ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. godine. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. 4 . Većina stranaka. bez obzira na ideološki profil. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. etnički trojac obrazuje vlast. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. Dvije godine kasnije. godine. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. 2003).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. SDS i HDZ. Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. na izborima 2002.

Tu spadaju i politički ili društveni stavovi. 5 . što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . a ima ih još mnogo. To su socijalna distanca. osjeća i postupa na određeni način. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. • da su socijalni stavovi složeni. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto.1. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. 2. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. Allport (prema Milasu.2. i • ličnog značenja za pojedinca. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave.pojam stava.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. predrasude.

stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. tj. kao što su stavovi prema politici. 1997) dala su kontradiktorne podatke. 1997): • funkcija prilagođavanja . Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. znanje o objektu. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja.2.svijest o onome što osjećamo. emotivna na vrednovanje. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. • funkcija odbrane ega . U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja.odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. • saznajna funkcija . Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. naciji. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 . • funkcija samoizražavanja . 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja. a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). 2. tj. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok. Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. vjeri. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. emotivna i konativna. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. Stav čine tri komponente: kognitivna.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta.

Prema ovoj definiciji Bošnjaci. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. vijeka u engleskom govornom području. drugi objektivnim parametrima (jezik. 2. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. osjećanja). U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. porijeklo). Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. U društvenim naukama. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima.3. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . religija. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. Rudi Supek je 1961. Kao što vidimo. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. koja postoji kao subgrupa u većem društvu. arhetipovi. Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. Švajcarci).

” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi.. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. Kolektivno vlastito ime. i 6. Zajednička istorijska sjećanja. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. 2. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. koje žive i djeluju na datom teritoriju. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. Pojedinac preuzima kulturu. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. Ulrich Beck (prema Vrcanu.. 8 . 4. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. 2. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti.4. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Povezanost s određenom “domovinom”. Mit o zajedničkom porijeklu. zajedništva. oblike ponašanja i vrednovanja. 3. Ipak. 1980). Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. 5. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe.

i 5.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. Etnički identitet. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. 2. kultura. i to: 1. gdje je jaka emocionalna vezanost. 2. Pripadništvo grupi. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. biologija). Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. Taj osjećaj može. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. 4. Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. 3. teritorija. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. amblemi. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. 1998). Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi.5. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. Komponenta samoidentifikacije . Pozitivni stavovi 9 . po intenzitetu. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. 2. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti.

Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. smatra superiornijom od ostalih grupa. Etnocentrizam. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom.6. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. društva) i dr. pri tome. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. Voleman (prema Đuriću. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. 2. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. zadovoljstvo pripadnošću grupi. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. 10 . etnocentrizam i šovinizam. Osim toga. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. svoju grupu ili grupe. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. 4. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. koristeći. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. a na drugom kraju nacionalizam. obično nacionalna ili etnička. prihvatanje vlastite grupe.

Susjedstvo. Bogardus. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Državljanstvo. ali i uticajem socijalnih činilaca. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. Samo posjetilac zemlje. Blisko srodstvo putem braka. 5. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. Isključenje iz zemlje. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. 2. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”. 4. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. i 7.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću.7. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. to su sljedeći odnosi: 1.autoritarnom. 11 . stanovanje u istoj ulici. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva. 3. 2. a pod uticajem sociologa Parka. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. Zaposlenje u istoj profesiji. stalan stanovnik jedne države. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. 6. Kao što vidimo. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. Počevši od najintimnijeg.

negativnog stava. Kuzmanović. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. godine A. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . Kastinski sistem. na primjer. pa čak i jezikom predaka (Gelner. na svom ekstremnom negativnom polu.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. Rudi Supek je 1961. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. Kao što smo ranije naglasili. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”. a ne. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). a čak 77. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. 15. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. 1998). Prvo. 1997. na grupi studenata Sarajevskog univerziteta.8. pitanje etničke distance veoma aktuelno. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. sa mitovima. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama.3% da je jednakost značajna. a neke teorijske prirode. Popadić. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. Smit. Zato i skale socijalne distance. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. 2. Našao je da samo 6. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. kulturom. 1991). tuđa.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. Na našim prostorima je. Fijamengo. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. 1993).

Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. Makedoniji 8.3% u Hrvatskoj.2%. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Crnogorcima. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. pa Hrvatima. Makedonci.. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. Muslimani. 41. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima. Rusima. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. Hrvati. pa u BiH 6%.2% u Sloveniji. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima.9% u Bosni i Hercegovini.9%. Slovacima. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa. između ostalog. Slovenci. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. Sloveniji 39.7% na Kosovu. a najmanje sa Rumunima. Amerikancima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. 1973). Crnogorci. u svojim najnaprednijim dijelovima. godine. 1991) da 13 . rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Amerikancima i Englezima. 70. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. 59.61. užoj Srbiji 11. Istraživanje je pokazalo. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. a ostalih 4. Albanci.6% u Crnoj Gori. Nijemcima. a najmanje sa Rusinima i Rumunima.9%.5%. Englezima. Pantić nalazi (u Baćević i sar. imalo je. Crnoj Gori 12. Hrvatima.7% u Makedoniji.1%. Bugarima. 56. Rusinima i Slovacima te Mađarima. Makedoncima. Bugarima. 42. Hrvatskoj 11.2% u užoj Srbiji. 51. Mađari. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. na Kosovu 17.68. dok značajnih polnih razlika nije bilo. 1980). Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca. Istraživanje Pantića (1967).4%.4%. 63.

tuđe i neprijateljske. Amerikancima i Rusima. Izrazito odbacivanje Muslimana. rekli bismo. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. Osnovci 14 . obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). godine u Banjoj Luci. potom sa Romima. izražena visoka distanca prema njima. manje od Amerikanaca i Rusa. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). slijede Italijani i Španci. Bošnjacima. Dakle. a onda slijede ostale nacionalne grupe. Hrvatima. Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. Prijedoru. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. Muslimani iz BiH (51%). nije isti. Prnjavoru. Odnos prema Rusima je. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. Odnos prema stranim nacijama. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Hrvata i donekle Amerikanaca. upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. Istraživanje V. u poređenju sa drugim etničkim grupama. etnička distanca je najveća). a druge nacije kao različite. a najmanje od Srba iz Srbije. Srbi iz BiH (47%). značajna i istaknuta. dok se najmanje odbacuju Rusi. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. Nijemcima. neutralan. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. Amerikancima i Englezima.

Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika. i to obostrano. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. Bošnjacima-Muslimanima. kao komšije 46%. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće.01. 2002). kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. tako da. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. Portugalcima i Nijemcima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. U istraživanju obavljenom u junu 2001. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. slijede srednjoškolci. Komparativno istraživanje urađeno 2001. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. Ipak. Crnogorcima i Slovencima. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. kao šefa 55%. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. i to na nivou 0. ali ne i mala. dok su Primorje. prema građanima Slovenije. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%.. najmanje distancirani. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. kao komšiju 15%. U septembru 2002. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. dok su studenti najotvoreniji. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. 15 . godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. kao komšiju 22%. tj. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. nažalost. Englezima. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. dok je najmanja distanca. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. kao komšije 28%. kao komšiju 20%. bez Kosova (Biro.

i 2002. Mađarima (1. Istraživanje (Puhalo. dok je najveća distanca prema Albancima (1. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske.38).67). Ipak. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Slijede Makedonci (1. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. Like. za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. nacionalizma i nacionalne lojalnosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa.84). 2003) urađeno u junu 2002.51). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. Slijede Crnogorci 16 .62).75). Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. Jevrejima (1. nego što je to slučaj u regijama Slavonije.82) i Srbima (1.55). Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. Podaci su prikupljani tokom 2000. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Korduna i Banovine. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. sjeverne Hrvatske te Istre. Bošnjaci (1. godine. 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. bošnjačke i srpske nacionalnosti. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima.58). Slovencima (1. potom Albance i Makedonce. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. Primorja i Gorskog Kotara. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”. Rumunima (1. i značajno veće prema Slovencima.

Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Bošnjaci i Romi. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%).. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Slijede Hrvati. U istraživanju (Turjačanin. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. po nepoželjnosti se ističu tri grupe. Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. Slijede Nijemci i Hrvati. Uprkos tome. To su Srbi. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. zatim Nijemci. Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. zatim Srbi i na kraju Romi. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Bošnjacima (11%) i Romima (10%). Najviše obacuju Albance (30%). Albanci i Romi. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). starosti između 25 i 70 godina. 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. godine (Opačić i sar. Romima (19%). Albance i Srbe. U februaru i martu 2004. Albance (22%) i Srbe (15%). Slovenci i Makedonci. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. Slijede Hrvati. Hrvatima i Bošnjacima (18%). potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. Romima (15%). Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). a najmanje se odbacuju Crnogorci. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Rome (19%). Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste.

u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. Osim Hrvata. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. a slijede Bošnjaci. što 18 . Ovo se može objasniti na više načina. Takva spremnost nešto je manja u centru. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. tj. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. brak. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. Prije svega. konflikta sa tim narodom. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. tj. zatim Albanci. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika.

godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24.5% u novembru 2007. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008.7% u novembru 2008. te se ponovo povećao na kraju 2008. na 35. na 76. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. godine iznosio 67%. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom. i to sa 65% na 74. a u novembru 2008. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.5%. Tokom čitave 2008. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima.1% u novembru 2008.1%. U 2008. kada je iznosio 80.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. godine. godine. Kod Roma je situacija drugačija. Taj procenat je u novembru 2007. Prema istraživanjima UNDP u 2007.1%. sa 26. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. godine. u 2008. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu. i pored svega što su jedni drugima uradili.ba/index. da bi u drugom kvartalu opao.3%.aspx?PID=36&RID=87 19 . U odnosu na 2007. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. godine opada na 95. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31.6% na 28. godine. nego sa Romima. godine i iznosi 74. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima.7% na 81. 3 http://www.9%. godine. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007.3% u odnosu na novembar 2007. i 2008. godine 76%.6%).undp. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. godine je varirao.6%). Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. U odnosu na kraj 2007.

taj procenat iznosi 94. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.8% na 33.). U novembru 2007.3%. U odnosu na kraj 2007.7%.4% u novembru 2007. 1989).7%. novembar 2008. predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. i to sa 28. – 21. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. novembar 2007.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. dok u odnosu na kraj 2007. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28.6%.6% u novembru 2008. godine ovaj procenat je iznosio 97. godine.7%. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. na 77. 2.6%).8%. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. 20 . godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69.5% krajem 2007.9. godinu (sa 50. Ipak. godine). i to sa 83% na 79. društvene pojave itd.1% na 92. dok u novembru 2008. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. godine na 22.9%). Na području Republike Srpske u 2008. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95.9% na 92.9%). Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan. Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008. godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95.8% krajem 2008.2%). godine. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007.

konativnu i kognitivnu komponentu. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. Kao i stavovi. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. Složene su i sadrže emotivnu. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. 1989). One su trajne dispozicije reagovanja. Berkowitz. jesu etničke predrasude. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. veoma izražene. a posebno emotivna. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. prema pripadnicima drugih naroda. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. u socijalnoj psihologiji. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. 1969). otpornost prema mijenjanju. tj. 2007). Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. Rokeach. 21 . i • Međugrupni pristup. Eysenck. od kojih su prve dvije. najčešće učenjem po modelu. da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. 1950. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. 1960. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. • Međuljudski pristup. 1939.

predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe.10. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. emocionalnu i konativnu. 1989). Kognitivnu čine. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. 1989). bez bilo kakvog takmičenja. 2. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. S druge strane. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . prije svega. predrasuda i sukoba. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. U stvari. shvatanja o karakteristikama neke nacije. 1968). Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda.

Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. Javne aktivnosti. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. Neki autori (Campbell. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. tj. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. stereotipije karakteriše i proširenost. javlja se i pozitivan konativan odnos. 1989). 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. iza kojih stoji država. Po jednom shvatanju. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. nasuprot podacima i činjenicama. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Osim ovoga. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski).

2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. zaostali 51%. čiste 20%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. ne vole druge narode 22%. grubi 20%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. složni 20% i nagli 16%. gostoljubivi 15%. iskreni 21%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. nagli i ne vole druge narode 13%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. grubi 11%. prema Penningtonu 1997). ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. složne 13% i vrijedne 10%. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. gostoljubivi 22%. hvalisavi 30%. podmukli 16%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. čiste 32%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. vrijedni 18% i zaostali 13%. Za 24 . gostoljubivi 31%. Italijani. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih.11. inteligentne 33%. U diplomskom radu (Alačov. laktaši 14%. Makedonci su veseli 39%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. Istraživanje rađeno 2001. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%.. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. hrabre 45%. starosti od 15 do 27 godina. zatvoreni 22%. čiste 18%. inteligentne 14%. podmukle 15%. Kao što vidimo. složne i zatvorene 12%. zatvoreni 33%. podmukli 31%. sebične 18%. vesele 28%. inteligentne 19%. hrabri 30%. miroljubivi i čisti 11%. Nijemci). sebične 19%. miroljubive i iskrene 15%. hvalisave 21%. složni 24%. 2. vrijedne 41%. vrijedne 14%. miroljubivi 31%. složni 17%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar.

Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. nacionalisti. nemilosrdni i okrutni. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. osjećajne. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. osjećajni. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. gostoljubivi. Ovako mali broj osobina. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. nazadni i primitivni. Između ostalih. ne vole druge narode. ponosne. fanatični. druželjubivi. duhoviti. ne vole druge narode. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. Takođe. govori 25 . prljave i nekulturne. sebične. otvoreni. hrabri. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. neiskreni. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. koje uz to nisu visoko frekventne. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. surovi i ratoborni. pohlepni. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. ponosni i rodoljubivi. okrutni. hladne. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. Tu su i crte otvorenosti: veseli. rodoljubivi. konzervativni. Muslimane kao primitivne. ratoborni. prilagodljivi. svadljive i nepoštene. agresivni. dvolični. agresivni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. dobri ljubavnici. komunikativni. Takođe. hrabre. u svom istraživanju rađenom 1997. druželjubivi. vole druge narode. Hrvate kao neiskrene. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. neiskrene. duhoviti. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. veseli. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. Uz to. komunikativni. nepošteni. a tuđih kao izrazito negativnih. osjećajni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. nazadni. Popadić i Biro (2002).

Srbi im pripisuju podmuklost. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. 26 . Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. hrabre. pametnima. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. vrijedni i gostoljubivi. sami hrvatski ispitanici. kulturu. ne misle ni da to nisu. primitivni. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. kao i svi ostali. gluposti i negostoljubivosti. civilizovanima. nesebični i miroljubivi. vrijedni. nesebični. Što se tiče negativnih atributa. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. Od osobina koje su najmanje izražene. nepoštenje. prljavi i nepošteni. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. nepošteni. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. pametni. O Bošnjacima misle da su čisti. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. Najviše o njima misle kao o kulturnim. kulturni i nesebični. da naglasimo. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. tu su: miroljubivi. najizraženiji su podmukli i sebični. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. ali. vrijednima i komunikativnima. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. osjećajnima i pametnima. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. Kad su u pitanju pozitivni atributi. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. prljavi i hladni. vrednoću i komunikativnost. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. naravno. svadljivost. Najizraženiji atribut je podmukli. podmukli. hrabri i osjećajni. komunikativnim. Srbi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. svadljivi. osjećajne i pametne. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. hrabrima. zatim nekulturni. hladnoću i kukavičluk. nesebični i ljubazni. čiste. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. komunikativne. čistima. civilizovanost. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. Od negativnih karakteristika. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. ljubazni. pošteni. sebičnost.

• broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Laktaši. • Tuzlanski kanton: Tuzla. • Region Doboj: Doboj. Ugljevik. • podjednakom broju muškaraca i žena. Šekovići. do 21. • Srednjobosanski kanton: Jajce. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Kotor-Varoš. Foča. Velika Kladuša. metodom anketiranja licem u lice. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. Brod. Jablanica. Kozarska Dubica. Maglaj. Novi Grad. Pale. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. Čelinac. • Region Hercegovina: Trebinje. Kneževo. Istočno Sarajevo. • Region Prijedor: Prijedor. Bileća i Gacko. Ljubinje. Brčko. Derventa. Ljubuški. Novi Travnik. Cazin. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. Bratunac. Bosanska Krupa. Petrovo. Visoko. Vitez. Kalesija. Banovići. marta 2009. Mrkonjić-Grad. Gračanica. Višegrad. Travnik. • Region Zvornik: Zvornik. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Srebrenica i Milići. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Vlasenica. Kakanj. Modriča. Teslić. 27 . • Region Bijeljina: Bijeljina. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. Čitluk.3. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. Lukavac. Rudo. Gradiška. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. Prnjavor.

7. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). 2. Da stalno živi u mojoj zemlji. u istoj zgradi ili ulici. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. Tomislavgrad. 4. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. Ponuđeni odnosi su: 1. nezavisne varijable su sociodemografske. Prema prirodi pojave na koju se odnose.1. Da bude član iste političke partije kao i vi. • Kanton 10: Livno. Da stanuje u mom susjedstvu. Vogošća. Novi Grad. Novo Sarajevo. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable. Da stupim u brak s njim (njom). 5. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. 3. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. Da mi bude šef na poslu. 8. 3. Ilidža. 9. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji.1. 3. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. 28 . Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice.1. 10. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). 6. Stari Grad.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa.

1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni.1. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. Recite mi da li biste za jednog običnog. Srbi. Starost 3.2. 3. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima. Bošnjaci i Romi.. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. Obrazovanje 4. eventualno. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima.. 3. (čitati redom stavke od a do i. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili.2. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . Dakle.2. Nezavisne varijable 1. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. Etnička pripadnost 3. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik. Pol 2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

ali ne prihvatam baš sve 650 37.0 U istraživanju je učestvovalo 37. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1.6% Srba i 13.6 1.3% Hrvata.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7. nemam ništa protiv 112 6.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda. dok ih je 37.1 48.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49.3 Nisam religiozan.3 37.1% Bošnjaka.4 da drugi vjeruju Total 1743 100. 48.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam. Tabela 8.0 100.0 33 . Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči.

Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca.1. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata.6% ostalih. godine. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. 5. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. Bošnjacima i Romima. U odnosu na 2002. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“.4% Srba i 4.5. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . a nešto više od 40% od Roma.

godine prihvatalo je 10. godine prihvatalo je 35.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002.3%. a 2009. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj.5% Hrvata. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. a 2009. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton).8% Hrvata. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002.4% građana hrvatske nacionalnosti. godine je prihvatalo 28. starost. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. 35 . tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. godine taj procenat iznosi 6%. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. ali i Srbima i Bošnjacima. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. a danas to prihvata njih 35.3%.5% Hrvata. članstvo u nekoj političkoj partiji. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. obrazovanje i religioznost (prilog br. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. godine 57. Rome najmanje prihvataju. naročito u Federaciji BiH. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. 1). mjesto stanovanja. a 2009 godine 26.3%. tj. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa.

S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima. Grafikon 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri. Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 .

6% Bošnjaci 60.1% 91.6% 59.6% Bošnjaci 58.1% Hrvati 91.6% 60.8% Romi 31.9% Hrvati 92.9% Bošnjaci 55.6% 26.9% 88.3% Srbi 53.0% Srbi 56.2% Srbi 27.1% Hrvati 88.8% 31.4% Hrvati 93.6% Srbi 59.7% 67.9% 67.2% Romi 48. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.9% Romi 6.1% 27.4% Srbi 26.2% 77.5% Hrvati 88.9% Srbi 67.3% 53% 56.4% 26.1% Bošnjaci 28.0% Romi 6.6% 74.7% Srbi 88.1% Bošnjaci 67.9% 6% 6% 42.4% Romi 35.6% Bošnjaci 26.8% Bošnjaci 59.9% Romi 32.4% 35.1% 88.7% Tabela 9. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.4% 76.4% 93.9% 55.3% 67.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.5% 88.6% Srbi 76.2% 90.2% 48.2% 81.6% Bošnjaci 68.2% Bošnjaci 77.7% Romi 37 .8% 92.1% Srbi 57.3% 28.4% Bošnjaci 74.8% 59. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.1% 57.0% Romi 42.4% Hrvati 92.7% Romi 41.4% 92. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.7% 41.4% 87.7% 86.3% Srbi 67.6% 58.2% Hrvati 90.9% 32.4% Hrvati 87.6% 68.9% Hrvati 88.2% Hrvati 81.2% 28.3% Romi 28.

zgradi ili ulici 92.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53. zgradi ili ulici 88.1% Da stupim u brak s njim 27.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.3 % Da stupim u brak s njim 28.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .2% Da stanuje u mom susjedstvu.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.0% Da mi bude šef na poslu 56.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.7% Da stanuje u mom susjedstvu.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90.1% Da bude član iste političke partije 67.9% Da mi bude šef na poslu 31.4% Da stupim u brak s njim 92.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.6% Da stanuje u mom susjedstvu.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.4% Da bude član iste političke partije 42. zgradi ili ulici 88.0% Da stupim u brak s njim 6.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.6% Da mi bude šef na poslu 58.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.5% Da mi bude šef na poslu 88.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.1% Da bude član iste političke partije 87.8% Da bude član iste političke partije 67.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59. zgradi ili ulici 77.

a najmanje Rome.2. kao kod Hrvata. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. u najvećem broju. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. ali da su manje spremni nego 2002. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. godine 66. U odnosu na 2002. potom Srbe. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. U slučaju da im je ugrožen život.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. 54.6% Bošnjaka. godinu distanca se povećala. naročito kod veoma bliskih odnosa. U istraživanju iz 2002. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. a 49% od Srbina. Bošnjaci i Hrvati danas. U prvom istraživanju 72. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju.8%. dok bi krv od Roma primilo 39.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. Sličnu situaciju. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. Nakon pripadnika svog naroda. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. godine. a 2009. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. a danas taj procenat iznosi 60.6%. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. godine taj procenat iznosi 61.

godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. tj. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. Istraživanje iz 2002. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. da bi taj procenat 2009. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. godine. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. tj. dolazi do smanjenja etničke distance. Hrvatima i Romima. a najmanje Rome. 40 . Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. naročito bliske odnose. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. godinu. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. godine spao na oko 6%. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). Za razliku od Hrvata. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima.

2% 44.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.7% 55.6% 61.7% 64.6% 6% 39.9% 59.1% 50.1% 85.3% 49.4% 40.3% 82.7% 53% 11.8% 52. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.6% 47.9% 62.4% 14.6% 48.4% 11% 49% 41 .5% 82.6% 60.8% 83% 83% 84.2% 81.3% 36.6% 81.2% 40.2% 42.9% 46.3% 82.9% 54.1% 84.2% 35.2% 13. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.6% 6.

1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.0% Srbi 49.2% Da mi bude šef na poslu 39.6% Romi Tabela 12.0% Srbi 60.9% Romi 46.1% Bošnjaci 81.5% Da stupim u brak s njim 81.6% Romi 6.4% Romi 40.7% Srbi 53.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.1% Romi 61.9% Hrvati 62.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.8% Srbi 52.7% Bošnjaci 76.2% Hrvati 13.6% Srbi 50. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.9% Da stupim u brak s njim 14.2% Romi 40. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.1% Bošnjaci 84.0% Hrvati 59.3% Romi 36.0% Bošnjaci 83.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.2% Srbi 44.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.9% Hrvati 54.8% Bošnjaci 83.2% Da mi bude šef na poslu 48.1% Bošnjaci 85.6% Da mi bude šef na poslu 54.8% Da bude član iste političke partije 6. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.3% Hrvati 49.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .2% Srbi 42. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.3% Hrvati 64.0% Romi 39.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.0% Srbi 11.6% Bošnjaci 81.4% Srbi 11.7% Hrvati 55.0% Da stupim u brak s njim 11.6% Romi 6.5% Bošnjaci 82.3% Bošnjaci 82.0% Bošnjaci 84.2% Romi 35.6% Hrvati 47.0% Da stupim u brak s njim 6.6% Srbi 48.4% Hrvati 14.0% Hrvati 76. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.

6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83.7% Da bude član iste političke partije 62. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda. zgradi ili ulici 76. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male. 37.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46. dok bi krv od Roma primilo 34.2% od Bošnjaka. 35.9% Da stanuje u mom susjedstvu. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti.9% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da bude član iste političke partije 53.5% Srba.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84. zgradi ili ulici 5. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala.6% Da bude član iste političke partije 50.0% Da mi bude šef na poslu 83.3.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84.3% Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 64. U slučaju da im je ugrožen život. a slijede ih Bošnjaci i Romi. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate. zgradi ili ulici 40.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. 43 .8% Da stanuje u mom susjedstvu. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.5% Srba bi primilo krv od Hrvata.

Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. godine najveći broj Srba (58. tj. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. godine. s 54% 2002. Srbi najviše odbacuju Rome. Bošnjak ili Rom. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. godine taj procenat iznosi 39. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47.2% Srba.9% Srba. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. što je u odnosu na 2002. godinu manje za 10. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. a najmanje Hrvate. godine na 43.9% Srba. a danas tu opciju prihvata 32.4%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. a u 2009. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. U 2002. U istraživanju iz 2002. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije.8%. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome.3%. dok to danas prihvata 45. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. potom Bošnjake. a 2009. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat.6% pripadnika ovog naroda. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%. u odnosu na druge ponuđene narode. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48. oko jedne četvrtine.1% 2009. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. Kako odnosi postaju intimniji.5% ispitanika. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima. godine za 13% do 16% Srba. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju. Postavlja se pitanje zbog 44 . Veliki broj Srba. Rome kao susjede je 2002. godine. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. godini 51. godine prihvatalo 46. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi.

3% 34.9% 4.2% 32.4% 15.2% 45.9% 67.2% 37.9% 26.9% 67.4% 35. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.7% 18. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.9% 45 .1% 30.5% 67.5% 64.4% 28.2% 9.2% 64.7% 66.7% 22.8% 43. tj.3% 6.8% 5.1% 24.5% 27.1% 66. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.5% 26.2% 39. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.8% 8.8% 21.4% 18.2% 68.6% 32.3% 30.8% 65.5% 47. Grafikon 3.6% 36% 12.9% 66.9% 19.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.

4% Da stupim u brak s njim 8. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.8% Romi 5.5% Romi Tabela 14.4% Da mi bude šef na poslu 22.5% Romi 27.9% Srbi 67.7% Srbi 66.1% Srbi 66.5% Hrvati 47.4% Romi 15.5% Romi 26.2% Bošnjaci 39.8% Bošnjaci 8.3% Bošnjaci 6.9% Srbi 66.3% Da stupim u brak s njim 5.8% Bošnjaci 21.9% Bošnjaci 26.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.9% Da mi bude šef na poslu 30.2% Bošnjaci 45.8% Srbi 65.7% Romi 22. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.9% Hrvati 19.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.8% Hrvati 43.9% Srbi 67.9% Da mi bude šef na poslu .3% Romi 34.4% Bošnjaci 18.6% Romi 32.2% Hrvati 9.2% Srbi 68.2% Bošnjaci 32.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.3% Hrvati 30.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.9% Romi 4.4% Da mi bude šef na poslu 26. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.6% Hrvati 36.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.4% Bošnjaci 35.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.1% Hrvati 30.4% Bošnjaci 28.2% Srbi 64. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.7% Romi 18.1% Hrvati 24.0% Hrvati 12.2% Da stupim u brak s njim 12.1% Da stupim u brak s njim 64.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.5% Srbi 64.9% Da bude član iste političke partije 66. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.9% Srbi 51.2% Hrvati 37.

8%). zgradi ili ulici 34. zgradi ili ulici 47.7% 51.3% 47 .9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.9% Da bude član iste političke partije 32.5%).4% 12. osjećajne (56%).4% 11.6% 22. vrijedne (59. pametne (56.2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26.4% 18.8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35.3% Da bude član iste političke partije 36. poštene (52.7%).4.1% 11.8% Da stanuje u mom susjedstvu.6% 7.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39. zgradi ili ulici 67.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45.1 % Da stanuje u mom susjedstvu. ljubazne (56%).8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.4% Romi 2.7% Da bude član iste političke partije 32.6% 48.8% 18.9% 5. Tabela 15.2%) i iskrene (51.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68. hrabre (53.7% Srbi 38.5% 16.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43.7% 4.7% 8. zgradi ili ulici 51.3%).0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.3% Hrvati 70.8% 23. Sebe opisuju kao: čiste (70.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66. ponosne (64.6% 4. kulturne (60.5% Da stanuje u mom susjedstvu.4%).6% 35.2%). Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.2% 19.5%). Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.3% 6% 8.3% 4.

4%). Hrvati Rome vide kao: prljave (62. hrabri (19. iskreni (18.2% 11. ali koga krase neke pozitivne osobine.2% 10% 16.1% 19.6% 35.4% 24.2%).3%).7% 8.7% 10.4% 4. pametne (24. kulturne (28.8% 62. ljubazne (28%).9% 26. kukavice (26.2% 19% 17.4%).4%). miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%).4% 1. slugerane (23. Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.7% 10.2% 56% 56.2% 18.5% 9.4% 27.6%).9% 42.4%). nepoštene (29.8%).7% 28.6% 14. svadljive (33.7%).6% 33.7% 11.9% 53.4% 53.8% Istovremeno.5% 12.2% 64.8% 2.6% 56% 48.4% 6. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati.2% 21. neljubazne (24.2% 59.1%).7% 43.3% 16. neiskrene (35.7% 2. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.7% 15.8%).6%).4% 28% 19. čisti (38.1% 14.3%).4%). hladni (22.7%).7% 21% 10.6% 3. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina. ne vole druge narode (31%). nekulturne (48. glupe (35.6% 15.8% 11. osjećajne (22.5% 29. Kao što vidimo.4% 14.8% 14.2% 19% 19% 4.8%). 48 .1% 34.5% 60.9% 40. neiskrene (26.1%) i neljubazni (17. neiskreni (42.7%).1% 52.3% 24.6%). ponosni (21%).8%). ne vole druge narode (43.4% 10.4% 31% 17.6% 26.7% 4.4% 8.3% 6.7% 12. i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična. nepošteni (34.4%).3%). Romi se opisuju na najgori mogući način.7%).9%).4%) i ponosne (22%). lijene (27.8% 22% 22. Kao što vidimo.8% 43.5% 11. lijene (53.

2% 16.60 84.6% 84.10 62.40 94.00 16.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.40 15.00 47.4% 94% 47.90 24.6%).6% 6% 52.2% 49 .50 2. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.10 75.60 6.1% 62.1% 75.20 80% 100% 28.9%). Grafikon 4.2%).9% 24.80 83. Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.4% 15.50 71.5% 28.8% 83. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.5% 71.8% 2. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28. 97.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.90 37.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.9% 37.

9% 17% 8. ljubazne (44.8% 21.4% 41.7% 19.1% 14.2% 11.1% 16.6% 20.1% 3.2% 5.9% 14.6% 15.4% 6.4% 26.7% 17. Možemo da vidimo da su Bošnjaci. vrijedne (47.5.6% 11.2%) i iskrene (44.7% 23.8% 37.3% 58. osjećajne (53.3% 3.8% 43.9% 42.4% 44.7% 12.2%).8% 50 . slično kao i Hrvati.5% 14.2% 47.2% 10% 16. Tabela 16.7% 4.1% Romi 2.1%).5% 11.1% 15.1% 17.5% 44.3% 15.8%). Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.9% 11% 4.3% 19.8% 8% 13.3% 47.6% 9.4% 23. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.5% 9.4% 14.3%).7% 48.4% 9. potpuno nekritični prema svom narodu. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.1%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.5% 5.2% 12.9% 6. hrabre (52.5% 5.4% 51.4% 42.2% 30.6% 12. vole druge narode (48.6% Srbi 12.6% 6.8% 22.7% 19.3% 42.1% 1.1% 53.7% 21% 19.1% 6.3% 52.3% 11% 6.3% 3.8% 26.7% 43.4% 10.4% 26. poštene (47. ponosne (58.4% Hrvati 24.4% 17.5% 39.4% 4.3% 5. miroljubive (48.5% 9.4% 31.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 10% 16.9% 27% 15% 10.7% 28.7% 58.2%).2% 48.5% 15.1%).2%).1).

neljubazni (20. a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni.4%). ljubaznost i slično. neiskreni (42. vrijedni (22. nepošteni (42.1%) i ponosne (15. glupe (26%). čisti (24.5%). ljubazni (26. svadljivi (23. svadljivi i ne vole druge narode. svadljive (16.5%). vole druge narode (16.4%). osjećajni (19. neiskreni (31.9%).6%). lijene (51.2%). dok svaki četvrti ispitanik (24.2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda.1%). ponosni (26. Hrvata i Roma 22. pametni (26.4%).4%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo.1%).9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata. hladni (17%). kukavice (17. nekulturne (42.8%). nepoštene (24. pamet. Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda.8%).4%).6%).7%). nepošteni.5%). O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64. Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. nekulturni (17. neiskrene (23. 51 . ne vole druge narode (21.3%).7%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.3%). Svoje viđenje Srba. Manje od jedne trećine ispitanika (29.9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima. kukavice (30.9%). Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41.7%). lijeni (16. S jedne strane. Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58. nepošteni (28. Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. ne vole druge narode (43.1%).6%). U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43.7%).9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH.4%).1%).

9% 29.70 16.9%).3% 35.8%).1% 2.4%).2% 22. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%).30 35.7% 16.5% 18.7% 64.30 83.7%).2%). vrijedne (36.3%).3% 83.30 75.6. 52 . koji je dobar i pomalo naivan.8%).4%). poštene (35.1% 70.9%). miroljubive (33.8% 77.1% 89.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5. osjećajne (38. čiste (47.7% 24.70 24. ljubazne (30.3% 75.10 70.90 80% 100% 18.70 2. vole druge narode (40.50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.9% 10.5% 81. iskrene (43.9% 5. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.90 29.90 10.20 22. hrabre (48.80 77. 97.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.10 89.50 81.

7% 33.9% 6.5% 24.3% 36. neiskrene (31.8%).4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.4% 17.6% 10. slugerani (14.7% 39. nepošteni (18.7% 5.8% 6.8% 16.7% 5.6% 2.8% 5.6% 3.3% 30.6% 38.5% 3.4% 6. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.3%).1%).1% 4.7% 5.1% 3.9% 5.7% 2.7% Srbi 47.6% 4.6% 23.6%).6% 14. glupe (21.1% 20% 6.5% 3. kukavice (22.2% 49.4%).2% 13.4% 17.5%).9% 0.5% 31.7%).9% 2.2% 3.9% 1.5% 23.8% 5% 8.8% 3.2% 7% 2. slugerane (23.7% 21. neljubazni 53 . nekulturne (24.3% 17. glupi (19.4% 9.9% 17.2%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.6% 37.8%).8%).3% 7.4% 5% 53% 38.6% 3.8% 40.3%).1% 2% 32.1% 19.5% 31.3%).7% 22.7% 15. nekulturni (39.4% 15.2%).4% 21. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17.4% 27. lijeni (38.3% 8.8% 17.2% 14.5%).8% 38. neiskreni (17.2%). čiste (17.6% Romi 4.3% 3% 5.5% 19.6% 34.6% 43.9% 11. vole druge narode (17.6% 5.3% 10. U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.6% 18. svadljivi (19. neljubazne (17.4% 3.9% 8.3% 23.1% 13.4%).8% 48.8% 5.4% Hrvati 32. svadljive (27.2% 17.3% 35.8% 24.7% 3% 6% 32% 11.8%).8%).2%). nepoštene (24. Romi su: prljavi (49.4% 5.8% 7% 8.

5%). kulturne (34.3%). kao i druga dva naroda. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima.60 10. Na Rome se.90 14.40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41.10 54 .6%).4%).4%).9%).4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20. I Srbi.90 83.40 89. nepoštene (23.7%).40 21.30 2. vrijedne (17.60 89. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari. u očima Srba.10 85. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21. ali kojem se ne može nikada vjerovati. Grafikon 6.60 78. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive.6%).60 80% 100% 16.9%).7%) neiskrene (23. ne vole druge narode (31. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37. 97.70 58. ljubazne (17. svadljive (20%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.7%).40 10. kukavice (21. čiste (32. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41.6%).40 20.60 79.

1% 16.4% 21.6% 79.3% 41.4% 89.9% 83.4% 20.7% 58.1% 85.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 2.6% 89.4% 10.9% 14.6% 78.6% 55 .6% 10.

posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. 1997). Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. etnička netrpeljivost i dr. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. i jednog Srbina.6. prema Penningtonu. o kojem imaju i nabolje mišljenje. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. 2003. 56 . Bošnjaci i Srbi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. 2008). Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Kao što možemo vidjeti. kao konstitutivni narodi. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. U njoj žive Hrvati. zajedno s drugim narodima. Šalaj. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda.). Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda.

Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. Teško je reći zbog čega je to tako. Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. S druge strane. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. stepena bliskosti. Bošnjaka i Srba. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. godinu. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. a potom Srbe. godine. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. Rome se kao narod najviše odbacuje. niti su učestvovali u ratu. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. tj. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. a potom s Bošnjacima. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. godinu. 57 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). godinu. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002.

što je prilično mali procenat. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. tu je slika nešto drugačija. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. a Srbi posebno ističu da su podanici. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. S druge strane. vole druge narode i dr. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. Svi za sebe misle da su pošteni. Očito je da se političarima malo vjeruje. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. tj. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. hrabri. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. po riječima ispitanika. idealizuju sliku o svom narodu. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. da su svadljivi i neiskreni. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Interesantno je. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. a potom kod Hrvata i Srba. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. Kada opisuju druge narode. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. 58 . To je najviše izraženo kod Bošnjaka. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. a najmanje među Srbima. iskreni.

možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. 59 . Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. godinu. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Na kraju.

• Dollard.. (2002). Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. N. str. No 2. Beograd. i Boneta.H. Homo poscommunisticus.posebno izdanje 3. Ann Arbor. Review of Psychology. 60 . (1954). Berkowitz (ed. Lj. str.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. Nacionalni identitet. Ž. 21-26. • Đurić. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Nacije i nacionalizam. Ð.A. 85-94. • Campbell.E. Zagreb: str. • Banovac. B. (1998). oktobra. • Biro. • Biro. • Baćević. (1969). M. T. (2006). Novi Sad: Matica srpska. Beograd: XX vek. J. (1997). (1995). Etnički stereotipi . E.7. (2006). (1939) Frustration and Aggresion. Revija za sociologiju. • Berkowitz. D. Beograd: XX vek. 134-153. • Antoni. M. i Kamenov. Ž. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. Jugoslavija na kriznoj prekretnici.R. D. Ličnost u višekulturnom društvu. Vol XXXVII. London: Routledge& Kegan Paul. A. • Gelner. • Eysenck. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. In L. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Nova srpska politička misao.J. L. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. H. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. Vol 10. The Psychology politics. Doob. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. Diplomski rad. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Miller. Zbornik za društvene nauke. (1971). R. Mowrer. Đ. Matica srpska. (1991). • Ðurić. The Authoritarian Personality New York: Harper. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. S. (1971). New Haven: Yale University Press. • Ðurić.. (1980).. 57-62. Filozofski fakultet. Beograd. White Attitudes Towards Black People. Ð. New York: Atherton Press. O. Odsjek psihologija. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . (1950). The frustration-aggresion hypothesis revisted. (2003).W. • Čorkalo. pp. No 1–2. • Alačov. i drugi (1991).Novi Sad. L. Mich:Institute for Social Researche. and Sears.

Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. 226.. • Rajk. Beograd: Psihologija 1-2. • Lučić. S. Etnička distanca u SFRJ. Diplomski rad. N. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. str. i Stref-Feber. (1997).. Beograd. J. B. • Rot. 61 . S. 108. stavovi i promena ponašanja. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. Ž. Beograd IDN. Jastrebarsko: Naklada Slap. Beograd: Nolit. Vrednosti. • Putinja. K. 237-252. D. G. F. (2006). • Puhalo. Beograd. • Opačić. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. i drugi (2005). Osnove socijalne psihologije. Osnove socijalne psihologije. • Rot. (1992). str. 499-514. N. Život u posleratnim zajednicama. • Milošević-Đorđević. (1967). (1989). Popadić. Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. Beograd: Filozofski fakultet. M. 11/7/2007. N. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. • Phinney. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. Beograd.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. (2007). • Pantić. S. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . (1978). (2004). (2003). D. B. G. • Puhalo. D. str. Diplomski rad. Zagreb: Naklada Slap. • Pennington. 115-138. XX vek. (1990). (2003). (1993). U: Z. i Enkok. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. B. Teorije o etnicitetu. (1973). Kuzmanović. (1997). • Pejanović. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“. B. Beograd. Zagreb. bošnjačke i srpske nacionalnosti. i Havelka. J. • Milas. Sociologija broj 1. N. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Lutovac (ur. • Kuzmanović.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. (2003). Psychological Bulletin. Ličnost i društveni stavovi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. (1997). • Kosanović. 125-137. D. IAN. Institut za psihologiju. Beograd. str. C.

• Vrcan. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Filozofski fakultet Beograd. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . • Rokeach. Attitudes and Values. V.. 15-39. (2004). M. Beograd: Službeni glasnik. Godišnji izvještaj http://www. San Francisco: JosseyBass. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology.Banja Luka.ba/index. • Sistem ranog upozoravanja. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. (2002). V.6. • Turjačanin.Zagreb. U: J. identitet. (2000). Osnove političke psihologije. • Turjačanin. M.. I. • Turjačanin. The Open and Closed Mind. • Šiber. (1960). (1970). Rečnik psihologije. M. Beograd: Stubovi kulture. B. H. 96-102. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. M.. • Šalaj. Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. (2007). • Sherif.(1999). (1968). 62 . pp.undp.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. (2007). Powell. Magistarski rad. Ž. aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. Beograd. Zagreb: Politička kultura. Experiments in intergroup diskriminations. London: Routledge & Kegan Paul. Beliefs. (2009). V. (1966).) Kultura. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji.2009. New York: Basic books. W. • Vasović. (2000). Znakovita zbrka oko etničkog. Čekrlija.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . S. • Tajfel. Ostali izvori: • GfK . S. etničnost. • Trebješanin. Butollo. • Turjačanin. Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung. Čačić-Kumpes (ur. U predvorju politike. Scientific American 223. V. Ð. (1998). godine.

1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

19234 .6337 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1. Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.59638 1.09818 Tabela 2. član/ica sam Ne.678 t -.462 df 645 P .6042 SD 1.784 .86 306. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.06514 64 .7521 2.50 Tabela 2.6909 SD 1.500 -1.58611 1.50504 SEM .53286 SEM .71 SR 137551.4978 SD 1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.08502 .59736 1. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da. Independent Samples Test F Equal variances assumed .2.500 72076.075 Tabela 3.644 Tabela 2.1. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.1. nisam član/ica 68 568 M 3.0710 2.08940 Tabela 1.07865 .55241 SEM .50 72076.

06162 Tabela 4.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.12 320.2. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.027 Tabela 4.4007 2. Test Statistics Chi-Square Df P 8.6597 SD 1.1.58545 1.511 3 .500 -2.34 Tabela 4.02 312.2. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.44901 1.99 314.93 SR 24821.037 65 . član/ica sam Ne.10863 . Mann-Whitney Test N Da.50 Tabela 3.20 291.12425 .217 .16902 .5787 2. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.500 177744. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.69861 1.6255 2.1.50 177744.9220 2.55684 1.56744 SE .10922 .

6597 SD 2.13573 .50302 1.06162 66 .1.17 361.2222 1.56744 SE .56744 SE .06162 Tabela 5.92228 .51 361.2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.0577 2.499 3 .12188 . Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.36262 1. Test Statistics Chi-Square Df P 49.08224 .25959 .6597 SD 1.76005 1.9450 3.92 242.09209 .33262 .9654 2.000 Tabela 6.1830 3.2195 2.06228 1.2518 3.15645 .64562 1.08916 .56453 1.4900 2. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.0139 2. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.23 Tabela 5.47852 1.42969 1.62112 1.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.14 373.13894 67 .1.8580 SD 1.31191 SEM .96 Tabela 6.436 df 230 p .42187 1.13459 . Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. Test Statistics Chi-Square df p 60.1. Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.0288 SD 1.2.11458 .11976 Tabela 7.000 Hrvati Tabela 7.1071 3. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.22709 SEM .661 t .1722 2. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.51 263.64 387. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.663 Tabela 8.035 3 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272.42440 1.

18874 .352 Tabela 10.50 Tabela 9.500 .12 SR 4823. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.44974 1.13079 .9881 3.9473 3.30 103. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.2.2220 2.08 SR 18987.50 8040.59 110.31843 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8. nisam član/ica 40 183 M 3. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.24181 .500 20152.0034 3. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.500 -2.19439 .10208 Tabela 9.168 .2588 3.1.20120 .030 Tabela 9. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.1.0484 SD 1.27251 1. član/ica sam Ne.50 20152. Mann-Whitney Test N Da.930 .50 Tabela 8.19160 1.2.500 8040.0666 SD 1.38091 SEM .08961 46 83 59 44 232 .60397 1. član/ica sam Ne.36496 SE .

28622 .3287 3.15253 1.31 128.0666 SD 1.48726 1.18 119.49542 1.903 3 .47 Tabela 11. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.40374 1.011 69 . Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.593 Tabela 11. Test Statistics Chi-Square Df P 11.24436 .54 113.2. Test Statistics Chi-Square Df P 1.1.0121 3.205 3 .36496 SE .08961 Tabela 11.11642 .1.1653 3.78 112. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78.44 110.83 Tabela 10.17384 .2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.2294 3.34 124.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. Test Statistics Chi-Square Df P 6.94788 1.101 Tabela 18. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2.22 401.09054 .8188 1.227 3 .8427 SD 1.3791 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.30 411.2.219 73 .91 Tabela 18.43045 1.62643 1.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.07143 .23023 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.40661 .57946 SE .7496 1.05427 Tabela 18.9453 1.92 476. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.427 3 .8412 2.29705 .69185 1.65226 1.

2 Upitnik 74 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. E-1.. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. anketar prime communications-a iz banje luke. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima.. ja sam ______________________________. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. anketa je anonimna. (čitati redom stavke. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. od a do i. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. tržišta i medija u bih. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Recite mi da li biste za jednog običnog. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA.

Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Moguće više odgovora. Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Koristiti rotaciju. Bošnjaci) u BiH? 1. Hrvati.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. zaokružiti broj te osobine. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu.

zaposleni u državnoj službi 2. Koliko imate godina? D-3. nešto drugo/bez odgovora D-5. član/ica sam 2. Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Nešto drugo. vlasnik privatne firme 4. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. ženski __________ __________ D-2. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. student ili učenik 9. domaćica 7. zemljoradnik 5. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. penzionisan ili invalid 8. Koliko godina škole ste završili? D-4. nezaposleni 6. Ne. Da. zaposleni u privatnom sektoru 3. nisam član/ica D-7. Da li ste… 1. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. Nisam religiozan. Pol ispitanika: 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. Vjernik sam. muški 2.

da li biste glasali? 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Hrvat 2. Uvijek za istu partiju 2. Ne zna/odbija D-10. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Da 2. Nešto drugo. Srbin 4. Ne D-11. Bošnjak 3. Za različite partije 3. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. šta _________ D-9. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

2003). 85 . festzustellen. wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. zusammen zu leben. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. Ebenso interessant wird es sein.

nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. zu fühlen und zu handeln. die sich als Tendenz äußert. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. mit denen eine Person in Berührung kommt. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus.“ (Trebješanina. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. 2. 86 . die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. Vorurteil. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. relativ beständige mentale Disposition. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. mit denen es verbunden ist. Einstellung. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde.1. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht.“ (in: Milas. ethnische Stereotypen. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. Einstellungen gegenüber Politik. • Einstellungsobjekt kann all das sein. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . Religion und Nationalität. wozu man einen bestimmten Bezug hat. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen.B. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). wie z. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden.Einstellungen dienen einer Person dazu. eine affektive und eine konative. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. 87 . • soziale Einstellungen sind komplex. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen. die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind.

Bewusstsein darüber. 1978). die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. ein Zusammenhang besteht bzw.diese Funktion bezieht sich auf Informationen. 88 . um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. Sie zeigten einerseits. 1997). dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. • Funktion. Laut dieser Definition sind Bosniaken. Menschen. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. die sich mit der eigenen Gruppe. Andere Untersuchungen zeigten hingegen. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. dass es einfacher ist. 2. doch ist dies erforderlich. was wir fühlen. sich selbst auszudrücken . dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion .Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington.2. identifizieren. Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock.h. die man über die physische und soziale Welt hat. d. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. • Funktion der Ich-Verteidigung . Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe.

ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. Archetypen.B. 2. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. die fortbestehen will). In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. Hier ist sichtbar.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. manche betonen objektive Parameter (Sprache. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. In diesem Fall kann dies bedeuten. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. hinwies. dass diese Begriffe die Funktion hatten. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. USA. Gruppen zu bezeichnen. Schweiz). Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. In den Sozialwissenschaften. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . Religion.3. der mit einem Staat zusammenhängt. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen.

durch die sie sich von anderen unterscheidet.T. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. 1998). die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. 1999).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. Ulrich Beck behauptet. 1980). die alle ihre Mitglieder teilen. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 .4.” (in: Vrcan. Anthony D. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. 2. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. eine Gruppe. dass es eine subjektive Kategorie ist.

ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. ein kollektiver Eigenname. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. 1997) definiert Ethnizität. 4. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. 5. Affektive Hingabe an Verbindungen. Mythos über die gemeinsame Herkunft. 3. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. Er betont. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. geschichtliche. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. Biologie). Kultur. Dabei betont der Autor. Zugehörigkeit zu einer Gruppe.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. kulturelle. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. Es wird deutlich. ethnische Identität. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. 5. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. 4. 91 . 2. aber auch subjektive Komponenten hat. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. Merkmale. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. Gebiet. Emblemata. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. 6. 3. 1998). 2. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft.

bzw. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören.6. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. 2. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. 4. usw. 2.) als auch dadurch. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. Vereine. denn er ist eine extreme. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. Akzeptanz der eigenen Gruppe. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. 3. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung.5. aus. irrationale Form der Bindung an das Ethnische.

93 . die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. sich aus den IN. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet.“ (in: Đurić. je nachdem. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen.meistens ethnische oder nationale . Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. 1995) Wie hier ersichtlich wird.oder zu einer OUT-Gruppe gehören.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten.“ (in: Đurić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. eine . ob sie zu einer IN. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe. Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. Ethnozentrismus. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus.

Ethnische Distanz E. Staatsbürgerschaft bzw. Beschäftigung im selben Betrieb. Ausweisung aus dem Land. unter dem Einfluss des Soziologen Park. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. Wohnen in derselben Straße. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. 6. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. 4. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. und 7. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. 3. Nachbarschaft. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. Diese Beziehungen. Bogardus prägte.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. 5. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. Mitbürger in einem Staat. nur Besucher im Lande. 2. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer.7. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. manche theoretischer Natur. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. nahe Verwandtschaft durch Heirat.

während 77. Bspw. Smith. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. dass lediglich 6. Er fand heraus. 1993). fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe.1 % den gemeinsamen 95 . 2. 1998). Popadić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. dem Befragten unbekannt und fremd ist. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. Fijamengo durchgeführt. 1997. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. Kuzmanović. Wie früher bereits betont. Erstens. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe.8. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist.3 % meinten hingegen. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. dass dieser doch wichtig sei. zu der diese Distanz besteht. 15. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig.8 % der Befragten der Meinung waren.

Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. Die Ergebnisse zeigten. Slowenen. Muslime. Ungarn) zu messen. was sehr hoch ist. Albaner. in Montenegro12. Kroaten. Bulgaren. 1991). in Bosnien und Herzegowina 6%. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. dass der Höchstwert hier 7 ist. 51.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. Die Untersuchung. Russen. die Untersuchung zu erwähnen. in Serbien (enges Gebiet) 11.5%. und schließlich 41.68.T. Übersetzerin). Deutschen. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.61 und der anderen 4. 56. Engländern. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. 59.6% in Montenegro.9%. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić.2% und in Slowenien 39. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4.3% in Kroatien.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka. 42. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. hatte unter anderem zum Gegenstand. Die 96 . die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. in Kroatien 11.2% in Serbien (enges Gebiet. 70. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen.1%. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. Der Autor kam zu dem Schluss. Pantićs Untersuchung (1967). Mazedonier. Montenegriner. 1973). im Kosovo 17. Kroaten.9%. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. 1980). Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina.7% in Mazedonien.2% in Slowenien. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. Mazedonien 8.9% in Bosnien und Herzegowina. d. 63. Amerikanern.7% im Kosovo.4%. Anm.4%. angesichts der Tatsache.

Bulgaren. Slowaken und Montenegrinern. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Slowaken und Ungarn. deren Vater einen Hochschul. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. zeigte. Es offenbarte sich. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). 1991) heraus. dann mit Kroaten. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. von der Beimessung der 97 . Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. Russen. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ.oder Fachhochschulabschluss hat). etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. Amerikanern und Engländern. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb.

Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. vermutlich deswegen. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. deren Soldaten in der SFOR dienten. dann gegenüber Roma. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund. Prijedor. die ethnische Distanz war hier am größten). Deutschen. Darauf folgten Italiener und Spanier. die geringste Distanz zeigten. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. es folgten die Schüler der Mittelschulen. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt.h. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. Das Verhältnis gegenüber ausländischen. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. Die Untersuchung von V. Amerikanern und Engländern. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. fremd und feindlich beschrieben werden. Prnjavor. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. handelt. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich.h. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. während die anderen als verschieden. d. Bosniaken. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. wichtig und hoch wahrgenommen. Kroaten. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. aber statistisch doch bedeutend. während die Studenten am offensten waren bzw.

In einer Untersuchung. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. 2002) durchgeführt wurde. zeigte sich. Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. Montenegrinern und Slowenen. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. als Chef (55%). Die Ergebnisse zeigten. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert.01. Portugiesen und Deutschen. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen.. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). Engländern. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Bosniaken. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle.

67). Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. Rumänen (1.75). doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung.51). In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz. dann gegenüber Ungarn (1. 2003) zeigte. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. in der die Untersuchung stattfand. Slowenen (1.38). je nach Region. während das Küstengebiet (Primorje).55) und Juden (1. Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren.58) hatten. Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt.84). Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. Es folgten Mazedonier (1. Lika. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. Kordun und Banovina.62) und Bosniaken (1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. Es zeigte sich ebenfalls. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. Nationalismus und der nationalen Loyalität.82) und Serben (1. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. Nordkroatien sowie Istrien.

während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Slowenen. danach Albaner und Mazedonier. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. Deutschen. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. 101 . Die Ergebnisse zeigten. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. Bosniaken und Roma. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. danach Serben und als letzte Roma. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Es folgten Montenegriner und Serben. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. Die Ergebnisse ergaben. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. Es folgten Deutsche und Kroaten. gefolgt von Kroaten. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. 2004).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz.

Albaner und Roma. Roma(19%). Albaner und Serben als Mitbürger. ist es offenkundig. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. 2006) zeigte. Kroaten hatten ungern Roma. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . danach folgten die Roma (15%). Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. Roma (19%). Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. das per definitionem rational ist. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. 19% waren gegen Albaner als Freunde. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. Roma als Freunde zu haben. Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Serben als Freunde zu haben (22%). können solche nur in Istrien existieren. Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht.

Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden.h. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. dass die Befragten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. für die Religion eine große Bedeutung hat. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. innigere Beziehungsformen wie bspw. Es ist außerdem bezeichnend. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Hier konnte festgestellt werden. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. weil ihre Qualität. Die Befragten. Heirat einzugehen. Interessanterweise war hier zu beobachten. aber wenige waren bereit. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. die Distanzierung 103 . dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. Hier ist zu vermuten. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. d. dass solche Beziehungen nur möglich sind. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten.

undp. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. 3 104 . nehmen diese an. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben. bzw.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau.6%). dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt.dies ist daraus schlusszufolgern . stieg jedoch im November 2008 auf 76%. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. aber auch als Feinde wahrgenommen. die vollkommen oder überwiegend bereit waren.7% im November 2008 zurück. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina.6% auf 28. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden.aspx?PID=36&RID=87. Beide Völker . dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica. Kroaten. Ein Grund dafür könnte sein. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. ging von 80.1%. Der Anteil der Kroaten. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma. die andere Völker über sie haben. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden.ba/index. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24. http://www.5% im November 2007 auf 76.7% auf 81. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar.6% (2008). so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. Sie fiel von 31.

9% an. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben.7% im November 2008). Dieser betrug dann 74.3% und im Vorjahr noch 97. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben.2% auf 39. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. abnahm (28.2%. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen. für die es akzeptabel war.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50. für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz.3% und im November 2008 94.3%.1%. Als positiv war ebenfalls zu vermerken. und zwar von 65% auf 74.8% Ende 2008. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. Zudem nahm 105 .9% (2007) auf 92. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab.9% (2008)). dass der Anteil der Befragten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33.9%. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.8%. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab.6% im November 2008).7% im November 2007 auf 21. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008.6%). für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war.4% im November 2007 auf 77. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr. Im November 2007 betrug er 97.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab.5% im November 2007 auf 35. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95. und zwar von 28. Damit stieg der Anteil von 33.5% Ende 2007 auf 22. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren. Der Anteil stieg von 26. für die es inakzeptabel ist. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar. Sie waren 2008 (79.1% im November des Jahres 2008 an. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten.

1989). Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. die es unterstützen. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. sehr ausgeprägt sind.6% im Jahr 2008. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. 1989). die „logisch unbegründet. stieg von 22% 2007 auf 24. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . 2. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. haben sie alle Merkmale der Einstellungen.9% (2008)). Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. meistens durch das Lernen an einem Modell.9. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker.1% (2007) auf 92. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. 2007). Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. die durch Sozialisierung übertragen werden. Untersuchungen ergaben. hartnäckig. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. soziale Phänomene. etc. die komplex ist und affektive.

um unseren Status zu erhalten. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. Dollard und Mitarb. • den zwischenmenschlichen Ansatz. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. 1960. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. 1950. Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. die man dann nach außen bzw. sondern wegen uns selbst bzw. Adorno und Mitarb. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. 1939. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. 1969) erklären. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. 1968). um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. Der individuelle Ansatz geht davon aus. Rokeach. Berkowitz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. Das bedeutet. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. Eysenck. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl.

um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. denen diese Eigenschaften 108 . weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand.10. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. 2.“ (Rot. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. Da wir in Nationalstaaten leben. Dort. 1989). wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. emotionale und konative. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot.

Die eine besagt. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. als ein Weg. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. Die andere. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. die ihnen kaum bekannt sind. die unter anderem auch Asch (in: Rot. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. wie alle anderen Verallgemeinerungen. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. Dort. Stereotypen entstehen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. besagt. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. Das bedeutet. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. Sie können falsch sein. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. 1989) vertritt. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. Die andere Sichtweise besagt. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. zu handeln. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. sogar über diejenigen. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. Manche Autoren (Campbell. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. feindliche Aktionen zu unternehmen. 1971) schlagen 109 . die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin.

dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. einmütig 13% und fleißig 10%. intelligent 14%. selbstsüchtig 18%. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. es sei vielmehr wichtig. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. fleißig 14%. fleißig 41%. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch.11. sauber 18%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. sauber 32%. hinterlistig 15%. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. sauber 20%. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. 2. intelligent 19%. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. fröhlich 28%. prahlerisch 21%. friedlich und ehrlich 15%. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. intelligent 33%. in: Penington 1997). sind nur dann sinnvoll. selbstsüchtig 19%. tapfer 110 . Öffentliche Aktivitäten. Wie hier ersichtlich wird. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. einmütig und geschlossen 2%. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. mutig 45%. sie mögen keine anderen Völker 22%. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften.

dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. kalt. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. 2002) zeigte. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. grob 11%. einmütig 24%. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. Italiener. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. gastfreundlich 31%. unbarmherzig und grausam waren. einmütig 17%. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. zurückgeblieben 51%. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. friedlich 31%. gastfreundlich 22%. kriegerisch gesinnt. rücksichtslose Karrieristen 14%. selbstsüchtig. schmutzig und unkultiviert. stolz. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. dass sich die vertretenen 111 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. geschlossen 33%. hinterlistig 16%. hinterlistig 31%. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. nationalistisch. Kroaten als unehrlich. Muslime als primitiv. Es wird ersichtlich. sie mögen andere Völker. gastfreundlich 15%. emotional. Die Autoren kamen zu dem Schluss. fanatisch. aggressiv. rückständig. streitsüchtig und unredlich. friedlich und sauber 11%. ehrlich 21%. grob 20%. geschlossen 22%. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. prahlerisch 30%. unehrlich. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. sie mögen keine anderen Völker. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. tapfer.. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. konservativ. sie mögen keine anderen Völker. einmütig 20% und aufbrausend 16%.

Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. Die Tatsache. kommunikativ. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. unbarmherzig und kampfeslustig. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. kommunikativ. mutig. freundlich. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. fleißig und gastfreundlich. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. unehrlich. fröhlich. gefühlvoll. anpassungsfähig. kommunikativ. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. gefühlvoll. selbstlos 112 . die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. mutig. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. heimatliebend. sauber. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. stolz und heimatliebend. humorvoll. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. gesellig. gierig. zeigt. heuchlerisch. gastfreundlich. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. aufgeschlossen. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. gute Liebhaber. humorvoll. gefühlvoll und klug. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. unredlich. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. zurückgeblieben und primitiv. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. gesellig. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich.

Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. dann wenig kultiviert. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. gefühlvoll und klug. kultiviert und zivilisiert. selbstlos. Was negative Attribute betrifft. fleißig und kommunikativ. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. fleißig und kommunikativ. zivilisiert. kultiviert und selbstlos. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. mutig und gefühlvoll. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. streitsüchtig. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. Es muss an dieser Stelle betont werden. schmutzig und kalt. redlich. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. klug. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. Unredlichkeit. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. Streitsucht. kommunikativ. schmutzig und unredlich. fleißig. Unter den Eigenschaften. dumm und ungastfreundlich waren. sauber. Wenn es um positive Attribute ging. dass sie ebenso die Meinung vertraten. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. mutig. befanden sich: friedlich. klug.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. beschrieben Serben Kroaten als sauber. Selbstsucht. primitiv. Kälte und Feigheit zu. die am wenigstens vertreten waren. unredlich. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. 113 . hinterlistig.

Pale. Modriča. Istočno Sarajevo. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. bis 21. Brčko. Bratunac. Srebrenica und Milići. Derventa. Brod. Kneževo. Kozarska Dubica. • Region Prijedor: Prijedor. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. • Region Herzegowina: Trebinje. Gradiška. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Višegrad. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. Čelinac. Šekovići. Prnjavor. • Region Bijeljina: Bijeljina. Bileća und Gacko. Ljubinje. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Laktaši. • Region Doboj: Doboj. Petrovo. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Teslić. Rudo. • gleicher Anteil von Männern und Frauen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. 114 . Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. Foča. MrkonjićGrad. • Region Zvornik: Zvornik. Novi Grad. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Kotor Varoš. Ugljevik. Vlasenica. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt.

Maglaj. welche zehn Arten bzw.h.h.1. 3. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Kakanj.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. Visoko. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Ljubuški. Kalesija. Gračanica. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet. • Kanton Tuzla: Tuzla. Novi Grad. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica.1. Travnik. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. Novo Sarajevo. Vogošća. Stari Grad. 115 . Banovići. die bejaht oder verneint werden können. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. 3. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. Jablanica. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Novi Travnik. • Kanton 10: Livno. Ilidža. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. Čitluk. • Kanton Sarajevo: Centar. der innigsten Beziehung). Velika Kladuša. Tomislavgrad. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. Bosanska Krupa. Cazin. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. Vitez. Lukavac.1.

2. Bildungsgrad 4. Bosniaken und Roma. Ethnischer Hintergrund 3. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 .1. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. Unabhängige Variablen 1. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. Ziel der Untersuchung ist es. 3. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. 5. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin. 6.2. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. 7. 10. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. Alter 3. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. Serben. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. Die Nationalitäten. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. waren Kroaten. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. 2. 8. Geschlecht 2. 4. dass ich die jeweilige Person heirate. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. 3. 9.

dass die Umfrage anonym ist. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. wurde nichts angekreuzt. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. bis 10. Außerdem wurde den Befragten versichert. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt. 117 . Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. 3. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab.1. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Sagen Sie mir bitte. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. aufgeklärt.B.2. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen.

Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.5 100. Bildungsgrad Grund.9 19.5%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4.0 118 .0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.8 22.7 48. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.3%) an der Erhebung teilnahm. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.6 16.5 26.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen. Tabelle 3.bzw. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.3 32. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.3 100.8 43.5 100. Tabelle 2. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26.

während 13.6%). so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.2 11.6 7.1%).9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten. 119 .0 45.0 100.8%).3 16. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.7%).5 19.7 2. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.1 29.3 100.3% Hausfrauen.8%). Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.0 1.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.5%) und Arbeitslosen (11. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.5 8.oder Hochschulabschluss (22. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.9 3. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0. Tabelle 5. den Rentnern und Invaliden (16. Tabelle 4.

was meine Religion lehrt.5 meine Religion lehrt. ob ich gläubig bin 93 5.0 120 .6% Serben und 13. Ich bin gläubig.6 100.3 oder nicht.4 51. Ich bin nicht sicher. Gesamt 1743 100.3 unbedingt alles. 48.1 48. ich habe nichts gegen 112 6. Ich bin nicht religiös.1% Bosniaken. während 37.3% der Gläubigen nicht alles. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1. was ihre Religion predigt und lehrt. akzeptieren. was 862 49. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13. Tabelle 8. Tabelle 7. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige.4 den Glauben anderer.3 37. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. akzeptiere aber nicht 650 37.6 1.0 100.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten.3% Kroaten.

muss betont werden. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. Wir können behaupten. Allerdings muss daran erinnert werden. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird. Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . gegenüber nur 4. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden.5. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können.6% Angehöriger anderer Ethnien. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. Bosniaken und Roma. Das Akzeptieren der Möglichkeit. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. 5. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. während in der Republika Srpska 95.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. ist vor allen Dingen dadurch bedingt.1. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9).

während der Prozentsatz im Jahr 2009 57.5% und 2009 26. während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. Dies zeigt aber auch.21.8% bzw. 2009 halten diese Beziehungsform 35.3% der befragten Kroaten für annehmbar. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. und „dass der 122 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10). Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28.5% der Kroaten akzeptieren. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . Die Möglichkeit.3% beträgt. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. Der Untersuchung kann entnommen werden. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. war 2002 für 35. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina. ist deutlich zu sehen. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. insbesondere in der Föderation BiH.3% der Kroaten zugestimmt. 2009 6% der Kroaten eingehen. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. Wenn danach gefragt wird. Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit.

desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. sind die der Nachbarschaft bzw. welche Kroaten am ehesten mit Serben. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. Bosniaken und Roma eingehen würden. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. gezogen werden. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. größer ist als bei denjenigen. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. die in Städten leben. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. die nicht streng gläubig sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. Die Beziehungsformen. Wohnort. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. 123 . die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. Darüber hinaus hat sich herausgestellt.

8% 59.1% 88.2% 77.3% 28.4% 76.4% 35. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.4% 26.1% 91.6% 74.5% 88.1% 27.6% 60.9% 32.6% 58.7% 41.6% 68.6% 26.8% 31.9% 55.7% 67.8% 92.2% 90.2% 81.9% 6% 6% 42.4% 93.9% 88.4% 92.4% 87.3% 53% 56. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.9% 67.6% 59.7% 124 .2% 28.3% 67.1% 57.2% 48.7% 86.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.

4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.9% Bosniaken 55.0% Roma 6.2% Kroaten 90.6% Serben 59.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.1% Kroaten 91.6% Mein Chef zu sein 58.8% Roma 31.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.4% Kroaten 93.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.1% Mich zu heiraten 27.0% Mein Chef zu sein 56. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.9% Serben 67.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.2% Roma 48.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.4% Serben 26.1% Bosniaken 67.9% Roma 32.1% Serben 57.0% Mich zu heiraten 6.6% Bosniaken 68.3% Roma 28. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs . freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.8% Bosniaken 59.9% Kroaten 88.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.6% Bosniaken 60.1% Kroaten 88.4% Bosniaken 74.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.3 % Mich zu heiraten 28.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .4% Roma 35.4% Kroaten 92.7% Roma 41.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.4% Kroaten 87.0% Serben 56.5% Kroaten 88.6% Bosniaken 26.2% Serben 27.9% Roma 6.2% Kroaten 81.9% Mein Chef zu sein 31.2% Bosniaken 77.3% Serben 53.7% Serben 88.6% Serben 76.1% Bosniaken 28. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.3% Serben 67.9% Kroaten 92.0% Roma 42.6% Bosniaken 58.7% Roma Tabelle 10.5% Mein Chef zu sein 88.

meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48. zwischen 80% und 85% beträgt.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59. gefolgt von den Serben und Roma.6% In meiner Nachbarschaft.6 % In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden.2% In meiner Nachbarschaft. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.7% In meiner Nachbarschaft. dass der Anteil der Befragten. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.4% Mich zu heiraten 92.2. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88. Außerdem darf nicht vergessen werden.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59. 126 .1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57.

insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. kann zum einen dadurch erklärt werden.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. während nur 39. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen.3% der Bosniaken bereit. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch. wie Heirat und Freundschaft. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen.h. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu.6% beträgt. d. Aus der Untersuchung geht hervor. während 2009 dieser Anteil nur 60. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen.8%. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . Die erste Abweichung.

h. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. Mitbürger sind. Die Untersuchung von 2002 zeigte. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. Anhand Anlage 1 zeigt sich. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. Ehe eines Familienmitglieds).1%) abgelehnt werden. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64.6% der Bosniaken akzeptabel. Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. stark abgelehnt. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. das Blut von einem Roma anzunehmen. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren.B. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. d. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich.

2% 60. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.6% 48.6% 61.3% 82.9% 59.3% 49.3% 36.4% 40.8% 83% 83% 64.8% 52.6% 82. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.7% 55.1% 50.2% 44.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68. Grafik 2.2% 129 .1% 85.9% 46.

4% Roma 40.3% Kroaten 49.6% Kroaten 47. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.0% Roma 39.1% Roma 61.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.9% Kroaten 62.0% Bosniaken 83.6% Bosniaken 81.7% Kroaten 55.9% Roma 46.6% 42.5% Mich zu heiraten 81.4% Serben 11.0% Serben 11.2% Serben 42.2% Serben 44. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.1% 84. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.3% Roma 36.6% Serben 50.2% 40.1% Bosniaken 84.0% Kroaten 59.8% Serben 52.9% Kroaten 54.0% Bosniaken 84.6% Roma 6.6% 6% 39.0% Serben 49.7% Bosniaken 76.0% Kroaten 76.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.9% Mich zu heiraten 14.0% Mich zu heiraten 11.2% Kroaten 13.0% Mich zu heiraten 6.3% Bosniaken 82.6% Roma 6.9% 54.0% Serben 60.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .3% Kroaten 64.2% 81.3% 84. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .2% Roma 40.2% 13.7% 35.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.5% Bosniaken 82.6% Roma Tabelle 12.5% 82.4% 11% 49% Tabelle 11.6% 6.1% Bosniaken 81.8% Bosniaken 83.7% Serben 53.9% 62.2% Roma 35.7% 53% 11.1% Bosniaken 85.6% Serben 48.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.4% Kroaten 14.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.4% 14.6% 81.

9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49. 131 .6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60. genau wie Kroaten und Bosniaken. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.9% In meiner Nachbarschaft.9% In meiner Nachbarschaft.2% Mein Chef zu sein 39.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.2% Mein Chef zu sein 48. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76.3.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.8% In meiner Nachbarschaft.0% Mein Chef zu sein 83. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.6% Mein Chef zu sein 54.3% In meiner Nachbarschaft.

sank von 54% (2002) auf 43.4%. Von Bosniaken würden 35. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind.8%. Je intimer die Form der Beziehung.2% der Serben. gelten auch für Serben.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden.3% weniger als im Jahr 2002. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. Während 2002 Bosniaken noch von 48. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. Alle weiteren Erkenntnisse. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. Auch der Anteil der Serben.5% der Serben bereit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert. Dies sind 10. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab.1% (2009). „Bluttransfusion“ zu vermerken.2% und von Roma 34. während 132 . eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. In Lebensgefahr sind 37. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden.

sprechen sich heutzutage lediglich 32. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 .6% beträgt. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002.5% der befragten Serben. dass ihre Kinder von Kroaten. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert.5% der Befragten für sie aus. dass Serben am stärksten Roma ablehnen. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. der Wunsch. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. gefolgt von Bosniaken und Kroaten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. 6. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw.9% der serbischen Befragten akzeptiert.

3% 34.8% 5.9% 67.9% 19.2% 32.8% 21.2% 68.5% 26.7% 22.6% 36% 12.2% 9.1% 24.1% 66.3% 6.4% 28.7% 18. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.4% 15.8% 43.1% 30.2% 45.5% 27.9% 4.5% 47.8% 65.4% 35.3% 30.9% 67.6% 32. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.9% 26.8% 8.5% 64.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.7% 66.2% 64.4% 18.9% 66.2% 39.9% 134 .5% 67.2% 37.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.2% Mich zu heiraten 12. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.7% Roma 22. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.4% Bosniaken 18.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.8% Bosniaken 21.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.2% Bosniaken 45.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Roma 15.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.9% Bosniaken 26.5% Kroaten 47.2% Serben 68.4% Mich zu heiraten 8.6% Kroaten 36.1% Mich zu heiraten 64.3% Kroaten 30.4% Bosniaken 28.7% Serben 66.2% Bosniaken 39.5% Serben 64. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.3% Bosniaken 6. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.1% Kroaten 30.5% Roma 26.2% Serben 64.8% Kroaten 43.2% Kroaten 37.2% Kroaten 9.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.8% Serben 65.9% Serben 67.7% Roma 18.9% Mein Chef zu sein 6.3% Mich zu heiraten 5.2% Bosniaken 32.1% Kroaten 24.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .9% Kroaten 19.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.4% Bosniaken 35.1% Serben 66.4% Mein Chef zu sein 4.8% Roma 5.9% Serben 51.0% Kroaten 12.3% Roma 34.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.4% Mein Chef zu sein 64.6% Roma 32.9% Serben 66.9% Serben 67.9% Roma 4.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.5% Roma Tabelle 14.5% Roma 27.8% Bosniaken 8.

7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.5%).4% 12.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51.4.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37.7%).6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66.3% Kroaten 70.7% Serben 38. kultiviert (60.3%). klug (56.8%).1 % In meiner Nachbarschaft. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.3% 4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden. Wie bereits angedeutet. redlich (52.4%).2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5.4% 11. Tabelle 15.5%). mutig (53. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67.8% In meiner Nachbarschaft. fleißig (59.2%) und ehrlich (51.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30. freundlich (56%).2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22.8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35.6% 48. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.6% 44.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27.4 % In meiner Nachbarschaft. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.9% .2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39. stolz (64.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30. gefühlvoll (56%). meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34.9% Mein Chef zu sein 66.2%). Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.5% In meiner Nachbarschaft.

7% 4.6% 35.8%).4%) und stolz (22%). freundlich (28%).9% 53. unfreundlich (24.2% 19.6% 15.1% 11.1% 19.2% 64.2% 18.6% 56% 48.5% 11.8% 18.7% 28.1% 14.7% 8.5% 16.3% 24.7% 10.2% 56% 56. streitsüchtig (33.4% 24.8% 14.4%).7% 10.4% 10.7% 43. unehrlich (26.4% 31% 17.6% 4. feige (26.4% 4.3%).2% 19% 19% 4.3% 16. nicht kultiviert (48. unredlich (29.7% 4.1% 22. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.7% 11.9% 40.6% 26. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.3%). Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.3%). dass Roma bei Kroaten alles 137 .7% 12.8% 2.8% 43.9% 26.4% 18.6%). unehrlich (35.4%).2% 59.8% 23. klug (24.6%).5% 60.4% 1.4%).8%).6% 14.2% 11.9% 42.2% 19% 17.3% 6.7% 2. Dienermentalität (23.6% 3. kultiviert (28.4% 6.4% 31% 17.2% 10% 16.4% 8.7% 21% 10.5% 9.3% 34. faul (27. faul (53.5% 6% 8.2% 21.6% 35.7% 8.3% 29.7% 15. sie mögen keine anderen Völker (31%). gefühlvoll (22.4%).8% 62.8% 22% 22.6% 33.4% 53.9%).8% 11. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.6% 7.7%).7% 51.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.5% 12. dumm (35. Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus. fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.4% 28% 19.4% 14.6%). friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).7%).4% 27.1% 52.

Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28.6%).7%). werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben.1%) und unfreundlich (17.h. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber. sind: streitsüchtig (43. kalt (22. dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. Ebenso wird deutlich. Die ersten zehn Eigenschaften.9%). mutig (19. Allgemein betrachtet. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. unredlich (34. dem man nie vertrauen darf.2%). dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird.7%).1%). ehrlich (18.2%). sie mögen keine anderen Völker (43.4%). das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. Aus der Grafik geht hervor.8%). wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. stolz (21%). weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen. sauber (38. d.8%). Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. 138 . mit denen Kroaten Serben beschreiben.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24.4%). unehrlich (42.

50 28.80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.1%).8% 83.50 71.2%).6% 6% 52.8% 2.1%).00 47.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97. fleißig (47.1%).40 94.9% 37.00 52.1% 75. stolz (58. sie mögen andere Völker (48.20 16.2% 5.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.2%). gefühlvoll (53. mutig (52. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73. friedlich (48.1% 62.80 83.90 37.90 24.60 84.40 15. freundlich 139 .10 62.5% 28. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.8%).5. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.9% 24.2% 16.3%).5% 71.4% 94% 47. redlich (47.60 6.6% 84.1%).4% 15.10 75.

7% 19.3% 3. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind.2% 5.6% 11.9% 17% 8.7%).7% 23.3% 15.5% 5. faul (51.3% 47.5%). dumm (26%).1% 53.1% 15.7% 58.7% 43.8% 43.3% 58.6% Serben 12.5% 44.7% 12.4% 42.1% 14.8% 37.7% 21% 19.3% 52.1%).2%).5% 14.4%).8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.1% 10% 16.4% 17.4% 14.3% 19.5% 11.2% 47.1% 3.6% 20.2% 30.8% 22.3% 5. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.1% Roma 2.2% 12. klug (26.9% 27% 15% 10.2% 11. unredlich (24. feige (17.8% 26.5% 9.6%).8% 21.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 1. unredlich (28.4% 6.4% 41. sind: kultiviert (41. freundlich 140 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.3% 3.1% 16.6% 15. unehrlich (31. Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben. Tabelle 16.9% 11% 4.4% 10.8%).6%).3% 42.9% 14.9% 42.6% 6.4% 26.4% 23.2% 48.9% 6.7% 4.2%) und ehrlich (44.5%).7% 28.3% 11% 6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73. nicht kultiviert (42.4% 26.7% 48.4% Kroaten 24.8% 8% 13.6% 12.6% 9.4% 31.7% 19.8%). unehrlich (23.7% 17.5% 5. Eigenschaften.4% 4.4% 44.2% 10% 16.5% 9.5% 15.1% 17.5% 39.7%).4% 51.4% 9.1% 6.

3%). stolz (26. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29.7%).9%). gefühlvoll (19.4%). Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich. sie mögen keine anderen Völker (21. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben.4%).7%).9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. kalt (17%) und faul (16. nicht kultiviert (17. Für 22. streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben.4%). unredlich.3%). streitsüchtig (23. Klugheit. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes. fleißig (22. Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64.2%).6%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26.Ä. Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus. denn sie werden als unehrlich.1%).4%). Freundlichkeit u. 141 .9%). feige (30. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43.5%). wahrgenommen. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen.1%).9%). unfreundlich (20.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes. unredlich (42. sauber (24. sie mögen keine anderen Völker (43. während jeder vierte Befragte (24. sie sind unehrlich (42. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit.9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker.

was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.50 18.70 64.3%). mutig (48.7% 16.2%).70 24.90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.9%). fleißig (36. ehrlich (43. sie mögen andere Völker (40.9% 5. wie die der Kroaten und Bosniaken.10 89.20 22.5% 81.6.50 81.30 75. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).7% 64.4%).1% 70.4%). friedlich 142 .70 16. gefühlvoll (38.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.30 35. redlich (35.8%).10 70.80 77.2% 22. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.7% 24.3% 83.1% 89.3% 75.8% 77.9% 29.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.1% 2.3% 35.30 83.9% 10.90 10.8%). sauber (47.90 29. vorwiegend positiv geprägt.5% 18.

4% 5% 53% 38.6% 23.8%).9% 11.5% 31. unredlich (24.5%).5% 23.9% 0.8% 48. sind feige (22.3% 10. sie sind unehrlich (31.8%). aber sauber (17.1% 13.3% 7.2% 49.2% 14.5% 3.1% 4.7% 33.6% 3. haben eine Dienermentalität (23.5% 3.6% 37.4% 27.1% 2% 32.4% Kroaten 32.3% 8. unfreundlich (17.1% 3. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet. streitsüchtig (27. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.8% 7% 8.6% 18.4% 5.6% 43.3% 30.8% 5% 8.6% 4.4% 17.7%).1% 19.6% 3.7% 5.9% 8. das andere Völker nicht mag (32.6% 34.9% 17.9% 6.4% 9.8% 24.8% 3.7% 21.7% 3% 6% 32% 11.7% 5.4% 21.3%).4% 15.6% 14.5% 31.7% Serben 47.8% 17.3% 36.6% Roma 4.6% 38. nicht kultiviert (24.7% 15.9%).1% 20% 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.4% 3.3%).2% 13.4% 6.7% 22.3%).3% 35.6% 5.3% 17.7% 39.8%).9% 1.6% 2.8%).8% 38.6% 10.8% 5.5% 19.7% 5.8% 5.9% 2.8% 40.8% 16.2% 17.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.7% 2.7%).4% 17.3% 3% 5.8% 6. dumm (21.5% 24. Tabelle 17.3% 23. freundlich (30. 143 .9% 5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.2% 7% 2.8%).2% 3.

Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. sauber (32. unredlich (18. Den Untersuchungsergebnissen nach.7%) unehrlich (23. haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. das für die Gesellschaft.1%).3%).4%). unredlich (23. streitsüchtig (19.6%). kultiviert (34.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20.2%). Sie halten sie für schmutzig (49.4%). nützlich sein kann. Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das.6%). kultiviertes Volk wahrgenommen. sie mögen keine anderen Völker (31.2%). unkultiviert (39.9%).2%). in der sie leben.6%) und sind unfreundlich (13. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. haben eine Dienermentalität (14.5%). 144 . dumm (19. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. genauso wie Kroaten und Bosniaken.2%). Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21. Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild. feige (21.7%).9%).4%).4%). streitsüchtig (20%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. fleißig (17. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.7%). auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. Verhalten ihrer eigen Politiker.5%) und freundlich (17. sie mögen andere Völker (17. sind unehrlich (17.6%). faul (38.

9% 14.4% 89.6% 78.40 21.10 85.4% 2.70 58.90 14.10 16.60 78.7% 58.60 89.4% 10.1% 16.30 41. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.40 20.60 79.3% 41.40 89.6% 79.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.9% 83.60 10.6% 10.4% 21.40 10.6% 145 .6% 89.1% 85. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.90 83.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.4% 20.

Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. In diesem Staat leben Kroaten. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. die Beziehung jederzeit beenden zu können. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. d. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. Außerdem muss 146 . Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. 2003. miteinander in einem Staat zu leben. dass Kroaten. 2008). Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. Šalaj. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten.h.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. Dies schließt auch die Möglichkeit ein.

h. dass sich Menschen in “normalen” d. Offen bleibt hier die Frage.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Aus der Studie geht hervor. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). während die Distanz zu Roma. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. So befürworten sie z. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. Hierzu sollte erwähnt werden. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben.B. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. Dieser Umstand hat sich 147 . während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. die Menschen als Freunde wählen. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. ethnische Spannungen u. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. in: Pennington 1997). der kroatischen Befragten wird deutlich. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen.) als weniger wichtig angesehen wird.a. muss dennoch darauf hingewiesen werden. variiert. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden.B. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde.

dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. dann mit Bosniaken. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. 148 . Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. was hier zu betonen ist. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. bei den serbischen am schwächsten. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden.

Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. usw. Diese Ergebnisse zeigen uns. ehrlich. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. Alle Völker halten sich selbst für redlich. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. mutig. sollten jedoch stets beobachtet werden. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. sie mögen andere Völker. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. das eigene Volk zu idealisieren. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. kultiviertes Volk.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte.

Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. was darauf schließen lässt. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. Abschließend kann festgehalten werden. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. zu denken geben. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. gering ist. auch wenn sie diejenigen sind. Der Anteil derer. 150 . dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. ist also relativ gering. Ein Urteil darüber. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. bleibt Ihnen vorbehalten. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. Ebenso wichtig festzuhalten ist. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. Interessanterweise gaben die Befragten an. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Die These. dass Bosniaken.

Lj. Zbornik za društvene nauke. • Dollard. XXXVII. B. Mowrer. S. 20. J. M. / Alačov. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. A. 85-94.. Ð. D. • Čorkalo. No 2. No 1–2.R. Matica srpska.. Diplomarbeit. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. D. Etnički stereotipi . 20. Ž.. Revija za sociologiju. M. T. 21-6. N. Yale University Press. (2006): Homo poscommunisticu. R. Ž. Berkowitz (ed. (1998): Nationale Identität.posebno izdanje 3. • Campbell. / Đuric. oktobra.W. Revue für Soziologie.a. (1998): Nacionalni identitet.7. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. Beograd. / Antoni. 57-62. / Biro. Belgrad. S. Jahrhundert. XX vek. 57-62.A. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. XX vek. Belgrad. Oktober. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. • Biro. und Boneta. (2006): Homo poscommunisticus. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. Mich. (1971): White Attitudes Towards Black People. Lj.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. M. Miller. Zagreb. • Banovac. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . Belgrad. H. Belgrad. str. L. Zagreb. Ž. New York. (1971): Untersuchung der 151 . • Antoni. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. str. / Baćević. • Biro. D. • Baćević. Beograd. Đ. in L. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. S. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation. Beograd. / Biro. u. • Alačov. Doob. New York. Atherton Press. (1939): Frustration and Aggresion. New Haven. und Kamenov. Nova srpska politička misao.E. Institute for Social Research.S. i Boneta. B. p. • Berkowitz. M. Bd. • Ðurić. / Banovac. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. Beograd. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. O. Diplomski rad.Novi Sad. Vol XXXVII. Harper. No 1-2. L. and Sears. T. 21-6. (1950): The Authoritarian Personality. Ann Arbor. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Vol 10. Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Jahrhundert.

. B. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. Novi Sad. str. Philosophische Fakultät. Diplomski rad. Popadić. Đ. Đ. / Kosanović. • Havelka. Đ.. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. Matica Srpska. Ličnost u višekulturnom društvu. / Đuric. Kuzmanović. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. • Đurić. Philosophische Fakultät. D. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Popadić. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. Zagreb. Soziologie Nr. • Lučić.. Novi Sad. D. Diplomarbeit. Sociologija broj 1. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. bosniakischen und serbischen Studenten. Filozofski fakultet. Beograd. 152 . Novi Sad. Novi Sad. Odsjek psihologija. 134-153. E. (1954): The Psychology politics. • Ðurić. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. / Havelka. D. Abteilung für Psychologie.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Belgrad. Universität Novi Sad.J. Belgrad. / Lučić. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. • Kuzmanović. / Kuzmanović. / Đuric. Novi Sad. London. Diplomski rad. Beograd. Filozofski fakultet. B. B. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. 134-153. S. B. Zagreb. Belgrad. 1. Diplomarbeit. D. E. Sammelband für Sozialwissenschaften. Ð. • Gellner. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. Matica srpska. • Eysenck. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. Univerzitet u Novom Sadu. Routledge& Kegan Paul. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. B. B.. bošnjačke i srpske nacionalnosti. • Kosanović. (1997): Nacije i nacionalizam. Novi Sad. N. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. (1997): Nationen und Nationalismus. Beograd. Matica srpska. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. N. H. Kuzmanović. / Gellner.

(2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. / Pantić. S. G. Belgrad. u. / Milošević Đorđević. Beograd. Friedrich-Ebert-Stiftung. Život u posleratnim zajednicama. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. D. D. Zagreb. S. / Puhalo. Jastrebarsko. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. / Pennington.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. • Pantić. Lutovac (ur. 11/7/2007 153 . • Milošević Đorđević. J. C. Naklada Slap. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. M. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. str. 125137. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. S. Beograd IDN. Jastrebarsko. J. 115-138. S. U Z. IAN. (1997): Osnove socijalne psihologije. in: Z. Beograd. • Phinney. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. 499-514. • Pennington. J. C. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. S. S.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. Naklada Slap. Banja Luka. 11/7/2007 / Puhalo. IAN. Psihologija 1-2. • Pejanović. Banja Luka. Lutovac (ur. Naklada Slap. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. 237-252.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. • Puhalo. Belgrad IDN. 226. 108. 115-138 / Opačić. str. Psychological Bulletin. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. Belgrad. 237-252. M.a. S. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. / Milas. G. Beograd. D. (2004): Ličnost i društveni stavovi. D.. Belgrad. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. Psihologija 1-2. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. • Puhalo. 226. • Opačić. str. str. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. 125-137. S. G. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. G. / Pejanović. Friedrich-Ebert-Stiftung. (1967): Etnička distanca u SFRJ. Zagreb. Naklada Slap.

Ž. Nolit. • Tajfel. B. Nolit. Scientific American 223. London. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. und Stref-Feber. Attitudes and Values. N. Butollo. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. 96-102. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie. F. / Turjačanin. • Rokeach. Beograd. V. 20. Butollo. • Šalaj. 154 . (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. (1978): Vrednosti. / Turjačanin. V. Čekrlija. B. und Ancock. Ð. Routledge& Kegan Paul. Politička cultura.. W. Ž. i Enkok.. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. N. (1998): Osnove političke psihologije. Jahrhundert.Banja Luka. (1989): Osnove socijalne psihologije. Friedrich-Ebert-Stiftung. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. (1997): Ethnizitätstheorie. Teorije o etnicitetu. Belgrad. S. B.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. K. Politička cultura. Powell. M. B. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. Sarajevo. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. Beograd. i Havelka. I. Belgrad. • Sherif. Powell. M. p. / Rot. F .. Institut za psihologiju. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Belgrad. Friedrich-Ebert-Stiftung. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. • Turjačanin. Basic books. N. Beograd. • Šiber.V. i Stref-Feber. H. / Šiber. / Šalaj.. • Turjačanin. K. New York. San Francisco. Belgrad. • Rot. W. Sarajevo. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. stavovi i promena ponašanja. Institut für Psychologie. Beograd. JosseyBass.. M. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. Čekrlija. Ð. und Havelka. (1997):. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. / Rot. Zagreb.V. N.. (1978): Werte. / Rake. Zagreb. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. N. S. I. (1960): The Open and Closed Mind. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. Belgrad. / Putinja. Beograd. N. XX vek. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. • Rot. (1968): Beliefs. • Rajk. Einstellungen und Verhaltenswandel. • Rokeach.

Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem. Beograd. Ž. S. Magisterarbeit. Identität. Belgrad. Filozofski fakultet Beograd. V. S. Službeni glasnik. Čačić-Kumpes (ur. Beograd. Magistarski rad.ba/index. • Sistem ranog upozoravanja. Sonstige Quellen: • GfK . Ethik. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina.Zagreb.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . / Vrcan. Zagreb. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. identitet. • Vrcan. Naklada Jesenski i Turk str. U: J. V. • Vasović. Službeni glasnik. Zagreb.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. / Turjačanin. 155 . Ž. Philosophische Fakultät in Banja Luka. V. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. M. Belgrad. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. • Turjačanin. Stubovi kulture. / Vasović. ČačićKumpes (ur. J. Naklada Jesenski und Turk S. V. (2007): Im vorpolitischen Raum. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. / Trebješanin.2009.6. Zugang am 1. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. Jahresbericht http://www. (2000): Wörterbuch der Psychologie. M. Banja Luka. Philospohische Fakultät Belgrad.aspx?PID=36&RID=87. (2000): Rečnik psihologije. / Turjačanin. 15-39. • Trebješanin.) Kultura. 15-39.undp. Banja Luka. Stubovi kulture. (2007): U predvorju politike. etničnost.) Kultur.

1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

6337 2. Independent Samples Test F Equal variances assumed .500 -1.50 Tabelle 2.55241 SEM . Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.86 306. Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.19234 .59638 1.09818 Tabelle 2.6042 SD 1.0710 2.500 72076.7521 2.678 t -. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.50504 SEM . Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.59736 1.71 SR 137551.6909 SD 1.1.644 Tabelle 2.2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.075 Tabelle 3.07865 .58611 1.4978 SD 1.50 72076.784 .1.53286 SEM .08502 .462 df 645 P .08940 Tabelle 1.06514 157 .

50 Tabelle 3.93 SR 24821.56744 SE .12425 .6255 2.20 291.511 3 . Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.037 158 .9220 2.027 Tabelle 4. Test Statistik Chi-Square Df P 8.217 .2. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.12 320.02 312.1.16902 . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.2.58545 1.6597 SD 1.50 177744.34 Tabelle 4.06162 Tabelle 4.1.500 177744.99 314.55684 1.44901 1.10863 .500 -2.10922 . Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.69861 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.5787 2.4007 2.

Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.47852 1.51 361.25959 .9654 2.50302 1.12188 .76005 1.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.92 242.23 Tabelle 5.6597 SD 2. akzeptiere aber nicht alles.56744 SE .0577 2.56744 SE . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher. ich habe nichts dagegen. dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.1.1830 3.62112 1.0139 2.56453 1.2.42969 1.09209 .64562 1.06162 Tabelle 5.2195 2.2222 1.36262 1.9450 3.08916 .33262 .4900 2.499 3 .2518 3.17 361.92228 .08224 .06162 159 .15645 . Test Statistik Chi-Square Df P 49.000 Tabelle 6.6597 SD 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.06228 1.13573 .

661 t .436 df 230 p . Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.1.1.13459 .31191 SEM .11976 Tabelle 7.22709 SEM . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.42440 1.96 Tabelle 6.8580 SD 1.42187 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.0288 SD 1.14 373.13894 160 .64 387. akzeptiere aber nicht alles.663 Tabelle 8. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.2. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.1071 3. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.11458 . Test Statistik Chi-Square df p 60. ich habe nichts dagegen.1722 2.000 Kroaten Tabelle 7.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.035 3 .51 263.

1. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.352 Tabelle 10.500 -2.500 .030 Tabelle 9.930 .19439 .168 .24181 . Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2.31843 1.0666 SD 1.13079 .18874 .19160 1.60397 1.2588 3.50 20152. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.1.38091 SEM .50 Tabelle 9.08961 161 .2.2220 2.9473 3. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.500 20152.36496 SE . Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.20120 .9881 3.44974 1.50 Tabelle 8.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.59 110.27251 1.50 8040.30 103.0484 SD 1.2.0034 3.12 SR 4823.10208 Tabelle 9.500 8040. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.08 SR 18987.

1653 3. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.0121 3.17384 .903 3 .oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.0666 SD 1.593 Tabelle 11.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10.18 119. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111. Test Statistik Chi-Square Df P 11.1.15253 1.2294 3.34 124.83 Tabelle 10.08961 Tabelle 11.36496 SE .31 128.011 162 .11642 .48726 1.40374 1.28622 .47 Tabelle 11.44 110.3287 3.24436 .1.2.78 112.54 113. Test Statistik Chi-Square Df P 1.2.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78.205 3 . Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.49542 1.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.427 3 . was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.2.8188 1.23023 . akzeptiere aber nicht alles.57946 SE .91 Tabelle 18.07143 . akzeptiere aber nicht alles.8412 2.94788 1.65226 1.29705 .101 Tabelle 18.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Test Statistics Chi-Square Df P 6.43045 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.3791 1.40661 .92 476.227 3 .09054 .2 Test Statistik Chi-Square df p 4.219 166 . ich habe nichts dagegen. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.05427 Tabelle 18.69185 1.9453 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.7496 1.8427 SD 1.30 411. ich habe nichts dagegen. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.22 401.62643 1. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.

2 Fragebogen 167 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet.. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka. aber nur wenn Sie das wollen..dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch.dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? . Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen.und Medienforschung in BiH. Markt. Sagen Sie mir bitte. Kroate/ Kroatin . die der Befragte mit JA beantwortet.. Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig.dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? . Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet..mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 .. Die Umfrage ist anonym. muss nichts angekreuzt werden.. ihre Personalien können Sie angeben... diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-.dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? ..dass sie in Ihrer Nachbarschaft. muss nichts angekreuzt werden). Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? . E-1... Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert.dass er / sie Ihr Chef wird? . ob es für Sie akzeptabel wäre.. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________. Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen. Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen...Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr.

Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen.... Bitte sagen Sie uns.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas . Rotation einsetzen. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu.. die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2. Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 .dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind. Mehrfachnennungen sind möglich. Falls der Befragte bei einem Volk behauptet.

was ist die Grundlage dafür? 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Landwirt 5. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. Sind Sie… 1. Wie alt sind Sie? 1. Frau D-3. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Mann __________ 2. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Hausfrau / Hausmann 7. Rentner oder Invalide 8. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Eigentümer einer privaten Firma 4. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Geschlecht des Befragten: D-2. Sonstiges. Student oder Schüler 9. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. Ich betrachte. arbeitslos 6. Auf Grund der Kriegsereignisse 2. im Privatsektor beschäftigt 3. sonstiges / keine Antwort 170 . was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. Sagen Sie uns bitte. Ich betrachte. Durch Medien aus der Föderation BiH 4.

sonstiges. 1. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. Ich bin mir nicht sicher. Serbe 4. akzeptiere aber nicht alles. immer dieselbe Partei 2. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. Bosniake 3. Nein D-11. 5. Ja 2. unterschiedliche Parteien 3. was_________ D-9. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. 4. was meine Religion lehrt. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. Ich bin gläubig. ob ich gläubig bin oder nicht. Ich bin nicht gläubig. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. Können Sie mir sagen. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. Ja 2. 3. was meine Religion lehrt. würden Sie wählen gehen? 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. 171 . falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. 2. Kroate 2. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. D-8. Nein D-7. habe aber nichts gegen den Glauben anderer.

i njem. 2009. Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo .o.o. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS. 60-62.BH-ID 17689606 172 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d.6) PUHALO. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP .04](497. jeziku - Bibliografija: str. übersetzung Dijana Prljić] . - 172 str. [prevod. Sarajevo 316. prikazi . - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung. : graf. 24 cm Tekst na srp.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.356.4:314.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful