Curs 6 - Gestionarea prezentărilor profesionale – Microsoft PowerPoint Aplicaţia Microsoft PowerPoint oferă posibilitatea procesării de text, desenării, schiţării

, realizării de grafice şi prezentării instrumentelor manageriale, toate acestea realizându-se într-un mod uşor şi rapid. O prezentare este organizată ca o succesiune de imagini statice, cu efecte de animaţie, care pot fi derulate în paralel cu susţinerea unei expuneri. În plus, imaginile ce alcătuiesc o prezentare PowerPoint pot fi transpuse pe folii transparente, pentru a fi proiectate cu un retroproiector, în cazul absenţei unui calculator la locul desfăşurării prezentării, sau pot fi imprimate, pentru realizarea unei prezentări clasice, sub forma unui catalog pe hârtie. O imagine a prezentării poartă numele de diapozitiv (slide) sau pagină a prezentării. Definirea unei prezentări, sub controlul aplicaţiei PowerPoint, se face pe trei niveluri de detaliere: • şablonul prezentării; • formatul paginii prezentării; • conţinutul fiecărei pagini a prezentării. Şablonul prezentării se memorează într-o pagină de control (Slide Master), care defineşte: • aspectul fundalului paginilor (desenul şi schema de culori utilizate); • fontul folosit şi caracteristicile fontului; • modul de aranjare în pagină a conţinutului ei (poziţia textului şi a obiectelor grafice) ce se realizează cu ajutorul casetelor Master Title şi Master Body. Formatul acestor obiecte determină modul prin care textul se va prezenta în cadrul diapozitivelor; • elemente de subsol ale paginii (informaţii despre dată, număr pagină, note de subsol). Caracteristicile definite în şablonul prezentării sunt aceleaşi, pentru toate paginile prezentării; ele pot fi configurate sau modificate cu opţiunea Apply Design din meniul de sarcini generale Common Tasks. Formatul unei pagini (Slide Layout) a prezentării defineşte modul de organizare a conţinutului paginii; există câteva machete pentru conţinutul paginii: pagină de titlu, text, listă cu paragrafe, tabel, organigramă, grafic, obiect grafic sau combinaţii ale acestora. Selectarea unui format de pagină se realizează sub controlul comenzii Slide Layout din meniul de sarcini generale Common Tasks. Conţinutul specific fiecărei pagini a unei prezentări este organizat în pagină conform formatului de pagină selectat; în plus, la nivelul fiecărei pagini pot fi definite efecte speciale şi de animaţie, sub controlul opţiunii Custom Animation din meniul de context al paginii. Se poate defini: • modul de grupare a obiectelor din pagină • ordinea şi modul de apariţie a grupelor de obiecte ale paginii • fundalul sonor folosit în pagină. Se numeşte tranziţie operaţia de trecere de la o pagină la alta, în timpul derulării prezentării. Se pot defini efecte speciale pentru o tranziţie: • direcţia de acoperire a vechii pagini de către cea nouă • efectul folosit la înlocuirea unei pagini • viteza de derulare a unei tranziţii • fundalul sonor de desfăşurare a tranziţiei • modul de înlocuire a paginii (manual sau automat) şi momentul lansării tranziţiei.

de exemplu dintr-un document Word sau dintr-un tabel Excel. cât şi în culori. în scopul reordonării lor.ppt . organizată în două cadrane: în primul este afişat conţinutul (textul) prezentării iar în al doilea este afişată câte o pagină a prezentării. organizarea sau vizualizarea unei prezentări. Crearea şi formatarea prezentărilor Crearea unei prezentări în Microsoft PowerPoint presupune începerea cu un proiect de bază. aplicaţia PowerPoint oferă cinci moduri de afişare: • normal (Normal View). permiţând editarea sa. organizat pe pagini numerotate şi permite: • editarea globală a textului prezentării oferind inclusiv funcţia de căutare şi înlocuire secvenţă de caractere. dar şi definirea efectelor aferente tranziţiilor. Meniul de context ataşat fiecărei pagini. definirea efectelor de animaţie pentru pagini. • alinierea textului în pagină. din stilou în săgeată. • rezumat (Outline View ) oferă imaginea de ansamblu a conţinutului prezentării.pot. în timpul prezentării. fără a porni de la o machetă (Blank Presentation) • activarea unei prezentări existente. o culoare pentru liniile şi textele care apar în . PowerPoint furnizează 160 de astfel de machete şi sunt create de srtişti profesionali furnizând un design atât în alb şi negru. pentru realizarea de adnotări în paginile prezentate şi invers. O schemă reprezintă de fapt o culoare ce poate fi folosită ca şi fundal. La activare. • derulare (Slide Show ) permite vizualizarea modului de derulare a prezentării şi se poate utiliza şi tasta F5.Conţinutul unei pagini sau al întregii prezentări poate fi preluat şi din alte aplicaţii. alegerea dispunerii în cadrul diapozitivului a obiectelor. • permutarea paginilor prezentării. aplicaţia PowerPoint oferă patru variante de lucru: • generarea automată a unei noi prezentări prin urmărirea paşilor sub controlul generatorului AutoContent Wizard • generarea unei noi prezentări pornind de la o machetă a prezentării memorată într-un fişier de tip . memorate într-un fişier de tip . ataşate fiecărei pagini a prezentării • comutarea indicatorului folosit în prezentare. Pentru crearea. organizarea de paragrafe imbricate etc. Tot în acest mode de vizualizare se permite copierea diapozitivelor pentru a fi ulterior folosite în alte prezentări. • vizualizare note (Notes View) permite vizualizarea notelor scrise pentru fiecare dispozitiv în parte ( ). în timpul generării sau modificării sale. permite: • navigarea între pagini • vizualizarea notiţelor vorbitorului. din săgeată în stilou electronic. notiţelor adăugate la pagini. adăugarea la acesta a unor noi diapozitive împreună cu conţinutul acestora. crearea de efecte precum ar fi animarea translaţiei diapozitivelor. (Design Template) • generarea unei prezentări definită exclusiv de utilizator. • sortare diapozitive (Slide Sorter View ) oferă imaginea de ansamblu a paginilor prezentării (miniaturi) permiţând operarea cu paginile prezentării. modificarea modului de prezentare a diapozitivului. în scopul modificării acesteia sau pentru derularea ei. Modificarea modului de prezentare a diapozitivului se poate face prin schimbarea schemei de culori (schema de culori reprezintă un set de opt culori care pot fi aplicate dispozitivelor.

stilul şi aranjarea textului în cadrul diapozitivului. Formatarea diapozitivelor şi prezentărilor: • Lucrul cu machete (layout) – Macheta se referă la modul de aranjare în cadrul diapozitivului a tuturor obiectelor. opţiunea Duplicate Slide. folosirea WordArt-ului. O altă modalitate de aplicare a unei scheme de culori pentru un diapozitiv este selectarea butonului Design ( ). • Lucrul cu schema de culori – aplicare unei scheme de culori unui diapozitiv se face prin clic dreapta pe diapozitiv şi din meniul de context se va alege Slide Design. Afişarea sau ascunderea formatului de text se poate face cu ajutorul butonului Show Formatting ( ). • Schimbarea ordinii diapozitivelor din cadrul unei prezentări se face în fucţie de modul de vizualizare a prezentării: în modul Outline se va trage diapozitivul în noua locaţie prin selectarea iconiţei . Aplicarea unei anumite machete unui diapozitiv se face prin comanda Slide Layout din meniul Format sau prin clic dreapta pe diapozitivul care se doreşte modificat şi aleasă opţiunea Slide Layout.cadrul diapozitivului) sau prin aplicarea unor formate de diapozitive deja create. Cu ajutorul acestei bare se poate alege tipul caracterului. • Editarea. Aceste formate sunt fişiere care conţin anumite stiluri de prezentări incluzând un anumit tip de caracter împreună cu o anumită culoare a acestora. de pe bara de instrumente de formatare. dimensiunea acestuia. formatarea şi mutarea textului . Aplicare pentru întreaga prezentare se face prin butonul Apply to all. Adăugarea şi formatarea textului în cadrul diapozitivului: • Adăugarea textului se poate face în patru moduri: plasarea textului în cadrul unor chenare. scrierea textului în cadrul unor cutii de text care pot conţine şi imagini. Modificare dimensiunilor unuor caractere se poate face cu ajutorul butonului Increse Font Size ( ) care măreşte dimensiunea cracterului cu 1pt. Modificarea fundalului se face din meniul de context al diapozitivului prin opţiunea Background. opţiunea New Slide sau combinaţia de taste CTRL+M. modului de adăugare a textului şi . aflat pe bara standard de instrumente. adică folosid meniul Format. sau a butonului Decrease Font Size ( ) care micşorează caracterele cu 1 pt. • Fomatarea caracterelor – se face la fel ca şi în aplicaţia Word. opţiunea Font sau cu ajutorul barei de instrumente de formatare. Modficarea unei scheme de culori se va face prin editarea acesteia. introducerea textului în cadrul unor forme geometrice deja existente. apărând astfel opţiunea Color Scheme. un fundal. • Schimbarea fundalului – se poate aplica fie doar unui singur diapozitiv.se face cu ajutorul diferitelor butoane aflate pe bara de instrumente sau cu ajutorul opţiunilor din meniuri. Aceeşi operaţie se poate realiza din bara de instrumente Formatting prin apăsarea butonului New Slide ( ). acest lucru realizându-se prin butonul Edit Color Schemes. • Duplicarea diapozitivelor în cadrul unei prezentări se face cu ajutorul meniul Insert. Lucrul cu diapozitivele: • Inserarea unui nou diapozitiv în cadrul unei prezentări se face cu ajutorul meniul Insert. în modul Slide se va alege imaginea miniaturală a diapozitivului care se doreşte mutat şi apoi se duce în noua locaţie. un anumit tip de listă. • Folosirea şablonului pentru diapozitive (Slide Master) – Un şablon al diapozitivelor este un element al modelelor de scheme care conţine informaţii despre model incluzând mărimea caracterului. Mutarea unui text în cadrul unui diapozitiv se face prin selectarea acestuia şi tragerea în noua locaţie. fie întregii prezentări.

Un şablon al diapozitivului este adăugat la o prezentare atunci când se doreşte adăugarea unui anumit format pentru aceasta. deoarece datele legate sunt stocate în cadrul unui fişier sursă. inserarea mini-pozelor care pot apare în cadrul tuturor diapozitivelor. Inserarea imaginilor video. Pentru a modifica un şablon se va merge în meniul View şi se va alege din submeniul Master.poziţiei acestuia. indicatorul mouse-ului se transformă în mână ( ) indicând că este ceva ce poate fi o legătură către un fişier sau diapozitiv. destinaţia diapozitivului este afişată în cadrul prezentării PowerPoint. modificarea poziţiei. Animarea obiectelor : Animarea obiectelor se poate aplica atât textului. mărimii caracterelor şi formatarea acestora. o conexiune către un fişier sau pagină web. Un buton acţiune este un buton care are deja o acţiune stabilită. în timp ce fişierele destinaţie stochează doar locaţia fişierului sursă afişând o reprezentare a datelor legate. precedentul. opţiunea Movies and Sounds. Spre deosebire de obiectele legate. sunetelor: Inserarea sunetului sau a unor imagini video se face din meniul Insert. în cele încastrate informaţia din fişierele destinaţie nu se modifică dacă se fac schimbări în cadrul fişierelor sursă. Pentru fiecare dintre opţiunile de animare i se pot asocia sunete şi seta diferite opţiuni de timp. În cazul în care se doreşte ca iconiţa să nu apară în cadrul prezentării. Adăugarea unui buton acţiune se face din meniul Slide Show. Modificarea şablonului se poate face în următoarele situaţii: schimbarea caracaterelor şi a marcatorilor. Inserarea unei legături se face din meniul Insert. informaţia este reînnoită doar când se modifică fişierul sursă. graficelor cât şi diagramelor realizându-se cu ajutorul opţiunii Custom Animation din meniul Slide Show. opţiunea Hyperlink sau cu ajutorul butonului Hyperlink ( ) de pe bara de instrumente standard precizându-se apoi diapozitivul sau prezentarea care se doreşte legată de diapozitivul curent. acesta trebuind doar inserat în prezentare şi definirea legăturilor pentru acesta. Utilizarea butoanelor de acţiune se face atunci când se doreşte inserarea în diapozitiv a unor butoane ce au simboluri uşor de înţeles. . primul sau ultimul dipozitiv. Legăturile devin active în momentul în care prezentarea este lansată în execuţie şî nu atunci când se creează. Legătura poate fi un text sau o imagine. acestea având ca acţiune trecerea la următorul. poate începe la un clic al mouse-ului sau poate începe automat dar după o mică întârziere. având grijă ca fiecare element să apară cât mai bine şi să impună un efect cât mai profesional prezentării. • Inserarea legăturilor (hyperlink) şi butoanelor acţiune – O legătură este o conexiune de la un diapozitiv la altul. Textul care reprezintă o legătură este afişat subliniat şi are o anumită culoare selectată din schema de culori. aceasta se va muta sub diapozitiv şi va fi setată ca să pornească automat sunetul. Legarea şi încastrarea obiectelor: În cazul obiectelor legate. Redenumirea unui şablon se face cu ajutorul butonului Rename Master ( ) de pe bara de instrumente Slide Master. Scopul şablonului este de a da posibilitatea modificărilor globale ale unei prezentări – cum ar fi repoziţionarea stilului caracterului – şi aplicarea acestor modificări întregii prezentări. apărând în cadrul diapozitivului iconiţa . În cazul în care legătura creată este către un alt diapozitiv. culoarea de fundal şi schema de culori.. Atunci când se poziţioneză pe o legătură. Obiectele sursă devin parte a fişierelor destinaţie şi odată inserate ele nu mai fac parte din fişierele sursă. pozelor. opţiunea Slide Master. Pentru lansarea sunetului se poate stabili ca acesta să înceapă automat când diapozitvul este afişat. opţiunea Action Buttons şi apoi se va preciza locaţia care va fi legată de prezentarea curentă.

alegându-se de aici secţiunea care se doreşte prezentată. Crearea unei astfel de prezentări se face din meniul Slide Show. opţiunea Slide Transition.Unei animaţii de apariţie. repetări când se va apasă animaţiilor se face i se poate ajusta schema de animaţii prin includerea unor întârzieri sau a unor indicatori de bifurcare care vor lansa animaţia atunci un anumit obiect din cadrul diapozitivului. Pentru setarea timpului de întârziere a unui efect până la declanşarea acestuia se va realiza astfel: clic deapta pe efectul pe care dorim să îl modificăm şi din meniul de context se va selecta Effect Options. . opţiunea Setup Show. selectându-se diapozitivele dorite. Crearea notiţelor se face în modul Normal View şi în cazul în care se doreşte aceleaşi notiţe pentru toată prezentarea se va folosi Notes Master. Adăugarea diferitelor efecte se face cu ajutorul butonului Add Effect ( ) ce va apare după selectarea opţiunii Custom Animation. Adăugarea unei translaţii se face din meniul Slide Show. opţiunii Automatically after precizând apoi timpul pe care trebuie să îl aştepte până diapozitivul va apare pe ecran. iar în cazul în care se doreşte aplicarea pentru întreaga prezentare se va selecta şi Apply to All Slides. Vizualizarea unei astfel de prezentări se face din meniul Slide Show. Modificarea ordinii prin tragerea animaţiei în noua locaţie din lista de animaţii. Crearea de prezentări personalizate (Custom Shows): O prezentare personalizată este o prezentare în care se grupează o serie de diapozitive din cadrul aceleiaşi prezentări care vor fi prezentate în cadrul unei secţiuni a prezentării. permite afişarea pozei în alb şi negru. alegându-se apoi New Photo Album. denumirea fotografiei. opţiunea Custom Shows. Dacă se doreşte o setare a drumului în care se va deplasa textul animat se va folosi din efecte opţiunea Motion Path( ). Crearea unui album foto se face din meniul Insert opţiunea Picture. Crearea unui album foto: Un album foto creat cu ajutorul aplicaţiei Microsoft PowerPoint permite selectarea machetelor. Setarea timpului în cadrul unei prezentări se poate face manual pentru fiecare diapozitiv în parte prin selectarea din eticheta Advance slide ce apare în Slide Transition. Setarea timpului şi translaţiilor: Adăugarea unei translaţii între diapozitive se poaze aplica doar pentru anumite diapozitive sau se poate aplica întregii prezentări. acestea nefiind vizibile la audienţă. Crearea notiţelor şi rezumatelor: Diapozitivele create pot conţine notiţe şi rezumate despre ce s-a introdus în cadrul diapozitivului folosindu-se în cadrul unei prezentări.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful