CURS FOTOGRAMMETRIE ANALITICĂ

(Anul II FIFIM)

Dr. Ing. Gabriel Popescu

Bibliografie:

L. Turdeanu – “Fotogrammetrie analitică” – Ed. Academiei Române 1997; G. Marton , N. Zegheru – “Fotogrammetrie” – Editura CERES 1972; ISPRS - “Manual of Photogrammetry and Remote Sensing” – Editia a V-a 2006. G. Popescu -“Fotogrammetria pe înţelesul toturor” – Editura Matrix Rom 2010. G. Popescu - “ Sisteme interactive de modelare a informaţiei fotogrammetrice “, Editura Matrix Rom 2009.

PROGRAMA ANALITICA
Capitolul 1 – Introducere. 1.1 Defini ie, obiect, scop, domenii de utilizare. 1.2 Scurt istoric. Capitolul 2 – Problema generală şi problemele de bază ale fotogrammetriei analitice 2.1 Sisteme de coordonate 2.2. Transformări de coordonate în cazul general 2.3 Transformări de coordonate prin rota ie 2.4 Proprietă ile matricelor ortogonale 2.5 Determinarea elementelor matricelor de rota ie. Capitolul 3 – Orientare interioară 3.1 Reducerea coordonatelor-imagine la punctul principal 3.2 Corectarea erorilor sistematice care apar pe o fotogramă 3.3 Calibrarea camerelor fotogrammetrice. Capitolul 4 – Orientarea exterioară. 4.1 Orientarea exterioară a unei fotograme; condi ia de coliniaritate 4.2 Orientarea exterioară a perechilor de fotograme; condi ia de coplanaritate. 4.3 Orientarea absolută a stereomodelului. Capitolul 5 – Aerotriangula ia analitică 5.1 Reperajul fotogrammetric 5.2 Utilizarea GPS în aerotriangula ie 5.3 Compensarea aerotriangula iei pe benzi şi în bloc Capitolul 6 – Aparate utilizate la exploatarea analitică a fotogramelor 6.1 Aparate de măsurare fotogrammetrică 6.2 Aparate de stereorestitu ie analitică 6.3 Sistemul interactiv de exploatare analitică. 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 2

Problema generală a fotogrammetriei analitice

2010/2011

Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică

3

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 4 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 5 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 6 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 7 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 8 .

Reducerea coordonatelor măsurate la punctul principal 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 9 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 10 .

b şi c. În coordonate sferice formula devine: 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 11 .În care semiaxele sunt de lungime a .

Orientarea fotogramelor 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 12 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 13 .

Transformări de coordonate în spaţiul 3D 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 14 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 15 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 16 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 17 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 18 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 19 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 20 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 21 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 22 .

ORIENTAREA EXTERIOARĂ A FOTOGRAMEI CONDIŢIA DE COLINIARITATE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 23 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 24 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 25 .

ORIENTAREA EXTERIOARĂ A STEREOGRAMEI CONDIŢIA DE COPLANARITATE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 26 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 27 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 28 .

FORMA LINIARIZATĂ A ECUAŢIEI CONDIŢIEI DE COPLANARITATE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 29 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 30 .

Corespondenta proiectivă între forme de ordinul II ( transformarea omografică de ord. II ) 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 31 .

III ) 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 32 .Corespondenta proiectivă între forme de ordinul III ( transformarea omografică de ord.

Orientarea absolută a stereomodelului 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 33 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 34 .

UTILIZAREA GPS ÎN FOTOGRAMMETRIE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 35 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 36 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 37 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 38 .

Olanda) 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 39 .Sistemul FLI-MAP ( Fugro .

FLI-MAP® installed on Bell 206 Jetranger Echipamentul din helicopter Posibil profil longitudinal 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 40 .

RESTITUŢIA STEREOSCOPICĂ ANALITICĂ 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 41 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 42 .

AEROTRIANGULAŢIA 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 43 .

ALEGEREA PUNCTELOR PE FOTOGRAME PENTRU AEROTRIANGULAŢIE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 44 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 45 .

MĂSURAREA COORDONATELOR PUNCTELOR MODELELOR STEREOSCOPICE DUBLE INDEPENDENTEPE 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 46 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 47 .

AEROTRIANGULATIA ANALITICĂ 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 48 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 49 .

Orientarea exterioară în fotogrammetria terestră

2010/2011

Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică

50

2010/2011

Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică

51

2010/2011

Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică

52

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 53 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 54 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 55 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 56 .

Precizia de determinare a coordonatelor teren 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 57 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 58 .

Sistemul interactiv de exploatare analitică 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 59 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 60 .

Staţia fotogrammetrică digitală DPS Leica 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 61 .

Monitoarele stereoscopice 3D PLANAR 2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 62 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 63 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 64 .

2010/2011 Gabriel Popescu / Curs fotogrammetrie analitică 65 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful