P. 1
Constanta Buzea Zgomotocicleta

Constanta Buzea Zgomotocicleta

|Views: 350|Likes:
Published by Marchiș Alexandra

More info:

Published by: Marchiș Alexandra on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2015

pdf

text

original

3

t6cfqr

constanfa bwzea

ZGOMOTOCICLETA
antologie de poezii pentru copii

6 Y
trDITURA FUNDATIEI CULTURALE ROMANE BUCURESTI - 1996

trDITUI{A FUNDATIEI CUL'fURALE itOMANE Ncc;i Ale-randnt. nr. 3[J scc'trrrrri l. 71273 Bucuresti
ItO\1,\N1A '['cltr{bn: 212.25.4.]: 6:'}3. 1 I .62 Fax: ll12'i5 59 elnail : l'cr(i. tag.rrsa t. ro

rsFJN 973-577-O73-:)

copertd gi ilustralii: ioana gi lucian
profirescu

,.__,
^-.-/{ :

'

q*$
\"'

t)-

---\

r->^='--l#

POTUBSTE

in cerul norilor de mAzgA Nn tndzgelit un noriFor
1-a-nghitit o gAsca ZburAnd cAtre ecuator.
Pe care

/r_ _:>

Si-n cerul norilor de ceat6 Am mAzgalit alt norisor Pe care l-a-nghifit o ratA Venind dinspre ecuator.

,/z

4=
_r
t-

)

*qt-J
Din tara norilor ma-ntorc De dragul vostru. puslamale, CAlare pe un galbcn porc Impodobit cu portocale
.

={

p'

't7

Vin cu trAsura $i cu trenul Pufnind in abur alb-ldptos, Bagajul meu este refrenul Acestui cAntec somnoros.
Pe

drum am luat un guturai Si-am strS.nutat pAnA la stele, Morisca morii de m5"lai S-a rupt de suflul gurii mele.

)

Acolo-n tara din inalt Dacd te uiti, se vede bine Un cal cu ochii de smarald Si-un cal cu ochii de rubine.

TrAsurile sunt rd.sturnate, De drum potcoavele sunt roase, Cordbii naufragiate Genele voastre somnoroase.

*,

miel. mult si el SA se faca. o zi. Ca sA poarte clopotel.CE SPUNEA IJN BAIE"TEL Imi spunea un baietel Ca ar \Tea mult. 6 .

pierzAndu-si cumpdtul.Nu iti dau curealta mea! El: . spunea Cdtre frate-sd. Repeta: .Ba da! Ba da! Ba da! Ea.BA NU-BA DA Sora lui BA NU.Ba nu! Ba nu! 7 .u BA DA: .

Ce faci ttt.Vreau sa tai PePtele Asta. ce te faci daca iti intra.ME$TERUL IZNTA . .Pai. De-a latul! . iartA-mA. .Dar. mestere? Ztce baiatul.Megtere. Pestele lunec6.n cizmd? - 9 . Ce te faci dacA iti intra-n n Anecd? . scutur mAneca! Raspunde IzmA.

Vine-ndatd Jawamucle! Dac5" . Nu r. se tundA Fara foarfece cu fundd? wea breton cu bucle.CAINELE FRIZERO Eu sunt cAinele Frizero La rnine va tundeti zero.rea cutu s5.

Puiul devine o gainA. Si trece timpul ca un mop.AI Cu cizmulite de maiai Se plimbA puii-n luna mai. Si-n cioc un fluier. piu-piu-piu! Si piuie de te-asllrzesc. pitt-piu-piu I ll . Si wemea trece ca sa rina. Puiul devine un cocos. GAina face-un ou galbtti Din care iese iar un pui Cu aripioara la chipitt. Cu aripioara la chipiu. $i-n cioc un fluier. Si din bombeuri ciugulesc.CU CTZMULITE DE IVIAI.

MA uit la el. fireste. pipa.COVRIGI CU IVIAC Catelul Asta. si el la mine. tac.=r . El latrA. gura mare. Stand inc5rcat de bucle. tine in coadA trei cowigi cu mac. / "'fl re . Eu. Ma latra-n fiecare clipa Cend trec pe lAngA casa-n care StdpAnul lui fum eazd. i i ti I ffi .

= -.RatA si mustata 'i *l. ."1 jr':. /:{ ' 't1. . ''# tt I f r ...De ce? . I .t\ ! t ..-: Nu se vad la fala Niciodata-n viata! .l:*..j.-: ---' RATA CU MUSTATA .=:.. .-. Iar mustAcioara umblA seara...Pentru cd rata UmblA dimineata.1'..1.Vreau sa vad o ratA Cu mustatA! ..ii ..'r . .]i ]..

rs. Un bAiat imbAiat.DESPRE GHETE CU NOROI An acasd. Si baiatul doarme dr. . Dar bAiatui le-a promis CA le curdta in rris. Starn de vorbA anAndoi Despre ghete cu noroi. intr-un pat. Ghetele sunt suparate C-au rarnas necurdtate. MoS Ene nimic n-a spus.

Clicul s-a despiedecat. cum faci tn! # & . Dar cu furculita.DEGETEL Degetel. Am chemat un fotograf Ca sA facd boala praf. t.rav. Fotograful sub cearccaf. Strstinea cE. Degetel sA faca jaf in castronul cu pilaf. insd. nu mAnuta.rti bolnav De o boala cu n5. Aparatul lui cu clic Parcd nu fdcea nimic. .nu e $ranr. la un moment dat.

L-am incAlecat cu bine. l. spund. si albi. ii vorbeam.CAL CU STEA Ce de cai. Am visat un cal cu stea. Mi-a rdspuns intr-un tt. n-ajung. luna-i plina De argint si de lumind. L-am rugat. imi rdspundea.rzi:u CA pe lund e pustiu. poate mA minte.. Hai pe unul sa ma urci. Sa zboare cu mine-n luna.. ii vorbeam.una mea tot de a-rgint e. Am visat un cal cu stea. poate s5. Cd sunt mic.. Dar nu-l cred. Calul era mic cAt mine. . Eu i-am spus c5. imi rAspundea. si murgi. nu pot Se il pup pe cal pe bot.

Sa-F arat si un hulub. mAnzule minune! Hai cu mine.. Mi-a spus mama c5. NNEI{ZUIB Mi-a spus lnama cA la prAnz S-a nascut in grajd Lln manz. CLINC. clinc. sd te pl1p. MAnzul este alb si blAnd. Sa te mAngAi. SA mai cresti. Clinc. Merg sA-l vAd.. e pldpAnd. sd nu te sperii. ne las5. Dar astept venirea serii. Sa i-l pun la gAt. --L..' . Sd se bucure si ei. hai in casA. Sa-i aritt un clopotel. c5.CLINC. sA-i sune.

'\-.CRINOCAII Stiti cA bAietelul nostrtr Duce crinii de cdpastru? Crinii sunt cAluti subtiri La trAsuri cu trandafiri. R .4 'Xt/\-4 b t/ .

Crinii cr-r lumini se-adapa. Din opt crini facem doi cai. \ 2A . Alter doui sunt urechi. Patru crini" patru picio:rre. Ce sa fie? Ochi mai vechi. SA mAnArn cll bici de apa Herghelii de crinccai. O plimbare cu alai.Crinii-cai au frunze-rr piele Si cApestre de zoi'ele. Crini. Hai sa mergem la plimbare. inca dor-ra" flori-perechi. cai verzi intr-un picior Au cap alb. cu sase flori. I)ouA flori sunt ochii lor. Sa dAm cailor rnalai.

stAngr-rl. Stie sA se joace TAnr:ArobotAncul. drcptr-rl. dreptul. Dreptul" stAngrri. Sparge si deschide Sticle cr-l lichidc. Trece robotAncul FAcAnd pe rJesteptu-l. stAngul. dreptul. Si cu ochiul face: StAngul.ROBOTANCUT StAngul. 2l . Scoate si desface Dopuri !i capace.

