D300_A1.0.

0

/ 12.01.2012 Versiuni
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

300
Luna
12

?

Tip decont TVA

301-lunar

Anul

2 0

1 1

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA RO DENUMIRE / NUME SI PRENUME S.C.MERA FAM SRL DOMICILIUL FISCAL ( judeţ/sector, localitate, strada, nr., bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal) 1 1 9 9 6 4 0 2

Judetul ALBA loc. ABRUD str. 1DECEMBRIE 1918 nr. 17 cod postal 515100

TELEFON E-MAIL

0744771580

FAX

Banca

BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont

RO26RNCB0004021660480001

PRO-RATA DE DEDUCERE %

100

TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ COLECTATĂ
Nr. crt. Denumire indicatori COMERŢ INTRACOMUNITAR ŞI ÎN AFARA UE 1 2 Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) şi d) din Codul fiscal Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) şi d) din Codul fiscal Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României (în UE sau în afara UE), precum şi livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) şi c) din Codul fiscal , din care: Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire in statul membru in care taxa este datorată Regularizări privind prestările de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire in statul membru in care taxa este datorată Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care: Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară Regularizări privind achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA(taxare inversă) Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 şi 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care: Valoare TVA

- lei -

0 0 0

3

3.1 4 5 5.1 6 7

0

0

0 0

0 0

288 0 0 0 0 2.7.288 0 2. cu excepţia celor de la rd. iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea 18 19 19.1 până la rd.15. Denumire indicatori Valoare TVA ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ŞI ALTE ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA 17 Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat laplata TVA (taxare inversă).3. iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care se efectueaza prestarea de servici 20 Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) 0 0 ACHIZIŢII DE BUNURI/ SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI IMPORTURI.23. din care: Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa).1 plata TVA (taxare inversa).lei - TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ DEDUCTIBILĂ Nr.1.17 până la rd.1.perioada 12 / 2011 ) .1 si 19. 145 SI 1451 SAU ART. 5.229 0 0 0 11 12 13 14 15 16 0 9. din care: Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata 17. si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa).RO11996402 .1.1.1.1 Regularizări privind achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) Achiziţii de bunuri. 19. cu excepţia celor de la rd. iar prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care se efectueaza prestarea de servicii 8 Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) LIVRĂRI DE BUNURI/ PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI EXPORTURI 9 10 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 24% Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 9% Livrări de bunuri taxabile cu cota 5% Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere. 7. ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE. şi operaţiuni supuse măsurilor de simplificare Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite fără drept de deducere Regularizări taxă colectată TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. 147 SI 1451 TVA efectiv restituită cumpărătorilor straini. altele decat cele de la rd. 1-3.1 plata TVA (taxare inversa).17.229 . 17 şi 18. crt.1 si 7. din care: 118 0 0 0 0 118 28 0 0 24.1 Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa).1) 0 0 9.1 Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa 25 26 27 TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ ( sumă de la rd. din care: 0 0 0 0 Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la 19. SCUTITE SAU NEIMPOZABILE 21 22 23 24 Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 24% Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9% Achiziţii de bunuri taxabile cu cota de 5% Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile.1. altele decat cele de la rd.1 TVA (taxare inversă). inclusiv comisionul unităţilor autorizate 28 28 0 ( Decont TVA 301-lunar . din care: Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la 7.1) SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART.1.

159 alin. 1473 DIN CODUL FISCAL Denumire indicatori 31 32 33 34 35 36 Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd.perioada 12 / 2011 ) .28 29 30 Regularizări taxă dedusă Ajustări conform pro-rata / ajustări pentru bunurile de capital TOTAL TAXA DEDUSA (rd.37) Sold TVA de plată la sfârşitul perioadei de raportare (rd.29) 180 43 0 71 .158 5.27+rd.32+rd.101 37 38 39 40 Cod CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare: 2332 Fabricarea cărămizilor.40 din decontul perioadei fiscale precedente) Diferenţe negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată până la data depunerii decontului de TVA Suma negativă a TVA cumulate (rd.28+rd.39 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA Diferenţe de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată şi neachitate până la data depunerii decontului de TVA) TVA de plată cumulat (rd. (3) din Codul Fiscal Număr total facturi emise Total bază de impozitare Total TVA aferentă 0 0 0 Nr.259 0 3.158 0 0 2. ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii.16-rd.30-rd.31+rd.RO11996402 .36+rd.35-rd.38-rd.33+rd. 16) Taxă de plată în perioada de raportare (rd. conform art.de evidenţă a plăţii 10301011211250112000022 Suma de control 41.26+rd.34) Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. din argilă arsă Solicitaţi rambursarea soldului sumei negative de TVA? DA NU FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCALĂ.30) Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.35) 0 2.lei TVA REGULARIZĂRI CONFORM ART.583 ( Decont TVA 301-lunar .38) Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare (rd.259 0 5.

perioada 12 / 2011 ) . o=S.RO11996402 . Mera Fam S.02/f Numar operator de date cu caracter personal 759 VALIDARE LISTARE DEBLOCARE Import XML ? ( Decont TVA 301-lunar .. în conditiile legii. declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. cn=Ioan Mera Date: 2012. givenName=Ioan.20 15:36:15 +02'00' Semnătura Se completează de personalul organului fiscal Organ fiscal _______________________________________________________________________ Numar inregistrare __________________________________Data inregistrarii __________________ Numele persoanei care a verificat_______________________________________________________ Cod M.Prezenta declaraţie constituie titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia.01.L. Persoana care face declaraţia Numele Prenumele Funcţia MERA IOAN ADMINISTRATOR Ioan Mera Digitally signed by Ioan Mera DN: c=RO.F. serialNumber=200412234MI126.C. ou=Functia: Administrator.R.13. sn=Mera.P.01. 14. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful