EVAZIUNEA FISCALA Notiune Definirea evaziunii fiscale se poate face ca :“totalitatea procedeelor licite şi ilicite cu ajutorul cãrora cei

interesaţi sustrag în totalitate sau în parte averea lor, obligaţiunilor stabilite prin legile fiscale”, sau “sustragerea de la plata obligaţiunilor fiscale prin transmiterea unor date eronate privind sursele şi veniturile impozabile”. Evaziunea fiscala e unul din fenomenele economico - sociale complexe de maxima importanta cu care statele de astazi se confrunta si ale carei consecinte nedorite cauta sa le limiteze cat mai mult, eradicarea fiind practic imposibila. Statul trebuie sa se preocupe sistematic si eficient de preintampinarea si limitarea fenomenului evaziunii fiscale. Statul prin puterile publice, poate si sa incite la evaziune fiscala, urmarind in principal doua scopuri: un scop "pozitiv" argumentat de dorinta de a stimula formarea capitalului si un scop "negativ" reflectat in sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiul de consecinte. . Formele evaziunii fiscale Dupa modul cum se procedeaza in activitatea de evitare a reglementarilor fiscale se face diferentierea intre evaziunea fiscala legala si evaziunea fiscala ilicita. a) Evaziunea fiscala legala reprezinta actiunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgand la o combinatie neprevazuta a acesteia. Aceasta forma de evaziune nu este posibila decat atunci cand legea este lacunara sau prezinta inadvertente. Evaziunea fiscala legala se realizeaza atunci cand o anumita parte din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale, este sustrasa de la impozitare datorita modului in care legislatia fiscala dispune stabilirea obiectivului impozabil. Contribuabilii gasesc anumite mijloace, si exploatand insuficientele legislatiei le eludeaza in mod legal, sustragandu-se in totalitate sau in parte platii impozitelor, tocmai datorita unei insuficiente a legislatiei. in acest fel contribuabilii raman in limita drepturilor lor, fara putinta de a li se imputa ceva, iar statul nu se poate apara decat printr-o legislatie clara, precisa. Cele mai frecvente cazuri de evaziune in care se uzeaza de interpretarea favorabila a legislatiei fiscale, in

duce la sustragerea unei parti din veniturile realizate de la impunere g) un contribuabil are posibilitatea sa opteze pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice. rezultatul unei asemenea manevre este impunerea separata a acestora. indiferent de contributia fiecaruia la realizarea lui. a sumelor platite pentru contracte de cercetare ce au ca obiect programe prioritare de interes national . precum si societatile oculte dintre sotia si copiii intreprinzatorului si acesta. Optand pentru cel de al doilea regim fiscal. h) luarea in considerare a unor facilitati legale cu privire la excluderea din masa impozabila a cheltuielilor cu munca vie. a prevederilor legale cu privire a donatiilor filantropice. cu pregatirea profesionala si practica in productie. repartizarea separata a venitulor pe fiecare asociat ducand la micsorarea sarcinilor ficale d) venitul total al membrilor familiei poate fi impartit in mod egal intre acestia. in cuantum mai mare decat cel ce se justifica din punct de vedere economic. fie pe sistemul de impunere aplicabil veniturilor realizate de corporatie.practica tarilor cu economie de piata. sunt: a) constituirea de fonduri de amortizare sau de rezerva. contribuabilul realizeaza o importanta sustragere din venitul impozabil deoarece sistemul de impunere al corporatiilor cuprinde numeroase facilitati care duc la o substantiala reducere a sarcinilor fiscale. micsorand astfel veniturile impozabile b) practica unor societati comerciale de a investi o parte din profitul realizat in achizitii de masini si echipamente tehnice pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit. masura care este menita sa stimuleze acumularea c) asocierile de familie. in acest caz desi venitul aferent depozitului este supus impunerii. indiferent daca acestea au avut loc sau nu. impozitul platit este mai mic in comparatie cu ceea ce s-ar datora pe venitul astfel redivizat f) folosirea in anumite limite. pe aceasta cale obtinandu-se o diminuare a cuantumului impozitului pe venit. care este datorat statului e) constituirea unor depozite de pastrare si administrare de catre parinte (tutore) a unor fonduri in favoarea copilului minor.

indiferent daca au fost facute sau nu j) interpretarea favorabila a dispozitiilor legale care prevad importante facilitati pentru contributiile la sprijinirea activitatilor sociale. .i) scaderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol. reclama sau publicitate. stiintifice si sportive. culturale.

Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a infractiunilor de evaziune fiscala si a unor infractiuni aflate in legatura cu acestea.Legea nr. si de reglementarile elaborate pentru punerea in aplicare a acestora. taxe. g) organe competente .obligatiile prevazute de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala. pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale Publicata in Monitorul Oficial. republicata.ansamblul tuturor bugetelor publice. inseriere si numerotare se realizeaza in conditiile actelor normative in vigoare. 82/1991.In intelesul prezentei legi.documentele prevazute de Codul fiscal. 2. b) contribuabil . 241/2005. Codul de procedura fiscala.documente legale ale caror tiparire.orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica care datoreaza impozite. . Partea I nr. termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: a) buget general consolidat . . 672 din 27/07/2005 CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. . f) operatiune fictiva . c) documente legale . 1. Art. componente ale sistemului bugetar. contributii si alte sume bugetului general consolidat. e) obligatii fiscale .organe care au atributii de efectuare a verificarilor financiare. fiscale sau vamale. Codul vamal. potrivit legii. agregate si consolidate pentru a forma un intreg. Legea contabilitatii nr.disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu exista. d) formulare tipizate cu regim special utilizate in domeniul fiscal .

Art. cu regim special. .(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi punerea in circulatie. avand ca rezultat obtinerea. incinte ori pe terenuri.Constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 50. . in scopul impiedicarii verificarilor financiare. 8. a organelor competente de a intra. Art. a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. taxelor sau contributiilor. 6.000 lei la 300. falsificate. in termenul inscris in documentele de control. . in sedii.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente. a timbrelor. utilizate in domeniul fiscal. 3. cu intentie. cu regim special. . in cel mult 30 de zile de la scadenta. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani si interzicerea unor drepturi asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin. desi acesta putea sa o faca. fiscale sau vamale.000 lei fapta contribuabilului care. 7. dupa ce a fost somata de 3 ori. Art.CAPITOLUL II Infractiuni Art. nu reface documentele de evidenta contabila distruse. sub orice forma. cu intentie. Art. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi tiparirea sau punerea in circulatie.000.000. . fara drept. (1). . utilizate in domeniul fiscal. a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat. in conditiile prevazute de lege. documentele legale si bunurile din patrimoniu.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda impiedicarea. Art. banderole sau formulare tipizate. banderolelor sau formularelor tipizate. cu scopul efectuarii verificarilor financiare. de timbre. 4.(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor. cu stiinta. 5. fara drept. fiscale sau vamale.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea. .

. a evidentierii. 9. Art. g) substituirea. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100. (1) si (2) se pedepseste. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500. folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor.000 euro. f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare.(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. distrugerea sau ascunderea de acte contabile.000 euro. limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 3 ani. d) alterarea. (3) Daca prin faptele prevazute la alin. in echivalentul monedei nationale. in actele contabile ori in alte documente legale. e) executarea de evidente contabile duble. prin nedeclararea. in tot sau in parte. in echivalentul monedei nationale. a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive. c) evidentierea. . declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. in actele contabile sau in alte documente legale.(1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor. limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 2 ani. fiscale sau vamale. b) omisiunea. (2) Daca prin faptele prevazute la alin. a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.

in conditiile Codului de procedura fiscala. . nu se pot stabili. care se inregistreaza in cazierul judiciar. Oficiul National al Registrului Comertului va face mentiunile corespunzatoare in registrul comertului. Art. ca urmare a savarsirii unei infractiuni. . . 11. in echivalentul monedei nationale. limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate. . daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii. in echivalentul monedei nationale. Art. 10. prin estimare. . (1) nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin.(1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute de prezenta lege. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. .CAPITOLUL III Cauze de nepedepsire si cauze de reducere a pedepselor Art. iar daca au fost alese.Nu pot fi fondatori. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50. sunt decazute din drepturi. (2) Dispozitiile prevazute la alin. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100. pana la primul termen de judecata. persoanele care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute de prezenta lege .In cazul in care s-a savarsit o infractiune prevazuta de prezenta lege. 13. directori sau reprezentanti legali ai societatii comerciale.In cazul in care.000 euro. se aplica o sanctiune administrativa. administratori.(1) La data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare pentru vreuna dintre infractiunile prevazute de prezenta lege. instanta va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotararii judecatoresti definitive. acestea vor fi determinate de organul competent potrivit legii. (2) La primirea dispozitivului hotararii judecatoresti definitive de condamnare. se poate aplica pedeapsa cu amenda. 12. Art. pe baza evidentelor contribuabilului. luarea masurilor asiguratorii este obligatorie. 14.000 euro. (1). sumele datorate bugetului general consolidat. invinuitul ori inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat.

76 alin. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. nr. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR.Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I.Art. Partea I. .La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 280 din Legea nr. Nr. 241. Partea I. cu modificarile ulterioare. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. Partea I. 560 din 24 iunie 2004. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. . republicata. 16. 72 din 5 februarie 2003. cu respectarea prevederilor art. 545 din 29 iulie 2003. PRESEDINTELE SENATULUI DAN RADU RUSANU NICOLAE VACAROIU Bucuresti.Codul muncii. (1) din Constitutia Romaniei. cu modificarile ulterioare. 53/2003 . p. 15. c) art. . 15 iulie 2005. b) art. nr. 75 si ale art. 188 din Ordonanta Guvernului nr.

clare. norme clare cu privire la conditiile ce trebuie indeplinite si documentele ce trebuie prezentate de persoanele fizice. Legile fiscale trebuie sa fie simple. un sistem legislativ viabil si poate in primul rand o educatie fiscala a cetatenilor.N. sa se elaboreze de catre B. Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscala este ingrijoratoare deoarece in lipsa masurilor de combatere poate atenta in viitor la stabilitatea economiei nationale.R. sa se faca o deosebire intre cazurile cand legile sunt incalcate cu intentie de frauda sau cand sunt incalcate din culpa. in plan economic o situatie echilibrata a bugetului de stat ar conduce la echilibrarea macroeconomica si la asigurarea conditiilor unei dezvoltari economice.Concluzii Evaziunea fiscala a devenit un fenomen omniprezent in plan economic si social. precise si relativ stabile. sau din cauze independente de vointa contribuabilului. . Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar sa se impuna niste sanctiuni drastice. ci ar trebui realizat un control fiscal eficient. Este necesar sa se reorganizeze controlul si verificarile fiscale. din neglijenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful