You are on page 1of 7

ADVERTAJZING

je forma komunikacije kojom se vrši uticaj na pojedince kako bi kupili proizvod ili uslugu određenog brenda. Takođe, advertajzing se koristi u svrhu promocije političkih kandidata ili ideja. Obično prenosi poruku koja uključuje naziv proizvoda ili usluge, kao i potencijalnu korist koju potrošač dobija kupovinom. . Moderni advertajzing razvio se sa pojavom masovne proizvodnje krajem 19. tog i početkom 20. tog vijeka.

BROŠURA
Publikacija koja se sastoji iz jedne ili više presavijenih stranica (nisu uvezane). Tipovi brošura: • Single sheet (eng: jedan list) brošura • Bi-fold (jedan list štampan sa obje strane pa presavijen na pola) • Tri fold (jedan list štampan sa obje strane pa presavijen dva puta) • Booklet brošura ("knjižica") - sastoji se iz više presavijenih stranica uhvaćenih heftalicom na sedlu (prevoju - mjestu gdje je papir presavijen), najviše podsjeća na knjigu sa mekim koricama • C-fold, Z-fold itd. Brošure se obično štampaju u četverobojnom (CMYK) procesu na debljem sjajnom papiru te kao takve odaju utisak o visokom kvalitetu štampe. Za razliku od flajera, kod brošura se obično koristi visoko kvalitetni papir, više boja i presavijene su.

BILBORD
je slobodnostojeći reklamni pano odgovarajućih dimenzija i materijala, namjenjen za postavljanje reklamnih poruka. Prvi su ga primjenili Amerikanci i u početku to je bila obična drvena tabla, sa

brand awareness. tabla za iznajmljivanje. dobrobiti i sigurnosti. ili kada se spoji. sažimati osobnost preduzeća i poticati osjećaje povjerenja. Daljim usavršavanjima razvijeni su bilbordi koji se razapinju u vidu platna na fasadama kuća. i svjetlo i sam plakat. tabla koja se plaća tj. China Mobile 6. Postoje bilbordi u kojima se folija sa reklamom pomjera. Neki bilbordi su u vlasništvu kompanija koja se bave tim poslom te svome korisniku iznajmljuju određeni bilbord ili bilborde na određeno vrijeme uz naknadu. Kasnije je unaprijeđen sa osvijetljenjem. BREND Brend (marka) predstavlja metafizičku sumu. GE (General Electric) 3. Apple 8. Google 2. korisnosti. Poznati su i bilbordi koji se noću uz pomoć jakog izvora svjetlosti projektuju na fasadama kuća. odnosno mogućnosti za njeno prisjećanje i prepoznavanje tzv. reflektorom koji ga je noću obasjavao. Osnovna prednost marke proizlazi upravo iz njene prisutnosti u podsvijesti potrošača/korisnika. Neke zgrade na prometnim mjestima koriste svoje fasade i krovove za postavljanje bilborda i tu prihod ostvaruju stanari zgrade. Nokia 10. koji je providan. Marlboro . Microsoft 4. sinergiju svih podataka o proizvodu koji omogućuju identifikaciju i razlikovanje proizvoda od proizvoda konkurencije.reklamnom porukom. Novije verzije bilborda imaju svjetlo koje se nalazi u unutrašnjosti bilborda tj. Top lista brendova prema Millward Brown britanskoj agenciji za istraživanje globalnog tržišta: BREND 1. McDonald’s 9. odnosno. Coca-Cola 5. Pretpostavlja se da je naziv potekao od dvije riječi Bill -račun i Board -tabla. jer je poznato da čovek najprije zapaža pokretne reklame. Marka mora stvarati snažan i trajan identitet proizvoda/usluge. se nalaze u okviru plastičnog kućišta koje je providno i otporno na atmosferije. IBM 7.

radija. Koncept kopirajta potiče iz Velike Britanije još od 1710. Brending ima za cilj da uspostavi značajno diferenciranje proizvoda (ili usluga) od drugih na tržištu. kataloga. ili kraće u slučaju da je autor anoniman ili se radi o autorskom radu rađenom za neku kompaniju. televizije. Osobe čiji je posao copyrighting zovemo copywriterima (kopirajteri). brošura. distribucije i adaptacije. a kroz odgovarajuće reklamne kampanje. Copyright simbol COPYWRITING Copywriting (kopirajting) podrazumijeva upotrebu pisane riječi (copy-ja) u svrhu promocije osoba. Uobičajena je upotreba copywritinga u svrhe promocije kod direct mail-ova. kao što su pravo publikacije. Kopirajt je međunarodno standardizovan i traje između 50 i 100 godina nakon autorove smrti. poslova. a koji je za potrebe reklamne kampanje napisao kopirajter (copywriter). godine (Statute of Anne). te da privlači i zadržava lojalne kupce. mišljenja ili ideja. Po isteku određenog vremena prava prelaze u javno vlasništvo.BRENDING je cjelokupan proces kreiranja jedinstvenog imena i imidža za proizvod ili uslugu u svijesti potrošača. . razglednica i drugih medija marketinške komunikacije. web sadržaja. COPYRIGHT je forma intelektualnog vlasništva koje autoru daje ekskluzivna prava vezana za njegov rad na određeni vremenski period. COPY Pojam koji u advertajzingu i web marketingu označava tekst koji ima za cilj da poboljša prodaju proizvoda ili usluga. bilborda.

koverte. npr. LOGO je grafički znak. Primjeri korporativnih boja: Coca-Cola crvena IBM plava Nikon žuta KNJIGA GRAFIČKIH STANDARDA Knjiga grafičkih standarda je štampani dokument koji sadrži precizno definisane elemente vizuelnog identiteta . Obraća se kupcu direktno (bez upotrebe medija za posredovanje) 2. . Korporativne boje definiše grafički dizajner i one su zajedno sa logotipom dio vizuelnog identiteta preduzeća. Poseban akcenat stavlja na "poziv na akciju" (call to action). DIREKT MARKETING je podvrsta ili tip marketinga. tipografiju te načine na koji se oni mogu koristiti na štampanim materijalima kao što su memorandumi. "pozovi besplatan broj". sistem boja.KORPORATIVNA BOJA (ili boje) su boje karakteristične za određeno preduzeće ili kompaniju. logotip. Tačno su definisane svojim kodom u CMYK. načine na koje se pomenuti grafički elementi ne smiju koristiti. RGB i PANTONE paleti boja i ne smiju se mijenjati sličnim bojama. fascikle. Zajedno sa logotipom (slovnom prezentacijom naziva preduzeća) čini zaštitni znak ili robnu marku.logo. vizit karte. plakati itd. simbol ili ikona koji označava proizvod ili preduzeće. "posjeti web sajt" i slično. Dvije karakteristike ga izdvajaju od drugih tipova marketinga: 1. Knjiga grafičkih standarda obično daje i ograničenja tj.

obuhvata kombinaciju instrumenata marketinga: • Proizvod • Cijena • Promocija i • Distribucija Inače u literaturi poznatiji kao 4P . Price. promocije i distribucije ideja. e-mailing (ili e-mail marketing). odnosno istraživanje i ispitivanje tržišta. direktna prodaja. koje su kreirane na osnovu . bore se mnogobrojni konkurenti na tržištu. koji počinje analizom i definisanjem "univerzuma" potencijalnih korisnika ili kupaca. U pitanju je kovanica anglosaksonskog porijekla. Etimološko značenje riječi marketing je "stavljanje na tržište". AIDA Marketing se može predstaviti kroz proces od četiri koraka. roba i usluga da bi se kreirala razmjena koja zadovoljava potrebe pojedinca i organizacija.en: Desire) postojeće koncepte ili ponude. Marketing znači tržišnost. U trećoj fazi sistemski se utiče na potencijalne korisnike da se zainteresuju (en: Interest) i prihvate (želja . Place. Poslije prve faze marketinškog procesa slijedi proces skretanja pažnje (en: Attention. Može se reći da su reklame samo vrh ledenog brijega marketinških aktivnosti. televizijski marketing sa direktnim odzivom itd. za njegovo povjerenje i lojalnost. koji će uticati na kupca da prihvati baš njihov proizvod. 4P Opće prihvaćeni koncept marketing miksa. Naravno. on je meta marketing miksa. Marketing laički najčešće povezujemo za reklame iako je on daleko složeniji i kompleksniji. Osnovna prednost direktnog marketinga je mogućnost preciznog mjerenja pozitivnog učinka marketinške akcije u većini slučajeva.U direktni marketing spadaju direktna pošta (direct mail). u centralnom dijelu marketinga nalazi se potrošač. MARKETING je proces planiranja i sprovođenja koncepcija cijena.Product. marketing miks pokušava da nađe onaj međusobni odnos instrumenata. Awareness) korisnika koji su spremni na kupovinu. Promotion. iz "univerzuma" ciljane populacije. telemarketing.

Predstavljeni proces od četiri koraka (PIŽA . Desire. želja. Interest. Većina aktuelnih marketinških procesa u organizacijama odnosi se na zadatak zadržavanja stalnih klijenata kroz aktivnosti kreiranja odnosa s klijentima. E-mailing Font Fotografija Grafički dizajn Illustrator Koorporativni identitet Kreativni tim Letak Liflet Mock-up Multimedija Oglas Pamflet Photoshop PR (Public Relations) . akcija. Action) se obično odnosi na početak marketinškog procesa za neki proizvod.marketinških aktivnosti organizacije.pažnja. uspjeh prethodne tri faze trebalo bi da dovede do prelaska potencijalnih kupaca u "prave" kupce (en: actual buyers) putem aktivnosti koje se sprovode da bi potencijalni korisnici obavili željenu akciju (en: desired action) . bolje predstavljanje prednosti proizvoda i usluga itd. pretplata. skidanje dokumenata (en: download). članstvo.Attention.kupovina. poziv. poboljšanje korisničkog servisa. Konačno. en: AIDA . interesovanje. uslugu ili organizaciju. prodaja itd.

Print Promocija Propaganda Reklama SEO Sistem boja Tipografija Vizuelni identitet Web design .