CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––

ĐƠN XIN HOÃN THI
Kính gửi: - Phòng Quản lý Đào tạo - Đại học Kinh tế Quốc dân
Tên tôi là: ĐỖ THỊ MINH Mã sinh viên: BH210531 Lớp: KTTH 21.01 chuyên ngành:Kế toán tổng hợp Khóa: 21 Hệ: Văn bằng II (học ngoài giờ) – Đại học Kinh tế Quốc dân Tôi đã học xong chương trình học phần đại cương tại lớp: KTTH 21.01 Học kỳ: I Năm học: 2009 - 2010 Đợt học: 1 Địa điểm học : N104A – Bùi Ngọc Dương. Đề nghị hoãn thi môn: Xã hội học(109)_17 Ngày thi: 15/11/2009 (ghi theo lịch thi) Địa điểm thi: Bùi Ngọc Dương

Lịch sử kinh tế(109)_5 Ngày thi: 24/11/2009 (ghi theo lịch thi) Địa điểm thi: PTTH Phương Nam Lý do xin hoãn thi: Bị tai nạn giao thông gãy tay.
-

Đề nghị Phòng Quản lý Đào tạo xem xét, tạo điều kiện cho tôi thi môn học này vào đợt sau. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009 Xác nhận của cơ quan đang công tác (nếu sinh viên đi công tác) Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Sau khi được hoãn thi, sinh viên nhớ đăng ký thi ở đợt phù hợp qua cán bộ phụ trách khóa học. - Nếu sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần (không có điểm 10%, 20%), thì không có giá trị hoãn thi mặc dù sinh viên đã nộp đơn này. - Sinh viên phải ghi đủ các thông tin theo yêu cầu của đơn hoãn thi (Mỗi đơn hoãn thi lập 2 bản như nhau)