Procedura pe care o vom analiza in cele ce urmeaza, se aplica oricarei cereri de imparteala privind bunuri asupra carora partile

au un drept de proprietate comuna. > Obligatiile reclamantului Reclamantul trebuie sa mentioneze in cererea de partaj urmatoarele aspecte: - persoanele intre care urmeaza a avea loc imparteala; - titlul pe baza caruia se cere imparteala; - toate bunurile supuse impartelii si evaluarea lor; - locul unde se afla bunurile supuse impartelii precum si persoana care le detine sau le administreaza. > Masuri luate de instanta la prima zi de infatisare Daca partile sunt prezente, instanta le va cere declaratii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse impartelii si va lua act daca este cazul, de recunoasterile si acordul lor cu privire la existenta bunurilor, locul unde se afla si valoarea acestora. > Partajul prin buna invoiala Imparteala se poate face prin buna invoiala si in cazul in care printre cei interesati se afla minori sau persoane puse sub interdictie. Atentie! In cazul minorului si persoanei puse sub interdictie este necesara incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare, precum si daca este cazul, a ocrotitorului legal. Daca intelegerea priveste impartirea numai a anumitor bunuri, instanta va lua act de aceasta invoiala si va pronunta o hotarare partiala. * Instanta de judecata are obligatia sa staruie in tot cursul procesului ca partile sa imparta bunurile prin buna invoiala. > Impartirea bunurilor de catre instanta de judecata Daca partile nu se invoiesc, instanta va stabili: - bunurile supuse impartelii; - calitatea de coproprietar si cota parte ce se cuvine fiecaruia; - creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unuii fata de altii; - datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinilie mostenirii (in situatia partajului unei mosteniri). * Instanta face impartirea in natura procedand in temeiul celor de mai sus la formarea loturilor si la atribuirea lor. Cand loturile nu sunt egale in valoare, ele se intregesc printr-o suma de bani. ** Daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare sau de evaluare, pentru care instanta nu are date suficiente, va da o incheiere prin care va stabili elementele de mai sus, intocmind in mod corespunzator si minuta. Prin aceeasi incheiere, instanta va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. Incheierea poate sa fie atacata cu apel sau, dupa caz cu recurs, odata cu fondul, fiind supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea data asupra fondului procesului. De asemenea, se poate ataca si incheierea prin care mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala se constata ca exista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse

Atentie! Instanta poate cu consimtamantul tuturor coproprietarilor. * Prin incheierea de atribuire provizorie a bunului. . instanta stabileste si termenul in care coproprietarul trebuie sa depuna sumele ce reprezinta cotele-parti cuvenite celorlalti coproprietari. instanta. sa scoata un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit. . sumele cuvenite celorlalti coproprietari. > Vanzarea bunului In cazul in care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori.natura bunului. va dispune prin incheiere vanzarea bunului. . > Atribuirea directa a intregului bun Tinand seama de imprejurarile cauzei. . va dispune ca vanzarea sa fie efectuata de catre executorul judecatoresc. privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri.cand s-ar cauza prin imparteala o scadere importanta a valorii bunului.domiciliul si ocupatia partilor. instanta de judecata poate sa atribuie bunul unui coproprietar in mod direct dand in acest sens o hotarare asupra fondului procesului. Daca aceasta conditie este respectata se va da o hotarare asupra fondului. Atentie! Vanzarea se poate face fie de catre parti prin buna invoiala. desi acesta a fost atribuit provizoriu. . Daca sa dispus ca vanzarea sa fie facuta de parti trebuie sa se respecte un termen de 6 luni. prin incheiere. fie de catre executorul judecatoresc.impartelii. Daca nu s-a recurs la aceasta cale de atac. nu s-au dispus. .de acordul partilor. in termenul stabilit. * Incheierea poate fi atacata separata cu apel.cand s-ar modifica in mod pagubitor distinatia economica a bunului. sa fi avut loc o dezbatere contradictorie.imbunatatirile sau constructiile facute cu acordul celorlati coproprietari.marimea cotei-parti cuvenita.cand imparteala in natura a bunului nu este posibila. fara ca. instanta. > Ce are in vedere instanta la formarea loturilor? Instanta va tine cont pentru formarea si atribuirea loturilor de urmatorele aspecte: . In situatia in care imparteala nu se poate realiza in niciuna dintre modalitatile prevazute de lege. instanta va hotari inchiderea dosarului. Daca bunul nu a fost vandut pana la implinirea acestui termen. > Atribuirea provizorie a intregului bun La cererea unuia dintre coproprietari instanta poate sa ii atribuie prin incheiere intregul bun in urmatoarele cazuri: . > Solutia instantei de judecata In toate cazurile. asupra cererii de imparteala instanta se va pronunta prin hotarare. incheierea nu mai poate sa fie atacata odata cu hotararea asupra fondului. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful