2.1.

DENUMIREA SI CLASIFICAREA INVESTITIILOR DE CAPITAL Desfasurarea normala a procesului de productie presupune contributia mai multor factori (capital fix,munca,materie prima),un loc deosebit de important il ocupa capitalul fix. Crearea de noi utilaje,precum si aducerea parametrilor celor existente la nivelul impus de progresul tehnic contemporan,realizandu-se numai prin investitii. Investitiile de capital reprezinta totalitatea cheltuielilor prin care se ceeaza sau se achizitioneaza noi capitaluri fixe,productive si neproductive,se dezvolta,se modernizeaza si reutilizeaza cele existente.Prin investitia de capital se asigura constituirea de noi unitati economice,dezvoltarea,modernizarea si reutilarea celor existente,precum si construirea, largirea si amenajarea obiectivelor cu caracter social cultural si de locuinte. Investitiile de capital au un rol deosebit de important in asigurarea dezvoltarii si restructurarii economiei nationale,indiferent de natura investitiilor(de stat,de grup sau particulara), fiecare agent economic investitor,in general urmareste cu prioritate:  accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnice,in conditiile restructurarii intregii productii materiale;  reducerea costurilor de productie si indeosebi a cheltuielilor materiale;  promovarea larga a progresului tehnic,prin aplicarea cat mai rapida in productie a rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice;  gospodarirea judicioasa a materialelor de care dispune fiecare beneficiar de investitii, ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale. Se apreciaza ca in urmatorii ani,investitiile de capital vor fi orientate cu prioritate pentru modernizarea capacitatilor de productie care influenteaza in primul rand laturile calitative ale proceselor de productie,favorizand totodata ridicarea nivelului tehnic al produc-tiei,imbunatatirea calitatii produselor si diversificarea acestora,coespunzator cerintelor de piata. Clasificarea investitilor: 1)Dupa structura investitiilor:  masini,utilaje,instalatii si tehnologice inclusiv aparate de masura si control;  lucrari de constructii-montaj,compuse din lucrari de constructii,instalatii si lucrari de montaj a utilajelor tehnologice; 2)Dupa legatura pe care o au cu obiectul proiectat:

Aspectul financiar vizeaza modul de constituire si consumare a fondurilor banesti si precede .care asigura utilitatile obiectivului de baza(cai de acces. b)Investitii brute .sursele atrase au in aceasta perioada un rol mai mare in finantarea investitiilor si se constituie din creditele bancare interne si externe.Prima acceptiune se refera la faptul ca prin investitii se intelege alocarea de fonduri banesti pentru achizitionarea de capitaluri fixe.sunt constituite din sumele de bani ce provin din produsul national net si au ca scop sporirea capitalului fix si a stocurilor de materii prime si materiale.salarizarea personalului.alocatiile de la buget si alte surse.emisiuni de actiuni si incasarile obtinute in urma vanzarii unor utilaje.cu scopul de a obtine un anumit castig.dar si pentru cumparari de materii prime.sunt investitiile finalizate in alte obiective economice.sunt obtinute din investitia neta la care se adauga amortizarea. 5)Dupa modul de executie a investitiilor: a)Investitii executate in antrepriza b)Investitii executate in regie In limbajul economic curent.una larga(dar evaziva).cealalta mai restransa(dar precisa).montarea acestora. c)Investitii conexe .Contribuie la cresterea absoluta a capitalului fix.sunt investitiile materializate in lucrari.Cea de a doua acceptiune se refera numai la formarea de capitaluri fixe si modernizarea sau dezvoltarea celor existente.a)Investitii directe .o parte din profit. Dupa forma de manifestare.executarea fundatiilor si constructiilor).pe obiectiv sau pe intreaga investitie(devizul general).investitiile comporta doua aspecte.cele care se fac pentru obiectivul de baza(achizitionarea utilajelor. 4)Dupa modul de constituire a investitiilor a)Investitii nete .fondul de amortizare.materiale.sursele proprii sunt constituite din capitalul particular. b)Investitii colaterale .pentru a asigura viitorul obiectiv materiile prime necesare desfasurarii procesului de productie.aceste investitii se calculeaza pe baza devizelor de cheltuieli.unul financiar si celalalt fizic. 3)Dupa sursa de finantare a investitiilor: a)Investitii finantate din surse proprii .Cheltuieli care se fac cu aceste investitii se stabilesc prin devize special elaborate. b)Investitii finantate din surse atrase .care are ca scop principal inlocuirea capitalului fix uzat.care se intocmesc pe categorii de lucrari.termenul de investitii are doua acceptiuni.cheltuirea unor sume pentru operatiuni bancare.conducte de apa.gaze).

indiferent de forma de propirietate . Beneficiarul are rolul hotarator in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor. Un aspect pozitiv legat.care va asigura coordonarea principalilor factori ce contribuie la realizarea obiectivelor de investitii. Cercetarea stiintifica in special cea aplicativa.elaborarea documentatiei economice a investitiei.In acest sens.are un rol important in pregatirea de noi tehnici si procese tehnologice.deoarece acesta. proiectant.in calitate de coordonator al realizarii investitiei.care sa aiba ca suport un sistem complex de indicatori de eficienta economica.calcularea rezistentei si dimensionarea instalatiilor si cladirilor.il constituie materializarea cheltuielilor in masini.In prezent.de derulare a procesului investitional .utilaje.activitatea de cercetare stiintifica si de proiectare.ca producator de materiale de constructii si ca producator de utilaje pentru ramura constructiilor.Aspectul fizic.avand un grad ridicat de fiabilitate si mentabilitate.dintre care cei mai importanti sunt beneficiarul de investitiei.care sa ofere calitati si performante superioare capitalului fix nou construit sau celui modernizat.activitatea de proiectare are rolul cel mai important in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor.este cel care va folosi viitorul obiectiv si va beneficia de rezultatele procesului investitional.el se preocupa de fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei deoarece acesta constituie o cheltuiala certa pentru un viitor incert.In practica.care participa la realizarea investitieiin cel putin trei puncte de vedere si anume:ca producator de utilaje si instalatii complexe de productie.fie prin imputernicirea unui organ specializat.activitatea de proiectare se desfasoara cu precadere in unitati specializate sau institute mixte de cercetare si proiectare.Ca producator de utilaje si instalatii complexe.2 FACTORII DE INVESTITIILOR CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE A Un rol important in asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor il au factorii. 2. .a documentatiei tehnico-economice.in capital fix.In aceasta directie se preocupa de fundamentarea deciziei de investitii pe baza unei analize temeinice.constructii.in dome-niul elaborarii proiectelor economice.fie prin forte proprii.care este conditionat de cel financiar.asigurand in acest fel un grad ridicat de mecanizare si automatizare a proceselor de productie.legat de cresterea aportului activitatii de proiectare la imbuna-tatirea eficientei economice a investitilor il are introducerea sistemului de concurs.stabilirea tehnologiilor si a solutiilor tehnice.care contribuie la procesul investitional.industria si ramura constructiilor.industria trebuie sa asigure o productie de calitate durabila.fiind deci interesat de modul cum se cheltuiesc banii alocati.punere partiala in functiunesi incheiere a lucrarilor prin pregatirea din timp a lucrarilor de investitii.respectarea termenelor de incepere.activitatea de realizare efectiva a lucrarilor.poate sa-si exercite functiile. Un rol important in cresterea eficientei economice a investitiilor il are industria. Beneficiarul. constructor.deoarece in aceasta faza se decid o serie de aspecte referitoare la alegerea amplasamentului si dimensionarea capaci-tatilor de productie.

Indicatorii folositi in aprecierea variantelor de investitii se pot clasifica dupa mai multe criterii.care realizeaza obiectivele de investitii(constructia propriu-zisa.investitia specifica.se foloseste un sistem de indicatori de eficienta economica.asigurarea unei autonomii decizionale sporite a unitatilor componente.structura productiei.3.eliminarea risipei pe santierele de constructii.investitia totala. marimea imobilizarilor. 2.durata de realizare a obiectivului.urmareste respectarea termenelor de punere in functiune a obiectivelor.pentru cresterea eficientei economice a investitiilor. structura organizatorica si stabilirea partenerilor de contracte. construc-torul are ca obiectiv imbunatatirea calitatii lucrarilor si a organizarii productiei.De asemenea. ridicarea nivelului de calificare a salariatiilor.durata de producere a efectelor.cheltuielile anuale de productie .iluminat). Pentru asigurarea cresterii eficientei economice a investitiilor.profitul annual .in special si specializarea lor.in functie de care se impart in:  Indicatori care reflecta efectele economice .  Indicatori care cuantifica eforturile necesare realizarii obiectivului de investitii si functionarii capacitatilo de productie .fiecare participant la realizarea procesului va actiona pentru asigurarea unei calitati superioare in munca sa si unei colaborari permanente pe tot parcursul desfasurarii procesului investitional.  Indicatori ai eficientei economice . ridicarea gradului de mecanizare a muncii. evalua-rea anuala a productiei.in mod nemijlocit la procesul investitional este activitatea de constructii.perfectionarea normelor de consum.durata de functionare fizica si eficienta capacitatilor de productie.In scopul alegerii variantei optime.instalatiile aferente de incalzire.termenul de recuperare Nivelul la care se face evaluarea si analiza economica: .durata de executie a obiectivului pana la punerea partiala in functiune a unor capacitati de productie.Fiecare modalitate are la baza mai multe variante de proiect.care surprinde aceste informatii sub aspect cantitativ si calitativ.  Indicatori referitori la perioada de realizare si functionare a obiectivului .caracterizandu-se printr-o multitudine de informatii referitoare la eforturi.structura costurilor de productie.care sa fie la un nivel acceptabil si sa asigure reducerea consumurilor materiale.Pentru stimularea imbunatatirii activitatii in constructii este necesara.incasarile valutare. INDICATORI DE EVALUARE A EFICIENTEI INVESTITIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC Orice program de investitii presupune mai multe modalitati de realizare.Unul dintre criteriile dupa care se clasifica indicatorii de eficienta economica a investitiilor il reprezinta sfera de cuprindere.efecte. dimensionarea capacitatilor de productie .Un alt factor care participa.capacitatea de productie . In intreaga sa activitate.

Are avantajul ca surprinde si influenta modificarii structurale a acesteia. Nivelul costului de productie in conditiile mentinerii aceluiasi volum de productie.  Indicatorii calculati la nivel microeconomic .exprima cantitatea maxima de productie ce se poate obtine.se refera la evaluarea eficientei economice a obiectivelor de investitii la nivel de agent economic.impuse de utilizarea deplina a capitalului fix si a resurselor umane.prin intermediul acestor cheltuieli se cuantifica eforturile totale facute de agentul economic pentru obtinerea productiei ce urmeaza sa se realizeze. Indicatori stabiliti la nivel macroeconomic .Indicatorul se stabileste pentru intreaga activitate a unitatii economice.Utilizarea capacitatii de productie in calculele de eficienta economica este absolut necesara.productivitatea muncii.asigura analiza eficientei econo-mice a investitiilor la nivelul ramurilor sau pe ansablul economiei nationale.Din aceasta grupa fac parte:  Capacitatea de productie . Indicatori de baza . .surprind particularitatile pe care le prezinta unele ramuri sau domenii de activitate in evaluarea eficientei economice a investitiilor.asigurand concomitent cu realizarea unor disponibilitati de materii prime ce pot fi folosite in alte scopuri sau pentru cresterea productiei fizice.deoarece ajuta la formarea unei imagini de ansamblu privind marimeaobiectivului analizat.trebuie sa scada de la o perioada la alta . - Indicatori cu caracter general .sunt cei care se refera la eforturile si efectele investitionale si exprima eficienta economica a investitiilor.de catre viitorul obiectiv economic.atat din punct de vedere al complexitatii sortimentale ce se realizeaza cat si a calitatii acesteia. Indicatori suplimentari .000 lei capital fix.  Cheltuielile de productie . Indicatori specifici .  Valoarea productiei .Este un indicator sintetic de apreciere a activitatii societatii comerciale si se poate calcula pentru fiecare produs in parte sau pentru intreaga productie.Acesti indicato-ri se pot imparti dupa sfera de cuprindere in: Indicatori cu caracter general -sunt cei care se folosesc si in activitatea de productie.completeaza sistemul de informatii in scopul evaluarii cat mai corecte a eficientei economice a investitiilor si se refera la aprecierea activitatii desfasurate in domenii adiacente.In functie de valoarea productiei se pot calcula o serie de indicatori de eficienta economica cum ar fi:productia la 1.contribuie la formarea unei imagini globale privind eforturile si efectele ce vor caracteriza activitatea viitoare a obiectivului economic.intr-o perioada in conditii normale de functionare.000.indicator de efect care insumeaza rezultatele activitatii economice a unitatii pe o perioada de timp(un an).

I =investitia calculata conform devizului general.cum sunt cladirile).ce caracterizeaza eforturile procesului investitional.Investitiile insumeaza totalitatea resurselor ce se consuma pentru ridicarea obiectivului. M0=necesarul de mijloace circulante pentru inceperea functionarii obiectivului.trebuie sa asigure o esalonare rationala a investitiilor pe durata de executie.care concomitent cu asigurarea conditiilor normale de desfasurare a procesului investitional sa permita reducerea pierderilor de profit ca urmare a imobilizarii fondurilor de investitii. in colaborare cu unitatea de constructii.timpul de munca om-ore consumate pentru realizarea unei unitati fizice de produs.Efortul investitional va fi orientat spre capitalurile fixe active care asigura realizarea productiei intreprinderii.valoarea productiei ce revine pe un salariat.indicator deosebit de important in aprecierea efectului net al unitatii sau pentru fiecare produs in parte.Sunt scoase din circuitul economic productiv o serie de resurse.deoarece influenteaza in mod direct costul productiei si prin urmare rentabilitateav viitorului obiectiv economic.Acest efort investitional se calculeaza cu ajutorul relatiei: It=I+M0+Cs unde : It =investitia totala .pentru a reduce imobilizarile de fonduri. Indicatorii de baza:  Valoarea investitiei .care pot fi active(participa la procesul de productie) sau pasive (asigura numai buna functionare a celor active.Cu ajutorul lui se poate calcula unul dintre cei mai sinte-tici indicatori de apreciere a eficientei activitatii economice si anume rata profitului.  Productivitatea muncii . Investitiile se materializeaza in capitaluri fixe.perioada trebuie sa fie cat mai scurta.pana la punerea sa in functiune.  Consumurile specifice . Cs=alte cheltuieli.1) . Profitul .de materii prime.folositi in adoptarea deciziei de investitii.  Durata de executie a lucrarilor de investitii .In acest sens.exprima productia ce poate fi realizata de un salariat intr-o unitate de timp.marimea fondurilor necessare pentru realizarea unui obiectiv constituie unul dintre principalii indicatori de volum .in acesta perioada se materializeaza eforturile investitionale in capitaluri fixe.materiale au o importanta deosebita in aprecierea eficientei economice a investitiilor . (2.beneficiarul.

se obtin avizele si aprobarile.perioada procesului investitional se poate imparti in trei: . I=varianta de investitie In practica atunci cand gradul de eterogenitate al productiei in cadrul obiectivului analizat este mare. Ii=investitia aferenta variantei i. Indicatorul astfel calculat exprima efortul investitional facut pentru obtinerea unei unitati monetare de productie. Durata de functionare a capitalului fix .perioada de functionare a capitalului fix.perioada de proiectare-se elaboreaza documentatiile de investitii.2) unde Qi repezinta valoarea productiei in varianta i. Un rol important il are durata functionarii obiectivului.3) (2.relatiile se stabilesc diferentiat pentru obiective noi si pentru dezvoltari.dezvoltare sau retehnologizare a obiectivelor existente: . b)pentru activitatea de modernizare. .asigura comparabilitatea intre efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv economic si rezultatele obtinute exprimate prin capacitatea de productie.Acesta perioada poate fi impartita in trei si anume:perioada pana la obtinerea parametrilor proiectati.perioada de executie a obiectivului.dar si de hotararile luate in procesul de productie pe toate fazele sale.se recurge la o expresie transformata a investitiei specifice: S'i= Ii/Qi (2. Caracterul complex al eficientei economice a investitiilor nu depinde strict numai de rezultatele procesului investitional. qi=capacitatea de productie.modernizari si retehnologizari precum si pentru comparatii intre variante astfel: a)pentru obiectivele noi: Si=Ii/qi unde: Si=investitia specifica.se constituie surse de finantare. .  Investitia specifica .deoarece in acesta perioada se obtin efectele economice(productie.profit) si se verifica in ce masura deciziile luate in cadrul procesului investitional se dovedesc a fi fost cele mai bune.perioada normala de functionare si perioada de declin.

qj=capacitatea de productie in varianta "i". Q 0=valoarea productiei realizata inainte de modernizare.dezvoltare sau retehnologizare in varianta i.respectiv in varianta "j" Acest indicator se va calcula numai pentru cazurile in care Ii>Ij si qi>qj .4) unde: Imi =investitia locala pentru modernizare.exista doua posibilitati de realizare a compararilor variantelor de investitii si anume: -prima posibilitate consta in aceea ca se calculeaza investitia specifica pentru fiecare varianta in parte.dezvoltare sau retehnologizare. qi. qmi =capacitatea de productie dupa modernizare .In acest caz intere-seaza volumul suplimentar de investitii solicitat si efectele obtinute de acestea. c)pentru compararea variantelor . Indicatorul exprima cati lei investiti se cheltuiesc pentru a creste capacitatea de productie cu o unitate fizica: S'i=Imi/Qmi-Q 0 (2. Ij=valoarea investitiei in varianta "j". (2.Si=Imi/qmi-q 0 (2.6) unde: Sc = investitia specifica pentru comparatie si exprima necesarul suplimentar de investitii in varianta"i" fata de varianta "j"pentru a obtine o capacitate suplimentara de productie de o unitate fizica in varianta "i" fata de varianta "j". q 0 =capacitatea de productie existenta inainte de modernizare. -a doua posibilitate se refera la faptul ca una din variante prevede un volum suplimentar de investitie care se materializeaza intr-o capacitate de productie mai mare.se compara intre ele si apoi se alege.drept varianta optima. Ii=valoarea investitiei in varianta "i".5) unde: Qmi =valoarea productiei obtinuta dupa modernizare. .varianta care reprezinta investitia specifica cea mai mica.

(2. TEHNICA ACTUALIZARII In domeniul investitiilor.doar pentru a deveni operant el trebuie sa se compare cu investitia specifica pentru alte obiective economice similare. "timpul" reprezinta un factor foarte important.indicatorul "investitie specifica "este deosebit de important.este un indicator ce exprima perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma punerii in functiune a unor capacitati de productie. FACTORUL "TIMP" SI EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR.9) (2.  Termenul de recuperare a investitiilor .8) . a) pentru obiectivele noi: Ti = Ii / Phi unde:Ti = termenul de recuperare Ii = valuarea investitiei in varianta i Phi = profitul anual al variantei i Termenul de recuperare se poate calcula in baza relatiei: TIi= Ii _ P' i +P" i /Phi Unde:Ti = termenul de recuperare P' i = profitul realizat suplimentar in varianta i 2.7) unde: Sc '= necesarul suplimentar de investitii in varianta"i" fata de varianta"j" Rezultatul obtinut arata ca investitia suplimentara este eficienta ca urmare a faptului ca ea este orientata spre capitalul fix activ sau spre achizitionarea unor utilaje cu parametrii tehnico-economici superiori. deoarece procesul de materializare a investitiilor in capital fix si apoi procesul de obtinere a productiei. dar si de recuperare a cheltuielilor este dinamic si se desfasoara pe o perioada de timp indelungata. In conditiile economiei de piata.Indicatorul investitie specifica se poate calcula si in functie de sporul productiei valorice cu formula: (2.4.

Concret timpii operatori in procesul investitional sunt reprezentati de:  durata necesara pentru proiectarea si elaborarea documentatiei tehnico-economice. plecand de la indicatorul randamentul economic al investitiilor. Formulele de principiu utilizate in calculele de actualizare. calculat in forma statica cu formula: (2. . Durata de functionare a obiectivului reprezinta al treilea principal timp operator din cadrul procesului investitional deoarece acum se verifica eficienta economica. 10) unde : R = randamentul economic al investitiilor in forma statica.  durata de executie alucrarilor de investitii pe santier. dupa care urmeaza o perioada de circa 2 ani pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj. Procesul investitional se desfasoara intr-o perioada de timp indelungata. Odata cu punerea in finctiune a obiectivului de investitii.de la data adoptarii deciziei de a construi un obiectiv este necesar satreaca 6-12 luni. uneori chiar mai mult pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice de executie a investitiei respective. concretizate in produse finite. "Timpul" este factorul de legatura dintre investitii si progresul general al societatii. adica au facut abstractie de influenta timpului asupra efectelor finale.montaj al utilajelor pe santier.  in functie de efectul economic al imobilizarilor de fonduri banesti si mijloace materiale necesare efectuarii investitiilor. proces care in domeniul de care ne ocupam este cunoscut sub denumirea de influenta a factorului timp asupra investitiilor si rezultatelor acestora.  durata de recuperare a fondului de investitii cheltuite.Legatura dintre investitii si timp se urmareste pe mai multe segmente ale procesului investitional:  in programarea realizarii investitiilor prin optimizarea functiei cost-durata.  durata de functionare a fondului respectiv. Timpul actioneaza caun factor distinct. Calculele de eficienta economica prezentateau avut un caracter static. "timpul"actioneaza ca un multiplicator al efectelor investitionale. vita economica a acestuia trece intr-o noua faza dominanta de furnizare catre societate a rezultatelor obtinute in urma procesului investitional.  luand in considerare efectul uzurii morale.

1 (2. Ph -profitul anual. a -coeficientul de actualizare.Pta. Investitiile actualizate se calculeaza astfel: (2. z' -factorul de fructificare Utilizarea factorului z sau z' depinde de pozitia anului respectiv fata de momentul de referinta. profitul si investitiile. I = volumul investitiilor. Ih -investitii anuale.12) unde: -profitul total actualizat la momentul punerii in functiune a obiectivului.13) unde: -investitiile totale actualizate la momentul punerii in functiune a obiectivului. respectiv : (2.Pt = profitul total. iar in anul respectiv precede momentul de . Randamentul economic al investitiilor in forma dinamica se calculeaza dupa relatia: Ra = Pta / Ita .11) unde Ra. D -durata de functionare a viitorului obiectiv. Profitul se actualizeaza folosind factorul de actualizare z.Ita = randamentul economic al investitiilor. D -durata de executie a obiectivului si pe care se consuma resursele investitionale.Daca o valoare a fost inregistrata intr-un an.

.referinta . Invers. atunci acea valuare se actualizeaza cu factorul de fructufucare z.atunci se aplica factorul de actualizare z. daca valoarea in cauza s-a realizat intr-un an situat dupa momentul de referinta. .

. Participantii la realizarea investitiilor .razboaie.  Greseli de conceptie sau de supraveghere.avand in vedere partici-pantii la realizarea investitiilor. inundatii.2. Asigurarile reprezinta instrumentul care compenseaza imediat pagubele.  Risciri de accidente si greseli in perioada de executie care vizeaza accidente ale personalului. riscurile si modul de asigurare impotriva acestora. din diverse motive.5. constructii invecinate. apelor.la randul lor produc intarzieri sau oprirea lucrarilor. avand in vedere numarul mare de participanti care concura la realizarea acestora.cicloane. Asigurarile au un rol important si pozitiv in procesul de realizare a investitiilor. utilaje. vizand siguranta si functionalitatea investitiei. daune din transporturi si manipulari. de functionalitate.terenuri. In toate cazurile. poluari ale solului. prin faptulca ei nu au capacitatea financiara imediata de plata a pagubelor. care pot aparea in procesul de realizare a investitiilor. cel putin la nivelul pagubelor posibile. asiguratii se straduiesc sa se asigure. alunecari de teren. Valorile pagubelor sunt uneori atat de mari incat pot produce chiar felimentul celor implicati. prin clauze de despagubiri din partea asigura-torilor.consultantii chiar si investitorii pot face greseli care.  Investitorul trebuie sa asigure valoarea financiara a investitiei. greseli de executie. foc.antreprenorii.  Daune provocate unor proprietati . de calitate. materiale. Factorii de risc potentiali care sunt evidentiati in mod frecvent si pentru care se fac asigurari sunt:  Investitia este supusa unor riscuri majore privind:cutremure.  Pagube morale sau materiale de orice fel.pe baza lor putandu-se remedia si continua lucrarile. Voi incerca sa fac o analiza a acestui proces al asigurarilor.  Furtuni sau pagube produse intentionat de terti.expozii. ca si multitudinea de riscuri care apar in perioada de executie si de exploatare a constructiilor.ASIGURARILE IN INVESTITIILE DIN CONSTRUCTII Sistemul de asigurari in procesul de realizare a investitiilor este deosebit de complex.

investitie cu o singu 424j98e ra intrare initiala si iesiri multiple. unde j numara proiectele de investitii. De asemenea. mai pot fi utilizati si ati indicatori specifici cum ar fi termenul de recuperare a investitiei.1. Elementele financiare ale investitiei 3. se determina VAN pentru fiecare varianta. În felul acesta se calculeaza . inclusiv la sfârsitul perioadei de executie a proiectului de investitii. Decizia de investitii Din punct de vedere financiar. numai ca. Din punct de vedere al fluxurilor monetare. rationamentul este acelasi ca la metoda precedenta. la sfârsit. Metoda RIR În mod esential. apoi se alege varianta pentru care VAN este maxim. Daca fluxurile de venituri aduse de investitie se succed pe un numar de T intervale (unde T este viata economica a investitiei). k este rata medie de actualizare a puterii de cumparare (de ex. atunci se poate scrie succesiv: . se selecteaza acele proiecte de investitii pentru care . prin investitie se întelege o decizie prin care o suma prezenta si certa este schimbata pe venituri superioare viitoare dar care au un anumit grad de probabilitate. Daca exista n variante de investitii.3. investitie cu intrari multiple si iesiri multiple. Se poate determina si o marime numita valoare viitoare neta (VVN). Se va alege acea investitie pentru care exista egalitate . Desigur.. determinata la puterea de cumparare actuala. 1. Fundamentarea deciziei de investitii urmareste maximizarea valorii actuale nete a investitiei. Decizia de investitii 3. indicele de profitabilitate etc. pe parcursul executiei. pe parcursul executiei.Gestiunea investitiilor reale 3. pe parcursul executiei obiectivului de investiti si cu o singura iesire. Portofoliul firmei 3. actualizarea fluxurilor monetare (sau a unei sume monetare date) la momentul actual nu este unica posibilitate de a determina cea mai buna solutie în alegerea proiectelor de investitii. 2. .2. Într-o exprimare formala. Aceasta se poate face fie prin aplicarea metodei VAN (valoarea actualizata neta) fie prin aplicarea metodei RIR (rata interna de rentabilitate). Metoda VAN Fie valoarea prezenta a cheltuielilor totale cu investitia si valoarea adusa de investitie. decidentul va compara cheltuielile de investitii cu veniturile obtinute din investitie daca le-ar investi pe piata plasamentelor financiare la rata de actualizare care sa fie egala cu rata interna de rentabilitate (RIR) a investitiei respective. la care sa se actualizeze si cheltuielile de investitii si cash-flow-ul la orice moment din viitor. unde CFi este cash-flow-ul din momentul i. o investitie poate fi de patru feluri: investitie cu o singu 424j98e ra cheltuiala (intrare) initiala si o singura încasare (iesire) la încheierea perioadei în care are loc investitia. rata dobânzii de piata) iar VR este valoarea reziduala a investitiei în momentul în care-si încheie viata economica. investitie cu intrari multiple.1. de data aceasta.

Determinarea altor parametri ai deciziei de investitii a) Termenul de recuperare (TR) exprima numarul de ani (sau de perioade oarecare) în care. în mod esential. ceea ce este destul de greu de realizat. trebuie manifestata maximum e prudenta în considerarea acestui indicator deoarece este posibil ca un proiect de investitii sa asigure o eficienta mai mare tocmai pe un termen mai lung. de determinarea corecta a elementelor financiare ale investitiei. înlocuind-o cu conditia de a reinvesti la rata de rentabilitate a firmei. adica: Termenul de recuperare. Din punct de vedere formal. celelalte conditii fiind egale. Pentru a vedea care investitie trebuie aleasa. putându-se alege proiectul de investitii care are cel mai mare RIR ce depaseste RIR-ul determinat din ecuatie. Desigur.2. 3. b) Indicele de profitabilitate (IP) exprima rentabilitatea unei unitati de investitie. Întrucât ipoteza acestei metode presupune reinvestirea cash-flow-ului în aceeasi firma si la aceeasi rata de rentabilitate. la momentul la care s-au determinat ceilalti indicatori ei investitiei): Ţinând seama de relatiile algebrice stabilite pâna acum. adica a acelor elemente care intra în calculul criteriilor de alegere a investitiei. Elementele financiare ale investitiei Fundamentarea deciziei de investitii depinde. . între doua proiecte de investitii va fi preferat cel care are un termen de recuperare mai mic. 3. alternativ urmatoarele relatii derivate: · · · etc. adica: . actualizat. în fond. în functie de datele concrete ale unor probleme practice se pot folosi. poate fi important atunci când.între cele doua marimi. se poate folosi o rata de rentabilitate interna modificata (RIRM). calculata la momentul actual (în orice caz. Modificarea relaxeaza conditia de a se reinvesti la aceeasi rata de rentabilitate a proiectului de investitii. marimea RIR determinata din ecuatie nu este decât o valoare minima acceptabila. se determina valoarea lui RIR din ecuatia precedenta si se compara valoarea respectiva cu RIR fiecarui proiect de investitii. alegerea proiectului de investitii se va face astfel: . prin intermediul cash-flow-ului actualizat se recupereaza integral valoarea prezenta a investitiei: unde cu s-a notat cash-flow-ul mediu anual. CU toate acestea. desi nu poate fi considerat un criteriu esential de evaluare a deciziei de investitii. deci. unde cu RIRc sa notat RIR-ul determinat din ecuatie.

Pe lânga marimea amortizarii. marci de fabrica etc. b) durata tehnica: este durata asigurata de caracteristicile functionale ale echipamentului respectiv. c) cresterea nevoii de fond de rulment. d) pretul de valorificare a dezinvestitiilor (ceea ce este înlocuit prin noua investitie. d) rata inflatiei este constanta pe toata durata de viata a investitiei (este egala cu cea din primul an de realizare a investitiei). În raport de pretul de facturare se stabileste si marimea amortizarii care are influente importante asupra VAN. d) durata juridica: corespunzatoare duratei protectiei juridice asupra unor drepturi legate de investitie (de concesiune. crearea a infrastructurii si acces la utilitati etc. Daca notam cu CA cifra de afaceri a firmei (suma încasarilor totale din vânzari). Fluxurile nete de trezorerie (CF) Fluxurile nete de trezorerie se determina în urmatoarele ipoteze specifice mediului economic cert: a) ratele rentabilitatilor nu variaza în timp. tot aici intra cheltuielile de pregatire profesionala si de specializare a personalului care va deservi investitia. brevete. c) durata comerciala: este identica cu durata de viata a produselor obtinute din investitia în cauza. cu SCS: salarii si cheltuieli sociale cu personalul. 5) rata de actualizare (k). instalare. d) Pretul de valorificare a dezinvestitiei: este valoarea care se obtine din vânzarea pe piata a activelor fixe dezinvestite ca urmare a noii investitii. inclusiv valoarea reziduala a vechii investitii). 2. 2) durata de viata a investitiei (T). firma va plati un impozit pe inflatie. b) nu exista influenta a capitalurilor împrumutate (plata de dobânzi sau economii de impozite) existând suficiente capitaluri proprii. Cuprinde urmatoarele cheltuieli specifice: a) costul achizitiei activelor fixe (fizice sau financiare).) 3. în functie de regimul de amortizare si de legea fiscala în vigoare. adica cash-flow-urile (CF). un surplus de creante-clienti solicitate de noua investitie. c) Cresterea nevoii de fond de rulment: apare ca urmare a faptului ca noua investitie solicita un surplus de stocuri (de materiale. nu este actualizata cu inflatia.Principalele elemente financiare ale investitiei sunt urmatoarele: 1) valoare initiala a investitiei (I0). din care se scade soldul mediu suplimentar de datorii-furnizori (datorii de exploatare). b) Cheltuielile de montaj a echipamentului si de specializare a personalului: se refera la cheltuielile ocazionate de lucrarile de costructii-montaj. cu ITL: impozite si taxe locale. valoarea initiala a investitiei (I0) Se mai numeste si cheltuiala initiala si reprezinta marimea neta a capitalului necesar punerii în functiune a investitiei. corespunzator marimii cu care profitul impozabil nu este micsorat ca urmare a cresterii inflationiste a amortizarii. atunci se pot determina succesiv urmatoarele marimi: • excedentul brut de exploatare (EBE): . De asemenea. un alt factor care influenteaza marimea VAN este inflatia. 1. 4) valoarea reziduala a investitiei (VR). 3) fluxurile nete de trezorerie. durata de viata a investitiei (D) Durata de viata a investitiei poate fi analizata din patru puncte de vedere: a) durata contabila: este durata stabilita prin catalogul normelor de amortizare în vigoare. inclusiv valoarea reziduala) a) Costul achizitiei activelor fixe: reprezinta pretul de facturare a activelor fixe. cu Ct: consumul de la terti (consumul intermediar). deci si a marimii amortizarii. b) cheltuielile de montaj a echipamentului si de specializare a personalului. Daca marimea dotarii initiale. c) impozitul pe profit este platit la sfârsitul exercitiului financiar. produse în curs de executie si produse finite). licente.

În cazul mediului economic cert. atunci. de obicei termenul si. adica. Valoarea reziduala a investitiei (VR) Este valoarea care poate fi obtinuta din vânzarea activelor fixe ale investitiei dupa încheierea duratei de viata a investitiei. . VAN aferent portofoliului de investitii În prezenta pietei financiare (de capital) firma îsi poate diversifica politica de investitii. ri si k sunt constante pe durata de viata a investitiei. Rata de actualizare Rata de actualizare constituie. . constituie portofoliul de investitii al firmei. Structura capitalului firmei pe ansamblul proiectelor de investitii. finantata din cash-flow-ul contabil (sau cash-flow-ul ciclului de exploatare). unde Vr exprima valoarea economica reala. Vn exprima valoarea economica nominala. cu 4. unde A este amortizarea capitalului fix profitul înainte de impozit (EBT): . de unde Datorita valorilor relativ mici ale lui rr si ri. Valoarea reziduala este pozitiva doar daca durata de viata a investitiei este mai mica decât durata tehnica a ei. Portofoliul firmei 1. costul de oportunitate relativ al deciziei de investitii. VANi este VAN specific proiectului i de investitii iar N este numarul proiectelor de investitii. În acest sens. iar P exprima pretul. firma calculeaza un VAN aferent întregii ei activitati de investitii si nu numai pentru un anumit proiect de investitii: .2. pentru durata T de viata a investitiei. de fapt. se poate scrie: . în cazul nostru. unde D reprezinta dobânzile impozitul pe profit ( ): . 3. unde. deci adica rata nominala a dobânzii trebuie sa fie egala cu suma dintre rata sa reala si rata inflatiei. De mentionat ca aceasta proprietate de aditivitate a . unde exprima cresterea economica. Pornind de la relatia care exista între valorile economice reale si cele nominale. 5. unde rr este rata reala a dobânzii iar ri este rata inflatiei de aici obtinem tinând seama de faptul ca rr. VANt este VAN la nivelul firmei. Impactul valorii reziduale asupra lui VAN depinde de prevederile legislatiei fiscale din fiecare tara. rata de actualizare este considerata a fi rata medie nominala a dobânzii bancare (care include si o rata constanta de inflatie). în scopul maximizari valorii ei viitoare. se poate rescrie relatia pentru cazul indicilor: . unde este rata impozitului pe profit (sub forma de coeficient) profitul net ( ): cash-flow-ul contabil (sau degestiune) ( ): +DOB casf-flow-ul disponibil ( ): . la un moment dat.• • • • • • profitul înainte de plata dobânzilor si a impozitului (EBIT): .

în momentul deciziei initiale. 3.criteriului VAN este valabil numai daca proiectele de investitii i sunt neconcurente doua câte doua. pe termen mediu si lung. Desi dezinvestirea are conotatii defensive. totusi. astfel. Din punct de vedere tehnic. aceasta revine la rezolvarea unei probleme de programare liniara. firma poate determina o VAN si pentru activitatea de finantare. În acest context. este bugetul maximal aprobat pentru anul t pentru întregul portofoliu de investitii. pentru stimularea disciplinei financiare si în scopul optimizarii reale a deciziilor de investitii. Având în vedere faptul ca aceasta limitare este pur administrativa si nu economica. ca urmare a aparitiei unor oportunitati de care. din diverse motive dar. nu se stia. În felul acesta. iar restrictiile sunt reprezentate de încadrarea în cheltuielile bugetare ale fiecarui an din perioada de exploatare a proiectelor de investitii respective: · Functia obiectiv: · Sistemul de restrictii: unde: este durata maxima de exploatare a proiectelor de investitii din portofoliu. conducerile unor firme limiteaza. un element important de optimizare dinamica a valorii firmei. cu cât s-ar pierde mai mult daca sar continua investitia decât în cazul în care ea ar fi întrerupta si s-ar realiza o alta investitie cu un VAN superior etc.VANA): 2. VAN si constrângerea administrativa a bugetului de finantare Aceasta problema se pune atunci când. îndeosebi. este anul t din perioada de exploatare. este cheltuiala de investitii pentru proiectul i în anul t. decizia de investitii se va lua în conditiile unui buget (capital) limitat. De fapt. Mai mult decât atât. În felul acesta. ea este. optimizând. este ponderea proiectului i de investitii în totalul portofoliului de investitii ( ). în scopul optimizarii dinamice a portofoliului de investitii. Evaluarea si fundamentarea deciziei de dezinvestire este similara cu procedura aferenta deciziei de investire dar cu semnificatie logica inversata: de exemplu. dezinvestirea face parte integranta din politica generala. a) elementele financiare ale dezinvestitiei . decidentul are de stabilit portofoliul de proiecte de investitii ale firmei în conditiile în care trebuie sa se încadreze în limitele bugetare admise. investind si dezinvestind pe masura evolutiilor criteriilor VAN aferente si luând în considerare si VAN aferent activitatii de finantare (asa numitul VAN ajustata . si activitatea de exploatare. în mod constient gama de alegeri prin stabilirea unor limite administrative pentru bugetele de finantare a investitiilor. înainte de termen a unui proces investitional. Analiza deciziei de dezinvestire Dezinvestirea se refera la decizia de întrerupere. în care functia obiectiv este maximizarea VAN portofoliului de investitii. firma poate dezvolta o politica activa (dinamica) de investitii. a oricarei firme performante. rezulta ca rationamentul se va face în conditiile în care rata de actualizare nu se modifica.

2) veniturile viitoare marginale pierdute (VVP): reprezinta profiturile nete de exploatare previzionate ca se vor pierde ca urmare a dezinvestirii. a. cu indemnizatiile personalului concediat etc. CA este cifra de afaceri. daca nu s-ar fi luat decizia de dezinvestire. simultan. Valoarea recuperabila se calculeaza astfel: . prin vânzare) a activelor investitiei stopate. care rezulta din încetarea activitatii si valorificare (de ex.. astfel: unde.a. C este valoarea cheltuielilor globale totale (fixe plus variabile) evitate prin dezinvestire. Bine utilizat.3) valoarea reziduala viitoare pierduta (VRP): reprezinta fluxurile de trezorerie previzionate ca ar fi rezultat la sfârsitul durate de viata a proiectului. la nivelul costului mediu ponderat al capitalului firmei. se realizeaza o investitie noua: . ea se va situa la nivelul ratei medii a dobânzii bancare). plus prima de risc (desigur.) a. Aceste venituri se determina pentru fiecare an în care investitia stopata ar fi urmat sa produca profituri nete. acest indicator poate fundamenta decizia privind momentul optim de realizare a dezinvestitiei. a. obtinute la cheltuielile cu noua investitie CD: cheltuieli de dezinvestire (cu demontarea. unde: VKF: încasarea neta din cesiunea activelor fixe dezinvestite VKC: recuperarea capitalului investit în capitalul circulant EMA: economiile marginale actualizate.) CO: cheltuieli conexe deinvestirii (asumarea obligatiilor aferente fostei investitii) CR: cheltuieli de reorganizare a firmei ca urmare a dezinvestirii (recalificare etc. b) fundamentarea deciziei de dezinvestire si de reinvestire Criteriul economic si financiar de dezinvestire îl reprezinta maximizarea diferentei dintre valoarea recuperabila actualizata si valoarea actualizata a veniturilor viitoare marginale pierdute ca urmare a deciziei de dezinvestire: 1) cazul în care nu se realizeaza o investitie noua: . în mediu economic cert.1) valoarea recuperabila sau valoarea reziduala (VR): reprezinta suma fluxurilor nete actualizate de trezorerie. în mod uzual. unde R este durata de viata ramasa 2) cazul în care.4) rata de actualizare (a): se refera la rata cu care se vor actualiza veniturile viitoare marginale pierdute ca urmare a dezinvestirii: se determina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful