You are on page 1of 1

Exercicis per treballar LA COHESIÓ DEL TEXT

1. Detecta quin problema té el text següent. Torna’l a escriure tot evitant aquest
problema ( si no saps ben bé com fer-ho, pots anar a la pàgina 71 del llibre de text)

“L’avi Joan era una persona agradable i oberta. L’avi Joan era estimat per tots els
habitants del poble, tret d’en Pere, que envejava que la gent estimés tant l’avi Joan.
Entre l’avi Joan i en Pere sempre havia existit una distància impossible de salvar. L’avi
Joan estimava la vida de camp, els arbres i tot allò que tingués alguna relació amb el
poble de l’avi Joan. En Pere vivia al camp perquè no havia triomfat en un intent de
baixar a ciutat i conviure amb uns familiars d’en PereÓ.