Planificare calendaristică pentru clasa a V-a

Conform Ordinului Nr. 4292/24.05.2011, structura anului şcolar 2011 — 2012 are 36 de săptămâni. Semestrul I: 15 săptămâni x 5 ore/săptămână (12 sept. – 23 decembrie) = 75 de ore Semestrul al II-lea: 21 de săptămâni (16.01.-6.04, 12 săpt.; 23.04-15.06, 9 săptămâni) x 5 ore / săptămână = 105 ore Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămnă dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, având un orar specific. Teze – sem. I, până pe 30 noiembrie 2011 (săpt. XII); sem. II – până pe 25 mai 2011 (săpt. XVII) Semestrul I Unitatea de învăţare 1. Ce este comunicarea? CS Conţinuturi Activităţi de intercunoaştere Evaluare predictivă • Situaţia de comunicare • Cartea, obiect cultural; text-suport: fragment din Cititul şi scrisul de N. Manolescu • Noţiuni elementare de sintaxă • Părţile componente ale unei compuneri (act.), aşezarea corectă a textului în pagină • Evaluare Raportul dintre realitate şi literatură; text-suport : Toamna de Octavian Goga Opera literară. Personificarea. Comparaţia • (limba română): Cuvȃntul. Formă şi conţinut. Cuvȃnt derivat. Rădăcină. • Textul nonliterar: articolul de dicţionar • Noţiuni de fonetică • Notiţele. Extemporalele. Elemente auxiliare în scriere • Evaluare • • Textul narativ. Autor, narator, personaj. Portretul fizic şi portretul moral., enumeraţia, repetiţia; text-suport: Domnul Trandafir de Mihail Sadoveanu (comunicare) Plan simplu. Plan dezvoltat. Rezumat oral. Nr. de ore 5 15 Săptămâna I II-IV Obs.

1.1 1.5 2.3 2.4 3.1 2.2 4.2 1.4 3.5

3.1 3.5 4.1 4.2 3.3 4.2 3.1 4.3 2.1 3.3 2.1

2. Cuvântul şi textul

19

V-VIII (4 h)

3. Naraţiunea

3.2 3.1

15

IX-XI

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 3.4 2.3 (limba română) Verbul. Categoriile gramaticale (conjugare, diateza, mod, timp, persoană, număr). Modurile personale. Modurile nepersonale. • Evaluare

4 15 2 75 de ore

XII (4 h) XIII-XV

1 Decembrie liber

3. Naraţiunea (continuare)

Ore la dispoziţia profesorului TOTAL ORE PE SEMESTRUL I

L.2 3. Caragiale Transformarea textului dialogat în text narativ Situaţia de comunicare dialogată. Predicatul nominal 2. 5. 4.1 • (text nonliterar) Reclama 2.1 • Basmul: text-suport: Praslea cel voinic şi merele de aur de Petre Ispirescu basmului 2. 4.3 • Propoziţia.1. 1.3 • Predicatul verbal.3 3. la textele studiate 2.4. 3. Versul şi strofa. Rima. prepoziţie. Substantivul. Atributul şi Complementul 4. Organizarea dialogului simplu. Textul în versuri.4 • Aprecieri personale ref.1 1. 3 3. Dialogul 1.3 3. interjecţie.1 4.Semestrul al II-lea 4.3 2.3 4. Lumea 4. Epitetul. Părţile de vorbire neflexibile ( adverb.1 4. inclusiv discutarea tezei 6. Pronumele personal. Text-suport: Bubico de I.2. conjuncţie) • Evaluare • Săptămână cu activităţi extraşcolare VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 6.5.1 • • • • • • Schiţa. Fraza.2 3. Descrierea: text-suport Iarna de Vasile Alecsandri 3.3 • (limbă): Subiectul. 1. Descrierea 3. 2.5. Formule elementare de menţinere a dialogului.5.4 • (comunicare) Povestirea unor întamplări reale/ imaginare basmului (continuare) • Recapitulare • Ore la dispoziţia profesorului Total ore pentru semestrul al II-lea LITERATURA : PLESA IOANA CATALINA LIMBA : SIMION FLORY ELISA COMUNICARE SCRISA : RADU ALEXANDRA MIHAELA COMUNICARE ORALA : RADU EMILIA ANDREEA 21 VII (1 h)-X 5 29 XI XII-XV(4h) XV-XVII 1 Mai liber 5 10 5 1 105 ore XVIII XIX-XX XXI 2 .1. Numeralul Evaluare 29 I-VI (4 h) Textul în versuri. Lumea 3.4 • (limbă): Adjectivul (variabil si invariabil). 3. Conjuncţia • Pregătire pentru teză şi teză.1.3 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful