You are on page 1of 3

Mostovi Newcastlea Vjeran Stojanac, 2011.

Teko je pronai grad koji moe ponuditi vizuru kakvu prua panorama Newcastlea na Tyneu. Njegovih sedam mostova, postupno graenih od osamnaestog stoljea pa do dananjice svojim gabaritima, zbijenou te iznad svega raznolikou izvedbe i namjene pruaju uistinu poseban ugoaj. Na samom istonom rubu ueg sredita grada, izmeu Cattle Marketa na sjeveru i Dunstona na jugu smjeten je najzapadniji od sedam uvenih mostova, trideset metara visok Redheugh Bridge. Njegova je prva inkarnacija za pjeake i zapreni promet otvorena prvog svibnja 1871., no ve se koncem istog stoljea uslijed razvoja urbane cjeline te pojave prvih motornih vozila ukazala potreba za intervencijama u izvedbi. Daljnje su preinake implementirane poetkom 1983., kada je Redheugh Bridge konano dobio po dvije prometne trake u svakom pravcu, a njegova je izvorna elina konstrukcja zamijenjena dvama pilonima koji nose vitke betonske lukove. Zbog specifinog poloaja te otvorenosti jakim udarima vjetra, promet je na ovom mostu esto ogranien za autobuse i teretna vozila. eljeniki most King Edward VII Bridge, meu djelatnicima British Raila poznat i kao KEB, dovren je 1906., kako bi rasteretio prometno zaguenu prugu na mostu High Level, te da bi se izbjeglo vraanje vlakova istim pravcem (sredinja eljeznika postaja, Central Station je smjetena na sjevernoj obali Tynea, izmeu mostova KEB i High Level). Prvotno je planirano da se ovaj objekt izvede u formi sa jednim lukom i uporitima na obalama, no zbog problema sa konfiguracijom terena, pristupilo se izgradnji mosta na trima kamenim pilonima (nosaima). irina prometne trase (15,3 m) omoguuje funkcioniranje etiri usporedne pruge, ali je krajem prolog stoljea, nakon zatvaranja eljeznikog depota u Greensfieldu taj broj reduciran na tri. Ovaj je most uvrten na listu zatienih objekata, u kategoriji Drugog stupnja (Grade Two). Neto istonije od KEB-a lei jo jedan most kraljevskog naziva, Queen Elisabeth II Bridge, meu lokalnim stanovnitvom poznat kao Metro Bridge. Ova 360 metara duga konstrukcija osonjena je na dva pilona, relativno blizu obalama, i meusobno udaljena 168 metara. Most je novijeg datuma graen je izmeu 1976. I 1980., a puten je u promet koncem 1981., kao dio sustava lake eljeznice Tyne and Wear Metro, koja povezuje sredinji dio Newcastlea sa zranom lukom, te predgraima poput South Shieldsa, Gatesheada i Sunderlanda. Godine je 2007. tvrtka Nexus, inae zaduena za odravanje sustava gradskog metroa angairala umjetnika Nayana Kulkarnija na obnovi estetske percepcije ovog mosta. Tada je most prebojan u dvije plave nijanse, a uz

rubove metalne konstrukcije postavljeno je 140 LED jedinica promjenjivih boja, koje nou daju posebnu dra ovom objektu (tzv. Nocturne scheme). Izgraen imeu 1846. i 1849., High Level Bridge je definitivno najstariji postojei prijelaz na Tyneu, ali to nije njegov jedini superlativ ovaj je most sa svojih 408 metara, od ega 156 iznad same rijeke ujedno i najdui. Njegovih est kamenih pilona nosi masivnu metalnu konstrukciju sastavljenu od dvije etae. Gornja razina, postavljena na visini od 36 metara iznad plimne crte Tynea izvorno je sadravala tri eljeznike pruge jednu teretnu liniju, te po jednu putniku u pravcu sjevera odnosno juga. Izgradnjom KEB-a ova je most znatno rastereen, te je i broj pruga reduciran na dvije putnike u sklopu East Coast Main Linea, koje su osamdesetih godina dvadesetog stoljea dodatno elektrificirane. Dvanaest metara nie lei donja etaa, neko namjenjena pjeakom i cestovnom prometu, a jedno je vrijeme udomljavala i linije gradskog tramvajskog sustava. Godine 2005. je ova razina zatvorena za sav promet i najvjerojatnije nee vie biti koritena u te svrhe, poto se viktorijanski High Level Bridge, u meuvremenu ionako proglaen spomenikom prve kategorije, ne moe nositi sa rastuim trendom koritenja motornih vozila. Sudbina gornje razine je upitna i ovisi o slubenoj politici National Raila, no vjerojatno je da e u dogledno vrijeme linije biti izmjetene na planiranom zamjenskom mostu. Pokretni Swing Bridge je sedamdesetih godina devetnaestog stoljea zamjenio stari georgijanski most koji je svojim niskim poloajem prijeio rijeni promet uzvodno prema Dunstonu i Newburnu. Iz inenjerske radionice W. G. Armstronga je proizalo elegantno i graanima prihvatljvo rjeenje novi je most i dalje leao relativno nisko, a dovitljivom je izvedbom omogueno zakretanje njegovog sredinjeg dijela za devedeset stupnjeva, ime be rijeka praktiki postajala plovna. Ovo je omogueno hidraulikim sustavom pogonjenim elektrinim vodenim pumpama, smjetenim na duguljastom umjetnom gatu u sredini toka Tynea. Posebnu dra ovom mostu daje upravljaka prostorija nalik kupoli svjetionika, izdignuta iznad prometnog kolosjeka. U svojim najboljim vremenima, ovaj je most otvaran, odnosno zakretan i do petnaest puta dnevno podaci iz 1924. biljee zamalo 6000 otvaranja! Taj se broj vremenom smanjivao, tako da je 1950. prepolovljen na 3000, a tendencija pada se oituje i u novijim podacima; 900 otvaranja godine 1970., pa do svega 89 u 2002. Iako prividno 'umirovljen', ovaj nenapadni i elegantni most i dalje obavlja svoju funkciju, mada skriven u sjeni mastodonata poput High Level Bridgea i moda najpoznatije gradske vinjete, Tyne Bridgea. Ovaj potonji je relativno mlad u odnosu na svoje istono poloene srodnike, poto je dovren tek 1928. Ipak, rije je o kljunoj cestovnoj poveznici sjeverne i june obale Tynea, odnosno Newcastlea i Gatesheada, tovie, nakon zatvaranja donje razine High Level Bridgea, ovaj most uz Redbough i u tu svrhu rijetko koriteni Swing Bridge te Tyne Tunnel predstavlja jedini nain da se rijeka prijee automobilom.

Iako idejna izvedba Tyne Bridgea nije unikatna (projektanti Mott, Hay i Anderson su ga modelirali prema njujorkom Hell Gate Bridgeu, a njegove konture poprilino podsjeaju i na Harbour Bridge u Sydneyju), ovaj je most kroz svega nekoliko godina praktiki postao najpoznatiji gradski simbol. Ovo je ujedno i jedini gradski most koji svoje uporite nema u rijenom koritu, poto je izveden u viseoj formi sa uporitima lukova u etiri glomazna pilona, po dva na svakoj obali. Mikrolokacija nije sluajno odabrana na tom se mjestu nalazio najstariji prijelaz preko Tynea, rimski Pons Aeluis kao i njegova dva kamena sljednika iz 1270., odnosno 1781., a dananji je luni most dugo vremena bio dio dravne ceste A1, vjerojatno najbitnije britanske transverzale u pravcu jug sjever, koja zapoinje nekoliko metara od granica londonskog Cityja, a zavrava u Edinburghu. Tek sa dovrenjem tunela ispod rijeke Tyne (1967.) prometne trake ovog mosta postaju cesta A167, no birokratska numeracija nije umanjila njegov znaaj! Najzapadniji i najmlai most u Newcastleu jest modernistiko zdanje otvoreno koncem dvadesetog stoljea, u sklopu milenijskih proslava. Gateshead Millennium Bridge je armiranobetonska blago zakrivljena konstrukcija dodatno ukraena lunim betonskim svodom tako da pomalo podsjea na glasgovski Clyde Arc Bridge. Slino Swing Bridgeu, i Gateshead Millennium je pokretna struktura iji se sredinji dio moe zakretati kako bi propustio plovila ka gornjim djelovima Tynea, no ovdje se taj sloeni postupak vri neto sofisticiranijom metodom est snanih elektromotora (55 kW svaki) pogone hidrauline 'ovnove' koji zakreu most za 40 stupnjeva, ime se omoguuje promet plovilima do 25 metara visine u vrijeme plime. U razdobljima kada je vodeni prolaz otvoren, nosei se luk razdvaja na dva dijela to ovom mostu daje dodatnu zanimljivu vizualnu komponentu. Oekivano, prijelaz je dozvoljen iskljuivo pjeacima i biciklistima, tako da se itav koncept odlino uklapa u vizuru oblinjih etnica izgraenih na obalama rijeke gdje su donedavno trunula neugledna skladita. I za kraj, jedna zanimljivost. Godine 1969. je londonski progresivni rock sastav The Nice, predvoen legendarnim klavijaturistom Keithom Emersonom te roenim 'geordijem' Lee Jacksonom snimio petnaestominutnu kompoziciju nazvanu Five Bridges Suite, koja, pogaate, govori upravo o ovim mostovima (uz izuzetak Metro i Gateshead Millennuima). Bila je to prva uspjena simbioza zvuka rock sastava i simfonijskog orkestra, spoj starog i novog, tradicionalnog i modernistikog, a upravo je takva i vizura mostova nad rijekom Tyne u Newcastleu!