You are on page 1of 7

2. H thng mt s chnh sch i ng ca google a. i ng ti chnh V tin lng: 26.

000 nhn vin ca Google nhn mc lng trung bnh 141.000 USD/nm. Trong khi mc lng trung bnh khu vc t nhn ca Anh l 35.000 USD.

Theo kho st ca PayScale, nhn vin Google c tr lng cao hn 23% cho cc v tr tng t cc cng ty cng ngh i th. V tin thng: Google thng cho nhn vin 1000 USD khng tnh thu, v tng lng 10% gi chn nhn vin khng chy sang cc hng i th nh Facebook. V phc li: Nhn vin google c th c hng chnh sch hon hc ph ln $8.000/nm. n

Thc n min ph: Chng trnh thc phm ca Google c th kh ng phi l i ng sng to nh t ti c ng ty ny nhng n li l i ng c gi tr nh t cho ngi lao ng. Mi ngy nhng nhn vin ca Google s c c ba ba n y v n nh khng gii hn t 25 qun n t phc v hon ton min ph. C ng ty

ny lu n n lc gi cho cc ba n c ch t lng nh t mang li sc kh e cho nhn vin b ng cch cho rau anh vo trong mi m n n. t t c min p : hng nhn vin s c ta t c min ph ti Google. Theo nsite Haircuts euters dch v ny c cung c p bi m t c ng ty c tn g i l hot ng ti cc nh di ng. c v t t ic : hn vin ca Google s nhn c nhng dch v vt l tr liu v chnh hnh ngay ti tr s ca Google.

b. i ng phi ti chnh V cng vic: K u n k c tin t n sng t o Cc k s ca Google c th dnh 20% thi gian lm vic ngh ra cc d n mi. goi ra Google cn thnh lp h p th sng to trong nhng sng kin ny s c bnh hng iu ton b nhn vin trong c ng ty u c th ng g p sng to ca mnh th ng qua h p th ny. Sau ch n c ng khai v nhng kin sng to nh t c la ch n tin hnh thc hin. T t nhin l c th t bi c thnh c ng. nhn vin phc v cho s pht trin ca c ng ty. T t c ng im sn p m ca cng t T t c nhn vin u s dng cc c ng c do Google lm ra. c dng nhiu nh t l cc mng n i b th nghim cc d n ca c ng ty. Ngoi ra, Google cn tin hnh trin khai th nghim nhiu c ng c qun l th ng tin khc sau mi lp thnh sn phm trin khai gii thiu n cc khch hng. S thnh c ng ca Gmail l m t v d in hnh. Sau khi th nghim n i b thnh c ng Gmail c tung ra th trng v nhn c s ng h ca ngi s dng. Kh ng nhng th Gmail cn lin tc c ci tin nh m p ng nhu cu ngy cng quan tr ng nh t l Google tn dng c c sng to ca ton b

cao ca ngi s dng. Hay n i cch khc Gmail p ng c nhu cu ngy cng cao ca i ng nhn vin lao ng tr c ca Google. T ng n t trong vic a ra qu t sc Cc doanh nghip hin i thng c m t ngi hng lu n a ra nhng quyt nh chnh c v c nh hng ln n s pht trin ca doanh nghip. hng trc khi a ra nhng quyt nh d n nghin cu mi ban lnh o Google lu n l y kin ng g p ca cc nhn vin lm nn tng. thng nh t c cc kin ca nhn vin Google tn kh nhiu thi gian. hng nu lm c qui trnh ny mang li nhiu quyt sch r t kh n ngoan v ng n. N i i i lm Google tht s c gng n i i i vi lm. Cc c p lnh o ca Google c gng to ra m t bu kh ng kh ha thun v trnh tnh trng trong c ng ty ch c nhng ngi bit n i m kh ng bit lm. p lc cng vic Cc Googler cng c mc v cng hi lng vi cng vic tng t nh nhn vin ca Amazon Apple v Facebook. hn so vi Amazone v Facebook. hng cc nhn vin ca Microsoft Google v Apple l nhng ngi t b p lc cng vic

V mi trng lm vic
-

Trao i trc ti p gia cc n n vin Ti Google mi d n do m t nh m d n ph trch t t c nhn vin trong m t nh m d n ca Google u lm vic chung ti m t phng lm vic. h vy khi m t ngi k s mun trao i vi m t ng nghip no th c th trc tip tm ti ngi kh ng cn th ng qua in thoi gim goi ra Google cn c r t nhiu thiu thi gian i ch trao i email ngi khc trong phng ban.

phng h p cc nh m c th cng nhau tho lun kh ng lm phin n

P i p trin k ai cng vic iu qu Do cc thnh vin ca nh m u lm vic ngay gn nhau vic phi hp trin khai c ng vic din ra kh thun li v n gin. Hn na hng tun mi thnh vin ca nh m u phi gi mail th ng bo tin c ng vic m mnh ph trch cho cc thnh vin khc trong nh m. h th t t c thnh

vin trong nh m d n u bit c tin c ng vic ca nhau d dng hn trong qu trnh theo di tin v ng b h a c ng vic trong d n m nh m ph trch.
-

Giao ban u n, iu qu (TGIF) Vo Th Su hng tun t t c cc nhn vin ca Google u c tp trung tho lun tip nhn cc th ng tin mi gii quyt cc v n tn ti Th ng qua phng thc ny cc c p qun l c th nhanh ch ng nm c tnh hnh ca c ng ty ng thi cng nm c nguyn v ng tm t ca nhn vin. Ti Google t t c cc ngun lc v ti nng u c tp trung phc v cho s thnh c ng ca cc nh m d n.

iu kin lm vic M t vn phng p nh m ca g khng l tm kim Google va c khai trng ti London (Anh). Ti y nhn vin ca hng tha h lm vic, n ng, ngh trong m t m i trng y tnh sng to.

L m t cng ty cng ngh thng tin, Google lun hi thc cc k s ca h tmra nhng tng c o u t sc. l l do hng ny lun xy dng nhng m i trng lm vic p nh t c th phc v cng vic ca cc nhn vin ti y.

Trong phng h p ngi ta trang tr b ng nhng chic sofa gc c hnh dng k l. Hnh lang khin ngi ta c cm gic ang bn trong m t con tu khng gian. Mi gi ngh gim c cng nhn vin c th cng nhau chi bi-a hoc tr chi in t. Nelson Mattos, Ph ch tch ph trch mng k s ca Google cho bit: Chng t i tuyn dng nhng k s u t sc nh t ti nc Anh v h xng ng c hng m t m i trng lm vic l th th gin v y tnh sng to.

tng l m t trong nhng yu t then cht khi lm vic ti Google. Ti y lu n c v s gc lm vic gip nhn vin th a sc m m ng lm nn cc

sn phm mi. Nhiu bc tng c bao ph hon ton b ng bng trng cc k s vit ra b t c lc no cc tng hay ho xu t hin.