FIZICA CONSTRUCTIILOR – partea a 2-a

SEM 8 - an 4 - 2011 - 2012

LUCRAREA 1 - PROTECTIE ACUSTICA (predare 08.05.2012 între orele 1000–1030)

Lucrarea nu este un proiect ci un studiu – eseu aplicativ: Se va alege o porţiune de clădire publică sau locuinţe colective dintr-un proiect de şcoală propriu în suprafaţă de cca 200 mp. (două planuri succesive şi o secţiune locală la sc. 1/100), astfel aleasă încât să se poata exemplifica modul de realizare a protecţiei acustice. 1 - PROTECTIA ACUSTICA: Se va studia modul de realizare a protecţiei acustice prin partiul arhitectural, prin insonorizare, precum şi prin izolare la zgomot aerian şi la zgomot de impact). Se vor indica obligatoriu pe planuri şi secţiune concluziile împreună cu schiţe de detaliu ale alcătuirilor elementelor izolatoare la zgomot, iar în memoriu justificările şi caracteristicile alcătuirilor alese. Pentru alegerea unor alcătuiri de pereţi sau planşee se pot utiliza informaţiile din documentarea – sinteză, sau orice prospecte de firme. Se va preda un dosar cu PIESE SCRISE SI DESENATE A4 – A3 - CAPSATE, NEPLIATE, FARA FOLIE DE PROTECTIE şi în ordinea punctajului de mai jos. 1 – Memoriu - 1. pag. 2 – Doua planuri A3 – cu indicaţiile cerute. – - Spaţiile propuse pentru insonorizare. Pentru unul din acestea se vor preciza în memoriu finisajele fonoabsorbante şi calculul reducerii nivelului de zgomot (tabele xls cu absorbţia totală iniţială şi finală, sau coeficienţii medii de absorbtie iniţial şi final, la 1000 Hz) - Indici de izolare propuşi pentru compartimentările izolante (cel puţin trei cazuri diferite) şi schiţele alcătuirilor. - Indicaţii privind eventualele uşi din aceste compartimentări (indici de izolare acceptabili, cu 10 – 15 dB sub indicii compartimentărilor respective). 3 – O planşă cu sectiunea şi indicaţiile (şi schiţele) privind izolarea la zgomot aerian şi de impact a planşeului / planşeelor (preferabil două cazuri diferite).

Prof.dr.arh. Marius SMIGELSCHI Conf.dr.arh. Radu PANĂ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful