You are on page 1of 11

by BS

1

Apparatus respiratorius
1) Fő funkciók: - gázcsere (O2, CO2) → vér-levegő gát: 0,2µ alveolus hám + 0,2µ membrana basalis + 0,2µ capillaris endothel - hangképzés - szaglás 2) Általános felépítés Felső légutak: orrüreg / cavum nasi garat / pharynx Alsó légutak: gége / larynx légcső / trachea hörgők / bronchi tüdők / pulmo dexter et sinister Mellhártya / pleura 3) Nasus externus / Orr dorsum nasi apex nasi nares (pars mobilis septi nasi) alae nasi – sulcus nasolabialis csontok: os nasale apertura maxilla piriformis porcok: cartilago septi nasi (orrsövény) cartilago nasi lateralis (orrhát) cartilago alaris (major et minor) crus mediale (orrsövény) crus laterale (orrszárny) 4) Cavum nasi / Orrüreg funkció: szűrés, immunológiai szerep (mucociliaris barrier, MALT..etc.) előmelegítés, páradúsítás (plexus cavernosus concharum!) protektív reflex: tüsszentés (N. trigeminus), köhögés (N. vagus) cavum nasi osseum: teteje: os nasale lamina cribrosa (os ethmoidale) os sphenoidale teste alja: palatum durum /et molle/ ↓ os palatinum lamina horizontalis-a maxilla processus palatinus-a mediális fala: orrsövény / septum nasi osseum os ethmoidale lamina perpendicularis-a vomer

ethmoidalis anterior (n.by BS lateralis fala: os palatinum lamina perpendicularis-a processus pterygoideus lamina medialisa (os sphenoidale) maxilla teste os ethmoidale labyrinthus-a concha nasalis inferior nares / orrnyílások vestibulum nasi – vibrissae / orrszőrök limen nasi (határ!) cavum nasi proprium: regio olfactoria regio respiratoria septum nasi: osseum cartilagineum pars mobilis septi nasi lateralis falon: concha nasalis superior. maxillaris) rr. media (os ethmoidale) et inferior meatus nasi: superior.és idegellátása felső elülső rész: a. nasales posteriores (n. ophtalmicus → n. nasociliaris) alsó rész: a. ophtalmica) n. maxillaris) vénás elvezetés: plexus cavernosus concharum! plexus venosus pterygoideus → → v. sphenopalatina (a. ethmoidalis anterior (a. jugularis interna plexus venosus pharyngeus nyirokelvezetés: submandibularis retropharyngealis felső mély nyaki 2 nyirokcsomók felé . medius. inferior (ductus nasolacrimalis) meatus nasi commune recessus sphenoethmoidalis 5) Sinus paranasales / Orrmelléküregek sinus sphenoidalis → recessus sphenoethmoidalis cellulae ethmoidales posteriores → meatus nasi superior cellulae ethmoidales anterior et mediae sinus frontalis meatus nasi medius sinus maxillaris (Highmore) ↓ hiatus semilunaris bulla ethmoidalis processus uncinatus 6) Az orrüreg ér.

hangképző . az epiglottis csak nagyon nagy falat esetén fekszik rá a gégebemenetre b) A gége porcai i) Cartilago thyroidea / pajzsporc lamina dextra et sinistra (ffi – 90o.) facies articularis arytenoidea (→ kannaporc) . tuba auditiva pars oralis (mesopharynx) – isthmus faucicum / torokszoros pars laryngea (hypopharynx) – larynx (aditus laryngis). szőrtüszők (vibrissae). eredése) ii) Cartilago cricoidea / gyűrűporc arcus cartilaginis cricoideae lamina cartilaginis cricoideae facies articularis thyroidea (→ pajzsporc cornu inf. nő&gyerek – 120o) prominentia laryngea = pomum Adami incisura thyroidea superior et inferior cornu superius (→ os hyoideum cornu majus) cornu inferius (→ ízesül a gyűrűporccal) linea obliqua (izmok tapadása.: szülés. elszar.köhögés → zárt hangrés hozza létre a nagy nyomást . székelés.hasprés (ld.by BS 3 7) Az orrüreg szövettana Vestibulum nasi (regio cutanea): bőr – többrétegű elszarusodó laphám.légutak védelme .nyelés: a gége melletti 2 recessus piriformisba kerül a falat. laphám → többr. hengerhám → több magsoros kinociliumos hengerhám Cavum nasi proprium Regio respiratoria: többmagsoros kinociliumos hengerhám (→ garat felé csapkodnak) mucokehelysejtek (középső és alsó orrkagylóban többsejtű ciliaris endoepithelialis mirigyek is vannak) barrier tunica propria: sejtdús kisebb mirigyek (mucinosus & serosus) bő vérellátás – plexus cavernosi concharum (középső és alsó orrkagyló) → orrvérzés ! Regio olfactoria → primer érzékhám! 8) Pharynx / Garat pars nasalis (epipharynx) – choanae / orrüreg kivezető nyílása. emelés. oesophagus (recessus piriformis) 9) Larynx / Gége a) A gége szerepe . faggyúmirigyek és verejték mirigyek Limen nasi – hámátmenet: többr. hányás) .

arytenoidea d) A gége szalagjai i) Külső szalagok (1) Membrana thyrohyoidea nyelvcsont teste és nagy szarva – pajzsporc felső széle foramen: a. thyrohyoideum laterale (2db. a pajzsporcot fúrja át! megerősödő szalagok: lig. cricothyroidea HENGER izület.) → búzaszemszerű porc: cartilago triticea ! (2) Ligamentum cricothyroideum = lig. vocalisa – pajzsporc szöglete (2) Membrana quadrangularis epiglottis széle – kannaporc elülső széle → oldalról zárja le a gége bemenetét . cricoarytenoidea FORGÓ ízület! cartilago arytenoidea – basis (facies art. és n. vocale) facies anterolateralis facies posterior processus muscularis (izmok) iv) Epiglottis / gégefedő lamina epiglottidis petiolus epiglottidis (tuberculum epiglotticum) carina epiglottidis v) Cartilago cuneiformis (Wrisberg) – plica aryepiglottica (a gégebemenet nyálkahártyájában) vi) Cartilago corniculata (Santorius) c) A gége ízületei i) Art. De csak a pajzsporc mozog! cartilago thyroidea – cornu inferius cartilago cricoidea – facies art. cricoidea) cartilago cricoidea – facies art. et n.by BS 4 iii) Cartilago arytenoidea / kannaporc basis cartilaginis arytenoideae (gyűrűporc) → facies articularis cricoideae apex cartilaginis arytenoideae (cartilago corniculata – Santorius) facies medialis processus vocalis (lig. thyroidea ii) Art. conicum (CONICOTOMIA!) (3) Ligamentum cricotracheale (tracheotomia!) ii) Belső szalagok (1) Ligamentum vocale kannaporc proc. laryngeus superior Az esetek 20%-ában az a. thyrohyoideum medianum lig.

