Prepara't una bona presentació i exposició

Consells i aspectes a tenir en compte

Francesc Farré - La Salle Mollerussa

Etapes de la presentació
PLANIFICAR

DISSENYAR

EXPOSAR

PLANIFICAR: Cercar i seleccionar la informació DISSENYAR: tenir clar Què i Com ho vull mostrar, tria el tipus de suport (PPT, Prezi) PRESENTAR: Més endavant treballarem aspectes concrets de la presentació (PREZI o PPT) TOTA FASE és consequència de l'anterior i poden ser revisables durant el procès.

PLANIFICAR A qui et dirigiràs Reunir i seleccionar material Organitzar el guió

- Cal pensar qui tindràs davant. Important saber qui et valorarà o t'escoltarà, per orientar la teva exposició segons nivell de coneixement del tema, edat, (per adequar el lèxic i paraules tècniques durant la presentació) - Reuneix i selecciona el millor material (fotos, gràfics, vídeos, material complementari pel tribunal...) - Organitza el guió de la presentació (tinguis clar què vols mostrar i la idea amb la que vols que es quedin els que t'escolten)

DISSENYAR

Temps Fil conductor Tria del suport

- És molt important saber el temps amb el que comptes per a l'exposició. El tindràs en compte pel disseny. - Ajusta el temps total del que disposes i els parcials, en el cas de presentacións superiors als 10 minuts. - Troba un fil conductor que et serveixi de guia per tota l'exposició. Normalment és l'estructura del projecte o treball. - Pots fer retorns al guió principal per ubicar en tot moment a l'audiència en quina part del treball et trobes. - Elecció del software a emprar, bé sigui Power Point o Prezi.

EXPOSAR
L'exposició constarà de les fases:

Introducció Cos central Conclusions

Sempre tindreu en ment en quina fase de l'exposició esteu, us ajudarà a estructurar mentalment que us tocar dir o quina és la següent diapositiva.

Fase: INTRODUCCIÓ
presentació personal motivació com

objectiu

quan

- PRESENTAR-TE PERSONALMENT: dóna sentit d'identitat (nom i cognom i estudis que curses) presentar-te davant el jurat, tribunal o audiència (encara que ja et coneguin). - Descriuràs la MOTIVACIÓ principal que t'ha dut a realitzar el Projecte o Treball que presentes. - l'OBJECTIU: informaràs o explicaràs tota l'argumentació o estructura en la que t'has basat per a desenvolupar el projecte. - QUÈ? lligat amb l'objectiu o la hipòtesi de la que es parteix. - COM? A partir d'unes pinzellades espero... / Amb l'ajut d'imatges i breus explicacions vull que us feu una idea... / - QUAN? durant els propers minuts... / Mitjançant les següents diapositives... / A partir d'ara us faré un esbós de les parts principals...

Fase: DESENVOLUPAMENT

- Expliqueu els conceptes principals del vostre treball o projecte. - Utilitzeu un mateix estil entre les diapositives que aneu passant i explicant. - Ubiqueu o recordeu en tot moment en quin punt o moment de l'exposició us trobeu, mitjançant retorns al guió principal o anomenant-ho. - Adapteu el discurs al vostre caràcter i manera de ser. - Afegiu alguna anècdota ocorreguda durant el projecte o treball, cridant l'atenció dels oients. També pot ser vàlid un toc d'humor. - Tingueu en compte a qui teniu davant per explicar exemples o proves. - En aquesta fase podeu aportar material complementari, maquetes, fitxa de suport pel jurat...

Fase: CONCLUSIONS

Síntesi

Idea final clara

Hipòtesi

1. Fareu una síntesi (resum breu) de tot l'explicat. 2. Concretant les idees importants. 3. Donar una idea final clara i a poder ser impactant. - Acabareu valorant la hipòtesi inicial, ja sigui per refermar-la o deixar-la en interrogant degut a una recerca que no us mostra un resultat únic o definitiu. - En cas de no tenir hipòtesi plantejada, senzillament explicareu si el projecte desenvolupat ha acabat tal com preteníeu o si han sortit entrebancs que no hi comptàveu i ha variat el resultat final.

Consideracions a tenir en compte
Grans presentacions estan fetes a partir de la tècnica de Kawasaki:

10 x 20 x 30
Que significa: - 10 diapositives - màxim 20 minuts d'exposició - tamany de lletra no inferior a 30 No cal seguir-ho al peu de la lletra, però sempre és bo tenir-ho en compte i adaptarho a les nostres necessitats.

eRRoRs a evitar a la presentació
Evita el telemprompter
- L'excessiva lletra i a més llegir-la de la pantalla. - La diapositiva és un suport, no la pauta de lectura.

- Intenteu en tot moment que a partir de la imatge, vídeo o frase que mostreu en pantalla siguin les vostres paraules les que aportin la informació necessària del que voleu fer entendre a qui us escolta. - Podeu portar una pauta o fitxa a la mà o bé emprar les notes d'orador (Power Point), però intenteu sempre no llegir-la. Sempre li podeu fer un cop d'ull si us perdeu, però no la llegiu. - No és aconsellable fer tot un discurs, no es tracta de recitar de memòria tota l'explicació. - Eviteu massa informació en una sola diapositiva. (semblant als cartells de la carretera - si té molta informació, ens en perdem una part -)

eRRoRs a evitar a la presentació

- Aquests dissenys són més agradables per als receptors. - Observeu com el text és ben breu, per fer aquest tipus de format cal tenir ben preparada l'exposició. - Eviteu les plantilles predissenyades de PPT, són poc originals en la seva majoria. - Prezi dóna joc també al carregar imatges de bona resolució i encabir-hi text a dins

eRRoRs a evitar a la presentació
Evita fonts i colors que dificultin la lectura
- Utilitza lletres netes i colors de tonalitats semblants o totalment diferents. - Tots i des de qualsevol lloc han de poder llegir la diapositiva. - Compte amb les faltes d'orografia, poden desmerèixer un bon treball.

eRRoRs a evitar a la presentació

- Aquests dissenys són més agradables per als receptors. - Observeu com el text és ben breu, per fer aquest tipus de format cal tenir ben preparada l'exposició. - Eviteu les plantilles predissenyades de PPT, són poc originals en la seva majoria. - Prezi dóna joc també al carregar imatges de bona resolució i encabir-hi text a dins

eRRoRs a evitar a la presentació
Evita la poca qualitat i la molta quantitat d'IMATGES

- Treballa amb fotografies de resolució alta i que expressin o impactin. - Evita els cliparts, ni gif animats, ni imatges pre-dissenyades - No abuseu al prezi dels efecte zoom, ni al PowerPoint de les transicions.

S'aconsella una imatge / idea per diapositiva

Aprofita els espais per comunicar !

Aprofita els espais que la fotografia et dóna per encabir el teu text

Pinyó del cigüenyal

Treball de desmuntatge

- exemples d'imatges relacionades amb la mecànica - cal que trobeu o feu les imatges que més s'adiguin a la presentació que voleu mostrar.

Tria imatges amb força

● ● ●

Si fas tu les fotografies intenta que mostrin amb eloqüència i clarament el que tu vols transmetre. Si les fotos tenen un component estètic millor captaràs l'atenció de l'audiència. Si les imatges utilitzades no són pròpies cal afegir la procedència de les mateixes i escollir-ne de llicència lliure.

eRRoRs a evitar a la presentació Llenguatge verbal Llenguatge corporal

- Parleu alt i amb serenitat. Vocalitzeu bé i a una velocitat normal (ni accelerat, ni lent) - Eviteu les crosses o "muletilles" ( vale, pues, no, ehhh ... ) - Parleu amb seguretat i sense vergonya ( s'aconsegueix amb la pràctica, per això és tan important l'assaig previ). - Eviteu postures poc naturals. - Parleu drets, no doneu l'esquena al públic o jurat. - Treballeu el llenguatge no verbal: gestos, mirades, pauses És molt aconsellable haver fet la presentació prèviament davant familiars, amics o davant del mirall.

Fonts d'informació
Adreces i espais de consulta:
Presentacions:
- http://www.slideshare.net/advl03/the-art-of-presentation-following-the-zen-path - http://www.slideshare.net/lindacq/diseo-de-presentaciones-visuales?ref=http://carraud.blogspot.com/2012/02/linda-castaneda-diseno-de.html - http://www.slideshare.net/joseangelb7/com-fer-una-bona-presentacio - http://www.slideshare.net/mpujol40/lexposici-oral-1762913

Llocs web:
http://www.presentastico.com/

Vídeos: - https://vimeo.com/31200427
- https://vimeo.com/31244154 - https://vimeo.com/31210835

Data de consulta: 29/04/12 29/04/12

Fotos: - http://www.flickr.com/photos/sukanto_debnath/2354615165
- http://www.flickr.com/photos/28913916@N02/5307901102

Cercador d'imatges amb llicència Creative Commons allotjades a Flickr: - http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php?terms=&edit=yes&page=1