Universitatea Oradea Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

ALGORITMII GENETICI

Masterat : Tehnici Informatice în Ingineria Electrică (TIIE) An studii : II – sem. I Disciplina: Algoritmi de optimizare în ingineria electrică Profesori: Vladu Ecaterina Emilia Student: Cipau Florin Cosmin

ORADEA 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful