Nefize Ezgi Altınışık 2601110400

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik A.B.D.
Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın

27.03.2012,

27.03.2012,

APOPTOZ YOLAKLARI

• İç

yolak

– Hücresel Stres – Ölüm reseptörleri

• Dış
Proteazı

Yolak

• Granzim

B Yolağı

– Sitotoksik Hücre

27.03.2012,

27.03.2012,

27.03.2012,

Kaspaz Ailesi

27.03.2012,

YAPI

N-terminal prodomain Büyük alt birim Küçük altbirim Bağlantı bölgesi (CARD-DED)

27.03.2012,

27.03.2012,

Kaspaz Aktivasyonu

Başlatıcılar(apikaller): kaspaz-2,-8,-9,-10,11 Efektörler(Downstream): kaspaz-3,-6,-7

27.03.2012,

27.03.2012,

Kaspaz-2

27.03.2012,

Mitokondriyel geçirgenlik DNA hasarına bağlı apoptoz Aktifleşme: CARD-PIDD, RAIDD Kaspaz-3 *Kaspaz-8’i aktifleştiriyor.

27.03.2012,

Kaspaz8

27.03.2012,

TNF ailesi ile indüklenen dış apoptoz yolağında etkili Makrofaj farklılaşması, T- B- ve NK hücrelerinin çoğalması ve kalp kası gelişimi Dimerler veya Trimerler halinde yada cFLIPL ile aktifleşir. Kaspaz-3, -7 ve Bid’i aktifleştirir.
27.03.2012,

Kaspaz-8 ve Kanser

Gastric Kanser
Meme Kanseri Büyük hücreli akciğer kanseri Akut Lösemi

27.03.2012,

27.03.2012,

Mutantların Anlatımları

27.03.2012,

Kaspaz9

27.03.2012,

Apaf-1 ile oluşan apoptozom ile etkileşerek kendini ve efektör kaspazları (özellikle CASP-3) aktifleştirir. Sitokrom-c salımına yardım

eder.
27.03.2012,

Kaspaz-9 ve Kanser

Akciğer kanseri

Özellikle sigara bağımlılarında Polimorfizmler ile kanser riski belirlenebiliyor.

27.03.2012,

Kaspaz-3 -6 -7

Kaspaz7

Kaspaz6

27.03.2012,

Kaspaz-

• • •

Yapıları oldukça benzer. Kaspaz-3 ile daha çok çalışma var. Apoptozda rol alıyorlar.

27.03.2012, Apoptoz

Kaspaz-3 ve Kanser
• • • • • • •

Mide kanseri Kolon kanseri Meme kanseri Hepatoselülar kanser NSCLC Çoklu miyelom …
27.03.2012,

Çeşitli SNP’ler yatkınlığı arttırıyor.

27.03.2012,

Kaspaz-7 ve Kanser

Arg-43 ün bir mutasyon sonucu değişimi ile tüm kaspazlarda korunmuş bağlanma bölgesi olan P1’in değişimine sebep oluyor.

27.03.2012,

Kaspaz-1 -4 -5

Kaspaz1

27.03.2012,

İnflamasyon kaspazları olarak da adlandırılırlar. Kaspaz-11, -4 ve -5’in atasal formu olabilir. Apoptoz fonksiyonu inflamayon kadar gerekli değil.
27.03.2012,

Kaspaz-1-4 -5 ve Kanser

27.03.2012,

27.03.2012,

27.03.2012,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful