1 MARKETING ISPIT - S FORUMA http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?

id=12290 super slajdovi iz marketinga 28/8/2008 B grupa pitanja: 1.stopa dobiti, kak se racuna i cemu sluzi 2.razlike izmedu medunarodnog i domaceg mrkt 3.od ceg se sastoji plan 4.vrijednosti na poslovnim trzistima 5. pre-editiranje C grupa pitanja: 1. 3 nacina placanja zakupljenog oglasnog prostora na internetu 2. u kakvu vrstu pitanja spada dihotomno pitanje i primjer 3. motivi razmjene na poslovnom trzistu 4. zasto mnoga poduzece ne provode mrkt reviziju, tj. ako je provode zato to cine neredovito 25/9/2008 b-dio : 4c, specifična obilježja usluga, faze prihvaćanja proizvoda, marketing opće dobrobiti, na primjeru objasniti kako vlade država utječu na tržište c-dio: razlika između internet marketinga i elektroničkog trgovanja, 2 osnovne funkcije ambalaže i obrazložit na primjeru, strategija penetracije u određivanju cijene za novi proizvod, selektivna i primarna potražnja b-dio 1.3 izbora kod pozicioniranja 2.vanjske varijable strategije ulaska na strana tržišta 3.marketinški miks usluga 4.društvena odgovornost poduzeća prema zaposlenicima 5.što su metode određivanja cijene i navedi 3 tipa metoda c-dio 1.vodoravni mark.sustav i primjer 2.metoda izgradnje tržišta 3.na primjeru poduzeća objasni apel na strah 4.kako teh.promjene utječu na markt i primjer 5.koja poduzeća koriste interni marketing i primjer i navedite najčešće upotrebljavane tehnike

što je marketinška revizija i kakav je njen odnos sa ostalim pokazateljima kontrole nešto tako.objasni specifičnosti.2 8/12/2008 B 1. nabroji 4 vrste ljestvica za mjerenje pojava 2.intranet i extranet-primjeri.razlika okomitog i klasičnog marketinga 20/1/2009 B dio 1.postupak donošenja odluka o kupnji C 1. objasni koncepciju društvenog marketinga 2. nisam to učila C dio 1.motivacija 3.privatne marke i primjer 3.omjerna ljestvica i primjer 4. elektroničko trgovanje 3. sto je interni marketing 3. koji je najčešći oblik. primjer 4/4/2009 B dio 1.vrste metoda određivanja cijena 5.Referentne grupe 9/1/2009 B 1. 2 temeljna cilja internog marketinga C 1.neprofitne organizacije 2.vrste oglašavanja kroz primjere objasnit 4. nešto u vezi s neprofitnim org ali ne znam šta. nabroji barem tri moguce drustveno odgovorne marketinske aktivnosti poduzeca .profitabinosti.tri pristupa kod segmentacije 2. 5. objasni.određivanje cijena za skupinu proizvoda i primjer 5. strategija guranja 2.razlika tržišta poslovne i široke potrošnje 2.procesna i rezultatima orijentirana organizacija 4..zeleni proizvod i primjer 2. primjer 4. promocija kod marketinga usluga .razlike 4..zadaci organizacijske strukture marketinga 4.miopija i primjer 3. navedi barem 3 razloga postojanja posrednika 5.u koju skupinu spada. pet različitih pristupa određivanja marke 4. ne znam točno kak je glasilo pitanje 5. prigodno određivanje cijena .politika proizvoda 3. objasni glavna i dodatna svojstva proizvoda na konkretnom primjeru 3.principi-oni zasebnosti.

Politika proizvoda 3. 1. komunikacijski proces 3. oglašavanje na internetu. Pod koju politiku spada prigodno određivanje cijena i što je i primjer 3. nabroji i objasni 5. od ukupno 5 nabroji 3 specifičnih politika određivanja cijena 5. Koje elemente treba dodati tradicionalnom marketinškom miksu u marketingu usluga? 2. Koncept 4C 2. al ne mogu se sjetit imena) C dio 1. Definiraj ponašanje potrošača 3. 1. Marketing opće dobrobiti 4. marketinska organizacija prema kupcima B dio. marketing kao proces 2. objasni metodu troskovi plus 3. Lobiranje kod neprofitnih institucija i primjer 5. Koje su tri glavne metode za određivanje cijena? 4. Motivi razmjene na poslovnom tržištu 5.3 prema zaposlenicima 4. tehnike internog marketinga C dio. razlika između mm-a i domaćeg marketinga 3. Učenje prema modelu i primjer B dio 1. USP i primjer 3. Vrste okomitih marketinških sustava 5. hibridni marketinški sustav 14/5/2009 B dio 1. navedi vrste oglasavanja i objasni na primjeru 4. objasni motivaciju 4. Maloprodaja izvan prodavaonice C dio 1. Faze poslovnog ciklusa C dio 1. Razlika Internet marketinga i elektroničke trgovine 4. Hibridni marketinški sustav i primjer . Marketinška miopija i navedi primjer 2. Razlika između želja i potreba i primjer 2. principi segmentiranja tržišta 2. koncentrirani marketing objasni na primjeru po vlastitom izboru 2. definicija usluge (bilo je zadano def prema nekom liku. marketinški izvještajni informacijski sustav 4.

. Proizvod i cijena u internom marketingu. -u kojoj vrsti maloprodaje u prodavaonici su najniže cijene... Tri grupe slučajnog uzorka 4. Primarna i selektivna potražnja i primjer 5.kontinuirano -primarni podaci. -ključne elemente plana na 1-2 str -marketinška revizija je sredstvo. primjer negativnog apela i utjecaj 2.dio 1. Dvije osnovne funkcije ambalaže. primjer proizvoda za osnovna i sporedna svojstva 3. Tipovi konkurencije 2. Reakcije poduzeća na promjene u okolini 5..se prikupljaju za konkretne potrebe terenskim istraživanjima -karakteristike prve kupnje su. . 3 čimbenika u ponašanju potrošača 3.. ZELENI MARKETING 2. i objasniti na primjeru..određivanje cijena novom proizvodu -primarna svrha misionarske prodaje.općoj konkurenciji -marketinški miks uključuje. . i tko određuje standardnu dimenziju..da.. -kad se sva poduzeća međusobno natječu govorimo o.kontrole -okruženje na poslovnom tržištu se dijeli na.. prednosti i mane otvorenog pitanja.. primjer utjecaja vlade na tržište B.. 2. 26/8/2009 .. .. . Banner što je... -sažetak za upravu kao dio plana sadrži. -strategija pobiranja vrhnja se koristi za.4 4.. Specifična obilježja usluga 3. objasniti na primjeru.2003. dio 1... -interni marketing se mora provoditi.. . Vrste međunarodnih poduzeća 5. .. 4. 4. standardna dimenzija. Push strategija C. Faze donošenja odluke kod kupnje 5. Čimbenici koji utječu na međunarodnu promociju ili nešto slično?????????? 1. ishodišno srodne 26/5/2009 1.. Ordinalna ljestvica za mjerenje pojava i primjer A dio -koje godine Hrvatska uvodi zakon o zaštiti potrošača ...definiranje problema -5 kategorija potencijalnih kupaca kod prihvaćanja novog proizvoda. 3.... primjer funkcije prodaje kao faza razvoja marketinga na nekom proizvodu? 4. -kritična faza u istraživanju tržišta je. Primjer. -da li država i državne institucije spadaju u neprofitne org?. Specifičnosti potražnje na industrijskom tržištu....

Garancija.primjer 2. Mogu li neprof institucije biti konkurenti. servisiranje 3. na sto treba obratiti pozornost sta se tice kulture? ( tako nesto. Dinamicko odredjivanje cijena na Internetu 4.ekonomski. Medjunarodni mrkt 3. Koncepcija drustvenog marketinga B dio -pozicioniranje na tržištu -osnovna podjela marketinga.klasicni i okomiti marketinski kanal 4.potrošacima.ne znam tocno -proces prihvacanja proizvoda c dio ucenje po modelu kako drustveni marketng djeluje i na okoliš i javnost.. .. garancijski rok.vrste oglasavanja. nek netko napise tocnije ako zna) 5) primarna i selektivna potraznja + primjer 1. Koje el. treba dodati mark sluga u tradic mark miksu 4.otvorena pitanja .zeleni proizvod.marketing trebao ponasati prema okolini..5 B dio 1. Interno okruzenje (snage) 2.primjer 3. Etika i istrazivanje 2. primjer 3) u koju grupu spada prestizno određivanje cijena i objasni na konkretnom primjeru 4) objasni na primjeru kada hrvatsko poduzece zeli izaci na neko trziste koje je u Europskoj uniji.tako nešto. objasni 5.... Ciklicke faze C dio 1. one 3 podjele.nešto tipa kako bi se trebao ponasati privatne marke reakcija poduzeca na promjene u okolini metoda troškovi plus 5/9/2009 b dio 1) kronoloski poredaj koncepcije koja neka organizacija moze koristiti? 2) specificna svojstva usluge 3) eksterni cimbenici makrookruzenja 4) faze procesa istrazivanja trzista 5) o cemu jos moze ovisiti izbor organizacije? c dio 1) objasni istinitost tvrdnje da se na potrosaca moze utjecati i potkrijepi primjerom! 2) diferencirani marketing.s pocetka knjige -vrste uzoraka koji nisu zasnovani na vjerojatnosti -nabrojat kako bi se društveno odg.

interni mark.6 5.elementi stavova(tako nešto). eksterno makrookruženje. C-dio:bcg matrica. određivanje cijena penetracijom. matrična organizacija. interni čimbenici kod određivanje strateg za prodiranje na strana tržišta c dio: kako se ocjenjuju prodavači i čemo to služi. određivanje cijena skupini proizvoda.interno okruzenje.vrste prodajnih org.nabroji i primjer Marketing kao proces . učenje po modelu b-dio:principi kod segmentacije. ambalaža i njene funkcije. sudionici u razmjeni kod neprof.objasni Objasni + primjer primarnu i selektivnu potražnju Određivanje cijena za profesionalne usluge Kriteriji vrednovanja prodavača .plana.referentne grupe.metode određivanja cijena. cijena i proizvod kod internog marketinga 27/8/2010 C-dio: Uvjeti za uspješnu strategiju zelenog marketinga .selektivna i primarna potražnja. inrernet mark i elektroničko trgovanje 12/5/2010 Nabrojati faze u procesu kupnje Benchmarking vanjske varijable kod izlaska poduzeca na strano tržište snage u makrookruzenju Od esejskih je bilo: nediferencirani marketing vrste oglašavanja mark.miopija nešto s politikom određivanja cijena slučajni uzorci. ciljevi marketinga. konkurencija kod usluga i objasni na primjeru. dijelovi mark. objasni susret s uslugom i na koje načine vlada sklapa poslove ili nekej u tom smislu? c dio .miopija 3/12/2009 b dio .etički problemi.vrste konkurencije.direktni marketing.elementi marke proizvoda+primjer 25/5/2010 b dio: motiv kao osobni čimbenik. organ.zeleni marketing. namjerni uzorak.faze kod procesa prihvaćanja.nediferencirani mark.varijable kod internog okruženja.

i takticko planiranje c-dio objasnij konkurenciju kao dio makro okruzenja.internet kao mkt kanal 22/9/2011 b-dio -snage internog okruzenja -4c -ljestvice pojava -cimbenici ponasanja potrosaca -napisi 4 drustveno odgovorna ponasanja poduzeca prema javnosti i okolisu c-dio -direktni marketing + primjer -prigodno odredivanje cijena objasniti i gdje pripada + primjer -vodoravni marketinski sustav -faze razvoja novog proizvoda i objasnit formalni pristup i u kojim fazama se može odustat od razvoja novog proizvoda -po izboru objasnit i prikazat na primjeru jednu od metoda istraživanja tržišta B dio proces prihvaćanja proizvoda.cijena.tako nekako) WTF? Nabroji 6 koraka u istraživanju tržišta b-dio kronoloski poredat koncepcije mkt? troskovne metode odr.objasnit trazenje informacije. temeljne grupe predmeta marketinške razmjene prema klasičnom pristupu (proizvod. mikromarketing (točan odgovor s obzirom na definiciju) .metode proracuna promocije..7 B-dio Kako poduzeća reagiraju na promjene u okruženju Nabroji 4 od 6 modela (ili nečega) za određivanje budućnosti (hm. ideje) 2.sustavni uzorak.faze prihvacanja proizvoda. principi pri određivanju segmenata semantički diferencijal transferne/intrasistemske cijene C dio opisno istraživanje (na primjeru) reakcije poduzeća na promjene u okruženju kritike marketinga opće dobrobiti (s primjerom) rizici kupnje dinamika razvoja marketinga (tako nešto) ne koncepcije pitalice: 1. usluge..strategije diferenciranja. reverzna distribucija.

