Lập kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch tốt giống như một chiếcbản đồ, giúp bạn tìm ra con đường tốt nhất để đạt tới các mục tiêu của bạn. Đặt ra các mục tiêu kinh doanh giúp bạn sử dụng thời gian và các nguồn lực hiệu quả hơn. Bằng việc lập trước kế hoạch, bạn có thể chớp được những cơ hội kinh doanh và dự đoán trước các vấn đề. Bạn cũng sẽ cần một kế hoạch kinh doanh để tăng cường tài chính. Kế hoạch kinh doanh đề cập phát triển các vấn đề sau: Mục tiêu kinh doanh. Kế hoạch quản lý. Kế hoạch tiếp thị. Kế hoạch hoạt động. Kế hoạch tài chính. Kế hoạch hành động.

Bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh như thế nào
Trước khi bắt tay viết kế hoạch kinh doanh, cần thực hiện một số công việc chuẩn bị, bao gồm: Tham khảo ý kiến về lập kế hoạch kinh doanh và kiểm tra những phương thức tiêu biểu và công cụ ,có sẵn có thể giúp bạn phát triển kế hoạch của mình. Thu thập và phân tích thông tin. Các nguồn tin bao gồm: • Các nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nhỏ như Cơ quan Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp NSW. • Các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường như Ủy ban Thống kê Australia. • Các kế toán viên và các ngân hàng. • Các Hiệp hội ngành. • Các doanh nghiệp cùng ngành • Các đối thủ cạnh tranh.

Đặt ra các mục tiêu kinh doanh của bạn
Mục tiêu kinh doanh của bạn phải là một bức tranh rõ ràng về công việc kinh doanh bạn sẽ triển khai trong vài năm tới bao gồm: Bạn sẽ bán sản phẩm và dịch vụ gì. Các nhóm khách hàng và yêu cầu của họ mà bạn sẽ nhắm tới. Cơ sở để bạn thành công trong tương lai. Điều gì sẽ khiến khách hàng mua hàng của bạn chứ không phải của các đối thủ cạnh tranh? Bạn trông chờ kinh doanh đền đáp gì cho bạn?
Quyết định các mục tiêu kinh doanh sau khi hoàn tất nghiên cứu thị trường

Kế hoạch kinh doanh Nên và Không nên:
Nên ► Liên tục cập nhật kế hoạch của bạn để thích ứng với những thay đổi. ► Sử dụng những phương thức tiêu biểu và công cụ lập kế hoạch kinh doanh để đảm bảo bạn đã tính toán mọi thứ. ► Coi kế hoạch hành động của bạn như một cuốn sách hướng dẫn sinh động. Không nên ► Dựa trên những mục tiêu và cơ sở để lập kế hoạch phi thực tế. ► Đánh giá thấp những thách thức ngày càng lớn của công việc kinh doanh. ► Ngại đề nghị giúp đỡ.

Kế hoạch quản lý
Phần này trình bày doanh nghiệp của bạn sẽ được tổ chức và điều hành như thế nào, và những khả năng quản lý nào sẽ được phát triển. Nó còn trình bày về những vấn đề pháp lý liên quan tới hình thức doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về giấy phép và hợp đồng như với các nhà cung cấp. Phần Hình thức Doanh nghiệp sẽ trình bày chi tiết hơn về các hình thức doanh nghiệp khác nhau. Dựa trên nghiên cứu của bạn, rất cần tiến hành một SWOT : đánh giá một doanh nghiệp bao gồm: Nội bộ Những điểm mạnh bạn cần dựa vào Những điểm yếu bạn cần khắc phục Bên ngoài Những cơ hội bạn cần khai thác Những hiểm họa bạn cần xử lý

Đặt những dấu chấm dưới mỗi tiêu đề này giúp bạn phản ánh thực tế và trung thực nghiên cứu và tự đánh giá của bạn. Kế hoạch kinh doanh của bạn cần phát triển các chiến lược nhằm giải quyết những vấn đề đã xác định.

Các quy trình: Những thủ tục và hệ thống nào bạn nên sử dụng? Sản lượng và quy trình sản xuất nào bạn sẽ sử dụng? Các sáng kiến Nghiên cứu & Triển khai? Các nhà cung cấp: Ai sẽ là nhà cung cấp? Giá cả và số lượng hàng hoá? Thiết bị/công nghệ: Bạn có yêu cầu nào về thiết bị và công nghệ thông tin? Bạn sẽ cần những kỹ năng nào để duy trì hay nâng cấp chúng? Trụ sở: Bạn sẽ mua hay thuê trụ sở hay làm việc ngay tại nhà? Xin xem phần Thuê bất động sản thương mại về đàm phán thuê trụ sở. tại sao.smallbiz. nêu rõ những ưu tiên. thời hạn và người chịu trách nhiệm. bạn sẽ quản lý họ như thế nào? Bạn sẽ cần những chuyên môn gì khác ? Xin xem phần Các điều kiện tuyển dụng NSW. Hãy nhấp chuột vào mục resources và weblinks trên trang web doanh nghiệp nhỏ của Bộ Bộ Công nghiệp và Đầu tư Bang NSW để biết thông tin liên lạc.nsw. . Các phân tích tài chính . Điểm hoà vốn của doanh nghiệp bạn là gì.dự báo dòng tiền vào. vị trí địa lý. lỗ trong một. Báo cáo: Hệ thống báo cáo nào thích hợp nhất nên sử dụng để cho phép bạn giám sát hoạt động của mình? Hãy truy cập trang web doanh nghiệp nhỏ của Bộ Bộ Công nghiệp và Đầu tư Bang NSW (Industry & Investment NSW) để biết thêm thông tin chi tiết về lập kế hoạch kinh doanh.au Các Hiệp hội ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp của địa phương tư vấn và có các dịch vụ cho các thành viên. chất lượng như thế nào? Kế hoạch tiếp thị của bạn cần vạch ra những chiến lược bạn sẽ sử dụng để thu hút và giữ khách hàng. Phân tích dòng tiền mặt . kể cả các công cụ lập kế hoạch kinh doanh và những thông tin chung về doanh nghiệp: www. Quảng cáo & Xúc tiến và Dịch vụ Khách hàng sẽ trình bày rõ hơn về phương thức giúp bạn phát triển kế hoạch tiếp thị của bạn. ví dụ mức độ sản xuất cần thiết để trang trải mọi chi phí của bạn? Kế hoạch hành động Kế hoạch này vạch ra những nhiệm vụ cụ thể cần tiến hành để thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn. Thông tin chi tiết NGUỒN THÔNG TIN Kế hoạch hoạt động Bạn cần quyết định một loạt vấn đề hoạt động.Lập kế hoạch kinh doanh Kế hoạch tiếp thị Kế hoạch tiếp thị của bạn cần xác định: Nội dung của một kế hoạch kinh doanh tiêu biểu: Tóm tắt thực hiện Mục tiêu kinh doanh Kế hoạch quản lý Nghiên cứu và phân tích thị trường Kế hoạch tiếp thị Kế hoạch hoạt động Kế hoạch tài chính Kế hoạch hành động Sản phẩm/dịch vụ chào bán: Bạn chào bán gì cho khách hàng của mình? Vòng đời của nó như thế nào? Trên thị trường có hàng thay thế không? Nó có đáp ứng nhu cầu của khách hàng không? Thị trường: Quy mô. ở đâu và bao lâu họ (sẽ) mua? Đối thủ cạnh tranh: Họ là ai? Họ cạnh tranh về giá cả. Dịch vụ này còn tổ chức các cuộc hội thảo với chi phí thấp về mọi khía cạnh liên quan tới lập kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch này bao gồm cách thức bạn sẽ đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường. dịch vụ. hai năm tới. Bảng quyết toán. và các chính sách giá của bạn. bao gồm: Con người: Bạn sẽ tuyển dụng hay sử dụng nhân viên theo hợp đồng? Nếu vậy. Hãy gọi: 1300 134 359 Kế hoạch tài chính Kế hoạch tài chính của bạn cần đề cập: Bạn cần bao nhiêu tiền để khởi sự doanh nghiệp.gov. bạn sẽ quảng bá và xây dựng hình ảnh kinh doanh của mình như thế nào (kể cả hệ thống). ra hàng tháng. từ đó bạn có thể kiểm tra liệu bạn có thể thanh toán hết các hoá đơn của mình không. TÔI NÊN THẢO LUẬN VỚI AI Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp ở địa phương bạn có thể tư vấn cụ thể cho bạn về phát triển kế hoạch kinh doanh của bạn. nhân khẩu học và xu hướng? Khách hàng: Họ là ai? Cái gì.dự báo lãi. Phần Tiếp thị. Nguồn tài chính – Bạn sẽ vay tiền của ai và vay bao nhiêu? Xin xem phần Tăng Tài chính.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful