P. 1
RPH Bntg en Zuhairi

RPH Bntg en Zuhairi

|Views: 13|Likes:

More info:

Published by: Ayuni Dalila Diyana Shahnun on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

4.

0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Orked Bilangan Murid : 32 orang Tema : Sekolah Tajuk : Hari Sukan Tarikh : 24 Februari 2008 Masa : 60 minit

Objektif : Pada akhir pelajaran murid akan dapat:

i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat suasana acara sukan di sekolah. ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai suasana acara sukan di sekolah. iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai hari sukan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran: Fokus utama:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai.

Aras 1(i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

32

Ilmu : Bahasa Melayu. alat tulis dan teks. kemahiran membaca. menghormati dan menghargai. Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. intrapersonal.Fokus sampingan: 8. sukan Nilai : Menghayati. dan menjana idea. kertas mahjung. bertutur. sebutan dan intonansi. (ii) Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Kemahiran Bahasa : Kemahiran mendengar. dan berusaha. Kemahiran Belajar Cara Belajar : Kemahiran mendengar. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. kemahiran mencatat nota. Sistem Bahasa : Sistem ejaan. 33 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. membuat inferens. bekerjasama. Bahan Bantu Mengajar : Power point. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai hari sukan dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. dan menulis . ayat tunggal dan ayat majmuk. interpersonal.

iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan 34 .Bahagian/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Orientasi (7 minit) Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan hari sukan sekolah. dan membuat inferens BCB: menonton dan mendengar dengan aktif. salah satu pautan yang terdapat sebuah petikan BCB : dipaparkan. ii)murid diminta untuk membezakan aktivitiaktiviti hari sukan sekolah yang dapat dilihat dan menyatakan pengalaman mereka sendiri. BBB : power point Pencetusan Idea (10 minit) Guru memberi teks yang berkaitan dengan hari sukan di sekolah melalui power point. menghubungkait. i)murid dikehendaki untuk KB : menjana idea. i) membaca dengan intonansi yang betul. KB : membuat perbezaan. ii)murid diminta membaca petikan itu secara ii) mendengar individu dengan kuat dan dengan aktif. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. BBB : teks cerita power point. mengikut intonansi serta gaya yang betul. i)murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan dipelajari pada hari itu. mengelik membuat inferens.

dengan petikan tersebut. Nilai : bekerjasama. iii)murid dikehendaki membentangkan isi-isi penting mengenai suasana dan aktiviti hari sukan dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. verballinguistik. Menghargai. menjana idea. 35 . interpersonal. KP : Intrapersonal. Aktiviti Pengayaan: Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk yang diberi. BCB : mencatat isi penting daripada teks. KP : verbal linguistik. hormat-menghormati BBB : power point Pengaplikasian Idea (20 minit) Guru memberi latihan kepada murid-murid. . KB : menjana idea. membuat inferens. iv)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada. menghubungkaitkan. ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. Nilai : kerjasama. intrapersonal. BCB :Kemahiran menulis. membuat inferens. KB : menghubungkaitkan. interpersonal. Penstrukturan Idea (15 minit) Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point. i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. visual. ii)guru memberi latihan kepada murid iaitu membuat karangan pendek mengenai hari sukan dengan mengambil isi-isi penting daripada petikan.

berusaha rajin. Penutup (8 minit) Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari.BBB : kertas latihan. i) Guru memilih murid secara rambang dan bersoal jawab tentang perkara yang telah dipelajari. Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran danpembelajaran ii)murid juga menyatakan . Nilai : bekerjasama. Nilai-nilai murni : -bekerjasama -berusaha -rajin 36 . KB : menghubungkaitkan. ii)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambahkan pengetahuan mereka tentang hari sukan contohnya Sukan Olimpik. nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. KP : verbal-linguistik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->