jer se upravo sastavljaju po tim pravilima . segmenatacija na osnovi ponašanja (ne sjećam se dal je trebalo izbacit uljeza ili je to bio točan odgovor) 11. al ako moram birat onda javnost... marketinška komunikacija (navedene 4 definicije.8 3. proces prihvaćanja (točan odgovor s obzirom na navedenu definiciju) 13. . društveni stalež (točan odgovor s obzirom na definiciju) 10. u koju vrstu odgovornosti prema društvenoj zajednici pripada pošteno izvještavanje i podastiranje financijskih izvješća (prema vlasnicima) 5..pa mislim za sve.) 8/10/2011 B dio. vrste okomitog marketinškog sustava (izbaci uljeza: ugovorni. a ne koncepcije!) 4C principi segmentacije pristupi analizi i praćenju okoline etika i cijena prigodni uzorak koncepcija prodaje promotivni miks proces prihvaćanja proizvoda tržišna metoda određivanja cijena 9/9/2011 1.. u koju vrstu etičkih problema pripada smanjivanje količine proizvoda i veličine ambalaže uz zadržavanje postojeće cijene (ettika i proizvod) 6... 60te. na koji način se najčešće prikupljaju primarni podaci 7. promjena stavova i ponašanja. što ne spada u psihološke procese kod ponašanja potrošača (učenje. Za kog su bitni finan.70-te il80-te). Tri zablude kod koncepcije prodaje Faze u poslovnom ciklusu Vrste uzoraka na vjerojatnosti Čimbenici ponašanja potrošača Barem tri prednosti saveza s zelenim poduzećima C dio Proizvodna diferencijacija i primjer Dvije uloge ambalaže Prigodno određivanje cijena... kako se provode opisna istraživanja (jednokratnim i kontinuiranim istraživanjem) 8. zapislenike. stil života ili prerada informacija) 9. Podjela psiholoskog rizika. primjer Primarna i selektivna potražnja Faze dinamičnosti marketinga (ono 50te.kanal). izvjestaji (javnost i okolinu.. koja politika..osobni i društveni 3.80-e 2. 50-te. poceci marketinga usluga (20-te. koja je točna) 15... konkurenciju ili mark. koji posrednici se javljaju u mikrookruženju (posrednici-trgovci i posrednici-tržišne institucije i subjekti) 4.. u koju vrstu metoda određivanja cijene pripada određivanje cijena skupini proizvoda 14. potrošna dobra (točan odgovor s obzirom na navedenu definiciju) 12.....

50-te. objasnit promjenu stava i ponašanja. makro.st. Koja je najmlađa koncepcija marketinga (koncepcija društvenog marketinga) 3. problem etike i cijene 3. Gdje spada segmentacija po prihodima 9. konkuretski orjentirana metoda određivanja cijena 3.. U kojoj fazi životnog ciklusa proizvoda profit opada.) 2. objasniti na primjeru primarnu i selektivnu potražnju . 2 (od 4) promotivna obračuna (proračuna) 4. 2. tipovi. srednja kvaliteta i visoka cijena 13. Pristupi diferenciranju 10. faza zrelosti 11. što ne spada u metode direktnog marketinga 15. Koji je uzorak zasnovan na vjerojatnosti 8. nabrojati faze marketinga kao procesa. razlike kanala za proizvode krajnje potrošnje i proizvode poslovne potrošnje. Kako ekonomisti dijele konkurenciju 5. 5. Kad se počeo koristiti marketing usluga (20-te. nabrojati kako poduzeće odgovara na promjenu u okruženju. nabrojati kriterije dobrog spoznavanja i definiranja problema kod prve faze istraživanja tržišta. C dio: 1. objasniti demografsku segmentaciju i primjer. intervalna ljestvica (primjer) 4. eksterno okruženje. određivanje cijena za profesionalne usluge i primjer. pa valjda onaj koji im je vlasnik . distribucija proizvoda široke potrošnje (intenzivni kanal) 20.hm. definiraj širinu i dubinu asortimana proizvoda C 1. razumijevanje je (interpretacija primljenih stimulansa)?????? B 1. pull strategija 16. Tko upravlja privatnim markama. Utilitaristički pristup 6. kome koristi 18. 5. 4. konkurencija. vrste kategorije potrošača prema zadovoljstvu i lojalnosti 2. 6 glavnih kategorija (podjela nemam pojma) prodajnih objekata 5. 4. misionarski prodavači 17. Gdje spadaju lokacija i ljudski resursi (mikro.. Projektivne tehnike 7. Prodavač – vele/malotrgovac (koji je otkupio proizvod od proizvođača) 12. 2. pošteno davanje financijskih izvještaja. objasniti usluge potrošačima kod tržišnih svojstava proizvoda i primjer. što ne spada u promotivno određivanje cijena 14. nabrojati bar 4 temeljna prava prodavača. ništa od navedenog) 4. vrste (primjeri) 2.. 3. 3.9 4. vrste psihološkog rizika 19. nekompenzacijsko pravilo B dio: 1.distributer ili prodavač A 1. Tko upravlja privatnim markama. 80-te godine 20.m 70-te.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful