12/04/2011

“WAWASAN 2020”
OLEH:

ARMYN FAHMY BIN MOHD FAHMY TIMBALAN PENDAFTAR PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG UNIVERSITI

Ilham Y.A.B Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad di Mesyuarat Majlis Perdagangan Malaysia 28 Februari, 1991 .

Tun Dr Mahathir telah membentangkan kertas kerja bertajuk “Malaysia- The Way Forward” (Malaysia Melangkah Ke Hadapan) di mana : Matlamat Pembangunan Negara : “ Malaysia …sebagai sebuah negara industri” dan “ …pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020….menurut acuan kita sendiri… “

Tun Dr Mahathir telah meletakkan satu dasar yang kukuh bagi rakyat Malaysia terutama generasi muda membawa negara ini melangkah maju ke ambang tahun 2020.

Merupakan rangka tindakan konkrit membawa Malaysia mencapat matlamat sebuah negara dan bangsa yang maju dalam semua segi iaitu:-

EKONOMI POLITIK SOSIAL KEROHANIAN KEBUDAYAAN

“Menjelang tahun 2020, Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan diri, ditunjangi nilai-nilai moral dan etika yang kukuh, menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokrasi, liberal lagi bertolak ansur, berbudi, adil dan saksama, ekonominya yang mampu berdaya saing, dinamis, tangkas serta mempunyai daya ketahanan”
Tun Dr Mahathir Mohamad

1

KONSENSUS NASIONAL Negara berbilang kaum Kedudukan geografi yang berbeza Perpaduan/ integrasi nasional mesti dipupuk (MAS dan Feri Malaysia) NATIONAL FOCUS Rakyat dan pemimpin negara bersatu menumpukan sepenuh perhatian mencapai matlamat. (iv) Kebanyakan Sarjana/ cerdik pandai menyatakan bahawa pembangunan industri menjadi penentu samada negara itu akan berjaya sebagai negara maju. AS akan berjaya sampai ke bulan dalam masa 10 tahun. Wawasan John F Kennedy 1962. Jika dibentuk dengan baik akan berupaya memberi sumbangan kepada negara.12/04/2011 APAKAH PERLUNYA SATU WAWASAN? Wawasan 2020 perlu berasaskan agenda berikut:- 2. (Sudahkah orang Melayu bersedia melangkah ke tahun 2020?) (iii) “Mega Trends Dunia” Pembangunan sains. 2 . (ii) Jangkamasa 30 tahun dirasakan munasabah & praktikal menerusi 9 matlamat/cabaran Wawasan 2020 terutama dari sudut pembangunan ekonomi. Justeru Malaysia wajar menetapkan satu wawasannya sendiri yang “ambitious” tetapi munasabah supaya tidak ketinggalan dalam arus perdana dunia sejagat. MENGAPA TAHUN 2020? Tahun 2020 dipilih atas pertimbangan berikut: (I) 30 tahun satu generasi baru akan lahir sekiranya dibentuk dari sekarang (1991-2020). teknologi dan komunikasi serta ICT merupakan penentu kemajuan sesebuah negara pada dekad/alaf baru.

Masyarakat Malaysia yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan. Angkasawan Negara 3 . Konsep Rukun Negara 2. berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum. 3. Bahasa Kebangsaan sebagai wadah penyatuan antara kaum di Malaysia. bangga dengan apa yang ada . Menangani isu perbezaan agama antara kaum di Malaysia. bekerjasama sepenuhnya secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara” nilai-nilai positif yang tersendiri. tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri. Iaitu sebuah negara yang aman. hidup dalam harmoni. 2. Program Latihan Khidmat Negara 3. sedar semua kemampuannya tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain” 1. dengan apa yang dicapai.12/04/2011 APA DIA WAWASAN 2020? Satu wawasan strategik jangka panjang sebagai panduan ke arah dasar yang luas daripada pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara. Memurnikan konsep perkongsian kuasa dalam kerajaan. gagah menghadapi pelbagai masalah. “Mewujudkan sebuah negara yang bersatu mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Memperkukuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 4. “Mewujudkan sebuah negara yang berjiwa bebas. Strategi dan Pelaksanaan 2. Menetapkan jangkamasa 30 tahun untuk dicapai Strategi Dan Pelaksanaan 1. Memberi arah tujuan dan sasaran negara untuk mencapai satu tahap NEGARA MAJU SEPENUHNYA (Fully Develop Nation) dengan 9 CABARAN UTAMA 1.

” 1. “Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Konsep Perkongsian Kuasa dalam Kerajaan dimurnikan. “Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada yang sama meletakkan kesetiaan pada satu negara” 6.12/04/2011 Strategi Dan Pelaksanaan Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun” 3. “Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. 4. 2. 5. Strategi dan Pelaksanaan 4. Isu Agama Kebebasan Kehakiman Pelan Integriti Nasional Islam Hadhari Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam 5. kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi. 3. masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan” 4 .

Kempen menerusi media cetak dan media massa. iaitu satu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat adalah lebih utama daripada diri sendiri. 4. MSC 3. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan kemudaratan eknomi berdasarkan kaum” 1. 4. yang mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. “Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Mengkaji/ meminda semula peruntukan undangundang yang telah lapuk atau menggubal undang-undang yang baru. Dasar Wanita Negara 3. Dasar Ekonomi Baru. 4. ECER 4. Dasar Keluarga Negara Strategi dan Pelaksanaan 8. “Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama. SCORE 7. 3. yang mana kebajikan insan tidak akan berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh” Strategi dan Pelaksanaan 1.12/04/2011 Strategi dan Pelaksanaan 1. Menubuhkan Kementerian Pembangunan Wanita. Dasar Pembangunan Nasional RMK 9 Ke Arah 250. Keluarga dan Masyarakat.000 pelajar UiTM menjelang 2015 5 . Dasar Sosial Negara 5. 2. Penubuhan Iskandar Malaysia 2. 2.

“ Mewujudkan masyarakat yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing. 6 . (b) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi bagi meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. Memajukan pembangunan sumber manusia termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif serta meningkatkan kemahirankemahiran perlu bagi menghadapi cabaran dalam pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat menyusun semula masyarakat. (e) Membangunkan sebuah masyarakat progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. (c ) Mengurangkan dan akhirnya menghapuskan keadaan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dalam negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi daripada pembangunan ekonomi untuk semua rakyat Malaysia (d) Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi di kalangan negeri-negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara. giat dan berdaya tahan” ASPEK-ASPEK KRITIKAL:(a) Mewujudkan keseimbangan yang optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama. (f). dinamik.12/04/2011 9.

jiwa dan semangat rakyat agar lebih kompetetif “Saya berpegang kepada matlamat penyampaian negara. kompetetif dan berkekalan” Pak Lah INTIPATI MISI 2057 Misi 2057 tetap komited dengan Wawasan 2020 dan Misi Nasional. tetapi cabaran bagi kita sekarang. (h) . perhatian yang sewajarnya perlu diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan. Wawasan 2020 adalah mengenai apa yang ingin dicapai selaku manusia. Malaysia mempunyai Pemenang Nobel Keamanan Dunia Syarikat Korporat yang bersifat global Artis dan penyajak terkenal di persada antarabangsa 7 .12/04/2011 (g) Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu sertam memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. adalah mencapai matlamat ini seberapa yang boleh dengan cara yang paling bermakna. Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi. 100 Tahun merdeka akan membawa Malaysia ke tahap yang tidak boleh diimpikan. Misi 2057 adalah berkenaan tahap pencapaian orang Malaysia. MISI 2057-SEABAD MERDEKA Didasarkan kepada Ucap Utama YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi “ Menoleh Ke Belakang. Mara Ke Depan: 50 Tahun Perniagaan Di Malaysia” dalam Majlis Makan Malam Kelab Perniagaan Kuala Lumpur bertarikh 15 Jun 2007 Misi 2057 menuntut perubahan minda.

Wawasan 2020 tidak meminta kita menjadi negara Barat atau Jepun. pusat kewangan Islam dan pusat rujukan global bagi bioteknologi dan pertanian moden PENUTUP Dalam usaha menjadikan negara ini sebagai sebuah negara maju yang benar-benar mempunyai kualiti hidup yang tinggi. Malaysia sebagai hab logistik. Inilah apa yang saya maksudkan dengan terbilang. adalah untuk generasi 100 tahun akan datang yang kaya dari segi pemikiran dan semangat” Tun Abdullah Ahmad Badawi SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN TUAN/PUAN 8 . 100 tahun ke hadapan. Bandaraya di Malaysia seronok diduduki dengan kemudahan kosmopolitan. kita harus mempelajari kelemahan dan kekuatan yang berlaku di negara-negara yang sudah maju. 100 tahun kemerdekaan. Kita harus menggunakan kekuatan agama dan kepercayaan kita bukan sahaja untuk kejayaan kita sendiri malah untuk menyumbang kepada kejayaan dunia. Saya menetapkan bahawa apa juga yang saya buat hari ini. “ Inilah Malaysia dalam impian saya pada 2057. tetapi sebuah negara yang baru dan mantap dalam semua aspek kehidupan. Pasukan bola sepak terbaik di Asia Pusat Pengajian Tinggi yang menjadi pusat kecemerlangan bagi pelajar antarabangsa Malaysia sebagai peneroka sumber tenaga alternatif. Yang jelas.12/04/2011 Paten saintifik terbesar di dunia Pemain sukan yang terhebat di planet bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful