Pachete software

Curs 1

Elemente constitutive ale software-ului de aplicaţie 3. Clasificarea produselor program 4. Software standard 5. Criterii de alegere a pachetelor software . Selecţia pachetelor software 6. Pachete software– noţiuni de bază 2.CUPRINS Curs 1 1.

Obiective Curs Pachete Software Economie Metode cantitative IT Produse software aplicative AplicaŃii economice .

Concepte de bază /1 Definiţii Sistem informatic ansamblu de echipamente (Hardware) ansamblu de programe (Software) ansamblul de personal Software Produsul intelectual ce constă din programe. reguli şi documentaţia asociată pentru funcţionarea unui sistem de calcul şi/sau prelucrare a datelor. . proceduri.

. documentaţia asociată produsului. Pachet software/Produs software programul propriu-zis (codul sau instrucţiunile). datele asociate prelucrărilor prevăzute în program.Concepte de bază /2 Pachet software Mai multe programe software care lucrează împreună pentru îndeplinirea unui set de funcţii şi care sunt distribuite sau vândute împreună.

Concepte de bază/3 Stratificarea produselor program PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE DOMENIU I N PRODUSE PROGRAM ORIENTATE PE METODĂ SAU MODEL OM S T SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE R U PRODUSE PROGRAM UTILITARE M E EXTENSII ALE SISTEMELOR DE OPERARE N T E SISTEME DE OPERARE CALCULATOR .

Concepte de bază/4 Elemente constitutive ale software.ului de aplicaţie Program: codificarea într-un limbaj de nivel înalt a unor algoritmi sau a unor funcţii de prelucrare a informaţiilor Subprogram: părţi din programe pentru rezolvarea problemelor dintr-o clasă mai largă Modul: element de structură al programului Pachet: subsistemul de programe .

Clasificarea produselor program/1 Clasificarea generaţiilor de produse program 1.Sisteme EXPERT . Produse program care prelucrează cunoştinţe . Produse program care prelucrează date şi informaţii Produse program MONOLIT Produse program CONVERSAŢIONALE Produse program “PRIETENOASE” 2.Sisteme de asistare a DECIZIEI .

elaborate numai pentru un anumit tip de utilizator sau aplicaţie. automatizarea activităţilor de programare. . după tipul de domeniu (ramura. agricole. învăţământ. informatizarea cercetării ştiinţifice.specifice la nivel de grupă tipologică de unităţi sau activităţi.pot fi preluate şi de alţi utilizatori. .realizează funcţii de uz general.Clasificarea produselor program/2 Produsele program orientate pe domeniul sau specificul aplicaţiei după gradul de generalitate: .refolosibile . ocrotirea sănătăţii.de uz general .generalizabile . cultură şi artă.unicat . informatizarea principalelor funcţii ale întreprinderii. proiectării.administrative (birotica). documentării.materială etc. . automatizarea activităţilor de birou . transporturi. inteligenţa artificială etc. silvi-cultură. aprovizionarea tehnico . robotica industrială. telecomunicaţii. subramura) căruia îi aparţine utilizatorul final: pentru unităţi industriale. . construcţii. după natura funcţiilor utilizator informatizate: informatizarea proceselor de conducere.

include bunuri şi servicii adiţionale. cum ar fi documentaţii.Software standard/1 Definirea software-ului standard face parte din categoria software-ului de aplicaţii. cursuri de pregătire. suport pentru instalare sau întreţinere deosebirea faţă de aplicaţiile dezvoltate individual (create de companii sau de terţi pentru diverse activităţi specifice companiei) provine mai ales din gradul de utilizare . alături de aplicaţiile specifice. dezvoltate individual de către companii cuprinde acele programe care au fost realizate de companii de software sau producători de hardware pentru o piaţă anonimă în plus faţă de programele în sine.

managementul materialelor sau vânzări) . resurse umane. planificarea şi controlul producţiei. metode statistice sau de cercetări operaţionale software pentru administrarea afacerii: oferă suport pentru procesele de gestiune a afacerii (de exemplu contabilitate.Software standard/2 Categorii generale de software standard software tehnic: conţine programe în care se utilizează cu precădere funcţii matematice.

Software standard/3 Avantaje cost mai redus de achiziţie costuri de întreţinere mai reduse procesul de achiziţie durează mai puţin adaptabilitate la cerinţele companiei consistenţa interfeţei cu utilizatorul Dezavantaje probleme de adaptabilitate probleme legate de interfaţa cu alte produse dependenţa faţă de producător .

Realizarea unei analize mai detaliate a pachetelor software aflate pe primele poziţii 6. Utilizarea de tehnici de evaluare pentru a evalua pachetele rămase 5. Negocierea unui contract cu distribuitorul 7. .Selecţia pachetelor software Etape generale ale procesului de selecţie a pachetelor software: 1. Stabilirea pachetelor software candidate 3. Eliminarea pachetelor software care nu au caracteristicile cerute 4. Cumpărarea şi implementarea celui mai potrivit pachet software. Stabilirea necesităţii de achiziţionare a pachetului software 2.

Criterii de alegere a produselor program/1 Criterii legate de caracteristicile funcţionale Criteriu Descriere Funcţionalitatea inclusă Arii sau funcţii ale activităţii beneficiarului pe care pachetul trebuie să le ofere. de audit. Descrie modul în care pachetul software acoperă fiecare funcţie Completitudine Nivel de securitate Gradul în care software-ul îndeplineşte cerinţele funcţionale (produsul rezolvă toate problemele din clasa respectivă) Politicile de securitate suportate de pachetul software (de identificare a utilizatorului. criptarea de date) Numărul de utilizatori care se pot conecta simultan la produs şi îl pot folosi Utilizare simultană Parametrizare completă Parametrii algoritmului folosit să fie sub controlul utilizatorului Dimensiunea problemei Dimensiunea maximă a problemei ce trebuie rezolvată în raport cu dimensiunea maximă acceptată de produsul program .

cauza şi modalităţile de eliminare a erorilor Capacitatea pachetului de programe de a rula în mod constant. fără erori Produsul program respectă specificaţiile de realizare Pachetul software oferă rezultate într-un interval de timp rezonabil. în raport cu dimensiunea datelor . Sybase. să stabilească locul. DB2.Criterii de alegere a produselor program /2 Criterii legate de caracteristicile de calitate Criteriu Standarde SGBD Standarde de comunicaţie Varietatea platformelor Scalabilitate Interfaţa utilizator Raportarea erorilor Robusteţe Corectitudine Viteza de execuţie Descriere Mulţimea Sistemelor de Gestionare a Bazelor de Date care pot fi accesate de un pachet software (SQL Server. Informics) Standardele inter-organizaţionale de transfer de date care sunt acceptate de un pachet software (EDI. XML) Capacitatea pachetului de programe pentru a rula pe mare varietate de platforme de calculator (hardware şi software) Abilitatea pachetului software de a suporta creşterea numărului de utilizatori şi a numărului de tranzacţii Uşurinţa cu care utilizatorul poate folosi interfaţa pachetului de programe Să pună în evidenţă totalitatea erorilor existente în date. Oracle.

care să conţină informaţii importante şi comenzile principale Disponibilitatea unui tutorial pentru a învăţa modul de utilizare a pachetului de programe Disponibilitatea unor cursuri de formare pentru a învăţa pachetul software Distribuitorul oferă sprijin pentru mentenanţa şi actualizarea pachetului software Disponibilitatea distribuitorului de a oferi suport tehnic şi consultanţă Disponibilitatea online a unor versiuni demonstrative sau de încercare gratuite ale produsului Experienţa vânzătorului cu privire la dezvoltarea produselor software Dacă există.Criterii de alegere a produselor program /3 Criterii legate de vânzător/distribuitor Criteriu Manual de utilizare Tutorial Instruire Mentenanţă şi actualizare Consultanţă Demonstraţii Experienţă Experienţa anterioară Referinţe Descriere Disponibilitatea unui manual de utilizare. cu index. experienţa profesională anterioară în relaţia cu distribuitorul Referinţe ale clienţilor existenţi care folosesc produsul .

memorie şi terminale Economii tangibile în muncă şi echipamente. inclusiv procesoare.Criterii de alegere a produselor program /4 Criterii legate de costuri şi beneficii Criteriu Costul licenţelor Costurile de instruire Costuri de instalare şi implementare Costuri de mentenanţă Costuri de actualizare Costuri hardware Beneficii directe Costul licenţelor Costurile de instruire Descriere Costul licenţelor produsului din punct de vedere al numărului de utilizatori Costurile de instruire ale utilizatorilor care vor folosi produsul Costuri legate de instalarea şi implementarea pachetului software Costuri legate de mentenanţa produsului software Costuri de actualizare a produsului atunci când o nouă versiune va fi lansată Costul maşinilor folosite pentru a sprijini sistemul. reducerea costului pe unitatea de procesare şi eliminarea costurilor privind serviciile externalizate Costul licenţelor produsului din punct de vedere al numărului de utilizatori Costurile de instruire ale utilizatorilor care vor folosi produsul .

de exemplu LAN.Criterii de alegere a produselor program /5 Criterii legate de hardware şi software Criteriu Memorie internă Spaţiu extern de stocare Cod sursă Platformă hardware Tehnologia de reţea Descriere Memoria internă necesară pentru rularea produsului Spaţiu de stocare sub formă de spaţiu pe disc sau alte facilităţi de stocare Disponibilitatea codului sursă Platforma hardware necesară pentru a rula software-ul Tehnologia de reţea necesară pentru a rula pachetul de programe. WAN. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful