1. y = c (c=konstanta) --> y'= 0 2. y = c F(x) --> y' = c . F'(x) 3. y = F(x) ± G(x) --> y' = F'(x) ± G'(x) 4. Bentuk perkalian y = U(x) . V(x) --> y' = U'(x).V(x) + U(x).V'(x) 5. Bentuk pembagian y = U(x)/V(x) --> y'= (U'(x).V(x)-U(x).V'(x)) /(V(x))^2 6.

Bentuk rantai y = F(g(x)) --> y'(x) =F'(g(x)).g'(x) y = (ax + b)^n --> y' = n(ax+b)^n-1.(a) y = sin (ax + b)--> y'= (a) cos (ax+b) y = sin^n (ax + b)--> y'= n sin^n-1(ax+b) [a cos (ax+b)] RUMUS-RUMUS TURUNAN 1. Jika y = c ( konstanta ) , maka y = 0 2. Jika y = x n , maka y = n.x n-1 3. Jika y = sin x , maka y = cos x 4. Jika y = cos x , maka y = sin x 5. Jika y = tan x , maka y = sec2x 6. Jika y = cot x maka y = csc2 x 7. Jika y = sec x maka y = secx tan x 8. Jika y = cscx maka y = csc x.cot x 9. Jika y = ln x , maka y = x1 10. Jika y = ex , maka y = ex SIFAT-SIFAT 1. Jika y = 2. Jika y = 3. Jika y = 4. Jika y = 5. Jika y = 6. Jika y = TURUNAN u ± v , maka y = u ± v u . v , maka y = u .v + u.v vu , maka y = 2v'v.uv'.u? u n , maka y = n. u n-1 . u f ( u ) , maka y = f ( u ) . u f ( t ) dan t = g (x) , maka dxdt.dtdydxdy?

PENGGUNAAN TURUNAN 1. f (x ) = 0 ? didapat titik kritis 2. f (x) > 0 ? f (x) naik 3. f (x) < 0 ? f (x) turun 4. f (x) = 0 dan f (x) < 0 ? didapat titik ekstrim maksimum 5. f (x) = 0 dan f (x) > 0 ? didapat titik ekstrim minimum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful