МОНГОЛЫН

УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ
Бид Монголын ирээдүйг бүтээлцэж байна

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

АГУУЛГА
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа
Манай улсын эдийн засагт

үзүүлэх нөлөөлөл
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар

Орлого

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

Үндэсний бизнес эрхлэгчдийг
дэмжих хөтөлбөр

Орон нутгийн хөгжлийг
дэмжих хөтөлбөр

Байгаль орчин

Өмнөговийн соёлын өвийг
хамгаалах хөтөлбөр

ӨМНӨ ГОВЬ АЙМ
Цогтцэций

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЭ НӨӨЦ, ЭХ ҮҮСВЭР

Өндөр агууламж бүхий орд нь
үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулж,
Монгол улсыг дэлхийн зах зээл дээр
өрсөлдөхүйц болоход туслана.
Баян-Овоо

Ашиглалтад бэлдэж буй
дэлхийн хамгийн том
зэс-алтны ордын нэг.

Ханбогд

Оюу Толгойн ордыг
2001 онд нээсэн.
Оюу Толгой

Тус ордыг

Улаанбаатар хот

50-100
ЖИЛ
олборлох боломжтой.

600 км
Оюу
Толгой

Гашуун сухайт
Gold, copper, silver and molybdenum

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ЭРДЭС БАЯЛАГИЙН НӨӨЦ
141 м

141 м
141 м
Сүхбаатарын
хөшөө
Молибден
81,600 тонн

Зэс

Мөнгө
5,144 тн
Алт
1,028 тн

20 м
10 м

25,400,000
тонн
34 м

Засгийн
газрын
ордон

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙН БАЯЖУУЛАХ
ҮЙЛДВЭРИЙН КОМПЛЕКС

Баяжмал
боловсруулах
үйлдвэр

Баяжмалын
агуулах
2013 оны эхээр худалдаанд
гаргах баяжмал
үйлдвэрлэж эхэлнэ.
Үйлдвэрлэлийн эхний
шатанд өдөрт 100 000 тн
хүдэр боловсруулна.

Туузан
дамжуурга
Анхдагч
бутлуур

Ил уурхай

Хүдрийн
агуулах

Хоёрдогч
бутлуур
Босоо ам 2

Босоо ам 1

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

БАЯЖМАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР ХҮДРИЙН АГУУЛАХ
Баяжмал
боловсруулах
үйлдвэр

Оюу толгойн баяжуулах
үйлдвэрийн гол тоног
төхөөрөмж болох 2
том, 4 жижиг бөмбөлгөн
тээрэм, 56 ширхэг
хөвүүлэн баяжуулах
бортогонуудыг
суурилуулаад байна.

Буянт-Ухаа
спорт комплекс

7 метрийн диаметртэй 2
том тээрмийг ажиллуулахад
40мегаватт

Нэг өрхийн хэрэглээтэй
харьцуулвал 40,000 дахин их юм.

Хүдрийн
агуулах

Агуулахын багтаамж
75000 тонн
Хүдрийн агуулахад анхдагч бутлуураас
туузан дамжуулгаар ирсэн хүдрийг том
багаар нь ялган том хүдрийг хоёрдогч
бутлуур луу дамжуулж, жижиг хүдрийг
баяжуулах үйлдвэр лүү дамжуулна.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ТУУЗАН ДАМЖУУЛГА
Анхдагч бутлуур нь ил уурхайгаас хойно 500м орчим зайд байрладаг. 2010 онд барилгын ажил эхэлсэн ба
2012 онд дуусна. Энд ил уурхайгаас тээвэрлэн авчирсан том хэмжээний хүдрийг 10-15 см голчтой болтол
бутлаад туузан дамжуулгаар хүдрийн агуулахад хүргэнэ.
10-15 см голчтой
болтол буталдаг
Анхдагч бутлуур

Монголд
баригдсан

Хамгийн урт
Туузан дамжуулга

Анхдагч бутлуур ба хүдрийн агуулахыг
2.7 км урт туузан дамжуулга холбож байна.

x7

2,7км
Энхтайваны гүүр-385м

Хүдрийн агуулах

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ӨМНӨД ОЮУГИЙН БҮЛЭГ
Өмнөд Оюугийн бүлэг ордыг ил
уурхайн аргаар олборлох бөгөөд
одоо хөрс хуулалтын ажил ид
өрнөж байна.

Анхны хүдэр 2012
оны 8-дугаар сард
олборлоно

Зайсан
толгой
540 м

650 м

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

БОСОО АМ 1

Blue Sky
цамхаг

Босоо ам 1

1385
м
1300м гүнээс
хөндлөн
малталтыг
эхлүүлсэн.

Далайн төвшин

2011 онд
малталтын урт
10 км болсон

10км

Босоо ам 1-ийн
хөндлөн нэвтрэлтийн
өндөр, өргөн нь
5х5м байна.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

БОСОО АМ 2
Босоо ам 2

96м
150 хүн багтах
лифттэй,

ойролцоогоор
33 давхар
байшин

54 тонн хүдрийг
16.3м/с хурдаар
зөөвөрлөнө.
Газрын гадаргаас
доош 25м суурьтай

40м
Чингис хааны
хөшөө

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

БИД ОЮУ ТОЛГОЙД УЛСЫНХАА
ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЛЦЭЖ БАЙНА
Оюу Толгой төслийн бүтээн байгуулалт нь манай улсын
түүхэнд хийгдэж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм.

Бүтээн байгуулалтын шатанд
жил тутам хийж буй хөрөнгө
оруулалт нь Монголын эдийн
засгийн гуравны нэгтэй тэнцүү.

Монголын
эдийн засаг

15,000 ажилчдын
10,000 нь Монголчууд.

Нийт

Үйлдвэрлэлийг
2013 онд эхлүүлэхээр
төлөвлөсөн.

Бүтээн байгуулалт,
барилгын ажил 80%
хүрээд байна.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙН АШИГЛАЛТЫГ
МОНГОЛЧУУД УДИРДАН ЯВУУЛНА
2013 оноос үйлдвэрлэл эхэлснээс
хойш 5 жилийн хугацаанд
3,500 ажилчин
Оюу Толгойд ажиллана.

Монгол ажилчид

Мэргэжлийн сургалтанд
хамрагдсан олон мянган хүн
төрөл бүрийн салбарт ажил
эрхэлнэ.
Нийт ажилчдын
90%-ийг Монгол
ажилчид бүрдүүлнэ.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ЗАХ ЗЭЭЛ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОЛОМЖ
Зардал багатай үйлдвэрлэл, хурдтай
өсөж буй зах зээлд ойр байрлал.

4-5сая

шинэ барилга барина.

Энэтхэг Хятадын зэсийн
хэрэглээний төлөв

Хятад

Энэтхэг

Хятад улс ирэх
15 жилийн хугацаанд

2020 он гэхэд зэсийн эрэлт
одоогийнхоос 40 гаруй
хувиар өсөх төлөвтэй.

Энэтхэг улсын аж үйлдвэрийн
салбарын өргөжилт нь зэсийн
эрэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Эх сурвалж: Brook Hunt A Wood Mackenzie компани, Олон улсын зэсийн холбоо,
Олон улсын эрчим хүчний агентлаг /, Bloomsbury Mineral Economics

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

МАНАЙ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ
ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ 2020 ОН
Монгол улсын эдийн засгийн
гуравны нэг буюу улсын
төсвийн 36 хувийг бүрдүүлнэ.

Монголын
эдийн
засаг

Монголын экспортын орлого
хоёр дахин нэмэгдэж, үүний тэн
хагасыг Оюу Толгой эзэлнэ.

Монголын
экспорт

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙГ УРАГШЛУУЛСАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ
Манай улсын Засгийн газар
төсвөөс хөрөнгө гаргалгүй, өр
төлбөргүйгээр Оюу Толгой төслийн
34 хувийг эзэмшиж байна.

тэрбум
төгрөг
2013 онд уурхайг ашиглаж
эхлэхээс өмнө Монголын
Засгийн газар 900 тэрбум
төгрөгийг (700 сая ам доллар)
татвар, төлбөр, хураамж
хэлбэрээр авна.

АШИГ
ОЮУ
ТОЛГОЙ

Монгол улс татвар, хураамж,
байгалийн баялаг ашигласны
татвар зэргээс гадна ноогдол
ашиг хүлээн авна.

тэрбум
ам доллар

Хөрөнгө оруулалтын
гэрээ хийгдсэнээр
Оюу Толгойн бүтээн
байгуулалтад 6
тэрбум ам долларын
хөрөнгө оруулах
боломж бүрдсэн.

Төслийн нийт хугацаанд манай
улсын Засгийн газар ямар
нэгэн эрсдэл хүлээхгүйгээр
нийт ашгийн 55 хувийг хүртэнэ.
Олон Улсын Валютын сангийн
тооцоогоор.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ
ЯМАР АШИГТАЙ ВЭ?
Боловсрол,
сургалт

Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр зөвхөн
ашиг хуваахаас гадна өөр олон
тооны шаардлагууд тавигдаж байгаа.
Нэмэлт хөрөнгө оруулалт нь
нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн
тогтвортой байдлыг хангана.

Соёлын өв

Таван салбар нь Монголын хойч
үеийнхний амьдрал ахуйд сайн
нөлөө үзүүлнэ.

Байгаль
орчин, ус

Монголын
бизнес
эрхлэгчид

Орон
нутгийн
иргэдийг
дэмжих

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ
ИРЭЭДҮЙН ОЮУНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Манай улсын түүхэнд хамгийн том сургалтын хөтөлбөрийг
Оюу Толгой хэрэгжүүлж байна.

7 сургууль

6 хот, суурин газарт
3 МСҮТ шинээр
барих, 4 МСҮТ-ийг
сайжруулах.

1200 багш
БСШУЯ-тай хамтран орон
даяар буй МСҮТ-ийн
1200 багшийг сургах.

тэрбум
төгрөг
110 тэрбум төгрөгийн
($85 сая) хөрөнгө
оруулалт.

30 оюутан гадаадад
200 оюутан дотоодод

Гадаад хэл, бусад ур чадварын
сургалтууд нь ажилчдад шинэ
боломжуудыг нээн өгнө.

Дотоодын их сургуулиудад
200 оюутан, гадаадын их
сургуулиудад 30 оюутны
тэтгэлэг олгох.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН
АМЖИЛТЫН ТҮҮХ
Олон мянган монголчууд шинэ эдийн
засагт ажил эрхлэхэд шаардлагатай
сургалтуудад хамрагдаж байна.
Сургалтаа дүүргэж хүнд машин
механизмын операторын гэрчилгээ гардан
авч одоо Оюу Толгойд ажиллаж байна.
“Сургалтад
хамрагдсанаар маш
их боломж нээгдсэн
бөгөөд би эзэмшсэн
ур чадвараа хаана ч
ашиглах боломжтой”

Нэг ангийнх нь 24 суралцагч түүнтэй хамт
Оюу Толгойд ажиллаж байгаа.
Тэрээр одоо санхүүгийн хувьд бие дааж,
гэр бүлээ авч явж байна.
Энхжаргал Эрдэнэтийн технологийн
сургуульд бусад 30 суралцагчийн хамтаар
нэг жилийн хугацаатай сургалтын
хөтөлбөрт хамрагдсан.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН
БИЗНЕСҮҮД ӨРГӨЖИН ТЭЛЖ, БИЗНЕСИЙН
ЧАДАВХИА НЭМЭГДҮҮЛЖ БАЙНА
их наяд
төгрөг
Үндэсний аж ахуй
нэгжүүдэд давуу эрх
олгох хөтөлбөрийн
хүрээнд 1.7 их наяд
төгрөгийн бараа
үйлчилгээг ($1,3
тэрбум) үндэсний
болон орон нутгийн
ханган нийлүүлэгчээс
аваад байна.

гаруй ханган
нийлүүлэгч

тэрбум
төгрөг
өдөр тутам

Оюу Толгойн бүтээн
Үндэсний 1000 гаруй байгуулалтад өдөр
компани ханган
тутам 10,4 тэрбум
нийлүүлэгчээр
төгрөгийг ($8 сая)
ажиллаж байна.
зарцуулж байна.

тэрбум
төгрөг
жижиг
бизнесүүдэд
төсөл
Өмнөговь аймгийн
жижиг бизнесүүдэд
зээл олгох зорилго
бүхий 1.5 тэрбум
төгрөгийг ХААН
болон Хас Банкаар
дамжуулан олгож
байна.

Монголд бүртгэлтэй
гэрээт компаниуд
Өмнөговьд хийгдэж
буй дэд бүтцийн 12
төслийг удирдан
ажиллаж байна.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОРОН НУТГИЙН БИЗНЕСИЙН
АМЖИЛТЫН ТҮҮХ
Ш.Туяа нь Ханбогд суманд оёдлын
цех ажиллуулдаг.
Оюу Толгой ХХК түүнд ажилчдын
хувцас ханган нийлүүлэгч болоход нь
дэмжлэг үзүүлсэн.
жилд
сая төгрөг

8 ажилчинтайгаар жилд 40 сая
төгрөгийн гэрээт ажил гүйцэтгэж
байна.
Оюу Толгойн Орон нутгийн ханган
нийлүүлэгчдийн хөтөлбөрөөс бизнесээ
өргөтгөхөд нь зориулан бага хүүтэй
зээл олгосон.
Тэрээр одоо бизнесээ өргөтгөн, илүү
олон тооны ажилчинтай болохоор
төлөвлөж байна.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ,
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙГ
ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАДАГ
Нисэх онгоцны буудал

Эрүүл мэнд,
боловсролын
хөтөлбөрүүд.
Өмнөговь
аймгийн Малчдын
Амьжиргааг
дээшлүүлэх
хөтөлбөр.
Орон нутгийн
оюутнуудад
тэтгэлэг олгох.

Шинэ, сайжруулсан автозам
Оюу Толгойн
нийгэм ба дэд
бүтцийн хөрөнгө
оруулалт

Дэд бүтцийн
төлөвлөгөөнд:

Оюу Толгой ХХК
Өмнөговь аймгийн
нийгэм, эдийн засаг,
соёлын хөгжилд
зориулж сүүлийн 3 жилд
30 тэрбум төгрөгөөр
дэмжлэг үзүүлсэн.

Цахилгаан станц, дулаан
дамжуулах шугам сүлжээ
Баян-Овоо сумын
спорт цогцолбор

Ундны усны
хайгуул

Даланзадгад суманд 2.6
тэрбум төгрөгийн ($2 сая)
өртөг бүхий спорт-урлагийн
цогцолбор

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОРОН НУТАГТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЭ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛСЭН АМЖИЛТЫН ТҮҮХ
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах нь орон
нутгийн ард иргэдийн нөхцлийг сайжруулах
олон аргын нэг юм.
Н.Дарам Улаанбаатар
хотод шүдний эмч
мэргэжлээр сургууль
төгссөн.
Тэрээр Ханбогд суманд
байгуулсан шүдний
кабинетийг дагаж
суурьшсан.

Оюу Толгойн энэхүү
төсөл нь тус суманд
байгуулагдсан анхны
шүдний кабинет юм.

Оюу Толгой эмнэлгийг
сайжруулж, эрүүл мэндийн
үйлчилгээг сайжруулах
Ханбогд сумын иргэдийн 80 зорилгоор эмнэлгийн
хувь нь тус шинэ эмнэлгээр машин хандивлажээ.
үйлчлүүлээд байна.

“Оюу Толгой энэ кабинетийг байгуулахаас өмнө
ийм төрлийн үйлчилгээ огт байгаагүй.”

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК ГОВЬ НУТГИЙН
СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАДГАЛАН, ХАМГААЛАХАД
ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛЖ БАЙНА
Оюу Толгойн Соёлын өвийн
хөтөлбөрт 1.3 тэрбум
төгрөгийн ($1.1 сая) хөрөнгө
оруулалт хийсэн.

Өмнөговь аймаг дахь дурсгалт
газрууд, чухал ач холбогдол
бүхий зан заншлыг тогтоон,
хамгаалах.
Сүм хийдийг сэргээх.
Эд өлгийн зүйлсийг хамгаалах,
хадгалах.
Нутгийн ахмадуудыг
хамруулсан Аман түүхийг
баримтжуулах төсөл нь
уламжлалыг дараа үед
хадгалан үлдээхэд туслана.

тэрбум
төгрөг

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК ГОВЬ НУТГИЙН
СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАДГАЛАН, ХАМГААЛАХАД
ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛЖ БАЙНА
Доктор Ч.Амартүвшин
ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнгийн Авран хамгаалах
секторыг тэргүүлдэг.
Бүс нутагт археологийн
судалгаа хийж буй 22 гишүүн
бүхий Монголын олон улсын
өвийн багийн ахлагч.
Хамгаалах, сэргээх зорилгоор
соёлын өвийг тогтоон,
төрөлжүүлэх.
Монгол улсын түүхэнд соёлын
өвийн хамгийн том хөтөлбөр

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БҮХ ХУУЛЬ,
ТОГТООМЖИЙГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАДАГ
Монгол улсын хуулиар тогтоосон
бүх шаардлагуудыг биелүүлж,
зарим тохиолдолд давуулан
биелүүлж байна.

ISO 14001 буюу олон улсын
байгаль орчны стандартыг
2012 онд нэвтрүүлнэ.
Орон нутгийн албаны
хүмүүс, иргэд, малчдын
оролцоотойгоор Байгаль
орчны мониторингийн
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Газрыг нөхөн сэргээх, мод
тарих, ургамал хамгаалах
ажлыг хийсэн.

80%
Бие даасан усны эх үүсвэрийг
гаргаж, ашигласан усны 80 хувийг
дахин ашиглана.

Биологийн олон янз
байдлын мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран
ажилладаг.

Цэвэр усны хангамжид
тэг хэмжээний
нөлөөлөл үзүүлэх.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ МОНГОЛЫН ХОЙЧ
ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА
10,000 Монголчууд бидний эргэн
тойронд гарч буй хурдтай өөрчлөлтийг
бий болгож байна.
Эдийн засаг түүхэнд байгаагүй
хэмжээнд өсч, төрөлжиж байна.
Оюу Толгой нь олон үеийн туршид
Монголын амьдралын нэгэн чухал
хэсэг байх болно.
Монголын хөгжил, бидний үр хүүхдийн
ирээдүйг бид Оюу Толгой төсөлтэй
хамтын хүчээр цогцлоон бүтээнэ.

МОНГОЛЫН
УУЛ УУРХАЙН
КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ТАЙ ХОЛБОГДОХ ХАЯГ
Монгол дахь хамгийн том Фейсбүүкын хэрэглээ.

Оюу Толгойн вебсайтаар зочлоорой: www.ot.mn
Фейсбуук дээр биднийг дагаарай: www.facebook.com/oyutolgoi
Твиттер дээр биднийг дагаарай: @OTMongolia

Мэдээллийн
төвүүдээр
зочлоорой

Одкон Холдингийн байрБайга
тойруу-198 дугаар
хороо,Сүхбаатар дүүрэг

Тост Говь ХХК-ийн байр
3 дугаар баг,
Даланзадгад сум

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful