Unitatea …………………………………

Fişa activităţii zilnice pentru autovehicule
NR. CIRCULAŢIE

Luna …………. Anul ……………………..

AUTO

MARCA ŞI TIPUL

TONAJUL

Timp în exploatare (ore)

Numărul foii de parcurs

Parcurs Efectiv Din care cu încarc. Echival. cu remorcăDin care

Prestaţii* Alimentări Parcursul efectiv al anvelopelor in condiţiile aplicării coeficientului de Tone Tone km corecţie Lichid BCF CI 10 C2 U C3 12 13 14 15 16

Carburanţi (litrii) Alimentare ulei (litri) Consum normat Rest în rezervor Consum efectiv Diferenţe + -

RT 23

IO 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

22

Report luna precedentă

* Nu se complectează de unităţile centrale de transporturi auto

comandăNr. foii de 25

Num ele şi pren umel e şofer ului

Ziua şi ora plecării

Ziua şi ora sosirii

Total

Total

Restituiri

Întreţinere Km echiv. de la ultimul proces tehnologic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful