Kanak-kanak mempunyai kecebderungan yang sangat tinggi terhadap kreativiti dan pemikiran kreatif.

Setiap kanak-kanak di dunia memang memiliki sifat kreatif dalam jiwa masing-masing. Kreatif merupakan keupayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru oleh seseorang. Menurut May (1975), kreativiti merupakan proses membawa sesuatu yang baru ke dalamnya. Bagi Torannce (1970) pula, kreativiti adalah sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan. Persoalannya, adakah kreativiti seseorang kanak-kanak itu adalah semula jadi atau boleh dipelajari?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful