Subiectul I. Completează spaţiile libere: 4p 1. Raportul numerelor a = 15 şi b = 20 este egal cu …. 4p 2. 75% din 12 kg este egal cu ………..kg. 4p 3.

Din egalitatea a ⋅ b = m ⋅ n rezultă proporţia …. 2 6 4p 4. Dacă = atunci x este egal cu …. 3 x 4p 5. Cinci pâini costă 6 lei. Opt pâini de acelaşi preţ vor costa ………..lei. Subiectul II. Alege varianta corectă. Numai un răspuns din cele date este corect: 4p 1. Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi 5. Dacă a + b = 16 atunci a este egal cu ….. 4 6 8  10 4p 2. Numerele a şi b sunt invers proporţionale cu 0,2 şi 0,3. Dacă a + b = 5 atunci a este egal cu …..  0,5 1 2 3 4p 3. Trei muncitori termină o lucrare în 12 zile. Patru muncitori ar termina aceeaşi lucrare în …….zile.  6 zile  8 zile  9 zile  16 zile 4p 4. Probabilitatea ca luând la întâmplare un număr din mulţimea {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} acesta să fie un număr prim, este egală cu ….  40%  50%  62,50%  75% 4p 5. Dacă 20% din x este egal cu 3, atunci x este egal cu ….. 9  12  15 4p 4p 4p 4p 4p Subiectul III. 1. 60% din 5 este egal cu …. x+4 5 = , x este egal cu … 2. Din proporţia 4 2 a b 3. Dacă = , 2a − b = 7 atunci a este egal cu … 5 3 4. 20 creioane costă 16 lei. Cinci creioane de acelaşi fel vor costa……lei. a 5. Dacă a ⋅ 3 = b ⋅ 4 = 3 , atunci este egal cu … b  18

Subiectul IV. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete: a b b c = iar 10p 1. Aflaţi numerele a, b şi c dacă = şi 3 4 6 5 a + b + c = 62 10p 2. Mihai cheltuie o sumă de bani astfel: în prima zi cheltuie 40% din sumă, a doua zi cheltuie 60% din rest iar a treia zi cheltuie ultimii 60 de lei. Aflaţi suma iniţială de bani. 10p 3. Diagrama alăturată reprezintă cantităţile de fructe dintr-un magazin. Să se afle cât la sută din cantitatea totală de fructe sunt prune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful