Kenegaraan AMARAN PERINGATAN : ANDA DILARANG MENIRU ATAU PLAGIAT TUGASAN.

TUGASAN YANG DIHASILKAN MESTILAH HASIL KARYA ASLI ANDA. Tugasan 1 – Esei (20%) Pelajar diminta menulis esei berdasarkan salah satu daripada soalan berikut: 1. Bincangkan jenis-jenis kerajaan berserta contoh yang sesuai. 2. Huraikan kesan-kesan interaksi Peradaban Islam dan Peradaban Melayu. 3. Sejauh manakah kelemahan Sultan Mahmud Syah telah memberi ruang terhadap penjajahan Portugis di Melaka. 4. Jelaskan sumbangan Dato’ Onn Jaafar dalam proses kemerdekaan negara kita. 5. Jelaskan proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-Negeri Melayu. 6. Umumnya doktrin pengasingan kuasa dapat mencegah daripada berlakunya pemusatan kuasa ditangan sesetengah pemimpin. Bincangkan. 7. Huraikan peranan Malaysia di pentas antarabangsa mengenai isu-isu kemanusiaan. Panjang esei : 10 muka surat (tidak termasuk muka hadapan dan rujukan) Huruf : Times New Roman Font : 12 Spacing : 1.5 Rujukan : Minimum 5 (sekiranya merujuk kepada laman web, 2 laman web bersamaan 1 buku) Kriteria Penilaian: 1. Isi dan huraian yang mencerminkan idea serta pendapat penulis 40% 2. Kemahiran dalam struktur berbahasa (tatabahasa, perbendaharaan kata dan gaya penulisan) 25% 3. Format yang sesuai serta rujukan 15% 4. Kemahiran dan ketepatan dalam penulisan - Pengenalan 5% - Urutan penyampaian isi 5% - Kreativiti 5% - Kesimpulan 5%

6. 3. 4. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS . Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Sila hantar tugasan 2 dalam bentuk SATU fail sahaja (termasuk cover. 9. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.PERINGATAN!!!!!!! 1. isi tugasan dan senarai rujukan) secara online dengan uploadkannya dalam sistem MyGuru3. Karya anda mestilah asli. 5. 2. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. 8. Sentiasa rujuk pengumuman dalam MyGuru 3 dari masa ke semasa. Berhubung dengan Tutor E-Learning anda. • • Sila hantar tugasan 2 SEBELUM 30 March 2012 (Jumaat). Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful