Constitutia României, adoptata în decembrie 1991 si modificata la 19 octombrie 2003 în urma referendumului, reglementeaza si garanteaza "dreptul la viata si la integritate

fizica si psihica" în art.22: "Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica este recunoscut tuturor persoanelor; nici o persoana nu poate fi supusa la tortura, precum si nici unei pedepse inumane sau degradante; pedeapsa cu moartea este interzisa".
Din 1973
Vatamarea corporala grava Art. 182. - Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul, ori punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani *Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii consecintelor prevazute in alineatul precedent, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. Tentativa faptei prevazute in alin. 2 se pedepseste. * Alin. 2 al art. 182 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996. Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte *Art. 183. - Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. * Art. 183 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 140/1996.

Din 2008 ART. 182 Vătămarea corporală gravă Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Dacă fapta a produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieţii persoanei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani. Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii consecinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani. Tentativa faptei prevăzute în alin. 3 se pedepseşte. ART. 183 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180 - 182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful