare. E buton oprit climatizare. În acest fel. G buton pornit/oprit lunetã termicã. I buton distribuire aer în partea pasagerului. Sistemul va seta temperatura aerului. M Buton distribuire aer în partea ºoferului. B buton pornit/oprit pentru compresorul sistemului de climatizare. cantitatea ºi distribuþia acestuia ºi va controla funcþia de recirculare a aerului ºi activarea compresorului sistemului de climatizare. 50 .

respectiv scãderea temperaturii aerului necesar în zona din stânga-faþã (butonul N). distribuirea aerului ºi viteza ventilatorului cu ajutorul butoanelor respective: sistemul îºi va modifica automat setãrile pentru a se adapta la noile cerinþe. Y Debitul de aer la aeratoarele centrale ºi laterale din planºa de bord pentru ventilare la nivelul toracelui ºi feþei. pe vreme foarte caldã. Datoritã tendinþei naturale a cãldurii de a se ridica. a lunetei ºi a oglinzilor retrovizoare exterioare. pentru a o menþine întotdeauna pornitã. Reglarea temperaturii aerului – butoanele H-N Rotirea butoanelor în sens orar sau antiorar are ca rezultat creºterea. astfel. pentru a alinia temperatura ºi distribuirea aerului setatã pe partea pasagerului cu cea de pe partea ºoferului. Temperaturile setate sunt prezentate pe afiºajele de lângã butoanele respective.pentru a grãbi dezaburirea/degivrarea parbrizului. PLANªA DE BORD ªI COMENZI În timpul funcþionãrii complet automate. Pentru a dezactiva aceste douã funcþii.butoanele I-M Apãsarea acestor butoane este posibilã pentru a alege manual una dintre cele ºapte distribuþii posibile ale aerului cãtre habitaclu (partea stângã sau cea dreaptã): N Debitul de aer spre parbriz ºi aeratoarele geamurilor anterioare pentru a le dezaburi sau degivra. dând rapid senzaþia de cãldurã. Apãsarea butonului A (MONO) aliniazã automat temperatura din partea pasagerului cu cea din partea ºoferului. puteþi modifica oricând temperaturile setate.Viteza ventilatorului este aceeaºi pentru orice zonã a habitaclului. . p ( pentru a dezaburi/degivra luneta ºi oglinzile retrovizoare exterioare încãlzite. 51 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI p MONO. rotiþi doar butonul pentru temperaturã ºi setaþi temperatura doritã. Distribuirea aerului în partea din faþã . când ledul butonului este aprins. puteþi seta aceeaºi temperaturã pentru ambele zone prin rotirea butonului N din partea ºoferului. Funcþionarea separatã a temperaturilor ºi distribuirii aerului se poate restabili prin rotirea butoanelor H sau apãsarea din nou a butonului A (MONO). p . acest tip de distribuire permite încãlzirea habitaclului în cel mai scurt timp. În acest mod. respectiv în zona dreaptã (butonul H) a habitaclului. singurele setãri manuale sunt urmãtoarele: În timpul funcþionãrii (FULL AUTO).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 51 p • recircularea aerului. Deoarece sistemul controleazã douã zone ale habitaclului. a geamurilor laterale. Rotiþi butoanele în sens orar sau antiorar pentru a activa HI (nivel maxim de încãlzire) sau LO (nivel maxim de rãcire). modificarea distribuirii ºi/sau a debitului aerului ºi/sau activarea compresorului ºi/sau recircularea aerului vor determina dispariþia cuvântului FULL. cu excepþia celor modificate manual. O Debitul de aer cãtre zonele inferioare din faþã ºi spate ale habitaclului. sistemul va continua sã controleze automat toate funcþiile. personalizarea temperaturilor necesare (ºofer ºi pasager) este posibilã cu o diferenþã maximã de 7°C. În timpul funcþionãrii complet automate a sistemului. sau opritã.

p vitezã min.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 52 Y Repartizarea debitului de aer între aeraO toare cãtre zona inferioarã a habitaclului (cel mai cald aer) ºi aeratoarele centrale ºi laterale ale planºei de bord (cel mai rece aer). a distribuirii aerului. ventilator = toate barele iluminate. care este întotdeauna automat). UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Tipul de distribuire a aerului. când strãluceºte soarele. anulând toate reglajele manuale. alegând-o pe cea mai adecvatã pentru condiþiile climaterice existente. sistemul va controla automat distribuirea aerului. N Repartizarea debitului de aer cãtre toate Y aeratoarele ale automobilului. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Reglarea vitezei ventilatorului – butoanele L Apãsaþi butonul p pentru a creºte sau reduce viteza ventilatorului ºi astfel cantitatea de aer admis în habitaclu. N Repartizarea debitului de aer între aeraO toarele pentru dezaburire/degivrare parbriz ºi geamuri laterale ºi partea inferioarã a habitaclului. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Viteza ventilatorului este indicatã de barele iluminate pe display: p vitezã max. Acest tip de distribuire permite ventilaþia confortabilã atunci când soarele strãluceºte.Acþionarea manualã cel puþin a unei funcþii automate (oprirea recirculãrii aerului. pasagerul poate selecta distribuirea doritã a aerului prin apãsarea butoanelor dedicate. în condiþiile menþinerii setate a temperaturii dorite. apãsaþi butonul AUTO. Când ºoferul selecteazã distribuirea aerului spre parbriz. N Repartizarea debitului de aer între aeraY toarele pentru dezaburire/degivrare parbriz ºi aeratoarele centrale ºi laterale din planºa de bord. Aceastã distribuþie a debitului de aer este deosebit de utilã primãvara ºi toamna. IMPORTANT Pentru a restabili controlul automat al vitezei ventilatorului dupã o reglare manualã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Butoanele AUTO (funcþionare automatã) H-N Prin apãsarea butonului AUTO (din partea ºoferului ºi/sau a pasagerului). împiedicând în acelaºi timp posibila aburire a geamurilor. ventilator = o barã iluminatã. Aceasta înseamnã control automat incomplet (cu excepþia controlului temperaturii. Aceastã condiþie este indicatã de mesajul FULL AUTO de pe display-ul frontal al sistemului. apãsarea unui buton va activa funcþia respectivã. O În timpul funcþionãrii FULL AUTO. În timpul funcþionãrii în modul FULL AUTO. prin apãsarea butonului B. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 52 .Acest tip de distribuire a aerului permite încãlzirea confortabilã a habitaclului. distribuirea aerului parte pasager va fi de asemenea orientatã spre parbriz. este indicat de aprinderea ledului dedicat din butonul selectat. apãsaþi butonul AUTO. Totuºi. Pentru a restabili controlul automat al distribuirii aerului dupã o selectare manualã. sistemul regleazã automat cantitatea ºi distribuirea aerului admis în habitaclu. În funcþionarea combinatã. a vitezei ventilatorului sau a compresorului) va duce la dispariþia de pe display a mesajului FULL. când este selectat manual. în timp ce apãsarea unui buton care corespunde unei funcþii deja activate va opri aceastã funcþie ºi va stinge ledul butonului respectiv. Ventilatorul poate fi oprit numai în cazul în care compresorul sistemului de climatizare a fost oprit. ledurile pentru distribuire sunt stinse.

53 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Apãsarea butonului MONO aliniazã automat temperatura din partea pasagerului cu cea din partea ºoferului. p pornirea automatã. apãsaþi butonul AUTO. p oprire forþatã (recircularea aerului interior întotdeauna pornitã cu admisia aerului din exterior). DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI IMPORTANT În cazul în care sistemul (dupã setãrile automate) nu va mai putea garanta setarea temperaturii dorite în habitaclu. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Butonul MONO (pentru a alinia temperaturile setate ºi distribuirea aerului) A La setarea recirculãrii manuale. " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ nu se recomandã utilizarea funcþiei de recirculare aer în zile ploioase/reci. cuvintele FULL ºi AUTO dispar de pe display. p pornire forþatã (recircularea aerului interior întotdeauna pornitã). dupã un minut mesajul AUTO se va stinge. dupã una sau mai multe reglãri manuale. indicatã de stingerea ledului butonului ºi a simbolului h de pe display. deoarece creºte considerabil posibilitatea de aburire a geamurilor pe interior. Cu toate acestea nu este indicat sã îl folosiþi în zile ploioase/reci. Pornirea/oprirea funcþiei de recirculare forþatã pot fi selectate prin intermediul butonului C. temperatura setatã va începe sã clipeascã pe display. IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului din interior face posibilã atingerea mai rapidã a nivelului dorit de încãlzire sau rãcire. astfel puteþi seta aceeaºi temperaturã ºi distribuire a aerului pentru ambele zone prin rotirea butonului din partea ºoferului. prin apãsarea unuia dintre butoanele AUTO ºi indicatã de activarea pictogramei AUTO de pe display-ul dinspre baza consolei centrale. pentru a indica aceastã stare. Aceastã funcþie este oferitã pentru a simplifica reglarea temperaturii în întregul habitaclu atunci când în autovehicul se aflã doar ºoferul. Recircularea aerului funcþioneazã conform cu urmãtoarea logicã de operare: În modul automat de funcþionare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pornire/oprire funcþie recirculare aer – buton C Când temperatura exterioarã este scãzutã. indicatã de stingerea ledului butonului C ºi a simbolului i de pe display.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 53 Pentru a restabili controlul automat al sistemului în orice moment. deoarece creºte considerabil posibilitatea aburirii geamurilor pe interior. . când ledul butonului este aprins. recircularea este forþatã sã se opreascã (cu admisie de aer din exterior) pentru a împiedica aburirea geamurilor. Funcþionarea separatã a temperaturii setate ºi a distribuirii aerului este restabilitã prin rotirea butonului H (pentru a seta temperatura din partea pasagerului) sau prin apãsarea din nou a butonului MONO. recircularea aerului interior va fi controlatã automat de sistem în funcþie de condiþiile exterioare de mediu. în special dacã sistemul de climatizare este oprit.

pe display. sistemul va dezactiva recircularea aerului pentru a împiedica aburirea geamurilor. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Dezaburirea/degivrarea rapidã a geamurilor – butonul F Apãsaþi acest buton: sistemul de climatizare va porni automat toate funcþiile necesare pentru dezaburire/degivrare rapidã a parbrizului ºi a geamurilor anterioare. pânã când temperatura lichidului de rãcire a motorului atinge valoarea corespunzãtoare.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 54 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pornire/oprire compresor sistem climatizare – butonul B Apãsarea butonului ? când ledul butonului este aprins va dezactiva compresorul ºi va stinge ledul butonului. dacã temperatura exterioarã este superioarã celei setate.Apãsarea butonului când ledul butonului este stins va activa compresorul ºi va aprinde ledul butonului. cu toate cã sistemul poate menþine temperatura doritã. valoarea temperaturii va începe sã clipeascã pe display câteva secunde. În timp ce compresorul sistemului de climatizare este oprit. apãsaþi din nou butonul ? sau apãsaþi butonul AUTO. p dirijeazã debitul de aer spre aeratoarele parbrizului ºi geamurilor laterale anterioare. sistemul opreºte funcþia dezaburire/degivrare maximã ºi restabileºte condiþiile de funcþionare ale sistemului dinainte de pornire. p activeazã viteza corespunzãtoare a ventilatorului în funcþie de temperatura lichidului de rãcire a motorului pentru a limita intrarea în habitaclu a aerului insuficient de cald pentru a dezaburi geamurile. Când este pornitã funcþia de dezaburire/degivrare. La apãsarea butonului dezaburire/degivrare maximã sau a butoanelor de recirculare aer sau a butonului oprire compresor sau a butonului AUTO. nu este posibilã admisia aerului în habitaclu la o temperaturã mai micã decât cea exterioarã. în plus. Pentru a restabili controlul automat pentru pornirea compresorului sistemului de climatizare. Cuvintele FULL AUTO de pe display dispar. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 54 . geamurile se pot aburi rapid deoarece aerul nu este supus dezumidificãrii. adicã: p porneºte compresorul sistemului când condiþiile climatice sunt adecvate. sigurele operaþii manuale posibile sunt reglarea manualã a vitezei ventilatorului ºi oprirea lunetei termice. Oprirea compresorului sistemului de climatizare rãmâne în memorie chiar dacã se opreºte motorul. p dezactiveazã recircularea aerului. cuvântul FULL va dispãrea de pe display. viteza ventilatorului poate fi setatã manual la zero. p temperatura maximã a aerului HI în ambele zone. iar cuvântul AUTO va dispãrea de pe display. Când opriþi compresorul. În acest caz. iar cuvântul AUTO va dispãrea. în anumite condiþii de mediu. sistemul nu va putea menþine temperatura doritã. p porneºte luneta termicã. IMPORTANT Funcþia dezaburire/degivrare rapidã rãmâne pornitã timp de 3 minute. Dacã sistemul nu mai poate menþine temperatura doritã. Când este pornitã funcþia dezaburire/degivrare are maximã. ledul butonului ºi ledul butonului lunetã termicã sunt aprinse. viteza ventilatorului nu poate fi mai micã decât valoarea indicatã de o barã. valoarea temperaturii va clipi. IMPORTANT În timp ce compresorul sistemului este oprit. În timp ce compresorul este pornit ºi motorul merge. În timp ce compresorul sistemului de climatizare este oprit.

p ventilatorul este oprit. Când aceastã funcþie este activatã. Aceastã funcþie este temporizatã ºi se dezactiveazã automat dupã circa 20 de minute. va rãmâne în starea activã. Oprirea sistemului de climatizare (OFF) E Apãsaþi butonul E pentru a opri sistemul. situaþia acestuia este urmãtoarea: p afiºarea temperaturii setate este dezactivatã. aceasta va fi activatã. IMPORTANT Nu aplicaþi autocolante pe interiorul lunetei peste filamentele de încãlzire pentru a evita deteriorãri care pot întrerupe funcþionarea corectã a acestora. ale lichidului de rãcire a motorului. Apãsaþi AUTO pentru a trece sistemul în modul automat. dacã este activatã. Încãlzitorul suplimentar se opreºte automat dupã atingerea condiþiilor de confort necesare. p recircularea aerului este pornitã. ledul butonului este aprins. Sistem automat climatizare bi-zonã Încãlzitorul suplimentar se va activa automat dupã rotirea cheii de contact în poziþia ON. Când sistemul este oprit. PLANªA DE BORD ªI COMENZI p compresorul sistemului de climatizare este oprit. dacã funcþia aferentã butonului apãsat este dezactivatã. Nu va fi activatã automat la repornirea motorului. Încãlzitorul suplimentar se va activa automat la rotirea butonului A spre ultimul sector roºu ºi pornirea ventilatorului (butonul B) cel puþin cu prima vitezã. IMPORTANT Sistemul va memora temperaturile setate înainte de oprire ºi le va relua la apãsarea oricãrui buton (cu excepþia celui pentru luneta termicã). IMPORTANT Încãlzitorul nu va porni dacã tensiunea bateriei este insuficientã. la apãsarea din nou a butonului sau la oprirea motorului. respectiv. ÎNCÃLZITOR SUPLIMENTAR (dacã este în dotare) . 55 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Sistem de încãlzire ºi aer condiþionat cu acþionare manualã MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Acest dispozitiv va fi utilizat pentru a grãbi încãlzirea în habitaclu atunci când este foarte frig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 55 Dezaburirea/degivrarea lunetei ºi a oglinzilor retrovizoare exterioare încãlzite (dacã funcþia este în dotare) – butonul G Apãsaþi acest buton pentru a activa dezaburirea/degivrarea lunetei termice. Luneta termicã poate fi activatã sau dezactivatã de asemenea când sistemul este oprit. IMPORTANT Încãlzitorul funcþioneazã numai la temperaturi scãzute exterioare ºi.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 56 PLANªA DE BORD ªI COMENZI LUMINI EXTERIOARE Maneta din partea stângã fig. indiferent de poziþia inelului striat. Pentru a stinge luminile de drum. SEMNALIZAREA CU FARURILE Trageþi maneta cãtre volan (prima poziþie este instabilã). LUMINI DE ÎNTÂLNIRE Rotiþi inelul striat spre 2. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE LUMINI DE POZIÞIE Rotiþi inelul striat spre 6. trageþi maneta spre volan (a doua poziþie este instabilã). UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ STINGEREA LUMINILOR Inelul striat rotit spre simbolul O. Martorul 3 de pe tabloul de bord se va aprinde.42 acþioneazã majoritatea luminilor exterioare. Planºa de bord ºi diferitele comenzi de pe aceasta se vor aprinde simultan cu luminile exterioare. trageþi maneta spre volan (luminile de întâlnire se vor aprinde din nou). Martorul 2 de pe tabloul de bord se va aprinde. Luminile exterioare pot fi aprinse doar când cheia de contact se aflã în poziþia MAR. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 56 . Martorul 1 de pe tabloul de bord se va aprinde. Pe tabloul de bord se va aprinde martorul 3. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ LUMINI DE DRUM Când inelul striat se aflã în poziþia 2.

trageþi maneta din stânga spre volan în timp de 2 minute de la oprirea motorului. Activare Cu cheia de contact în poziþia STOP sau scoasã din contact. Dacã doriþi ca semnalizatorul sã clipeascã scurt. La fiecare miºcare a manetei. . Dezactivare Þineþi maneta trasã spre volan mai mult de douã secunde. aceasta va reveni în poziþia sa de bazã. Martorul de avertizare se aprinde când maneta este acþionatã pentru prima oarã ºi va rãmâne aprins pânã la dezactivarea automatã a funcþiei. Martorul de avertizare s sau r de pe panoul de bord se va aprinde în acelaºi timp. FUNCÞIA “FOLLOW ME HOME” Aceastã funcþie permite iluminarea spaþiului din faþa automobilului pentru o perioadã de timp presetatã. fãrã a o fixa în poziþie (poziþie instabilã). 57 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI SEMNALIZATOARE DE DIRECÞIE fig. Semnalizatoarele se sting automat când volanul este îndreptat. perioada în care luminile rãmân aprinse se prelungeºte cu 30 de secunde pânã la un maximum de 210 secunde. trageþi maneta în sus sau în jos. La eliberarea manetei. apoi luminile se sting automat. martorul de avertizare de pe tabloul de bord 3 se aprinde împreunã cu un mesaj pe display (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”) pânã când funcþia va fi activã. 43 La fiecare acþionare a manetei.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 57 Împingeþi maneta spre poziþia (stabilã): p Sus (poziþia I): semnalizator de direcþie dreapta. pentru indica intenþia de schimbare a benzii de rulare. Fiecare acþionare a manetei va prelungi perioada de activare a luminilor. p Jos (poziþia 2): semnalizator de direcþie stânga.

ºtergãtorul este supus la efort excesiv care conduce la declanºarea protecþiei motorului ºi inhibarea funcþionãrii ºtergãtorului pentru câteva secunde. aceasta revine automat în poziþia iniþialã. Dacã funcþionarea nu se reia (de asemenea dupã repornirea automobilului cu ajutorul cheii de contact). viteza de ºtergere este adaptatã automat la viteza automobilului. ≤ ºtergere intermitentã. ¥ ºtergere continuã rapidã. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ SPÃLÃTORUL/ªTERGÃTORUL DE PARBRIZ Dispozitivul poate funcþiona doar când cheia de contact se aflã în poziþia MAR. ! 58 . Deplasarea manetei în poziþia A (poziþie instabilã) este limitatã la durata de menþinere a manetei în aceastã poziþie. Inelul de pe manetã poate fi deplasat în patru poziþii diferite: O ºtergãtor parbriz oprit. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. La eliberarea manetei. 44 comandã funcþionarea ºtergãtorului/spãlãtorului parbriz ºi a ºtergãtorului/spãlãtorului lunetã. oprind automat ºtergãtorul. ≥ ºtergere continuã lentã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Cu inelul de pe manetã în poziþia ≤. IMPORTANT Înlocuiþi lamele ºtergãtorului conform indicaþiilor din secþiunea “Întreþinerea automobilului”. În aceste condiþii.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 58 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SPÃLAREA GEAMURILOR Maneta din dreapta fig. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ nu utilizaþi niciodatã ºtergãtoarele pentru a îndepãrta gheaþa sau zãpada de pe parbriz.

O cursã suplimentarã a ºtergãtorului. Senzorul de ploaie poate recunoaºte prezenþa urmãtoarelor condiþii speciale ºi se poate adapta automat la aceste situaþii: p impuritãþi pe suprafaþa controlatã (sare. 59 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Activare DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Senzorul de ploaie este amplasat în spatele oglinzii retrovizoare.). Modificaþi poziþia inelului striat de pe manetã de la ≤ fig. Activarea senzorului de ploaie va fi indicatã de cel puþin o “cursã” a ºtergãtorului. în contact cu parbrizul ºi are scopul de a regla automat. în timpul funcþionãrii intermitente. automatã. Prin acþionarea spãlãtorului de parbriz cu senzorul de ploaie activat se realizeazã ciclul normal de spãlare la sfârºitul cãruia senzorul de ploaie îºi reia funcþionarea sa normalã. Activarea senzorului de ploaie este semnalatã de o “cursã” de confirmare control. 44. murdãrie etc. IMPORTANT Dungile de apã pot produce deplasarea nesolicitatã a lamei. în funcþie de intensitatea ploii. chiar dacã parbrizul este uscat. PLANªA DE BORD ªI COMENZI SENZOR DE PLOAIE (dacã este în dotare) Dezactivare . Deplasaþi inelul striat al manetei din dreapta spre ≤ fig. încheie operaþia de ºtergere. 44. 44 sau rotiþi cheia de contact în poziþia STOP. Pentru a activa senzorul de ploaie. Prin intermediul meniului este posibilã creºterea sensibilitãþii senzorului de ploaie. va trebui sã deplasaþi inelul striat din poziþia ≤ în altã poziþie ºi apoi din nou în ≤. chiar dacã inelul striat este tot în poziþia ≤ fig. cu o singurã miºcare este posibilã acþionarea simultanã a jetului de spãlare ºi a ºtergãtorului. IMPORTANT Pãstraþi curat geamul parbrizului din zona senzorului. dupã 6 secunde. senzorul nu va fi reactivat. Creºterea sensibilitãþii senzorului de ploaie este semnalatã de o “cursã” confirmare control. p diferenþa dintre zi ºi noapte. ªtergãtorul îºi opreºte funcþionarea dupã trei curse de la eliberarea manetei.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 59 Funcþia “Spãlare inteligentã” Spãlãtorul de parbriz este acþionat prin tragerea manetei cãtre volan (poziþie instabilã). La pornirea motorului (cheia în poziþia MAR). frecvenþa curselor ºtergãtorului de parbriz. Menþinând maneta trasã mai mult de jumãtate de secundã.

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ SPÃLÃTORUL/ªTERGÃTORUL LUNETÃ fig. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ! nu utilizaþi niciodatã ºtergãtorul de lunetã pentru a îndepãr ta gheaþa sau zãpada de pe lunetã. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. p funcþionarea continuã cu marºarierul activat ºi ºtergãtorul de parbriz pornit. 46 Spãlãtoarele de faruri sunt “escamotabile”. Rotirea inelului striat din poziþia O în poziþia > va acþiona ºtergãtorul lunetei astfel: p funcþionere intermitentã dacã ºtergãtorul de parbriz este oprit.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 60 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Cu ºtergãtorul de parbriz pornit ºi marºarierul activat. ºtergãtorul este supus la efort excesiv care conduce la declanºarea protecþiei motorului ºi inhibarea funcþionãrii ºtergãtorului pentru câteva secunde. În aceste condiþii. Eliberarea manetei va activa funcþia de spãlare inteligentã. 60 . ºtergerea lunetei va fi continuã. SPÃLÃTORUL FARURI (dacã este în dotare) fig. p sincronizare cu ºtergãtorul de parbriz (dar cu frecvenþa corespunzãtoare unei jumãtãþi de cursã). Dacã funcþionarea nu este restabilitã. IMPORTANT Verificaþi la intervale regulate funcþionarea corectã ºi starea de curãþenie a duzelor. adicã: sunt amplasate în interiorul barei de protecþie faþã ºi sunt activate la acþionarea spãlãtorului de parbriz (când luminile de drum sunt aprinse). 45 Dispozitivul poate funcþiona doar când cheia de contact se aflã în poziþia MAR. descrisã deja pentru ºtergãtorul de parbriz. Menþinerea manetei în aceastã poziþie mai mult de o jumãtate de secundã va activa ºi ºtergãtorul lunetei. Împingerea manetei cãtre planºa de bord (poziþie instabilã) va activa spãlãtorul lunetei. Funcþionarea se va opri la eliberarea manetei.

47 în poziþia ON ºi apãsaþi pedala de acceleraþie pânã la viteza doritã. ce permite conducerea la viteze mai mari de 30 km/h pe ºosele lungi.Viteza automobilului este memoratã ºi astfel este posibilã eliberarea pedalei de acceleraþie. PLANªA DE BORD ªI COMENZI . împreunã cu mesajul relevant pe tabloul de bord (dacã este în dotare). Dispozitivul nu poate fi activat în treapta întâi sau în marºarier. având comandã electronicã. În cazul coborârii pantelor cu dispozitivul activat. viteza automobilului poate creºte mai mult decât viteza memoratã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Este un dispozitiv care poate veni în sprijinul ºoferului. drepte ºi uscate (de ex. Nu utilizaþi acest dispozitiv în oraº. martorul de avertizare X se aprinde. apoi eliberaþi-o. 61 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà p rotiþi butonul A-fig. accelerarea este posibilã prin simpla apãsare a pedalei de acceleraþie: eliberând pedala de acceleraþie. cu viteza doritã. nu se recomandã utilizarea acestui dispozitiv pe ºosele extraurbane cu trafic intens. fãrã apãsarea pedalei de acceleraþie.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 61 p depalsaþi în sus maneta (+) pentru cel puþin o secundã. Este recomandabil sã îl activaþi în treapta a 4-a sau în trepte superioare acesteia. automobilul va relua viteza memoratã anterior. PENTRU A MEMORA VITEZA Procedaþi dupã cum urmeazã: DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI CRUISE CONTROL (regulator de vitezã constantã) (dacã funcþia este în dotare) ACTIVAREA DISPOZITIVULUI Rotiþi butonul A-fig. În caz de nevoie (de exemplu în cazul unei depãºiri). 47 în poziþia ON.: autostrãzi). La activarea dispozitivului. De aceea.

sau p deplasarea manetei în sus (+). p defectarea sistemului. SPECIFICAÞII TEHNICE ATEnþiE În cazul funcþionãrii defectuoase sau a defectãrii dispozitivului. iar menþinerea coborâtã a manetei va corespunde unei reduceri continue a vitezei. p cu viteza automobilului mai micã decât limita presetatã. p activaþi treapta de vitezã selectatã în momentul memorãrii vitezei.. nu treceþi niciodatã schimbãtorul de viteze în punctul neutru. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ DEZACTIVAREA DISPOZITIVULUI Dispozitivul poate fi dezactivat în urmãtoarele moduri: p rotiþi butonul A spre OFF. dar necesitatea de accelerare are prioritate pentru sistem. iar menþinerea ridicatã a manetei va corespunde unei creºteri continue a vitezei. p apãsaþi butonul RES B-fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 62 PLANªA DE BORD ªI COMENZI PENTRU A RESETA VITEZA MEMORATÃ Dacã dispozitivul a fost dezactivat de ex. în acest caz. 47 pentru a relua condiþiile anterioare dupã încheierea accelerãrii. 47. viteza memoratã poate fi resetatã astfel: p acceleraþi treptat pânã la atingerea unei viteze apropiate de cea memoratã. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ p apãsaþi pedala de acceleraþie. Fiecare acþionare a manetei va corespunde unei uºoare reduceri a vitezei (aproximativ 1 km/h). MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE PENTRU A CREªTE VITEZA MEMORATÃ Viteza memoratã poate fi modificatã în douã moduri: p apãsarea pedalei de acceleraþie ºi apoi memorarea noii viteze atinse. p apãsaþi pedala de ambreiaj. " " ATEnþiE Când cãlãtoriþi cu dispozitivul activat. sau p deplasarea manetei în jos (–) pânã la atingerea noii viteze care va fi memoratã automat. rotiþi butonul A în poziþia OFF ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dispozitivul este dezactivat automat într-unul din cazurile urmãtoare: p intervenþia sistemului ABS sau ESP. p apãsaþi pedala de frânã. PENTRU A REDUCE VITEZA MEMORATÃ Viteza memoratã poate fi redusã în douã moduri: p dezactivarea dispozitivului ºi apoi memorarea noii viteze atinse. p opriþi motorul. Cruise Control este totuºi activ ºi nu va fi necesarã apãsarea butonului RES B-fig. prin apãsarea pedalei de frânã sau de ambreiaj. sistemul nu este cu adevãrat dezactivat. INDEX 62 . Fiecare acþionare a manetei va corespunde unei uºoare creºteri a vitezei (aproximativ 1 km/h).

acesta va aprinde doar: p lampa C dacã este apãsat în partea stângã. . 49 apãsat în partea dreaptã. cu lumina stinsã. aºa cum este prezentat în fig.49 aprinde/stinge aceste lumini. Cu comutatorul A-fig. luminile C ºi D vor rãmâne stinse permanent. Aprinderea/stingerea luminilor se face treptat. 49 în poziþie centralã. 49 apãsat în partea stângã. PLAFONIERA ANTERIOARÃ CU SPOTURI Comutatorul A-fig. luminile C ºi D se vor aprinde/stinge la deschiderea/închiderea portierelor anterioare. plafoniera se va stinge automat la 15 minute dupã oprirea motorului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 63 Lumina se aprinde/stinge la apãsarea lentilelor deplasabile spre dreapta sau spre stânga. pentru a evita descãrcarea bateriei. Comutatorul B-fig. 63 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLAFONIERA ANTERIOARÃ CU LENTILE DEPLASABILE PLANªA DE BORD ªI COMENZI PLAFONIERE IMPORTANT Înainte de a ieºi din automobil.49 activeazã funcþionarea spoturilor. În orice caz. Cu comutatorul A-fig. luminile C ºi D vor rãmâne aprinse permanent. asiguraþi-vã cã acest comutator se aflã în poziþie centralã: lumini stinse când portierele sunt închise. Cu comutatorul A-fig. p lampa D dacã este apãsat în partea dreaptã. dacã acest comutator este lãsat din greºealã în poziþia On. 48.

TEMPORIZAREA LUMINII LA INTRAREA ÎN AUTOMOBIL Dupã scoaterea cheii din contact. pentru a facilita intrarea în/ieºirea din automobil noaptea sau în condiþii de vizibilitate slabã. p pentru circa 10 secunde la închiderea uneia dintre portiere. Temporizarea se va opri la rotirea cheii de contact în poziþia MAR. p pentru circa 10 secunde la închiderea portierelor. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 64 . Luminile se vor aprinde dupã cum urmeazã: p pentru circa 10 secunde la deschiderea portierelor anterioare. plafonierele se vor aprinde dupã cum urmeazã: p în interval de 2 minute de la oprirea motorului timp de circa 10 secunde. 50. p pentru aproximativ 3 minute la deschiderea uneia dintre portierele laterale. p pentru circa 3 minute la deschiderea uneia dintre portierele laterale. aºa cum este prezentat în fig. Temporizarea se va opri automat la blocarea uºilor.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 64 Temporizarea luminii plafonierei PLANªA DE BORD ªI COMENZI TEMPORIZAREA LUMINII LA IEªIREA DIN AUTOMOBIL UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Pentru anumite versiuni. au fost prevãzute 2 moduri temporizate diferite pentru aprindere. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE PLAFONIERA POSTERIOARÃ CU LENTILE DEPLASABILE (dacã este în dotare) Lumina se va aprinde/stinge prin apãsarea lentilelor deplasabile spre dreapta sau spre stânga.

65 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . apãsaþi butonul A-fig. 52 Aceste lumini A sunt amplasate în portiere ºi se aprind la deschiderea respectivei portiere indiferent de poziþia în care se aflã cheia de contact. LUMINI DE CURTOAZIE (dacã existã în dotare) fig. Pentru a aprinde/stinge lumina. acesta se va aprinde automat la deschiderea hayonului ºi se va stinge la închiderea acestuia. 51 La versiunile prevãzute cu luminã portbagaj. PLAFONIERELE (dacã existã în dotare) fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 65 LUMINÃ PORTBAGAJ (dacã este în dotare) fig. 53. în spatele parasolarului pasagerului se aflã o plafonierã. 53 La anumite versiuni.

55 Pentru a le activa. având poziþiile aprinse. Apãsaþi din nou comutatorul pentru a stinge luminile. iar martorii de avertizare s ºi r de pe tabloul de bord se aprind. Martorul de avertizare 5 de pe tabloul de bord se va aprinde. Utilizarea luminilor de avarie este reglementatã de Codul Rutier al þãrii în care vã aflaþi. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 66 . Respectaþi aceste reguli. 54 Acestea se aprind la apãsarea comutatorului A. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PROIECTOARELE DE CEAÞÃ (dacã existã în dotare) fig. Apãsaþi din nou butonul pentru a stinge proiectoarele.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 66 PLANªA DE BORD ªI COMENZI COMENZI LUMINI DE AVARIE fig. comutatorul clipeºte. apãsaþi butonul 5. Utilizarea proiectoarelor de ceaþã este reglementatã de Codul Rutier al þãrii în care vã aflaþi. indiferent de poziþia cheii de contact. Respectaþi aceste reguli. Când dispozitivul este activat.

Utilizarea stopurilor de ceaþã spate este reglementatã de Codul Rutier al þãrii în care vã aflaþi. 67 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE LUMINI DE PARCARE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . Aceste lumini pot fi aprinse doar cu cheia de contact în poziþia STOP sau scoasã. 57 Apãsaþi butonul A pentru a activa funcþia “CITY” (vezi paragraful “Servodirecþie electricã Dualdrive” din aceastã secþiune). Martorul de avertizare 4 de pe tabloul de bord se va aprinde. Când aceastã funcþie este activatã. SERVODIRECÞIE ELECTRICÃ DUALDRIVE fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 67 STOPURI CEAÞÃ fig. martorul de avertizare CITY de pe tabloul de bord se va aprinde. 58 Apãsaþi butonul A pentru a activa aceastã funcþie. LUNETA TERMICÃ fig. prin deplasarea inelului striat de pe maneta din stânga mai întâi spre O ºi apoi spre 6 sau 2.Apãsaþi din nou butonul pentru a dezactiva funcþia. Apãsaþi din nou butonul pentru a stinge stopurile sau stingeþi luminile de întâlnire ºi/sau proiectoarele de ceaþã (dacã existã în dotare). pentru a aprinde aceste lumini este necesar sã aveþi luminile de întâlnire sau proiectoarele de ceaþã aprinse (dacã existã în dotare). Martorul de avertizare 3 de pe tabloul de bord se va aprinde în acelaºi timp. 56 Apãsaþi butonul 4. Respectaþi aceste reguli. Aceastã funcþie se va dezactiva automat dupã aproximativ 20 de minute.

BLOCAREA AUTOMATÃ A PORTIERELOR fig. 59 Pentru a bloca toate portierele simultan. dupã un accident. în cazul unui accident. În orice caz. În acest caz. acþioneazã prin întreruperea alimentãrii cu combustibil ºi. resetaþi comutatorul pentru întreruperea combustibilului dupã cum se specificã în urmãtorul paragraf. va fi imposibil ca aceasta sã fie deschisã. simþiþi miros de combustibil sau vedeþi scurgeri provenite de la sistemul de alimentare cu combustibil. vezi Manual de utilizare). indiferent de poziþia cheii de contact. deschiderea portierelor din exterior depinde de starea portierelor dupã accident: dacã o portierã este grav avariatã. Dacã. IMPORTANT Dupã un accident. nu resetaþi comutatorul pentru a evita orice riscuri. acest dispozitiv împiedicã scurgerile de combustibil datorate spargerii conductelor de combustibil. Pe display-ul multifuncþional. Cu toate acestea. apãsaþi butonul A de pe consola centralã. dupã un accident. nu va fi posibil accesul în automobil. în acelaºi timp. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Deblocarea portierelor în cazul unui accident În cazul unui accident care declanºeazã comutatorul pentru întreruperea combustibilului. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE " ATEnþiE Dacã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 68 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 68 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ COMUTATOR AUTOMAT INERÞIAL DE ÎNTRERUPERE A ALIMENTÃRII CU COMBUSTIBIL Automobilul este prevãzut cu un comutator de siguranþã care. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Astfel. în consecinþã. este afiºat mesajul “Fuel cut-off switch on. luminile din habitaclu se vor aprinde. see Handbook” (Comutator pentru întreruperea combustibilului activat. nu se constatã scurgeri de combustibil. încercaþi sã deschideþi o altã portierã. comutatorul pentru întreruperea combustibilului nu poate activa deblocarea automatã a portierelor. oprirea motorului. portierele se vor debloca automat pentru a face posibil accesul în automobil ºi. Activarea comutatorului pentru întreruperea combustibilului este indicatã de mesajul “FPS on” de pe display-ul digital. iar automobilul poate fi pornit din nou. nu uitaþi sã scoateþi cheia electronicã din contact pentru a împiedica descãrcarea bateriei. este oricând posibilã deschiderea portierelor habitaclului cu ajutorul mânerelor interioare ale acestora. Dacã închiderea centralizatã a portierelor a fost activatã din interiorul automobilului ºi. dupã un accident.

63 este amplasat pe planºa de bord. apãsaþi butonul A-fig. acþionaþi butonul A-fig. 61-62 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ACCESORII INTERIOARE . În interiorul torpedoului existã un spaþiu A-fig. Spaþiul de depozitare A-fig. 69 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Resetarea comutatorului automat pentru întreruperea combustibilului SPAÞII DE DEPOZITARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI TORPEDO fig. în partea stângã a volanului. Pentru a reseta comutatorul pentru întreruperea combustibilului. 62 pentru pãstrarea documentelor. inspectaþi atent automobilul pentru a detecta eventuale scurgeri de combustibil. Înainte de a reseta comutatorul de întrerupere a combustibilului. 61.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 69 Pentru a deschide torpedoul. 60.

64 este amplasat în partea din mijloc a planºei de bord. Apãsaþi butonul A-fig. Pentru a utiliza cotiera. Utilizaþi maneta C pentru a coborî cotiera în poziþia normalã de utilizare. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Spaþiul de depozitare B-fig. 67. SPAÞII DE DEPOZITARE ÎN PORTIERE fig. dacã doriþi. apãsaþi-o aºa cum se aratã în fig. Spaþiul de depozitare B poate fi scos pentru a instala un sistem audio. INDEX 70 . 66 Spaþiile de depozitare pentru documente / hãrþi se aflã pe panourile portierelor. în faþa frânei de mânã. 65 este amplasat în consola centralã. 67 între locurile anterioare. 68 pentru a ridica partea superioarã a cotierei ºi a utiliza spaþiul B. SPECIFICAÞII TEHNICE SPAÞIU DE DEPOZITARE ÎN CONSOLA CENTRALÃ Acest compartiment A-fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 70 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE COTIERA ANTERIOARÃ CU SPAÞIU DE DEPOZITARE (dacã este în dotare) Anumite versiuni sunt prevãzute cu cotiere A-fig.

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . Dupã aproximativ 15 secunde. Manipulaþi-o cu grijã ºi asiguraþi-vã cã nu este utilizatã de copii: pericol de incendiu ºi/sau arsuri. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE SPAÞIU DEPOZITARE CARDURI . " ATEnþiE 71 INDEX Bricheta se încinge foarte tare. în faþa frânei de mânã. IMPORTANT Verificaþi întotdeauna dacã bricheta s-a dezactivat. SUPORT PAHARE fig. 72 Acesta este amplasatã pe consola centralã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 71 Spaþiile de depozitare carduri ºi CD-uri se gãsesc pe consola centralã. 71 BRICHETA fig.SPAÞIU DEPOZITARE CD-URI fig. butonul va reveni în poziþia sa iniþialã ºi bricheta este gata de utilizare. 69-70 Consola centralã adãposteºte suporturile (douã în faþa frânei de mânã ºi una în spatele acesteia) pentru pahare. în timp ce cheia de contact se aflã în poziþia MAR. SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Apãsaþi butonul A pentru a activa bricheta.

77. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 72 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 72 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI PARASOLARE fig. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE La anumite versiuni. BUZUNAR PE SPÃTAR (dacã este în dotare) La anumite versiuni. SCRUMIERA fig. 73-74 Scrumiera este o cutie din plastic care poate fi fixatã în suportul pentru pahare de pe consola centralã. deschideþi capacul A. Pe spatele parasolarelor poate exista o oglindã. 76. Pentru a o utiliza. PRIZA DE CURENT (dacã existã în dotare) Este amplasatã în portbagaj. în partea stângã a suportului din plastic al capacului mobil portbagaj fig. Parasolarele se pot deplasa spre lateral ºi sus-jos. un buzunar este amplasat pe partea din spate a spãtarului fig. 75 Acestea sunt amplasate pe pãrþile laterale ale oglinzii retrovizoare. va trebui sã deschideþi capacul culisant A. pentru a utiliza oglinda (dacã este în dotare). IMPORTANT Nu utilizaþi scrumiera pe post de coº de gunoi: hârtiile ar putea lua foc în contact cu resturile de þigãri.

aºa cum aratã sãgeþile. apãsaþi din nou butonul pentru a opri acoperiºul în poziþie intermediarã. Pentru deschidere Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul B-fig. Pentru a deschide parasolarele trapei: prindeþi mânerul A-fig. pe panoul de comandã dedicat. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 73 ACOPERIª AMOVIBIL SKYDOME (dacã este în dotare) Acoperiºul amovibil este format din douã panouri late (un panou fix ºi unul mobil). Comenzile A-B fig. 79. vor fi utilizate pentru a deschide/închide acoperiºul amovibil. 78 pentru mai mult de o jumãtate de secundã pentru a trece panoul frontal în poziþia “spolier” (înclinat). 78 din nou timp de jumãtate de secundã pentru a determina acoperiºul sã culiseze automat în poziþia complet deschis. apãsaþi butonul B-fig. fie datoritã unor obiecte personale prinse în mecanism. apãsaþi butonul pentru a opri trapa în poziþie intermediarã. Parasolarele acoperiºului amovibil pot fi utilizate în poziþiile “complet deschis” ºi “complet închis” (nu sunt prevãzute poziþii intermediare fixe). 78. apãsaþi butonul A-fig. fie prin rãnire directã. 78 de lângã plafonierã. SPECIFICAÞII TEHNICE Utilizaþi acoperºul amovibil doar în poziþia “spolier” (înclinat) dacã pe acoperiº sunt instalate bare transversale pentru transport bagaje. prevãzute cu parasolare acþionate manual. procedaþi în ordine inversã. eliberaþi-l ºi apoi ghidaþi-l în poziþia “complet deschis”. asiguraþi-vã cã pasagerii nu sunt supuºi riscurilor implicate de deplasarea acesteia. Acoperiºul amovibil funcþioneazã doar când cheia de contact se aflã în poziþia MAR. panoul frontal va trece în poziþia “spoiler”. apãsaþi butonul Afig. cheia de contact trebuie scoasã pentru a împiedica acþionarea accidentalã a acoperiºului amovibil ºi rãnirea persoanelor rãmase în automobil. 73 INDEX ! nu deschideþi acoperiºul amovibil dacã este acoperit cu un strat de zãpadã sau gheaþã: sar putea deteriora. ! ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE Când plecaþi din automobil. Pentru a închide parasolarele trapei. Utilizarea necorespunzãtoare a acoperiºului amovibil poate fi periculoasã. Înainte ºi în cursul acþionãrii acoperiºului amovibil. Pentru închidere În poziþia complet deschisã. 78 din nou ºi menþineþi-l apãsat pentru a închide complet acoperiºul.

p luaþi cheia pentru ºuruburi de reglare (livratã ca dotare standard) din trusa de scule din portbagaj. fie datoritã unor obiecte personale prinse în mecanism. trapa poate fi acþionatã manual dupã cum urmeazã: p scoateþi capacul de protecþie aflat între cele douã parasolare ale acoperiºului amovibil. 80 ºi apoi rotiþi-o: – – în sens orar pentru a deschide acoperiºul amovibil. ACÞIONAREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ În cazul în care comutatorul nu funcþioneazã. aºteptaþi oprirea motorului trapei. cheia de contact trebuie scoasã pentru a împiedica acþionarea accidentalã a acoperiºului amovibil ºi rãnirea persoanelor rãmase în automobil.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 74 SENZOR DE OBSTACOL PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Acoperiºul amovibil este prevãzut cu un senzor de obstacol care detecteazã prezenþa unui obstacol în timpul închiderii acoperiºului amovibil ºi intervine oprind ºi inversând direcþia cursei. Înainte ºi în cursul acþionãrii acoperiºului amovibil. în sens antiorar pentru a închide acoperiºul amovibil. fie prin rãnire directã. PROCEDURA DE INIÞIALIZARE Acoperiºul va fi reiniþializat dupã deconectarea bateriei sau dacã se arde siguranþa respectivã. p potriviþi cheia în punctul A-fig. p dupã închiderea completã. 79 în poziþia închis. p menþineþi butonul apãsat pentru a închide complet trapa. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 74 . asiguraþi-vã cã pasagerii nu sunt supuºi riscurilor implicate de deplasarea acesteia. Utilizarea necorespunzãtoare a acoperiºului amovibil poate fi periculoasã. Procedaþi dupã cum urmeazã: p apãsaþi butonul A-fig. Când plecaþi din automobil. în etape.

este totuºi posibilã deschiderea celorlalte portiere prin apãsarea butonului A-fig. Cu aceastã funcþie activã. 83 vor clipi rapid timp de aproximativ 3 secunde. Când portierele sunt deblocate. Când portierele sunt blocate. dar portbagajul este deschis. aºa cum se indicã în fig. ledul butonului este stins. 81 va face ca semnalizatoarele de direcþie ºi ledul butonului A-fig. Butonul are un led care aratã starea portierei (blocatã sau deblocatã). 83 pentru a bloca/debloca toate portierele. Blocarea/deblocarea din interior a portierelor Apãsaþi butonul A-fig. blocarea portierelor va fi activatã: semnalizatoarele de direcþie (doar pentru blocarea realizatã prin apãsarea butonului Á fig. 81 sau introduceþi ºi rotiþi în sens orar inserþia metalicã a cheii în încuietoarea portierei ºoferului fig. 75 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Deblocarea din exterior a portierelor ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI SISTEMUL DE ÎNCHIDERE/DESCHIDERE CENTRALIZATÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI PORTIERE . Apãsaþi scurt butonul Ë fig. Blocarea portierelor este posibilã doar dacã sunt închise toate portierele. 81) ºi ledul butonului A-fig. iar apãsarea butonului va conduce la blocarea centralizatã a portierelor. Dacã portierele sunt închise. 81. Deschiderea uneia sau a mai multor portiere prin rotirea inserþiei metalice a cheii va face ca doar ledul butonului A-fig. 83 de pe consola centralã. de la distanþã: deblocarea portierelor. 83 sã clipeascã rapid timp de aproximativ 3 secunde. Deschiderea unei portiere sau a mai multora prin apãsarea butonului Á de pe telecomandã fig. iar apãsarea butonului va conduce la deblocarea centralizatã a portierelor ºi stingerea ledului. Apãsarea scurtã de douã ori a butonului Á de pe telecomandã fig. clipirea de douã ori a semnalizatoarelor de direcþie. 82. 81 va activa dispozitivul “Dead Lock” (vezi paragraful “Dispozitiv “Dead Lock””). activând astfel. apãsaþi butonul Á de pe telecomandã fig. Blocarea portierelor este indicatã de aprinderea ledului butonului A-fig. Blocarea portierelor este activatã doar dacã sunt închise perfect toate portierele. aprinderea plafonierei temporizate.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 75 Blocarea din exterior Cu portierele închise. 83. ledul butonului este aprins. 83 sã clipeascã timp de aproximativ 3 secunde. sau introduceþi inserþia metalicã a cheii în încuietoarea portierei ºoferului ºi rotiþi-o în sens antiorar. 82.

acea portierã se va debloca. asiguraþi-vã cã în automobil nu rãmâne nimeni. Dupã depãºirea vitezei de 20 km/h. dispozitivul “Dead Lock” va rãmâne activat numai pentru portierele posterioare. În lipsa alimentãrii cu energie (siguranþã arsã. Dezactivarea dispozitivului Dispozitivul este dezactivat automat pentru fiecare portierã în cazurile urmãtoare: ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà " ATEnþiE Odatã ce dispozitivul este acþionat. Dacã una dintre portiere nu este perfect închisã. Dispozitivul “Dead Lock” garanteazã cea mai bunã protecþie împotriva accesului nedorit. trebuie activat de fiecare datã când automobilul este parcat ºi lãsat nesupravegheat. Activarea dispozitivului Dispozitivul este activat automat la fiecare portierã când apãsaþi de douã ori scurt pe butonul telecomenzii Á fig. portierele nu mai pot fi deschise în niciun fel din habitaclu. Din acest motiv. Activarea dispozitivului este indicatã de 3 clipiri ale semnalizatoarelor de direcþie ºi a ledului butonului A-fig. p mânerului rotativ al portierei. p când se deschide portiera ºoferului cu ajutorul cheii.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 76 Dupã blocarea portierelor cu ajutorul: PLANªA DE BORD ªI COMENZI p telecomenzii. 81. este totuºi posibilã blocarea manualã a portierelor. prevenind astfel o situaþie în care o persoanã care intrã în automobil pe portiera deschisã sã rãmânã blocatã în interiorul habitaclului. dupã ce închide portiera. baterie deconectatã etc. De aceea. fãrã telecomandã. Dacã bateria din telecomandã este descãrcatã. p la rotirea cheii de contact în poziþia MAR.). dispozitivul nu se va activa. Dacã se trage de mânerul interior al uneia dintre portierele posterioare. nu va fi posibil sã deblocaþi portierele prin apãsarea butonului A-fig. 83 de pe planºa de bord. se va debloca respectiva portierã. dispozitivul poate fi dezactivat doar prin fixarea inserþiei metalice a cheii în ambele încuietori ale portierelor. IMPORTANT Cu sistemul de închidere centralizatã activat. dacã se trage de mânerul interior al uneia din portierele anterioare. în acest fel este împiedicatã deschiderea portierelor din interiorul habitaclului în cazul unei încercãri de efracþie (de ex. DISPOZITIV DEAD LOCK (dacã este în dotare) Acest dispozitiv de siguranþã face posibilã inhibarea: p mânerelor interne. 83. p când se deblocheazã portierele cu ajutorul telecomenzii.: spargerea geamului). p butonului de blocare/deblocare A-fig. aºa cum este descris anterior: în acest caz. portierele vor fi blocate automat dacã a fost selectatã funcþia aferentã din meniului de setãri (vezi paragraful “Display multifuncþional” din aceastã secþiune). INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 76 . 83 de pe planºa de bord.

. verificaþi activarea corectã încercând sã deschideþi o portierã posterioarã de la mânerul interior. Acest dispozitiv poate fi activat doar când portierele posterioare sunt deschise. p rotiþi dispozitivul din poziþia 2 în poziþia 1 ºi apoi închideþi portiera. 77 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Pentru a împiedica deschiderea din interior a portierelor posterioare. DISPOZITIV DE BLOCARE DE URGENÞÃ PORTIERE POSTERIOARE (versiunile cu 5 uºi) fig. " ATEnþiE nu activaþi dispozitivul de blocare pentru protecþia copiilor dacã a fost activat dispozitivul de blocare pentru situaþii de urgenþã.dezactivatã (portiera poate fi deschisã din interiorul habitaclului).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 77 Utilizaþi întotdeauna acest dispozitiv atunci când transpor taþi copii. Portierele posterioare sunt prevãzute cu un dispozitiv de urgenþã pentru blocarea portierelor în absenþa curentului. acþionaþi mânerul interior pentru a dezactiva dispozitivul de blocare de urgenþã al portierei posterioare ºi apoi deschideþi portiera de la mânerul exterior. 84 " ATEnþiE Dupã activarea blocãrii pentru protecþia copiilor la ambele portiere posterioare. p poziþie 2 . pentru a deschide portierele posterioare utilizaþi mânerele interioare ale portierelor. 84 rãmâne activat chiar dacã portierele sunt deblocate cu ajutorul sistemului centralizat. procedaþi astfel: p introduceþi cheia de contact în mânerul rotativ B. Când dispozitivul este activ. 85 MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIV BLOCARE PENTRU PROTECÞIA COPIILOR (versiunile cu 5 uºi) fig.activatã (portierã blocatã). În acest caz. Dacã sunt active ambele dispozitive de siguranþã: pentru a deschide din nou portiera. p poziþie 1 . DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI " ATEnþiE PLANªA DE BORD ªI COMENZI Dispozitivul A-fig.

87 sau. vor fi folosite: PLANªA DE BORD ªI COMENZI Funcþionarea automatã continuã (dacã funcþia este în dotare) Versiunile cu 2 geamuri faþã electrice sunt prevãzute cu deschiderea/închiderea automatã a geamului de pe partea ºoferului. cu cheia de contact în poziþia MAR. 86 comutatoare care. (dacã sunt în dotare). D pentru a deschide/închide geamul din dreapta spate (dacã este în dotare). ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ A pentru a deschide/închide geamul din stânga faþã. C pentru a deschide/închide geamul din stânga spate (dacã este în dotare). B pentru a deschide/închide geamul din dreapta faþã. Versiunile cu 4 geamuri electrice (faþã ºi spate) sunt prevãzute cu deschiderea/închiderea automatã a tuturor geamurilor. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 78 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 78 GEAMURI ELECTRICE/MANETE ACÞIONARE GEAMURI GEAMURI ELECTRICE Cotiera portierei ºoferului este prevãzutã cu douã fig. E pentru a inhiba comenzile portierei posterioare (dacã funcþia este în dotare). cinci fig.

p rotiþi cheia de contact în poziþia STOP ºi apoi în poziþia MAR.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 79 Versiunile cu 4 geamuri electrice (faþã ºi spate) sunt prevãzute cu un senzor de obstacol pentru a detecta prezenþa unui obstacol în timpul cursei de închidere a geamului. sistemul de siguranþã opreºte închiderea geamului ºi. Dacã nu existã nicio defecþiune. sau Sistemul este conform cu ediþia ce urmeazã sã aparã a standardului 2000/4/CE privind siguranþa pasagerilor care se apleacã în afara habitaclului. geamurile electrice rãmân activate timp de aproximativ 2 minute ºi sunt imediat dezactivate în momentul deschiderii unei portiere. Geamul se va opri când este complet deschis sau când se apasã din nou butonul. Dacã detecteazã un obstacol. IMPORTANT Cu cheia de contact în poziþia STOP sau scoasã din contact. astfel: " ATEnþiE . IMPORTANT Dacã funcþia de obstacol este activatã de 5 ori în doar 1 minut. geamul revine automat în poziþia sa normalã de operare. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Funcþionarea automatã continuã se activeazã prin apãsarea comutatoarelor de comandã mai mult de jumãtate de secundã. Aceastã situaþie este semnalatã de deplasarea cu “ºocuri” a geamului. schimbã sensul cursei acestuia. p deschideþi geamurile. în faza de închidere. sistemul va intra automat în modul “recuperare” (autoprotecþie). în funcþie de poziþia geamului. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Deci va fi necesarã executarea procedurii de resetare a sistemului. în timp ce apãsarea butonului telecomenzii Á pentru mai mult de douã secunde le va închide. 79 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT La anumite versiuni. apãsarea butonului telecomenzii Ë pentru mai mult de 2 secunde va deschide geamurile.

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ MANETE ACÞIONARE GEAMURI POSTERIOARE (versiunile cu 5 uºi) (dacã sunt în dotare) fig. 89 pentru a inhiba comenzile portierei posterioare (dacã funcþia este în dotare). INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 80 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 80 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Utilizarea incorectã a geamurilor electrice poate fi periculoasã. utilizaþi maneta de acþionare a geamului respectiv. 90 Pentru a deschide ºi a închide geamul. utilizate pentru comanda respectivului geam. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Iniþializarea sistemului de siguranþã a geamurilor Geamurile portierelor pasageri anteriori ºi posteriori (dacã sunt în dotare) Cotiera portierei pasagerului anterior ºi cotierele portierelor posterioare sunt prevãzute cu comutatoarele A-fig. Înainte ºi în cursul acþionãrii geamului. asiguraþi-vã cã pasagerii nu sunt supuºi riscurilor implicate de deplasarea acestuia. p dupã oprirea geamului. 88. fie prin rãnire directã. Sistemul de siguranþã va fi reiniþializat dupã deconectarea bateriei sau dacã se arde siguranþa respectivã. Scoateþi întotdeauna cheia de contact la ieºirea din automobil pentru a împiedica acþionarea accidentalã a geamurilor electrice. Procedura de iniþializare: p închideþi manual geamul pe care doriþi sã îl iniþializaþi. fie datoritã unor obiecte personale prinse în mecanism. continuaþi sã apãsaþi comanda de închidere pentru cel puþin 1 secundã. ceea ce poate constitui un pericol pentru pasagerii din automobil. Apãsaþi butonul A-fig.

SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà Când utilizaþi portbagajul. 81 INDEX nu transportaþi niciodatã obiecte pe capacul mobil al portbagajului. asiguraþi-vã cã sarcinile nu depãºesc greutatea permisã (vezi capitolul “Specificaþii tehnice”). 93. Hayonul poate fi deschis din exterior prin apãsarea butonului telecomenzii R. poate împiedica funcþionarea corectã a compensatoarelor cu gaz din pãrþile laterale ale portbagajului. ÎNCHIDEREA HAYONULUI Coborâþi hayonul pânã când auziþi un clic de blocare fig. Deschiderea hayonului este indicatã prin dubla clipire a semnalizatorelor de direcþie. fig. în cazul frânãrii bruºte. ATEnþiE DESCHIDEREA HAYONULUI Hayonul poate fi deschis în orice moment din habitaclu prin apãsarea butonului A-fig.) pe capacul mobil al portbagajului sau pe hayon. De asemenea. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI ! PLANªA DE BORD ªI COMENZI PORTBAGAJ . 92. cu excepþia celor prevãzute de producãtor. 91. spoilere etc. pentru a preveni deplasarea acestora spre înainte ºi rãnirea pasagerilor în cazul accidentelor sau frânãrii bruºte.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 81 Adãugarea de diverse obiecte (difuzoare. asiguraþi-vã cã articolele din portbagaj sunt aranjate corect pentru a le împiedica deplasarea spre înainte ºi pãtrunderea în habitaclu. cu rãnirea pasagerilor.

INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 82 . p utilizaþi mânerele A sau B-fig. respectiv din dreapta a spãtarului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 82 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI DESCHIDEREA HAYONULUI ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ fig. apoi aplecaþi spãtarul peste pernã. p verificaþi dacã centurile de siguranþã nu sunt rãsucite. 96 pentru a debloca secþiunea din stânga. 97 Portbagajul poate fi extins parþial (1/3 sau 2/3) sau total prin rabatarea fracþionatã a banchetei posterioare. 94 Pentru a deschide hayonul din habitaclu dacã bateria automobilului este descãrcatã sau încuietoarea acþionatã electric a hayonului este defectã. p apãsaþi maneta B din portbagaj. p înclinaþi pernele aºa cum indicã sãgeata fig. procedaþi dupã cum urmeazã: p rabataþi complet bancheta posterioarã (vezi paragraful “Extinderea portbagajului” din aceastã secþiune). Procedaþi dupã cum urmeazã: p coborâþi complet tetierele banchetei posterioare. 95. EXTINDEREA PORTBAGAJULUI Extinderea parþialã (dacã funcþia este în dotare) (1/3 sau 2/3) fig.

95. p verificaþi dacã centurile de siguranþã nu sunt rãsucite. p înclinaþi pernele. Procedaþi dupã cum urmeazã: . p ridicaþi mânerele A ºi B-fig. 98 Rabataþi complet bancheta posterioarã pentru a obþine extinderea maximã a portbagajului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 83 p coborâþi complet tetierele banchetei posterioare. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Extinderea portbagajului pe partea stângã permite transportul unui pasager pe locul din dreapta spate. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Extinderea portbagajului pe partea dreaptã permite transportul a doi pasageri pe locul din stânga spate. 98 pentru a elibera spãtarele ºi a le apleca peste pernã. Extinderea totalã fig. 83 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Dacã dupã rabatarea banchetei posterioare trebuie sã scoateþi capacul mobil al portbagajului. aºa cum indicã sãgeata fig. 100. poziþionaþi-l dupã cum se indicã în fig.

eliberaþi ºi rotiþi capacul mobil al portbagajului din poziþie ºi eliberaþi ambele bolþuri fig.“Banda roºie” indicã de fapt cã spãtarul nu este corect fixat. Asiguraþi-vã cã spãtarul este corect fixat pe ambele pãrþi (benzile roºii nu sunt vizibile) pentru a împiedica deplasarea acestuia spre înainte în cazul unei frânãri bruºte ºi rãnirea pasagerilor. Asiguraþi-vã cã tetierele sunt corect poziþionate. 102 fixate de scaunele laterale. fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 84 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pentru a readuce bancheta posterioarã în poziþia sa iniþialã. IMPORTANT Când spãtarul este corect asigurat. 101 scoþând inelele de pe bolþurile de reþinere. 99 Ridicaþi spãtarul banchetei ºi împingeþi-l spre înapoi pânã când auziþi un clic de blocare a ambelor dispozitive de reþinere. capacul mobil al portbagajului poate fi poziþionatã între spãtarele locurilor faþã ºi perna pliatã a banchetei posterioare fig. Aºezaþi cataramele centurilor de siguranþã în sus ºi aºezaþi perna în poziþia normalã de utilizare.“banda roºie” de pe manete nu va mai fi vizibilã. Dupã demontare. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 84 . DEMONTAREA CAPACULUI MOBIL AL PORTBAGAJULUI Pentru a demonta capacul mobil al portbagajului ºi a extinde portbagajul: eliberaþi capetele superioare A-fig. 100.

vezi fig. 85 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Cutia de stocare. IMPORTANT Pentru a aºeza bagaje pe suprafaþa cutiei de încãrcare. admisã este 50 kg. este instalatã în portbagaj ºi poate fi utilizatã pentru a transporta diverse articole. 106 dupã cum indicã figura. apoi fixaþi capãtul tijei C-fig. PENTRU A DESCHIDE CAPOTA PLANªA DE BORD ªI COMENZI CUTIE DE STOCARE ÎN PORTBAGAJ (dacã este în dotare) CAPOTÃ . permiþând obþinerea unei suprafeþe plane de încãrcare. 104.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 85 Procedaþi dupã cum urmeazã: p trageþi maneta fig. Sarcina max. 105 în direcþia sãgeþii. p trageþi maneta A-fig. 107 din dispozitivul de prindere. lãsaþi bara lungã în poziþie centralã. 108 în niºa dedicatã din capotã E. p ridicaþi capota ºi simultan eliberaþi tija D-fig.

107. În cazul în care capota nu s-a închis corect.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 86 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Înainte de a deschide capota. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ p coborâþi capota pânã la circa 20 de centimetri de compartimentul motorului. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 86 . nu o împingeþi în jos. pentru a evita deschiderea acesteia în timp ce automobilul se deplaseazã. PENTRU A ÎNCHIDE CAPOTA Procedaþi dupã cum urmeazã: p þineþi cu o mânã capota ridicatã. ci deschdeþi-o din nou ºi repetaþi procedura de mai sus. asigurându-vã cã s-a închis corect ºi nu este doar menþinutã pe poziþie de dispozitivul de prindere de siguranþã. iar cu cealaltã scoateþi tija C-fig. verificaþi ca braþele ºtergãtorului de parbriz sã nu fie ridicate de pe parbriz. 108 din locaº E ºi fixaþi-o înapoi în dispozitivul de prindere D-fig. apoi lãsaþi-o sã cadã liber. IMPORTANT Verificaþi întotdeauna închiderea corectã a capotei.

versiunea cu 3 uºi PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE BARE PORTBAGAJ/SUPORT PENTRU SCHIURI . opriþi imediat automobilul ºi închideþi capota. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Din motive de siguranþã. ATEnþiE Distribuiþi uniform sarcina ºi. 87 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà " ATEnþiE Cuplajele spate se aflã în punctele B ºi sunt identificate printr-o canelurã în partea superioarã a deschiderii portierei. verificaþi întotdeauna închiderea corectã a capotei ºi fixarea fermã în dispozitivul de prindere. versiunea cu 5 uºi Cuplajele faþã se aflã în punctele A-fig. verificaþi dacã ºuruburile de fixare ale cuplajelor sunt strânse. amintiþi-vã cã automobilul prezintã o sensibilitate mai mare faþã de vântul lateral. " " þionat. " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Urmaþi cu stricteþe instrucþiunile de instalare pe care le conþine setul. 109. nu depãºiþi niciodatã greutatea permisã (vezi secþiunea “Specificaþii tehnice”).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 87 Cuplajele faþã se aflã în punctele A-fig. capota trebuie închisã corect pentru a evita deschiderea acesteia în timp ce automobilul se deplaseazã. De aceea. ATEnþiE Efectuaþi orice operaþii la automobil numai când este sta- Dupã ce vã deplasaþi câþiva kilometri. capota poate sã cadã violent. în timpul conducerii. Dacã în cursul deplasãrii observaþi cã fixarea în dispozitivul de prindere nu s-a fãcut corect. 109. Dacã tija suport nu este poziþionatã corect. Instalarea va fi realizatã de cãtre personal instruit. ! ! Respectaþi cu stricteþe reglementãrile curente referitoare la dimensiunile maxime totale. Cuplajele spate se aflã în punctele B de lângã semnul serigrafiat (O) de pe geamurile posterioare.

Contactaþi Reprezentanþa Fiat pentru a avea farurile reglate corect. Afiºajul de pe tabloul de bord oferã indicarea vizualã a poziþiilor în timpul operaþiei de reglare. Poziþia 3 . INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 88 . iar luminile de întâlnire sunt aprinse. Pentru a vã asigura. condiþii optime de vizibilitate în timpul rulãrii cu farurile aprinse. Pentru a regla unghiul farurilor fig. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE REGLAREA PROIECTOARELOR DE CEAÞÃ (dacã sunt în dotare) Contactaþi Reprezentanþa Fiat pentru a avea farurile reglate corect. Poziþia 2 . farurile trebuie reglate corect. Poziþia 1 . UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ ORIENTAREA FASCICULULUI LUMINOS Funcþioneazã în timp ce cheia de contact se aflã în poziþia MAR. este necesar sã îl readuceþi în poziþia corectã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 88 PLANªA DE BORD ªI COMENZI FARURI REGLAREA UNGHIULUI FARURILOR Reglarea corectã a unghiului farurilor este importanþã vitalã pentru siguranþa ºi confortul dumneavoastrã ºi al celorlalþi participanþi la trafic. 110 Apãsaþi butoanele J ºi I de pe panoul de comandã. În acest caz. IMPORTANT Verificaþi focalizarea fasciculului de fiecare datã când se modificã sarcina transportatã.unul sau doi pasageri pe locurile anterioare. se apleacã uºor spre spate. Când automobilul este încãrcat.ºofer + sarcina maximã admisã în portbagaj. dumneavoastrã ºi celorlalþi ºoferi. Aceasta înseamnã cã fasciculul farurilor se ridicã. Poziþia 0 .cinci pasageri.cinci pasageri + sarcinã în portbagaj.

În þãrile în care circulaþia se face pe ºosele cu sens invers. 111-112 . DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Luminile de întâlnire ale farurilor sunt reglate pentru circulaþie în þara în care autovehiculul este pus în vânzare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI REGLAREA FASCICULULUI LUMINOS ÎN STRÃINÃTATE fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 89 89 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Banda adezivã specialã este furnizatã de Lineaccessori Fiat ºi este disponibilã la Reprezentanþele Fiat. este necesarã acoperirea zonelor farurilor cu o bandã adezivã special prevãzutã în acest scop. pentru a evita orbirea ºoferilor automobilelor care circulã din sens opus.

90 . Citiþi cu atenþie urmãtoarele instrucþiuni. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE Dacã sistemul ABS se activeazã. " ATEnþiE INDICAÞII DEFECÞIUNI Defecþiune sistem ABS O defecþiune a sistemului ABS este indicatã de aprinderea martorului de avertizare > de pe tabloul de bord împreunã cu mesajul respectiv de pe display-ul multifuncþional (dacã este în dotare).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 90 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SISTEM ABS Dacã acesta este primul dumneavoastrã automobil cu ABS. În acest caz. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE INTERVENÞIA SISTEMULUI ABS ªoferul simte cã sistemul ABS a intrat în acþiune deoarece pedala de frânã pulseazã uºor. sau dupã înlocuirea plãcuþelor/discurilor de frânã): în aceastã perioadã este mai bine sã evitaþi frânarea bruscã. Conduceþi cu grijã pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà Sistemul ABS foloseºte la maximum aderenþa anvelopãºosea. aceasta înseamnã cã aderenþa între anvelopã ºi suprafaþa ºoselei a ajuns la limitã: trebuie sã încetiniþi pentru a vã adapta la aderenþa realã a ºoselei. evident în condiþii de siguranþã ºi conform reglementãrilor de trafic din þara în care conduceþi. familiarizaþi-vã cu acesta prin câteva “teste de conducere” preliminare pe ºosele accidentate. repetatã ºi prelungitã. Automobilul este prevãzut cu sistem de frânare ABS. Sistemul este completat de EBD (Sistem electronic de distribuþie a forþei de frânare). care distribuie acþiunea de frânare între roþile din faþã ºi cele din spate. care împiedicã blocarea roþilor la frânare. sistemul de frânare continuã sã fie eficient. de aceea trebuie sã procedaþi cu maximã atenþie când conduceþi pe suprafeþe alunecoase ºi sã nu vã asumaþi riscuri inutile. totuºi fãrã ajutorul sistemului ABS. iar zgomotul produs de sistem creºte: aceasta înseamnã cã viteza automobilului trebuie modificatã pentru a fi adecvatã tipului de suprafaþã a ºoselei. dar nu o poate îmbunãtãþi. asigurã aderenþã optimã ºi cel mai bun control în situaþii de frânare de urgenþã în condiþii de trafic dificile. IMPORTANT Pentru a avea eficienþa maximã a sistemului de frânare. este necesarã o perioadã de “aºezare” de aproximativ 500 km (la o maºinã nouã.

dacã existã în dotare). care nu poate fi decuplat. la frânarea bruscã. pentru a informa ºoferul cã automobilul se aflã în condiþii de stabilitate ºi aderenþã critice. ajutând în acest fel ºoferul sã obþinã o frânare promptã ºi eficace. (dacã sunt în dotare). sunt prevãzute sistemul ASR ºi Hill Holder. Suplimentar faþã de sistemul ESP. ca ºi sistemul MSR (reglarea cuplului motor) ºi sistemul HBA (îmbunãtãþirea forþei de frânare în timpul frânãrii de urgenþã). vã veþi opri pe cea mai scurtã distanþã posibilã în condiþiile de trafic curente. În acest caz. pot compromite sistemul de frânare. opriþi imediat automobilul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. atât sistemele tradiþionale cât ºi sistemele cu ABS. în cazul defectãrii sistemului ESP (indicatã de aprinderea martorului de avertizare 5 împreunã cu mesajul de pe afiºajul multifuncþional. procedând asfel. ci þineþi-l apãsat. dacã este în dotare). BRAKE ASSIST (asistenþa la frânarea de urgenþã integratã cu ESP) (dacã este în dotare) Sistemul. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI SISTEMUL ESP (Sistem electronic de control al aderenþei ºi stabilitãþii) (dacã este în dotare) PLANªA DE BORD ªI COMENZI . recunoaºte frânarea de urgenþã (pe baza vitezei de acþionare a pedalei de frânã) ºi creºte în mod considerabil presiunea în circuitele de frânare. roþile spate se pot bloca prea devreme. ATEnþiE 91 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Dacã se aprinde doar martorul de avertizare x (împreunã cu mesajul de pe afiºajul multifuncþional. nu ridicaþi piciorul. Sistemul ESP este de aceea deosebit de util când condiþiile de aderenþã ale suprafeþei ºoselei se modificã. Brake Assist este dezactivat la versiunile echipate cu ESP. Conduceþi cu grijã extremã pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului. de fapt. " ATEnþiE Când ABS este activat ºi simþiþi cã pedala de frânã pulseazã. Scurgerile de lichid din sistemul hidraulic. Sistemul ESP este un sistem electronic care controleazã stabilitatea automobilului în cazul pierderii aderenþei anvelopelor. putând interveni patinarea.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 91 Defecþiune EBD O defecþiune a sistemului EBD este indicatã de aprinderea martorilor de avertizare > ºi x de pe tabloul de bord împreunã cu mesajul respectiv de pe display-ul multifuncþional (dacã este în dotare). (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). INTERVENÞIA SISTEMULUI ABS Este semnalatã de clipirea martorului de avertizare 5 de pe tabloului de bord.

mai presus de toate. în orice caz. condiþiile de vizibilitate ºi trafic. în stare perfectã ºi. Dacã dupã douã secunde nu se porneºte de pe loc. La eliberare. nu lãsaþi niciodatã automobilul fãrã cuplarea frânei de mânã. p În pantã: automobilul oprit pe o ºosea cu gradientul mai mare de 5%. Pentru funcþionarea corectã a sistemelor ESP ºi ASR. În acest caz. pedala de ambreiaj ºi frânã apãsate. ºi cu ledul butonului ASR OFF. SISTEMUL HILL HOLDER (ASISTENÞÃ LA PORNIRE ÎN RAMPÃ) Acest sistem este o parte integrantã a sistemului ESP ºi este dedicat facilitãrii pornirii din rampã. de tipul. împreunã cu mesajul respectiv de pe display-ul multifuncþional (dacã este în dotare). motorul pornit. INDICAÞII DEFECÞIUNI Defecþiunea sistemului este indicatã de aprinderea martorului de avertizare * de pe tabloul de bord cu display digital ºi a martorului de avertizare 5 de pe tabloul de bord cu display multifuncþional (dacã este în dotare) (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). timp de maximum 2 secunde pentru a trece uºor de la pedala de frânã la pedala de acceleraþie.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 92 ACTIVAREA SISTEMULUI ESP PLANªA DE BORD ªI COMENZI Sistemul ESP este activat automat la pornirea automobilului ºi nu poate fi dezactivat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. sistemul se va dezactiva automat prin eliberarea treptatã a forþei de frânare. martorul de avertizare 5 se aprinde cu luminã fixã pe tabloul de bord. pedala de ambreiaj ºi frânã apãsate. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " " ATEnþiE ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Performanþele sistemului ESP legate de siguranþa activã nu trebuie sã inducã ºoferului tentaþia de a-ºi asuma riscuri inutile. schimbãtorul de viteze în marºarier. IMPORTANT Sistemul de asistenþã la pornire în rampã (Hill Holder) nu este o frânã de mânã. Stilul de conducere trebuie adaptat întotdeauna la condiþiile suprafeþei ºoselei. schimbãtorul de viteze în punctul neutru sau în altã treaptã de vitezã decât marºarierul. sistemul ESP este automat dezactivat. unitatea de comandã a sistemului ESP va menþine forþa de frânare asupra roþilor pânã la atingerea cuplului adecvat pentru pornire sau. 92 . se va auzi zgomotul tipic de dezactivare a frânei. anvelopele trebuie sã fie de aceeaºi marcã ºi tip pentru toate roþile. care indicã faptul cã automobilul se va deplasa. Acesta se va activa automat în urmãtoarele condiþii: p În rampã: automobilul oprit pe o ºosea cu gradientul mai mare de 5%. La demaraj. motorul oprit ºi schimbãtorul de viteze în treapta întâi. (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). Siguranþa rutierã este întotdeauna responsabilitatea ºoferului. marca ºi dimensiunea specificate. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ INDICAÞII DEFECÞIUNI În cazul unei defecþiuni. motorul pornit.

poate conduce la pierderea stabilitãþii. Dacã ASR este dezactivat în timpul cãlãtoriei. de asemenea în funcþie de condiþiile suprafeþei ºoselei. Când cãlãtoriþi pe drumuri cu zãpadã. În timpul cãlãtoriei. în special în condiþii de aderenþã scãzutã. Acþiunea sistemului ASR este deosebit de utilã în urmãtoarele condiþii: p patinajul roþii interioare datoritã efectului modificãrii sarcinii dinamice sau acceleraþiei excesive. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Sistemul MSR (sistem de control al cuplului motor) Activarea/dezactivarea sistemului fig. mai presus de toate. Pentru funcþionarea corectã a sistemelor ESP ºi ASR. anvelopele trebuie sã fie de aceeaºi marcã ºi tip pentru toate roþile. ASR poate fi dezactivat ºi activat prin apãsarea butonului A. 93 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Este o parte integrantã a sistemului ASR care. cu zãpadã sau îngheþate. în cazul schimbãrii bruºte a treptei de vitezã. patinajul roþilor motrice la pornirea de pe loc face posibilã îmbunãtãþirea tracþiunii. 113. amplasat pe planºa de bord fig. Sistemul ASR se activeazã automat la fiecare pornire a motorului. Când ASR este dezactivat. funcþia ASR intervine la reducerea puterii transmise de motor. în aceste condiþii. folosind lanþuri antiderapante. marca ºi dimensiunea specificate. p acceleraþia pe suprafeþe alunecoase. p dacã patinajul implicã doar o roatã motrică. dacã este în dotare. p prea multã putere transmisã roþilor. p în cazul pierderii aderenþei pe o suprafaþã umedã (acvaplanare). ar fi indicat sã dezactivaþi ASR: de fapt. acest lucru este indicat prin aprinderea ledului din buton ºi prin mesajul respectiv de pe display-ul multifuncþional. acesta va porni din nou automat la urmãtoarea pornire a motorului. sunt activate douã sisteme de control diferite: p dacã patinajul implicã ambele roþi motrice. sistemul ASR activeazã automat frânarea roþii care patineazã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 93 În funcþie de condiþiile de patinaj. în stare perfectã ºi. intervine furnizând cuplu motorului ºi prevenind astfel antrenarea excesivã a roþii motrice care. 113 DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Funcþia ASR controleazã tracþiunea automobilului ºi intervine automat de fiecare datã când una sau mai multe roþi patineazã. de tipul. PLANªA DE BORD ªI COMENZI SISTEMUL ASR (Sistemul antipatinaj) " ATEnþiE .

Funcþionarea martorului de avertizare U poate fi verificatã cu ajutorul echipamentului special de cãtre agenþii de circulaþie. p avertizarea cã o eroare produce creºterea nivelurilor emisiilor. sistemul ASR se dezactiveazã automat. În acest caz. mai presus de toate. în stare perfectã ºi. p avertizarea necesitãþii înlocuirii componentelor deteriorate. Reprezentanþele Fiat sunt obligate sã efectueze un test pe bancul de probe ºi. condiþiile de vizibilitate ºi trafic.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 94 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE SISTEM EOBD Sistemul EOBD permite diagnosticarea continuã a componentelor automobilului. De asemenea. cât mai curând posibil. marca ºi dimensiunea specificate. IMPORTANT Dupã eliminarea problemei. martorul de avertizare 5 se aprinde cu luminã fixã pe tabloul de bord. de tipul. teste de ºosea care pot necesita o deplasare lungã. când aceste condiþii nu mai sunt critice. Stilul de conducere trebuie adaptat întotdeauna la condiþiile suprafeþei ºoselei. aceasta se aprinde cu luminã continuã sau clipeºte pe display-ul multifuncþional. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Sistemul are de asemenea un conector pentru diagnostic. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 94 . Respectaþi întotdeauna reglementãrile în vigoare referitoare la circulaþie în þara în care cãlãtoriþi. INDICAÞII DEFECÞIUNI În cazul unei funcþionãri defectuoase. împreunã cu mesajul de pe display-ul multifuncþional. fãcând posibilã citirea codurilor de eroare memorate de unitatea de control. Dacã la rotirea cheii de contact în poziþia MAR martorul de avertizare U nu se aprinde sau dacã. dacã este în dotare) (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). dacã este în dotare). acesta alerteazã ºoferul prin aprinderea martorului de avertizare U de pe tabloul de bord (împreunã cu mesajul relevant de pe display-ul multifuncþional. ! ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Pentru funcþionarea corectã a sistemului ASR. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Performanþele sistemului legate de siguranþa activã nu trebuie sã inducã ºoferului tentaþia de a-ºi asuma riscuri inutile. în timp ce cãlãtoriþi. Aceastã verificare poate fi efectuatã ºi de poliþia rutierã. dacã este necesar. Siguranþa rutierã este întotdeauna responsabilitatea ºoferului. contactaþi cât mai curând posibil Reprezentanþa Fiat. pentru a verifica sistemul complet. care poate fi legat prin interfaþã cu instrumente adecvate. anvelopele trebuie sã fie de aceeaºi marcã ºi tip pentru toate roþile. dacã este în dotare (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”). Obiectivul este: p menþinerea sub control a eficienþei sistemului. împreunã cu o serie de parametri specifici pentru funcþionarea ºi diagnosticarea motorului. corelatã cu nivelul de emisii.

apãsaþi butonul amplasat pe tabloul de bord. care funcþioneazã doar cu cheia de contact în poziþia MAR ºi motorul pornit ºi care poate fi personalizat de cãtre ºofer în funcþie de condiþiile de rulare. aceastã funcþie este deosebit de utilã pentru conducerea în zonele urbane. p cuvântului CITY pe buton. efortul volanului este mai mic ºi astfel operaþiile de parcare sunt mai uºoare: de aceea. Activarea este indicatã prin afiºarea: p cuvântului CITY pe tabloul de bord (pentru versiuni cu display multifuncþional). 114. ACTIVARE/DEZACTIVARE (funcþia CITY) Pentru a activa/dezactiva funcþia CITY. . dupã apãsarea acestuia fig. deoarece pedala de acceleraþie este optim calibratã pentru accelerare/decelerare treptatã. aceastã funcþie garanteazã îmbunãtãþirea confortului de conducere. PLANªA DE BORD ªI COMENZI SERVODIRECÞIE ELECTRICÃ “DUALDRIVE” Când este activatã funcþia CITY. 95 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Automobilul este dotat cu sistem de servodirecþie electricã numit “Dualdrive”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 95 Pentru versiunile sport.

Servodirecþia electricã îºi va relua funcþionarea normalã la urmãtoarea utilizare a automobilului. Acest lucru este normal ºi este provocat de un sistem de prevenire a supraîncãlzirii motorului. Nu este necesarã nici o inspecþie tehnicã. " ATEnþiE " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà Sunt interzise categoric orice operaþii post vânzare care implicã modificãri ale sistemului de direcþie sau ale coloanei de direcþie (de ex. în special cu ridicarea roþilor de pe sol. scoateþi cheia din contact ºi acþionaþi blocarea direcþiei înainte de a efectua orice operaþii de întreþinere. Întotdeauna opriþi motorul. când cheia trebuie sã fie în poziþia MAR sau când motorul funcþioneazã). contactaþi o Reprezentanþã Fiat. (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 96 INDICAÞII DEFECÞIUNI PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà Orice defecþiune este indicatã de aprinderea martorului de avertizare g de pe tabloul de bord împreunã cu mesajul de pe ecranul multifuncþional (dacã este în dotare). În cazul defectãrii servodirecþiei electrice. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 96 . IMPORTANT Direcþia poate deveni uºor rigidã în urma manevrelor de parcare care implicã solicitarea direcþiei. IMPORTANT În unele cazuri. Vã recomandãm sã opriþi imediat automobilul. sã opriþi motorul pentru aproximativ 20 de secunde ºi apoi sã reporniþi automobilul. scoateþi siguranþa principalã pentru servodirecþia electricã înainte de a efectua orice operaþii de întreþinere.: instalarea unui dispozitiv antifurt) care ar putea afecta semnificativ funcþionarea ºi siguranþa. factori independenþi de servodirecþia electricã ar putea conduce la aprinderea martorului de avertizare g de pe tabloul de bord. În cazul în care acest lucru nu este posibil ( de ex. Dacã martorul de avertizare g rãmâne aprins împreunã cu mesajul de pe display-ul multifuncþional (dacã este în dotare). ar produce anularea garanþiei ºi ar avea ca rezultat neconformitatea automobilului cu cerinþele de omologare. automobilul poate fi condus cu servodirecþia mecanicã.

P.M. " ATEnþiE Sistemul T.: explozia anvelopei). În acest caz. Presiunea prea ridicatã are efecte negative asupra þinutei de drum. înspre interiorul anvelopei) care trimite informaþii despre presiune unitãþii de control. din orice motiv.P.P. care va dispãrea automat imediat ce bruiajul radio-electric înceteazã ºi nu mai deranjeazã sistemul.P.S. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI SISTEMUL DE MONITORIZARE A PRESIUNII DIN ANVELOPE . ajutã ºoferul sã monitorizeze presiunea anvelopelor deoarece ºoferul este întotdeauna responsabil de presiunea de umflare corectã a anvelopelor ºi de roata de rezervã (vezi paragraful “Anvelope” din secþiunea “Întreþinerea automobilului”).S.M. unitatea de control trimite indicaþii de avertizare cãtre tabloul de bord numai la câteva secunde dupã ce automobilul se pune în miºcare. instalat pe fiecare roatã (pe jantã. Dacã.P. creºte solicitarea suspensiei ºi tensiunea asupra roþilor ºi provoacã uzurã anormalã a anvelopelor. ci repetaþi verificarea când anvelopele sunt reci. frânaþi cu grijã automobilul ºi evitaþi manevrele bruºte. Indicaþiile defecþiunilor nu vor fi stocate în memorie.M. (Sistem de monitorizare a presiunii din anvelope) Acest sistem este format dintr-un senzor de radiofrecvenþã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE NOTE IMPORTANTE DESPRE SISTEMUL T.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 97 Automobilul poate fi echipat cu T. (dacã este în dotare) Presiunea anvelopelor trebuie verificatã când anvelopele sunt staþionare ºi reci.S. nu reduceþi presiunea cu toate cã este mai ridicatã decât valoarea prescrisã.T. " ATEnþiE Sistemul T.S. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Bruiajul radio electric puternic poate inhiba funcþionarea normalã a sistemului T.S.M. .P. de aceea nu vor fi afiºate dupã oprirea ºi repornirea motorului. este necesarã verificarea presiunii în timp ce anvelopele sunt calde. 97 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE Acordaþi atenþie deosebitã verificãrii sau umflãrii anvelopelor. nu poate indica scãderile bruºte de presiune în anvelope (de ex.M.S. Aceastã situaþie este indicatã de un mesaj dedicat pe display. Dacã defecþiunea persistã.M.

P.S.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 98 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Înlocuirea anvelopelor standard cu anvelope de iarnã ºi invers implicã setarea sistemului T.P. verificaþi presiunea cu anvelopele reci ºi restabiliþi valorile corecte de umflare dacã este necesar. În acest caz. " ATEnþiE Dacã automobilul este prevãzut cu sistem T. " ATEnþiE Bruiajul radio electric puternic poate inhiba funcþionarea normalã a sistemului T.P. Cereþi sfatul Reprezentanþelor Fiat pentru a ºti ce tipuri de accesorii sunt compatibile cu sistemul (roþi.M. 98 . Din acest motiv..M.P. care va fi realizatã doar la Reprezentanþe Fiat. Utilizarea altor accesorii poate produce funcþionarea defectuoasã a sistemului. ar putea indica temporar presiune scãzutã a anvelopelor.. Mesajul de avertizare va dispãrea automat imediat ce bruiajul radio electric nu mai deranjeazã sistemul. când schimbaþi o anvelopã.M.M. pentru a împiedica deteriorarea sau montarea greºitã a senzorilor. capace de roþi etc. Aceastã stare va fi indicatã de un mesaj pe display-ul multifuncþional (dacã este în dotare). schimbaþi ºi garnitura de cauciuc a ventilului. operaþiile de demontare ºi montare a anvelopelor ºi/sau a jantelor implicã precauþii speciale.S. necesitã echipamente speciale. sistemul T.P.S.P.S.S. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Sistemul T. " ATEnþiE Presiunea anvelopelor se poate schimba în funcþie de temperatura exterioarã. " ATEnþiE Dacã automobilul este prevãzut cu sistem T.M. contactaþi Reprezentanþa Fiat pentru schimbarea anvelopei ºi/sau a jantei.M.).S. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 99 Pentru a utiliza corect sistemul. (**) Nu se schimbã încruciºat (digonal opus) (anvelopele vor rãmâne pe aceeaºi parte). consultaþi urmãtorul tabel când trebuie sã schimbaþi roþile/anvelopele: Funcþionare – Înlocuirea roþii cu roata de rezervã Înlocuirea roþilor cu anvelope de iarnã Înlocuirea roþilor cu anvelope de iarnã Înlocuire roþi cu roþi de dimensiuni diferite (*) Schimbarea roþilor în diagonalã (faþã/spate) (**) Prezenþa senzorului – NU NU DA Indicaþie defecþiune DA DA DA NU Operaþie de service la Reprezentanþa Fiat Contactaþi Reprezentanþa Fiat Repararea roþii deteriorate Contactaþi Reprezentanþa Fiat – PLANªA DE BORD ªI COMENZI DA NU – DA NU (*) Oferit ca alternativã în Manualul Utilizatorului ºi disponibil la Lineaccessori Fiat. 99 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI .

prin intermediul unui semnal sonor intermitent despre prezenþa obstacolelor în spatele automobilului. dacã aceastã situaþie se referã la senzorii laterali. 115. dacã este în dotare. INDICAÞII DEFECÞIUNI SEMNALUL SONOR DE AVERTIZARE La cuplarea marºarierului. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 100 . de exemplu. iar funcþia lor este de a informa ºoferul. unitatea de control îl indicã pe cel mai apropiat. dacã existã. indicaþiile de avertizare în cazul manevrelor de-a lungul zidurilor. semnalul sonor se va opri dupã aproximativ 3 secunde pentru a evita. Pe mãsurã ce distanþa între obstacolul din spatele automobilului ºi automobil scade. este activat automat un semnal sonor intermitent. Semnalul sonor: p devine mai puternic o datã cu reducerea distanþei între automobil ºi obstacol. ACTIVARE Senzorii sunt activaþi automat la cuplarea marºarierului. p devine continuu când distanþa între automobil ºi obstacol este mai micã de 30 cm ºi se opreºte imediat dacã distanþa creºte. (vezi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 100 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SENZORI DE PARCARE (dacã sunt în dotare) Senzorii de parcare sunt amplasaþi în bara de protecþie posterioarã fig. sunt indicate la cuplarea treptei de marºarier prin aprinderea martorului de avertizare t de pe tabloul de bord împreunã cu mesajul de pe display-ul multifuncþional. p este constant dacã distanþa este neschimbatã. Distanþe de detectare Raza de acþiune centralã Raza de acþiune lateralã 150 cm 60 cm UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dacã sunt detectate câteva obstacole. Defecþiunile senzorilor de parcare. alarma acusticã se aude cu frecvenþã mai ridicatã.

acordaþi deosebitã grijã obstacolelor care se pot afla deasupra sau dedesubtul senzorilor. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ! MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Funcþionarea senzorilor de parcare este dezactivatã automat când fiºa cablului electric al remorcii este fixatã în soclul cârligului de remorcare al automobilului. procedaþi cu atenþie pentru a preveni deteriorarea acestora. Acest sistem este doar un ajutor pentru ºofer. fãrã pete de noroi. manevrele de parcare sunt întotdeauna responsabilitatea ºoferului care va verifica întotdeauna sã nu existe persoane (în special copii) sau animale în spaþiul de manevrã. de aceea nu utilizaþi cârpe uscate sau aspre. murdãrie. Totuºi. care va trebui sã nu-ºi reducã niciodatã atenþia în timpul manevrelor periculoase. p Când parcaþi. zãpada sau gheaþa depuse pe senzori sau de sistemele cu ultrasunete (de ex. p Obiectele aflate prea aproape de automobil.: frânele pneumatice ale camioanelor sau ciocanele pneumatice) aflate lângã automobil. p Indicaþiile trimise de senzori pot fi modificate de murdãria. PLANªA DE BORD ªI COMENZI FUNCÞIONAREA CU REMORCÃ " ATEnþiE AVERTISMENTE GENERALE .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 101 Senzorii sunt reactivaþi la scoaterea fiºei cablului remorcii. senzorii de parcare vor fi întotdeauna curaþi. în anumite situaþii nu sunt detectate ºi astfel pot produce daune automobilului sau pot fi deteriorate. Senzorii vor fi spãlaþi cu apã curatã ºi detergent auto. chiar dacã se fac la vitezã micã. La curãþarea senzorilor. 101 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Pentru funcþionarea corectã. zãpadã sau gheaþã. curãþaþi senzorii rapid. În staþiile de spãlare. þinând duzele de spãlare cu jet de vapori/presiune înaltã la cel puþin 10 cm de senzori. dacã este necesar.

p cablu antenã radio. p 2 difuzoare cu gamã completã pe portierele posterioare ºi panouri de protecþie spate (diametru 130 mm. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 102 . apãsaþi dispozitivele de reþinere în punctele arãtate în figurã. " ATEnþiE PREGÃTIREA AUDIO (dacã este în dotare) Sistemul este compus din: p cablurile de alimentare ale sistemului audio p cablurile de conectare ale difuzoarelor anterioare ºi posterioare p cablu de alimentare antenã p 2 difuzoare de frecvenþe înalte (putere maximã 30W fiecare). unde veþi gãsi cablurile presetate. Pentru a scoate spaþiul de depozitare. citiþi instrucþiunile de utilizare din Suplimentul ataºat Manualului de Utilizare. p 2 difuzoare de frecvenþe medii (diametru 165 mm. Instalarea sistemului audio Sistemul audio va fi instalat în spaþiul corespunzãtor ocupat de spaþiul central de depozitare.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 102 PLANªA DE BORD ªI COMENZI SISTEM AUDIO (dacã este în dotare) Pentru utilizarea aparatului de radio cu CD/MP3 CD (dacã este în dotare). putere maximã 40W fiecare). UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Pentru conectarea la sistemul de presetare existent al automobilului. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a preveni orice probleme care ar putea afecta siguranþa automobilului. putere maximã 40W fiecare).

putere maximã 40W fiecare). PLANªA DE BORD ªI COMENZI . Pentru operarea echipamentului hands free cu tehnologie Bluetooth® (dacã este în dotare). p cablu antenã radio. p cablu antenã sistem de navigaþie (semnal GPS). contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a preveni orice probleme care ar putea afecta siguranþa automobilului. p 2 difuzoare de frecvenþe medii (diametru 165 mm.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 103 Sistemul este compus din: p cablu de alimentare sistem de navigaþie p cablurile de conectare ale difuzoarelor anterioare ºi posterioare p cablu de alimentare antenã p 2 difuzoare de frecvenþe înalte (putere maximã 30W fiecare). putere maximã 40W fiecare). unde veþi gãsi cablurile presetate. p antenã sistem de navigaþie (semnal GPS). p 2 difuzoare cu gamã completã pe uºile spate ºi panouri de protecþie spate (diametru 130 mm. " ATEnþiE 103 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Pentru conectarea la sistemul de presetare existent al automobilului. p antenã radio. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI ECHIPAMENT HANDS FREE CU RECUNOAªTERE VOCALÃ ªI TEHNOLOGIE Bluetooth® (dacã este în dotare) PREGÃTIRE SISTEM DE NAVIGAÞIE (dacã este în dotare) Instalarea sistemului de navigaþie Sistemul de navigaþie va fi instalat în spaþiul corespunzãtor ocupat de spaþiul central de depozitare. vezi Suplimentul ataºat acestui Manual de Utilizare.

în plus constituie un potenþial risc pentru pasageri. transmisia ºi recepþia acestor dispozitive pot fi afectate de efectul de ecranare al caroseriei. satelit. În plus. În ceea ce priveºte telefoanele mobile aprobate CE (GSM. Asiguraþi-vã cã nu existã obstacole în calea apãsãrii pedalelor (covoraºe etc. amplificate de efectele de rezonanþã din interiorul habitaclului. dupã achiziþionarea automobilului. vã hotãrâþi sã instalaþi accesorii electrice care necesitã alimentare electricã continuã (alarmã. în timpul frânãrii bruºte ºi repetate sau pe pantele lungi. GPRS. pot conduce la funcþionarea defectuoasã a sistemelor electrice cu care este prevãzut automobilul. " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Aveþi grijã atunci când fixaþi spoilere suplimentare. pe lângã recomandarea celor mai adecvate dispozitive produse de Lineaccessori Fiat. al cãrui personal calificat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 104 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ACCESORII ACHIZIÞIONATE DE UTILIZATOR Dacã. UMTS). EMIÞÃTOARE RADIO ªI TELEFOANE MOBILE Echipamente de radio emisie-recepþie (de ex.: telefoane mobile e-tacs. sistem antifurt etc.) sau accesorii care în orice caz solicitã sistemul de alimentare cu energie electricã al automobilului. vor evalua puterea electricã absorbitã totalã. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Aceasta ar putea compromite siguranþa.). sisteme radio HAM ºi altele similare) nu vor fi utilizate în interiorul automobilului decât dacã pe acoperiº este montatã o antenã separatã. respectaþi cu stricteþe instrucþiunile de utilizare furnizate de producãtorul telefonului mobil. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 104 . jante din aliaj ºi capace de roatã nestandardizate: acestea ar putea reduce ventilaþia frânelor ºi astfel eficienþa acestora. verificând dacã sistemul electric al automobilului face faþã acestor sarcini sau dacã trebuie dotat cu o baterie mai puternicã. IMPORTANT Utilizarea dispozitivelor similare în interiorul habitaclului (fãrã antenã separatã) produce câmpuri electromagnetice de radiofrecvenþã care.

Pentru a împiedica alimentarea greºitã. nici chiar în cantitãþi mici sau în situaþii de urgenþã. este necesar sã goliþi ºi întregul circuit de alimentare cu combustibil. diametrul buºonului rezervorului de combustibil este prea mic pentru a introduce ºtuþul de alimentare al pompei de benzinã cu plumb.N. nu porniþi motorul ºi goliþi rezervorul. Alimentarea cu motorinã neconformã cu Standardul European EN590 ar putea conduce la necesitatea înlocuirii filtrului mai frecvent decât este indicat în Planul de întreþinere. deoarece aceasta ar cauza deteriorarea iremediabilã a catalizatorului. Pentru a evita aceste probleme. motorina se îngroaºã datoritã formãrii parafinelor ºi ar putea colmata filtrul de motorinã. conducând la anularea garanþiei datoritã deteriorãrii provocate. Utilizarea altor produse sau amestecuri poate deteriora definitiv motorul. pe lângã rezervor.) de minimum 95. tipul pentru iarnã ºi tipul arctic (zone montane reci). ! . PLANªA DE BORD ªI COMENZI LA STAÞIA DE ALIMENTARE MOTOARE DIESEL Automobilul trebuie alimentat doar cu motorinã pentru autovehicule.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 105 MOTOARE PE BENZINà Utilizaþi doar benzinã fãrã plumb.O. Utilizaþi benzinã cu cifrã octanicã (R. IMPORTANT Nu utilizaþi niciodatã benzinã cu plumb. IMPORTANT Un catalizator ineficient genereazã emisii de eºapament dãunãtoare. sunt distribuite diverse tipuri de motorinã în funcþie de anotimp: tipul pentru varã. 105 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Dacã temperatura exterioarã este foarte scãzutã. în conformitate cu Standardul European En590. contribuind în acest fel la poluarea aerului. În cazul alimentãrii accidentale cu un alt tip de combustibil. Dacã motorul a rulat chiar ºi o perioadã scurtã de timp.

La anumite versiuni. apoi rotiþi cheia de contact în sens antiorar ºi desfaceþi buºonul. nu lãsaþi motorul în funcþiune. Când alimentaþi. p sistemul de recirculare a gazelor de evacuare (E. În plus. aºa cum se prezintã în fig. deschideþi clapeta A ºi deºurubaþi buºonul B. deschideþi clapeta A. deoarece prezintã pericol de incendiu. Un sunet slab. având una sau mai multe bujii incandescente deconectate. specific. nu vã aplecaþi prea aproape de orificiu pentru a nu respira vapori dãunãtori.).G. p sistemul de evaporare a combustibilului. aºa încât acesta nu poate fi aºezat greºit.117 Pentru a realiza alimentarea. nici chiar pentru o testare. p sonda Lambda.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 106 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " BUªONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL fig . buºonul B este prevãzut cu o încuietoare cu cheie. aºezaþi buºonul pe dispozitivul din interiorul clapetei. buºonul este prevãzut cu un dispozitiv împotriva pierderii C care se strânge pe capac. Dispozitivele pentru reducerea emisiilor produse de motoarele pe motorinã sunt cele de mai jos: p catalizator oxidant. pentru a-l deschide. ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ nu vã apropiaþi cu flacãrã deschisã sau þigãri aprinse de orificiul de alimentare cu combustibil.R. produs de ieºirea aerului la deºurubarea buºonului. este absolut normal. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 106 . Etanºarea rezervorului poate produce o uºoarã presurizare a rezervorului. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR Dispozitivele pentru reducerea emisiilor produse de motoarele pe benzinã sunt cele de mai jos: p catalizator. p filtrul de particule (DPF) (dacã este în dotare). 117.

ace de conifere etc. activarea ventilatorului. care opreºte în mod fizic particulele prezente în gazele de eºapament produse de motoarele diesel. . pot avea loc urmãtoarele fenomene: uºoara creºtere a ralantiului. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI În timpul funcþionãrii normale. 107 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ În timpul funcþionãrii normale. PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE FILTRUL DE PARTICULE PENTRU MOTORINÃ (DPF) (dacã este în dotare).: timpul de deplasare. va trebui curãþat (regenerat) la intervale regulate prin arderea particulelor de carbon. nu parcaþi automobilul pe materiale inflamabile (iarbã. catalizatorul atinge temperaturi ridicate. De aceea. Filtrul de particle pentru motorinã a fost adoptat pentru a elimina aproape în totalitate particulele. ace de conifere etc. În timpul utilizãrii normale a automobilului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 107 Dacã se afiºeazã mesajul dedicat. Filtrul de particule pentru motorinã este un filtru mecanic. integrat cu sistemul de eºapament.) ºi va calcula câte particule au fost oprite de filtru. uºoara creºtere a nivelului de fum. consultaþi secþiunea “Martori ºi mesaje de avertizare”.): risc de incendiu. În timpul regenerãrii. nu parcaþi automobilul pe materiale inflamabile (iarbã.): risc de incendiu. temperaturi etc. în conformitate cu prevederile legale prezente/viitoare. De aceea. Aceste situaþii nu vor fi considerate defecþiuni ºi nu afecteazã funcþionarea automobilului ºi mediul. filtrul de particule pentru motorinã (DPF) atinge temperaturi ridicate. unitatea de control a motorului înregistreazã un set de date (de ex. tipul traseului. Procedura de regenerare este controlatã automat de unitatea de control a motorului în funcþie de starea filtrului ºi condiþiile de utilizare a automobilului. frunze uscate. temperaturi de evacuare ridicate. frunze uscate. " ATEnþiE Deoarece acest filtru opreºte fizic particulele.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 108 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI 108 .

............. 120 AIRBAGURI FRONTALE ............................................................................. 112 TRANSPORTUL ÎN SIGURANÞÃ AL COPIILOR ............................................ 121 AIRBAGURI LATERALE .......................................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 109 CENTURI DE SIGURANÞÃ ..............................................................B.................... 110 SISTEM S............ 115 PREGÃTIRE PENTRU INSTALAREA SCAUNULUI PENTRU COPII “UNIVERSAL ISOFIX” .................... 124 109 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI DI SP OZI TIV E DE S IG URA NÞ Ã ..... ....................................................... 111 DISPOZITIVE DE PRETENSIONARE CENTURI ....R.........

Bancheta posterioarã este prevãzutã cu centuri de siguranþã autorulante cu prindere în trei puncte. corect sprijinit de spãtar. acest lucru este normal. 110 . apãsaþi butonul C. permiþându-i libertatea de miºcare. apoi trageþi din nou de centurã. apucaþi clema A ºi introduceþi-o în cataramã B astfel încât sã auziþi un clic de blocare. fãrã a forþa. pentru a preveni rãsucirea acesteia. Pentru a desface centurile de siguranþã. centura se adapteazã automat formei corpului ocupantului. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Când automobilul este parcat pe o pantã abruptã. este posibil ca mecanismul rolei sã se blocheze. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE În timp ce automobilul se deplaseazã nu apãsaþi niciodatã butonul C-fig. Pentru a fixa centurile de siguranþã. Centurile pentru bancheta posterioarã vor fi purtate aºa cum se ilustreazã în fig.1 Centura trebuie fixatã astfel încât spatele pasagerului sã fie drept.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 110 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CENTURI DE SIGURANÞÃ UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ fig. dacã se blocheazã. Când extrageþi centura pentru folosire. într-o coliziune sau la luarea unui viraj cu vitezã mare. 2. Ghidaþi centura de siguranþã cu mâna în timp ce se retrage.1. lãsaþi-o sã se retragã puþin. Mecanismul rolei de ghidare împiedicã ieºirea chingii centurii la o miºcare forþatã sau dacã maºina frâneazã brusc. Datoritã rolei de ghidare.

R. Automobilul este prevãzut cu sistem S. sistemul S. format dintr-o alarmã sonorã care.R. ceea ce ar putea cauza rãnirea pasagerilor. IMPORTANT Dupã readucerea scaunelor în poziþia pentru cãlãtorie.B. p aºteptaþi mai mult de 20 de secunde. astfel: IMPORTANT Fixarea corectã a spãtarului este garantatã dacã “banda roºie” de pe pârghiile de pliere a spãtarului nu mai este vizibilã. împreunã cu aprinderea martorului de avertizare < de pe tabloul de bord.R. avertizeazã ºoferul sã-ºi fixeze centura de siguranþã. Pentru dezactivare permanentã. poate fi resetat doar la Reprezentanþele Fiat.B. PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE SISTEM S. “Banda roºie” indicã de fapt cã spãtarul nu este corect fixat. contactaþi o Reprezentanþã Fiat.trebuie sã auziþi clicul de blocare. Asiguraþi-vã cã spãtarul este corect repoziþionat . În cazul display-ului multifuncþional. (sistem avertizare centurã siguranþã nefixatã). în cazul unei coliziuni violente. În cazul display-ului digital. aºezaþi centura de siguranþã în poziþia corectã pentru a fi pregãtitã de utilizare.R. poate fi de asemenea resetat de la meniul de setare. UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Reþineþi cã. Asiguraþi-vã cã spãtarul este corect fixat pe ambele laturi pentru a-i preveni deplasarea spre înainte în caz de frânare bruscã. 111 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE p fixaþi centura de siguranþã pentru scaunele ºoferului ºi pasagerului. pasagerii de pe banchetã care nu poartã centuri de siguranþã constituie un pericol grav ºi pentru pasagerii anteriori. apoi eliberaþi una din centurile de siguranþã. p rotiþi cheia de contact în poziþia MAR.B. . sistemul S.B.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 111 Alarma sonorã poate fi dezactivatã (pânã la urmãtoarea oprire a motorului).

rolele de ghidare ale centurilor de siguranþã pentru locurile anterioare conþin un limitator de sarcinã ce permite tensionarea controlatã. vibraþii sau încãlzire localizatã (peste 100°C. Dupã ce a fost declanºat de o coliziune. înaintea începerii acþiunii de reþinere propriu-zise. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a îl înlocui. Centura de siguranþã se blocheazã pentru a indica intervenþia acestui dispozitiv. cu dozarea forþei aplicate asupra toracelui ºi umerilor în timpul acþiunii de reþinere a centurii.). Este posibilã eliminarea unei mici cantitãþi de fum. Aceste dispozitive nu sunt afectate de vibraþiile provocate de neregularitãþile suprafeþei ºoselei sau de obstacole joase. aºezaþi centura de siguranþã ferm peste torace ºi pelvis. este necesarã înlocuirea acestuia. când se apropie data înscrisã pe etichetã. în cazul unei coliziuni violente. asigurã aderenþa perfectã a centurii la corpul pasagerului.Acest fum nu este toxic ºi nu prezintã risc de incendiu. în caz de coliziune frontalã. automobilul este prevãzut cu dispozitive de pretensionare a centurilor. 112 . centura nu mai poate fi retrasã nici chiar prin ghidare manualã. Astfel. IMPORTANT Pentru a obþine cel mai ridicat grad de protecþie prin acþiunea dispozitivului de pretensionare. Dispozitivul de pretensionare nu necesitã întreþinere sau gresare. ca borduri etc. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ! Operaþiile care implicã loviri. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dispozitivul de pretensionare poate fi utilizat o singurã datã. Valabilitatea dispozitivului de pretensionare este indicatã pe eticheta din torpedo: dispozitivele de pretensionare trebuie înlocuite de o Reprezentanþã Fiat. Orice modificare a stãrii iniþiale a dispozitivului de tensionare îi anuleazã eficienþa. retrag centurile de siguranþã cu câþiva centimetri. Dacã datoritã unor fenomene naturale (inundaþii. furtuni etc. Aceste dispozitive.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 112 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DISPOZITIVE DE PRETENSIONARE CENTURI Pentru a creºte eficienþa centurilor de siguranþã. " ATEnþiE LIMITATOARE DE SARCINÃ Pentru a creºte siguranþa pasagerilor. timp de maximum 6 ore) în zona învecinatã dispozitivelor de pretensionare le pot deteriora sau declanºa. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru orice tip de asistenþã. dispozitivul a fost afectat de apã ºi noroi.

UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . astfel încât sã treacã pe sub abdomen.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 113 " ATEnþiE 113 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Centura nu trebuie sã fie rãsucitã. Desigur. dacã poartã centura de siguranþã. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ªoferul trebuie sã respecte (ºi sã se asigure cã toþi ocupanþii respectã) toate reglementãrile locale privind utilizarea centurilor de siguranþã. 4. nu interpuneþi obiecte (cleme. chinga transversalã a centurii trebuie poziþionatã foarte jos.) între centurã ºi corpul ocupantului. 5. traversând toracele în diagonalã. vezi fig. Fixaþi întotdeauna centurile de siguranþã înainte de pornire. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE INSTRUCÞIUNI GENERALE PENTRU UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANÞÃ Centurile de siguranþã trebuie purtate ºi de cãtre femeile însãrcinate: riscul de rãnire în cazul unui accident este cu mult redus pentru mamã ºi pentru fãt. opritoare etc. Diagonala centurii trebuie sã treacã peste umãr. vezi fig. Chinga transversalã trebuie sã treacã ferm peste pelvis ºi nu peste abdomenul ocupantului.

þineþi în poziþie verticalã spãtarul scaunului. este posibil sã-ºi fi pierdut rezistenþa. De fapt. amândoi fiind protejaþi de o singurã centurã. " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE În niciun caz componentele centurilor de siguranþã ºi dispozitivele de pretensionare nu vor fi modificate sau demontate. de exemplu dupã un accident. sprijiniþi-vã corect ºi asiguraþi-vã cã centura de siguranþã trece strâns peste torace ºi coapse. aceasta trebuie înlocuitã complet împreunã cu ancorele. chiar dacã centura nu prezintã defecte vizibile. 114 . Contactaþi întotdeauna o Reprezentanþã Fiat. " ATEnþiE Dacã centura a fost supusã la solicitãri puternice.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 114 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Pentru siguranþã maximã. ºuruburile de fixare a ancorelor ºi dispozitivele de pretensionare. dacã pasagerii nu poartã centura de siguranþã. nu interpuneþi obiecte între centurã ºi corpul ocupantului. " ATEnþiE nu cãlãtoriþi niciodatã cu un copil aºezat pe genunchii unui pasager. Orice operaþie trebuie efectuatã de personal calificat ºi autorizat. Asiguraþi-vã cã centurile de siguranþã ale pasagerilor anteriori ºi posteriori sunt permanent fixate! Riscul de rãnire gravã sau deces în urma unei coliziuni creºte.

Prin urmare. 115 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Pentru protecþia optimã în cazul coliziunilor. sunt necesare sisteme de siguranþã adecvate. p dupã un accident grav. Grupa 0: 0-10 kg greutate Grupa 0+: 0-13 kg greutate PLANªA DE BORD ªI COMENZI TRANSPORTUL ÎN SIGURANÞÃ AL COPIILOR . p pentru a curãþa centurile. Nu utilizaþi niciodatã detergenþi puternici. Rezultatele cercetãrilor privind cele mai bune scaune pentru copii sunt menþionate în Standardul European CEE-R44. grupele se suprapun parþial ºi este posibil sã gãsiþi pe piaþã scaune pentru copii care corespund mai multor grupe de greutate. iar muºchii ºi structura osoasã nu sunt complet dezvoltate. În comparaþie cu adulþii. p nu permiteþi udarea rolelor de ghidare: funcþionarea corectã a rolelor este garantatã doar dacã nu intrã apã în interiorul acestora. Toate scaunele pentru copii trebuie sã aibã datele de certificare. înscrise pe o etichetã bine fixatã care nu trebuie scoasã niciodatã. împreunã cu marcajul de control. p înlocuiþi centura de siguranþã când prezintã uzurã semnificativã sau semne de tãieturi. diferite de centurile de siguranþã ale adulþilor. chiar dacã nu pare deterioratã. capul copiilor este proporþional mai mare ºi mai greu decât restul corpului. toþi pasagerii trebuie sã fie aºezaþi ºi sã poarte sisteme de siguranþã adecvate. înlocuiþi centura purtatã în acea situaþie. clãtiþi-le ºi lãsaþi-le sã se usuce la umbrã. Acest Standard prevede utilizarea de scaune pentru copii clasificate în cinci grupe: Grupa 1: 9-18 kg greutate Grupa 2: 15-25 kg greutate Grupa 3: 22-36 kg greutate Dupã cum se observã. Înlocuiþi întotdeauna centurile de siguranþã dacã dispozitivele de pretensionare au fost activate. asiguraþi-vã cã ruleazã liber fãrã impedimente. înãlbitori sau vopsea sau alte substanþe chimice care ar putea slãbi fibrele. Acest lucru este chiar mai important pentru copii.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 115 MENÞINEREA PERMANENTÃ A CENTURILOR DE SIGURANÞÃ ÎN CONDIÞII OPTIME Respectaþi urmãtoarele: p utilizaþi întotdeauna centura cu chinga întinsã ºi niciodatã rãsucitã. spãlaþi-le manual cu sãpun neutru. Aceastã prevedere este obligatorie pentru toate þãrile CE în conformitate cu Directiva CE 2003/20/CE.

UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà 116 . frontal ºi lateral (pentru protecþia toracelui ºi pelvisului. pe acest scaun. deoarece au fost proiectate ºi testate special pentru automobilele Fiat. dacã existã în dotare) cu ajutorul meniului de setare. nu instalaþi niciodatã un scaun pentru copii. orientat cu spatele la sensul de mers. Lineaccessori Fiat oferã scaune pentru copii pentru fiecare grupã de greutate. deoarece activarea airbagului poate cauza rãnirea gravã a copilului sau chiar decesul.50 m. va fi considerat adult. pe care vi le recomandãm. dezactivaþi airbagul pasager. apoi verificaþi martorul de aver tizare F de pe tabloul de bord pentru a vã asigura cã dezactivarea s-a efectuat într-adevãr. din punct de vedere al sistemelor de siguranþã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Când airbagul pasager este activ. indiferent de gravitatea coliziunii care l-a declanºat. Vã recomandãm sã transportaþi copiii întotdeauna asiguraþi cu sisteme de siguranþã adecvate. pe scaunele din spate. ºi va trebui sã poarte centura de siguranþã normal.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 116 Când înãlþimea copilului depãºeºte 1. Scaunul pasagerului va fi reglat în poziþia cea mai îndepãr tatã de bord. " ATEnþiE PERiCOL GRAV Dacã este absolut necesar sã transpor taþi un bebeluº pe locul din dreapta faþã. deoarece este cea mai protejatã poziþie în caz de coliziune. instalat într-un scaun pentru copii orientat cu spatele la sensul de mers. pentru a preveni contactul între scaunul copilului ºi planºa de bord.

Datoritã dimensiunii. ºi cu chingi proprii de fixare a copilului. 117 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . în caz de frânare bruscã. Portbebeul va fi fixat cu centurile de siguranþã ale automobilului fig. nu peste abdomen. Singura funcþie a scaunului este de a poziþiona corect copilul în raport cu centurile. Respectaþi instrucþiunile de instalare ºi fixare furnizate o datã cu scaunul pentru copii utilizat. 7 iar copilul va fi asigurat în portbebe cu chingile speciale din dotare. " ATEnþiE ATEnþiE Existã scaune adecvate grupelor de greutate 0 ºi 1 dotate în partea din spate cu sistem de ataºare de centurile de siguranþã ale automobilului. acestea pot fi periculoase dacã sunt instalate incorect. Respectaþi instrucþiunile de instalare ºi fixare furnizate o datã cu scaunul pentru copii utilizat. 9. " " ATEnþiE Figura reprezintã doar un exemplu de montare. care. fixate de centurile de siguranþã ale automobilului prin intermediul unei perne. copiii pot fi asiguraþi direct cu ajutorul centurilor de siguranþã fig. copiii pot fi transportaþi cu faþa spre sensul de mers. GRUPA 2 Începând cu greutatea de15 kg pânã la 25 kg. fixând atât copilul cât ºi scaunul fig. 8. asigurând sprijinirea capului. Urmaþi cu atenþie instrucþiunile de instalare furnizate împreunã cu scaunul Figura reprezintã doar un exemplu de montare. aºa încât partea diagonalã sã treacã ferm peste torace ºi nu pe lângã gât. iar partea transversalã sã treacã peste pelvisul copilului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 117 GRUPA 0 ºi 0+ Sugarii cu greutãþi mai mici de 13 kg trebuie transportaþi în scaune-portbebe orientate cu spatele la sensul de mers. în scaune prevãzute cu pernã frontalã prin care se trece centura de siguranþã a automobilului. nu induc tensiuni la nivelul gâtului. GRUPA 1 Începând cu greutatea de 9 kg ºi pânã la 18 kg.

(t) la automobile care nu sunt echipate cu scaun pasager reglabil pe înãlþime. conform urmãtorului tabel: Interval de greutate pânã la 13 kg 9-18kg 15 -25 kg 22 -36 kg Pasager anterior U (t) U (t) U (t) U (t) Pasager posterior U U U U Pasager posterior central * * * * UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Grupã Grupa 0. 0+ Grupa 3 Pentru copii cu greutãþi între 22 kg ºi 36 kg. Fig. conform Standardului European CEE-R44 pentru “Grupele” specificate. 10 aratã poziþionarea corectã a scaunului copilului pe bancheta posterioarã. Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Legenda: ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE U = adecvat pentru scaune pentru copii din categoria “Universal”. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE Figura reprezintã doar un exemplu de montare.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 118 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CONFORMITATEA SCAUNULUI PASAGER CU REGLEMENTÃRILE PRIVIND UTILIZAREA SCAUNULUI PENTRU COPII Automobilul dumneavoastrã corespunde Directivei Europene 2000/3/CE care reglementeazã instalarea unui scaun pentru copii pe diverse scaune ale automobilului. spãtarul va fi poziþionat perfect vertical. 118 .50 m pot purta centuri de siguranþã ca ºi adulþii. Copiii cu înãlþimi mai mari de 1. Respectaþi instrucþiunile de instalare ºi fixare furnizate o datã cu scaunul pentru copii utilizat. dimensiunea toracelui copilului nu mai necesitã sprijin între spatele copilului ºi spãtarul scaunului. * Nu instalaþi niciodatã un scaun pentru copii pe locul central din spate.

deoarece este cel mai protejat loc în cazul unei coliziuni. 8) Pasagerii nu trebuie sã transporte niciodatã copii pe genunchi. 3) Respectaþi instrucþiunile de instalare ºi fixare pentru scaunul pentru copii specific pe care îl utilizaþi. verificaþi întotdeauna martorul de avertizare galben de pe tabloul de bord pentru a vã asigura cã a fost într-adevãr dezactivat. 2) Dacã airbagul pasager este dezactivat. trãgând de chingã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 119 6) Verificaþi întotdeauna dacã centurile de siguranþã nu trec prea aproape de gâtului copilului. Aceste instrucþiuni trebuie furnizate de cãtre producãtor. înlocuiþi scaunul copilului cu unul nou. Pãstraþi instrucþiunile de instalare ale scaunului pentru copii împreunã cu documentele automobilului ºi cu acest Manual. 7) În timpul cãlãtoriei. Vã sfãtuim sã transportaþi întotdeauna copiii instalaþi în scaune pentru copii adecvate. " ATEnþiE . 119 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI 1) Poziþia recomandatã pentru instalarea unui scaun pentru copii este bancheta posterioarã. 5) În fiecare scaun pentru copii trebuie instalat un singur copil. nu aºezaþi niciodatã un scaun pentru copii orientat cu spatele la sensul de mers pe acest scaun. nu poate reþine un copil în cazul unui accident. 9) În cazul unui accident. indiferent de gravitatea coliziunii care l-a declanºat. Nu utilizaþi niciodatã un scaun pentru copii fãrã instrucþiuni de instalare. pe bancheta posterioarã. deoarece aceasta este cea mai protejatã poziþie în cazul unei coliziuni. Dacã airbagul pasager este activ. Nimeni. oricât de puternic ar fi. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Sumarul de mai jos redã regulile de siguranþã ce trebuie respectate pentru transportul copiilor: 4) Verificaþi întotdeauna dacã centura de siguranþã este bine fixatã. nu permiteþi copilului sã stea incorect sau sã desfacã centurile. deoarece activarea airbagului poate cauza rãnirea gravã a copilului sau chiar decesul.

12. " ATEnþiE INDEX Montaþi scaunul pentru copii doar când automobilul este staþionar. Scaunul pentru copii este corect ancorat de suporturile de fixare când se aude un clic specific. puteþi utiliza doar toate scaunele aprobate purtând marcajul CEE R44/03 “Universal Isofix”. Datoritã sistemului sãu de ancorare diferit. 13 aflat în spatele spãtarului la nivelul scaunului pentru copii. un nou sistem european standardizat pentru transportul în siguranþã al copiilor. Fig. pãstraþi instrucþiunile de instalare furnizate de producãtorul scaunului pentru copii. 11 aratã un exemplu de scaun pentru copii. furnizat de Producãtorul scaunului pentru copii. Pentru detalii suplimentare privind instalarea/ utilizarea. Este posibilã montarea simultanã a unui scaun pentru copii tradiþional ºi a unuia “Universal Isofix”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 120 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PREGÃTIRE PENTRU INSTALAREA SCAUNULUI PENTRU COPII “UNIVERSAL ISOFIX” Acest automobil este presetat pentru instalarea unui scaun pentru copii Universal Isofix. scaunul pentru copii Universal Isofix va fi ancorat în inelele metalice inferioare corespunzãtoare A-fig. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE PLANªA DE BORD ªI COMENZI Scaunul pentru copii “Universal Isofix” “Duo Plus” este disponibil la Lineaccessori Fiat. SPECIFICAÞII TEHNICE 120 . Reþineþi cã în cazul scaunului pentru copii “Universal Isofix”. consultaþi “Manualul de instrucþiuni”. Scaunul pentru copii Universal Isofix este dedicat grupei de greutate: I. În orice caz. Cureaua superioarã (furnizatã împreunã cu scaunul pentru copii) va fi fixatã de inelul B-fig. aflate între spãtarul banchetei ºi pernã.

Airbagurile frontale sunt proiectate pentru a proteja ocupanþii automobilului în coliziuni frontale ºi de aceea neactivarea acestora în alte tipuri de coliziuni (laterale. aºa cum se specificã în legislaþia europeanã ºi a majoritãþii þãrilor ne-europene.13 kg Cu spatele la sensul de mers Cu spatele la sensul de mers Cu spatele la sensul de mers Cu spatele la sensul de mers Grupa 1: 9 . când este cazul. din spate.18 kg Cu faþa la sensul de mers Cu faþa la sensul de mers Cu faþa la sensul de mers IL: adecvat pentru scaune pentru copii Tip Isofix. 121 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE IUF: adecvat pentru scaune pentru copii Isofix instalate cu faþa la sensul de mers. conform cu Directiva Europeanã ECE 16 aratã diversele posibilitãþi de instalare a scaunelor Isofix pe scaunele dotate cu sisteme fixare Isofix Universal. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Tabelul de mai jos. Airbagurile frontale ºofer / pasager ºi airbagul pentru genunchii ºoferului (dacã este în dotare) nu înlocuiesc. Scaunul pentru copii poate fi instalat prin deplasarea înainte a scaunului faþã. o unitate electronicã de control declanºeazã. aprobate pentru grupa de vârstã respectivã. creând o zonã de protecþie între corpul ocupanþilor locurilor din faþã ºi structura care le-ar putea produce rãnirea. pasager ºi pentru genunchii ºoferului (dacã este în dotare).) nu înseamnã o defecþiune a sistemului. Perna airbagului se umflã instantaneu.10 kg Orientarea scaunului pentru copii Cu spatele la sensul de mers Cu spatele la sensul de mers Grupã dimenisune sistem Isofix E E D C D C B Bl A Poziþie sistem Isofix spate lateral IL IL IL IL IL IL IUF IUF IUF Airbagurile frontale ºofer / pasager ºi airbagul pentru genunchii ºoferului (dacã este în dotare) au fost proiectate pentru a proteja pasagerii în cazul coliziunilor frontale de gravitate medie-mare. În cazul unei coliziuni frontale. perna se dezumflã. Imediat dupã aceea. Grupa 0+: 0 . PLANªA DE BORD ªI COMENZI CONFORMITATEA SCAUNULUI PASAGER CU REGLEMENTÃRILE PRIVIND UTILIZAREA SCAUNULUI PENTRU COPII ISOFIX UNIVERSAL AIRBAGURI FRONTALE . rãsturnãri etc. Automobilul este prevãzut cu airbaguri frontale ºofer. clasa universalã (prevãzute cu al treilea sistem de fixare superior). umflarea pernei airbagului. ci sunt complementare utilizãrii centurilor.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 121 Interval de greutate Grupa 0: 0 . care trebuie purtate întotdeauna. specifice ºi aprobate pentru acest tip de automobil. prin umflare între ocupant ºi volan sau ocupant ºi planºa de bord.

Este posibil ca airbagul faþã sã nu se activeze în urmãtoarele situaþii: p în coliziuni cu obiecte foarte deformabile care nu afecteazã suprafaþa frontalã a automobilului (de ex. p în cazul accidentelor cu intrare sub alte vehicule sau bariere de protecþie (de exemplu sub un camion sau o balustradã). deoarece în coliziuni laterale centurile garanteazã poziþionarea corectã a ocupantului. PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ nu aplicaþi autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe capacul airbagului pasager sau pe bordura lateralã a plafonului. aceastã pernã are un volum mai mare decât cea al ºoferului. protecþia oferitã de airbag se reduce. prin urmare ar fi inutil. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ În coliziuni minore (pentru care acþiunea de reþinere a centurilor de siguranþã este suficientã). 15 Constã dintr-o pernã cu umflare instantanee care se aflã într-o degajare specialã din planºa de bord. neactivarea airbagurilor în situaþia de mai sus nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. airbagul nu se declanºeazã deoarece nu poate oferi protecþie suplimentarã faþã de centurile de siguranþã.). în cazul coliziunilor violente. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 122 . telefoane mobile) pe planºa de bord din par tea pasagerului deoarece pot interfera cu umflarea corectã a airbagului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 122 Volumul airbagurilor frontale la umflarea maximã umple cea mai mare parte a spaþiului dintre volan ºi ºofer ºi dintre planºa de bord ºi pasager. airbagurile nu se declanºeazã. În caz de coliziune. ºi împiedicã proiectarea ocupantului în afara automobilului. în acest caz purtarea centurilor de siguranþã este vitalã. În aceastã situaþie. Prin urmare. De asemenea. nu puneþi niciodatã obiecte (de ex. cauzând astfel rãnirea gravã. o persoanã neasiguratã cu centura de siguranþã se deplaseazã spre înainte ºi poate intra în contact cu perna în cursul acþiunii de umflare. AIRBAG FRONTAL ªOFER fig. coliziunea barei de protecþie cu o balustradã etc. AIRBAG FRONTAL PASAGER (dacã este în dotare) fig. 14 Este format dintr-o pernã cu umflare instantanee care se aflã într-o degajare specialã în centrul volanului.

airbagul frontal pasager ºi airbagul lateral (dacã este în dotare) pot fi dezactivate. 123 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ PERiCOL GRAV: Dacã airbagul pasager faþã este activ (On). Chiar dacã nu este obligatoriu prin lege. vã recomandãm sã reactivaþi airbagul imediat ce transpor tul copilului pe acel scaun nu mai este necesar. la nivelul genunchilor ºoferului. AIRBAG GENUNCHI ªOFER (dacã este în dotare) fig. pentru a preveni contactul între scaunul copilului ºi planºa de bord.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 123 Pentru a dezactiva airbagul frontal pasager ºi pe cel lateral (dacã este în dotare). consultaþi paragrafele “Display digital” ºi “Display multifuncþional” din secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”. nu aºezaþi niciodatã un scaun pentru copii orientat cu spatele la sensul de mers pe acest scaun. " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE DEZACTIVAREA MANUALÃ A AIRBAGULUI FRONTAL PASAGER ªI A CELUI LATERAL (dacã este în dotare) . deoarece activarea airbagului poate cauza rãnirea gravã a copilului sau chiar decesul. dezactivaþi întotdeauna airbagul pasager când pe locul din faþã se aflã un scaun pentru copii. În caz de nevoie. Scaunul pasagerului va fi reglat în poziþia cea mai îndepãr tatã de bord. proiectat pentru a asigura protecþie suplimentarã în cazul coliziunii frontale. Martorul de avertizare de pe tabloul de bord F va lumina continuu pânã la reactivarea airbagului frontal ºi a celui lateral (dacã este în dotare). 16 Airbagurile pentru genunchi sunt formate dintr-o pernã cu umflare instantanee adãpostitã într-un compartiment special prevãzut în acest scop sub volan. Dacã este absolut necesar sã transportaþi un copil pe scaunul din faþã.

coliziuni spate. Imediat dupã aceea. când este cazul. puteþi beneficia de protecþie optimã din partea sistemului menþinând o poziþie corectã pe scaun ºi permiþând astfel o depliere corectã a airbagurilor tip “cortinã”. Airbagurile laterale (dacã sunt în dotare) nu înlocuiesc. Perna se umflã instantaneu. datoritã suprafeþei ample de umflare a pernei. declanºeazã. umflarea pernei airbagului. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà 124 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 124 AIRBAGURI LATERALE PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà Automobilul este prevãzut cu airbaguri laterale ºofer ºi pasager (dacã este în dotare) pentru protejarea toracelui ºi airbaguri tip “cortinã” (dacã sunt în dotare) pentru protejarea capului pasagerilor din faþã ºi a celor din spate. perna se dezumflã. aºa cum specificã legea în Europa ºi în majoritatea þãrilor din afara Europei. În cazul unei coliziuni laterale. creând o zonã de protecþie între corpul ocupanþilor ºi structura care le-ar putea produce rãnirea. una pe partea dreaptã ºi cealaltã pe partea stângã a automobilului.) nu constituie o defecþiune a sistemului. o unitate electronicã de control. 17 (dacã sunt în dotare) Airbagurile laterale faþã se aflã în spãtare ºi constau dintr-o pernã cu umflare instantanee proiectatã pentru a creºte protecþia toracelui ºi zonei pelviene a ocupanþilor în cazul unei coliziuni laterale de gravitate medie-mare. situate în spatele capitonajului lateral al plafonului ºi acoperite de finisajul adecvat. Airbagurile laterale (dacã sunt în dotare) protejeazã ocupanþii automobilului în cazul coliziunilor de severitate medie-mare. Neactivarea airbagurilor în alte tipuri de coliziuni (coliziuni frontale. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE AIRBAGURI TIP “CORTINÔ PROTECÞIA CAPULUI fig. prin umflare între ocupant ºi componentele interioare ale structurii laterale ale automobilului. ci completeazã acþiunea centurilor de siguranþã. 18 (dacã sunt în dotare) Acestea constau din douã perne tip “cortinã”. Airbagurile tip “cortinã” sunt proiectate pentru protejarea capului ocupanþilor faþã ºi spate în cazul coliziunilor laterale. AIRBAGURI LATERALE ANTERIOARE . IMPORTANT În cazul unei coliziuni laterale. rãsturnãri etc.PROTECÞIA TORACELUI ªI A ZONEI PELVIENE fig. pe care vã recomandãm sã le purtaþi întotdeauna.

Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a verifica sistemul. nu vã sprijiniþi niciodatã capul. în faþa toracelui sau cu o pipã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI . într-un numãr mic de cazuri. mai mult. La sfârºitul perioadei de viaþã a automobilului. dacã este în dotare). a airbagurilor frontale ºi laterale este decisã diferenþiat de unitatea electronicã de control. " " ATEnþiE nu acoperiþi spãtarul scaunelor faþã ºi spate cu capitonaje sau huse inadecvate pentru utilizare cu airbagurile laterale. cum ar fi ºocuri violente datorate lovirii de trepte. braþele ºi coatele de portiere. Dacã automobilul îºi schimbã proprietarul. airbagurile sau dispozitivele de pretensionare pot sã nu se declanºeze în caz de impact sau. elibereazã o cantitate micã de pulbere. suprafaþa pernei depliate ºi interiorul automobilului se pot acoperi de resturi de pulbere: aceastã pulbere poate cauza iritarea pielii ºi ochilor. Fiecare operaþie de control. spãlaþi-vã cu sãpun neutru ºi apã. este posibil sã existe o defecþiune la sistemele de siguranþã. creion etc. în funcþie de tipul coliziunii. în acest caz. duceþi automobilul la o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea dispozitivelor activate ºi verificarea sistemului. 125 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà Datele de expirare a încãrcãturii pirotehnice ºi a contactului bobinei sunt indicate pe eticheta din interiorul torpedoului. geamuri ºi în zona airbagului tip “cortinã” pentru a preveni posibile rãniri în cursul fazei de umflare a airbagului.Aceastã pulbere este inofensivã ºi nu indicã un început de incendiu. trecerea peste denivelãri adânci în ºosea sau ºanþuri. vã pot produce rãniri. IMPORTANT Declanºarea dispozitivelor de pretensionare. în cazul declanºãrii airbagului. nu scoateþi niciodatã capul. trebuie sã i se predea acest “Manual de utilizare”. " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Când airbagul se umflã. În caz de contact. Când se apropie aceste date. se pot declanºa accidental. noul proprietar trebuie sã fie informat de metoda de utilizare a airbagurilor ºi de avertismentele de mai sus ºi. de asemenea. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a le înlocui. braþele sau coatele pe geam. reparaþii ºi înlocuire referitoare la airbaguri trebuie realizatã sau verificatã numai de Reprezentanþele Fiat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 125 IMPORTANT În cazul unui accident în care sunt activate oricare din dispozitivele de siguranþã. ATEnþiE nu cãlãtoriþi niciodatã având diverse obiecte pe genunchi. Neactivarea unuia sau mai multora dintre acestea nu înseamnã cã sistemul nu funcþioneazã corect. apelaþi mai întâi la o Reprezentanþã Fiat pentru dezactivarea sistemului airbag. AVERTISMENTE GENERALE " ATEnþiE Dacã la rotirea cheii de contact în poziþia MAR. martorul de avertizare n nu se aprinde sau rãmâne aprins în timpul deplasãrii (împreunã cu mesajul de pe ecranul multifuncþional. UTILIZAREA DISPOZITIVE CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI IMPORTANT Airbagurile anterioare ºi/sau airbagurile laterale se pot declanºa dacã automobilul este supus unor lovituri puternice sau accidente care implicã zona ºasiului. borduri sau obstacole joase. în gurã.

astfel ca dacã airbagul se declanºeazã. ci doar creºte eficacitatea acestora. dupã care martorul se va stinge. sã se poatã umfla fãrã a întâlni obstacole. reþineþi cã dacã cheia de contact se aflã în poziþia STOP. sã fie fixate.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 126 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ þineþi întotdeauna mâinile pe marginea volanului când conduceþi. Pe de altã parte. ceea ce v-ar putea produce rãniri grave. ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE Reþineþi cã. ATEnþiE ATEnþiE nu spãlaþi spãtarul scaunelor cu apã sau abur sub presiune (manual sau la staþiile de spãlare automate). nu conduceþi cu corpul aplecat înainte. 126 . " " ATEnþiE nu agãþaþi obiecte rigide de cârligele pentru haine ºi de mânerele suport. " " " ATEnþiE Dacã automobilul a fost furat sau a avut loc o tentativã de furt. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Când cheia de contact este rotitã în poziþia MAR. La impacturi cuprinse între aceste douã praguri. În plus. nu aºezaþi copiii pe scaunul din faþã nici chiar dacã automobilul staþioneazã. neactivarea nu poate fi consideratã un semn de defecþiune a sistemului. De aceea. prin urmare. este normal. " ATEnþiE Airbagul frontal se declanºeazã la ºocuri mai puternice decât cele ce declanºeazã dispozitivele de pretensionare. sã se declanºeze doar dispozitivele de pretensionare. airbagurile se pot declanºa ºi în automobilul staþionar. deoarece airbagurile frontale nu se activeazã în cazul impactului frontal la vitezã redusã. de aceea. în acest caz. chiar dacã motorul nu funcþioneazã. dacã este lovit de un alt automobil aflat în miºcare. apelaþi la o Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului de airbaguri. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Airbagul nu substituie centurile de siguranþã. dacã cheia de contact este în poziþia MAR. nu se declanºeazã niciun sistem de siguranþã (airbaguri sau dispozitive de pretensionare) în caz de impact. lovire din spate sau rãsturnare. martorul de avertizare F (cu airbagul pasager activ) se aprinde ºi clipeºte timp de câteva secunde pentru a vã aminti cã airbagul pasager se va activa în caz de coliziune. în aceste situaþii ocupanþii vor fi protejaþi doar de centurile de siguranþã care trebuie. a fost supus vandalizãrii sau inundaþiilor. coliziuni laterale. menþineþi spãtarul în poziþie verticalã ºi sprijiniþi-vã spatele de acesta.

...................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 127 PORNIREA MOTORULUI ....................................................... 137 NEUTILIZAREA AUTOMOBILULUI ...................... 131 UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE ...................................................................................................................... 133 ANVELOPE DE IARNÃ ............... 137 LANÞURI ANTIDERAPANTE ............ 138 127 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI U T I L I Z A R E A C O R E C TÃ A A U T O M O B I L U L U I .. 132 REDUCEREA COSTURILOR DE OPERARE ...................................................................................................... 128 PARCAREA AUTOMOBILULUI ...................

Motorul consumã oxigen ºi produce monoxid de carbon care este un gaz deosebit de toxic ºi letal. p apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la podea fãrã a atinge pedala de acceleraþie. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Rularea motorului în spaþii închise este exterm de periculoasã. Motorul poate funcþiona mai zgomotos decât de obicei în primele secunde dupã pornire. sã nu conduceþi la performanþele maxime ale automobilului (de ex. " " ATEnþiE p treceþi schimbãtorul de viteze în punctul neutru. Când opriþi motorul.). frânare bruscã etc. în special dupã o perioadã mai lungã de nefuncþionare. Vã recomandãm ca. ! ATEnþiE Reþineþi cã servofrâna ºi servodirecþia nu sunt operaþionale înainte de pornirea motorului. vezi paragraful “Sistemul Fiat CODE” din secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”. în timpul perioadei de rulare iniþiale.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 128 PORNIREA MOTORULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Automobilul este echipat cu un dispozitiv electronic de blocare a motorului: dacã motorul nu porneºte. de aceea este necesar mai mult efort decât de obicei pentru acþionarea pedalei de frânã ºi a volanului. readuceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta pornirea.: accelerare excesivã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 128 . distanþe lungi parcurse la vitezã foarte mare. p rotiþi cheia de contact în poziþia AVV ºi eliberaþi-o în momentul în care porneºte motorul.Aceastã caracteristicã nu compromite funcþionalitatea sau fiabilitatea tacheþilor hidraulici: sistemul de temporizare dedicat limitãrii operaþiilor de service. nu lãsaþi niciodatã cheia în contact pentru a preveni descãrcarea bateriei prin absorbþia inutilã de curent. Dacã motorul nu porneºte la prima încercare. ! PROCEDURA DE PORNIRE PENTRU VARIANTELE PE BENZINÃ Procedaþi dupã cum urmeazã: p asiguraþi-vã cã frâna de mânã este ridicatã.

. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. IMPORTANT Nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR când motorul este oprit. atunci când cheia de contact se aflã în poziþia MAR. martorul de avertizare de pe tabloul de bord Y rãmâne aprins împreunã cu martorul de avertizare m. Dacã aºteptaþi prea mult timp. SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ IMPORTANT Nu lãsaþi niciodatã cheia de contact în poziþia MAR când motorul este oprit. rotiþi cheia în poziþia STOP ºi apoi înapoi în poziþia MAR. Puteþi conduce automobilul ca de obicei. martorul de avertizare Y lumineazã continuu împreunã cu martorul de avertizare U. Dacã. Eliberaþi cheia imediat ce porneºte motorul. PLANªA DE BORD ªI COMENZI PROCEDURA DE PORNIRE PENTRU VARIANTELE DIESEL Dacã motorul nu porneºte la prima încercare. dacã martorii de avertizare rãmân aprinºi. încercaþi celelalte chei furnizate împreunã cu automobilul. p Aºteptaþi ca martorii de avertizare Y ºi m sã se stingã. dacã motorul porneºte. rotiþi cheia în poziþia STOP ºi apoi înapoi în poziþia MAR.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 129 IMPORTANT Dacã martorul de avertizare de pe tabloul de bord Y rãmâne aprins. dar trebuie sã contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. p Apãsaþi pedala de ambreiaj pânã la podea fãrã a atinge pedala de acceleraþie. p Rotiþi cheia de contact în poziþia AVV imediat ce se stinge martorul de avertizare m. Cu cât este mai fierbinte motorul. readuceþi cheia de contact în poziþia STOP înainte de a repeta pornirea. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE IMPORTANT Dacã martorul de avertizare de pe tabloul de bord Y rãmâne aprins. p Rotiþi cheia de contact în poziþia MAR: martorii de avertizare m ºi Y de pe tabloul de bord se vor aprinde. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Dacã. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. cu cheia de contact în poziþia MAR. încercaþi celelalte chei furnizate împreunã cu automobilul. ! 129 INDEX Martorul de avertizare m va clipi timp de 60 de secunde la pornire sau în timpul acþionãrii prelungite a starterului pentru a indica o eroare a sistemului de încãlzire a bujiilor de preîncãlzire. p Treceþi schimbãtorul de viteze în punctul neutru. cu atât martorii se vor stinge mai repede. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. Procedaþi dupã cum urmeazã: p Asiguraþi-vã cã frâna de mânã este ridicatã. veþi pierde avantajul acþiunii realizate de bujiile de preîncãlzire.

lãsând motorul sã ruleze la turaþie medie. a motoarelor cu turbocompresor. în special. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà ! Reþineþi cã servofrâna ºi servodirecþia nu sunt operaþionale înainte de pornirea motorului. 130 . ! OPRIREA MOTORULUI Rotiþi cheia de contact în poziþia STOP în timp ce motorul funcþioneazã la ralanti. deoarece astfel combustibilul poate pãtrunde în catalizator. tractarea sau deplasarea liberã pe pantã a automobilului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 130 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ÎNCÃLZIREA MOTORULUI IMEDIAT DUPà PORNIRE (motoare pe benzinã ºi diesel) Procedaþi dupã cum urmeazã: p Plecaþi de pe loc lent. cauzând deteriorarea iremediabilã a acestuia. Aºteptaþi pânã ce indicatorul de temperaturã a lichidului de rãcire începe sã se miºte. Nu acceleraþi brusc. rulându-l la ralanti pentru a permite scãderea temperaturii din compartimentul motorului. IMPORTANT Dupã o conducere prelungitã. de aceea este necesar mai mult efort decât de obicei pentru acþionarea pedalei de frânã ºi a volanului. ci va duce la consum inutil de combustibil ºi la deteriorarea. UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà nu porniþi niciodatã brusc motorul prin împingerea. p Nu conduceþi la performanþe maxime în timpul primilor kilometri parcurºi. va trebui sã lãsaþi motorul sã “îºi revinã” înainte de a-l opri. O apãsare bruscã a pedalei de acceleraþie înainte de a opri motorul nu va avea nici un efect practic.

IMPORTANT Dacã frâna de mânã nu poate fi trasã procedând ca mai sus. p Treceþi într-o treaptã de vitezã (în rampã. în general. pot fi necesare nouã sau zece astfel de clicuri. contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru reglarea frânei de mânã. suficiente când automobilul se aflã pe teren plan. FRÂNA DE MÂNÃ fig. p þineþi butonul A apãsat ºi coborâþi maneta. Scoateþi întotdeauna cheia de contact când plecaþi din automobil ºi luaþi-o cu dumneavoastrã. Scoateþi întotdeauna cheia când plecaþi din automobil. Martorul de avertizare x se va stinge. Trageþi frâna de mânã în sus pânã când automobilul nu mai poate fi deplasat. Când maneta frânei este trasã iar cheia de contact se aflã în poziþia MAR. Procedaþi dupã cum urmeazã: p Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. Bocaþi roþile cu o panã sau o piatrã dacã automobilul este parcat pe o pantã înclinatã. pentru a împiedica descãrcarea bateriei. Apãsaþi pedala de frânã în timp ce realizaþi aceastã operaþie pentru a împiedica deplasarea accidentalã a automobilului. Patru sau cinci clicuri sunt. treapta unu de vitezã. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI PARCAREA AUTOMOBILULUI Pentru a elibera frâna de mânã: .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 131 p ridicaþi uºor frâna de mânã ºi apãsaþi butonul de eliberare A. " ATEnþiE 131 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE nu lãsaþi niciodatã copii nesupravegheaþi în automobil. martorul de avertizare de pe tabloul de bord x se aprinde. iar în pantã marºarierul) ºi lãsaþi roþile orientate spre bordurã. 1 Maneta frânei de mânã este amplasatã între cele douã scaune anterioare. dar dacã se aflã pe o pantã înclinatã sau este încãrcat. Nu lãsaþi cheia în contact.

IMPORTANT Automobilul poate fi trecut în marºarier doar când s-a oprit complet din deplasare. apãsaþi complet pedala de ambreiaj ºi treceþi schimbãtorul de viteze într-una din poziþiile necesare (diagrama este prezentatã ºi pe schimbãtor fig. Pentru a trece în marºarier R (cutia cu 5 trepte) din punctul neutru. Pentru a angaja treapta a 6a. ! 132 . în timp. procedaþi astfel: ridicaþi inelul A de sub buton ºi simultan deplasaþi schimbãtorul de viteze spre stânga ºi apoi înainte. procedaþi astfel: ridicaþi inelul A de sub buton ºi simultan deplasaþi schimbãtorul de viteze spre dreapta ºi apoi înapoi. ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Pentru a schimba corect vitezele trebuie sã apãsaþi complet pedala de ambreiaj. deplasaþi schimbãtorul de viteze apãsându-l uºor spre dreapta pentru a împiedica angajarea accidentalã a treptei a 4a. înainte de a trece în marºarier. Procedaþi identic pentru a trece din treapta a 6a în treapta a 5a. la uzura prematurã a componentelor interne ale cutiei de viteze. 2). " Pentru a trece în marºarier R (cutia cu 6 trepte) din punctul neutru.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 132 PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZAREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE Pentru a schimba treptele de viteze. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ nu conduceþi þinând mâna pe schimbãtorul de viteze deoarece forþa de apãsare. De aceea este esenþial sã nu se afle nimic sub pedale: asiguraþi-vã cã deplasarea pedalelor nu poate fi afectatã de covoraºe ºi cã acestea sunt bine întinse. În timp ce motorul funcþioneazã. aºteptaþi cel puþin 2 secunde cu pedala de ambreiaj complet apãsatã pentru a preveni deteriorarea ºi scârþâitul angrenajului. poate conduce. chiar dacã este uºoarã.

Când este necesar transportul unor obiecte deosebit de voluminoase. Utilizarea unei trepte de vitezã inferioare pentru a obþine performanþe excepþionale conduce la creºterea consumului. utilizaþi aeratoarele dacã este posibil. sau la o turaþie ridicatã: în aceste condiþii. în conformitate cu “Planul de întreþinere”. evitând turaþiile mari. Pornirea Nu încãlziþi motorul cu automobilul staþionat sau la turaþia de ralanti. nivelul consumului creºte pe mãsurã ce rezistenþa la rulare este mai ridicatã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI REDUCEREA COSTURILOR DE OPERARE Bare portbagaj/suport pentru schiuri STILUL DE CONDUCERE . motorul se va încãlzi mai rapid. treceþi într-o treaptã de vitezã superioarã. Anvelope Verificaþi frecvent presiunea în anvelope. Utilizaþi dispozitivele electrice doar pentru perioada de timp necesarã. Demontaþi barele portbagaj sau suportul pentru schiuri imediat ce nu le mai utilizaþi. Spoilere Utilizarea de articole aerodinamice necertificate poate influenþa puternic rezistenþa aerului ºi nivelul consumului. Astfel. De aceea vã recomandãm sã porniþi imediat de pe loc. proiectoarele suplimentare. conducând la creºterea consumului de combustibil ºi a emisiilor. Când temperatura exterioarã permite acest lucru. la intervale de maximum 4 sãptãmâni: dacã presiunea este prea scãzutã. vã recomandãm sã utilizaþi o remorcã. Controlul climatizãrii Sistemul de aer condiþionat reprezintã o sarcinã suplimentarã care solicitã motorul. motorul se încãlzeºte mult mai lent.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 133 Dispozitive electrice CONSIDERAÞII GENERALE Întreþinerea automobilului Efectuaþi verificarea automobilului ºi toate reglajele necesare. Aceasta ºi debreierea dublã nu au absolut niciun sens pentru automobilele moderne ºi de asemenea cresc consumul ºi poluarea. Similar. Acþiuni care nu sunt necesare Evitaþi accelerarea când aºteptaþi la semafoare sau înainte de a opri motorul. Luneta termicã.Aceste accesorii reduc circulaþia aerului ºi afecteazã nivelul consumului. emisiilor ºi a uzurii motorului. conducând la consumuri mai mari (în medie pânã la +20%). Încãrcãturi care nu sunt necesare Nu cãlãtoriþi cu prea mult bagaj încãrcat în portbagaj. 133 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Iatã câteva sugestii care vã pot ajuta sã menþineþi scãzute costurile de operare ale automobilului ºi sã reduceþi cantitatea de emisii toxice eliberate în atomosferã. Selectarea treptei de vitezã Imediat ce condiþiile de trafic ºi ºoseaua permit acest lucru. Greutatea automobilului (în special la conducerea în oraº) ca ºi diversele echipãri suplimentare afecteazã în mare mãsurã consumul ºi stabilitatea. de aceea creºterea consumului de curent conduce la creºterea consumului de combustibil (pânã la +25% în ciclu urban). ºtergãtoarele de parbriz ºi ventilatorul sistemului de încãlzire necesitã o cantitate considerabilã de energie. lent. utilizarea improprie a unei trepte superioare conduce la creºterea consumului.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 134

Viteza maximã
PLANªA DE BORD ªI COMENZI

CONDIÞII DE UTILIZARE
Pornire la rece Cãlãtoriile scurte ºi pornirile la rece frecvente nu permit motorului sã atingã temperatura optimã de operare. Aceasta conduce la o creºtere semnificativã a nivelului de consum (de la +15 pânã la +30% în ciclu urban) ºi a emisiilor de substanþe nocive. Condiþii de trafic ºi ºosea Consumul ridicat de combustibil este în primul rând asociat cu traficul intens, de exemplu în cazul coloanelor de maºini, când utilizeazã frecvent treptele inferioare de vitezã sau în oraºe cu multe semafoare. De asemenea, ºoselele de munte cu serpentine ºi suprafeþele de drum cu denivelãri pot afecta consumul de combustibil. Blocaje în trafic În timpul blocajelor de trafic prelungite (treceri de nivel), motorul ar trebui oprit.

TRACTAREA REMORCILOR NOTE IMPORTANTE
Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor, automobilul trebuie sã fie echipat cu cârlig de tractare certificat ºi sistem electric adecvat. Instalarea trebuie realizatã de personal specializat care elibereazã un document special pentru circulaþia pe ºosele. Instalaþi orice oglinzi retrovizoare speciale ºi/sau suplimentare impuse de lege. Reþineþi cã, la tractarea unei remorci, pantele abrupte sunt mai dificil de urcat, distanþa de frânare creºte, iar depãºirea dureazã mai mult, în funcþie de greutatea totalã. Treceþi într-o treaptã inferioarã când coborâþi o pantã, evitând astfel folosirea permanentã a frânei. Greutatea pe care o exercitã remorca asupra automobilului reduce cu aceeaºi valoare capacitatea de încãrcare realã a automobilului. Pentru a vã asigura cã greutatea maximã tractabilã nu este depãºitã (prevãzutã în talon), trebuie sã þineþi cont de remorca încãrcatã complet, inclusiv accesoriile ºi bunurile personale.

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

Consumul de combustibil creºte considerabil o datã cu viteza. Evitaþi frânarea ºi accelerarea superflue, care reprezintã costuri superioare cu combustibilul, dar ºi legate de emisii. Accelerare Accelerarea violentã, crescând numãrul de turaþii, va afecta în mod deosebit consumul ºi emisiile: accelerarea trebuie sã fie treptatã ºi nu trebuie sã depãºeascã cuplul maxim.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

134

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 135

Echipaþi remorca pe care o veþi tracta cu un stabilizator de tractare adecvat.

"

ATEnþiE

"

ATEnþiE

135

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

În niciun caz sistemul de frânare al automobilului nu trebuie modificat pentru a controla frâna remorcii. Sistemul de frânare al remorcii trebuie sã fie complet independent de sistemul hidraulic al automobilului.

Pentru conectarea electricã se va utiliza o conexiune de 12V CC cu 7 sau 13 pini (standardele CU-NA/UNI ºi ISO/DIN). Respectaþi instrucþiunile furnizate de producãtorul automobilului ºi/sau de producãtorul cârligului de remorcare.

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

Pentru conectarea electricã se va utiliza un conector standard, în general amplasat pe un suport special, fixat, în mod normal, de dispozitivul de tractare, iar pe automobil va fi instalatã o unitate electronicã de comandã specialã pentru controlul lãmpilor exterioare ale remorcii.

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

Sistemul ABS cu care este posibil sã fie echipat automobilul nu controleazã sistemul de frânare al remorcii. De aceea, procedaþi cu atenþie pe ºoselele alunecoase.

Dispozitivul de remorcare trebuie sã îndeplineascã cerinþele curente ale Directivei 94/20/CE cu amendamentele ulterioare. Pentru orice versiune, dispozitivul de remorcare utilizat trebuie sã corespundã greutãþii remorcabile pentru automobilul pe care va fi instalat.

Suplimentar faþã de derivaþiile electrice, sistemul electric al automobilului poate fi conectat doar la cablul de alimentare pentru frâna electricã ºi la cablul pentru iluminatul interior, dar care nu vor depãºi 15W. Pentru conectare utilizaþi unitatea de control presetatã cu cablu pentru baterie de minimum 2,5 mm2.

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

Dispozitivul de remorcare trebuie fixat de caroserie de personalul specializat, conform informaþiilor suplimentare ºi/sau de integrare furnizate de Producãtorul acestui dispozitiv.

IMPORTANT Frâna electricã sau alt dispozitiv va fi utilizat(ã) cu motorul în funcþiune.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

Nu depãºiþi limitele de vitezã ale þãrii în care conduceþi. În orice caz nu depãºiþi 100 km/h.

INSTALAREA CÂRLIGULUI DE REMORCARE

O frânã electricã trebuie alimentatã direct de la baterie, printr-un cablu cu secþiunea de minimum 2,5 mm2.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 136

Diagrama de instalare fig. 3
PLANªA DE BORD ªI COMENZI

Structura cârligului de tractare trebuie fixatã în punctele indicate de simbolul j utilizând în total 6 ºuruburi M10. Contraplãcile interne trebuie sã aibã o grosime de minimum 6 mm. Cârligul trebuie fixat de caroserie evitând orice tip de gãurire ºi decupare a barei de protecþie spate, urme care ar rãmâne vizibile la demontarea cârligului. IMPORTANT Este obligatoriu sã fixaþi o etichetã (vizibilã) având dimensiuni adecvate ºi realizatã din material adecvat, cu urmãtorul text: SARCINA MAXIMÃ PE BILA CÂRLIGULUI DE TRACTARE 60 kg

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

"

ATEnþiE

Dupã fixare, gãurile pentru ºuruburi vor fi etanºate pentru a împiedica pãtrunderea gazelor de eºapament.

136

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 137

ANVELOPE DE IARNÃ
Utilizaþi anvelope de iarnã de aceeaºi dimensiune cu anvelopele normale furnizate împreunã cu automobilul. Reprezentanþa Fiat vã va oferi cu plãcere sfaturi privind cele mai potrivite tipuri de anvelopã corespunzãtoare cerinþelor clientului. Pentru tipul de anvelope care trebuie utilizat, presiunile de umflare ºi specificaþiile anvelopelor de iarnã, respectaþi instrucþiunile furnizate la paragraful “Roþi”, în secþiunea “Specificaþii tehnice”. Caracteristicile de iarnã ale acestor anvelope sunt reduse considerabil dacã adâncimea benzii de rulare este sub 4 mm. În acest caz, anvelopele trebuie înlocuite. Datoritã caracteristicilor anvelopelor de iarnã, în condiþii normale sau în timpul cãlãtoriilor lungi pe autostradã, performanþa acestor anvelope este mai scãzutã decât cea a anvelopelor normale. De aceea, este necesarã limitarea utilizãrii acestora la scopurile pentru care sunt certificate.

Toate cele patru anvelope trebuie sã fie identice (marcã ºi bandã de rulare) pentru a oferi siguranþã de conducere adecvatã ºi o mai bunã manevrabilitate. Reþineþi cã nu este recomandabil sã modificaþi direcþia de rotaþie a anvelopelor.

Verificaþi tensionarea lanþurilor dupã primii câþiva metri parcurºi. IMPORTANT Cu lanþuri antiderepante, apãsaþi cu mare grijã pedala de acceleraþie pentru a preveni sau limita cât de mult posibil patinarea roþilor motrice, ceea ce ar putea cauza ruperea lanþurilor, având ca rezultat deteriorarea caroseriei sau a componentelor mecanice. IMPORTANT Utilizaþi lanþuri antiderapante cu dimensiune mai mică de 9 mm.

Viteza maximã cu anvelope de iarnã cu marcaj “Q” este 160 km/h; 190 km/h cu anvelope cu marcaj “T” ºi 210 km/h cu anvelope cu marcaj H.Trebuie întotdeauna respectate cu stricteþe limitele de vitezã precizate în Codul rutier.

137

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

"

ATEnþiE

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

IMPORTANT Când anvelopele de iarnã sunt utilizate cu un indice de vitezã maximã mai mic decât cel care poate fi atins de automobil (crescut cu 5%), aºezaþi o etichetã în habitaclu, într-un loc vizibil pentru ºofer, care aratã viteza maximã permisã cu anvelope de iarnã (conform Directivei CE).

LANÞURI ANTIDERAPANTE
Utilizarea lanþurilor antideranpante trebuie sã respecte reglementãrile locale. Lanþurile antiderapante trebuie aplicate doar pe roþile motrice (roþile faþã). Vã recomanãm sã utilizaþi lanþuri antiderapante Lineaccessori Fiat.
PLANªA DE BORD ªI COMENZI

p nu goliþi sistemul de rãcire a motorului. treptele ºi bordurile ºi evitaþi de asemenea conducerea pe distanþe lungi pe ºosele curate. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà Conduceþi cu vitezã redusã când sunt montate lanþurile antiderapante. Evitaþi gropile. verificaþi lunar încãrcarea acesteia ºi reîncãrcaþi-o dacã indicatorul optic aratã o culoare închisã fãrã zona centralã verde. IMPORTANT Dacã este cazul. p întredeschideþi geamurile. p deconectaþi borna negativã a bateriei ºi verificaþi încãrcarea bateriei. uscate ºi. nu depãºiþi 50 km/h. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 138 . UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà p acoperiþi automobilul cu o husã din pânzã sau cu o folie de plastic perforatã. pentru a împiedica deteriorarea automobilului ºi a suprafeþei ºoselei. NEUTILIZAREA AUTOMOBILULUI Dacã automobilul este lãsat inactiv pentru mai mult de o lunã. p dacã nu deconectaþi bateria de la sistemul electric. dacã este posibil. p verificaþi ca frâna de mânã sã nu fie trasã. p curãþaþi ºi protejaþi componentele vopsite folosind cearã de protecþie. p curãþaþi ºi protejaþi pãrþile metalice lucioase folosind folosind compuºi speciali din comerþ.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 138 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " " # ATEnþiE Anvelopele 195/55 R/6 87H ºi 205/45 R/7 88V nu pot fi echipate cu lanþuri antiderapante. Reîncãrcaþi bateria dacã indicatorul optic aratã o culoare închisã fãrã zona centralã verde. p pulverizaþi pudrã de talc pe elementele din cauciuc ale ºtergãtoarelor de parbriz ºi de lunetã ºi ridicaþi-le de pe geam. va trebui sã þineþi cont de urmãtoarele precauþii: p parcaþi automobilul în locuri acoperite. deoarece nu permit evaporarea umezelii de pe caroseria automobilului. dezactivaþi alarma automobilului folosind telecomanda. p umflaþi anvelopele cu +0.5 bari peste presiunea normalã specificatã ºi verificaþi-o la intervale de timp. bine ventilate. Nu utilizaþi folii de plastic neperforate. ATEnþiE p cuplaþi o treaptã de vitezã. Aceastã verificare trebuie realizatã la fiecare trei luni.

.................................. 142 ULEI UZAT ................ 143 DEFECÞIUNE SISTEM DE INJECÞIE (VERSIUNI DIESEL) ........................................ 140 NIVEL SCÃZUT AL LICHIDULUI DE FRÂNà ......................................................................... 152 LIMITA DE VITEZà DEPêITà ................................................................................................. 141 BATERIE DESCÃRCATà ...... 151 SEMNALIZATOR DE DIRECÞIE PARTEA STÂNGà ............................................ 147 INDICAÞIE DEFECÞIUNE GENERALà ................... 149 VERIFICARE PRESIUNE ANVELOPE ............. 145 REZERVà DE COMBUSTIBIL ........................................... 144 DEFECÞIUNE SISTEM EOBD (VERSIUNI PE BENZINÃ) .............................................................................................................. 146 APà ÎN FILTRUL DE MOTORINà ...................................................... 151 SEMNALIZATOR DE DIRECÞIE PARTEA DREAPTà .....................................................................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 139 AVERTISMENTE GENERALE ................................................................... 146 DEFECÞIUNE BUJII INCANDESCENTE .......................................................................................................................................................................................... 150 PROIECTOARE CEAÞà ....................................... 145 DEFECÞIUNE SISTEM ABS ..................... 148 DEFECÞIUNE SENZORI PARCARE ................ 147 STOPURI CEAÞà ................... 140 FRÂNA DE MÂNà TRASà ................................................................................ 152 AUTONOMIE LIMITATà ..... 140 DEFECÞIUNE AIRBAG .................................. 150 FUNCÞIA “FOLLOW ME HOME” ............ 149 PRESIUNE SCÃZUTà ÎN ANVELOPE .................................................................................................................. 144 AIRBAG PASAGER DEZACTIVAT ..................................................... 152 SISTEM ASR ....... 149 LUMINI POZIÞIE ªI LUMINI DE ÎNTÂLNIRE ........................................................................................... 142 NIVEL SCÃZUT AL PRESIUNII ULEIULUI ..... 146 DEFECÞIUNE LUMINI EXTERIOARE ....................................... 143 CENTURILE DE SIGURANÞà NU SUNT FIXATE ...................................................................... 151 POSIBILà PREZENÞà A GHEÞII PE ªOSEA .. 143 DEFECÞIUNE SISTEM EBD ................................................. 147 DEFECÞIUNE SISTEM ESP .................................................. 143 NIVEL SCÃZUT ULEI MOTOR ............................ 149 PRESIUNEA ÎN ANVELOPE INADECVATà PENTRU VITEZà ............................................................................... 142 ÎNCHIDEREA INCOMPLETà A PORTIERELOR .......... 145 ÎNCÃLZIRE BUJII INCANDESCENTE ........................................................................................ 152 139 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI L à M P I ª I M E S A J E D E AV E R T I Z A R E ...................... 151 LUMINI DE DRUM .................... 151 CRUISE CONTROL ......................................... 151 SERVODIRECÞIE ELECTRICà “DUALDRIVE” ...... 148 DEFECÞIUNE SISTEM HILL HOLDER (ASISTENÞà LA PORNIRE DIN RAMPÃ) ............................................................................................... 148 UZURA PLÃCUÞE DE FRÂNà ............................................................................................................................................................... 142 DEFECÞIUNE SERVODIRECÞIE ELECTRICà “DUALDRIVE” ......... 146 DEFECÞIUNE SISTEM PROTECÞIE AUTOMOBIL FIAT CODE ...................................................................................................................................................................................................... 141 TEMPERATURà RIDICATà A LICHIDULUI DE RÃCIRE MOTOR ............................

NIVEL SCÃZUT AL LICHIDULUI DE FRÂNÃ (roºu) FRÂNA DE MÂNÃ TRASÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. La anumite versiuni. vezi Suplimentul anexat. Frâna de mânã trasã Martorul de avertizare se aprinde dacã frâna de mânã este trasã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 140 PLANªA DE BORD ªI COMENZI MARTORI ªI MESAJE DE AVERTIZARE AVERTISMENTE GENERALE Aprinderea martorului de avertizare este însoþitã de un mesaj specific ºi/sau de un semnal sonor. Ciclul de avertizare pentru ambele categorii de defecþiuni poate fi oprit prin apãsarea butonului MENU ESC. Defecþiunile foarte grave sunt indicate de un “ciclu” de avertizare repetat ºi prelungit. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Dacã se aprinde martorul de aver tizare x în timpul deplasãrii (la anumite versiuni împreunã cu mesajul de pe display). Nivel scãzut lichid de frânã Martorul de avertizare se aprinde când nivelul lichidului de frânã din rezervor scade sub nivelul minim datoritã posibilelor scurgeri din circuit. dacã tabloul de bord dispune de aceste funcþii. Referitor la mesajele relevante pentru versiunile echipate cu cutie de viteze Dualogic. se va auzi ºi semnalul sonor. Defecþiunile mai puþin grave sunt indicate de un “ciclu” de avertizare limitat. Martorul de avertizare de pe tabloul de bord va rãmâne aprins pânã la eliminarea defecþiunii. verificaþi dacã frâna de mânã nu este trasã. dacã automobilul se deplaseazã. martorul de avertizare se aprinde. În cazul indicaþiei unei defecþiuni consultaþi întotdeauna specificaþiile prezentate în aceastã secþiune. IMPORTANT Dacã martorul de avertizare se aprinde în timpul deplasãrii. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. Aceste indicaþii sunt concise ºi de avertizare ºi nu vor fi considerate ca exhaustive ºi/sau ca o alternativã la specificaþiile înscrise în acest Manual de Utilizare care va fi întotdeauna citit cu grijã ºi integral. opriþi imediat automobilul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. este afiºat mesajul dedicat. La anumite versiuni. 140 . IMPORTANT Indicaþiile defecþiunilor afiºate sunt împãrþite în douã categorii: defecþiuni foarte grave ºi mai puþin grave.

luminând continuu dacã existã o defecþiune a sistemului airbag. martorul de avertizare se aprinde din nou. într-un numãr mic de cazuri. martorul de avertizare se aprinde. a mar torului de aver tizare dezactivare airbag frontal al pasagerului F. este afiºat mesajul dedicat. Dacã martorul de avertizare se aprinde. opriþi motorul ºi verificaþi dacã nivelul apei în rezervor nu a ajuns sub marcajul MIN. timp de peste 4 secunde (durata normalã). dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. Martorul de avertizare se aprinde când motorul este supraîncãlzit.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 141 Martorul de avertizare rãmâne aprins. martorul de avertizare se aprinde. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. la repornire. În caz contrar. apoi deºurubaþi încet ºi cu atenþie capacul. La anumite versiuni.Verificaþi vizual prezenþa unor eventuale scurgeri. martorul de avertizare n nu se aprinde sau rãmâne aprins în timpul conducerii. în acest caz. procedaþi astfel: p condiþii normale de conducere: opriþi automobilul. aºteptaþi câteva secunde pentru a permite rãcirea motorului. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a verifica sistemul. Dacã. este posibil sã existe o defecþiune la sistemele de siguranþã. Dacã la rotirea cheii de contact în poziþia MAR. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de pretensionare sã nu se declanºeze în caz de impact sau. PLANªA DE BORD ªI COMENZI DEFECÞIUNE AIRBAG (roºu) " ATEnþiE TEMPERATURÃ RIDICATÃ A LICHIDULUI DE RÃCIRE MOTOR (roºu) . adãugaþi lichid de rãcire ºi verificaþi dacã nivelul acestuia scade sub semnele MIN ºi MAX din rezervor. se pot declanºa accidental. 141 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE Defecþiunea martorului de aver tizare n (martorul de avertizare stins) este de indicatã ºi de aprinderea intermitentã.

este afiºat mesajul dedicat. la fiecare pornire a motorului. IMPORTANT În condiþii grele de utilizare a automobilului. dacã martorul de avertizare rãmâne aprins. INDEX 142 . martorul de avertizare v va începe sã clipeascã timp de circa 60 de secunde ºi apoi la fiecare douã ore pânã la schimbarea uleiului. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat. cu automobilul complet încãrcat): reduceþi viteza. dar ar trebui sã se stingã imediat ce motorul porneºte. dar ar trebui sã se stingã imediat ce motorul porneºte (o uºoarã întârziere este permisã în cazul rulãrii motorului la ralanti). SPECIFICAÞII TEHNICE Ulei uzat Martorul de avertizare va începe sã clipeascã împreunã cu mesajul de pe afiºaj când sistemul detecteazã cã uleiul motorului este uzat. Dacã martorul de avertizare rãmâne aprins continuu sau ilumineazã intermitent: contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat. timp de câteva minute înainte de a îl opri. este afiºat mesajul dedicat. este afiºat mesajul dedicat. " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Dacã martorul de avertizare v clipeºte.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 142 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ p Regim de utilizare solicitantã a automobilului (de ex. Dacã se aprinde martorul de avertizare v în timpul conducerii (la anumite versiuni împreunã cu mesajul de pe display). Dupã aceastã primã indicaþie.Verificaþi nivelul corespunzãtor al lichidului de rãcire aºa cum este descris anterior. luarea virajelor este totuºi posibilã. La anumite versiuni. La anumite versiuni. martorul de avertizare se aprinde. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. lãsaþi motorul sã ruleze. Aºteptaþi 2 sau 3 minute.: tractarea unei remorci în rampã. martorul de avertizare se aprinde. La anumite versiuni. martorul de avertizare se aprinde. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru schimbarea uleiului. Dacã lampa de avertizare rãmâne aprins. iar efortul asupra volanului va fi mai ridicat. uºor accelerat. PLANªA DE BORD ªI COMENZI NIVEL SCÃZUT AL PRESIUNII ULEIULUI (roºu) ULEI UZAT (roºu) (Versiunile multijet cu DPF) Nivel scãzut al presiunii uleiului motor La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE DEFECÞIUNE SERVODIRECÞIE ELECTRICÃ “DUALDRIVE” (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. urmatã de stingerea mar torului de avertizare de pe tabloul de bord. lãsând motorul pornit ºi uºor accelerat pentru a activa suplimentar circulaþia lichidului de rãcire. servodirecþia electronicã este dezactivatã. apoi opriþi motorul. BATERIE DESCÃRCATÃ (roºu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. opriþi imediat automobilul ºi contactaþi cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. opriþi automobilul.

dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. La anumite versiuni. La anumite versiuni. NIVEL SCÃZUT ULEI MOTOR (roºu) (unde este prevãzut) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. Restabiliþi nivelul de ulei corespunzãtor (vezi “Verificarea nivelurilor” în secþiunea “Întreþinerea automobilului”). se va auzi un semnal sonor. Când portierele/hayonul sunt deschise iar automobilul se pune în miºcare. Martorul de avertizare de pe cadran se aprinde cu luminã continuã. dacã centura de siguranþã a ºoferului sau a pasagerului nu este fixatã corect. este afiºat mesajul dedicat. martorul de avertizare se aprinde atunci când una sau mai multe portiere sau hayonul nu sunt corect închise. în acest caz. Conduceþi cu grijã extremã pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat pentru verificarea sistemului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 143 La anumite versiuni. cu riscul de derapare. frânarea puternicã poate conduce la blocarea prematurã a roþilor spate. Alarma sonorã S. este afiºat mesajul dedicat.B. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI La anumite versiuni.R (Sistem avertizare centurã siguranþã nefixatã) poate fi anulatã de cãtre o Reprezentanþã Fiat. este afiºat mesajul dedicat. martorul de avertizare de pe tabloul de bord se aprinde. cu automobilul în miºcare. Martorul de avertizare va clipi împreunã cu activarea semnalului sonor dacã. cu automobilulul staþionar. PLANªA DE BORD ªI COMENZI ÎNCHIDEREA INCOMPLETÃ A PORTIERELOR (roºu) CENTURILE DE SIGURANÞÃ NU SUNT FIXATE (roºu) DEFECÞIUNE SISTEM EBD (roºu) (portocaliu) . Martorul de avertizare (dacã este în dotare) de pe tabloul de bord se aprinde când nivelul uleiului motorului scade sub nivelul minim. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Aprinderea simultanã a lãmpilor de avertizare x ºi > în timp ce motorul ruleazã indicã o defecþiune a sistemului EBD sau faptul cã sistemul nu este disponibil. centura de siguranþã a ºoferului sau a pasagerului nu este fixatã corect. 143 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ La anumite versiuni. sistemul poate fi reactivat de la meniul de setare.

dar aceasta încã rãmâne în memoria sistemului. martorul de avertizare se aprinde. Aprinderea iniþialã a martorului de avertizare indicã funcþionarea sa corectã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 144 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DEFECÞIUNE SISTEM INJECÞIE (versiuni multijet . manevrabilitate dificilã ºi nivel ridicat al consumului. posibilã scãdere a performanþei. Dacã martorul de avertizare rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii. este afiºat mesajul dedicat. În aceste condþii este posibilã continuarea cãlãtoriei. se aprinde cu luminã continuã sau clipeºte (la anumite versiuni împreunã cu mesajul de pe afiºaj). contactaþi cât mai curând posibil o Reprezentanþã Fiat. în timpul deplasãrii. la rotirea cheii de contact în poziþia MAR. La anumite versiuni. În orice caz. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dacã martorul clipeºte. Martorul de avertizare se stinge dacã dispare defecþiunea. dar fãrã solicitarea motorulului sau rularea la turaþii mari. În aceste condþii este posibilã continuarea cãlãtoriei. de cãtre agenþii de circulaþie. la rotirea cheii de contact în poziþia MAR. este afiºat mesajul dedicat. dar fãrã solicitarea motorulului sau rularea la turaþii mari. La anumite versiuni. indicã o defecþiune a sistemului de alimentare/aprindere care ar putea cauza creºterea nivelului de emisii de eºapament. dar ar trebui sã se stingã imediat ce motorul porneºte. continuaþi cãlãtoria cu vitezã moderatã. 144 . Respectaþi legislaþia ºi reglementãrile din þara în care conduceþi. va trebui sã eliberaþi pedala de acceleraþie pentru a coborî nivelul turaþiei motorului pânã când martorul de avertizare înceteazã sã clipeascã. Dacã martorul de avertizare rãmâne aprins sau se aprinde în timpul deplasãrii: p iluminat continuu: indicã o defecþiune a sistemului de alimentare/aprindere care ar putea cauza creºterea nivelului de emisii de eºapament. Utilizarea prelungitã a automobilului cu martorul de avertizare aprins poate cauza defecþiuni importante. martorul de avertizare se aprinde. încercând sã evitaþi un stil de conducere care ar putea cauza reaprinderea intermitentã a martorului ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. manevrabilitate dificilã ºi nivel ridicat al consumului. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. Funcþionarea mar torului de avertizare U poate fi verificatã cu echipamente speciale. p iluminat intermitent: indicã posibilitatea de deteriorare a catalizatorului (vezi “Sistemul EOBD” din secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”). dar ar trebui sã se stingã dupã la motorului. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! Dacã la rotirea cheii de contact în poziþia MAR martorul de avertizare U nu se aprinde sau dacã. posibilã scãdere a performanþei.portocaliu) Defecþiune la sistemul de injecþie În condiþii normale.portocaliu) DEFECÞIUNE SISTEM EOBD (versiuni pe benzinã . contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. Defectarea sistemului de control al motorului EOBD În condiþii normale.

145 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Martorul de avertizare se aprinde când sistemul este ineficient sau indisponibil. martorul de avertizare n indicã o posibilã defecþiune a sistemelor de siguranþã. Contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat pentru a verifica sistemul. În acest caz. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Martorul de avertizare F se aprinde când airbagul pasager este dezactivat. clipeºte timp de alte 4 secunde ºi apoi se va stinge. contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil pentru verificarea sistemului. totuºi fãrã potenþialul oferit de sistemul ABS. este afiºat mesajul dedicat. martorul de avertizare F ilumineazã continuu timp de aproximativ 4 secunde. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. IMPORTANT Martorul de avertizare clipeºte indicând o defecþiune. martorul de avertizare se aprinde. La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. a martorului de avertizare F. Martorul de avertizare se aprinde când în rezervor au rãmas aproximativ 7 litri de combustibil. La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. sistemul de frânare îºi menþine eficacitatea. PLANªA DE BORD ªI COMENZI AIRBAG PASAGER DEZACTIVAT (portocaliu) SISTEM ABS INEFICIENT (portocaliu) REZERVà DE COMBUSTIBIL (portocaliu) . " ATEnþiE Martorul de avertizare F indicã ºi defecþiuni ale mar torului de avertizare n. martorul de avertizare se aprinde. În acest caz.Vã recomandãm sã conduceþi cu atenþie ºi sã contactaþi obligatoriu o Reprezentanþã Fiat. mai mult de 4 secunde.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 145 Cu airbagul pasager activat. rotind cheia de contact în poziþia MAR. Acestea sunt indicate de clipirea intermitentã. La anumite versiuni. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde.

probabil cã în combustibilul alimentat se afla apã: opriþi imediat motorul ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Dacã. martorul de avertizare va clipi o datã ºi apoi se va stinge. martorul de avertizare rãmâne aprins un timp foarte scurt. martorul de avertizare Y clipeºte. 146 . Martorul de avertizare se aprinde dacã existã apã în filtrul de motorinã. IMPORTANT Aprinderea simultanã a martorilor de avertizare U ºi Y indicã o defecþiune a sistemului Fiat CODE.portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. La anumite versiuni. Dacã mar torul de avertizare c se aprinde (la anumite versiuni împreunã cu mesajul de pe display). în timp ce cheia de contact se aflã în poziþia MAR. aceasta indicã o posibilã defecþiune (vezi “Sistemul Fiat CODE” din secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”). Dacã în timp ce motorul funcþioneazã. este afiºat mesajul dedicat. DEFECÞIUNE SISTEM PROTECÞIE AUTOMOBIL-FIAT CODE (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ! Prezenþa apei în circuitul de combustibil poate cauza deteriorarea gravã a întregului sistem de injecþie ºi funcþionarea defectuoasã a motorului. aceasta înseamnã cã automobilul nu este protejat de dispozitivul de inhibare a pornirii (vezi “Sistemul Fiat CODE” din secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”). Porniþi imediat motorul dupã stingerea martorului de avertizare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI APÃ ÎN FILTRUL DE MOTORINÃ (versiuni multijet . martorul de avertizare se aprinde. martorul de avertizare rãmâne aprins. contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil pentru eliminarea apei din sistem. Dacã indicaþiile de mai sus apar imediat dupã alimentarea cu combustibil. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. martorul de avertizare se aprinde. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru a introduce în memoria sistemului toate cheile.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 146 ÎNCÃLZIRE BUJII INCANDESCENTE (versiuni multijet portocaliu) DEFECÞIUNE BUJII INCANDESCENTE (versiuni multijet . dar se stinge când bujiile incandescente ating temperatura presetatã.portocaliu) Încãlzire bujii incandescente La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. Contactaþi o Reprezenanþã Fiat cât mai curând posibil. este afiºat mesajul dedicat. IMPORTANT Dacã temperatura ambiantã este foarte ridicatã. Defecþiune încãlzire bujii incandescente Martorul de avertizare se aprinde când existã o defecþiune a sistemului de încãlzire a bujiilor incandescente. La anumite versiuni.

se poate aprinde ºi martorul de avertizare 4. PLANªA DE BORD ªI COMENZI DEFECÞIUNE LUMINI EXTERIOARE (portocaliu) INDICAÞIE DEFECÞIUNE GENERALÃ (portocaliu) Defecþiunea senzorului de ploaie . este afiºat mesajul dedicat. La anumite versiuni. Dacã se monteazã una sau mai multe roþi fãrã senzor.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 147 Afiºajul va arãta mesajul dedicat.P. Defecþiunea senzorilor de parcare (dacã este în dotare) Vezi descrierea pentru martorul de avertizare t. Martorul de avertizare de pe cadran se aprinde când senzorul de ploaie este defect. Defecþiunea sistemului de monitorizare a presiunii anvelopelor (dacã este în dotare). Display-ul va arãta mesajul dedicat. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. Martorul de avertizare se aprinde când sunt aprinse stopurile ceaþã. 147 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE STOPURI CEAÞÃ (portocaliu) ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Martorul de avertizare se aprinde când una dintre urmãtoarele lãmpi nu funcþioneazã corect: Martorul de avertizare se aprinde în urmãtoarele situaþii. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Defecþiune lumini exterioare Vezi descrierea pentru martorul de avertizare W. (dacã este în dotare). Defecþiunea senzorului de presiune ulei motor Martorul de avertizare se aprinde când senzorul pentru presiunea uleiului de motor este defect. Defecþiunile referitoare la aceste lãmpi ar putea fi: unul sau mai multe becuri arse. Intervenþia comutatorului automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil Martorul de avertizare se aprinde la declanºarea comutatorului automat inerþial de întrerupere a alimentãrii cu combustibil. martorul de avertizare de pe tabloul de bord se aprinde ºi rãmâne aprins pânã la restabilirea condiþiilor iniþiale.M. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. – poziþiile – stopurile de frânã – stopurile ceaþã – semnalizatoarele – lãmpile pentru plãcuþa de înmatriculare.S. Martorul de avertizare se aprinde când este detectatã o defecþiune a sistemului T. o siguranþã de protecþie arsã sau o întrerupere a unui circuit electric. Display-ul va arãta mesajul dedicat. La anumite versiuni.

La anumite versiuni. iar condiþiile de conducere nu permit activarea automatã a procedurii de regenerare. DEFECÞIUNE SISTEM ESP (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. martorul de avertizare se aprinde. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. este afiºat mesajul dedicat. Dacã martoul de avertizare nu se stinge sau rãmâne aprins în timpul deplasãrii împreunã cu ledul butonului ASR OFF. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 148 . Pentru a face posibilã procedura de curãþare. înseamnã cã sistemul ESP este activ. Martorul de avertizare se aprinde dacã sistemul Hill Holder s-a defectat. în acest caz schimbaþi-le cât mai curând posibil. UZURÃ PLÃCUÞE DE FRÂNÃ (portocaliu) Martorul de avertizare de pe cadran se aprinde dacã plãcuþele de frânã faþã sunt uzate. La anumite versiuni. La anumite versiuni. Notã Dacã martorul de avertizare clipeºte în timpul conducerii. La anumite versiuni.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 148 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Filtrul de particule pentru motorinã colmatat (versiuni multijet) Martorul de avertizare se aprinde când filtrul de particule pentru motorinã este colmatat. martorul de avertizare se aprinde. este afiºat mesajul dedicat. se poate aprinde ºi martorul de avertizare 5. este afiºat mesajul dedicat. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DEFECÞIUNE SISTEM HILL HOLDER (ASISTENÞÃ LA PORNIRE DIN RAMPÃ) (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. Afiºajul va arãta mesajul dedicat. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. continuaþi sã conduceþi automobilul pânã la stingerea martorului de avertizare.

Verificarea presiunii anvelopelor Martorul de avertizare se aprinde pentru a indica anvelopa cu panã. Contactaþi Dealerul Fiat. afiºajul va arãta succesiv indicaþiile corespunzãtoare fiecãrei anvelope.S.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 149 DEFECÞIUNEA SENZORILOR DE PARCARE (dacã este în dotare) (portocaliu) Martorul de avertizare se aprinde când este detectatã o defecþiune a senzorilor de parcare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI 149 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . VERIFICARE PRESIUNE ANVELOPE (dacã este în dotare) (portocaliu) PRESIUNE SCÃZUTÃ A ANVELOPELOR (dacã este în dotare) (portocaliu) PRESIUNEA ANVELOPELOR INADECVATÃ PENTRU VITEZA DE RULARE (dacã este în dotare) (portocaliu) La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. posibilã panã! IMPORTANT Opriþi imediat dacã aveþi una sau mai multe anvelope dezumflate. sistemul T. La anumite versiuni.P. martorul de avertizare se aprinde. Presiune scãzutã a anvelopelor Martorul de avertizare se aprinde când presiunea uneia sau mai multor anvelope scade sub pragul presetat. Dacã una sau mai multe anvelope sunt dezumflate. este afiºat mesajul dedicat. avertizeazã ºoferul cã anvelopa/anvelopele este/sunt periculos de dezumflate. evitaþi frânarea bruscã ºi virajele bruºte. Astfel. Restabiliþi valorile corecte ale presiunii de umflare cât mai curând posibil (vezi paragraful “Presiuni de umflare la rece” din secþiunea “Specificaþii tehnice”). Înlocuiþi imediat anvelopa cu panã cu roata de rezervã de dimensiuni reduse (dacã este în dotare) sau reparaþi anvelopa cu panã cu ajutorul trusei corespunzãtoare (vezi paragraful “Dacã o anvelopã are panã” din secþiunea “În situaþii de urgenþã”) apoi contactaþi o Reprezentanþã Fiat cât mai curând posibil. La anumite versiuni.M. se poate aprinde ºi martorul de avertizare 4.

martorul de avertizare se va aprinde (împreunã cu mesajul de pe display) (vezi paragraful “Presiune scãzutã a anvelopelor” din aceastã secþiune) ºi va rãmâne aprins pânã când viteza automobilului se va reduce sub pragul presetat. Aceastã stare va fi indicatã de un mesaj (dacã este în dotare).P. " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Bruiajul radio electric puternic poate inhiba funcþionarea normalã a sistemului T. Dacã sistemul T. IMPORTANT În acest caz reduceþi imediat viteza deoarece supraîncãlzirea anvelopelor lear putea afecta performanþa ºi perioada normalã de folosinþã ºi poate chiar cauza explozia anvelopei.S. Mesajul de avertizare va dispãrea automat imediat ce bruiajul radio electric nu mai deranjeazã sistemul. umflaþi anvelopele la valorile presiunii specificate în paragraful “Presiuni de umflare”. Funcþia “Follow me home” Test: Martorul de avertizare se aprinde când acest dispozitiv este activ (vezi “Funcþia “Follow me home”” în secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”).S. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 150 .M. (dacã este în dotare) detecteazã cã presiunea uneia sau mai multor anvelope nu este adecvatã pentru viteza curentã. LUMINI POZIÞIE ªI DE ÎNTÂLNIRE (verde) FUNCÞIE “FOLLOW ME HOME” (verde) Lumini poziþie ºi întâlnire Martorul de avertizare se aprinde când sunt aprinse poziþiile/luminile de întâlnire.P.M. Display-ul va arãta mesajul dedicat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 150 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Presiunea anvelopelor inadecvatã pentru viteza de rulare Dacã deplasarea se va face cu viteze de peste 160 km/h.

La rotirea cheii de contact în poziþia MAR. 151 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Indicaþia CITY se aprinde la activarea servodirecþiei electrice “Dualdrive” prin apãsarea butonului respectiv. împreunã cu indicatorul dreapta. La anumite versiuni. împreunã cu indicatorul stânga. dar ar trebui sã se stingã dupã câteva secunde. este afiºat mesajul dedicat.intermitent) Martorul de avertizare se aprinde când maneta de comandã a indicatorului de direcþie este deplasatã în jos sau. PLANªA DE BORD ªI COMENZI PROIECTOARE CEAÞÃ (verde) SEMNALIZATOR DE DIRECÞIE PARTEA DREAPTÃ (verde . Indicaþia CITY se va stinge la apãsarea din nou a butonului. Martorul de avertizare se aprinde când maneta de comandã a indicatorului de direcþie este deplasatã în sus sau. martorul de avertizare se aprinde.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 151 SEMNALIZATOR DE DIRECÞIE PARTEA STÂNGÃ (verde .intermitent) CRUISE CONTROL (dacã este în dotare) (verde) . MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ACTIVARE SERVODIRECÞIE ELECTRICÃ “DUALDRIVE” (verde) DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Martorul de avertizare se aprinde când sunt aprinse proiectoarele ceaþã. când este apãsat butonul luminilor de avarie. LUMINI DE DRUM (albastru) Martorul de avertizare se aprinde când sunt aprinse luminile de drum. când este apãsat butonul luminilor de avarie. Martorul de avertizare se aprinde împreunã cu mesajul de pe afiºaj la rotirea inelului striat al sistemului Cruise Control în poziþia ON.

LIMITA DE VITEZà DEPêITà Display-ul va arãta mesajul dedicat când automobilul depãºeºte limita de vitezã setatã (vezi “Display multifuncþional” în secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”). ledul butonului se va stinge. Afiºajul va arãta mesajul dedicat. iar display-ul va arãta mesajul dedicat pentru a avertiza ºoferul cã sistemul este din nou activat. Display-ul va arãta mesajul dedicat pentru a avertiza ºoferul cã sistemul este dezactivat. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà 152 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 152 PLANªA DE BORD ªI COMENZI POSIBILà PREZENÞà A GHEÞII PE ªOSEA (versiuni cu display multifuncþional) Aceastã indicaþie începe sã clipeascã când temperatura exterioarã ajunge la 3°C sau scade sub aceastã temperaturã pentru a avertiza ºoferul asupra posibilei prezenþe a gheþii pe ºosea. UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE AUTONOMIE LIMITATà (versiuni cu display multifuncþional) Afiºajul va arãta mesajul dedicat pentru a avertiza ºoferul cã autonomia este de sub 50 km. SISTEM ASR (versiuni cu display multifuncþional) Sistemul ASR poate fi dezactivat prin apãsarea butonului ASR OFF. ledul butonului se va aprinde. simultan. Apãsând din nou butonul ASR OFF.

. . . . . . . . . . . . 175 DACÃ BATERIA ESTE DESCÃRCATÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 CÂND ESTE NECESARÃ ÎNLOCUIREA UNUI BEC . . . . . . . . . .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 153 PORNIREA MOTORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 REMORCAREA AUTOMOBILULUI . . 154 DACÃ O ANVELOPÃ ARE PANÃ . . . . . . . . . . . . . . . 173 DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ . . . . . 188 DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI 153 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE PLANªA DE BORD ªI COMENZI ÎN SI TUAÞ II DE U RGE NÞÃ . . . 155 TRUSÃ DE REPARARE RAPIDÃ ANVELOPE FIX & GO automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 DACÃ SE ARDE O LAMPÃ EXTERIOARÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 DACÃ SE ARDE O LAMPÃ INTERIOARÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 RIDICAREA AUTOMOBILULUI . . . . . . . . . . . . . . .

demontaþi cablurile procedând în ordine inversã faþã de cele descrise mai sus. conectaþi borna negativã (–) a bateriei auxiliare la un punct de împãmântare E de pe motor sau de pe cutia de viteze a automobilului care trebuie pornit. Lichidul pe care îl conþine bateria este otrãvitor ºi coroziv. nu insistaþi. 154 . p Cu un al doilea cablu. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " p Porniþi motorul. 1 Dacã bateria este descãrcatã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 154 PLANªA DE BORD ªI COMENZI PORNIREA MOTORULUI PORNIREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ Dacã martorul de avertizare de pe tabloul de bord Y rãmâne aprins. ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Procedura de pornire trebuie efectuatã de personal calificat deoarece orice operaþie incorectã poate produce descãrcãri electrice de instensitate considerabilã. nu vã apropiaþi cu flacãrã deschisã sau þigãri aprinse de baterie ºi nu produceþi scântei. Dacã dupã câteva încercãri motorul nu porneºte. motorul poate fi pornit cu ajutorul unei baterii auxiliare de aceeaºi capacitate sau capacitate puþin mai mare decât cea descãrcatã. p Dupã ce motorul a pornit. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PORNIRE PRIN CONECTAREA LA BATERIA ALTUI VEHICUL fig. ci contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Procedaþi dupã cum urmeazã: p Conectaþi bornele pozitive (+ lângã bornã) ale celor douã baterii cu ajutorul unui cablu de legãturã. Evitaþi contactul cu pielea ºi ochii. contactaþi imediat o Reprezentanþã Fiat.

Nu porniþi niciodatã brusc motorul (prin împingerea. tractarea sau deplasarea liberã pe pantã a vehiculului) deoarece astfel combustibilul poate pãtrunde în catalizator. nu permiteþi contactul accidental între componentele metalice ale celor douã automobile. Înlocuirea anvelopelor ºi utilizarea corectã a cricului ºi a roþii de rezervã necesitã unele precauþii. cauzând deteriorarea iremediabilã a acestuia. 155 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE Avertizaþi ceilalþi participanþi la trafic cã automobilul staþioneazã. Toþi pasagerii aflaþi la bord trebuie sã pãrãseascã automobilul. în special dacã este foar te încãrcat. aºa cum este menþionat mai jos.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 155 IMPORTANT Reþineþi cã servofrâna ºi servodirecþia nu sunt operaþionale înainte de pornirea motorului. în conformitate cu reglementãrile în vigoare: lumini de avarie. Dacã cealaltã baterie este montatã pe un automobil.Trageþi frâna de mânã. de aceea este necesar mai mult efort decât de obicei pentru acþionarea pedalei de frânã ºi a volanului. Pasagerii trebuie sã se îndepãrteze de ºosea în timp ce se înlocuieºte roata. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI IMPORTANT Nu conectaþi direct bornele negative ale celor douã baterii: scânteile rezultate ar putea aprinde gazul inflamabil din baterie. INSTRUCÞIUNI GENERALE PLANªA DE BORD ªI COMENZI PORNIREA MOTORULUI PRIN ÎMPINGEREA VEHICULULUI DACÃ O ANVELOPÃ ARE PANÃ . triunghi reflectorizant etc.

nu o utilizaþi pentru alte modele ºi nici nu utilizaþi roata de rezervã a altor modele pentru automobilul dumneavoastrã. În niciun caz nu trebuie utilizat pentru executarea de reparaþii sub automobil.76 kg. Dacã se rupe. nu modificaþi/forþaþi ventilul de umflare a roþii. Verificaþi ºi restabiliþi. " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Strângeþi corect capacul de roatã pentru a împiedica miºcarea liberã a roþii. 156 . p pentru acþionarea cricului nu se va folosi nici o altã sculã decât manivela dedicatã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Remediaþi anvelopa cu panã cât mai curând posibil.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 156 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Roata de rezervã este specificã automobilulului dumneavoastrã. nu trebuie utilizat în alte scopuri. presiunea anvelopelor ºi a roþii de rezervã la valorile prevãzute în secþiunea “Specificaþii tehnice”. nu utilizaþi cricul pentru ridicarea unor capacitãþi superioare celor specificate pe etichetã. Poziþionarea incorectã a cricului poate cauza cãderea automobilului de pe cric. Cricul va fi utilizat doar pentru înlocuirea roþilor automobilului în a cãrui dotare se aflã sau pentru modele similare. dacã este necesar. nu introduceþi niciodatã orice fel de scule între jantã ºi anvelopã. cum ar fi de exemplu ridicarea automobilelor de alte modele. acesta trebuie înlocuit cu un cric nou. p cricul nu necesitã reglare. p cricul nu poate fi reparat. " ATEnþiE Reþineþi: p greutatea cricului este de 1. ªuruburile de roþi sunt specifice automobilului dumneavoastrã: nu le utilizaþi la alte modele ºi nu utilizaþi ºuruburi de la alte modele. nu gresaþi filetele ºuruburilor înainte de a le instala: pentru cã ar putea ieºi din filet.

157 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI p Opriþi automobilul într-o poziþie care nu împiedicã traficul ºi în care puteþi înlocui roata în siguranþã. p slãbiþi ºurubul de fixare A-fig. 2. 2 ºi duceþi-o lângã roata care trebuie înlocuitã. p Cuplaþi treapta întâi sau marºarierul. Terenul trebuie sã fie plan ºi suficient de ferm.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 157 p Opriþi motorul ºi trageþi frâna de mânã. p deschideþi hayonul ºi ridicaþi covoraºul sau scoateþi Cutia de stocare (dacã este în dotare). p scoateþi cutia pentru scule C-fig. procedaþi astfel: p Îmbrãcaþi jacheta reflectorizantã de siguranþã (obligatorie prin lege în anumite þãri) înainte de a ieºi din automobil. . p luaþi roata de rezervã B-fig. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Pentru a înlocui o roatã. 2.

INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 158 . 4. 3. p montaþi mânerul L-fig. balansaþi uºor automobilul pentru a facilita scoaterea jantei de pe butucul roþii. dacã automobilul este dotat cu jante din aliaj. p avertizaþi-i pe cei aflaþi în apropiere cã automobilul urmeazã sã fie ridicat.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 158 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI p slãbiþi ºuruburile roþii ce trebuie înlocuitã cu circa o rotaþie. 4 se fixeazã corect în niºa H-fig. 4 pentru a ridica cricul pânã când partea sa superioarã G-fig. Toate persoanele trebuie sã stea deoparte ºi sã nu atingã automobilul pânã când acesta nu este din nou aºezat pe sol. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ p acþionaþi dispozitivul F-fig. 4 pentru a acþiona cricul ºi ridicaþi automobilul pânã când roata ce trebuie înlocuitã se ridicã la câþiva centimetri de sol. folosind cheia de roþi E-fig.

p montaþi roata de rezervã inserând. 4 pentru a coborî automobilul ºi a scoate cricul. p folosiþi cheia de roþi pentru a strânge complet ºuruburile. primul ºurub în orificiul cel mai apropiat de ventilul de umflare. PLANªA DE BORD ªI COMENZI p strângeþi ºuruburile de fixare. cu ajutorul cheii.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 159 MONTAREA ROÞII STANDARD Urmând procedura descrisã anterior. 5. aºa cum se aratã în fig. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . ºi apoi cel de-al 4-lea ºurub L-fig. depozitaþi-o temporar în compartimentul roþii de rezervã. cu partea exterioarã în sus. cu douã rotiri. astfel încât ºuruburile de fixare sã nu se desfacã. 6. astfel încât orificiul din capac sã coincidã cu ºurubul fixat. desfãcând cele 3 ºuruburi de fixare. p rotiþi mânerul cricului L-fig. ridicaþi automobilul pe cric ºi scoateþi roata de rezervã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE p la versiunile cu capac de roatã. în diagonalã. ºi scoateþi roata. p dacã înlocuiþi o roatã cu jantã din aliaj. scoateþi capacul de roatã. 159 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ p asiguraþi-vã cã suprafeþele de contact dintre roata de rezervã ºi butuc sunt curate. p montaþi capacul roþii.

p Fixaþi capacul roþii. p Coborâþi maºina ºi scoateþi cricul. primul ºurub în orificiul cel mai apropiat de ventilul de umflare. strângeþi complet ºuruburile în succesiunea arãtatã în figurã. 2. p Fixaþi cricul parþial deschis în cutia sa C-fig. p Aºezaþi cutia în locaº C-fig. p Strângeþi dispozitivul de fixare a cutiei pentru scule A-fig. Dupã finalizarea operaþiei p Aºezaþi roata de rezervã în spaþiul prevãzut în portbagaj. 2. p Cu ajutorul cheii de roþi. 2. p aºezaþi la loc covoraºul din portbagaj sau Cutia de stocare (dacã este în dotare). p Puneþi sculele la locurile dedicate din cutia de scule. cu douã rotiri. strângeþi complet ºuruburile în succesiunea arãtatã anterior în figurã. apãsaþi-l uºor pentru a-l împiedica sã vibreze producând zgomot în timpul deplasãrii. Procedaþi dupã cum urmeazã: p Asiguraþi-vã cã suprafeþele de contact dintre roata standard ºi butuc sunt curate. strângeþi ºuruburile de fixare. p Cu ajutorul cheii de roþi. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 160 . astfel încât orificiul orificiul din capac sã coincidã cu ºurubul fixat. astfel încât ºuruburile de fixare sã nu se desfacã. p Fixaþi roata standard inserând. apoi fixaþi celelelte 3 ºuruburi.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 160 Versiunea cu jante din oþel PLANªA DE BORD ªI COMENZI Versiunea cu jante din aliaj Procedaþi dupã cum urmeazã: p Introduceþi roata pe butuc ºi strângeþi ºuruburile folosind cheia de roþi. p Coborâþi maºina ºi scoateþi cricul. aºezaþi restul sculelor în compartimentul roþii de rezervã. p Cu ajutorul cheii de roþi.

p compresorul D-fig. 8). 80 km/h” pentru a fi amplasatã într-o poziþie vizibilã pentru ºofer (pe planºa de bord) dupã repararea anvelopei.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 161 TRUSÃ DE REPARARE RAPIDÃ ANVELOPE FIX & GO automat Trusa de reparare rapidã anvelope Fix & Go automat se aflã în portbagaj. 7 inclusiv manometrul ºi conexiunile. p broºura cu instrucþiuni (vezi fig. 161 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ " ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . Trusa fig. pentru a fi utilizatã pentru folosirea promptã ºi corectã a trusei de reparaþii rapide ºi a fi apoi înmânatã personalului însãrcinat cu manipularea anvelopei reparate. 7 include: p sticla A care conþine lichid sigilare ºi este prevãzutã cu: – þeava de umplere B. sub covoraº) se aflã de asemenea ºurubelniþa ºi cârligul pentru remorcare. p adaptoare pentru umflarea diverselor elemente. p o pereche de mãnuºi de protecþie aflate în spaþiul lateral al compresorului. – eticheta C inscripþionatã “max. Înmânaþi broºura cu instrucþiuni personalului însãrcinat cu repararea anvelopei cu ajutorul trusei. În cutia trusei (aflatã în portbagaj.

nu utilizaþi trusa de reparare rapidã dacã deteriorarea se datoreazã conducerii cu o anvelopã cu panã. Reparaþiile nu sunt posibile în cazul deteriorãrii jantei (distorsiune serioasã a canelurii. Risc de supraîncãlzire! Anvelopele reparate cu ajutorul trusei de reparare rapidã vor fi utilizate doar temporar. 162 . nu scoateþi corpurile strãine (ºuruburi sau cuie) din anvelopã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 162 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ În cazul unei pene produse de corpuri strãine. PLANªA DE BORD ªI COMENZI ! " ATEnþiE VÃ RUGÃM SÃ REÞINEÞI: Fluidul pentru etanºare din trusa de reparare rapidã este eficient dacã temperaturile exterioare sunt cuprinse între –20 °C ºi +50 °C. care provoacã pierderi de aer). este posibilã remedierea anvelopelor cu deteriorãri pe calea de rulare sau pe umãr cu un diametru maximum de 4 mm. Fluidul pentru etanºare are duratã de viaþã limitatã. " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Gãurile ºi deteriorãrile de pe pereþii anvelopei nu pot fi reparate. " ATEnþiE Compresorul nu va fi folosit pentru mai mult de 20 de minute.

A nu se inhala vaporii. nu lãsaþi la îndemâna copiilor. scoateþi furtunul de umplere A-fig. 9 ºi înºurubaþi piuliþa inelarã B pe ventilul anvelopei. ca ºi în cazul contactului. beþi multã apã ºi chemaþi imediat medicul. nu aruncaþi recipientul ºi fluidul pentru etanºare. Chemaþi imediat medicul în cazul reacþiilor alergice. Este dãunãtor dacã este ingerat ºi este iritant pentru ochi. Recipientul conþine latex: poate produce reacþii alergice. nu provocaþi voma. Pãstraþi recipientul în spaþiul prevãzut în acest scop ºi departe de surse de cãldurã. clãtiþi abundent cu apã ºi scoateþi îmbrãcãmintea contaminatã. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE # Înlocuiþi recipientul dacã fluidul pentru etanºare a expirat. În cazul ingerãrii. În caz de contact. .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 163 163 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE p Trageþi frâna de mânã. Procedaþi la eliminarea fluidului pentru etanºare ºi a recipientului în conformitate cu reglementãrile naþionale ºi locale. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Recipientul conþine etilenglicol. Fluidul pentru etanºare are duratã de viaþã limitatã. ci clãtiþi gura. Acest produs nu trebuie utilizat de cãtre persoanele care suferã de astm. PROCEDURA DE UMFLARE " ATEnþiE Puneþi-vã mãnuºile de protecþie puse la dispoziþie împreunã cu trusa de reparare rapidã anvelope. Slãbiþi capacul ventilului de umflare.

porniþi motorul ºi introduceþi ºtecherul E-fig. Conduceþi cu grijã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE Dacã presiunea scade sub 1. 10 este setat la 0 (oprit). secþiunea “Specificaþii tehnice”. 10. 11 în cea mai apropiatã prizã de curent. trageþi frâna de mânã. în timp ce compresorul este oprit pentru a obþine o citire exactã. p Dacã dupã aceastã operaþiune este încã imposibil ca. opriþi-vã ºi verificaþi din nou presiunea anvelopelor. apoi repetaþi operaþia de umflare. p dacã dupã 5 minute este încã imposibil sã se ajungã la 1. sã se atingã cel puþin 1. deoarece anvelopa este foarte deterioratã. 10 în poziþia 1 (on). 164 .8 bari. Evitaþi frânarea ºi accelerarea bruºte. contactaþi o Reprezentanþã Fiat. UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà PLANªA DE BORD ªI COMENZI " Verificaþi presiunea anvelopei cu manometrul F-fig. p asiguraþi-vã cã butonul compresorului D-fig. ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Aplicaþi autocolantul într-un loc vizibil pentru ºofer pentru a-i aminti cã anvelopa a fost reparatã cu ajutorul trusei de reparare rapidã anvelope. dupã 5 minute. nu porniþi în cãlãtorie. nu depãºiþi 80 km/h.5 bar. p dupã ce conduceþi timp de aproximativ 10 minute. nu vã continuaþi cãlãtoria: trusa de reparare rapidã anvelope Fix & Go automat nu poate garanta reþinerea corectã a aerului deoarece anvelopa este mult prea deterioratã. deconectaþi compresorul de la ventil ºi de la priza de curent.8 bari. iar trusa de reparare rapidã anvelope nu poate garanta etanºarea corectã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 164 p dacã se atinge presiunea anvelopei specificatã la paragraful “Presiunea de umflare”. Umflaþi anvelopa la presiunea specificatã la paragraful “Presiunea de umflare” din secþiunea “Specificaþii tehnice”. porniþi la drum imediat. apoi deplasaþi automobilul înainte cu circa zece metri pentru a distribui uniform fluidul de etanºare. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat. în special la viraje. apoi porniþi compresorul rotind butonul D-fig.

PROCEDURA DE ÎNLOCUIRE A RECIPIENTULUI DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 165 p dacã presiunea indicatã este de cel puþin 1. 14. 13. Înmânaþi broºura cu instrucþiuni personalului însãrcinat cu repararea anvelopei cu ajutorul trusei. în acest fel. p rotiþi în sens antiorar recipientul pentru a îl înlocui ºi ridicaþi-l. p conduceþi cu deosebitã grijã pânã la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Deconectaþi cupla rapidã ºi conectaþi-o direct la ventilul anvelopei fig. p conectaþi conectorul A la recipient ºi fixaþi tubul transparent B în spaþiul corespunzãtor.8 bari. Pentru a înlocui recipientul. recipientul nu este conectat la compresor. " ATEnþiE NUMAI PENTRU VERIFICAREA ªI RESTABILIREA PRESIUNII Compresorul poate fi utilizat de asemenea doar pentru restabilirea presiunii. iar fluidul de etanºare nu va curge în anvelopã. procedaþi astfel: p deconectaþi conexiunea A-fig. restabiliþi presiunea corectã (cu motorul funcþionând ºi frâna de mânã trasã) ºi reporniþi. 165 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Este deosebit de important sã anunþaþi cã anvelopa a fost reparatã folosind trusa de reparare rapidã anvelope. p fixaþi noul recipient ºi rotiþi-l în sens orar.

iar viaþa becului poate fi compromisã. p Înainte de a înlocui un bec. verificaþi dacã siguranþa corespunzãtoare este intactã înainte de a schimba becul. p Verificaþi întotdeauna unghiul farurilor dupã înlocuirea unui bec. p Becurile arse trebuie înlocuite cu altele de acelaºi tip ºi putere. 166 . intensitatea sa luminoasã este redusã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 166 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CÂND ESTE NECESARÃ ÎNLOCUIREA UNUI BEC INSTRUCÞIUNI GENERALE p Când nu funcþioneazã o lampã. INDEX Becurile cu halogen trebuie manipulate atingând doar par tea metalicã. Dacã este atins accidental. verificaþi dacã nu sunt oxidate contactele. Becuri tubulare: eliberaþi-le din contacte pentru a le scoate. cu riscul producerii incendiilor. apãsaþi uºor becul ºi rãsuciþi-l în sens antiorar. Pentru locul de ampalsare a siguranþelor. zona aburitã va dispare. B Becuri tip baionetã: pentru a scoate acest tip de bec din soclu. Prezenþa picãturilor în interiorul farurilor înseamnã infiltrarea apei. ci o stare naturalã datoratã temperaturii scãzute ºi nivelului de umiditate a aerului.Trageþi pentru a scoate becul. prin urmare contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Imediat ce farurile sunt aprinse. SPECIFICAÞII TEHNICE C TIPURI DE BECURI Automobilul dumneavoastrã este echipat cu diverse tipuri de becuri: A Becuri de sticlã: prinse pe poziþie. ! IMPORTANT Suprafaþa interioarã a farului poate fi uºor aburitã: aceasta nu este o defecþiune. Dacã becul transparent este atins cu degetele. " " ATEnþiE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Modificãrile sau reparaþiile la sistemul electric (unitãþile electronice de control) realizate incorect ºi fãrã a þine cont de caracteristicile sistemului pot provoca defecþiuni. ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Becurile cu halogen conþin gaz sub presiune care. D-E Becuri cu halogen: pentru a scoate becul. eliberaþi clema care reþine becul în poziþie. ºtergeþi becul cu o cârpã umezitã cu alcool ºi lãsaþi sã se usuce. poate duce la proiectarea în exterior a fragmentelor mici de sticlã. dacã becurile sunt sparte. consultaþi paragraful “Dacã se arde o siguranþã” din aceastã secþiune.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 167 Faruri fazã lungã Fazã scurtã faruri Poziþii faþã Proiectoare ceaþã (dacã sunt în dotare) Semnalizatoare de direcþie faþã Semnalizatoare laterale de direcþie Indicatoare de direcþie spate Poziþii spate Stopuri de frânã Al treilea stop de frânã (stop de frânã suplimentar) Lampã pentru mers înapoi Stopuri ceaþã Lãmpi pentru plãcuþa de înmatriculare Plafoniera anterioarã cu lentile deplasabile Plafoniera anterioarã cu lãmpi spot Plafonierã posterioarã Lampã portbagaj Plafonierã D D A – B A B B B B – – A C C C A C H4 H4 W5W H3 PY21W WY5W P2IW R5W P21/5W – P2IW P2IW W5W CI0W CI0W CI0W W5W C5W 55W 60W 5W 55W 2IW 5W 2IW 5W 5W 2.3W 2IW 2IW 5W I0W I0W I0W 5W 5W 167 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI Becuri Figurã de referinþã Tip Putere .

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ GRUP OPTIC ANTERIOR fig. verificaþi blocarea corectã. p scoateþi becul C ºi înlocuiþi-l. 17 Pentru a înlocui becul. Becurile sunt aranjate în interiorul ansamblului de lumini dupã cum urmeazã: A poziþii B lumini întâlnire/drum (lumini duble) C indicatoare de direcþie POZIÞII fig. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 168 . luminile de drum ºi întâlnire ºi becurile indicatoare de direcþie. 16 Grupurile optice antrioare conþin poziþiile. p reinstalaþi soclul becului în locaº ºi puneþi capacul A.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 168 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DACÃ SE ARDE O LAMPÃ EXTERIOARÃ Pentru tipul de bec ºi puterea nominalã. procedaþi astfel: p scoateþi capacul de cauciuc prevãzut cu clemã A. aºa cum este indicat de sãgeatã. vezi “Când este necesarã înlocuirea unui bec”. p apãsaþi butoanele B ºi scoateþi soclul becului.

p reinstalaþi capacul A. aºa încât conturul pãrþii metalice sã coincidã cu canelurile reflectorului. aºa cum este indicat de sãgeatã. p instalaþi noul bec. p scoateþi becul B ºi înlocuiþi-l. p scoateþi capacul/socul becului C-fig. 19/b rotind în sens antiorar. apoi rotiþi clema de prindere A. blocându-l în mod corespunzãtor. 18 Pentru a înlocui becul. p fixaþi din nou clema de reþinere a soclului becului ºi reconectaþi conectorul electric. LÃMPILE INDICATOARE DE DIRECÞIE Faþã fig. 19/a aºa cum indicã sãgeata. apoi utilizaþi capacul B.19/b Pentru a înlocui becul. 19/a. 19/a . DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE p scoateþi becul D apãsându-l uºor ºi rotindu-l în sens antiorar (clema “baionetã”) ºi apoi înlocuiþi-l. p rotiþi clema de fixare A-fig.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 169 LUMINI DE ÎNTÂLNIRE/DRUM fig. p închideþi capacul B-fig. p deconectaþi conectorul electric central ºi eliberaþi clema de reþinere a soclului becului. procedaþi astfel: p viraþi roata stângã/dreaptã spre exterior. procedaþi astfel: p scoateþi capacul de cauciuc prevãzut cu clemã A. 169 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ p reinstalaþi capacul/soclul becului C rotindu-l în sens orar ºi blocându-l corespunzãtor.

PROIECTOARE CEAÞÃ (dacã sunt în dotare) Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea proiectoarelor ceaþã A-fig. scoateþi becul fixat prin apãsare D ºi înlocuiþi-l. apoi trageþi ansamblul în afarã. p rotiþi în sens antiorar soclul becului C.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 170 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI Poziþii fig. procedaþi astfel: p apãsaþi lentila A pentru a comprima dispozitivul interior de prindere B. 21. rãsucindu-l în sens orar. asigurându-vã cã s-a fixat cu un clic în dispozitivul interior de prindere B. p reinstalaþi soclul becului C în lentilã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 170 . stopurile de frânã ºi becurile indicatoare de direcþie. Becurile sunt aranjate în interiorul ansamblului de lumini dupã cum urmeazã: B indicatoare de direcþie C poziþii spate D poziþii spate/stopuri de frânã (lumini duble). p reinstalaþi ansamblul. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE GRUP OPTIC POSTERIOR fig. 22-23 Grupul optic posterior conþine poziþiile spate. 20 Pentru a înlocui becul.

25 DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . 171 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE p scoateþi becul care trebuie înlocuit B. p deconectaþi conectorul electric central ºi trageþi în afarã ansamblul lentilei. apãsându-l uºor ºi rotindu-l în sens antiorar (prindere “baionetã”) ºi înlocuiþi-l. Pentru a înlocui becul. apoi slãbiþi cele douã ºuruburi de fixare A. p reconectaþi conectorul electric.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 171 p reinstalaþi soclul becului ºi strângeþi ºuruburile E. C sau D. p slãbiþi ºuruburile E ºi scoateþi soclul becului. fixaþi din nou ansamblul pe caroseria automobilului ºi apoi strângeþi ºuruburile de fixare A. 24 Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea stopurilor ceaþã A. procedaþi astfel: p deschideþi hayonul. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea lãmpii de marºarier A. STOPURI CEAÞÃ fig. LAMPA PENTRU MARªARIER fig.

27.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 172 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI AL TREILEA STOP DE FRÂNÃ fig. p deconectaþi conectorul electric. procedaþi astfel: p apãsaþi în punctul indicat de sãgeatã ºi scoateþi lentila A-fig. 26 ºi scoateþi ansamblul lentilei C-fig. p scoateþi becul fixat prin apãsare ºi înlocuiþi-l. p scoateþi capacele de cauciuc A-fig. 27 ºi scoateþi soclul becului. p apãsaþi clemele de prindere B-fig. 29 eliberându-l din contactele sale laterale ºi asigurându-vã cã noul bec este corect fixat între contacte. p apãsaþi butoanele D-fig. 28. 28-29 Pentru a înlocui becul. p reinstalaþi ansamblul lentilei cu fixare prin apãsare. 26. 26-27 Pentru a înlocui becul. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 172 . ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE LAMPA PENTRU PLÃCUÞA DE ÎNMATRICULARE fig. p înlocuiþi becul fig. procedaþi astfel: p deschideþi hayonul.

31 eliberându-le din contactele laterale. PLAFONIERÃ POSTERIOARÃ (dacã este în dotare) Pentru a înlocui becurile. 31 ºi fixaþi lampa A-fig. asiguraþi-vã cã noile becuri sunt corect fixate între contacte. 33. 33. p deschideþi capacul de protecþie B. p deschideþi capacul de protecþie E-fig. PLANªA DE BORD ªI COMENZI DACÃ SE ARDE O LAMPÃ INTERIOARÃ . vezi “Când este necesarã înlocuirea unui bec”.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 173 PLAFONIERÃ ANTERIOARÃ Pentru a înlocui becurile. 30 în carcasa sa ºi blocaþi-o corespunzãtor. p înlocuiþi becurile C-fig. eliberându-l din contactele laterale ºi asiguraþi-vã cã noul bec este corect fixat între contacte. procedaþi dupã cum urmeazã: p apãsaþi în punctele indicate de sãgeþi ºi scoateþi lampa A-fig. p înlocuiþi becul F-fig. 32. 173 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Pentru tipul de bec ºi puterea nominalã. 33 ºi fixaþi lampa D-fig. p închideþi din nou capacul B-fig. 30. 32 în carcasa sa ºi blocaþi-o corespunzãtor. p închideþi din nou capacul E-fig. procedaþi dupã cum urmeazã: p apãsaþi în punctele indicate de sãgeþi ºi scoateþi lampa D-fig.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 174

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

PLAFONIERÃ fig. 34
Pentru a înlocui becul, procedaþi astfel: p scoateþi becul A-fig. 34, ridicând în punctele indicate de sãgeatã.

p închideþi capacul de protecþie B peste lentilã; p reinstalaþi lampa A introducând-o în poziþie corectã întâi la un capãt ºi apoi la celãlalt pânã ce se aude clicul de fixare.

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

SPOT PORTBAGAJ fig. 35
Pentru a înlocui becul, procedaþi astfel: p deschideþi hayonul; p scoateþi becul A, ridicând în punctul indicat de sãgeatã. p deschideþi capacul de protecþie B ºi înlocuiþi becul fixat prin apãsare;

LUMINILE DE CURTOAZIE (dacã existã în dotare) fig. 36
Pentru a înlocui becul, procedaþi astfel: p scoateþi lampa apãsând clema A-fig. 36 cu o ºurubelniþã; p apãsaþi pãrþile laterale ale capacului de protecþie al becului B-fig. 37 pe cele douã bolþuri de fixare ºi rotiþi-l; p înlocuiþi becul fixat prin apãsare C-fig. 37; p reinstalaþi capacul cu ajutorul celor douã bolþuri de fixare; p reinstalaþi plafoniera introducând primul capãt D-fig. 36 apoi apãsând celãlalt capãt pânã ce auziþi clicul de blocare a clemei.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

174

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 175

Siguranþa este un dispozitiv de protecþie pentru sistemul electric: aceasta intrã în acþiune (adicã întrerupe circuitul) în principal datoritã unei defecþiuni sau a acþionãrii improprii a sistemului. Când un dispozitiv nu funcþioneazã, verificaþi eficacitatea siguranþei sale: elementul conductor A-fig. 38 trebuie sã fie intact. În caz contrar, înlocuiþi siguranþa cu una de acelaºi amperaj (aceeaºi culoare). B siguranþa nedeterioratã fig. 38 C siguranþa cu filament deteriorat fig. 38.

ATEnþiE

nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã cu alta de amperaj mai mare, PERiCOL DE inCEnDiU.

175

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

"

ATEnþiE

Dacã siguranþa se arde din nou, contactaþi o Reprezentanþã Fiat.

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

!

nu înlocuiþi niciodatã o siguranþã arsã decât cu o siguranþã nouã.

"

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

GENERALITÃÞI

Dacã o siguranþã generalã (MEGA-FUSE, MiDi-FUSE, MAXi-FUSE) declanºeazã, nu încercaþi remedierea ºi contactaþi o Reprezentanþã Fiat. Înainte de a înlocui o siguranþã, verificaþi dacã aþi scos cheia din contact ºi dacã toate celelalte dispozitive electrice au fost oprite/dezactivate.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

DACÃ SE ARDE O SIGURANÞÃ

"

ATEnþiE

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 176

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

AMPLASAREA SIGURANÞELOR
Siguranþele sunt grupate în patru tablou de siguranþe care se gãsesc respectiv pe planºa de bord, pe borna pozitivã a bateriei, în compartimentul motorului ºi în interiorul portbagajului (pe partea stângã).

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

Cutia cu siguranþe de pe planºa de bord
Pentru a avea acces la siguranþele din cutia de siguranþe de pe planºa de bord, desfaceþi ºuruburile de fixare A-fig. 39 ºi scoateþi capacul.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

176

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 177

177

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

Pentru a avea acces la siguranþele din cutia cu siguranþe de lângã baterie, scoateþi capacul de protecþie fig. 41.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

Cutia cu siguranþe din compartimentul motorului

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 178 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Cutia cu siguranþe de pe borna pozitivã a bateriei Pentru a avea acces la siguranþele din cutia cu siguranþe de pe borna pozitivã a bateriei. 43 ºi scoateþi capacul de protecþie B. SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ u v w x Configuraþii conform versiunii/setãrii INDEX 178 . apãsaþi clemele A-fig.

45).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 179 Cutia cu siguranþe din portbagaj Pentru a avea acces la cutia cu siguranþe din partea stângã a portbagajului. PLANªA DE BORD ªI COMENZI 179 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . deschideþi capacul de vizitare (cum indicã fig.

plafoniere Alimentare + cheie unitate de control sistem electric servodirecþie Alimentare + cheie tablou de bord. prizã de diagnostic EOBD Alimentare + baterie sistem audio. activare pedalã de frânã Alimentare + cheie unitate de control sistem airbag SIGURANÞÃ F44 F45 F51 F85 F42 F73 F77 – F53 F21 F22 F26 F58 AMPER – 10 15 7.5 7. activare pedalã ambreiaj Alimentare + cheie unitate de control sistem frânare. plafoniera posterioarã. dispozitive de acþionare motoare dispozitive de blocare definitivã absent Alimentare pentru plafoniera anterioarã.5 10 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 180 . lampa pentru portbagaj.5 7.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 180 PLANªA DE BORD ªI COMENZI TABELUL CENTRALIZATOR AL SIGURANÞELOR Cutia cu siguranþe de pe planºa de bord UTILIZATOR absent Alimentare + baterie tablou de bord.5 20 15 20 – 10 7. sistem VDC. luminile pentru praguri. unitate de control pentru setul hands-free cu recunoaºtere vocalã ºi tehnologie Bluetooth® Alimentare + baterie contact Alimentare pentru pompa spãlare parbriz/lunetã Alimentare pentru dispozitiv acþionare hayon Alimentare pentru dispozitive de acþionare motoare blocare portiere. activare pedalã de frânã (circuit control stop de frânã).

versiunea cu sistem control climatizare) SIGURANÞÃ F2 F4 F5 FI2 FI2 FI2 FI2 AMPER 60 40 30 20 30 40 40 181 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZATOR SIGURANÞÃ AMPER . panou cu butoane încãlzire scaun faþã (control sistem ºi led).4) Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie joasã) (motoare Multijet 1. unitate control senzori presiune anvelope.5 7.5 Cutia cu siguranþe din compartimentul motorului UTILIZATOR Alimentare + baterie Body Computer planºa de bord Alimentare + baterie sistem frânare (pompe cu motor electric) Alimentare + baterie sistem frânare (electrovalve) Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie joasã) (motoare 1.3. unitate de control sistem senzori parcare) F6I F6I F6I 7.5 7. versiunea cu sistem control climatizare) Alimentare ventilator rãcire motor (motoare Multijet 1.3. unitate control pentru set hands-free cu recunoaºtere vocalã ºi tehnologie Bluetooth®. senzor de ploaie Alimentare + cheie unitate control trapã electricã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 181 Alimentare + cheie lampã panou lateral cu butoane.2 ºi 1. panou central cu butoane (Control ASR ºi led) Alimentare + cheie lampã panou cu butoane pe plafonierã.9. lãmpi de control pe volan. versiunea cu sistem de încãlzire) Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie joasã / intermediarã) (motoare Multijet 1.

versiunea cu sistem de încãlzire) Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie mare) (motoare Multijet 1.3.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 182 PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZATOR Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie mare .9. versiunea cu sistem control climatizare) Alimentare ventilator rãcire motor (motoare Multijet 1. oglinzi retrovizoare electrice absent Alimentare pentru sarcinile secundare ale sistemului de diagnostic motor SIGURANÞÃ FI3 FI3 FI3 FI3 FI4 FI5 FI6 FI7 FI8 F20 F24 F25 F27 AMPER 30 40 60 40 10 10 10 10 40 7.motoare 1. versiunea cu sistem control climatizare) Alimentare fazã scurtã stânga. dispozitiv focalizare faruri Alimentare fazã scurtã dreapta Alimentare fazã lungã stânga Alimentare fazã lungã dreapta Alimentare ventilator habitaclu Alimentare + cheie unitate control motor Alimentare + cheie unitate rãcire habitaclu.5 – 15 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 182 .3.5 7. unitate electronicã de control pentru geamul ºoferului.4) Alimentare ventilator rãcire motor (turaþie mare) (motoare Multijet 1.2 ºi 1.

5 7. injectoare.5 20 10 30 10 183 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZATOR SIGURANÞÃ AMPER .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 183 Alimentare pentru sarcinile primare ale sistemului de diagnostic motor (bobine de inducþie.5 7.versiuni Multijet) Alimentare pentru unitatea de control motor (motor 1. debitmetru.4) Alimentare + baterie unitate control rãcire internã Alimentare + baterie unitate control motor Alimentare pentru prizã de curent în habitaclu Alimentare + cheie lampã marºarier.4) Alimentare pentru pompã combustibil Alimentare pentru proiectoare ceaþã Alimentare pentru pompã spãlãtor faruri Alimentare pentru claxon cu un singur ton Alimentare pentru compresor aer condiþionat Alimentare pentru motor starter (magnet + 50) Alimentare pentru electrovalvã parþializatoare (motor 1. unitate de control motor . senzor apã în combustibil Alimentare pentru luneta termicã Alimentare dispozitive degivrare oglinzi retrovizoare laterale F28 F29 F30 F3I F32 F33 F34 F35 F36 F38 F43 F54 F59 F69 F70 15 10 15 15 30 15 7.5 30 7. unitate control bujii preîncãlzire.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 184 PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZATOR Alimentare motor geam electric partea pasagerului anterior Alimentare motor geam electric partea ºoferului absent absent SIGURANÞÃ F85 F86 FS2 FS4 AMPER 20 20 – – UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Cutia cu siguranþe din portbagaj UTILIZATOR absent absent SIGURANÞÃ F55 F88 F56 F57 F80 F84 F75 F68 F83 F64 F81 FS8 AMPER – – – 10 20 – – 10 10 20 20 – ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE absent Alimentare motor sistem de reglare suport lombar al scaunului ºoferului Alimentarea prizei de curent din portbagaj absent absent Alimentare unitatea de încãlzire a scaunului ºoferului Alimentare unitatea de încãlzire a scaunului pasagerului Alimentare + baterie motor geam electric al portierei dreapta spate INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Alimentare + baterie motor geam electric al portierei stânga spate absent 184 .

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 185 absent absent Alimentare + baterie unitate control sistem monitorizare presiune anvelope Alimentare + baterie subwoofer sistem hi-fi Alimentare + baterie sistem acoperiº amovibil cu acþionare electricã F82 F52 F62 F67 F50 – – 10 20 20 Cutia cu siguranþe de lângã baterie UTILIZATOR Alimentare + baterie cutie siguranþe portbagaj Alimentare + baterie motor sistem electric servodirecþie Alimentare + baterie sistem bujii incandescente (motoare Multijet) SIGURANÞÃ F3 F6 F7 AMPER 60 70 50 185 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI UTILIZATOR SIGURANÞÃ AMPER .

p dupã încheierea încãrcãrii. departe de flãcãri deschise sau posibile surse de scântei: pericol de explozie ºi de incendiu. timp de 24 de ore. p reconectaþi borna negativã a bateriei. p porniþi încãrcãtorul. Încãrcaþi bateria în felul urmãtor: p deconectaþi borna negativã a bateriei. Aceastã operaþie trebuie efectuatã de o Reprezentanþã Fiat. p conectaþi cablurile de încãrcare la bornele bateriei. respectând polaritatea. Încãrcarea trebuie sã fie lentã la un amperaj scãzut. 186 . Bateria trebuie încãrcatã într-un loc bine ventilat. " ATEnþiE INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Lichidul pe care îl conþine bateria este otrãvitor ºi coroziv. opriþi încãrcãtorul înainte de a deconecta bateria. Evitaþi contactul cu pielea sau ochii.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 186 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DACÃ BATERIA ESTE DESCÃRCATÃ ATENÞIE Procedura de încãrcare a bateriei este descrisã doar în scop informativ. Încãrcarea pentru o perioadã mai lungã de timp poate deteriora bateria.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 187

187

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

Ridicaþi automobilul doar prin poziþionând braþele de ridicare sau cricul de atelier în punctele indicate în figurã.

DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

nu încercaþi sã încãrcaþi o baterie îngheþatã: trebuie întâi dezgheþatã, în caz contrar ar putea exploda. Dacã bateria a îngheþat, trebuie verificatã de personal calificat pentru a vã asigura cã elementele interne nu sunt deteriorate ºi carcasa nu este fisuratã, existând riscul de scurgere a substanþelor otrãvitoare ºi a acidului coroziv.

În cazul în care este necesarã ridicarea automobilului, apelaþi la o Reprezentanþã Fiat care dispune de trolii manuale sau de dispozitive de ridicat de atelier.

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

"

ATEnþiE

RIDICAREA AUTOMOBILULUI

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 188

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

REMORCAREA AUTOMOBILULUI
Cârligul de remorcare cu care este prevãzut automobilul se aflã în cutia de scule de sub covoraºul portbagajului.

" "

ATEnþiE

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

Înainte de a fixa cârligul, curãþaþi bine locaºul de înfiletare. Înainte de a începe remorcarea, asiguraþi-vã cã aþi strâns bine cârligul.

REMORCAREA CU CÂRLIGUL DE REMORCARE fig. 48-49
Procedaþi dupã cum urmeazã: p eliberaþi capacul A; p scoateþi cârligul de remorcare B din suport; p strângeþi inelul pe ºtiftul filetat spate sau faþã.

ATEnþiE

"

ATEnþiE

În timpul remorcãrii, nu uitaþi cã, nebeneficiind de servofrânã ºi servodirecþie, acþionarea pedalelor ºi a volanului necesitã un efort mai mare. nu utilizaþi cabluri flexibile pentru remorcare ºi evitaþi rularea cu ºocuri. În timpul operaþiilor de remorcare, asiguraþi-vã cã fixarea de maºinã a racordului de remorcare nu deterioreazã componentele cu care intrã în contact. Când remorcaþi automobilul, trebuie sã respectaþi reglementãrile de trafic specifice referitoare la cârligul de remorcare ºi modul de conducere cu automobilul remorcat.

"

ATEnþiE
nu porniþi motorul când automobilul este remorcat.

Înainte de a începe remorcarea, dezactivaþi dispozitivul de blocare direcþie (vezi paragraful “Contactul” în secþiunea “Planºa de bord ºi comenzile”). În timpul remorcãrii, nu uitaþi cã, nebeneficiind de servofrânã ºi servodirecþie, acþionarea pedalelor ºi a volanului necesitã un efort mai mare. nu utilizaþi cabluri flexibile pentru remorcare ºi evitaþi rularea cu ºocuri. În timpul operaþiilor de remorcare, asiguraþi-vã cã fixarea de maºinã a racordului de remorcare nu deterioreazã componentele cu care intrã în contact. Când remorcaþi automobilul, trebuie sã respectaþi reglementãrile de trafic specifice referitoare la cârligul de remorcare ºi modul de conducere cu automobilul remorcat.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

188

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 189

PLAN DE ÎNTREÞINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 VERIFICÃRI PERIODICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 UTILIZAREA AUTOMOBILULUI ÎN CONDIÞII GRELE . . . . 191 VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR . . . . . . . . . . . . . . . . 192 FILTRU DE AER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 FILTRU DE POLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 BATERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ROÞI ªI ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 FURTUNURI DE CAUCIUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 ªTERGÃTOARE DE PARBRIZ/LUNETÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 CAROSERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI

189

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ AUTOMOBILULUI

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

ÎNT RE ÞINE REA AU TOM OB IL ULUI

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 190

PLANªA DE BORD ªI COMENZI

PLAN DE ÎNTREÞINERE
Întreþinerea corectã este esenþialã pentru asigurarea unei durate de folosinþã îndelungate în cele mai bune condiþii. Cu toate acestea vã rugãm sã reþineþi cã planul de întreþinere nu acoperã integral toate cerinþele vehiculului ºi rãmâne necesarã îndeplinirea unor operaþiuni de rutinã precum verificarea periodicã ºi completarea nivelului lichidelor, verificarea presiunii pneurilor etc.

IMPORTANT Operaþiile Planului de Întreþinere sunt specificate de cãtre Producãtor. Neefectuarea acestor revizii poate duce la pierderea garanþiei. Reviziile periodice sunt realizate de cãtre toate Reprezentanþele Fiat, la perioade prestabilite. Dacã în cursul oricãrei operaþii de service, pe lângã înlocuirile/remedierile programate, apare nevoia unor înlocuiri/reparaþii suplimentare, acestea se vor efectua numai cu acordul explicit al Clientului.

IMPORTANT Se recomandă sã contactaþi o Reprezentanþã Fiat în cazul oricãror probleme de funcþionare minore, fãrã a aºtepta următoarea revizie. Dacã automobilul este utilizat frecvent la tractãri, intervalul dintre revizii trebuie redus.

INDEX

SPECIFICAÞII TEHNICE

ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE

UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ

190

transmisiei.: livrãri la domiciliu) sau în caz de inactivitate pe termen lung. p verificaþi vizual starea diverselor curele de transmisie. lumini de avarie etc.000 km sau înaintea cãlãtoriilor lungi.). cutiei de viteze. 191 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞà AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI p inspectaþi vizual starea: motorului. La fiecare 3. p presiunea ºi starea anvelopelor. p verificaþi ºi înlocuiþi filtrul de aer dacã este necesar. semnalizare. Vã recomandãm sã utilizaþi produse FL Selenia. p verificaþi funcþionarea ºtergãtorului/spãlãtorului de parbriz ºi poziþia/uzura lamei ºtergãtorului de parbriz/lunetã. p motoare rulând frecvent la ralanti sau distanþe mici parcurse cu viteze reduse (de ex. p nivelul lichidului pentru spãlare parbriz. componente din cauciuc (etanºãri. create ºi produse special pentru automobile Fiat (vezi tabelul “Capacitãþi” în secþiunea “Specificaþii tehnice”).FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 191 La fiecare 1. Dacã automobilul este utilizat într-una dintre condiþiile deosebit de grele de mai jos: p tractarea remorcii sau a rulotei. .frâne). p distanþe scurte (mai mici de 7-8 km) ºi repetate cu temperaturi exterioare sub zero grade. p nivelul lichidului de frânã. p trasee urbane.). conductelor ºi furtunurilor (evacuare . p verificaþi ºi înlocuiþi filtrul de polen dacã este necesar. bucºe etc. efectuaþi verificãri mai frecvente decât cele indicate în Planul de Întreþinere: p verificaþi starea ºi uzura plãcuþelor frânelor cu disc faþã. p drumuri cu mult praf. PLANªA DE BORD ªI COMENZI VERIFICÃRI PERIODICE UTILIZAREA AUTOMOBILULUI ÎN CONDIÞII GRELE p verificaþi starea de curãþenie a dispozitivelor de blocare capotã ºi portbagaj ºi starea de curãþenie ºi lubrifiere a manetelor de deschidere.000 km verificaþi ºi completaþi dacã este necesar: nivelul uleiului de motor.combustibil . p verificaþi încãrcarea bateriei ºi nivelul lichidului (electrolit). p verificaþi funcþionarea sistemului de iluminat (faruri. manºoane. verificaþi ºi completaþi dacã este necesar: p nivelul lichidului de rãcire motor.

ceea ce poate provoca un incendiu.4 versiunea 8V INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 192 . când completaþi nivelul de lichid. . MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ Atenþie!.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 192 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDELOR " ! ATEnþiE nu fumaþi niciodatã în timp ce lucraþi în compartimentul motorului: pot exista gaze ºi vapori inflamabili. Lichid de frânã 5. aveþi grijã sã nu confundaþi diversele tipuri de lichide: lichidele sunt toate incompatibile unul cu celãlalt ºi ar putea deteriora grav automobilul. Lichid de rãcire 2. Ulei motor.1.2 ºi 1. 1. Baterie 3. Lichid de spãlare parbriz 4.

Baterie 6. Lichid de rãcire 3. Filtru motorinã. Lichid de rãcire 2.versiuni 1. 16V . Ulei motor 2.3 Multijet 193 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . Baterie 3. Ulei motor. Lichid de frânã 5.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 193 1.4 versiunea 1.1. Lichid de spãlare parbriz 4. Lichid de spãlare parbriz 4. Lichid de frânã 5. PLANªA DE BORD ªI COMENZI .

versiuni 1. Filtru motorinã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 194 1.9 Multijet INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 194 . Lichid de rãcire 3. Baterie 6. Lichid de frânã 5. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ . Ulei de motor PLANªA DE BORD ªI COMENZI 2. Lichid de spãlare parbriz 4.

de aceea consumul de ulei de motor poate fi considerat stabilizat abia dupã primii 5.versiuni 1. Nivelul uleiului va fi cuprins între marcajele MIN ºi MAX de pe joja B. 7 ºi 8 Verificaþi nivelul uleiului la câteva minute (aproximativ 5) de la oprirea motorului. Când motorul este fierbinte. 195 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞà AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . lãsaþi motorul sã funcþioneze câteva secunde ºi aºteptaþi câteva minute dupã oprirea acestuia înainte de a verifica nivelul. adãugaþi ulei prin orificiul de umplere A.3 Multijet IMPORTANT Consumul de ulei depinde de stilul de conducere ºi de condiþiile în care este utilizat automobilul. IMPORTANT Dupã adãugarea sau înlocuirea uleiului. 6. Reþineþi cã atunci când motorul este fierbinte.9 Multijet Dacã nivelul uleiului este lângã sau chiar sub marcajul MIN.3 ºi 1. de 400 grame la fiecare 1000 km.000 km. Eºarfele. de regulã. este posibil sã porneascã ventilatorul: pericol de rãnire. cravatele ºi îmbrãcãmintea lejerã ar putea fi agãþate de componentele în miºcare.1.versiuni 1. motorul trebuie sã se rodeze. Când automobilul este nou.4 versiunea 16V . pânã la atingerea marcajului MAX. " ATEnþiE ULEI MOTOR fig. aveþi grijã când lucraþi în interiorul compartimentului motorului pentru a evita arsurile.4 versiunea 8V .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 195 CONSUMUL DE ULEI MOTOR Consumul maxim de ulei de motor este. Nivelul uleiului nu va depãºi niciodatã matcajul MAX. Spaþiul dintre marcajele MIN ºi MAX corespunde aproximativ unui litru de ulei. în timp ce automobilul este parcat pe teren plan. .1. 5.000 ÷ 6. .

INDEX Sistemul de rãcire se aflã sub presiune. Turnaþi un amestec de apã ºi TUTELA PROFESSIONAL SC35 în urmãtoarele concentraþii: 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 70% apã. utilizaþi lichid TUTELA PROFESSIONAL SC35 nediluat. Dacã se întâmplã acest lucru accidental. nu scoateþi capacul rezervorului când motorul este fierbinte: riscaþi sã vã opãriþi. nu porniþi în niciun caz motorul. în caz contrar eficienþa sistemului ar putea fi compromisã. Utilizaþi acelaºi tip de lichid ca ºi cel aflat deja în sistemul de rãcire atunci când completaþi. scoateþi capacul A. " ATEnþiE LICHIDUL DE RÃCIRE fig. Dacã este necesar. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ # SPECIFICAÞII TEHNICE Uleiul ºi filtrul motor uzate conþin substanþe dãunãtoare pentru mediu. În cazul temperaturilor mai mici de –20°C. deoarece acesta are dotãri pentru eliminarea uleiului ºi a filtrelor uzate cu respectarea mediului ºi a legislaþiei. pe timp de varã. 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ºi 50% apã . 196 . 10 Pentru a completa. turnaþi încet un amestec de 50% apã distilatã ºi 50% PARAFLU UP produs de FL Selenia Group prin ºtuþul de umplere A pânã când nivelul ajunge la MAX. Lichidul PARAFLU UP nu poate fi amestecat cu niciun alt tip de lichid.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 196 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dacã nivelul este scãzut. 9 Nivelul lichidului de rãcire va fi verificat cu motorul rece ºi se va încadra între marcajele MIN ºi MAX de pe rezervor. Contactaþi o Reprezentanþã Fiat pentru înlocuirea uleiului ºi a filtrului. înlocuiþi capacul doar cu un altul original. Un amestec 50-50 de PARAFLU UP ºi apã distilatã asigurã protecþie la –35°C. PLANªA DE BORD ªI COMENZI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! nu adãugaþi ulei cu specificaþii diferite de cel care se aflã deja în motor. Sistemul de rãcire a motorului utilizeazã antigel de protecþie PARAFLU UP. contactaþi o Reprezentanþã Fiat.iarna. ! LICHIDUL DE SPÃLARE PARBRIZ/LUNETÃ fig.

" LICHID DE FRÂNà fig. IMPORTANT Lichidul de frânã este higroscopic (adicã absoarbe umezeala). speciale. Compartimentul motorului conþine componente fierbinþi care pot declanºa un incendiu. apoi clãtiþi bine. Lichidul de frânã este otrãvitor ºi deosebit de coroziv. dacã se întâmplã acest lucru.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 197 Verificaþi nivelul prin rezervor. 11 Deºurubaþi capacul A ºi verificaþi dacã nivelul lichidului din rezervor este maxim. Vã recomandãm TUTELA TOP 4. lichidul ar trebui înlocuit la intervale mai frecvente decât cele specificate în “Planul de Întreþinere”. PLANªA DE BORD ªI COMENZI ! . Utilizarea lichidelor minerale deterioreazã iremediabil garniturile de etanºare din cauciuc. ale sistemului de frânare. care este lichidul utilizat pentru prima umplere. spãlaþi piesele implicate imediat cu sãpun neutru ºi apã. dacã automobilul este utilizat în special în zone cu grad ridicat de umiditate atomsfericã. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI " ATEnþiE Evitaþi vãrsarea de lichid de frânã (foarte coroziv!) pe suprafeþele vopsite. utilizaþi pentru spãlãtorul de parbriz. nu vã continuaþi cãlãtoria cu rezervorul de lichid de spãlare parbrizul gol: spãlãtorul de parbriz este foarte important pentru asigurarea vizibilitãþii. sunt inflamabili. spãlaþi imediat cu apã. Din acest motiv. Nivelul lichidului din rezervor nu va depãºi niciodatã marcajul MAX. pentru a îl distinge de tipul mineral. Folosiþi doar lichid DOT4 pentru completare. Apelaþi imediat la medic în cazul înghiþirii lichidului. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞà AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " ATEnþiE Anumiþi aditivi din comerþ. ATEnþiE " ATEnþiE 197 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Simbolul = de pe container indicã lichidul de frânã sintetic. În cazul contactului accidental.

electrolitul nu necesitã completarea cu apã distilatã. nu vã apropiaþi de baterie cu flãcãri deschise sau posibile surse de scântei: risc de incendiu ºi explozie. 12-13 Încãrcarea bateriei poate fi verificatã prin indicatorul A de pe capacul bateriei ºi situat conform fig. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ VERIFICAREA ÎNCÃRCÃRII BATERIEI fig. BATERIE Bateria este de tip “Întreþinere limitatã”: în condiþii normale de utilizare. INDEX 198 . Consultaþi tabelul de mai jos.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 198 FILTRU DE AER PLANªA DE BORD ªI COMENZI FILTRU DE POLEN Înlocuirea filtrului de polen va fi realizatã la o Reprezentanþã Fiat. Înlocuirea filtrului de aer va fi realizatã la o Reprezentanþã Fiat. SPECIFICAÞII TEHNICE ATEnþiE Utilizarea bateriei cu nivelul scãzut de lichid poate deteriora iremediabil bateria ºi poate cauza explozia bateriei. 13 ºi care acþioneazã în conformitate cu culoarea pe care o aratã indicatorul. Evitaþi contactul cu pielea ºi ochii. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE " " ATEnþiE Lichidul din baterie este otrãvitor ºi coroziv. 12 sau fig.

Vã sfãtuim sã înlocuiþi bateria la o Reprezentanþã Fiat. intervalele de service din “Planul de întreþinere” din aceastã secþiune nu vor mai fi valabile. care este dotată corespunzãtor pentru eliminarea bateriilor uzate. Consultaþi de aceea instrucþiunile furnizate de producãtorul bateriei.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat al cãrui personal calificat. Aceastã verificare trebuie realizatã mai frecvent dacã automobilul este utilizat în principal pentru cãlãtorii scurte sau dacã este echipat cu accesorii care consumã permanent electricitate.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 199 Culoare închisã fãrã zonã verde în centru Culoare închisã cu zonã verde în centru Nivel scãzut de încãrcare Nivelul electrolitului ºi încãrcarea sunt suficiente Încãrcaþi bateria (vã recomandãm sã contactaþi o Reprezentanþã Fiat) Nici o acþiune SCHIMBAREA BATERIEI Dacã este necesar. pe lângã recomandarea celor mai adecvate dispozitive. Dacã. 199 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Culoare albã strãlucitoare Adãugaþi electrolit Contactaþi o Reprezentanþã Fiat instalarea incorectã a accesoriilor electrice ºi electronice poate deteriora grav automobilul. în special în cazul accesoriilor instalate ulterior. DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI ! . chiar cu cheia scoasã din contact. # Bateriile conþin substanþe care sunt foarte dãunãtoare pentru mediu. IMPORTANT Încãrcarea bateriei trebuie verificatã la începerea iernii pentru a limita riscul de îngheþ al electrolitului. va evalua puterea electricã consumatã totalã ºi va decide dacã sistemul electric al automobilului poate suporta sarcina necesarã sau dacã trebuie dotat cu o baterie mai puternicã. set hands-free etc. respectând mediul ºi legislaþia. " ATEnþiE Dacã automobilul va rãmâne parcat la temperaturi joase o perioadã lungã. scoateþi bateria ºi depozitaþi-o într-un loc cald pentru ca aceasta sã nu îngheþe. înlocuiþi bateria cu una originalã care are aceleaºi specificaþii. doriþi sã instalaþi accesorii electrice cu alimentare permanentã (alarmã. dupã achiziþionarea automobilului. Dacã se monteazã o baterie cu specificaþii diferite.

Dacã automobilul va rãmâne parcat. dupã achiziþionarea automobilului. De fapt. p înainte de a efectua orice operaþie la sistemul electric. purtaþi întotdeauna ochelarii de protecþie.) contactaþi o Reprezentanþã Fiat al cãrui personal calificat. respectaþi urmãtoarele indicaþii: p când parcaþi automobilul. Curentul total consumat de aceste sisteme (dotare din fabricã ºi montate ulterior) trebuie sã fie de sub 0. o perioadã lungã de timp.) pornite/aprinse mult timp când motorul nu funcþioneazã. aºa cum se prezintã în urmãtorul tabel: Baterie 40 Ah 50 Ah 60 Ah SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA PERIOADEI DE VIAÞÃ A BATERIEI Pentru a evita descãrcarea bateriei ºi a-i prelungi durata de operare. Automobilul este totuºi prevãzut cu un sistem automat pentru stingerea luminilor interioare. doriþi sã instalaþi accesorii electrice cu alimentare permanentã (alarmã. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ IMPORTANT O baterie pãstratã la o încãrcare mai micã de 50% (indicatorul optic cu culoare închisã fãrã zonã verde din mijloc) pentru orice perioadã de timp se va deteriora prin sulfatare.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 200 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " ATEnþiE Când lucraþi la o baterie sau lângã aceasta. deoarece aceste dispozitive care continuã sã consume energie chiar când cheia este scoasã din contact. vor cauza descãrcarea treptatã a bateriei. pe lângã recomandarea celor mai adecvate dispozitive. hayonul ºi capota sunt corect închise. aceasta ar putea conduce la creºterea riscului de îngheþare a electrolitului bateriei (acest lucru se poate întâmpla la –10° C). având ca efect reducerea puterii de acþionare a starterului. sistem audio. nefolosit. deconectaþi cablul negativ al bateriei. p plafonierele trebuie sã fie stinse. În plus. asiguraþi-vã cã portierele. Dacã. p bornele bateriei vor fi întotdeauna perfect strânse. va evalua puterea electricã consumatã totalã ºi va decide dacã sistemul electric al automobilului poate suporta sarcina necesarã sau dacã trebuie dotat cu o baterie mai puternicã. Consumul maxim permis fãrã încãrcare 24 mA 30 mA 36 mA INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 200 .6 mA x Ah (a bateriei). lumini de avarie etc. etc. consultaþi “Inactivitatea automobilului” din secþiunea “Utilizarea corectã a automobilului”. p nu lãsaþi accesoriile (de ex.

reþineþi cã trebuie sã verificaþi ºi roata de rezervã. vã sfãtuim sã le schimbaþi între ele la fiecare 10-15 mii de kilometri. B presiune scãzutã: suprafaþa de rulare a anvelopei deosebit de uzatã la margini. În orice caz. inclusiv a celei de rezervã. evitaþi frânarea bruscã ºi pornirile “în trombã” etc. la fiecare douã sãptãmâni ºi înaintea cãlãtoriilor lungi. umflãturi anormale sau uzurã anormalã. jantei. echipaþi întotdeauna maºina cu anvelope noi. C presiune mare: suprafaþa de rulare a anvelopei deosebit de uzatã în centru. duceþi automobilul la o Reprezentanþã Fiat pentru inspecþie. pentru a constata dacã mai pot fi încã utilizate. NOTE IMPORTANTE p Pe cât posibil. dacã anvelopele au stat montate pe automobil peste 6 ani. respectaþi legislaþia din þara în care este condus automobilul. De asemenea. PLANªA DE BORD ªI COMENZI ROÞI ªI ANVELOPE p anvelopele îmbãtrânesc chiar dacã nu sunt utilizate mult. Aveþi grijã sã nu loviþi bordura. p pentru a permite uzura uniformã între anvelopele faþã ºi cele spate. p evitaþi supraîncãlcarea automobilului când cãlãtoriþi: aceasta ar putea produce deteriorarea gravã a roþilor ºi anvelopelor. p dacã o anvelopã are panã. Dacã se constatã oricare din defecte. gropile sau alte obstacole dure. În orice caz. 201 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE " ATEnþiE Reþineþi cã þinuta de drum depinde ºi de presiunea corectã de umflare a anvelopelor. p dacã este înlocuitã o anvelopã. înlocuiþi ºi ventilul de umflare. Presiunea incorectã produce uzura anormalã a anvelopelor fig.6 mm. Conducerea pe distanþe lungi pe ºosele accidentate poate deteriora anvelopele. suspensiilor ºi a sistemului de direcþie. opriþi imediat ºi înlocuiþi-o pentru a evita deteriorarea anvelopei. p verificaþi periodic ca anvelopele sã nu prezinte tãieturi în peretele lateral. Presiunea trebuie verificatã în timp ce anvelopa stã pe loc ºi este rece. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Verificaþi presiunea fiecãrei anvelope. trebuie verificate de personal specializat. menþinându-le pe aceeaºi parte a automobilului aºa încât sã nu se inverseze direcþia de rotaþie. p în cazul înlocuirii anvelopelor. Anvelopele trebuie înlocuite când suprafaþa de rulare se uzeazã pânã la 1. vezi “Roþi” în secþiunea “Specificaþii tehnice”. 14: A presiune normalã: suprafaþa de rulare a anvelopei este uzatã uniform. . evitându-le pe cele de origine dubioasã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 201 Pentru presiunea de umflare corectã a anvelopelor. Fisurile în cauciucul suprafeþei de rulare sunt un semn de îmbãtrânire.

anvelopa se supraîncãlzeºte. ceea ce-i poate provoca deteriorarea gravã. SPECIFICAÞII TEHNICE INDEX " ATEnþiE Conducerea cu lamele ºtergãtoarelor uzate reprezintã un risc serios. ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ ATEnþiE nu supuneþi niciodatã jantele din aliaj la tratamente de revopsire care necesitã temperaturi de peste 150°C. Câteva sfaturi simple pot reduce posibilitatea de deteriorare a lamelor: p dacã temperatura scade sub zero. temperaturile ridicate ºi lipsa prelungitã a lichidului din sistem pot provoca rigidizarea ºi fisurarea furtunurilor. deoarece vizibilitatea este redusã pe vreme rea. ªTERGÃTOARE DE PARBRIZ/LUNETÃ LAMELE Curãþaþi periodic elementul din cauciuc folosind produse speciale. urmaþi atent indicaþiile din “Planul de întreþinere” din aceastã secþiune. este necesar controlul atent. De aceea. ATEnþiE MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE nu schimbaþi anvelopele de pe o parte pe alta. 202 . Ozonul. trebuie înlocuite. Proprietãþile mecanice ale roþilor pot fi afectate. montându-le pe cele de pe partea dreaptã pe cea stângã a automobilului ºi invers. Dacã este necesar. p nu acþionaþi ºtergãtoarele de parbriz când acesta este uscat. asiguraþi-vã cã lamele nu sunt blocate de gheaþa de pe parbriz. acest lucru împiedicã efortul motorului ºi supraîncãlzirea. Dacã lamele din cauciuc sunt curbate sau uzate. se recomandã TUTELA PROFESSIONAL SC 35. În orice caz. desprindeþi lamele folosind un produs de dezgheþare. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dacã presiunea este prea scãzutã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 202 PLANªA DE BORD ªI COMENZI " " " ATEnþiE FURTUNURI DE CAUCIUC Pentru furtunurile de cauciuc din sistemul de frânare ºi cel de combustibil. p îndepãrtaþi orice urmã de zãpadã de pe sticlã: în plus faþã de protejarea lamelor. lamele trebuie înlocuite o datã pe an. cauzând posibile scurgeri.

Jeturile pentru parbriz se pot orienta reglând unghiul duzelor. p rotiþi lama B cu 90° în jurul axului C de la capãtul braþului ºtergãtorului. p reaºezaþi braþul cu lama pe parbriz. 17 Dacã jetul de lichid este incorect. slãbind piuliþa B care îl fixeazã de axul pivotului. Jeturile de lichid vor fi orientate la aproximativ 1/3 distanþã faþã de marginea superioarã a parbrizului. DUZE DE PULVERIZARE ªtergãtoare de parbriz fig. dacã este necesar utilizaþi un ac. Pentru a reinstala lama: p introduceþi axul C în orificiul situat în mijlocul lamei B. p coborâþi capacul. p montaþi noul braþ. 15 Pentru a scoate lama: p ridicaþi braþul A al ºtergãtorului de parbriz. Apoi verificaþi dacã orificiile duzelor nu sunt înfundate. poziþionându-l corect ºi apoi strângeþi complet piuliþa. 203 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI . Înlocuirea lamei ºtergãtorului de lunetã fig. p scoateþi lama de pe ax C.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 203 Înlocuirea lamelor ºtergãtorului de parbriz fig. 16 Procedaþi dupã cum urmeazã: p ridicaþi capacul A ºi demontaþi braþul de pe automobil. verificaþi mai întâi dacã existã lichid în rezervor: vezi “Verificarea nivelului lichidelor” din aceastã secþiune).

Fiat a implementat cele mai bune tehnologii de producþie pentru a proteja eficient caroseria împotriva coroziunii. muchiile etc. ªtergãtor lunetã fig. Pentru termenii generali ai acestei garanþii. SFATURI PENTRU CONSERVAREA CAROSERIEI Vopsea Vopseaua nu are numai rol estetic. Suportul duzelor se aflã pe lunetã. Putem enumera: p Produsele ºi sistemele de vopsire care dau automobilului rezistenþã deosebitã la coroziune ºi abraziune. p Utilizarea tablei de oþel galvanizatã (sau pretratatã). pentru a evita formarea ruginei. Nu trebuie subestimatã acþiunea abrazivã a prafului atmosferic purtat de vânt. p aerul sãrat ºi umiditatea (zonele de coastã sau clima umedã. vã recomandãm sã efectuaþi imediat operaþiile de retuº necesare. foarte caldã). a nisipului. în zonele cele mai expuse: sub portierã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 204 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CAROSERIE PROTECÞIA LA AGENÞII ATMOSFERICI Principalele cauze ale coroziunii sunt urmãtoarele: p poluarea atmosfericã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 204 . Pentru operaþia de retuº utilizaþi doar produse originale (vezi “Plãcuþa de identificare a vopselei caroseriei” în secþiunea “Specificaþii tehnice”). p Pulverizarea ºasiului. p Pulverizarea componentelor din plastic care au funcþii de protecþie. consultaþi Carnetul de Garanþie Fiat. compartimentului motorului. cu rezistenþã ridicatã la coroziune. În cazul zgârieturilor sau urmelor de lovituri pronunþate. La automobilul dumneavoastrã. pãrþile interioare ale aripilor. ci în plus are rol de protecþie pentru tabla pe care este aplicatã. pãrþilor interioare ale pasajelor roþilor cu produse din cearã de înaltã protecþie. GARANÞIA PENTRU CAROSERIE ªI PLANªEU Automobilul dumneavoastrã Fiat Punto este acoperit de garanþia împotriva perforãrilor datoritã ruginei pentru oricare element original al structurii sau caroseriei. p condiþiile de mediu variabile dupã anotimp. p Utilizarea secþiunilor de formã tubularã “deschisã” pentru prevenirea condensului ºi formarea de “pungi” de umezealã care pot declanºa formarea ruginii în interior. 18 Jeturile spãlãtorului lunetei sunt fixe. noroiului ºi pietriºului ridicate de alte automobile.

nu omiteþi zonele mai puþin vizibile. deoarece acidul conþinut este deosebit de agresiv. în zone foarte poluate sau dacã pe ºosele s-a aplicat sare. Contactaþi un atelier specializat pentru a realiza aceastã operaþie. compartimentul motorului trebuie spãlat în unitãþi echipate cu sisteme de colectare ºi purificare a lichidului utilizat la spãlare. Utilizaþi produsele speciale pentru spãlarea geamurilor. Automobilul nu trebuie parcat imediat într-o zonã închisã. IMPORTANT Automobilul trebuie spãlat cu motorul rece ºi cheia de contact în poziþia STOP. La uscarea caroseriei. capota ºi spaþiul din jurul farurilor.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 205 Pentru a spãla corect automobilul: p demontaþi antena de acoperiº pentru a împiedica deteriorarea acesteia dacã automobilul este spãlat cu un sistem automat. nu parcaþi sub copaci. Componetele exterioare din plastic trebuie curãþate în acelaºi mod ca ºi restul automobilului.: acetonã) pentru curãþarea lentilelor din plastic ale farurilor. ci trebuie lãsat în aer liber pentru ca apa rezidualã sã se poatã evapora. p spãlaþi caroseria folosind un jet de apã cu presiune scãzutã. unde apa poate stagna. IMPORTANT Dejecþiile de pãsãri trebuie îndepãrtate imediat ºi complet. 205 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE URGENÞà AUTOMOBILULUI MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI Întreþinerea normalã a vopselei constã în spãlare la intervale determinate de condiþiile de utilizare ºi mediul în care este condus vehiculul. fãrã a orienta jetul spre unitãþile electronice de control. De exemplu. capace din cauciuc ºi alte capace) nu au fost deteriorate sau scoase din locaº. Geamuri . De aceea.: benzinã) sau cetone (de ex. cum ar fi chederele portierelor. clãtind frecvent cu buretele. Dupã spãlare. p spãlaþi caroseria cu un burete cu soluþie slabã de sãpun. Dacã este posibil. # Detergenþii cauzeazã poluarea apei. vã recomandãm sã spãlaþi mai frecvent automobilul. IMPORTANT Interiorul lunetei trebuie ºters uºor cu o cârpã în direcþia filamentelor pentru a evita deteriorarea dispozitivului de încãlzire. compartimentul motor trebuie spãlat cu grijã. PLANªA DE BORD ªI COMENZI Nu spãlaþi automobilul dupã ce a stat mai mult timp în soare sau dacã are capota fierbinte: luciul vopselei poate fi afectat. substanþa rãºinoasã eliberatã de mai multe specii de arbori produce mãtuirea vopselei ºi creºte riscul de declanºare a procesului de ruginire. p clãtiþi bine cu apã ºi uscaþi cu jet de aer sau cu o piele de cãprioarã. Utilizaþi de asemenea cârpe curate pentru a evita zgârierea sticlei sau deteriorarea transparenþei. Faruri IMPORTANT Nu utilizaþi niciodatã substanþe aromatice (de ex. asiguraþi-vã cã diversele protecþii (de ex. Compartimentul motor La sfârºitul iernii.

CURÃÞAREA SCAUNELOR ªI A COMPONENTELOR DIN MATERIAL TEXTIL ªI PLUª Folosiþi o perie moale sau un aspirator pentru a îndepãrta praful. Nu utilizaþi niciodatã spirt sau produse pe bazã de alcool. cum ar fi catarame metalice. bandã cu arici (Velcro) ºi altele asemãnãtoare. deteriorarea tapiþeriei. Descãrcãrile electrostatice generate de frecare în timpul operaþiilor de curãþare ar putea produce un incendiu. Înainte de a utiliza produse speciale pentru curãþarea interiorului. Îndepãrtaþi grãsimea sau petele persistente folosind produse adecvate. INDEX 206 . butoni. în consecinþã. citiþi cu atenþie instrucþiunile ºi indicaþiile de pe etichetã pentru a vã asigura cã acestea nu conþin spirt ºi/sau substanþe pe bazã de alcool. create pentru a pãstra aspectul ºi culoarea componentelor din plastic.). IMPORTANT Aveþi deosebitã grijã ca. Cu toate acestea.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 206 PLANªA DE BORD ªI COMENZI INTERIOR Verificaþi periodic ca sub covoraºe sã nu se gãseascã apã (datoritã apei scurse de pe pantofi. vã recomandãm sã evitaþi zgârierea accentuatã ºi/sau permanentã cu accesoriile articolelor de îmbrãcãminte. deoarece aceste articole pot provoca tensiuni locale ale þesãturii tapiþeriei. UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà " ATEnþiE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà nu utilizaþi niciodatã produse inflamabile ca de exemplu eter de petrol sau benzinã rectificatã pentru curãþarea interiorului automobilului. la angajarea dispozitivului de blocare a direcþiei. ceea ce poate cauza ruperea firelor ºi. sã nu zgâriaþi înveliºul din piele. care ar putea produce oxidarea tablei. SPECIFICAÞII TEHNICE Tapiþeria automobilului a fost proiectatã pentru a rezista la uzura provenitã din utilizarea obiºnuitã a automobilului. îndepãrtaþi-le imediat ºi curãþaþi cu apã ºi sãpun neutru. Recipientele cu aerosoli nu trebuie niciodatã expuse la o temperaturã peste 50° C. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ! " ATEnþiE nu pãstraþi recipiente cu aerosoli în automobil: acestea ar putea exploda. Frecaþi scaunele cu un burete umezit cu soluþie de apã ºi detergent neutru. Temperatura din interiorul automobilului expus la soare poate depãºi cu mult aceastã valoare. IMPORTANT Nu utilizaþi niciodatã spirt sau petrol pentru a curãþa planºa de bord. care nu conþin solvenþi. Dacã în timpul curãþãrii parbrizului cu produse speciale pentru sticlã vor cãdea câteva picãturi pe pielea cu care este îmbrãcat volanul/capul schimbãtorului de viteze. umbrele etc. COMPONENTELE INTERIOARE DIN PLASTIC Pentru curãþarea obiºnuitã a componentelor interioare din plastic utilizaþi o cârpã moale umezitã cu apã ºi sãpun neutru. Pluºul se curãþã mai bine dacã peria este umedã. VOLAN/CAP SCHIMBÃTOR DE VITEZE ÎMBRÃCATE ÎN PIELE NATURALà Aceste componente vor fi curãþate doar cu apã ºi sãpun neutru.

. . . . . . . . . . . . 225 EMISII DE CO2 . . . . 208 CODURILE MOTORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 FRÂNE . . . . . . . . . . . 219 GREUTÃÞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 CONSUM DE COMBUSTIBIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VERSIUNILE CAROSERIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 207 DATE DE IDENTIFICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 MOTOR . 213 ROÞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 CAPACITÃÞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 TRANSMISIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 PERFORMANÞE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 DIRECÞIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 DIMENSIUNI . . . . . . . . . . . 211 ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL/APRINDEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 207 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI SPEC IF IC AÞ II TEH NIC E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 SUSPENSII . . . . . 222 LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI . . . . . . . . . . . . . . . .

N Indicele de opacitate a fumului (pentru motoare diesel). B Numãr de omologare. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 208 . p Cod motor. E Greutatea maximã a vehiculului complet încãrcat. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ L Codul versiunii caroseriei. I Tipul motorului. H Greutatea maximã a vehiculului pe osia spate.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 208 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DATE DE IDENTIFICARE Vã sfãtuim sã reþineþi codurile de identificare. 1 Plãcuþa se gãseºte în partea stângã a podelei portbagajului ºi poartã urmãtoarele date de identificare: A Numele producãtorului. D Serie ºasiu. cu remorcã. F Greutatea maximã a vehiculului complet încãrcat. G Greutatea maximã a vehiculului pe osia faþã. M Codul pieselor de schimb. Datele de identificare ºtanþate ºi prezentate pe plãcuþe ºi poziþia acestora sunt urmãtoarele: p Plãcuþã identificare. PLÃCUÞÃ IDENTIFICARE fig. p Plãcuþã de identificare vopsea caroserie. C Cod tip vehicul. p Serie ºasiu.

209 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI . B Denumirea culorii. PLANªA DE BORD ªI COMENZI PLÃCUÞA DE IDENTIFICARE VOPSEA CAROSERIE fig.2 Plãcuþa este aplicatã pe stâlpul exterior al hayonului (partea stângã) ºi conþine urmãtoarele date: A Producãtorul vopselei. SERIE ªASIU fig. C Codul Fiat al culorii. D Codul pentru revopsire ºi vopsea de retuº. p model automobil (ZFA 199000). 3 Este imprimat pe podeaua habitaclului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 209 COD MOTOR Codul motorului este imprimat pe blocul motor ºi include modelul ºi seria ºasiului. p serie ºasiu. lângã locul din dreapta faþã.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 210 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CODURILE MOTORULUI .4 1.VERSIUNILE CAROSERIEI Versiuni Cod motor 4 locuri 1.3 Multijet 75HP ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 1.4 16V UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Versiune caroserie 3 uºi 5 locuri I99AXAIA00 I99AXBIA02 I99AXGIB 13 I99AXCIA04 I99AXDIA I I (r) I99AXDIB 06 (m) I99AXDIB 06D (*) I99AXEIB 08 I99AXEIB 08G(*) 199AXF1B 10 5 uºi I99BXAIA0I I99BXBIA03 I99BXGIB 14 I99BXCIA05 I99BXDIA I2 (r) I99BXDIB07 (m) I99BXDIB 07B (*) I99BXEIB 09 I99BXEIB 09B(*) – I99A4000 350AI000 I99A6000 I99A2000 I99AXAIA 00C I99AXBIA 02C I99AXGIB I3B I99AXCIA 04C I99AXDIA 06C (r) MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 1.9 Multijet 1.9 Multijet Sport 939AI000 199A5000 SPECIFICAÞII TEHNICE (p) Versiunea cu cutie de viteze cu 5 trepte (m) Versiunea cu cutie de viteze cu 6 trepte INDEX (*) Versiunea cu DPF 210 .2 1.3 Multijet 90HP I99A3000 I99AXDIB 06B (m) I99AXDIB 06E (*) I99AXEIB 08F I99AXEIB08H (*) 199AXF1B 10C 1.

4 1910 18 88 120 4000 280 28.8 x 78.9 Multijet 75 CP 90 CP Sport PLANªA DE BORD ªI COMENZI MOTOR .3 Multijet 1.8:1 70 95 6000 125 12.6 x 82 1248 17.9 Multijet 1.4 16V I99A6000 Otto 4 în linie 72 x 84 1368 10.4 3000 NGK ZKR7A-I0 Benzinã fãrã plumb 95 RON (Specificaþie EN228) 350AI000 Otto 4 în linie 72 x 84 1368 11.86 1242 11.4 1910 18 96 130 4000 280 28.6 x 82 1248 17.2 1.4 1.1 57 77 6000 115 11.4 1750 – Motorinã pentru autovehicule (Specificaþie EN590) I99A3000 Diesel 4 în linie 69.5 2000 – I99A5000 Diesel 4 în linie 82 x 90.1 48 65 5500 102 10.6 66 90 4000 200 20.7 3000 NGK ZKR7A-I0 Benzinã fãrã plumb 95 RON (Specificaþie EN228) I99A2000 Diesel 4 în linie 69.5 2000 – Motorinã pentru autovehicule (Specificaþie EN590) Combustibil Motorinã Motorinã pentru pentru autovehicule autovehicule (Specificaþie (Specificaþie EN590) EN590) 211 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI 1.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 211 GENERALITÃÞI 1.9 4500 NGK ZKR7A-I0 Benzinã fãrã plumb 95 RON (Specificaþie EN228) Cod motor Ciclu Numãr ºi dispunere cilindri Alezaj ºi cursã pistoane Cilindree cm3 Raport de compresie Putere maximã (CEE) regim corespondent Cuplu maxim (CEE) regim corespondent Bujii incandescente kW CP rpm Nm kgm rpm mm I99A4000 Otto 4 în linie 70.3 Multijet 1.4 1750 – 939AI000 Diesel 4 în linie 82 x 90.6 55 75 4000 190 19.

1.4 16V Alimentare cu combustibil Injecþie electronicã multi-punct 1. MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ TRANSMISIE 1.2 .3 Multijet .2 Cutia de viteze 1.1.9 Multijet Injecþie directã multijet “Common Rail” (rampã comunã) UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ " ATEnþiE Modificãrile sau reparaþiile la sistemul de alimentare cu combustibil care nu sunt realizate corect sau care nu þin cont de specificaþiile tehnice ale sistemului pot provoca defecþiuni care conduc la riscul apariþiei de incendii.3 Multijet 75CP 1.4 16V .3 Multijet 90CP Cinci sau ºase viteze înainte ºi marºarier cu sincronizator pentru schimbarea vitezelor 1.4 1.1.9 Multijet ªase viteze înainte ºi marºarier cu sincronizator pentru schimbarea vitezelor Cinci viteze înainte ºi marºarier cu sincronizator pentru schimbarea vitezelor SPECIFICAÞII TEHNICE Ambreiaj Tracþiune Autoreglabil cu pedalã fãrã cursã liberã Anterioarã INDEX 212 .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 212 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL /APRINDEREA 1.4 .1.

5 10.4 .1.1 10.4.4 16V 1.1 cu pinion ºi cremalierã.1 10.3 Multijet 90CP 1.2 .3 Multijet 75CP 1. cu servodirecþie electricã 10.2 Frâne de serviciu: – faþã – spate Frânã de mânã 1.2 Tip Ciclul minim de direcþie m 10.3 Multijet 1.4 1. reducându-le astfel eficienþa la prima frânare.9 Multijet ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI FRÂNE .1.1.3 Multijet .9 Multijet discuri (autoventilate pentru versiunile la care este în dotare) tamburi sau discuri (la anumite versiuni) controlatã de maneta de mânã. acþioneazã asupra frânelor spate IMPORTANT Apa.9 Multijet Faþã Spate Roþi independente tip Mc Pherson barã de torsiune cu roþi interconectate DIRECÞIE 1. gheaþa ºi sarea anti-îngheþ de pe ºosea se pot depune pe discurile de frânã.9 213 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 1.4 16V 1.1. SUSPENSII 1.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 213 1.9 10.4 16V .1.

MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE CITIREA CORECTÃ A MARCAJULUI DE PE ANVELOPE fig. = Ratã de încãrcare (capacitate).Anvelope fãrã camerã de aer cu carcasã radialã. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 214 . ROATÃ DE REZERVÃ Jantã din oþel ambutisat Anvelopã fãrã camerã interioarã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 214 PLANªA DE BORD ªI COMENZI ROÞI JANTE ªI ANVELOPE Jante din oþel ambutisat sau aliaj. = Valoare vitezã maximã. Anvelopele omologate sunt prezentate în talonul vehiculului. = Anvelopã radialã. Respectând dimensiunile specificate. = Raportul procentual înãlþime/lãþime (HIS). acesta trebuie echipat cu anvelope de aceeaºi marcã ºi tip pentru toate roþile. = Diametrul jantei în inci (Ø). IMPORTANT Nu utilizaþi camere de aer interioare la anvelope fãrã camere de aer (Tubeless). pentru a asigura siguranþa automobilului în miºcare.3 ± 2 mm Valorile se referã la automobilul în ordine de mers. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ GEOMETRIA ROÞILOR Convergenþa roþii faþã: Convergenþa roþii spate: 1 ± 1 mm 1. IMPORTANT În cazul discrepanþelor între informaþiile furnizate în acest “Manual de Utilizare” ºi talonul vehiculului. þineþi cont doar de specificaþiile prezentate în talon. 4 Exemplu: 175/65 R I5 84T 175 65 R 15 84 T = Lãþime nominalã (S. distanþa între pereþii laterali în mm).

HM + S =pânã la 210 km/h. R = pânã la 170 km/h. V = pânã la 240 km/h. 4 . TM + S =pânã la 190 km/h. H = pânã la 210 km/h. Index greutate (sarcinã) 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg Exemplu: 6J x 15 ET43 6 J = lãþimea jantei în inci I. = conturul jantei cu bazã adâncitã (proiecþia lateralã unde se sprijinã talonul anvelopei) 2.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 215 Valoare vitezã maximã Q = pânã la 160 km/h. = diametrul nominal al jantei în inci (corespunde cu diametrul anvelopei care va fi montatã) 3 = Ø. S = pânã la 180 km/h. T = pânã la 190 km/h. = unghiul de cãdere al roþii (distanþa între planul de sprijin al discului/ jantei ºi linia centrului jantei roþii). 15 QM + S = pânã la 160 km/h. U = pânã la 200 km/h. 215 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Valoare vitezã maximã pentru anvelope de iarnã ET43 DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI CITIREA CORECTÃ A MARCAJULUI DE PE JANTÃ fig.

3 Multijet 75HP 6J X 15” .ET 46 Anvelope Anvelopã standard Anvelopã de iarnã 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 185/65 Rl5 88T 195/55 Rl6 87H 205/45 Rl7 88V 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 185/65 Rl5 88T 195/55 Rl6 87H 205/45 Rl7 88V 185/65 Rl5 88H 195/55 Rl6 87H 205/45 Rl7 88V 175/65 Rl5 84T (M+S) 185/65 Rl5 88T (M+S) 175/65 Rl5 84T (M+S) 185/65 Rl5 88T (M+S) 185/65 Rl5 88T (M+S) 195/65 Rl6 87H (M+S) 175/65 Rl5 84T (M+S) 185/65 Rl5 88T (M+S) 185/65 Rl5 88T (M+S) 195/55 Rl6 87H (M+S) 185/65 Rl5 88H (M+S) 195/55 Rl6 87H (M+S) Roatã de rezervã Jantã (*) 6J X I5” .ET 43 6J X I6” .ET 43 MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 1.ET 43 1.4 1.ET 46 6J X I5” .4 16V 6J X 15” .FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 216 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Versiune 1.ET 45 6.ET 43 185/65 Rl5 88H (*) Distanþa prezoanelor 100 mm ºi prezoane M12 x 1.ET 45 6.ET 43 6J X 16” .3 Multijet 90HP 6J X I5” .5J X 17” .ET 43 6J X 15” .5J X 17” .ET 43 Anvelopã 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 185/65 Rl5 88T 175/65 Rl5 84T 185/65 Rl5 88T 185/65 Rl5 88T UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 1. INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE 216 .5 utilizaþi doar roþile specificate pentru acest automobil.5J X 17” .ET 45 6.ET 43 6J X I5” .ET 43 6J X I5” .9 Multijet 6J X I5” .2 Jante (*) 6J X 15” .ET 43 6J X I5” .ET 46 6J X I5” .ET 43 6J X I6” .ET 43 ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ 1.

3 – – 2.4 1.4 16V 1.4 Spate – – 2.1 2.0 2.1 2.1 bari mai mare decât valoarea prescrisã.3 2.1 2. valoarea presiunii va fi cu 0.S.2 2.1 2.3 – – 2.2 – – – – – – Faþã – – 2.5 2.M.2 2.6 2.0 2.2 – – – – – – Faþã 2. umflaþi anvelopele la valori de umflare pentru sarcinã completã. adãugaþi +0.4 1.3 2.2 2.0 2.2 – – – – – – Spate 2.8 Spate – – – – 2.5 PLANªA DE BORD ªI COMENZI 217 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE Adãugaþi +0.4 2.2 2.2 2. Cu anvelope de iarnã.P .2 2.2 2.4 2.3 – – – – – – 1.2 – – – – – – Spate 2.4 2.3 Multijet 75 CP Faþã 2.2 2.2 2.2 2.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.2 2. Când rulaþi la viteze mai mari de 160 km/h.2 – – 2.3 2.2 2.M.4 2.2 – – 2.4 2..6 2.0 2. nu este disponibil pentru anvelope 175/65 RI5 84T ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI .2 2.2 2.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 217 PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) 1.3 – – – – – – Spate 2.4 2. Cu sistemul T.4 2.2 2.4 2.9 Multijet Faþã – – – – 2.3 2.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard.Verificaþi din nou valoarea presiunii când anvelopele sunt reci.3 Multijet 90 CP Faþã – – 2.2 2.1 2.5 Spate – – 2.2 Versiuni Faþã 175/65 R1 5 84T Încãrcare medie Încãrcare completã 185/65 R15 88T Încãrcare medie Încãrcare completã 185/65 R15 88H Încãrcare medie Încãrcare completã 195/55 R16 87H Încãrcare medie Încãrcare completã 205/45 R17 88V Încãrcare medie Încãrcare completã 2.2 2.P.4 2.2 2.S.4 1.1 2. Sistemul T.

..9 Multijet A B C D E F G H SPECIFICAÞII TEHNICE 4030 875 2510 645 1490 1473 1687 1466 IMPORTANT În funcþie de dimensiunea jantelor/pneurilor.....1.............5 uºi 1.....D....A... 275 dm3 Volumul portbagajului cu bancheta rabatatã ....... Înãlþimea se referã la vehiculul neîncãrcat.....FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 218 PLANªA DE BORD ªI COMENZI DIMENSIUNI Dimensiunile sunt exprimate în mm ºi se referã la vehiculul echipat cu anvelope standard.1. pot apãrea mici diferenþe de dimensiuni INDEX 218 .3 Multijet 1.....2 ........ 638 dm3 ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE Versiuni 3 .4 16V 1.....) ....4 .. UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Volumul portbagajului Volumul portbagajului neîncãrcat (standarde V.

9 Multijet 190 1.2 155 1.3 Multijet 75 HP 165 1.3 Multijet 90 HP 175 1.4 165 1. 1.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 219 Viteza maximã admisã dupã utilizarea iniþialã a automobilului în km/h.9 Multijet Sport 200 219 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI VERSIUNI PE BENZINÃ PLANªA DE BORD ªI COMENZI PERFORMANÞE .4 16V 178 VERSIUNI MULTIJET 1.

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 220 PLANªA DE BORD ªI COMENZI GREUTÃÞI Versiuni pe benzinã Versiuni pe benzinã Greutãþi (kg) Greutatea la gol (inclusiv combustibil. cârlig de remorcare etc.2 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri 1. INDEX 220 .4 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri 1. scule ºi accesorii): Sarcina utilã (*) inclusiv ºoferul: Încãrcãtura maximã admisã (**) – osie faþã: – osie spate: – total: Încãrcãturi remorcabile – remorcã prevãzutã cu frâne: – remorcã fãrã frâne: Încãrcãtura maximã pe acoperiº: Încãrcãtura maximã pe cârligul de tractare (remorcã prevãzutã cu frâne): 1. roata de rezervã. (**) Valorile de încãrcare nu trebuie depãºite. ªoferul rãspunde de dispunerea bagajelor în portbagaj ºi/sau pe acoperiº aºa încât acestea sã corespundã acestor limite.) greutatea automobilului neîncãrcat creºte.4 16V 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri UTILIZAREA CORECTà A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞà 1015 480 850 850 1495 900 400 75 60 1015 560 850 850 1575 900 400 75 60 1030 560 850 850 1590 900 400 75 60 1025 480 850 850 1505 1000 400 75 60 1025 560 850 850 1585 1000 400 75 60 1040 560 850 850 1600 1000 400 75 60 1060 480 850 850 1540 1000 400 75 60 1060 560 850 850 1620 1000 400 75 60 1075 560 850 850 1635 1000 400 75 60 SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE (*) Dacã este dotat cu echipãri speciale (trapã de acoperiº. astfel reducânduse sarcina utilã specificatã.

3 Multijet 90 CP 1. scule ºi accesorii): Sarcina utilã (*) inclusiv ºoferul: Încãrcãtura maximã admisã (**) – osie faþã: – osie spate: – total: Încãrcãturi remorcabile – remorcã prevãzutã cu frâne: – remorcã fãrã frâne: Încãrcãtura maximã pe acoperiº: Încãrcãtura maximã pe cârligul de tractare (remorcã prevãzutã cu frâne): 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri 3 uºi 4 3 uºi 5 5 uºi 5 locuri locuri locuri 1090 480 950 850 1570 1000 400 75 60 1090 560 950 850 1650 1000 400 75 60 1105 560 950 850 1665 1000 400 75 60 1130 480 950 850 1610 1000 400 75 60 1130 560 950 850 1690 1000 400 75 60 1145 560 950 850 1705 1000 400 75 60 1205 480 1000 850 1685 1000 400 75 60 1205 560 1000 850 1765 1000 400 75 60 1220 560 1000 850 1780 1000 400 75 60 (*) Dacã este dotat cu echipãri speciale (acoperiş amovibil. ªoferul rãspunde de dispunerea bagajelor în portbagaj ºi/sau pe acoperiº aºa încât acestea sã corespundã acestor limite. cârlig de remorcare etc.) greutatea automobilului neîncãrcat creºte. 221 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI Versiuni pe benzinã 1.3 Multijet 75 CP 1. astfel reducânduse sarcina utilã specificatã.9 Multijet . roata de rezervã.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 221 Greutãþi (kg) Greutatea la gol (inclusiv combustibil. (**) Valorile de încãrcare nu trebuie depãºite.

08 (m) 2.4 16V 1.5 2.3 Multijet 90 CP cu transmisie cu 5 trepte de vitezã.2 4.35 – – 3.0 3. lunetã ºi faruri: litri litri litri litri litri litri litri litri litri litri: 45 5÷7 – – 5.75 2.5 2.5 TUTELA TOP 4 Amestec de apã ºi TUTELA PROFESSIONAL SC 35 SPECIFICAÞII TEHNICE litri litri 2.8 (m) (*) 0.08 (m) TUTELA CAR TECHNYX (r) (**) TUTELA CAR MATRYX (m) 0.3 1.5 0.27 2.8 4.5 45 5÷7 – – 5.2 4. (**) Versiunea cu cutie de viteze cu 6 trepte INDEX 222 .5 2.4 – – 3.2 1.9 – – 1.4 2.2 4.5 (r) 0.2 1.0 3.5 (r) 0.18 Combustibili specificaþi ºi lubrifianþi originali Benzinã fãrã plumb cu minimum 95 R.7 (r) 0.5 2.2 4. (Specificaþie EN 228) Motorinã pentru autovehicule (Specificaþie EN590) Amestec de 50% apã ºi PARAFLU UP SELENIA K SELENIA WR UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Rezervor de combustibil: inclusiv o rezervã de: Rezervor de combustibil: inclusiv o rezervã de: Sistemul de rãcire a motorului: Baie ulei: Baie ulei ºi filtru: Baie ulei: Baie ulei ºi filtru: Cutie de viteze/diferenþial Circuit hidraulic frânã: Rezervor lichid spãlãtor parbriz.5 2.3 19 Multijet Multijet Multijet 75 CP 90 CP – – 45 5÷7 7.27 2.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 222 PLANªA DE BORD ªI COMENZI CAPACITÃÞI 1.27 2.6 – – 1.2 4.2 4.N.6 – – 1.4 2.5 ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 2.2 – – 45 5÷7 6.3 – – 3.5 (*) Valoare valabilã ºi pentru versiunea 1.5 – – 45 5÷7 7.5 45 5÷7 – – 5.O.4 1.

nu este garantatã performanþa maximã a motorului. sunt permise uleiuri cu specificaþii minime ACEA A3 pentru motoare cu benzinã ºi specificaþii ACEA B4 pentru motoare Diesel. Dacã utilizaþi produse diferite de cele originale SAE 5W-40.55535-N2 SELENIA K În conformitate cu “Planul de întreþinere” În conformitate cu “Planul de întreþinere” SELENIA WR Pentru funcþionarea corectã a versiunilor Multijet cu DPF. care nu sunt acoperite de garanþie. Pentru condiþii climatice foarte reci. calsa SAE 5W-40.5 l ºi apoi conduceþi imediat la cea mai apropiatã Reprezentanþã Fiat. Utilizarea unor produse cu proprietãþi de calitate inferioarã celor ACEA A3 ºi ACEA B4 ar putea produce defecþiuni ale motorului.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 223 PRODUSE RECOMANDATE ªI SPECIFICAÞIILE ACESTORA Utilizare Specificaþiile lichidelor ºi lubrifianþilor pentru funcþionarea corectã a automobilului Lichide ºi lubrifianþi originali Înlocuire Uleiuri pentru motoare pe benzinã Uleiuri pentru motoare pe motorinã Uleiuri sintetice. clasa SAE 5W-40. utilizaþi doar ulei original. calificare FIAT 9. În situaþii de urgenþã (în lipsa produsului orginal) completaþi doar cu maximum 0. calificare FIAT 9. 223 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI . în acest caz.55535-M2 Uleiuri sintetice. cereþi Reprezentanþei Fiat sã utilizeze produsul Selenia.

CUNA NC956-01 Agent de protecþie roºu cu acþiune anti-îngheþ.3 Multijet 75 CP) Cutie de viteze ºi diferenþial mecanice (versiuni 1. ISO 4925 SAE J1704.. Consistenþã NL. Lichide ºi lubrifianþi originali TUTELA CAR TECHNYX Aplicaþii Cutie de viteze ºi diferenþial mecanice (versiuni pe benzinã ºi versiuni 1. 0 Vaselinã sinteticã pe bazã de ulei cu poliuree. 2 Vaselinã pe bazã de sãpun de litiu.GI. vaseline pe bazã de sãpun de litiu. Amestec de alcool.9 Multijet) Articulaþii homocinetice pe partea roþii Articulaþii homocinetice pe partea diferenþialului (sunt excluse versiunile 1.T.9 Multijet) Articulaþii homocinetice pe partea diferenþialului (versiunile 1. Consistenþã NL. apã ºi surfactanþi CUNA NC 956-11 TUTELA TOP 4 PARAFLU UP (*) SPECIFICAÞII TEHNICE Lichid spãlare parbriz/lunetã TUTELA PROFESSIONAL SC 35 INDEX (*) IMPORTANT Nu completaþi ºi nu combinaþi cu lichide care au caracteristici diferite de cele specificate. clasa SAE 75W-85 care respectã specificaþiile API GL4PLUS.9 Multijet) Comenzi hidraulice pentru frânã ºi ambreiaj Proporþia de antigel din radiator: 50% apã ºi 50% PARAFLU UP Pentru a fi utilizat diluat sau nediluat în sistemele spãlãtorului de parbriz/ lunetã/ºtergãtoare UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Uleiuri sintetice. care se încadreazã în specificaþiile CUNA NC 956-16.GI.3 Multijet 90 CP ºi versiuni 1. 224 . pe bazã de monoetilenglicol cu formula conform O.A. clasa SAE 75W-85 care respectã specificaþiile API GL-4 TUTELA CAR MATRYX Lubrifianþi ºi vaseline pentru transmisie Disulfuri organice de molibden. ASTM D 3306. adecvatã pentru temperaturi ridicate.GI.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 224 PLANªA DE BORD ªI COMENZI Utilizare Specificaþiile lichidelor ºi lubrifianþilor pentru funcþionarea corectã a automobilului Uleiuri sintetice. Consistenþã NL. 2 TUTELA STAR 500 TUTELA MRM ZERO ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE TUTELA STAR 325 Lichide de frânã Agent de protecþie pentru radiatoare Lichid sintetic FMVSS cod 116 DOT 4.

6 5. p consum combinat: este calculat fãcând media dintre circa 37% din consumul pentru ciclul urban ºi circa 63% din consumul extraurban.3 Multijet 75 CP 1. pornire la rece urmatã de conducere care simuleazã utilizarea urbanã a automobilului.5 5.5 5.4 1. IMPORTANT Tipul traseului. încãrcarea. PLANªA DE BORD ªI COMENZI CONSUM DE COMBUSTIBIL p ciclu extra-urban: accelerarea frecventã în toate treptele de vitezã.8 Extra urban 5 5.1 4.4 5.9 3. sistemul de control al climatizãrii. . simulând utilizarea extraurbanã a automobilului: viteza variazã între 0 ºi 120 km/h.3 Multijet 90 CP (6 trepte de vitezã) 1.4 7.9 5. stilul de conducere. starea generalã a automobilului.5 4. bare portbagaj.9 4. se vor respecta procedurile de mai jos: p ciclu urban. alte situaþii care influenþeazã rezistenþa aerului pot conduce la niveluri ale consumului de combustibil diferite de cele mãsurate.4 7.9 6 4.2 1.9 7.9 Multijet Sport Urban 7. condiþiile climatice. situaþiile de trafic.2 8.4 4. nivelul de dotãri/ echipamentele/accesoriile.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 225 Pentru mãsurarea consumului.4 16V 1.3 Multijet 90 CP (5 trepte de vitezã) 1. Consum de combustibil în conformitate cu Directiva 1999/100/CE (litri x 100 km) Versiuni 1.9 Multijet 1.8 225 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI Valorile pentru consumul de combustibil date în tabelul de mai jos sunt determinate pe baza testelor de omologare prevãzute de Directivele Europene specifice.7 Combinat 5.6 3.

3 Multijet 90 CP (5 trepte de vitezã) 1.9 Multijet Sport Emisii în conformitate cu Directiva 1999/100/EC (g/km) 140 140 142 119 122 145 153 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 226 . Versiuni CO2 1.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 226 PLANªA DE BORD ªI COMENZI EMISII de CO2 Nivelurile emisiilor de CO2 la eºapament prezentate în următorul tabel se referã la consumul combinat.2 1.4 16V 1.3 Multijet 90 CP (6 trepte de vitezã) 1.4 1.9 Multijet 1.3 Multijet 75 CP 1.

...................................... 225 – indicator de nivel ............................................................................. 70 Cricul................................................................................................................................................... 112 – utilizare ....... Caroserie – coduri versiune ........... 105 Climatizare manualã .................................................. 155 ASR...................................................................................... 115 – limitatoare de sarcinã ......................................... 201 – înþelegerea marcajelor anvelopelor ................................................ 71 Compartimente pentru mãrunþiºuri........ 22 Airbag – faþã .... 105 Capota motorului........................... 154 – reîncãrcare ................ 193 Computer de bord.... 70 Consum – combustibil ................................................................................................................................................................................................ 16 Compartiment pentru carduri ................. 210 – întreþinere.............................................................. 10 PLANªA DE BORD ªI COMENZI INDEX ................................................. 216 – întreþinere .............................. 17 Afiºaj multifuncþional .................................................................................................................................................................................................................................... 77 Brichetã...... 69 Compartimentul motor – spãlare........................................... 68 – consum.................... 85 Caracteristici tehnice ... 198 – instrucþiuni generale .cutie pentru CD-uri .............. 110 Chei......... 166 – tipuri de becuri .................................................... Cheie principalã cu telecomandã................................. 207 Card cu coduri ....................................................................... 93 – activare/dezactivare................................. 7 7 6 Clapeta buºonului rezervorului de combustibil ........................................................................ 113 – întreþinere .................................. 172 Alarmã................................ 156 Contact ............................................... 214 – schimbare ...................................... 166 Blocare pentru protecþia copiilor ............................. 212 Anvelope – anvelope standard..................... 43 Combustibil – comutator întrerupere .......... 121 – lateral ............................................................................................ 93 Baterie – înlocuire .................. 225 – ulei de motor...................... 10 Ambreiaj ....................... 192 Cotierã..................... 124 Al treilea stop de frânã................................. 71 Bujii incandescente – tip .............................................................. 104 Afiºaj digital .................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 227 Accesorii achiziþionate de utilizator........................ 186 – verificarea încãrcãrii ........................................................................................ 199 – pornire prin conectare la bateria altui vehicul.............. 31 Comutator întrerupere combustibil............................. 204 Centuri de siguranþã – instrucþiuni generale ........................................................ 12 227 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI ABS ..................... 211 Butoane de comenzi ..... 66 Capacitãþi ............... 68 Consola centralã pentru mãrunþiºuri – compartiment ................................................................................................. 90 Bec (înlocuire) Cheie principalã fãrã telecomandã ....................................

......................... 198 Filtru de polen...................... 184 Frânã asistatã (frânã asistatã în situaþii de urgenþã).... 191 Jantele roþilor – înþelegerea marcajelor jantei.......................... 190 – utilizarea automobilului în condiþii grele .... 58-205 Geamuri acþionate electric................................................................................................................ 169 Fazã scurtã faruri – comandã ..................................... 95 Direcþie.................................................. 213 – nivelul lichidului.................................... 132 Date de identificare..................................................... 78 Dispozitiv de blocare definitivã...................................................... 88 – dispozitiv de reglare a unghiului farurilor 89 – reglarea fasciculului........ 171 Lãmpi de poziþie/poziþii spate – comandã ........................................................................... 161 Frâna de mânã............................. 76 Dispozitive de pretensionare .................... 202 Geam (spãlare/curãþare) ...................... 78 Geometria roþii .................................................... 69 Emisii de CO2 ....................................................................................................................................... 91 Frâne – date tehnice............ 66 – înlocuire bec ....... 88 Fazã lungã faruri – clipeºte .................... 191 – verificãri periodice ...................................... 169 Filtru de aer. 120 În situaþii de urgenþã .......................................... 197 Furtunuri de cauciuc ..................... 213 Dispozitiv de blocare a uºilor spate în situaþii de urgenþã .......................................................................................................................................................................................................... 215 Lame ºtergãtoare de parbriz/lunetã ...................................................................................................... 198 Fix & Go automatic .. 171 Lampã pentru plãcuþa de înmatriculare ......................... 206 – utilizarea cutiei de viteze manuale ........................ 40 Faruri de ceaþã faþã – buton de comandã ................ 56 – înlocuire bec.................................. 16 Instrumente................ 56 – înlocuire bec faþã.................................... 220 Hayon ......................... 218 Direcþie asistatã...... 172 Lampã portbagaj ..................................... 81 Indicator nivel de combustibil.. 168 – înlocuire bec spate .................... 109 Dotãri interioare ................ 174 Lanþuri antiderapante .................................................................................................... 56 – comandã ........... 170 UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ Dimensiuni .......................... 56 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE 228 ..................... 170 Faruri ... 214 Ghid pentru staþia de benzinã .......................................................................................................... 105 Greutãþi ................................................................................................ 226 Fante de ventilaþie ................... 202 Lampã pentru mers înapoi..................................................................................... 15 Interiorul........................... 67 – înlocuire bec ................................................................ I12 Dispozitive de siguranþã..................... 208 Isofix (sisteme de siguranþã pentru copii) .............................. 137 Lãmpi de ceaþã – buton de comandã ............................................. 153 Întreþinerea automobilului – revizii periodice ......................................................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 228 Cutie de viteze PLANªA DE BORD ªI COMENZI – înlocuire bec ........................................

... 130 – motoare diesel ................................................................................ 138 Neutilizarea prelungitã a automobilului................................................. 56 Lumini ºi mesaje de avertizare ..................................................................................... 129 – motoare pe benzinã .................................................................................................................................................................. Planºã de bord – Versiunea cu volan pe stânga....... 154 – pornirea în situaþii de urgenþã ..... 219 Plafonierã – buton de comandã ............................... 78 Motor – cod de identificare ... 223 Limitatoare de încãrcare .................. 72 Protejarea mediului .............. 174 Lumini exterioare................................................................ 63 – înlocuire bec.. 42-47-55 Manete de ridicare/coborâre geamuri........................................ 208 – date tehnice ................................ 139 Lunetã încãlzitã..................................... I12 Lumini cu stingere întârziatã (dispozitiv) .. 196 Oglinzi retrovizoare – oglindã centralã .................................................................... 173 Plafoniere – faþã ................................... 154 – pornirea motorului prin împingerea vehiculului............................. 58 – nivelul lichidului ............. 196 Lichide ºi lubrifianþi ...................................... 5 4 Plãcuþe – plãcuþa model.......... 130 – pornire prin conectare la bateria altui vehicul ............................ 192 Nivelul lichidului de rãcire motor ........................................................... 120 Presiune anvelope.............................................. 65 – lumini de praguri/uºã .............. 63 – lampã portbagaj....................................................................................... 64 – înlocuire bec.............. 13 Planºa de bord ºi comenzi ..................................................... 131 Performanþe .................... 65 – înlocuire bec ......... 217 Prizã electricã............. 211 – marcaj . 66 Lumini de praguri/uºã – înlocuire bec ............ 12 – încãlzire motor ... 72 229 SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞà MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTà A DE SIGURANÞà AUTOMOBILULUI ............. 82 – deschidere/închidere hayon........... 174 Plafonierã spate – comandã ................ 38 Parasolarele ................................................... 64 Plafoniere faþã – comandã ................................................................................. 155 Portbagaj de acoperiº/suport pentru schiuri...................................... 128 – oprire motor.... 72 Parcare .. 196 Nivelul lichidelor........................................... 65 – plafonierã ................................................................................................................... 57 Lumini de avarie............................................ 173 Planºa de bord ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 81 – deschidere de urgenþã ................ 65 – spate ............................................................. 209 Neutilizarea automobilului ................................. 82 Presetarea pentru montare a scaunului pentru copii “Isofix universal” ..................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 229 Lichid spãlare parbriz – comandã ............................................ 37 – oglinzi laterale ............................................................................................. 209 Pornirea motorului – contact...................................... 208 – vopseaua caroseriei plãcuþa de identificare........ 106 INDEX PLANªA DE BORD ªI COMENZI Prizã de curent..................................... 87 Portbagaj.................. 138 Nivel lichid spãlare parbriz/lunetã/faruri ............ 81 – extindere ................

............................... 55 Sistem de încãlzire ºi ventilaþie ........... 169 – înlocuire bec lateral................ 213 ªasiu (marcaj) ..S................................................................................................. 59 Senzori de parcare.............................................. 212 Transportul în siguranþã al copiilor ........................................................ 187 Roatã – roatã de rezervã ................. 6 Sistem Cruise Control .... 196 Suport pentru pahar ..... 16 Tetiere – faþã ....................... 36 Torpedo/compartiment pentru mãrunþiºuri............................................................................................................ 100 Set hands free cu recunoaºtere vocalã ºi tehnologie Bluetooth® .. 103 Siguranþe (înlocuire) ....................................................... 58 – duze........................................................................... 72 Semnalizarea cu farurile............................................................ 170 Senzor de ploaie................ 61 Sistem de blocare a coloanei de direcþie 12 Sistem de încãlzire suplimentar .suport pentru doze......................................... 60 – duze .................................................................M...................................................................................................................... 105 Reglare scaune ........ 15 Termometru pentru lichidul de rãcire motor.................................... 60 – nivelul lichidului ........ 33 Remorcarea automobilului.............................................................................................................................. 206 – înclinare (scaune spate) ................................................................ I15 Spãlare inteligentã............ 73 Ulei de motor – consum ............................... 104 Realimentare ............................... 35 – spate............................................................ 203 Tahometru.............. 57 – înlocuire bec faþã........................... 71 Suspensii ............................. 135 Transmisie ....................... 216 – schimbare .........................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 230 Radio emiþãtoare ºi telefoane PLANªA DE BORD ªI COMENZI Sistem audio ....................................................................... 97 Sisteme de siguranþã pentru copii – “Universal Isofix”................................................................. 103 Sistem EOBD................... 204 – lame ................................ ....................................................................................................... 175 Simboluri. 155 Scaunele – -curãþare ......................... 202 ªtergãtor lunetã – comandã ............................................. 170 – înlocuire bec spate .......................................... 33 Scrumierã ................................................... 6 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE UTILIZAREA CORECTÃ A DISPOZITIVE AUTOMOBILULUI DE SIGURANÞÃ 230 ...... 209 ªtergãtoare de parbriz – comandã .......................... 192 – specificaþii .................... 60 – nivelul lichidului ....... 223 – mobile.............. 115 Trapa de acoperiº................................................... 203 – lame ............................................. 49 Sistem CODURI Fiat ........................................................................................................................... cu douã zone sistem de control ....................... 120 – Conformitatea cu locul pasagerului ......................... 59 Spãlãtor lunetã – comandã ..................................................... 69 Tractarea remorcilor – instalarea cârligului de remorcare ............. 56 Semnalizatoare – comandã ................................................................. 91 Sistem T.............................P............................................................... 196 Spãlãtor pentru faruri – comandã ........................... 94 Sistem ESP.... 188 Ridicarea pe cric a vehiculului ................ 102 Sistem automat de control al climatizãrii............................................................................................................................... 82 – reglare ............................. 39 Sistem de presetare pentru radionavigaþie .........................

..................................................FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 231 – verificare nivel................... 39 Verificare niveluri .................. 15 Volan (reglare) ..... 75 Utilizarea corectã a automobilului................... 204 DISPOZITIVE UTILIZAREA CORECTÃ A DE SIGURANÞÃ AUTOMOBILULUI PLANªA DE BORD ªI COMENZI 231 INDEX SPECIFICAÞII TEHNICE ÎNTREÞINEREA ÎN SITUAÞII DE AUTOMOBILULUI URGENÞÃ MESAJE ªI LUMINI DE AVERTIZARE ...................................192-195 Uºile ........................................ 193 Vitezã maximã ......................... 37 Vopsea ................................................................... 123 Utilizarea cutiei de viteze manuale..................................................................... 219 Vitezometru ..................................................... 128 Ventilaþie ......................................................

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 232 NOTE ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 232 .

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 233 ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ 233 .

FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 234 În inima motorului. Cereþi întotdeauna mecanicului: 234 .

flselenia. Selenia Racing. o reducere a consumurilor ºi fiabilitate în condiþii climatice extreme. Gama Selenia include o serie de produse avansate din punct de vedere tehnologic: SELENIA PERFORMER MULTIPOWER Ideal în special pentru protecþia motoarelor pe bezinã din noua generaþie. SELENIA K Este lubrifiantul sintetic cu tehnologie inovatoare. 235 . vizitaþi situl web www. Selenia 20K Alfa Romeo. care asigurã pornirea la rece îmbunãtãþitã pentru motoare pe benzinã ºi cel mai înalt nivel de protecþie în condiþii de utilizare “urbane” obiºnuite. reducerea consumului ºi stabilitatea la temperaturi ridicate.com. Selenia Performer 5W-40 Pentru informaþii suplimentare asupra produselor Selenia. SELENIA WR Ulei anume creat pentru motoarele obiºnuite Multijet. Acesta garanteazã reducerea consumului de combustibil (Conservarea energei) ºi este de asemenea ideal pentru motoare alternative. acesta se încadreazã mai eficient în limitele pentru emisii impuse de noile reglementãri europene ºi în cele mai importante specificaþii internaþionale. foarte eficace chiar în cele mai severe condiþii climatice. Deosebit de eficient pentru pornirile la rece. SELENIA DIGITECH Lubrifiant complet sintetic pentru motoare pe benzinã ºi diesel. Aceasta este o gamã de ulei de motor care respectã cele mai avansate specificaþii internaþionale. Datoritã tipului sãu viscozimetric 5W-40 ºi formulei sale speciale. Caracteristicile tehnice superioare permit ca Selenia sã garanteze cele mai înalte performanþe ºi protecþia optimã a motorului. Selenia TD.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 235 Schimbare ulei? Experþii recomandã Selenia. Tehnologia sa avansatã garanteazã protecþie maximã. Motorul automobilului dumneavoastrã conþine din fabricã ulei Selenia. Gama include de asemenea Selenia StAR. acesta garanteazã protecþie maximã la uzurã ºi controlul tacheþilor hidraulici.

5 Spate – – 2.81.2 2.6 kg 2.2 2.75 1. .4 2.3 2.2 2.3 Multijet 75 CP litri 3.4 Faþã 2.3 – – – – – – Spate 2.8 Spate – – – – 2.2 2.Torino (Italia) Tipãrit N.3 Multijet 75 CP .Verificaþi din nou valoarea presiunii când anvelopele sunt reci.25 litri 2.4 2.2 2.4 16V 1.4 .4 2.2 litri Carter motor ºi filtru 2.2 2.4 2.3 bari la presiunea de umflare prescrisã când anvelopele sunt calde.6 2.0 2.4 1.10040 Volvera .2 – – – – – – Spate 2.6 2.2 2.2 kg 2.2 – – 2.2 2.1 2. 5 . Cu anvelope de iarnã.0 2.1 2.3 2.3 Multijet 90 CP 1.2 Versiuni Faþã 175/65 R1 5 84T Încãrcare medie Încãrcare completã 185/65 R15 88T Încãrcare medie Încãrcare completã 185/65 R15 88H Încãrcare medie Încãrcare completã 195/55 R16 87H Încãrcare medie Încãrcare completã 205/45 R17 88V Încãrcare medie Încãrcare completã 2.4 16V .3 – – 2.1.2 – – 2.9 Multijet litri 4.4 16V litri 2.2 2.2 2.Ingegneria Assistenziale .75 1.2 2.4 2.4 2.2 – – – – – – Faþã – – 2.3 – – 2.Largo Senatore G.4 2.2 2.25 1.5 1. 603.2 2.2 2.2 2.9 kg 2.4 Faþã – – – – 2.2 .3 Multijet 90 CP litri 3.2 2.1 2.1.9 Multijet Capacitate rezervor Rezervã 45 5÷7 Alimentaþi automobilele cu motoare pe benzinã doar cu benzinã fãrã plumb cu cifrã octanicã (RON) de minimum 95.Quality .5 2.2 – – – – – – Faþã 2.2 2.1.0 2.18 kg 3.0 2.2 2.048 -1/2005 .9 Multijet Adãugaþi +0.6 1.3 2.1 2.3 Multijet 75 CP 1.1.1 2.A.p.Prima ediþie 236 . Agnelli.1 2.2 bari la valoarea presiunii de umflare prescrisã pentru anvelope standard. adãugaþi +0.3 – – – – – – Faþã – – 2.4 2.4 Spate – – 2. ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 1.1.4 kg 2. Alimentaþi automobilele cu motoare diesel doar cu motorinã pentru autovehicule în conformitate cu Specificaþia Europeanã EN590 Fiat Auto S.49 CAPACITATE COMBUSTIBIL (litri) 1.FiatPuntoRo_ad:Manual 10/29/2008 4:01 PM Page 236 PRESIUNEA DE UMFLARE A ANVELOPEI RECI (bari) 1.55 1.2 kg 2.3 Multijet 90 CP .4 2.3 2.Assistenza Tecnica .2 – – – – – – Spate 2.