P. 1
etika

etika

|Views: 97|Likes:
Published by Wawa Myvi

More info:

Published by: Wawa Myvi on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa

Definisi dan Konsep keguruan Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Mengikut Kamus Dewan, „profesion‟ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain. „keguruan‟ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya) sebagai guru. Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawa profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri.

Di sini maksud Etika membawa maksud :

1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) 2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). 3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.

Maksud Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai, serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

Skop Etika Profesional 1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benarbenar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga dan lain-lain. 2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya.

Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana: 1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. 2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Atau dengan perkataan lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan. 3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

– Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Kod Etika dalam bentuk dokumen. Peranan dan tanggungjawab yang digalas oleh guru semakin mencabar seiring kehendak kerajaan dan PIPP nya yang kita sedia maklum. Oleh yang demikian. guru tidak terkecuali merasai tempiasnya. 5. Ibu bapa mengharapkan sekolah dan guru dapat meningkatkan . Dari kecil hinggalah menjawat jawatan yang hebat. – Pengamalan etika dapat mengekal. 1991). 6. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. PIPP ( Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ) dan Misi Nasionalnya. Peranan dan tanggungjawab guru sememangnya memberi impak yang besar dan mendalam dalam diri setiap individu itu. Menerusi kod etika. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN. pun begitu. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Rukun Negara. semuanya menekankan faktor kepercayaan kepada Tuhan atau dengan kata lain pendekatan dari segi agama haruslah menjadi perkara yang „ first and foremost‟ dalam diri seorang individu yang bergelar guru itu. dunia hari ini semakin maju dan bergerak pantas seiring dengan era ledakan maklumat ini. semua itu adalah hasil ajaran dan didikan guru di sekolah. a ) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. adalah penting setiap guru di Malaysia wajib memahami kod etika perguruan sebagai landasan dan arah pandu dalam membangunkan negara bangsa. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. FPK ( Falsafah Pendidikan Kebangsaan ).4. Wawasan 2020. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi.

adab sopan.kemewahan dan hiburan boleh menjejaskan keinginan manusia kepada Tuhan. maka tugas itu akan menjadi mudah dan memberangsangkan. intelek. penghayatan dan pengamalan nilai murni yang terkandung dalam ilmu wahyu iaitu Al –Quran dan As-sunnah. pelajar mudah memilih dan mengamalkan nilai yang bertentangan dengan agama. Arus teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin menggila memudahkan lagi pelajar terjebak dengan nilai negatif. emosi yang stabil dan jasmani yang sejahtera. Perkara inilah yang diharapkan ibu bapa dan masyarakat untuk dilaksanakan oleh guru. ia hendaklah tidak bertentangan dengan agama dan wahyu. Keharmonian dan keseimbangan potensi rohani. Di sinilah kita memerlukan pendidikan akhlak iaitu pendidikan yang dapat membina keyakinan. Pembinaan kekuatan dalaman ini mudah dilaksanakan jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dengan matlamat membangunkan insan. emosi dan jasmani akan menyubur dan meningkatkan kepercayaan pelajar kepada Tuhan. Maksudnya. moral dan disiplin sekolah. Tanpa bimbingan dan asuhan guru. Hari ini masalah nilai menjadi krisis sejagat dan global. Dalam keadaan kekosongan inilah guru boleh membina kekuatan dalaman iaitu kerohanian menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terlalu banyak nilai murni yang selaras dengan fitrah insan terkandung dalam ilmu wahyu. InsyaAllah. Inilah yang dimaksudkan dengan tugas hakiki guru yang sepatutnya diangkat menjadi etika keguruan. Bagaimanapun jika guru menjalankan tugasnya sebagai ibadah dan ingin membentuk pelajar sebagai insan.kepercayaan kepada Tuhan dalam diri pelajar. Ibu bapa dan masyarakat mengharapkan anak mereka cemerlang dalam pelajaran dan pada masa sama mengamalkan nilai murni. teknologi. Apabila guru berjaya melaksanakan pendidikan akhlak pada peringkat awal. kehidupan yang terlalu bersifat materialistik. kefahaman. Tugas ini memang sukar dilakukan guru. Kerohanian yang mantap dan suci akan membina intelek yang sihat. maka akan lahirlah pelajar yang cemerlang dalam kedua-dua aspek iaitu akademik dan sahsiah. . Biar apa pun nilai yang dipilih dan diamalkan pelajar. Guru boleh merujuk pada nilai berkenaan dan seterusnya membina nilai positif yang diinginkan menerusi pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini menjadi lebih dan kritikal dalam kehidupan pada era globalisasi. budaya.

matlamat pendidikan ialah untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Lama kelamaan akan tiba keadaan kepercayaan kepada Tuhan semakin luntur. kita terlalu bersifat akademik. mekanistik dan materialistik sehingga kadang kala melahirkan pelajar yang begitu jauh daripada pencipta. Persoalannya bagaimanakah untuk membina kualiti hidup menerusi pendidikan? Dalam hal ini kita memerlukan guru yang dapat menjalankan tugasnya sebagai ibadah. tingkah laku ini akan berkekalan dari alam pelajar dan persekolahan hinggalah ke alam dewasa dan kehidupan. Inilah etika guru yang diharapkan. Jika dibiarkan. kemahiran dan amalan sikap yang baik dan positif. Tugas guru adalah untuk memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran sentiasa memelihara dan menyuburkan fitrah atau tabii pelajar supaya harmoni dan sihat. Sebenarnya kita memerlukan pendidikan bersepadu iaitu di samping peningkatan dalam kecemerlangan pendidikan. Hasrat ini hanya dapat dilaksanakan menerusi peranan hakiki guru.pemantapan akidah perlu berlaku pada masa yang sama. tugas ini hanya akan berjaya dilaksanakan sekiranya guru merealisasikan amanah ibadah dan pembangunan insan dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran. Fitrah atau tabii manusia sentiasa inginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Malangnya hari ini kita berhadapan dengan tingkah laku pelajar yang cukup negatif seperti tingkah laku ganas dan jenayah di sekolah dan dalam masyarakat. Fitrah atau tabii murni inilah akan membina tingkah laku normal. Dengan perkataan lain akidah hendaklah selari dengan peningkatan pendidikan. dengan . Dalam usaha untuk mencapai matlamat ini. Sekali lagi. Justeru.Antara matlamat pendidikan ialah untuk mendidik pelajar supaya memilih dan mengamalkan tingkah laku yang baik. Kenapa perkara ini berlaku? Antaranya mungkin kerana kita gagal membina konsep fitrah atau tabii pelajar menjadi liar dan ganas sehingga mereka memilih tingkah laku negatif dan tidak normal. Maksudnya etika keguruan ( tugas hakiki guru ) menuntut guru memantapkan akidah pelajar selari dengan peningkatan pencapaian kecemerlangan akademik.

berani mencuba sesuatu yang baru. Tanpa modal insan yang mantap . kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. berkemahiran. berakhlak. Oleh itu. Insan itulah juga yang akan digunakan untuk membangunkan negara bangsa. Monique Jerome Forget. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). Selari dengan aspirasi negara dan hasrat Perdana Menteri. Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ( p & p ) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya. berjiwa penyelidikan dan pembangunan. ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Inilah yang dinamakan kualiti hidup. pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. Seorang ahli akademik . membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan bertanding pada peringkat antarabangsa. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Apabila ciri insan terbina dalam diri pelajar. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. berdaya saing dan berdaya tahan. hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. tentulah mereka dapat menjalani hidup secara harmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT.sendirinya ia akan berminat untuk membangunkan insan. Dengan perkataan lain guru yang mengamalkan etika keguruan ( tugas hakiki guru ) akan dapat melahirkan pelajar dengan ciri keinsanan yang kehidupannya harmonis dengan fitrah atau tabii yang dianugerahkan Allah SWT. yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. Datuk seri Mohd Najib bin Tun Razak. Dengan perkataan lain.

2005). ciri interpersonal. pendidikan menjadi wahana utama. malah sesebuah tamadun mungkin mengalami kemerosotan daya saing yang total. gemilang dan terbilang. Strategi pembangunan insan atau sumber manusia seperti disarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan holistik . Kesemua ciri ini amat penting bagi melayakkan seseorang menjadi guru yang berkesan. Ciri-ciri kualiti diri seorang guru dalam proses pembinaan . Bagi mencapai agenda negara itu. Modal lain seperti wang. kreatif dan inovatif. Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. bukan saja bangsa menjadi mundur. Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-besaran dalam bidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kepada negara dalam jangka panjang. seorang guru itu haruslah memiliki nilai dan etika keguruan yang selaras dan menjurus kepada nilai-nilai keagamaan yang teguh dalam proses pembinaan negara bangsa . berkemahiran dalam pengurusan. usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti. Oleh itu. konsep pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi perhatian. komited dan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka perlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaan bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yang berkesan. Dalam hal ini. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Oleh itu. ciri profesional. guru-guru juga perlu menyiapkan diri mereka dengan ciri-ciri pendidik yang terbaik yang dapat membantu proses pembinaan negara bangsa yang cemerlang. teknologi dan bangunan tidak mungkin sempurna jika tidak ditunjangi dengan modal insan. Dalam kata lain. menguasai ilmu pedagogi. Rahim. berwibawa dan berketrampilan bagi menjayakan proses pembinaan negara bangsa. ciri intelektual yang baik. Memandangkan bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menjayakan harapan dan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan bertaraf dunia.lagi padu. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat (Abd.

namun janganlah memarahi pelajar dengan kata-kata kesat atau membebel sehingga berjam-jam lamanya. Seorang guru yangbaik akan cuba mewujudkan komunikasi dua hala dengan pelajarnya. Mahu atau tidak. berwajah manis. guru perlulah mengajukan soalan atau meminta pandangan daripada pelajar tersebut.mengucapkan terima kasih di atas jawapan dan pendapat yang diberi. Jika ada yang berangan atau mengantuk. keceriaan. berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah laku yang baik bukan sahaja di sekolah bahkan di mana sahaja mereka berada.kata . para guru juga mestilah mempunyai ciri-ciri interpersonal yang baik. berkomunikasi. Guru juga menjadi role model kepada murid-murid. Bukan itu sahaja. Perlu diingat bahawa tenaga yang dikeluarkan daripada kata. Ciri-ciri personal yang ditunjukkan oleh para guru akan menjadi ikutan yang baik kepada pelajar dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Ciri-ciri interpersonal merujuk kepada kemahiran berhubung. Guru juga harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. tingkah laku. Apa saja yang dipakai. dilakukan atau ke mana saja guru pergi. sama ada meminta pendapat atau bertanyakan soalan yang berkaitan. kekemasan.negara bangsa personal merujuk kepada kualiti diri seperti sahsiah. Konsep kepimpinan melalui teladan sering dikaitkan dengan profesion perguruan. Selain itu. menyesuaikan diri dan sebagainya Guru-guru perlu mengelakkan komunikasi sehala sehingga pelajar berasa bosan terhadap pengajarannya. mereka tetap akan menjadi perhatian masyarakat. para guru juga perlu menunjukkan sifat prihatin dan menghormati para pelajarnya dan tidak sesekali mengherdik atau menghina pelajar yang dianggap nakal di hadapan kawan-kawan mereka. Guru-guru mestilah sentiasa berpakaian kemas. menangani masalah. kewibawaan guru dan sebagainya. ceria. mesra. Ini bermakna guru-guru perlu menunjukkan teladan yang baik dan boleh dicontohi serta bebas daripada sifat-sifat yang tidak baik. Seorang guru memang perlu bersikap tegas untuk mengawal murid-muridnya. diperkatakan. Guru perlu memanggil nama pelajar dengan baik. sopan. kematangan. Guru tidak boleh mementingkan diri sendiri sehingga tidak mengambil peduli sama ada pengajarannya dapat diterima atau tidak oleh pelajar dan mengambil sikap endah tidak endah terhadap tahap kefahaman dan penerimaan mereka. ketrampilan diri. guru sentiasa menjadi tatapan dan perhatian umum dari hujung kaki hingga ke hujung rambutnya.

para guru sepatutnya mempunyai kemahiran merancang.yang kesat hanya akan memberikan impak yang lebih negative berbanding positif. Seterusnya ialah guru mestilah berkemahiran dalam pengurusan. kecekapan dan kewibawaan seorang guru. Sebagai seorang guru juga mereka bebas membuat keputusan namun ia perlulah mengambil kira kepentingan pelajar-pelajarnya. Pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diajar boleh diperbaiki melalui proses pembacaan.2006). pengetahuan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. 2007). Pendekatan ini memerlukan kesabaran. tetapi sentiasa belajar dari kesilapan (Nur Faizah. Dalam pengurusan berkualiti. bijak merancang dan sebagainya. Ia juga dapat mengelakkan guru kekeringan idea ketika menyampaikan ilmu kepada murid. Guru perlu menjadikan suka membaca sebagai satu amalan dan sentiasa memastikan diri mereka mempunyai pemikiran yang segar. Ciri profesionalisme keguruan merangkumi kemahiran mengajar. penekanan haruslah ditumpukan kepada kualiti pengetahuan yang dapat membina dan membentuk pelajar mengembangkan potensi mereka untuk mencapai perubahan dan kemajuan. minat terhadap hal-hal intelektual. berorganisasi. berkembang dan kesungguhan kendiri dengan minda yang sihat dan terbuka serta melihat alam dan kehidupan di dalam ruang lingkup yang menyeluruh (Khairulniza. diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi (Nur Faizah. Selain itu. Membuat keputusan yang rasional adalah sangat penting untuk mengelakkan daripada guru-guru bertindak melulu sehingga boleh meninggalkan kesan buruk terhadap pelajar dan masyarakatnya. Ilmu yang meluas amat diperlukan oleh pelajar untuk perkembangan minda dan pemikirannya supaya sentiasa bersikap terbuka dan positif. pemantauan. pengurusan kualiti dan sebagainya.2006). Ciri yang seterusnya ialah ciri profesional. pengetahuan dan kemahiran yang dipupuk dari masa ke semasa dan guru juga haruslah tidak terlalu mengharapkan kesempurnaan. Guru-guru juga perlu menguasai . guru-guru juga mestilah memiliki ciri intelektual di mana ciri ini dapat menunjukkan kebolehan akademik. Para guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. Selain daripada mengajar.

rekod dan profil murid. Jika guru masih menumpukan kepada kaedah lama dan tradisional. mengurus bilik darjah. adalah tidak mustahil sekiranya masalah malas belajar. kaedah. kurang minat belajar dan sifat membenci guru akan tetap berterusan (Mohd Izranuddin. teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran yang berubah-ubah. 2006). Ciri lain yang perlu ada pada setiap guru ialah kreatif dan inovatif. Ilmu pedagogi meliputi pengetahuan tentang pendidikan dan teori serta amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran mikro dan latihan mengajar yang lebih komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan guru untuk melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran. Teori yang diperolehi dan dipelajari di dalam kuliah serta ilmu yang didapati melalui kursus dalam perkhidmatan. 2006). dan pendekatan inovatif. . dan strategi guru pembelajaran kreatif Kecekapan mengadaptasikan pembaharuan dan inovasi dalam pengurusan akan menjadikan mereka sebagai guru yang cemerlang dan disukai pelajar. pengetahuan kaunseling. Ciri yang ketujuh ialah menguasai ilmu pedagogi.kemahiran dalam pengurusan murid dan tingkah lakunya. Ia menunjukkan kecekapan seseorang guru untuk mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari kepada amalan. menjalankan aktivitiaktiviti luar bilik darjah dan sebagainya. ponteng sekolah. Para pelajar memerlukan cara. Ciri yang kelapan ialah mengaplikasikan teori kepada amalan. latihan kemajuan staf. disiplin. seminar penyelidikan dan sebagainya harus dijadikan input untuk diaplikasikan dalam situasi sebenar iaitu di bilik darjah secara kreatif dan inovatif (Mohd Izranuddin. Hal ini kerana banyak tugas yang perlu dilakukan oleh guru di sekolah nanti seperti mengurus murid. Guru-guru juga perlu lebih kreatif mencari pembaharuan untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran di samping cuba mendekatkan lagi diri guru dengan para pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Guru yang kreatif dan inovatif dapat mencetuskan idea baru dan dapat menterjemahkan kehendak serta matlamat pengajaran kurikulum serta dengan menggunakan yang kaedah. Guru yang mengasingkan diri daripada inovasi akan menjadi guru yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan cabaran dunia global yang berlaku pada masa kini. Potensi yang ada pada guru haruslah digunakan sepenuhnya.

Rahim. (1991) menyatakan …membentuk sebuah negara yang . Kesimpulannya. Melalui cara ini guru-guru dapat memperbaiki banyak kelemahan dan menambah “resepi” dalam pengajarannya agar lebih baik dan menarik. Walau bagaimana pun. Pembinaan Negara Bangsa menjadi semakin penting dalam era globalisasi ini. Revolusi yang berlaku dengan begitu pesat dalam pelbagai bidang termasuklah pendidikan dan perguruan. semua usaha ke arah membina bangsa perlu perancangan yang teliti dan berterusan. Profesion keguruan tidak mungkin dapat dimartabatkan sekiranya guru tidak mempunyai minat dan kecenderungan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadikan budaya belajar serta membaca sebagai satu amalan yang penting bagi mengukuhkan imej dan memartabatkan profesion perguruan (Abd. KESIMPULAN Pendidikan adalah pemangkin kepada pembinaan Negara Bangsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal pelajar dan diteruskan pada peringkat yang tinggi.Tun Dr. 2007). menuntut para pendidik supaya peka dan menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu. Ciri yang terakhir ialah pembelajaran sepanjang hayat. Seseorang guru itu boleh mengumpul maklumat mengenai pengajarannya dan mengambil usaha menambahbaikan sesetengah daripada aspek pengajarannyanya setiap kali mengajar (Khairulniza.Pengetahuan ini juga akan dapat membantu para guru menyelesaikan masalah pembelajaran dan membentuk seseorang guru menjadi lebih berwibawa dalam melaksanakan tugas mereka. 2005). Profesion keguruan yang berteraskan kepada ilmu memerlukan guru memupuk minat diri sendiri untuk mencintai ilmu pengetahuan dan mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Mahathir Mohamad. Usaha perlu diteruskan untuk memperkukuh perkongsian nilai dan patriotisme melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum etnik di sekolah. Di sinilah peranan dan tanggungjawab guru memainkan peranan.

bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Kita inginkan Malaysia sebagai contoh. Dimensi baru kita menuntut kita melonjak ke hadapan dengan memperkukuh daya saing bangsa untuk menjadi antara yang terbaik di pentas dunia. Kita juga mempunyai peranan yang penting dalam pembentukkan minda dalam jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai. kita juga berperanan di arena antarabangsa. Dalam era ini. Justeru. Bangsa ini mestilah sejahtera. Oleh itu. Kita semakin bersinar dalam dunia yang serba mencabar. menjadi jenama antarabangsa. Oleh itu. usaha yang gigih dan kerjasama yang erat daripada semua pihak sangat diperlukan bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai seperti ucapan Yang Amat Berhomat Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi (1999)…kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Akar kita berpaksi di kota dan desa. pelajar dapat menjadikan nilai budaya Malaysia sebagai asas kepada kemajuan negara dan bangsa. nilai. serta dapat berkongsi identiti. maklumat. lambang. menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. sistem nilai. Najib Tun Abdul Razak dalam Perhimpunan Agung UMNO (2005). dan semangat yang menjadi ciri dan hasrat negara bangsa seperti dalam ucapan Yang Amat berhormat Dato' Seri Mohd. membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. budaya dan kepercayaan dari pelbagai negara mengalir secara bebas dan pantas. menyedari hakikat ini sebagai seorang pendidik di sebuah institusi pendidikan saya juga memainkan peranan yang penting untuk melahirkan warganegara glokal yang mampu bertindak dengan bijak untuk menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi dan liberalisasi. Kejayaan inilah menjadi asas untuk menjana warga glokal seterusnya. berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya. . Warga glokal bertunjangkan budaya Malaysia dan ajaran Agama yang suci. warga glokal yang kita hasratkan ialah warga yang berakar nasional dan berakal internasional. maksudnya di samping kita hebat dalam negara. Saya berusaha untuk menghasilkan sumber manusia yang mampu berfikir secara global dan bertindak secara local untuk kepentingan negara dan bangsa. modal serta manusia. namun akal kita menerjah ke serata dunia. kebudayaan.

melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. Kementerian Kebudayaan. menyanjung budaya dan seni bangsa perlu difahami dan diamalkan sepenuhnya. 2. keharmonian dan toleransi.Rancangan Malaysia Ke-9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010 edisi pelancaran(2006). Bahagian . Diharapkan nilai-nilai yang telah ditanam dan dipupuk di peringkat sekolah ini akan terus diamalkan oleh pelajar apabila mereka meninggalkan alam persekolahan. berorientasi glokal. pelajar dapat bergaul dengan rakanrakan yang pelbagai kaum dengan harmoni. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu. Selangor. . tanggungjawab” Pendidik Bil 51/Ogos 2008.B Perdana Menteri (2006). cinta dan kesetiaan kepada negara. MALAYSIA. Kuala Lumpur. Jabatan Penerangan Malaysia 6. saya akan sentiasa berusaha bagi memastikan Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di kalangan pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Kebudayaan.Semangat bersatu padu. Kesenian Dan Warisan. Selangor 4. Tajul Ariffin Noordin (2008) “Penghayatan komponen paradigma pendidikan bersepadu” Pendidik Bil 44 (Jan 2008 ). Pendidikan merupakan pemangkin kepada Pembinaan Negara Bangsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat awal perkembangan pelajar. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000).A. patriotisme.Merealisasikan Misi Nasional.Dr. sentiasa menghormati lagu negara ku dan Jalur Gemilang serta sentiasa mempertahankan negara di samping meningkatkan imej negara. 5.Badrunsham Dahalan (2008) “Guru mesti mampu imbangi kehendak masyarakat. Buku Rasmi Tahunan 2004. Kesenian Dan Warisan. serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Secara tidak langsung wawasan membina negara bangsa dengan sendirinya akan tercapai. Temu Bual Eksklusif "Di Sebalik Rancangan Malaysia Ke-9" Bersama Y. berbudi bahasa dab beradab serta memahami. 3. BIBLIOGRAFI 1.

Penyunting: Perkhidmatan Mohd. Mohamed Idris Shah. . National Dasar (2006). 10. “6 Sikap Penting Pacu Kejayaan Kesenian PIPP” Dan Kementerian Kebudayaan. Mohd. Lumpur. Pendidik Fuad Bil Razali 44/Jan (2008) 2008. Cetak Institut (M) Sdn. Putrajaya. Malaysia. 11. Bhd. Fuziah Shaffie (1994) “Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara” Utusan Publication & Distribution Sdn. Awam. Warisan. Selangor. Integriti 8. Che Su Mustaffa. Pelan Dasar Integrasi Negara. Awam Nilai dan Etika dalam Kuala Institut Negara (INTAN). Malaysia.Penerbitan 7. Salleh Tadbiran (1993). Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) “Rancangan Malaysia Ke 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006 -2010). 9. Tap b.

Omar Hashim (1991) pula berkata bagi guru itu dapat melaksanakan kurikulum dengan baik dan sesuai dengan perubahan zaman. Penguasaan dalam bidang ICT sangat penting kerana dunia kini merupakan dunia tanpa sempadan. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. sentiasa mengikuti peredaran masa. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. mahu mencuba idea baru dan inovatif.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. guru perlu mempunyai ciri-ciri seperti yang beliau nyatakan iaitu para guru harus mempunyai bekalan yang secukupnya dari segi kemahiran dan pengetahuan. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Guru kini mestilah boleh menjadi pendidik serba boleh serta lincah dalam beberapa kemahiran termasuk keupayaan menggunakan media elektronik serta komputer bagi meningkatkan kemahiran dalam pengajaran. Guru perlulah sentiasa meningkatkan kebolehan dalam menggunakan ICT bagi meningkatkan lagi profesionalisme guru tersebut. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. Perkembangan .B ) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.

Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki.sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik. Orinstein dan Hunkins (1998) berkata cabaran guru dalam meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri sebenarnya banyak berkaitan dengan tumpuan dan cara guru itu menyampaikan ilmu kepada pelajar. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. perlakuan. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. tamak. . Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. Selain itu. guru hendaklah sentisa berusaha untuk mengaplikasikan IT dalam pengajaran dan pembelajaran.t). seorang pendidik itu seharusnya menguasai penggunaan Bahasa Inggeris. Bagi mengekalkan kualiti guru. pemarah dan sebagainya. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. t. Guru merupakan contoh kepada pelajar. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas memerlukan guru untuk menguasainya dan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dari masa ke semasa. 1988). Usaha ini memerlukan agar guru sentiasa mengemaskini sistem maklumat dan mengemaskini sistem kemahiran computer. tindakan atau perasaan. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar.riak. Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris memerlukan guru agar lebih menguasai dan mempraktikkan dalam komunikasi antara guru mahupun sesama pelajar itu sendiri.

menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan . Bukan itu sahaja. pengajaran. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. membuat refleksi kendiri. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. Selain itu. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. memupuk budaya ilmu.Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. Ca b a ra n 1 Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar.

Ada waktunya murid yan dipukul hanya mengalami segaris luka tetapi perkataan yang sering digunakan ialah µcedera¶. Keadaan ini jelas sekali. Fenomena yang biasa berlaku sekarang ialah para guru menunggu bas manakala murid menunggu pemandu peribadi mereka untuk pulang apabila selesai sesi persekolahan. Guru sering dipandang rendah oleh pelajar dan akibatnya mereka tidak takut untuk melawan guru. media tidak pernah memperbetulkan cerita apa lagi meminta maaf. Tidak kurang yang memandu sendiri ke sekolah dan amat biasa murid memegang telefon bimbit.mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. Sikap sebegini boleh dianggap tidak rasionl dan tidak adil bagi para guru. Guru digambarkan sebagai jahat kerana memukul murid tetapi apabila diketahui bahawa sikap murid terbabit sebagai punca dia dipukul. Kejadian guru-guru memukul peljar sering dipilih untuk dijadikan tajuk utama bagi media massa. Berita guru memukul pelajar dan sebaliknya sering berlaku dan menjadi topik media juga bualan hangat masyarakat. Ca b a ra n 2 Antara punca yang me nyebabkan status guru masa sekarang dipandang rendah adalah kerana pelajar hari ini dimewahkan oleh ibu bapa sendiri. pasti kita tidak pernah mendengr berita dari media massa yang melaporkan . Pihak media massa pula sering memperbesar-besarkan isu ini dengan tujuan dapat melariskan jualan mereka. Kerana ada sesetengah media massa Cuma mengutamakan keuntungan sahaja tanpa memikirkan kenyataan yang betul. Mereka lebih gemar berpaling kepada media sebagai perunding cara dan jalan penyelesaian segera. Kedudukan ekonomi mereka yang lebih baik menyebabkan hormat mereka terhadap guru berkurangan. Pihak ibu bapa hari ini sering mencari jalan penyelesaian mudah bagi menangani masalah anak-anak mereka yang dipukul guru. Sikap ibu bapa yang menyebelahi anak-anak juga menjadi punca pelajar melawan guru. Media massa pula sering berpihk kepada murid yang terlibat tanpa pertimbangan yang wajar.

Setiap tahun. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. Ca b a ra n 3 Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Mereka berpendapat bahawa KBSM terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan ABM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. Kenapakah keadaan ini mesti berlaku? Pasti kerana berita ini tidak menarik minat para media massa begitu juga dengan masyarakat umumnya.tentang murid yang melakukan kesalahan disiplin perlu dipukul. mengenai kesan KBSM ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSM itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. Para guru juga mendakwa bahawa KBSM yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Perkara ini secara tidak lansung menjatuhkan status guru dalam pandangan masyarakat kini. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. menghabiskan banyak masa dan .

Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan. kelas pemulihan. banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. 2005).membosankan. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. ³Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid´ (Harian Metro. Mereka mendakwa bahawa KBSM menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. . kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. 1991). kelas intensif dan sebagainya. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. Menurut Shahbudin (1986). Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan. mengadakan kelas tambahan. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. Cabaran 4 Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. memeriksa kertas jawapan calon. Oleh yang demikian.

didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44.) Justeru itu.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. guru.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5.67 jam. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar.guru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah.Akibatnya. . Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->