ĐƠN ỨNG CỬ (HR26

)
Vị trí dự tuyển Số Báo danh: Ảnh màu (3x4)

A-PHẦN DÀNH CHO ỨNG VIÊN I. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên 2 Ngày tháng năm sinh 3 Nơi sinh (tỉnh/ Thành phố) 4 Số CMT ND (ghi rõ ngày, nơi cấp)

......../….../…………
5 Địa chỉ thường trú (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố): 6 Địa chỉ liên hệ trong trong trường hợp khẩn cấp (Tên người liên hệ, địa chỉ): 7 Giới tính (Nam/Nữ) 8 Chiều cao (cm) 9 Cân nặng (kg) Số điện thoại liên hệ (tel/mobile) Tel: Tel Mobile: Email cá nhân:

10 Tình trạng hôn nhân (chưa kết hôn/Đã kết hôn/Khác - ghi cụ thể)

11 Thành phần gia đình: (Chồng/Vợ,Con, Cha mẹ, Cha mẹ chồng/vợ, Anh chị em ruột)

Họ và tên

Quan hệ

Trình độ (PTTH/T.Cấp/ĐH/trên ĐH)

Nămsinh

Đơn vị làm việc

12 Ghi rõ nghề nghiệp và tên cơ quan Vợ/Chồng (nếu có)

II. Quá trình học tập, đào tạo
1. Đào tạo chuyên ngành Thời gian (từ…….đến) Tên trường/đơn vị đào tạo Đất nước Chuyên ngành Bằng/Chứng chỉ

2.Trình độ®é ngo¹i ng÷ Tr×nh ngoại ngữ
Ngoại ngữ Viết (Tốt/Khá/BT) Nghe(Tốt/Khá/BT) Nói(Tốt/Khá/BT) Đọc(Tốt/Khá/BT)

3.Các phần mềm máy tínhtÝnh Anh/Chisử dụng dông C¸c phÇn mÒm m¸y Anh/Chị quen quen sö

4.Các chương trình đào tạo kháckh¸c Anh/ChÞ tham gia C¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o Anh/Chị đã tham gia
Thời gian đào tạo Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo Bằng cấp, chứng chỉ

Trong vòng 3 năm tới. khi nào Anh/Chị có thể bắt đầu công việc (tính từ ngày hôm nay)? Ngay lập tức Tuần Khác (Ghi cụ thể) Các bước thực hiện để bạn có thể đạt được mục tiêu quan trọng nhất . công việc cụ thể Mức lương Hình thức ký HĐLĐ Lý do nghỉ việc Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty/Ngân hàng(3) Thời gian (từ…. điểm yếu.Anh/Chị có người thân trong Ngân hàng VIB Có/Không Đề nghị ghi rõ họ tên (nếu có) 3. Mức lương Anh/Chị đề nghị Đồng/tháng IV.đến) Chức danh. Trước đây Anh/Chị đã gửi đơn xin việc tới VIB chưa? Có/Không Thời gian (tháng. Anh/Chị có thể sẵn sàng đi công tác: Có/Không/Thường xuyên/Thỉng thỏang 4. sở thích và cá tính của Anh/Chị 6. Anh/Chị có thể làm ngòai giờ Có/Không 3. số 1 là quan trọng nhất) Có một công việc ổn định và thoả mãn Học Cao học/Tiến sỹ Học thêm một chuyên ngành khác Mục tiêu khác 7. Nếu Anh/Chị được tuyển dụng. năm) Vị trí Vị trí 5 Mô tả ngắn gọn về điểm mạnh... Bắt đầu từ công việc hiện tại/gần đây nhất. ghi từng công việc Anh/Chị đã làm vào từng phần Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty/Ngân hàng(1) Thời gian (từ…. năm) 4 Trước đây Anh/Chị đã từng làm việc với VIB chưa? Có/Không Thời gian (tháng.đến) Chức danh. Các thông tin khác 1 Anh/chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua: Mối quan hệ/Báo/Internet/Truyền hình 2. Kinh nghiệm làm việc 1. công việc cụ thể Mức lương Hình thức ký HĐLĐ Lý do nghỉ việc 2..đến) Chức danh. công việc cụ thể Mức lương Hình thức ký HĐLĐ Lý do nghỉ việc Tên và địa chỉ Cơ quan/Công ty/Ngân hàng(2) Thời gian (từ….III. Anh/Chị dự định đạt được mục tiêu gì? (Đánh số thứ tự.

Kết quả thi viết Nghiệp vụ Tiếng Anh IQ (EQ) Tổng điểm Kết luận Căn cứ theo phê duyệt điểm của Giám đốc Khối : 3 Kết quả phỏng vấn Căn cứ Biên bản tuyển dụng số : Đạt Nhận xét khác Ngoại hình/phong cách: Khả năng giao tiếp: Không đạt Ngày/tháng/năm Năng lực làm việc: Khác 4 Ngày dự kiến làm việc tại VIB Bank ………/………. về cá nhân.Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Vị trí trúng tuyển (ghi rõ chức danh. thẩm tra đối với những thông tin sức khoẻ hoặc các vấn đề liên quan khác cần cho quá trình tuyển dụng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch Chữ ký Ngày B. phòng/bộ phận) 7. quá trình làm việc.Phần dành cho Ngân hàng 1. Lọai Hợp đồng lao động (tháng) GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ . 6. Tôi chấp thuận việc điều tra. họtên) 2. Kết quả sơ tuyển hồ sơ: Nhận xét khác Đạt Không đạt CB xét hồ sơ (ký./…………. Mức lương thoả thuận (cho 1 tháng): 5.