You are on page 1of 11

Vjerovatno si se iznenadio kada si vidio moje ime na poleini koverte

Vjerovatno si se iznenadio kada si vidio moje ime na poleini koverte. I ja samu sebe iznenaujem ovim rijeima, ali jednostavno ti moram neto rei. Ve dvije godine iste misli mi gospodare glavom i ne ele da odu, pa sam odluila da ih podijelim sa tobom. Tiu se tebe. Zbog tebe napokon imam priliku da piem pismo. Ne znam da li u ti oteati ili olakati stvari kada ovo proita, ali ja znam da taj teret vie ne mogu nositi. elim ti rei kako mi je stvarno i istinski ao zbog svega to se dogodilo. Nemoj misliti da elim zaboraviti sve ono to se desilo. Naprotiv, elim se sjeati tebe kao nevjerovatnog daha prolosti. Bio si dio mene, ali onda si se odlomio i sve je nestalo. Meutim, ovo nije ono to zaista elim da ti kaem. elim ti rei da te ne mrzim vie, ma koliko ti to bilo nevano, elim da zna. Sve negativne stvari koje je uzrokovalo nae vezivanje ostavila sam, sve stranputice i bezbroj pogrenih izbora i ljudi. Sada ivim ivot pastelnim bojama. Sve je lagano kao ona no kada smo plesali dok je orkestar svirao pjesme Dean Martina. Nedostaje mi, ali kao prijatelj, nita vie, jer ljubav je davno iezla i nestala. Putujem svijetom. Svaki grad me podsjeti na neto tvoje. Nadam se da ti ne smeta to sam slobodna da ovako razmiljam o tebi, ne mogu si pomoi. Mnogo sam toga ve vidjela i doivjela. Nisam ista, a ni ti, vjerujem. Voljela bih da te vidim. Barem mi pii. I... molim te razmisli o svemu. P.S. Sada sam u Firenci.

Belma Jaganjac

Belma Koba

Kako je pronaen krivac

Djeak po imenu Erhan otiao je rano u grad. Kada je doao ugledao je svjee, crvene jabuke. Stavio je ruku u dep da uzme neto novca da kupi jabuku, ali je zaboravio da uzme novac od kue. Toliko mu se svidjela svjea, crvena jabuka, te je odluio da ukrade jednu cijelu vreu. Meutim, on nije vidio da je vrea bila pocijepana, te su jabuke ostavljale trag sve do njegove kue. Kada je svanulo prodava jabuka je vidio da je nestala jedna vrea .Vidio je tragove jabuka koje su vodile do jedne od kua u selu. Pokucao je na vrata . Tada je vidio Erhana sa njegovim jabukama , ali nije bio siguran da li on taj kradljivac ,pa mu je postavio isto pitanje koje je postavio sam sebi . Erhan je rekao prodavau da ga je stid zbog svega i pitao kako moe da se iskupi za to to je uradio. Prodava jabuka je rekao Erhanu da mu moe pomoi oko branja jabuka za njegovu trgovinu.

Moj kutak U poluosvijetljenoj sobi, izdvojena od ostatka svijeta, razmiljala bih o ivotu. Dobro uukana u dekicu, uivala sam askajui sa nekim unutarnjim ''ja'' , dok me je miris dogorjele svijee na stolu slatko omamljivao. Moje misli bi lutale, rojile se, te kao neka mala pelica, letjele sa cvijeta na cvijet. Bila sam u nekom svom svijetu, u svijetu u koji bi bjeala ako bih bila nesigurna, zbunjena, nesretna, uznemirena, ali to je bilo i moje mjesto za sreu, zadovoljstvo. Tamo sam uvijek osjeala mir. Imala sam svoj kutak, kutak u kojem sam bila ja, kutak u kojem je postojala sigurnost, kutak gdje bih uivala, bila slobodna i spokojna. To je bilo mjesto puno inspiracije, mistinosti, naprosto je zrailo nekom neobinom energijom, entuzijazmom, te u tunim danima ulijevalo nadu u bolje, sretnije. Tu sam iznova pronalazila dijete u sebi i svaki put ponovno osjeala njegovu prisutnost. To je bio moj kutak i tu sam bila ja, ona prava ja, ona koju sam znala u ivotu ponekad i izgubiti.

Amila Bijedi

Sve te boje, magla i ogledala.. Prvi put osjetim kako iz ramena rastu mi krila. Sva srea, otkucaji i apati... Prvi put se pitam da li postoji tiina? Boje se slijevaju jedna u drugu, crtaju krugove u njegovim oima, dok sa njegovog vrata pijem kapljice otrova. Sva ta svjetla, bjelina i zrak.. Prvi put diem potpuna.

Brzo me povuci, srui tlo na kojem stojim. Uhvati me, da ponovo diemo skupa. Tvoj bol napravi i mojim. Upali nae zvijezde, neka ponovo sjaje blizu. I kad naa pjesma stane mi emo je nastaviti pjevati. Neka ne postoji trnje zbog kojeg emo stati. Kreni sad da me uhvati, da padnemo skupa. I dno sa tobom je mjesto meu zvijezdama.

(Pjesme by Merima Haimi)

MELODIJA O NAMA
Zaula sam stihove dobro poznate pjesme. Vratie me nekoliko godina unazad i podsjetie na period mog ivota koji mi je ostao zapeaen u srcu, na osobu koja i dan danas ivi u meni, kao tajna, kao svjedok da smo postojali mi, da je postojala jedna ljubav i da je ostavila trag u vremenu. Nikad me niko nije tako gledao, s toliko ljubavi u oima, niko nije imao taj blagi osmijeh, koji je znao odagnati sve moje loe misli, osjeanja. Ni s kim nisam mogla priati kao s njim, oputeno, otvoreno. Niko nikad, osim njega, nije uspio da dodirne moju duu, moja najdublja osjeanja, koja sam, uglavnom, pokuavala sakriti od svih. Od njega nisam mogla. Suvie dobro me poznavao. Ponekad toliko dobro da sam se plaila. Sjeam se svih njegovih rijei, svaka od njih je nala posebno mjesto u mom srcu, duboko se skrila u njemu. Bio je tu, uz mene, kad niko drugi nije, kad su mi svi okretali lea, on je bio moja podrka, bezuvijetno mi je pruao svoju ljubav, prijateljstvo, pruao mi je sve to mi je trebalo. Cijeli svoj svijet vidjela sam u njegovim krupnim plavim oima. Nedostaje mi sve to, nedostaje mi njegova ljubav, kapljice njenosti, strasti, nedostaje mi sve, sve to smo imali, i to moda ni s kim vie neu uspjeti da izgradim. Ali, sretna sam, sretna to je taj dio mene, dio nas, nae ljubavi postojao. Moda se izgubio u vrtlogu vremena, ali je, zasigurno postojao. Ja i dalje, poput djeteta, zapleem na taktove dobro poznate pjesme, pjesme koju smo satima zajedno sluali. Moda sva ova bura sjeanja i emocija ine na ples ivota i ples ljubavi bezvremenim, vjenim. A moda su samo uvertira starom muziaru to razmrljane note reda po staroj hartiji, stvarajui melodiju o nama...

Paali Anela

Sanjala sam sino jedan udan san.

Sanjala sam sino jedan udan san. Ruku pod ruku sa mukarcem satkanim od istih snova i sunevih zraka tamnih oiju, tamnijih od mraka, ula sam u kraljevstvo noi. Sanjala sam sino jedan udan san. Nebeska luda luna obasjavala je put, put kojim su samo misli i uspomene moga uma kroile do sada, put otkrovenja, i spoznaje, i shvatanja. Sanjala sam sino jedan udan san. Vidjela sam vile varalice kako sa sjenkama igraju do besvijesti, njihove noge su se kretale skladnim ritmovima, uz melodiju ljubavi, rimujui se sa prirodom i duama izgubljenih, i duama lutajuim, i duama ispunjenih ljubavlju. Sanjala sam sino jedan udan san.

Didi Amina

Ona se vie nede vratiti Gledam kroz tamu prozora i razmiljam.Pokuavam sprijeiti uspomene da isplivaju na povrinu. Borim se,ali osjedam kako moja volja nije dovoljno jaka pred tim uzburkalim kovitlacom nepredvidivog, a opet tako poznatog. Kao i uvijek, sputam branu koju sam podigla, opet me san prevario i oivio moj najvedi strah, uspomenu, sjedanje... Nod. Cika djece po pustim ulicama odavno je prestala. Samo ponegdje jo odjekne kakva baena petarda i pomuti neiji slatki san i tihimir mrkle nodi. Svugdje teka tama. Svi su ved odavno zaklopili oi izmorene bljetavilom prazniinih svjetala i neshvatljivom, privremenom zadivljenodu due ovim svjetovnim. Samo smo nas dvije sjedile sa glavom u majinom krilu sluajudi njen tihi glas proet tekim, dubokim emocijama umornog srca te majinskom ljubavlju. eljno smo upijale svaku njenu izgovorenu rije, poput praznog papira koji me esto u gluho doba nodi mami da ga ispunim svojim najdubljim mislima i osjedanjima. ekamo oca da donese krvavo zaraene poklone za koje je mjesecima tedio, samo kako bi vidio osmijeh na naim licima .Meni to nikada nije bilo previse vano,ali njoj jest. Emini jest. Svaki put pred oev dolazak dizala bi glavu sa majinog krila i tiho, svojim lakim korakom, poinjala etnju od jednog do drugog kraja male, uzane sobice. Moj pogled je neprekidno poivao na njoj, upijajudi svaki vilinski, njeni, neopisivo skladni pokret moje sestre.Izgledalo je kao da plee, uz neke note meni nepoznate, uz muziku koja je dopirala iz njene due i obavijala je skoro opipljivo. Njena mladost je dosegla svoj najslai vrhunac. Bujala je poput rue u proljece, sva snaga njenog tijela i due su se budile u njoj, stapale u jedno i mogla sam da vidim kako svaki dan postaje sve sretnija, ispunjena saznanjem da je voljena kao rijetko ko. Zauo se,sada mi tako mrzak ,zvuk babinog automobila. Emina je istrala, gipkim, brzim korakom , da doeka babu i tako eljene poklone. Od tog trenutka sve sam gledala kroz neki neobjanjivi pokrov na mojim oima, imala sam osjedaj da sanjam i to nodnu moru iz koje nema povratka. Babin oajni i izmueni krik koji je dopirao iz najdubljih dubina njegovog bida, kripa konica, Eminin bespomodni vrisak, kola Hitne pomodi i oh, taj osjedaj da nikad vie nede da bude kao prije, kao da je neto tog trenutka promijenilo ostatak mog ivota. Ni dan danas uspomene iz tog dijela mog ivota nisu bas jasne. Samo znam da i danas mrzim taj bolniki miris, donosi previe uspomena na to. Vie nego to mogu podnijeti. Jedina stvar koje se jasno sjedam je slika Emine kako beivotno lei na bolnikoj postelji. Njeno srce vie ne kuca, njene oi prekriva gusta koprena vjeitih snjegova. Nadam se samo da sada vidi neto ljepe nego sto je gledala do sad, da je negdje gdje poklone dobija svaki dan, gdje je uvijek sunce i nema ni traka oblaka koji bi ga zaklonili od nje, gdje de uvijek modi sluati pjev slavuja koji je tako voljela i udisati miris najdraeg joj jorgovana. Amina Didid

Zato volimo ljubav? Zato volimo ljubav? Zato jer nemamo drugog izbora nego voljeti je. Ljudima treba dosta vremena kako bi nauili voljeti na pravi nain, ali samo ljubavlju smo povezani sa ostatkom svijeta. Veina vas, ili nas nije uspjela da pronae neki smisao u ljubavi, i sad nam se sigurno ini da taj smisao nikada neemo pronai. Ljubav ispunjava naa i druga srca sreom... znajui da je ljubav jedna od njavanijih stvari svi spontano teimo znanju slanja i primanja ljubavi, bez obzira o kojoj se ljubavi radi. Ljubavi se pristupa srcem i osjeajima. Ono to nama ostaje kao odgovor zato smo nekog voljeli ili zato ga jo uvijek volimo, je osjeaj koji se ne moe porediti ni sa jednim drugim. Kad su srce i dua ispunjena osjeanjem ljubavi, lake se die, nita nije daleko, sve ima svoj smisao i sve je lako. Rijei ljubavi mogu stati u jedan osmjeh, u jedan zagrljaj, u jedan poljubac, i stisak ruke. Nita ne moe vjeno trajati pa tako ni prava ljubav. Smrt uvijek rastavi sve... ono to je lijepo i ono to je loe. I nikada ne postoji neka utjeha u tragedij gubitka osobe koji smo toliko voljeli, ali tu nada koja je neophodna za shvatanje, da je moda i bolje to se to tako dogodilo. Niko ne moe nikog da zloupotrebljava jer u svakom odnosu obe osobe znaju ta rade, ak i ako se jedna od njih na kraju tog odnosa poali da je bila iskoritena. Ne postoji nita to moemo zauvijek sauvati za sebe, sve to imamo nestat e jednog dana zajedno sa nama samima. I zato onda svi toliko tee da postignu neke nebitne ciljeve zapostavljajui svoje blinje, ljude koji su uvijek tu uz nas, koji nam svojim postojanjem daju snagu i volju za sve ono to radimo. Ljubav jednostavno doe,nastani se u nama i upravlja svime, i zato volimo ljubav. Ljubav oslabljuje jake, a jaa slabe; budale ini mudrima, a mudrace budalama; pali strasti, gasi razum; jednom rijeju, preokree sve naopako.

Nina Klii

Ruska no Zovu me da im se pridruim Da im svoje snove dam A ja sanjam Jesenjina Kako sa Dunkanovom ljubav vodi Tonem u tu rusku no i Pitam se Kako voditi ono ega nema? Crvena Izvlaim se na stara saznanja o mudrim Majama I ostajem priglupa u svome putovanju za dalje Ja ni zato nisam kriva osim za svoje stanje umirovljenika Muka mi je od prosjenosti i postala sam tvoja, svoja, naa Volim crveno, podsjea me na tebe i noi nespokoja, koje nismo imali Boje U danima kada piem oima, a ivim rukama ekajui sudbonosni poziv strasti s druge strane noi, Da se pojavi, smijui se nogama, a tapkajui prstima Nosim veo mlade Indijke iz 18. Stoljea i suknju boje jeseni U priprosto ljeto.

Glasovi o Majama i egipatskim piramidama zvuci tamnih noi i njihove mistike Znate li za izmjerivo svjetlo? Jeste li upoznali ovjeka lakeg za 21 gram?