vocalis (n.) nyalábja a m. (inter)arytenoidei (n. arytenoideus transversus (mélyebben) m. laryngeus inf. laryngeus superior!) gyűrűporc → pajzsporc. thyroepiglotticus (vestibulum laryngis szűkítése nyeléskor) .by BS felső széle: plica aryepiglottica alsó széle: plica vestibularis / ventricularis a vestibulum laryngis oldalsó falát alkotja (3) Membrana triangularis (conus elasticus) felső széle – lig. laryngeus inferior) gyűrűporc arcusán oldalt → proc. cricoarytenoideus lateralis (n. vocale alsó széle – gyűrűporc felső szélén rögzül elülső széle érintkezik a lig. cricoarytenoideus posterior / medialis (n. laryngeus inf. lefelé húzza a pajzsporcot → lamina távolodik → nyúlik a hangszalag → szabályozza a hangmagasságot ii) M. laryngeus inferior) gyűrűporc lamináján hátul → kannaporcok proc. conicummal a cavum subglotticum oldalsó falát alkotja e) A gége izmai i) M. arytenoideus obliquus (felületesebben) → nyalábja: m.) kannaporc anterolateralis felszíne → pajzsporc belső felszíne a plica vocalist keményíti vi) M. egyetlen izom a gége felszínén elől előre. vocalistól lateralisan: m. muscularisan tapad hangrést TÁGÍTJA iii) M. thyroarytenoideus (n. cricothyroideus (n.) kannaporcok mediális felszíne között hangrést ZÁRJA m. aryepiglotticus (aditus laryngis szűkítése nyeléskor) v) M. laryngeus inf. muscularis hangrést SZŰKÍTI 5 iv) Mm.

thyroidea inferior ← tr.thyroidea superior → v. → v.laryngea inferior ← a. thyrocervicalis ← a.laryngea superior ← a. vagus nyaki szakaszából) m. ← a. laryngeus superior (n.laryngea superior → v.jugularis interna v. brachiocephalica sinistra nyirokelvezetés: felső mély nyaki trachea körüli nyirokcsomók felé h) A gége idegei n. cricothyroideus gége nyálkahártyája a plica vocalis felett n. subclavia v.by BS f) A gége ürege (frontálisan homokóraszerű ) és nyálkahártyája i) Aditus laryngis / gégebemenet epiglottis plica aryepiglottica tuberculum cuneiforme (Wrisberg – porc) tuberculum corniculatum (Santorius – porc) incisura interarytenoidea plica aryepiglottica med. vagus mellkasi szakaszából) a többi gégeizom a gége nyálkahártyája a plica vocalis alatt i) A gége szövettana elasticus rostos porc: epiglottis. thyroidea sup.thyroidea inf. laryngeus inferior / recurrens (n. Santorius-porc. laryngea inferior → plexus thyroideus impar → v. oldalán: recessus piriformis → oesophagus ii) Vestibulum laryngis plica aryepiglottica plica vestibularis seu ventricularis / álhangszalagok membrana quadrangularis iii) Ventriculus laryngis (MORGAGNI-f. oldalán: vestibulum laryngis (gége ürege) lat. muscularisa a többi porc hyalin porc!! nyálkahártya hámja: többmagsoros kinociliumos hengerhám el nem szarusodó laphám: plica vocalis. carotis externa a. szigetekben található az epiglottis peremén és a ventriculus laryngisben Carcinoma a hámátmeneteknél! . kannaporcok proc. tasak) plica vestibularis / ventricularis / álhangszalag plica vocalis / hanszalag – rima glottidis / hangrés iv) Cavum subglotticum membrana triangularis / conus elasticus 6 g) A gége erei és nyirokelvezetése a. Wrisberg-.

~20db C-alakú hyalin porc + ligg. anularia paries membranaceus (elasticus kötszöv. + simaizom) C7 – lig. azygos meg 12) A légcső és a főbronchusok szövettani szerkezete epithelium mucosae: többmagsoros kinociliumos hengerhám + kehelysejtek lamina propria mucosae: rugalmas rostokban gazdag tunica submucosa: apró nyálmirigyek (kevert) hyalin porc paries membranaceus: rugalmas rostok + simaizom* (mirigyek a falban is vannak) tunica adventitia: laza rostos kötőszövet (legkívülről borít) 13) Bronchus-fa = kb.carotis communis előtte: truncus brachiocephalicus. bronchiolus terminalisig egyrétegű egymagsoros kinoc. bronchiolus respiratoriusig csillós hh. brachiocephalica sinistra (ferdén keresztezi) 11) Bronchus principalis dexter et sinister a jobb főhörgő: tágabb meredekebben száll le rövidebb hátrább fekszik enyhén görbült (a bal S-alakú) a bal főhörgőt az aortaív kerüli a jobb főhörgőt a v. 5 + 5) van hyalin porc a falban bronchi: 9-10 további oszlási generáció (ebből a legutolsó: bronchus terminalis) bronchioli: 5-8 oszlási generáció bronchioli terminales bronchioli respiratorii: 3 generáció NINCS porc! simaizom (spiralisan) + ductuli alveolares rugalmas rost (hosszanti) sacculi alveolares alveoli pulmonis hámborítás: bronchiolusokig többmagsoros kinociliumos hh. v.by BS 7 10) Trachea / Légcső 12 – 14cm. hh. 17mm. 2) bronchi segmentales (3 + 2 + 5. cricotracheale Th4 – 5 – bifurcatio tracheae (carina tracheae = tarajszerű betüremkedés az elágazódásnál) 2 – 4 porc előtt isthmus glandulae thyroideae mögötte kissé balra az oesophagus a kettő közötti barázdában n. laryngeus recurrens tőle oldalt a vagina carotica – a. trachealis . → köbhám → laphám A bronchiolusokban már nincsenek mirigyek! BRONCHUSFA * m. arcus aortae. 23 oszlási generáció bronchi lobares (3.

a legutolsó: bronchus terminalis) 2.by BS 8 A l é g ú t t í p u s a Anatómiai és funkcionális egységek Oszlások Hörgőfa tagjai (átlagosan 23 oszlási generáció) Szövettan Tunica mucosa respiratoria epithelium lamina propria elaszt. oszlás 3. kiv. kiv. a lobulus pulmonishoz tartozó: bronchiolus lobularis) Bronchiolus terminalis . egyr. rost mirigy Tunica fibromusculocartilaginea simaporc izom k o n d u k t í v Pulmo = l é g v e z e t ő Bronchus principalis 1. NIN CS NI N C S Bronchioli (eleinte külön nevük nincs. illet ve spir ális lefut ásba n Lobus pulmonis Segmentum bronchopulmonale Lobulus pulmonis Acinus Bronchus lobaris Bronchus segmentalis Bronchi (a továbbiakban külön nevük nincs. oszlás 9-10 oszlási generáció 5-8 oszlási generáció 17-21. oszlás több magso ros kinoci liumo s henge rhám so k ho ssz ant i ros t kevé s hy ali np or cszi ge te k gyűr ű.

gy űr űés ko sár sz er ű gyűrű Terminális respiratórikus egység Bronchiolus respiratoricus (BR1. vv. fissura horizontalis = KISRÉS → a rtg-képen is kivehető . a. BR3) 3 oszlási generáció egyr. laphám Az oszlás intrapulmonalisan DICHOTOMIÁSAN történik a broncioli respiratorii szintjéig. pulmonalis (ventriculus dexter) 7. azygos et hemiazygos) 4. Légzőfelszín Ductus alveolaris Sacculus alveolaris Alveolus pulmonis - egyr. BR2. bronchus principalis 2.vagy polychotomiássá válik!!! 14) TüdőK / Pulmo dexter et sinister 500 – 700g. köbh. bronchialis (v.** fissura horizontalis seu transversa (CSAK jobb tüdő) – lobus medius facies diaphragmatica facies costalis facies mediastinalis: hilus pulmonalis ← radix pulmonis radix pulmonis képletei: 1. et inf. vasa lymphatica (nodi lymphatici pulmonales et bronchopulmonales) 5. kékes-feketén márványozott basis pulmonis (rekesz) apex pulmonis (apertura thoracis superior felett 1-2cm-re) mm. seu ramus bronchialis (aorta thoracica) 3. v. lószőrpárna tapintású színe: világos rózsaszín → palaszürke.vagus truncus sympathicus 6.by BS pulmonis r e s p i r a t ó r i k u s 9 oszlás csillós hh. a. ettől kezdve tricho. plexus pulmonalis: n. pulmonales (atrium sinistrum) benyomatok a tüdő felszínén: impressio cardiaca **Klinikai gyakorlatban: fissura obliqua = NAGYRÉS. scaleni és a fascia prevertebralis fascia endothoracica (Sibson-féle fascia) által alkotott sátorban és a pleura parietalis (cupula pleurae) fissura obliqua (mind2 tüdőn) – lobus sup.

lingula pulmonis sulcus arteriae subclaviae sulcus aorticus (bal tüdő) sulcus venae cavae superioris et azygos (jobb tüdő) 15) Segmenta bronchopulmonalia (3 + 2 + 5. nyálkaáramlással a garatba kerülhetnek vagy kötőszöveti sövényekbe. csúcsuk a hilus felé tekint a csúcson lép be: bronchus segmentalis. – gömb alakú (surfactant) septalis sejtek / alveolaris makrofágok: behatolnak az alveolusok lumenébe. regionális nyirokcsomókba (PNEUMOCONIOSIS) légzőfelület = vér-levegő gát: alveolus epithel epithelialis lamina basalis kapillaris lamina basalis capillaris endothel 10 Pulmo sinister Lobus Segmentum apicale superior posterius anterius lingulare superius lingulare inferius inferior basale superius basale anterius basale laterale basale posteromediale* többnyire összeolvad + 17) Pleura / mellhártya lamina parietalis et lamina visceralis ↓ ↓ pleura parietalis pleura pulmonalis * Bár 10 segmentum van mind2 tüdőben. fagocitálnak. – laphám pneumocyta II. 5 + 5) sebészeti jelentőség!! – segmentresectio kúp alakúak alapjuk a tüdő felszíne. pulmonalis-ág a segmentumos közötti sövényeken: v. a bal oldali 2 alsó-medialis rendszerint összenő! + ahol nem olvad össze.by BS bal tüdő: incisura cardiaca. pulmonalis-ág Pulmo dexter Lobus Segmentum apicale superior posterius anterius medius laterale mediale inferior basale superius basale mediale basale anterius basale laterale basale posterius 16) A tüdő szövettana alveolusok falszerkezete: kapillaris endothel alveolus epithel: pneumocyta I. ott finom reticularis és rugalmas rostokkal átszőtt kötőszövetes tér figyelhető meg→ a septalis sejtek itt helyezkednek el . a.

hydrothorax itt jelenik meg legelőször. pleura costalis a fascia endothoracica rögzíti a mellkasfalhoz cupula pleurae-t alkotja (benne a tüdőcsúcs) a cupula pleurae-vel érintkezik v.subclavia: truncus costocervicalis a. phrenicus a. stellatum seu cervicothoracicum (truncus sympathicus) 3.by BS 11 köztük: cavum pleurae (virtuális rés. ha a beteg nem kilégzett állapotban tartja vissza a lélegzetét! . benne pár ml savós folyadék) pleura parietalis: 1. ezen keresztül végzünk transthoracalis transdiaphragmaticus májbiopsiát.subclavia a. így a ptx veszélye nagy.-kus jelentőségű 2. pericardiacophrenica 18) Pleura sinusok = a parietális lemezek áthajlása egymásba (sinus = öböl) Sinus phrenicocostalis / recessus costodiaphragmaticus** pleura costalis – pleura diaphragmatica Sinus / recessus costomediastinalis pleura costalis – pleura mediastinalis (sternumnál) Sinus / recessus phrenicomediastinalis pleura diaphragamatica – pleura mediastinalis ** Klinikai jelentőség: 1. pleura mediastinalis a tüdőgyökér mentén áthajlik a zsigeri lemezbe → fordított csepp alakú – ligamentum pulmonale (a csepp „szára”) a tüdőkapu előtt összefekszik a szívburokkal közöttük halad: n. így mély belégzés mellett készített rtg-kép Dg. pleura diaphragmatica 2.thoracica interna ↓ plexus brachialis – truncus inferior (C8 + Th1) ggl.