CAnd nu esti cuminte. \ 22 .Joacd de cuvinte Robotancarob.N t\ --l -] tf .) t.' r. . Cazi si te faci zob.

de Peste.Da. Si respirS.Da. Cd nu umbld. desigur. uite-i dintii! Dar bibanii unde-s oare? . la Plimbare Cu bunicii si PArintii. .nt. prin urechi.Balta-i plinA-ochi. Trec in siruri si-n Perechi. respira. le vad aici.UITE $TIUCA. Ca margelele urcAnd Bulele de aer mici? I \ . . ci inoatd. N" t ) Si-aici. Si mai vezi. Uita-te atentd cum Trec prin apA ca Prin fum.E plirnbarea 1or ciudatA. UITE-I DINTII .Su. Uite stiuca.Si respira? . din cAnd in cAnd. F .

Alifiile sunt bune Dacd"-s dulci. Se va duce l. La spital dacd te duci. Bei precis sirop de nuci. t la spital La un doctor papagal.VE\IERITA DIN REVISTA Veverita din revistd Sufla nasul in batistd.\ 24 . \r \\\ . r I ) Papagalul este foarte Ocupat in altd parte. si cu alune.

de-ag spune cum ai zis Sd nu zic.. las-o baltA.Si. dacA-i in altd parte? .Daca-i dusd. AIA Asta. - ) Aceasta nu e cealaltA? Nu. c6.Ba. sd nu zici. aia. n-ar fi nimic? . cealdta-i rnai inalta! . Spune oaia. cealalta nu-i inalt5.I I i. Doar sd nu-i zici cealalalta! . Dar aceasta si aceea Spune IarA gre$ Andreea. I ASTA. Este cea mai de departe! . gresesti! Hai sa ne uitd"m la pesti.Dar.Pei. 26 .

. 27 . eu . Orice babd are-un bob. corcodeaua Si buratecul cu burtd".cartofi... Ba vor tort. Corcodelul. Orice nadd are nod.JOCURI DE CIJVINTE Orice rob are o roabd. Bacu-i barcd fara beci. Gogosarul. Gogu muscd din gogoaqa. ba vor o turta. Tu . Scala rupti cere scule. Orice cod are o coadd. Asa vorbe.barabule.-aqa urechi! Vacile sunt blAnde-n veci. nu Petreci! Bearca mestec6 ciuPearca. Treacd-ti dac6. CosulecaococoasS". eu curechi. gogoneaua. Arcul ne p{zegte arca.9i tu-mi treci! Cu PetricS. Tu zici vasz6.

{ .TE TRAG DE ( I . cA Fac gogosi duminica! Ce te-ni:runti la mine. cd .Ce te-ncrunti ii f I Cu patru frunti? Vino pe la mine.

rmt1i cui o pttpA. si ciacaL poate. DacA vrea. Sau ne-aduce intr-un cos Ciulama cu coc:olosi. CA pe cele-ncondeiate \. Cuale cu coji bdlaie. Sa le puneln la bataie. Repede deschidem Llsja. Dar. Ne dA ouA-ncondeiate .galtrstele din sttpa Le dA n'.GAINUSA CAnd se -attdc giinusa.'rern sa ie pastrarn pt' toatc ti .

f t' TOARE DE BALENE e.{fl r.-l t {t ei . marinari! I t mijlociil= loate \tii! - . valuri vin alene e de balene.1. '. ie plutea.bomboalre.r=.- j. ul le vAna../. "f t Fl'.t ..' = spre noi balene mari! e.. bilioane* doud-trei oceane.

hiordtrl are LJrsi polari si rn-tlpi polare.lrp:. Pinguini si pinguine. Aurora Boreala in noaptea polarA. f . Sudr-rl e continental. Sudui are. stie-clricine. \ 4 + a . Prtlul Sud si Polul Nord Stii si1 Ie deosebesti? Tine minte.2--z--z-- *.k t/ :2.r'al. cum e? . Dupa sase luni apune. lJordul e ocean c. I .Cr-rrn sA fie? Fl-o minune! - \:r \ \ I I * Soarele care rasarc.'::i:/t/' b) POLUL SUD SI POLUL NORD trara glume sl povesti.

.' '1/ /t '/r llt t/ .oase de polei. ca s-o roadd.PotaitA Janrotei. Turturi .IARNA Cenm N-O n{er.l I /r. Niste turturi tu nu wei? FarA macirrvA in ei. w t///t7 //// / t' fll' . Ci-i tacutir din zapadA.refqCA Nu-i din oase.

ori desa{5.\' r\ r' l\\ r : nii iltr \ 1. un sdculet! Ce sa ne lungim la vorbA. ori traistd. N-ai desagd.. iei o torb6! Ce te uiti mirat la mine? Le iei goale.SACULET. Ia. .. Ia cu tine. le-aduci pline! I '\ \ S\ '\ \rr | 'r' :-4 r. Sac.. SAC Daca rrrei sA pleci in lume. cA-i bun. pentru glume.- s*l rj * 't !t .$ .is ./\ r( \' Nu ai sac? Tu fii istet.-2 . nBsAcA.

Mijlociii ca mArirne. MustAcind din mustAcioare. Pisicotul o pAndeste. . II Pestisorii trec calare Pe cai verzi. Cei mai mici si cei mai mari Ne privesc prin ochelari. Se gAndesc numai la rime. pe cai de mare. Mai tacr-rt decAt un peste.rlA I VrAbiuta de la mare Se bronza pe aripioare.PrsrcoT $r rmABrr. O pAndeste de sub floare.

Si-au croit o carapace. ce sA le faci. h Pisicotul gheara.. I 1 1 ! . Se bronzase stAnd la soare. Carn urAti. Plaja-i galbena ca mierea Doar putin zaharisitA.Crabii sunt un fel de raci Mai rotunzi. Dar la firea ior stAngace. mai cufundaci. Astfel cd la inceput Nici nu l-am recunoscut. ry Cu nisipul dat prin sit5.tare. Crabii sunt gAndaci stAngaci.

1 t V Pisicotul are Numai perne la Picioare? Perne-n sPate. Nu se z{Arie Pe bot. Dar e smecher mare. Stiti cA ) l Merge lin. Cu gherutele lui unse Se joacd de-a v-ati ascunse. nu se agata. Perne-n fafi. 39 . Si o facc foarte des. Negresit. F i l Cand se sPald Pisicot. mare' Parca nici nu are gheare! Labele cAnd si le linge De lapte sau de fi-rninge. binc -nteles.

Pisicot se crede tare. Prinde lrabia. f t F S-a-mbrdcat in cucuvea. noaptea-i lunA. Marea-i plina de corabii. in pom urcAnd. in gAnd! VII insa wabia bronzat6. El nu trece la culcare. . E hazlie. Ziua-i soare. .. Hai cu latul.\ I I Crede c-o sd-i mearge strunA VAndtoarea lui de wAbii. hai cu sfoara. Si. de cum se lasd" seara. e sireatA.si musafirul. Cd. Intr-o carte rasfoia. Ci.asteptAndu. la cuib.

Si-n costumul sAu de bal. si pus in pat.a-"' . Si la vArf facuta nod. . Dus urgent cu o salvare La spital. Qi cosmare. A cazut intr-un canal. nu aqteaptS". Si durere .-\-. x IntAmplata intAmplare Pisicot a ibst iuat. ! I L 0 0 Are Pisicot rdbdare.'7 MAta-sora-i face frectii.\ VIII . Are febrd" foarte mare.Pisicot. Nu te drrcc la rascruce. coadA de-un cot.r de tot! Dar mutrita lui desteaptA Nu ascultd.. C-o sa-ti fie rzri. Rupte cAteva oscioare. t) Doctorul i-a dat injeclii.

Ca o mama. Cumpira si-un tub cu pastA.Pentru dintii dumneavoastra'i A vAzut leul ca noi Stam cu pdru-n ochi. dacd esti bun.7 . Umbla zilnic teleleu Dupa branza Penteleu. 4 t : ... A-nteles. Ca sA nu mai faci un drum.Leule. iVu ne murddrim decAt PAnd-n unghii. . iatA. pAnA-n gAt.I' Un leu mare. paraleu. . ne-ajutA. Pentru ca l-am rugat eu. vAlvoi. Cumpara si un sdpun. . Dacd tot alergi acum. ca un tatA.

C-un pachet de douA tone. piepteni mari. Vai.tr u Vine incarcat. Pentru degete pAtate Pentru Llnghii netAiate. fii cuminte. Sticle de sampon si Perii. Prea te porti ca un Pdrinte! - q cd 43 . Clame. i-eone. Leone. Piepteni rnici si foarfeci-brici Pentru pArul lui Zburlici. Puzderii.

Stirbul lui Melinte!" Eu nu-s stirbul lui Melinte! I ll I I I . Toti spun: . CA dentistul. zAmbind..JL LI'II MELINTE Astazi sunt si trist. si plAns. Mi-a extras. inainte SA manAnc si eu de prAnz. un dinte..STIRBI.

Sunt fricos. Mi-ar-r spus cAteva cuvinte Care. dinadins..Tu. de ce minti Ca te speli bine pe dinti? 4 \ I Eu vA rog sA tineti minte. bdiete.L 't- Ca si cAnd a9 fi un ins Sperios si lara minte. m-au atins: . si$ur. dar m-arn invins! I 45 . Sa mA-ncerce.

pestele si-o broascA S-au gandit in mintea lor l I C-ar fi bine si usor Sa se inrprieteneascA.TrcRr. (r S-au ganclit cA rost nu are Sa se joace fiecare Singur in borcanul mare. si tot tac. pestele si-o broasca Trebuind sa locuiascd in borcanul cel rotund. Lumea lor era inchisA Cla r-rn sAmbure-n caisd. Ilacul. intr-o zi s-au adunat i)e nisipr-rl de la fund. I O 's{t ae . Stau tot singuri. t' I)ar un peste Nu rrorbeste Cu-o broscr-rtA Cam prostutd Si c-un rac Foarte posac! Si atunci.JL hrnonAron Racul. ce sd le fac.

F' \ il ll lt I .. Cum din quri baloane scaPa Printre florile de apA. Ochii lui portocalii.. inchizAnd putin. cum stii.qA geamul lor. Ore-ntregi stAtu sa vada Curn plutesc si cum inoatd. intamplatoi Tocmai lAn. Iia"ta Se-aseza frumos in coadd.) /t/-/ u . cd. Un motan veni torcAnd" Miorliind si crosetAnd. Cum se invArtesc in roatd.

Pentru cd" motanul blAnd. A cAscat si s-a intins.Vai.. si a lins Sticla marelui borcan. Cum se intindea cAscAnd. acest motan Vru sa-i lingd". privind duios.StAnd astfel. dar e periculos! Se gAndira inotAnd Care mai de care-n jos.tr#-- . Se vedea din lumea lor.r. Tigru infiordtor. Si de somn aproape-nvins. Mai tdr zir. Vru sa stie cum miros. -. .

CAnd ti-e urAt sau cAnd epti trist.corit sd Plece . ntt s5. Unde e cald si zApuseala. un pui. se-nece. Sa-l certe ca s-a rAtAcit. SA bea din ea.ndeste-te la elefant./ Oo'fic G ^4?nc ./ . OricAt de trist esti tu. Era fricos si-i era sete. baiete. Un elefant-copil. % ea e Curat si rS. Sa-l dojeneascd si sd-l ierte. Si elefantii sA-l astePte La marginea Padurii drePte. SA intelegi ce rau te simti CAnd in pAdure ti-este sete Si esti departe de parinti! a 6a e @ a-D v .Copilul mer-t. cAnd esti bolnav. Se ratAcise de ai lui intr-o pddure tropicald. Si cauta o apA rece Sa faca baie Pe-ndelete. GA.GI3 @ F -.

Ai cdzut ca un natAng intr-un buzunar adAnc! Ca rArmeai. il" oaptea dintr. t. n-aveam habar.. Negrild.UN BUZUNAR APTEA PlAng de rnila ta. inger negrlr {-drd cer.''. Ca ai fost un greier prost! Nu-i greseala nim5"nui Ca te-a-nchis in floarea lui Albul nufdr ca-ntr-un cufdr! StAnd pe umdrul rneu stAng. NOAPTEA DINTR.un buzunar ! 50 .

Ca mi-e dor de-un greier prost! Uite mila mea ce-nscamnA. Poate cA la primdvarA Va veni ca dintr-un t'is. Sed in cer ca-ntr-un copac Oglindindu-se in lac. Si descult. greieras. Iarna. flamAnd precis. O sa se intoarcS.. stiu. Nu te-aud si nu te v5d. O. Negrila. ca-ntr-un aiii prapAd. Ulte mila mea ce-a fost. Si NegrilA-ntr-nn tArziu . mA lasi. El. ToatA wemea te-am chemat. Viscole si moine trec in spre zodia Berbec: Ce intinde bot de aur Spre pdsunile lui Taur. Cd mi-e dor de astA toamnd! . poate ca esti Unul din wAjitii printi Dintr-o carte de Povesti Ratacita de pdrinti. Tuturor am s5. rupt in coate. Ochii lui asemeni. O. greier bun. Negrild. Stelelor ciin Gemeni. Unde cred cd se ascunde Constelatia lui Rac.tru te cred. NegrllA.. le spun F''are mila c5.

i Eog'osi. Borlboane . ibart e btrn ! tsT6 tr trl !t I)lacintele ia..-.l d'. hai. dilr belsitg'ltr prln Zai iur-ptrcirir./y' rX''|.{ii.arine cu buline.'t ii X{ECI"A}. L I r. gramacia.r7.\\-r r = q> s o 6 .irle. cu graba. cr-r mere" Sai. .. Iar co\rrigrii cu cArliqull j'de rnii de milioane. ' ". $o€osi Cu oL''rajii qrosli lijtr'. batoane. I ^i'-ni ".\ 6"r '4s . Ia clAtite cu staf... .---\{{ t. i)ulciurile sunt degeaba! N.i.fiB DTJTCI { (r tA /. I'liri..

-aici. cornete mici. . SA incapA prAjitura! Cine face sport. ia farfuria! Si rnai ia o felie Si fara farfurie! . Biciclcte tAra sete. Si clulceatA in galosi. \ 4 V v o.Deschide tnai mare gura. Marrnelada in gogosi.Ioacd volei-tort.l t \ i-- r' _. Uite. Ia felia. ><! b g .

nici uQa. pui hoinar.i stiu curn ai iesit.Ii tbst intreg? O fi fost taiat in dou5. Nrr pricep cum ai intrat! Oul n-c. N-ai avut nici geam.frqTBlBcl cA nnr-I{TELEc? . lle cAsuta ta de var Ijnde-ai stat fara cuvAnt Dou:i saptarnAni la rfind'? {'rr ct garrC si c'u ce rost fu iesit clin adApost. Printrc celelalte oud? intelegi cA nu-nteleg? 54 . mdi GusA.Nr-r ti-e milA. Si sub nasul mei-l de cAine Cirrgr-rlesti un wiez de paine'? in cAsuta ta. Dac. f'ot rinran nedumeritl N4-mn prostit cAt m-am ltitat.

$i fac galagie mare. VrAncl s-ajunga mai intAi. Doar intr-un tdrziu.cARD DE cAgm cu BoBocI Card de gAqte cu Lroboci.bat. Ca un cor pe zece I'oci. Trecu pe deasuPra cetei Un planor ca un erete. Si se calcd. . cAnd'. in Picioare' Gastele cu Pene gri Cearta nu Pot Potoli.pe cdlcAi. CArdrusa o str5. Fiecare calca lat. AplecAndu-se Putin. lin. Ca si cAnd n-au sa incaPd Toate laolalta-n aPA. Pe talpicd.

Si n-are magari ca sd-i care.UN NAS DE COPL Povestea incepe la prdnz. 56 . Sau tine din zori pAna-n searA: Un nas de copil rni s-a PlAns CA duce doi saci cu povarA. CAci ei duc sarnarul cu sare.

SfArseste precis in batistA. Sunt boii in luncA.Si n-are nici boi ca sd-i ducd". Sunt caii-n cAmPie. deParte. Porrestea aceasta prea trista. ) I D 57 . Si n-are tr6sura sa-i Plimbe. Nici alt nas cu care sa-i schimbe. Si n-are nici cai ca sA-i Poarte. la munca.

. \ La mescioarA sta si scrie O figura cu-o staturd CAt un ac de gamalie. Scrie. si unSra lui. Insa cAnd se face oapte. o cd. mare. o calimard.un felinar? tffi \V' .A TIIVE UN FELINAR? intr-o casd. vezi. vezi.p t\l I 'll -- . I (Nu se teme ei i-l iei! CAnd se uititrgurS. in casutd o mdsutA.N-AI I.. Pe o masA rnare. Uita piciul sS cli Pe albul peret$[ui in lumina soare CascA. si umbra lui. Pe albul peretelui. Pe mescioara. Pe mdsutd o cAscioard. r Toate umbrele di Pqretele de var.t t- tr- \ .sutd. tine o lanternAl tinl-.- in lumina soarelui. in cAscioarA o mescioarA.

Pune-ntr-una placa. Si cu grija se fereqte in urma sd rdmAna: Tic-tac-tict! Tic-tac-tict! Lampa de pe noptierd" Plange-n zori. mai dormi. pe perete Sta pendula Gong. bdiete: Tic-tac-clonc! Tinc-tang-clonc! Merge strunS" si distinct Ceasul meu de mAna. ceasul de mas5. nd.CEASTJRI . sAraca. tu. Ceas cu ct-lc.uc. Ore si minute-nl'Arti. LAnga ea. E din aur si argint.Ceas cll pasare. Si. Rr-rginit de batrAnete : Tic-tac-scart! Tic-tac-scArt! Langa tine. lamPd. E mai tAnArd. stinsA Tica-taca-taca! Tica-taca-taca! I .

Toti i-asculta glasul.-i sare arcul. Dar rrin zile cAnd. jucarie Cu folos e ceasul. Limba-i cade.. Ceasul. sAracul.Ce mai vorba. Nu mai \irea sa umble. se intAmple? . grasul cu scufie.. Ce-o s5.

r'ie! $i-a fost grasul dus Pe targA' La ceasornicar. cum bolnavul Nu-i bolnav prea grav. vesel si distinct: Tic-tac-clonc! Si tic-tac-tinct I .-i bolnav. MAine. chentati salvarca! Repede s5. Si rra bate bine pasul.Repede. Va fi teafar ceasul. DcsficAndu-ni-l Pe masa.Ce-o sd. Spune cd. . grasul. se intArnPie'/-ntreabd Ceasul cu scufie. Harrtic.. insA.

dar vi si-nveseleqte InterpretAnd un vals la zgomotor. . Care mA cearta zgomototolite. curnplit e! Da'-mi place sa le inspaimAnt pe fete. Eu sunt un zgomotociclist tenor Care va supdrd.. Degeaba lumea md vorbePteleqte.ZGOMOTOCICLEIA CAnd trec cu zgomotocicleta mea pe stradA Voi cu mirare-n urma mea privifi AlunecAnd de-a valma in zdpadA Si ridicAndu-vd cam zgomototoli{i. Ca motorasttl zgomotocicletei Pampacane si pArAie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->