,,Miracolul chinezesc’’

CUPRINS :

1. Observaţii introductive............................................................pag. 3; 2. Coordonate ale dezvoltării Chinei .........................................pag. 4;

3. Explicaţii ale ascensiunii Chinei...............................................pag. 6;
4. Reversul medaliei.......................................................................pag.8;

5 Câteva concluzii..........................................................................pag. 10. 6. Bibliografie...............................................................................pag. 11

2

Observaţii introductive

Din punct de vedere istoric,China este cea mai veche civilizaţie a lumii,cu peste 3500 de ani de istorie scrisă.Contribuţia Chinei la îmbogaţirea tezaurului culturii universale este cunoscută,recunoscută şi impresionantă.De-a lungul istoriei sale,China a cunoscut perioade de mare ascensiune,dar şi de decădere.La jumătatea secolului al XIX lea,dinastia conducatoare Qing s-a prăbuşit ,lăsând locul rebeliunii şi intervenţiei străine.Sfârşitul celei de-a doua mari conflagraţii mondiale,surprinde guvernul naţionalist slăbit,după un deceniu de lupte crâncene împotriva Japoniei.A urmat apoi imediat războiul civil soldat cu victoria Partidului Comunist Chinez.Majoritatea chinezilor au sperat că liderii comunişti,în frunte cu Mao Zedong vor reuşi să readuca vechea glorie a Chinei,dar speranţele lor s-au lăsat aşteptate.După câteva salturi înapoi,ceea ce a marcat viaţa a 30 de milioane de chinezi,morţi din cauza foametei din perioada de recesiune de la începutul anilor ’60,la care se mai pot adăuga înca 10 milioane de morţi în campaniile ideologice ale ,,marii revoluţii culturale”,sau ivit zorile unei mai bune perspective.În decembrie 1978,devenit lider ar Partidului Comunist Chinez,bătrânul Deng Xiaoping a reintrodus reformele economice,călăuzite de principiul ,,o ţară ,două sisteme”,care aveau să transforme China ,în mai bine de două decenii ,într-un hibrid unic-o economie de piaţă socialistă-în esenţă un stat comunist care foloseşte principiile concurenţiale de piaţă.1

1

Virginia Mircea, Hegemonia Chinei ,în ,,Cadran politic”,anIII,nr.32-33 decembrie 2005-ianuarie 2006,p.4

3

Coordonate ale dezvoltarii Chinei

În prezent China este un stat multinaţional,o ţară aflată in plină expansiune economică capabilă să devină,într-un viitor apropiat,o superputere.Forţa de lucru ieftină şi în acelaşi timp o piaţă de desfacere de 1,3 miliarde de consumatori,atrag cele mai mari firme multinaţionale.Potrivit unor estimari,China are cea de-a şasea economie din lume şi al treilea buget de aparare. Politica de deschidere în faţa tehnologiei şi a investiţiilor străine,impuse,începând cu 1979,de către Deng Xiaoping a fost spectaculoasă.2Strategia lui Deng Xiaoping constă in retragerea partidului din zonele economice în care avea influenţă,păstrând în acelaşi timp controlul asupra restului. În ciuda implementării încă din anii ’80 a reformelor economice,China a devenit o reală forţă economică abia după accederea in 2001 în Organizaţia Mondială a Comerţului.După deschiderea economică,China a devenit mult mai puternică,atractivă pentru investitorii străini,tentaţi de profiturile mari.Datorită sporirii rapide a exporturilor şi cererii interne,economia a atins ,in 2004,o cotă de creştere de 9%(pentru 2005 creşterea estimată a fost de circa 7,5%). Totuşi,această redresare economică nu poate fi susţinută atâta timp cât se confruntâ cu probleme structurare,şomaj,poluare şi există un echilibru al ratelor de schimb ale principalelor monede ale ţărilor asiatice.De aemenea ,sporirea accelerată a consimului de resurse energetice(China a devenit deja al doilea mare consumato al lumii),necesară menţinerii acestei creşteri economice accelerate,impune implicarea în lupta pentru accesul la resurse(numeroase proiecte cu Rusia şi ţările Asiei Centrale)şi mai ales crearea unei rezerve strategice de petrol(pentru a face faţă volatilitaţii preţurilor).China încearcă să-şi încetinească rata creşterii economice,pentru e
2

Vexi pe larg în,,Dosare ultrasecrete”,13 noiembrie 2004

4

evita pericolul unei descreşteri bruşte care ar avea repercusiuni grave asupra economiei asiatice.Nu în ultimul rând,ratele înalte ale creşterii economice provoacă în interiorul societăţii chineze disfuncţionalitaţi de natură socială şi ecologică ce impun masuri deosebite de gestionare a acestora. China fabrică astăzi jumatate din producţia de îmbrăcăminte a lumii şi o treime din producţia de telefoane mobile.În acelaşi timp,nevoia de importuri a crescut vertiginos,astfel încât China este cel mai mare consumator din lume de cupru,auminiu şi ciment ,şi al doilea importator de petrol.Pntru a-şi suplini lipsa de energie,China va construi 40 de centrale nucleare,devenind astfel cel mai imortant deţinător de centrale nucleare din lume.3 Deşi China este cel mai mare producător de oţel(mai mult decât SUA şi Japonia luate împreună),ea a trebuit sa importe 40 milioane tone pentru a-şi satisface necesarul intern.Aceiaşi situaţie în domeniul cărbunelui,unde China,în calitate de cel mai mare producător de cărbune,ar putea deveni în viitor,un important impotator. Două treimi din populaţia Chinei (888 milioane de locuitori) trăieşte în zonele rurale,guvernul sperând să mute 400 de milioane în oraşe ,în viitorii 25 de ani.4 După un studiu OCDE,China cu 60 de miliarde de dolari investiţi în 2003,se clasează de acum înainte pe locul al treilea după SUA şi Japonia,în materie de cheltuieli cu cercetarea şi dezvoltarea.Mai multe dificultăţi încetinesc totuşi creşterea acestui sector:limitele nedefinite între creşterea academică şi cea comercială,respectul relativ al proprietăţii intelectuale şi lipsa de personal competent,experienţa muncii în echipă,un element esenţial pentru cercetare.5 Statutul Chinei de membru al OMC,ar putea duce ,în opinia unor experţi, ,,la o masivă importare a produselor industriale şi agricole din străinătate ,dar şi la scăderea nivelului de dezvoltare ori la scăderea nivelului de trai”6 Statstica oficială informează despre creşterea progresivă a numărului de utilizatori ai internetului în China.În prezent se evaluează că există aproximativ circa 56,6 milioane utilizatori chinezi,cu media de vârstă între 18-35 de ani ceea ce face sa depăşească Japonia în acest domeniu.7 China este membră a Consiliului de Securitate al ONU,al Grupului celor 77 de state în curs de detzvoltare şi al Grupului de Cooperare Economică Asia-Pacific.Are de asemenea statut de observator în cadrul organizaţiei
3 4

Apud The Associated Press,6 aprilie 2005 ibidem 5 ibidem 6 Apud ,,Newsweek” , ,,Washington Post”,martie 2003 7 Apud ,,Jane’s Intelligence Review”,iunie 2003

5

Statelor Americane.Mai mult,China dispune de importante capacităţi militare,de putere nucleară,terestră,aeriană,maritimă şi cosmică.Cheltuielile militare ale Chinei se ridică până la 21 miliarde de dolari,in 2001,şi alocă 1,6% din PIB.După ce şi.-a recuperat Hong-Kongul şi Macao,în 1999,China are ochii aţintiţi asupra Taiwanului şi intenţionează să-şi vasalizeze vecinii,în special Coreea de Sud şi Japonia,aliatele fidele ale SUA.

Explicaţii ale ascensiunii Chinei

China avut pe parcursul secXIXsuişuri si coborâşuri.Regimul instaurat în 1949 a dezvoltat industria şi a stimulat agricultura,fară a reda ţării locul pe care il ocupa în economia veacului al XIX-lea.Transformările făcute odată cu ascensiunea lui Deng Xiaoping nu au modificat în profunzime funcţionarea mecanismelor politice şi ideologice .El face apel la capitalurile străine ,reorganizează sectorul de stat,suscită apariţia şi dezvoltarea unui sector privat.Activitaţi bursiere şi comerciale,legături cu chinezii din străinătate,aceste aspecte au modificat în profunzime peisajul economic.8 Rezistenţa întâmpinată acestor reforme a fost puternică.Diverse pericole au ameninţat acest regim,prin imensa discrepanţă dintre ideologie şi realitaţile internaţionale iar incidentele din Piaţa Tienamen,din iunie 1989,ilustrează alunecările politice de care se temea Xiaoping.În ciuda agitaţiei care caracterizează perioada 1978-1990,se observă că Repupublica Populară Chineză a adoptat o cale mult mai exaltantă decât Rusia lui Elţîn şi că de fapt,creşterea uneia contrastează cu declinul celeilalte,că apărarea intereselor individuale nu a avut,în cele două cazuri aceleaşi rezultate.9 Cum a fost posibil miracolul chinez?Totul s-a derulat pe două mari coordonate.Prima a fost cea a fabricării de produse ieftine,în special în domeniul textil,al încălţămintei şi al industriei electronice.China s-a bazat pe forţa de muncă ieftină şi pe resurse distribuite pe principiul economiei socialiste,adică pe preţuri controlate sub diverse forme.O a doua cale a fost deschiderea economiei pentru investiţii străine.Astfel au apărut zonele
8

Jean Baptiste Duroselle,Andre Kaspi,Istoria relaţiilor internaţionale,vol II,editura Ştiinţelor Sociale şi Politice,Bucureşti,2006,p.302 9 ibidem

6

economice speciale şi au fost acordate facilităţi rezonabile companiilor.Investitorii s-au îmbulzit pentru că nici o companie serioasă nuşi putea permite să lipsească dintr-o ţară care avea două mari atuuri:forţa de muncă ieftină şi o piaţă cu un potenţial imens.(unul din cinci locuitori ai planetei e chinez)10 Creşterea economică a adus Chinei atât beneficii macroeconomice,cât şi pentru consumatori.Excedentele bugetare şi valuta venită prin investiţii străine şi exporturi au însănătoşit finanţele publice şi au născut proiecte importante de dezvoltare a infrastructurii.De asemenea,salariile au crescut,la fel şi puterea de cunparare,iar populaţia a descoperit gustul consumului bazat adeseori pe credite.Toate acestea au creat cercul vicios.Creşterea consumului pe piaţa internă a convins încă o data investitorii că nu pot lipsi de pe cea mai mare piaţă din lume.11 Produsul Intern Brut al Chinei a fost în anul 2007,potrivit datelor FMI şi Băncii Mondiale,de aproape 3,3 mii de miliarde(3,3 trilioane)de dolari ,cu puţin mai mic decât al Germaniei,pe trei sferturi din cel al Japoniei,pe sfert faţă de cel al Statelor Unite şi o cincime din cel al întregii Uniuni Europene(şi de 20 de ori mai mare decât al României).În ultimii 8 ani,PIB-ul Chinei s-a triplat,iar în fiecare din ultimii 5 ani,creşterea economică a ajuns să depăşească 10 şi chiar 11 procente.12China acoperă 6% din economia mondială şi e pe cale să devină cel mai mare exportator de bunuri,detronând liderul mondial la acest capitol.Germania.Creşterea la nivel global a exporturilor chineze a provocat în ultimii ani tensiuni şi chiar conflicte comerciale în relaţiile cu UE şi Statele Unite..China a fost acuzată deseori de nerespectarea tratatelor comerciale prin depăşirea baremelor de export,mai ales în ce preveşte produsele textile.Chestiunea mărfurilor contrafăcute,a mitaţiilor şi a nrespectării drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă,de asemenea,un subiect perpetuu de negocieri între ţările occidentale şi China.13 În numai două decenii ,China a devenit una dintre cele mai importante economii din lume.Economia chineză va produce 17% din producţia mondială de bunuri fabricate.Mai mult decât atât,excedentele cu care a funcţionat eceonomia au făcut ca,în ultimii ani,China să aibă la dispoziţie foarte mulţi bani.În acest moment ,China este cel mai mare deţinător de titluri de stat americane,cu investiţii de 585 miliarde de dolari,devansând Japonia.De asemenea ,presa chineză a anunţat că banca centrală se pregăteşte să mărească substanţial rezerva de aur iar în ultimii ani,marile
10 11

,,Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.10 ibidem 12 ,,Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.9 13 ibidem

7

companii chineze au trecut de la cumpărarea de active,în special în domeniul energetic,la companii care activează pe pieţe externe.14 Reversul medaliei

Cu toate creşterile din ultimii ani,raportat la numarul locuitorilor,PIB-ul Chinei este de trei ori mai mic decât al României şi de aproape 20 de ori mai mic decât al Statelor Unite.Ţara continuă să aibă întinse zone subdezvoltate ,iar peste 130 de milioane de locuitori traiesc cu mai puţin de un dolar pe zi,în condiţiile în care venitul mediu pe cap de locuitor ,la scara întregii ţări ar fi,de peste 6 dolari pe zi.În acelaşi timp,in 2007,peste 150 de mii de cetăţeni chinezi erau înregistraţi cu averi de peste 5 milioane de dolari.Diferenţele de venituri au devenit uriaşe între regiuni,între zonele urbane şi cele rurale,aceasta fiind una din marile probleme ale Chinei care generează o mulţime de tensiuni sociale.Anual sunt înregistrate zeci de mii de revolte şi proteste izbucnite pe tot parcursul ţării.Cele mai multe revolte sunt cauzate de presiunile la care mari firme asociate cu autorităţile locale îi supun pe ţărani la presiuni pentru a le lua dreptul de folosinţă a pământurilor.În mod frecvent,firmele construiesc fabrici sau ferme pe pământurile obţinute cu forţa,iar la respectivele societaţi nici măcar nu sunt angjaţi oameni din zonă.15Reformele economice din ultimii 30 de ani au avantajat în gerneral zonele urbane,în defavoarea celor rurale,în care locuiesc aproape două treimi dintre chinezi.Recent,autoritaţile chineze au adoptat o lege care dă dreptul ţăranilor să-şi arendeze sau să-şi transfere pământurile pe care le au în folosinţă,ceea ce-spun economiştii –ar fi un posibil pas(cel puţin teoretic)spre privatizare şi spre reglementarea situaţiilor conflictuale legate de aceste pământuri.16 Dezvoltarea rapidă a creat inevitabil şi corupţie ,una dintre marile probleme cu care partidul comunist susţine că se confruntă.La începutul anului trecut ,preşedintele Hu Jintao a spus că se duce o ,,bătălie grea” pentru reducerea corupţiei la nivelul oficialilor,bătălie care va fi de lungă durată.Nimeni altul decât liderul partidului comunist din Shanghai a fost destituit anul trecut pentru corupţie.Tot anul trecut,un şef al Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor şi Medicamentelor a fost condamnat la moarte pentru luare de mită şi neglijenţă în serviciu.În multe cazuri ,lipsa de transparenţă a
14 15

Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.10 ,,Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.9 16 ibidem

8

autorităţilor creează nesiguranţă şi induce ideea că orice e posibil. 17Odată cu dezvoltarea economică rapidă,China a devenit a doua ţară din lume ,după Statele Unite,în privinţa emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă,poluarea constituind una dintre marile sale probleme. Există în acest moment,mai multe semne de întrebare legate de dezvoltarea explozivă a Chinei,scpeticii numind-o China ,,dragonul de carton”.Ei au observat faptul că economia chineză trăieşte foarte puţin din produse cu valoare adăugată mare şi nu a reuşit să impună companii importante sau mărci de renume pe piaţa mondială.Orice sondaj poate arăta că mărcile chinezeşti nu sunt renumite ca ,,brand”,sunt văzute ca produse ieftine şi de o calitate discutabilă.Economia chineză are şi mari probleme de mediu.Rescpectarea standardelor de mediu a fost,de altfel,ultima preocupare a companiilor chinezeşti,lipsite de constrângerear respectării unor tratate internaţionale din acest domeniu,respectiv Protocolul de la Kyoto.Economia chineză a dezvoltat şi un alt tip de prosperitate decât economiile occidentale.O prosperitate care nu a fost distribuită în mod egal către toţi cetăţenii.De altfel conform cifrelor oficiale,China are 29 de milioane de oameni la limita sărăciei,dar studiile Băncii Mondiale vorbesc de un număr mult mai mare de săraci.18 Va reuşi China să valorifice atuurile sau dezvoltarea sa va fi încetinită de handicapurile pe care chiar creşterea economică le-a creat?Va pierde lupta pentru supremaţie în Asia ,,Dragonul chinez” cu ,,Elefantul indian”19? Va reuşi actuala criză economică să adâncească fracţionarea la vârful partidului a liderilor comunişti şi să adâncească lupta acestora pentru succesiune ,în locul actualului preşedinte ,Hu Jintao?Acest nou joc politic al elitelor din China ar putea da greş,pentru că există viziuni diferite în multe domenii-inclusiv modul de redistribuire a resurselor,reforma sectorului financiar,obţinrea securităţii energetice,menţinerea ordinii politice şi gestionarea tensiunilor etnice interne,încât conducerii i-ar putea fi din ce în ce mai dificil să ajungă la genul de consens necesar pentru a guverna eficient.20 Este dificil de dat răspunsuri la toate aceste întrebări pentru că lumea se schimbă.Deocamdată,se pot întrezări cu greu marii câştigători şi felul în care va arăta ,,noua economie”.Cu siguranţă însă,economia chineză a traversat până acum cea mai uşoară perioadă de creştere.Este ca un organism care a trecut de pubertate.De acum încolo,lucrurile se complică.Creşterea
17 18

ibidem ,,Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.10 19 ,,Lumea Magazin”,anul XII,nr.10,2006,p.43 20 ,,Foreign Policy România”,martie-aprilie 2009,p.55

9

economică va trebui obţinută pe alte baze economice,cu alte mijloace şi cu alte costuri.În următorii ani vom vedea dacă economia chineză suderă de gigantism sau este,pur şi simplu,un organism dinamic şi sănătos. Câteva concluzii

Ascensiunea Chinei nu ar trebui sa mire pe nimeni.Deng Xiaoping nu a reformat comunismul,dar nici nu a impus capitalismul.El a separat ideologia şi politica de economie.În China nu este nici comunism,nici capitalism,este altceva ,ceva nou.Rămâne de văzut dacă această ascensiune rămâne un caz particular,o excepţie sau un model demn de urmat.

10

Bibliografie

1. Virginia Mircea, Hegemonia Chinei ,în ,,Cadran politic”,anIII,nr.32-33 decembrie 2005ianuarie 2006,p.4 2. ,,Dosare ultrasecrete”,13 noiembrie 2004 3. The Associated Press,6 aprilie 2005 4. ,,Newsweek” , ,,Washington Post”,martie 2003 5. ,,Jane’s Intelligence Review”,iunie 2003 6. Jean Baptiste Duroselle,Andre Kaspi,Istoria relaţiilor internaţionale,vol II,editura Ştiinţelor Sociale şi Politice,Bucureşti,2006,p.302 7. ,,Dilema Veche”,anul V,nr.251,4-10 septembrie 2008,p.9-10 8. ,,Lumea Magazin”,anul XII,nr.10,2006,p.43 9. ,,Foreign Policy România”,martie-aprilie 2009,p.55

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful