pelajar akan dapat: 1. Menjelaskan sebab-sebab penggunaan Multimedia dalam pendidikan 3. Menyatakan definisi Multimedia 2. Menyatakan faktor-faktor mengapa perlunya penggunaan Multimedia & Internet dalam bidang pendidikan .Di akhir pembelajaran ini.

suara. imej statik. muzik. Penentuan pelbagai teknik JACQUETTA MEGARRY (1990) Terikat dengan teknik belajar pembelajaran teks Hipermedia yang berkeupayaan hiperteks SUDUT PENDIDIKAN Kumpulan sistem komunikasi interaktif yang dipandu komputer . teks. animasi. hiperteks & video digunakan selaras dengan teknologi komputer 4. Pembelajaran 3. Tidak Lagi 5. Kaedah 2. Merubah cara WATERWORTH (1992) pelajar lebih perolehi pembelajaran bermaknaPersepaduan bunyi. Aplikasi 6.1. video maklumat dan grafik yang dihasilkan teknologi berasakan komputer ROSENBERG (1993) Gabungan bunyi.

Bersifat Dinamik 6. Penumpuan dalam strategi persembahan 3. Penggunaan (2000) pelbagai media 4. Membantu meringankan beban 2.1. Merangsang minda pelajar Penggunaan Perisian Multimedia . Meringkaskan Teks Perlaksanaan Konsep Sekolah Bestari Matapelajaran Teknologi Maklumat 5.

Ruang penyimpanan & kemudahan 1 penyebaran 2 Penggunaan Penggunaan TeksKemudahan Carian & capaian Deria maklumat Rujukan & pengukuhan maklumat 3 4 Kuasa kawalan pembelajaran yang fleksibel Aspek Hipermedia Interaktiviti Pembelajaran berkesan Penggunaan multimedia .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.