Dina Mujakovi

Dozvoli mi da ti ispriam jednu kratku pjesmu. Vjerovatno se sada pita kako mogu priati pjesmu,a pjevati priu. Zar ne bi trebalo biti obrnuto. Ti zna da sam ja uvijek bila malo udna kada se doe do trenutka pisanja i matanja. Moja miljenja nisu zasnovana na konvencijonalnim idejama ovog svijeta, jer da jesu ja ne bih upravo sjedila za ovom tipkovnicom i gledala siva i bezlina slova, te od njih pokuavala napraviti rijei i slagati reenice, na kraju ih stavljati u kontekst i sve to posvetiti nama. Da, kao to moe primijetiti po tonu mog pisanja dola sam, do meni jo osjetljive ideje,nas. Znam da mi vie ne postojimo, ali isto tako znam da si sagradio jedno predivno mjesto u meni. To je mjesto puno muzike i sunca i smijeha i kie i ljubavi i prie i mraka i strasti i poude i ljubomore. Ti si sagradio itav jedan novi svijet u meni i evo sluajui neto to si mi ti davno pokuao pjevati, svijet se budi. Svaki put kada te vidim svijet se budi. Svaki put kada pomislim, kada me podsjeti, kada te sanjam. Tvoj svijet u meni ne miruje. On nema granice zemaljskog niti nebeskog. Tvoj svijet je izvan svega to postoji i za to ovi nai Zemljani znaju. Tvoj svijet posmatram otvorenih uiju i diram dlanovima. ujem ga prstima. U njemu se prepliu zvuci svakojakih glasova. U njemu postojimo samo nas dvoje. U njemu te volim, u njemu me voli vie od bilo ega to poznaje. U njemu nae due skakuu preko konopca i igraju se aha u hladu. Onda pleu, duboko i jako. Onda one uju ptice, pa potre za njima. Onda vide sunce, pa legnu da ih mazi. U tvom svijetu, u tom prelijepom malom mjestu u mojoj dui, nema zime. U tom mjestu nema tmurnog dana ili vjetrovite bure. Tamo nema suza, niti postoji pojam tuge i alosti. To je mjesto gdje se samo njenost slijeva u veliku ljubav, a strast u lijepa tijela. Nikada te neu pokuati zaboraviti, tvoj svijet i ti uvijek ivite u meni kao plutajue ostrvo. Nikada neete otii dovoljno daleko da vas moja dua ne dohvati, niti ete potonuti, jer vas rukama drim na povrini. Ja uvam one koje volim i nadam se da e i oni uvati mene. Nemoj misliti da je ovo ljubav pretoena u kazivanje. Ovo nije ni oprotajno pismo. Ovo je pismo upute za koritenje jedne enske, lijepe i nevine ljubavi. Ako se naa dva svijeta opet nekada sretnu voljela bih da zna ovo. Ako se to ipak ne desi, neka ti ovo bude prijateljski savjet za budue ljubavi. Voli ih i dii s njima. Nemoj ih varati s drugim tijelima ili povrijeivati inatom. Mi sve volimo na slian nain. Neke krljvlju i gnjojem, a neke vodom i zrakom. Saznanje da nikada niemu nije kraj me ubijedilo na ostajanje na ovom svijetu. Misli o univerzalnoj istini i vjenoj ljubavi. elja da doivim neto takvo je prevagnula nad vjenom tugom i lutajuim duhom. Nadam se samo da e gledati na sve nae kao na lijep ivot. Patnja nikome nije suena, pa tako ni naim duama. Nita se ne moe rijeiti tiinom, nekada ak ni

razgovorom. Veina stvari se rjeava pjesmama. Pjesma te vodi i putuje s tobom. Zato sam evo napisala pjesmu o tebi, na svoj udni nain. Ovo nije pjesma koja boli. Ovo ak nije ni elja. Ovo je isto i samo tvoje. Uzmi sve to je napisano i svako slovo gledaj na poseban nain, jer je svako od njih posveeno samo tebi i tvom svijetu u meni. elja i ljubav se nekada ne podnose. Strast ne moze ojaati elju, moda samo suze u neizmjerno svjetlim noima kada ezne za mrakom i snom.

elim ti vjenu ljubav i sretne suze. elim da tvoje lice bude samo nasmijano,a da jednog sunanog dana stane pred oltar i kae glasno i veliko Da cijelom Univerzumu. elim da uzme za sebe svoje tijelo i svoj um i da ivite najljepim melodijama svijeta. elim ti djecu mjeseca i prelijepu enu prekrivenu bijelim suncem. Ona ce imati svijetle oi i kosu boje ita, a djeca ce imati mladi, zeleni um. Voljet e je i eljeti uvijek. Nita te nee natjerati protiv nje, pa ak ni djevojke uvaljanje u nekakve zemaljske boje sa crnim, siunim oima. Bit e sretan, o kako e samo biti sretan.

Dina Mujakovi